Conştientizarea este calea catre nemurire

Awareness is the path of immortality

Credintele tale devin ganduri, cuvinte, fapte, caracter si destin 

 

Mahatma Gandhi spunea:

"Credintele tale devin ganduri /"Your beliefs become your thoughts,
Gandurile tale devin cuvinte /Your thoughts become your words,
Cuvintele tale devin actiuni/Your words become your actions,
Actiunile tale devin obiceiuri/Your actions become your habits,
Obiceiurile tale devin valori/Your habits become your values,
Valorile tale devin destin"/Your values become your destiny.""Sa fim schimbarea pe care dorim sa o vedem in lume"

Buddha a aratat calea de eliberare din acest cerc vicios sau lant al inrobirii prin constienta in Dhammapada (Calea Adevarului). Dhammapada (Pāli; Prakrit: Dhamapada; Sanskrit Dharmapada) este forma versificata a scripturii Buddhiste, atribuita in mod traditional lui Buddha insusi. Acesta este cel mai cunoscut text din canonul Theravada canon. Titlul, Dhammapada, este un termen compus din dhamma("doctrina" lui Buddha; "adevar etern" "dreptatea, radacina" tuturor "fenomenelor") si pada( "picior" si prin extensie "piedestal", "platforma", "temelie", "carare", "cale" sau "vers" ). O prezentare a Dhammapada se afla pe situl de mai jos:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dhammapada

"Gandul se manifesta sub forma cuvantului/The thought manifests as the word;
Cuvantul se manifesta sub forma faptei/ The word manifests as the deed;
Fapta se manifesta sub forma obiceiului/The deed develops into habit;
Iar obiceiul se cristalizeaza sub forma caracterului/And habit hardens into character;
Asa ca urmareste cu grija gandul si caile sale /So watch the thought and its ways with care,
Si lasa-l sa izvoreasca din iubire/And let it spring from love
Nascut din grija pt toate fiintele/Born out of concern for all beings…
Asa cum umbra urmeaza corpul/As the shadow follows the body,
Asa cum gandim, asa devenim/As we think, so we become.Charles Reade (1814-1884) sau Frank Outlaw a surprins aceasta cale a constientizarii in versurile de mai jos:
"Urmareste-ti gandurile; fiindca ele devin cuvinte/"Watch your thoughts; they become words.
Urmareste-ti cuvintele; fiindca ele devin fapte(actiuni)/Watch your words; they become actions.
Urmareste-ti faptele; fiindca ele devin obiceiuri/Watch your actions; they become habits.
Urmareste-ti obiceiurile; fiindca ele devin caracter/Watch your habits; they become character.
Urmareste-ti caracterul; fiindca el devine destinul tau"/Watch your character; it becomes your destiny"Primele doua capitole din Dhammapada


1. Dhammapada , Capitolul I. Versurile gemene/Twin Verses (Yamaka-vaggo)

1.1. Ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am gândit, este construit pe gândurile noastre, este alcatuit din gândurile noastre. Dacă cineva vorbeşte sau acţionează cu un gând impur, suferinţa urmează, asa cum roata urmează piciorul boului, care trage carul./ What we are is the result of what we have thought, is built by our thoughts, is made up of our thoughts. If one speaks or acts with an impure thought, suffering follows one, like the wheel of the cart follows the foot of the ox.

1.2. Ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am gândit, este construit cu gândurile noastre, este format din gândurile noastre. Dacă cineva vorbeşte sau actioneaza cu un gând curat, fericirea urmează, asa ca o umbră, care niciodată nu ne părăseşte./ What we are is the result of what we have thought, is built by our thoughts, is made up of our thoughts. If one speaks or acts with a pure thought, happiness follows one, like a shadow that never leaves.

1.3. Niciodată ura nu este invinsă de ura(intunericul nu este invins niciodata de intuneric). Ura este invinsă de iubire(intunericul este invins doar de lumina). Aceasta este o lege eternă. Mulţi nu-şi dau seama că noi trebuie să-i punem capăt astfel; doar cei care realizeaza acest lucru, inceteaza certurile lor imediat(nu putem sa amplificam constientizarea si impacarea cu noi insine daca ramanem ancorati in conflicte din afara)./ For hate is never conquered by hate. Hate is conquered by love. This is an eternal law. Many do not realize that we must all come to an end here; but those who do realize this, end their quarrels at once.

1.4. Oricine trăieşte numai pentru placeri, cu simţurile necontrolate, nemăsurat în alimentaţie, leneş, şi slab, va fi doborat de Mara, ca vântul care răstoarnă un copac putred/ Whoever lives only for pleasures, with senses uncontrolled, immoderate in eating, lazy, and weak, will be overthrown by Mara, like the wind throws down a weak tree.

1.5. Oricine nu trăieşte pentru placeri, cu simţurile bine stapanite, moderat în alimentaţie, realizează credinţa(ancorarea in vijnanamaya kosha) şi puterea virtuţii, nu va fi răsturnat de Mara, tot asa cum niciun vânt nu doboară un munte stancos./ Whoever lives not for pleasures, with senses well controlled, moderate in eating, has faith and the power of virtue, will not be overthrown by Mara, any more than the wind throws down a rocky mountain.

1.6. Oricine si-ar pune roba galbena fără sa-si curăţe impurităţile, fără a ţine seama de auto-control şi de adevăr, nu este demn de haina galbenă./ Whoever would put on the yellow robe without having cleansed oneself from impurity, disregarding self-control and truth, is not deserving of the yellow robe.

1.7. Iar cine s-a curăţat pe sine de impuritati, este bine întemeiat în toate virtuţile, şi este posedat de auto-control şi adevăr, este demn de haina galbenă.But whoever has cleansed oneself from impurity, is well grounded in all the virtues, and is possessed of self-control and truth, is deserving of the yellow robe.

1.8. Cei care-si imaginează adevărul în neadevăr şi văd neadevăr în adevăr nu ajung niciodată la adevăr, ci doar urmează dorintele efemere. (a folosi mintea pt a ajunge la adevar, la vedere, la cunoasterea directa este o eroare). Cei care ştiu adevărul ca adevăr şi neadevărul ca neadevăr ajung la adevăr şi urmează adevăratele dorinte(care conduc la eliberare)./Those who imagine truth in untruth and see untruth in truth never arrive at truth but follow vain desires. Those who know truth as truth and untruth as untruth arrive at truth and follow true desires.

1.9. Aşa cum ploaia işi face drum într-o casă cu acoperişul stricat, tot aşa pasiunea isi croieşte drum într-o minte care nu este urmarită. Ca şi ploaia care nu işi poate face drum într-o casă bine acoperită, tot astfel pasiunea nu işi poate face drum într-o minte care este supusă conştientizarii./ As rain makes its way into a badly roofed house, so passion makes its way into an unreflecting mind. As rain does not make its way into a well roofed house, so passion does not make its way into a reflecting mind.

1.10. Cei ce fac fapte greşite sunt întristaţi în această lume, şi sunt întristaţi în viitoarea; ei sunt întristaţi în ambele. Ei jelesc şi sunt afectaţi atunci când văd răul pe care l-au făcut./ Wrong-doers grieve in this world, and they grieve in the next; they grieve in both. They grieve and are afflicted when they see the wrong they have done.

1.11. Cei virtuosi găsesc bucurie în această lume, şi vor găsi bucurie în cea viitoare; ei vor găsi bucurie în ambele. Ei găsesc bucurie şi sunt bucurosi cand văd binele pe care l-au făcut./The virtuous find joy in this world, and they find joy in the next; they find joy in both. They find joy and are glad when they see the good they have done.

1.12.Cei ce fac fapte greşite suferă în această lume, şi au de suferit în următoarea; ei suferă în ambele. Ei suferă atunci când se gandesc la greşelile pe care le-au făcut. Ei suferă chiar mai mult, atunci când merg pe o cale greşită./ Wrong-doers suffer in this world, and they suffer in the next; they suffer in both. They suffer when they think of the wrong they have done. They suffer even more when going on the wrong path.

1.13. Cei virtuosi sunt fericiţi în această lume, şi sunt fericiţi în viitoarea; ei sunt fericiţi în ambele. Ei sunt fericiţi cand se gandesc la binele pe care le-au făcut. Ei sunt chiar mai fericiţi, atunci când merg pe drumul bun./ The virtuous are happy in this world, and they are happy in the next; they are happy in both. They are happy when they think of the good they have done. They are even happier when going on the good path.

1.14. Chiar dacă cel neatent recita multe din scripturi, dacă nu acţioneaza în conformitate cu acestea, el nu traieste o viata sfanta, ci este ca un cioban care număra vacile din cireada altora. /Even if the thoughtless can recite many of the scriptures, if they do not act accordingly,
they are not living the holy life, but are like a cowherd counting the cows of others.

1.15.Chiar dacă cel credincios recită doar câteva dintre scripturi, în cazul în care acţionează în conformitate cu acestea, renuntand la pasiuni, ură, şi nebunie, fiind posedat de adevărata cunoaştere şi de seninătatea mintii, nedorind nimic din această lume sau din următoarea, el trăieste o viaţă sfântă./ Even if the faithful can recite only a few of the scriptures, if they act accordingly, having given up passion, hate, and folly, being possessed of true knowledge and serenity of mind,
craving nothing in this world or the next, they are living the holy life.

2. Dhammapada , Capitolul II Conştientizarea; Vigilenta/ Awareness; Mindfulness (Appamāda-vaggo)
Conştientizarea este calea catre nemurire;/Awareness is the path of immortality;
Neatenţia/neglijenta este calea morţii./ Thoughtlessness is the path of death.
Cei care sunt conştienţi nu vor muri./Those who are aware do not die.
Cei care sunt neatenţi/neglijenti sunt deja morţi./The thoughtless are as if dead already.


Cel inţelepţi care au inteles cu claritate acest lucru,/The wise having clearly understood this,
se bucura in prezentă conştientă/ delight in awareness
şi descoperă bucuria în cunoaşterea(directa) a celor eliberati/and find joy in the knowledge of the noble ones.
Acesti inţelepţi, meditativi, perseverenti,/ These wise ones, meditative, persevering,
folosind întotdeauna staruinta intensă(lipsită de luptă), /always using noneffort,
ating Nirvana(stingerea gandurilor si karma; eliberarea), pacea şi fericirea supremă./attain nirvana, the supreme peace and happiness.

Dacă o persoană este trează, conştientă, atentă, pură, grijulie, /If a person is awake, aware, mindful, pure, considerate,
stapana pe sine( isi controleaza impulsurile), şi trăieşte în conformitate cu datoria (menirea fiintei umane), /self-restrained, and lives according to duty,
slava acelei persoane va creşte./ that person's glory will increase.
Prin trezire, prin conştientizare, prin reţinere şi control,/By awakening, by awareness, by restraint and control,
inţeleptul poate face pentru sine /the wise may make for oneself
o insula pe care nici un potop nu o poate inunda(coplesi; distruge)./an island which no flood can overwhelm.


Proştii aleargă după faimă, sunt ignoranti si fără atentie(grijă)../Fools follow after vanity, are ignorant and careless.
Inţelepţii păstrează prezenţa conştientă drept cea mai mare comoară a lor /The wise keep awareness as their best treasure.

Nu alergaţi după faimă (nume, pozitie; avere)/ Do not follow after vanity
si nici după placeri senzoriale, si nici pt satisfacerea poftelor./nor after sensual pleasure nor lust.


Oricine mediteaza folosind constientizarea obţine marea bucurie(fericirea neconditionata; ananda). /Whoever meditates with awareness obtains great joy.
Când înţeleptul cucereste starea fara de ganduri prin constienta, /When the wise conquer thoughtlessness by awareness,
el urcă pe înaltele terase ale înţelepciunii(cunoasterii nemijlocite), /climbing the terraced heights of wisdom
si este eliberat de tristetea vederii mulţimii triste situate mai jos,/free from sadness viewing the sad crowd below,
ei privesc la nebuni, ca asa cum cei aflati pe un vârf de munte,/ they gaze upon the fools, like one on the mountain peak
privesc pe cei ce stau pe campie./gazes upon those standing on the plain.


Conştient printre cei lipsiti de constienta, treaz printre cei adormiti, /Aware among the thoughtless, awake among the sleepy,
inţeleptul avanseaza, ca un cal de curse care lasa in urma pe cei lenti. /the wise advances, like a racehorse leaves behind the slow.

Prin conştientizare Indra s-a ridicat si a devenit şeful zeilor;/By awareness Indra rose to become chief of the gods;
Oamenii lauda conştientizarea, iar neatenţia este intotdeauna blamata./People praise awareness; thoughtlessness is always blamed.

Un cerşetor care gaseste bucurie în conştientizare, /A mendicant who finds joy in awareness,
se uită cu teamă la cei lipsiti de constienta, /who looks with fear on thoughtlessness,
care se miscă precum focul, /moves about like fire,
arzand ca un incendiu toate restrictiile, mici sau mari./ burning all restrictions, small or large.
Un cerşetor care gaseste bucurie în conştientizare, /A mendicant who finds joy in awareness,
care se uită cu teamă la cei lipsiti de constienta,/who looks with fear on thoughtlessness,
nu poate cadea, ci este aproape de Nirvana(stingerea suferintelor; eliberare; trezire)./cannot fall away, but is close to nirvana."Vedeti si alte variante de traducere in limba engleza a textului din Dhammapada (Path of Truth)
Sanderson Beck : http://www.san.beck.org/Dhammapada.html
Max Müller: http://www.sacred-texts.com/bud/sbe10/index.htm
The Dhammapada Part I

http://www.youtube.com/watch?v=hHcK3FN_-Fo&feature=related

Dhammapada , Chapter 1 Twin verses

http://www.youtube.com/watch?v=MIx5B2XiDt0&feature=related

Dhammapada , Chapter II Vigilenta/Mindfulness (Appamdavagga)

http://www.youtube.com/watch?v=l6OSBpGL-2M&feature=related

Mario Winans ft. P Diddy - I Don't Wanna Know

http://www.youtube.com/watch?v=RhfoqKqKaV0

Enya-Boadicea

http://www.youtube.com/watch?v=GIKzo_6CHhA

Vizualizări: 312

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Interesante si utile pentru cultura si viata noastra>
De la Sorina Ivascu:
"Achte auf deine Gedanken,
denn sie werden deine Worte.
Achte auf deine Worte,
denn sie werden deine Handlungen,
Achte auf deine Handlungen,
denn sie werden deine Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten,
denn sie werden deine Charakter.
Achte auf deinen Charakter,
denn er wird dein Schicksal"
.

Charles Reade (1814-1884)
Mindfulness and be the watcher in the Here and Now

http://www.youtube.com/watch?v=2FzY_mqDcYQ&feature=related

What is Mindfulness?

http://www.youtube.com/watch?v=HCnB5i0ToUc&feature=related

Mindfulness Affirmation

http://www.youtube.com/watch?v=gbwZ_fe623E&feature=related

This is a short video clip with messages for affirming and programing mindfulness in daily life The First Mindfulness training

http://www.youtube.com/watch?v=5fhpCv7OWz0&feature=related

Mindfulness and Here and Now, lesson 1

http://www.youtube.com/watch?v=rQml6XIAemY&feature=related

Prezenta constienta (awareness; mindfulness) pt reducerea stresului si vindecare

Mindfulness Stress Reduction And Healing

http://www.youtube.com/watch?v=rSU8ftmmhmw&feature=related

foarte bun articolul domnul Dan!
FELICITARI !!!
cand te gandesti ca sunt foarte multi care cred ca doar Iisus a adus o invatatura revelatoare si din ignoranta sau nestiinta sau manipulare nu stiu ca sunt foarte multi alti ILUMINATI care in diferite culturi ale lumii au dezvaluit aceeasi invatatura.
MINUNATE SI REVELATOARE INVATATURI NE DESCOPERI DOMNULE DAN!
ina odata FELICITARI si mai asteptam astfel de articole.
cu stima si pretuire,
Sergiu-Silvan!

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor