Comentariu la filmul "Cunoasterea de Sine"..

http://www.youtube.com/watch?v=v0aFd68RH5U

In filmul "Cunoaşterea de Sine" de  la adresa de mai sus ( vedeţi: transcrierea textului la sfârşit)  există afirmaţii corecte,  dar şi erori care ar trebui semnalate.

 

"Te cunoşti pe tine insuţi/insăţi ?" este o intrebare pusă la 1000 de studenţi din diferite ţări din Occident.

Care credeţi că au fost răspunsurile pe care le-am primit  si ce indica acestea  ?

Ponderea cea mai mare dintre cei intrebaţi ( 990) o reprezintă cei care au răspuns: "cred că mă cunosc ( in mare măsură).  

Doar  puţini (8) au răspuns:  "cred că mă cunosc  parţial (insuficient; in mică măsură) şi doar o minoritate (1- 2) au răspuns că "cred că nu mă cunosc"

Proporţia este asemănătoare in toate ţările..

Intr-o altă cercetare s-a cerut studenţilor să scrie răspunsurile la intrebările:

1. Cine eşti tu?  2. Cine sunt eu ?"

Răspunsurile date altora ( Cine eşti tu?)  au indicat identificarea cu numele, cu eticheta sau cu porecla dată de alţii (650), identificarea cu un animal  iubit in copilărie sau cu un semn zodiacal occidental sau oriental ( 150), identificarea cu trupul, materia, haina - cred că incetează să existe odată cu moartea corpului, cred ca sunt ceea ce manâncă (960),  cu mintea -cred că incetează să mai existe dacă nu gândesc (960), cu profesiunea sau cariera practicată ( profesor, inginer, cizmar), cu poziţia efemeră ocupată in ierarhia socială, profesională-titluri, economică, politică , militară-grade ( 990) , cu opiniile şi credinţele lor sau cu ceea ce ştiu (999), cu fiinţele dragi , părinţi, copii, parteneri (800)

Răspunsurile date lor (Cine sunt eu ?) au indicat identificarea cu numele, porecla dată de ei inşişi (200),  cu sinele individual - ca existenţă separată (Egoul), considerat a fi o instanţă supremă situată deasupra tututuror celorlalţi  ca un Dumnezeu (960), cu mintea, cu traficul de gânduri şi cunoaşterea acumulată (960) , cu inima sau cu emoţiile (350), cu simţirea sau percepţiile, cum ar fi durerea indică identificarea cu periferia materială- corpul (960), cu activitatea şi cu rezultatele acesteia,  cu ceea ce fac, ce produc, se cunosc retroactiv după ceea ce au realizat - "pomul se cunoaşte după fructe, rezultate, efecte"; (150).

 

Concluzii

In urma dialogului cu fiecare dintre cei care au dat răspunsurile scrise la intebările anterioare s-a evidenţiat investiţia mare in minte, in acumularea de cunoaştere orizontală sau mijlocită, care deşi nu era dobândită prin descoperire (efort propriu) amplifica incorect supraevaluarea imaginii despre sine- a egoului, din cauza faptului că există incă in Occident un sistem greşit de examinare (examene, lucrări teoretice, note) şi un sistem fals recompensare care favorizeaza accesul in ierarhiile de comandă a celor incompetenţi şi ignoranţi (primesc pe bandă rulantă titluri, trepte, grade  şi diplome  tocmai cei care repetă, ca nişte papagali ceea ce au inregistrat in memorie).

O civilizaţie intemeiată pe o astfel de educaţie in care este favorizată repetarea, ascultarea, supunerea şi conformismul, care blochează creativitatea şi fabrică  permanent "morţi in viaţă", oameni adormiţi, lipsiţi de creativitate, conditionaţi, dresaţi, indoctrinaţi este nesustenabilă, este lipsită de viabilitate şi de performanţă. O astfel de educaţie  crează fiinţe specializate să funcţioneze in centrii secundari, perpetuează orbirea, adormirea, moartea in viaţă şi centrarea in periferie (cap- minte, inimă, corp) şi instrăinarea de centrul existenţial . 

1. exclusiv in cap - doar in minte (610); 2. doar in inimă (100); 3. mixt- inimă şi cap - pot funcţiona in ambii centri alternativ ( 350); 4. doar in corp şi simţire (5)[ această pondere mică este datorată faptului că grupul ţintă nu era unul de hamali, ci de studenţi], 5. mixt corp - inimă ( 30); 6. mixt cap-corp (400)[ pot funcţiona in ambii centri prin alternarea activităţi intelectuale cu una somatică intensă (sport, exerciţiu fizic),  pentru a compesa dezechilibrul generat de centrarea in cap].

 

De ce se petrece aceasta eroare ?

Fiindcă din cauza analfabetismului spiritual oamenii identifică cunoaşterea mijlocită de minte ( umbre, concepte, credinţe, expectaţii, gânduri, percepţii senzoriale, amintiri) cu cea directă. Fiindcă oamenii cred ca termenul "cunoaştere" se referă la aceea dobândită mijlocit de catre minte  prin procesarea informaţiilor in emisfera cerebrală stangă (secvenţială, analitică, logică, diacronică, in succesiune cauzală, temporală ) si dreapta ( analogică, metaforică, artistică, integrativă, magică).

 In realitate cunoaşterea de sine este una directă (nemijlocită de minte, de cuvinte de percepţii senzoriale ), iar acest lucru este imposibil pt fiinţele umane care sunt prizoniere in realitatea secunda, unde sunt separate de ele insele şi de ceilalţi... vedeti semnificaţia termenului "realitate secunda" in articolul : "O realitate separata/ A Separate Reality" http://www.danmirahorian.ro/REALITATE-SEPARATA.pdf

 

Despre miere putem scrie tratate intregi in milioane de cuvinte, putem face poze, filme, dar asta nu inlocuieşte experienţa gustării mierii. Din cauza că egoul este doar o umbră a adevăratului sine, o construcţie iluzorie proiectată pe ecranul mental,  autocunoaşterea nu se poate realiza prin alte umbre (limbaj, cuvinte, concepte, percepţii senzoriale, gânduri), ci doar prin experienţa gustării realităţii de dincolo de minte (in care se suspendă activitatea sau traficul de gânduri)

Cu alte cuvinte  cunoaşterea de sine nu este un rezultat al minţii, ci al eliberării din minte sau din realitatea secundă, adică al trezirii ( vedeţi articolul : "Semnificatia termenului trezire" )

   Fiinţele umane prizoniere in lumea umbrelor [ a numelor si formelor ( nama rupa), a impulsurilor proiectate pe ecranul mental, care joaca rolul peretelui din "alegoria pesterii",  folosita de Socrate si relatata de Platon in Republica VII)  sau a reflexiilor (a imaginilor reflectate in oglinda mentala din "alegoria oglinzii") işi fac iluzia ca se cunosc, desi nu privesc decat propria lor umbra.

Eckhart Tole in New Earth Who You Truly Are (chapter 7)

Indiferent ce aflaţi prin psihanaliză sau observare de sine este despre voi.

Whatever you learn through psychoanalysis or self-observation is about you.

Nu vă reprezintă pe voi. Este conţinut [ forma; umbra; vrittis; pratiyaya; continut mental], nu esenţă.[A trece dincolo de ego înseamnă a ieşi din conţinut. A vă cunoaşte pe voi înşivă înseamnă a fi voi înşivă, iar a fi voi înşivă înseamnă a înceta să vă identificaţi cu conţinutul.]

It is not you. It is content [pratiyaya mental content; vrittis], not essence. [Going beyond ego is stepping out of content. Knowing yourself is being yourself, and being yourself is ceasing to identify with content]. http://www.theworkbook.org/whoyouare.htm

 

Nota DM: Exact asa cum orice particula elementara ( foton, electon, mezon) exista  simultan in forma localizata ( particula; materie) si delocalizata (unda; camp) tot asa si constiinta poate exista in starea localizata- plina de continut (obiectul, umbra) si in starea goala de continut (ecranul; vidul cuantic; realitatea sursa). 

 

Acelasi umbre ( impulsuri, reflectii iluzorii  ori constructii mentale) impiedica si cunoaşterea autentica a realitatii ori contactul real dintre fiintele umane; sa ne gandim ca oamenii işi fac iluzia ca se iubesc şi işi fac declaratii de iubire... deşi nu privesc decat o reflectie in oglida mentala sau o umbra periferiei celuilalt proiectata prin impulsuri senzoriale pe ecranul mental...

 

Aceeaşi eroare se face şi in textul filmului. ( vedeţi: transcrierea textului la sfârşit) .

 Se spune "Cunoaşterea de sine este in primul rând o trăire vie, o trăire care ne solicită să invăţăm, să ascultăm şi să privim, o trăire plină de simplitate in care mintea lipseşte cu desăvârşire". Se sesizează corect ca nici o cunoaştere orizontală ori mijlocită de minte ("mintea lipseşte cu desăvârşire ") nu va conduce vreodată la o autentică cunoaştere de sine. O astfel de cunoaştere directă sau nemijlocită nu poate fi realizată de cei ORBI, de cei ce sunt prizonieri in realitatea secundă ( nici o cunoaştere mijlocită de umbre sau proiecţii, nu conduce la cunoaşterea adevăratei noastre identităţi).

Din cauza  termenilor folosiţi in expresia: "Cunoaşterea de sine este in primul rând o trăire vie, o trăire care ne solicită să invăţăm, să ascultăm şi să privim "  rămâne confuzia că această cunoaştere se intemeiază pe simţire, pe mărturia simţurilor.

 

In realitate procesul care conduce la cunoaşterea directă presupune dezvăţarea, decondiţionarea, invaţarea unui alt mod de a funcţiona  in care eliminăm  si inlocuim succesiunea prezenţă - absenţă, activitate- repaus, veghe- somn  prin simultaneitate (starile paradoxale de constiinta)

 in care inlocuim  concentrarea  (in care prezenţa este insoţită de absenţă, fiindcă fixarea unui obiect in in centrul atenţiei, exclude tot ce nu se afla in acel centru) cu conştienţa sau prezenţa care include totul ( dispare directivitatea, functionarea din ego şi dualitatea prezenţă - absenţă, fiindcă se instalează funcţionarea sincronică in care totul este inclus in conştienţă)

 In procesul care conduce la cunoaşterea de sine se practica WU-WEI (actiunea delocalizata holografica sau nonactiunea) in care eliminam actiunile  localizate in ego, in trecut si in viitor ( cautarea rezultatelor). Găsiti detalii in articolul: "Wei Wu Wei-Stiinta zeilor-Abandonarea luptei si intrarea in starea divina de functionare holografica / Wei Wu Wei-The Science of Gods- Invulnerability and Holographic Operating Mode / Wei Wu Wei-La Science des Dieux"

http://www.danmirahorian.ro/Wei-Wu-Wei.pdf

 

 In ceea ce priveste indemnul "să ascultăm şi să privim"  ar trebui sa adaugam sa fim prezenti si sa observam retragerea simturilor, iesirea din periferie, eliminarea dualitatii, trecerea de la "a privi" la "a vedea"( trecerea de la ochii efemeri ai minţii, la ochiul permanent al Sinelui, cunoscut şi ca: "Văzătorul"), de la "a asculta" la "a auzi"( trecerea de la auzul grosier al mintii, la auzul subtil, la clarauzuz).  Găsiti detalii in articolul: Ochiul unic - Trecerea de la  "a privi" la "a vedea "Dacă ochiul tău este Unu/ If your eye is single/ Si ton oeil est Un / Se il tuo occhio è Uno /Si tu ojo es Uno/ Wenn dein Auge ist Ein http://www.scribd.com/doc/69542980

 

 

In textul filmului ( vedeţi: transcrierea textului la sfârşit) se spune:

"Prin  cuplare - decuplare noi murim  psihologic. Ne desprindem de vechile circuite neuronale si renastem activand noi circuite capabile sa perceapa noutatea Viului in eterna  Sa miscare" 

"Sinele este martorul permanent , vazatorul, constiinta care nu apune niciodata".( Heraclit)

 Iesirea din minte cu ocazia meditatiei ori a somnului este o moarte a mintii si o renastere, o nastere din nou, un botez in lumina permanenta. Procesul de "cuplare - decuplare" este o redare a practicii meditatiei si a dogmei trezirii treptate, gradate, etapizate.

In textul filmului "Odata cu tacerea, fiinta in totalitatea ei devine un intreg functional in perfecta uniune cu miscarea vietii"  se face o eroare  de catre cei ce cred in dogma ca totul se transforma, curge, se misca. Vidul, constiinta, vazatorul se afla in afara  miscarii, transformarii, curgerii permanente.

"Ceea ce nu apune niciodata", CEEA ce vede spectacolul lumii este ecranul imuabil, centrul rotii sau al ciclonului. Cei care cred ca centrul poate fi identificat cu periferia  pe baza unui nondualism aplicat eronat considera ca centrul este afectat de miscare si de transformare permanenta.

Acest lucru fals poate fi infirmat prin experimentare plonjari inlauntrul lor sau prin examinarea ultimului stadiu la care a ajuns tehnologia: revolutia informationala. Orice calculator are o periferie in schimare (afisarea) si o parte imuabila ( programul  care comanda toate transformarile posibile)

  Comuniunea cu miscarea- periferia se realizeaza automat prin programele  dobandite in cursul evolutiei filogenetice. Comuniunea cu nemiscarea, cu realitatea sursa si cu destinatia oricarei miscari ( repausul) se realizeaza automat cu ocazia somnului.

Ceea ce lipseste este prezenta noastra in starea de somn profund. Solutia la aceasta problema este practica prezentei sau a constientei fara centru in ego ( adica egala, impartiala, nepartinitoare, nedeformata de programarea dualista bun-rau, frumos-urat)

Textul filmului continua: "La aceasta extraordinara simplitate toti oamenii au acces" 

Nota DM: Cunoasterea realitatii este simpla, dar mintea  face din acest lucru ceva complicat fiindca  atunci cand apare  identificarea cu ea , se comporta ca o bariera. Tineti seama ca mintea  care nu este decat un disozitiv specializat de procesare a impulsurilor (umbrelor) venite de la traductorii  corpului fizic, un costum cosmic interdimensional sau o  interfeta pe care o folosim in  calatoria in acest plan.

 

 In aceasta stare de contemplare [ NU MINTEA SI GANDIREA DIRECTIONATA ( CONTEMPLAREA) TE DUCE ACOLO, CI NON MINTEA ; VEDETI SEMNIFICATIA GANDIRII OBISNUITE, CONTEMPLATIEI, CONCENTRARII, MEDITATIEI] realizam fenomenul intalnirii

[ ESTE UN NON FENOMEN  O NON-ACTIUNE] cu adevarul absolut  si capatam [ FALS; CINE CAPATA ? EGOUL NU ARE CE CAUTA AICI ; SINELE NU ARE CE CAPATA, FIINDCA EL DEJA ESTE TOT ] o viziune comuna [ CU CINE ? A CUI ?] asupra lucrurilor

 

"eternitatea (ACUM) manifestata prin clipe in desfasurare"

Nota DM: Timpul se afla in doua forme: 1. viitorul- forma potentiala ( ceea ce nu s-a manifestat inca; stadiul samanta) si  2. trecutul- forma manifestata sau desfasurata (lumea efectelor, ceea ce a trecut deja, ceea ce a murit) .  Eternitatea  exista intr-o singura forma autentica si aceasta poate fi contactata  doar in omniprezentul  "ACUM" ( poarta eternitatii si a eliberarii din timp si minte). Timpul este desfasurarea  clipelor "ACUM". Cei ce sunt rupti de ACUM/AICI raman prizonieri ai dualitatii, timpului, mintii, memoriei, fricii ( amintirea experientelor traumatizante), captivi in realitatea secunda; reamintiti-va ca frica/anxietatea este o expectatie, o asteptare, o traire in viitor, adica o rupere de prezent " Indemnul din film "eliberati-va de frica" se realizeaza traind in ACUM, iesind din minte..."Dumnezeu vorbeste atunci cand mintea tace"

 

 Din cauza acestei ignorante proportia celor interesati de trezire si de cunoastere de sine este de 1-2/1000 ( desi doar trezirea, inteleasa ca eliberare din realitatea secunda si ca acces la regimul de functionare directa, holografica sau divina, asigura accesul la vindecarea instantanee si la invulnerabilitate, adica la supravietuire in caz de cataclism planetar). In acest timp interesul pt controlul altora ( NLP) pt REIKI sau pt cursuri de dezvoltare personala ajunge la 30% ( imaginati-va ce fel de dezvoltare personala fac niste fiinte inchise in lumea umbrelor sau ce fel de manipulare a energiilor exercita cei care nu s-au vindecat mai intai de "orbire", care nu au trecut de la "a privi" la "a vedea").

 

Transcrierea textului filmului de mai sus

Duhmhara CUNOASTERII DE SINE

IESI DIN FRICA (Falsa realitate indusa ca reala celor adormiti/ anesteziati)

GET OUT OF FEAR ( False Evidence Appearing Real)

 

Cunoaşterea de sine este in primul rând o trăire vie, o trăire care ne solicită să invăţăm, să ascultăm si să privim, o trăire plină de simplitate in care mintea lipseşte cu desăvârşire

Odata cu tacerea smerita a mintii se infaptuieste de la sine unitatea intregii fiinte

In acea clipa fiinta, starea de Pura Constiinta si Iubirea se impletesc  intr-un intreg armonios unindu-ne cu Eternul Necuprins.

Ca sa putem privi si asculta fara nici o alta interferenta avem nevoie de Atentia lucida spontantana si dezinteresata.

Simplitatea intalnirii risipeste instantaneu hoinareala fara rost a mintii.

Iar in golul psihologic creat in mod natural

Sacrul existent in profunzimea fiintei noastre se uneste cu Unica Realitate.

In clipa aceea de tacere absoluta, prin observarea atenta lucida dezinteresata si atotcuprinzatoare realizam starea de Pura Constiinta.

Astfel de clipe transforma omul si prin el intreaga omenire.

Numai o minte libera de orice concepte este capabila sa intalneasca noutatea si vesnica  prospetime a viului in desfasurare.

Desprinderea de clipa consumata este fulgeratoare iar mintea smerita este in masura sa intampine o noua clipa plina de prospetime.

Prin aceasta cuplare si decuplare ( simbolism de tip  tantric)  realizata in uniune cu sublimul se slabeste dominatia sinelui personal care in final dispare odata cu statornicirea iluminarii.

 Prin  cuplare - decuplare noi murim psihologic. ( simbolism de tip  tantric)

Ne desprindem de vechile circuite neuronale si renastem activand noi circuite capabile sa perceapa noutatea Viului in eterna  Sa miscare

Numai in ipostaza de fiinta unita in comuniune cu sublimul, intalnim iubirea atotcuprinzatoare care manifesta prin ea insasi transformari sfintitoare .

Odata cu tacerea, fiinta in totalitatea ei devine un intreg functional in perfecta uniune cu miscarea vietii

La aceasta extraordinara simplitate toti oamenii au acces

In aceasta stare de contemplare realizam fenomenul intalnirii cu adevarul absolut  si capatam o viziune comuna asupra lucrurilor

Comuniunea viziunii , trairea, intelegerea si actiunea perfect asemanatoare ne transforma in fiinte creatoare aflate in nemijlocita armonie cu eternitatea manifestata prin clipe in desfasurare.

Numai in acest climat este posibil ca iubirea frumusetea bunatatea fericirea, sa devina din simboluri, impliniri concrete, veritabile, adanc traitoare pt fiecare om 

 


vedeti: "O realitate separata/ A Separate Reality ;
http://www.scribd.com/doc/27464855/
http://www.danmirahorian.ro/REALITATE-SEPARATA.pdf
Vindecarea instantanee a tuturor maladiilor/Instant Healing of all Illnesses
http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii/forum/topics/...
http://reteaualiterara.ning.com/group/tao/forum/topics/vindecarea-i...

va rog sa intrati in
Grupuri
Mirahorian: Guided Awakening/Trezire Pilotata
http://www.facebook.com/groups/zamoksha/
MIRAHORIAN: GALACTIC CONTACT NETWORK
http://www.facebook.com/groups/contactgalactic/
Lao Tzu The Way to the Flowering of Life Calea catre Inflorirea vietii
http://www.facebook.com/groups/cerulinterior
Awakening Now - How to Survive the Earth Changes
http://www.facebook.com/groups/awakeningnow/
Mirahorian: Poarta Transei Trance Gate
http://www.facebook.com/groups/mirahorian/

Vizualizări: 476

Răspunsuri la Aceste DiscuţiiEckhart Tolle Aflati cine sunteti cu adevărat / Who You Truly Are

Gnothi Seauton—Know Thyself.

http://www.youtube.com/watch?v=-C2maEL8wxI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=j42cTkiGdXY&feature=player_embedded

Textului filmului de mai sus este extras din cartea "Un Nou Pământ"  a lui Eckhart Tolle

Capitolul  7 Aflaţi cine sunteţi cu adevărat  ( pagina 100 of 174)

http://www.scribd.com/doc/92964926/15046075-Eckhart-Tolle-Un-Nou-Pa...

http://www.theworkbook.org/whoyouare.htm

 

Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea despre sine ( pagina 103 of 174)

Knowing Yourself /  Knowing About Yourself

 

Nimeni nu vă poate spune cine sunteţi. N-ar fi decât un alt concept, de aceea nu v-ar aduce o schimbare. Nobody can tell you who you are. It would just be another concept, so it would not change you.

Ceea ce sunteţi nu reclamă o credinţă. De fapt, orice credinţă este un obstacol.

Who you are requires no belief. In fact, every belief is an obstacle.

[ Nu reclamă nici măcar înţelegerea voastră, din moment ce sunteţi deja ceea ce sunteţi. Dar dacă nu înţelegeţi ceea ce sunteţi, atunci ceea ce sunteţi nu poate străluci în această lume. Rămâne în dimensiunea nemanifestată care este, desigur, adevărata voastră casă. Şi atunci sunteţi asemenea unui om în aparenţă sărac, care nu ştie că are un cont în bancă de 100 de milioane de dolari, astfel că bogăţia lui rămâne un potenţial neexploatat.]

It does not even require your realization, since you already are who you are. But without realization, who you are does not shine forth into this world. It remains in the unmanifested which is, of course, your true home. You are then like an apparently poor person who does not know he has a bank account with $100 million in it and so his wealth remains an unexpressed potential.

 

E posibil să nu vreţi să vă cunoaşteţi pentru că vă temeţi de ceea ce aţi putea afla.

Mulţi oameni au o teamă secretă că sunt răi.

You may not want to know yourself because you are afraid of what you may find out. Many people have a secret fear that they are bad..

 

Dar nimic din ceea ce puteţi afla despre voi înşivă nu vă reprezintă esenţa.

But nothing you can find out about yourself is you.

Nothing you can know about you is you.

 

A vă cunoaşte nu are nimic de-a face cu ideile care plutesc încoace şi-ncolo prin mintea voastră.

Knowing yourself deeply has nothing to do with whatever ideas are floating around in your mind. Knowing yourself is to be rooted in Being, instead of lost in your mind.

 

Cunoaşterea de sine merge mult mai în profunzime decât adoptarea unui sistem de idei sau credinţe. Ideile şi credinţele spirituale pot în cel mai bun caz să funcţioneze ca indicatoare utile[, dar prin ele însele rareori au puterea de a îndepărta conceptele fundamentale referitoare la cine credeţi că sunteţi, concepte bine stabilite în voi, ce fac parte din condiţionarea minţii umane].

Knowing yourself goes far deeper than the adoption of a set of ideas or beliefs. Spiritual ideas and beliefs may at best be helpful pointers, [but in themselves they rarely have the power to dislodge the more firmly established core concepts of who you think you are, which are part of the conditioning of the human mind].

 

A vă cunoaşte pe voi înşivă înseamnă a fi înrădăcinaţi în Fiinţă, nu rătăciţi în minte.

Indiferent ce aflaţi prin psihanaliză sau observare de sine este despre voi.

There is nothing wrong with psychoanalysis or finding out about your past as long as you don’t confuse knowing about yourself with knowing yourself.

 

Indiferent ce aflaţi prin psihanaliză sau observare de sine este despre voi.

Whatever you learn through psychoanalysis or self-observation is about you.

 

Nu vă reprezintă pe voi. Este conţinut [ forma; umbra; vrittis; pratiyaya; continut mental], nu esenţă.[A trece dincolo de ego înseamnă a ieşi din conţinut. A vă cunoaşte pe voi înşivă înseamnă a fi voi înşivă, iar a fi voi înşivă înseamnă a înceta să vă identificaţi cu conţinutul.]

It is not you. It is content [pratiyaya mental content; vrittis], not essence. [Going beyond ego is stepping out of content. Knowing yourself is being yourself, and being yourself is ceasing to identify with content].

 

 

Modul în care reacţionaţi faţă de oameni sau situaţii, mai ales atunci când apar probleme, reprezintă cel mai bun indicator al profunzimii cunoaşterii de sine.

Dacă pacea ar conta pentru voi mai mult decât orice altceva şi dacă într-adevăr aţi şti despre voi că sunteţi spirit şi nu micuţul eu, aţi rămâne fără reacţie şi complet vigilenţi atunci când vă confruntaţi cu oameni sau situaţii dificile. [Aţi accepta imediat situaţia şi aţi deveni astfel una cu ea, nu v-aţi mai separa de ea. Apoi răspunsul ar veni ca o consecinţă directă a vigilenţei voastre. El ar veni de la ceea e sunteţi (conştiinţa), nu din ceea ce credeţi că sunteţi (un eu mic).]

 Ar fi puternic şi eficient şi n-ar transforma nicio persoană sau situaţie în duşman.

Cu cât viziunea pe care o aveţi asupra voastră înşivă este mai limitată, mai îngust-egoistă,

cu atât mai mult veţi vedea limitările egoiste ale celorlalţi, [inconştienţa din ei şi vă veţi concentra asupra acestora, veţi reacţiona faţă de ele. "Vinile" lor sau ceea ce percepeţi ca fiind vini ale lor devin pentru voi identitatea lor.]

 Aceasta înseamnă că veţi vedea doar egoul din ei şi veţi consolida astfel egoul din voi. [In loc să priviţi „prin” egoul celorlalţi, voi priviţi „către” egoul lor. Cine priveşte către egoul celorlalţi? Egoul din voi. Oamenii foarte inconştienţi îşi experimentează propriul ego prin reflexia acestuia în alţii.]

Când realizaţi că acele lucruri faţă de care reacţionaţi atunci când le întâlniţi în ceilalţi există şi în voi (şi uneori numai în voi) începeţi să deveniţi conştienţi de propriul vostru ego. [Tot atunci aţi putea realiza şi că le făceaţi celorlalţi ceea ce credeaţi că alţii vă fac vouă. Incetaţi atunci să vă mai vedeţi în postura de victime. Voi nu sunteţi egoul. ]

Prin urmare, atunci când deveniţi conştienţi de egoul din voi nu înseamnă că ştiţi cine sunteţi — înseamnă că ştiţi cine nu sunteţi. Dar ştiind cine nu sunteţi înlăturaţi cel mai mare obstacol din calea adevăratei cunoaşteri de sine.

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor