Trezirea, eliberarea nu cere din partea nimănui credintă, ci experimentare, asezare in constientă impartială.
Credinta intr-un Dumnezeu exterior plasat in Cer, creator personificat a tot ceea ce există, este una falsă, infirmată in mesajul lui Iisus.
Iisus a venit si s-a sacrificat degeaba dacă mesajul său că "Impărătia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru" (Luca 17.20-21; Rom.144.17; Vers.23)] este ignorat si lăsat să fie ingropat de cei care doresc să-si păstreze in continuare calitatea de mediatori, de mijlocitori intre noi si un Dumnezeu plasat in afara noastră.
Iisus a venit si s-a sacrificat inutil dacă mesajul său privind omniprezenta lui Dumnezeu nu este inteles: "Eu sunt lumina care este asupra tuturor lucrurilor. Eu sunt totul : totul vine de la mine si totul ajunge la mine. Despicati o bucată de lemn; eu sunt acolo, Ridicati o piatră si mă veti găsi acolo"(Evanghelia Apocrifa a lui Toma 77),
Dumnezeu este oceanul omniprezent in care se află tot ceea ce există, si care pătrunde in tot ceea ce exista. In acest ocean de constiintă fiecare fiintă este o intrupare a lui Dumnezeu. Măsura in care fiecare fiintă umană de pe Terra este creatoare de univers este dată de gradul de trezire, de nivelul de constienta(de cunoastere de sine), de stadiul de exprimare(developare; desfasurare) a naturii sale divine, de realizarea eliberării de identificările care i-au fost implantate in cursul conditionării, programării, educatiei (procesului de castrare)
Zamoksha nu este un zeu, ci calea care conduce la eliberare(in lb. sanskrită: moksha) si la restabilirea statutului divin al fiintei umane( indumnezeire).
Credinta intr-un model(creationist) sau in altul(evolutionist) nu are nici o valoare practică, fără trecerea la experimentare.
David Bohm vorbeste despre două stări in care se află orice proces(atomi, stele, galaxii) din acest univers, o stare de infăsurare(de ascundere; un stadiul larvar; embrionar) si o stare de desfăsurare(dezvăluire; exprimare; developare; stadiul de inflorire; fluture) [vedeti imaginea de mai jos; in fiecare stadiu realitatea rămane completă si se respectă principiul holografic:"totul este prezent in fiecare stadiu"; nu trebuie adăugat nimic, ci indepărtat ceea ce a acoperit mostenirea dvs indestructibilă], care trece dincolo de modelul inghetat creationist(creaţia este completă, perfectă) si de modelul evoluţionist ( creaţia nu este completă, ci are nevoie sa evolueze; după Charles Darwin creaţia este un proces continuu, iar existenţa este întotdeauna imperfectă)

Ceea ce vedem mai jos este capitolul 8 din cartea lui Osho("De la ignorantă la inocentă"), unde este evidentiată eroarea credintei intr-un Dumnezeu exterior, creator (" Dumnezeu nu este o solutie, ci o problemă").
God is not a solution, but a problem ( "From Ignorance to Innocence" chapter 8)

http://www.youtube.com/watch?v=hhjOnYbKJJw&feature=channel
http://vimeo.com/10002580

Acest capitol răspunde la cateva intrebări
De ce se repetă tiparul dictaturii, monarhiei ?
Fiindcă există un suport conceptual eronat
Cum se face adevărata rugăciune ?
Eliminand virusarea intern extern, autoculpabilizarea, vorbăria interioară, renuntand la crearea de idoli interni( proiectie imaginativă de imagini, de personificări ale creatorului) sau externi( icoane, statui), prin asezare in ascultare constientă("de ce mai cerem ceva, dacă nu asteptam răspunsul ?), prin predarea egoului si a mintii( a tot ceea ce stim)
Cum se scapă de frică si de furie ?
Orice frică este una de moarte si este efectul orbirii (ignorantei; avidya). Ea nu poate fi indepărtată prin gandire, prin minciună( proiectia imaginativă a unui sprijin exterior), ci prin restabilirea vederii, prin trezire, prin constientă, prin experimentarea naturii noastre indestructibile, eterne, prin eliminarea identificării cu efemerul, perisabilul, cu trupul si mintea
De ce dacii venerau calea(za) de eliberare(in skrt.: moksha), iar nu un zeu(zamolxe), ca si popoarele care urmau taoismul, buddhismul si jainismul ?

Intrebarea 1: "Osho, chiar credeti ca Dumnezeu(ca fiinta externa atotcreatoare) nu există ?
Question 1: Osho, do you really believe that God does not exist?"

Cartea "Sămanta de mustar", dedicată explicării cuvantului lui Iisus arată că Osho stie că Dumnezeu există, dar nu in formă personificată, care a fost implantată unor primitivi

Eu nu cred că Dumnezeu nu există, ştiu sigur că nu există. Şi mulţumesc lui Dumnezeu că el nu există - pentru că existenţa lui Dumnezeu ar fi creat atât de multe probleme, dificultăţi, că viaţa ar fi fost aproape imposibilă.
I do not believe that God does not exist, I know for sure He does not exist. And thank God that he
does not exist – because the existence of God would have created so many problems, difficulties,
that life would have been almost impossible.

Probabil că nu ati privit aceasta problemă din unghiul din care am de gând să vă vorbesc- poate nimeni nu a încercat vreodată să se uite la ea din acest unghi.
You may not have looked at it from the angle from which I am going to talk to you – perhaps nobody
has ever tried to look at it from this angle.

Creştinii spun că Dumnezeu a creat lumea. De fapt, ipoteza lui Dumnezeu este impusă de postularea unei creatii. Lumea există; cineva trebuie să o fi creat. Oricine a creat-o, acel creator este Dumnezeu. Dar vedeţi implicatiile ?
The Christians say that God created the world. In fact, the hypothesis of God is needed for the
creation. The world is there; somebody must have created it. Whoever created it, that creator is
God. But do you see the implication?

Dacă lumea este creată, atunci nu poate exista o evoluţie: Evoluţia înseamnă că procesul de creatie continuă. Gândiţi-vă la povestea creştină. Dumnezeu a creat lumea în şase zile, şi apoi în ziua a şaptea El s-a odihnit; si de atunci El se odihneste. Întreaga creaţie a fost finalizată în şase zile. Acum, de unde poate eventual să apară evolutia? Creatia înseamnă: ceva complet( ceva finalizat, terminat)! Dupa care se instaleaza o oprire completă. În ziua a şasea, oprirea completă; şi după aceasta nu mai există nici o posibilitate de evolutie.
If the world is created, then there can be no evolution: Evolution means that creation continues.
Think of the Christian story. God created the world in six days, and then on the seventh day He
rested; since then He has been resting. The whole creation was completed in six days. Now, from
where can evolution possibly appear? Creation means: finished! – the full stop has arrived. On the
sixth day, the full stop; and after that there is no possibility of evolution.

Evoluţia implică faptul că procesul de creaţie nu este complet, de aici, posibilitatea de a evolua. Dar Dumnezeu nu poate crea o lume incompletă; asta ar merge împotriva naturii lui Dumnezeu. El este perfect, şi orice face El este perfect; nici El nu este în evoluţie, şi nici lumea nu se afla in evoluţie: totul este oprit, mort, suspendat. Acesta este motivul pentru care papii au fost împotriva lui Charles Darwin, pentru că omul a adus ideea, care mai devreme sau mai târziu o să-l ucidă pe Dumnezeu(modelul mental al unui creator unic, localizat in afară). Acei papi au intuit într-un fel: ei au putut vedea implicaţiile îndepărtate ale ideii de evoluţie.
Evolution implies that creation is not complete, hence the possibility of evolving. But God cannot
create an incomplete world; that will be going against God’s nature. He is perfect, and whatsoever
He does is perfect, neither He is evolving, nor is the world evolving: everything is at a standstill, dead.
This is the reason why the popes were against Charles Darwin, because that man was bringing in
an idea which is going to kill God sooner or later. Those popes were perceptive in a way: they could
see the faraway implications of the idea of evolution.

In mod normal nu se poate impăca creatia si evolutia.(Nota DM: "se observa ca modelul lui David Bohm, prezentat anterior, depaseste aceasta contradictie dintre creationism-evolutionism; perfect-imperfect)

Ce legătură există între Dumnezeu şi Charles Darwin?
Există o legătură. Charles Darwin spune că ceea ce numim creaţie este un proces in desfasurare, că existenţa este întotdeauna imperfectă, că niciodată nu o să fie perfectă; doar atunci va putea continua sa evolueze, ajungând la noi culmi, la noi dimensiuni, la deschiderea de noi porti, de noi posibilităţi.
(Nota DM: "Traim intr-o realitate paradoxală( imposibil de cuprins cu mintea) in care fotonul este simultan undă si particulă, ceva continuu si ceva discontinuu, ceva delocalizat si ceva localizat. Modelul actual, confirmat de cercetările in fizica cuantică, arată că in realitatea in care se manifestă timpul(curgerea; transformarea) avem de a face cu un proces de desfăsurare-infăsurare a unui tot, care este complet in fiecare parte a sa(realitate holografică)")

Ordinarily you would not connect creation and evolution. What connection is there between God and
Charles Darwin? There is a connection. Charles Darwin is saying that the creation is an ongoing
process, that existence is always imperfect, that it is never going to be perfect; only then can it go
on evolving, reaching new peaks, new dimensions, opening new doors, new possibilities.

Dumnezeu a terminat lucrarea în şase zile şi asta nu cu mult timp în urmă: patru mii patru ani înainte ca Isus Hristos să se fi născut. Acesta trebuie să fi fost in intai ianuarie, intr-o zi de luni, pentru ca oamenii au reusit să-l pună pe Dumnezeu în tot ceea ce au creat. El trebuie să urmeze calendarul nostru. Dacă mă întrebaţi, eu va spun că trebuie sa fi fost o zi de luni, prima din aprilie, "Ziua pacalelilor", deoarece acea zi pare a fi absolut potrivită pentru a face un astfel de act de creare a unei existenţe complete, gata făcute. În cazul în care evoluţia devine imposibilă, viaţa îşi pierde orice sens, viaţa îşi pierde orice viitor; atunci acesta are doar un trecut.
God had finished His work in six days and not long ago: four thousand and four years before Jesus
Christ was born. It must have been the first of January, a Monday, because we manage to fit God
into everything that we have created. He has to follow our calendar. If you ask me, I will say it
must have been Monday, the first of April, April Fools’ Day, because that day seems to be absolutely
suitable for doing such an act of creating a complete ready-made existence.
If evolution becomes impossible, life loses all meaning, life loses all future; then it has only a past.

Aici se termina filmul

Restul capitolului 8 in lb. engleza:
Care este cauza orientarii spre trecut a religiilor institutionalizate ?It is not unnatural that religious people are constantly past-oriented – they have only the past.Everything has been already done; there is nothing to be done in the future, the future is empty, blank, and yet you have to live in that future. Everything that had to happen happened four thousand and four years before Jesus was born. After that there has been no addition, no evolution, nodevelopment.
Cei care i-au atribuit o putere de creatie trebuie sa accepte ca i-au dat simultan si pe cea de disolutie
God created the world just as a potter creates a pot, a dead thing out of mud. But you have to remember, the potter can destroy the pot any moment. If you give the power of creation to God, you are simultaneously giving Him the power of un-creation too. These are the implications that have not been looked into. God can un-create. April Fools’ Day comes every year; any year on the first of April He can un-create. At the very most it may take six days again.
Oricine crede ca a fost creat se transforma dintr-o fiinta intr-un lucru ?
The very idea that you have been created makes you a thing, it takes away your being. You can be a being only if there is no God. God and you as a being, cannot coexist. That’s why I say I am sure God does not exist, because I see beings everywhere. The presence of beings is enough proof that God does not exist, cannot exist. Either you can exist or God can exist; you both cannot exist. The person who starts believing in God, unknowingly is losing his beinghood; he is becoming a thing. So there are Christian things, Hindu things, Mohammedan things, but not beings. They have dropped their being of their own accord; they have given their being to God. The fiction has become alive, and the alive has become a fiction. I am simply putting things right side up.
Scopul meu este sa va redau fiintarea pierduta atunci cand v-ati identificat cu ceva creat
When I say God does not exist, I have no grudge against God. I don’t care a bit about God, whether He exists or not – it is none of my business.
When I say God does not exist, my purpose is to give you your lost beinghood; to show you that you are not a thing created by somebody arbitrarily. Why did He decide, on a certain day, four thousand and four years before Jesus was born, to create the world? What caused the idea of creation? Was there something else that was forcing Him to create? Was there some serpent seducing Him to create? Why on a certain day, and not before? I want you to see the point. It is arbitrary, whimsical. If the story is true, God is insane. What was He doing for the whole of eternity? – the idea of creation came so late to Him. The very idea of creation makes us arbitrary, whimsical, whereas evolution is not arbitrary, whimsical.Evolution is eternal; it has been always going on. There was not a time when existence was not, there will never be a time when existence will not be: Existence means eternity. God makes everything silly, small, arbitrary, meaningless, whimsical. Just that old man... and He must have been really old, really, really old, and then this idea of creation came to Him... and in six days He completed it. That’s why the popes were against Charles Darwin: ”You are saying that it is not yet completed, it is evolving. You are against the Bible, the holy scriptures. You are against God,against the idea of creation.”Charles Darwin was saying simply, ”I am not against any God, I don’t know any God.” He was a very fearful person, and he was a Christian. He used to pray; in fact he started to pray more after he wrote the theory of evolution. He became very much afraid: who knows, perhaps he was doing smth against God. He had believed that God created the world, but the facts of nature were telling a different story – everything is evolving, life is never the same again.
De ce este abandonata ideea de Dumnezeu in taoism, in buddhism si jainism ?
So if anybody believes in God, he cannot believe that you are a being. Only things are created; they have a beginning and an end – beings are eternal. Because of this fact, two religions in India, Jainism and Buddhism, dropped the idea of God –because to keep that idea simply meant you were dropping the idea of being, which is far more significant. They would have liked to keep both, but it was logically impossible.Once you accept that you have been created, you accept the other part of it, that the same whimsical man, any day, can un-create you. So what meaning do you have? – just a toy in the hands of some magical old man? So whenever He wants, He plays with the toys, and whenever He wants, He destroys them? It was really a great, courageous step on the part of Mahavira and Buddha to choose being and drop the idea of God – and that too, twenty-five centuries ago. They could simply see that you cannot manage both; they are against each other. But they were not aware of evolution; that was a later development. Now we know that creation goes against the idea of evolution too. Creation and evolution are absolutely against each other. Creation means completion; evolution means constant growth. Growth is possible only if things are imperfect, and they remain imperfect. How soever they grow, there is always a possibility of growing more. There are a few other things which have to be considered. If you are created, you can’t have freedom. Have you seen any machinery having freedom? – any ”thing” having freedom? Anything that is created is in the hands of the creator, just like a puppet. He has the strings in his hands; he pulls one string... you must have seen a puppet show. The strings are pulled – the man is behind the screen; you don’t see him, you simply see the puppets – and the puppets dance and they fight... but that is all false: the puppeteer is the reality. These puppets cannot have freedom to fight, to love, to get married – all these things happen in a puppet show – to dance or not to dance... or when they don’t want to dance, to say, ”No! I am not going to dance.” The puppet cannot say no.And all the religions have been teaching you not to say no don’t say no to God, to His messiah, to His holy book – never, never think in terms of saying no. Why? – if you cannot say no, what is the meaning of your yes? It is a corollary: yes has meaning only when you are capable of saying no. If you have to say yes, and there is no other alternative except yes I have heard that when Ford first started manufacturing cars, he himself used to go to the showroom and take an interest in the customers, talk to the customers. He would say to them, ”You can choose any color provided it is black” – because at that time only black cars were available. Bu the used to say, ”You can choose any color provided it is black.” You are free, provided your answer is yes. What kind of freedom is this?Puppets cannot have freedom. And if God has simply made you, you are a puppet. It is better to revolt against God and be a being than to submit and be a part of a puppet show –because the moment you accept yourself as a puppet, you have committed suicide.You see puppets the whole world over, with different colors, different names, different rituals. Hindus say that without God’s will even a leaf in the tree cannot move – so what about you? Everything happens according to God. In fact, He has determined everything the moment He created; it is predestined. Now, it is so strange that intelligent people also go on believing in such garbage.Just see the garbage: on one hand God has created you; on the other hand, when you do something wrong you will be punished.
Introducerea ideii de Dumnezeu personificat anuleaza libertatea si responsabilitatea individuala ?
If God has created you, and He has determined your nature and you cannot go against it, you don’t have any freedom. There is no possibility, with God, to have freedom; then how can you commit a crime, how can you be a sinner? – and how can you be a saint either? Everything is determined by Him. He is responsible; you are not. But people go on believing in
both things together: God creating the world, God creating man, woman, everything – and then
throwing all responsibility on you. If there is something wrong in you, God is responsible and should
be punished. If you are a murderer, then God creates a murderer; then He should be responsible
for the Adolf Hitlers and the joseph Stalins and the Mao Tse-tungs. He created these people.
But no, the religious mind loses intelligence, becomes rusted, forgets completely that these are
incompatible things; God and freedom are incompatible.
If you are free, then there is no God.
Friedrich Nietzsche’s statement I remind you of again. This man is certainly crazy, but sometimes
the so-called sane people are so dumb and so dull, so idiotic, that crazy people come up with great
insights; and Nietzsche has that genius. Once in a while he comes up with such a great insight that
you cannot believe why people had not seen it before; and Nietzsche was alive just a hundred years
ago.
Nietzsche says: God is dead, therefore, I declare, man from now onwards is free.
This whole sentence brings freedom and God together for the first time in the whole history of man. It was waiting for this crazy man, Friedrich Nietzsche, to put these together: that God is dead, therefore
you are free, otherwise, you are not free.

Daca exista un creator esti doar un computer, un robot, un prizonier al unui program !
You may not have thought about it. How you can be free with a creator who is continuously watching
you, who is continuously maintaining you and directing you? In the first place He has put everything
in you as a fixed program. And you will follow that program; you cannot do otherwise. Just what you
feed to the computer – the computer can only answer with that. If you start asking things which you
have not fed to the computer before, the computer cannot answer it. The computer is a mechanism:
first you have to feed it all the information, then whenever you need, you can ask the computer and
the information will be available.
You are a computer – if there is a creator.
He has put certain information in you, he has programmed you, and you are doing things accordingly.
If you are a saint, you are not to take the credit for it – it was the program. If you are a sinner you
need not feel condemned and bad – it was the program.
In India, the life of Rama has been played every year for ten thousand years. Almost all over the
country, even in the smallest village there is a drama company. Once a year the drama company
starts preparing one month ahead, and big cities who can afford it can ask professional companies.
There are professional companies, particularly in Ayodhya, which was the capital of Rama, and in
other religious places too. So big cities who can afford it ask the professional companies. Small
villages, towns, which cannot afford it, make their own company.
It happened in one of the villages.... The drama begins with Sita’s marriage. In those days
particularly, princes used to have a certain ceremony called swayamvar. All the eligible young men
– of course young princes, because nobody else would be allowed in the palace – from all over
the country would gather together, and the girl, the princess, would take a garland in her hand and
move towards someone: it was for her to choose anybody she wanted. Or, if she was worried that
on what criterion... it was a difficult job: a hundred princes were there, and they were all beautiful
and from royal families, and young and strong. It was not easy to choose just like that, and it was
not something that tomorrow you could reject.
In India it is not only a life-long affair, it is going to be for many lives. It is really a great burden on the
mind of the girl... how to choose? So she can take the help of God in a certain way. Some device
can be managed: that whosoever solves this puzzle will be the person she will choose. Now she is
leaving it to God – it is easier, in wiser hands.
Parabola cu realitatea separata(oglindirea in apa mentala a tintei) si cu arcul dificil de manevrat (care apare si la Ulise)
In Sita’s Swayamvar, the device was a bow of the Lord Shiva, which was given to Sita’s father
because he was a devotee of Shiva. The bow was so heavy – of course, it was a god’s bow – that
even to take it up needed a superman. An ordinary man would not be able even to move it; and to
use it – that was something almost impossible.
There was a fish, an artificial fish hanging from the ceiling, and on the ground there was a small
pond which reflected the fish. You had to look in the pond at the reflection, and with Shiva’s bow and
arrow you had to shoot the fish above you – a great warrior was needed. First, the problem was how
to lift up the bow. Even if you managed to lift it, then the problem was how to use it; it was not an
ordinary bow. And then the puzzle was that you had to look at the reflection in the water and shoot
the fish, which, like the reflection, was moving – it was on a wheel.
The whole country was agog. All the great warriors and kings – they all gathered there. Ravana
was one of the greatest warriors of those days. He was the king of Sri Lanka and there was every
chance that he would win the contest because he was also a devotee of Shiva, perhaps a greater
devotee than Sita’s father. His devotion to Shiva was such, so the story says, that when Shiva was
not listening to him, Ravana said, ”If you don’t listen to me, then I will cut off my head and put it at
your feet. What more sacrifice do you want?” – and he did cut off his own head and put it at Shiva’s
feet. Of course more sacrifice is impossible.
Even this is a strange story – how can you cut off your own head, and then put it at Shiva’s feet?
How will you manage to find where Shiva’s feet are? – your head is cut off, your eyes are gone!

But that’s the story – he managed it. Shiva was very happy with him and said, ”Because you have
done something which nobody has ever done, I give you something which has never been given to
anybody: you will have ten heads. Because you have sacrificed one, I will give you ten heads. And
any enemy cutting off one of your heads will not be able to kill you – immediately another head will
grow. Your ten heads will remain ten.”
This man with his ten heads was coming to the swayamvar. There was every fear that... and he
must have been the ugliest man; even one head is enough – but ten heads! Everybody was afraid
that he was coming and there was every chance that he would take up this bow; there seemed to be
nothing to prevent him. Rama was also participating as a prince of Ayodhya. He was a young man,
very young, and it was not known that he was a great warrior or anything. There was no possibility
for him to win the contest.
So the sages who wanted Rama to win the contest and get married to Sita arranged a conspiracy so
that when Ravana goes to pick up the bow, a man comes running and tells him that, ”Your capital”
– which was made all of gold – ”is on fire and you are immediately needed. Without you everything
will be gone.” So poor Ravana has to leave the bow and rushes to Sri Lanka. Meanwhile Rama wins
the contest, and is married.
This is the story – the beginning. In this particular village the actors were all programmed and being
prompted from the back. But when the man came saying, ”Sri Lanka is on fire,” the man who was
playing the role of Ravana said, ”Let it be! I am going to marry Sita. Enough is enough; this time I
am not going to go anywhere.
The prompter was trying hard: ”This is not what we have told you.”
The actor said, ”You stop all this prompting – I know what I am doing.” In fact he was in love with the
girl who was playing the role of Sita, and the girl’s father was not willing for them to marry. This was
the only chance to declare before the whole town.... And before anybody else could do anything,
Sita garlanded him.
Now, the whole town was in a shock. The story was finished before it had even started, because
this was the beginning only, just the introduction: the real things were just going to happen. The
actors were in such a hurry, they forgot even to pull the curtains. The whole mass was shouting and
screaming and clapping, and they were saying, ”We have seen many things but nothing like this.
This is just the best drama that we have seen!”
In a drama you may go against the program, because it is acting, it is not your being; your being is
still free. You may be acting the part of Ravana or Rama, but those are parts, roles; your being is
still free. You can decide for or against.
But if your being is created then there is no possibility of your going anywhere other than where the
program says, doing anything other than what’s in the program.
If there is a God who has created the world, then nobody is responsible except Him. And to whom
can He be responsible? – there is nobody above Him. You are not responsible because He has
created you. He is not responsible because there is nobody else to whom He can be responsible.
God means the world loses all responsibility, and responsibility is the very center of your life.
Then you can play the role, but you are not there, only promptings; whether given from the outside,
from behind the curtain, or whether given from the inside through the hormones, through biology,
physiology, psychology doesn’t matter. You are only a collection of promptings, and you are just
following them.
It takes all dignity from man totally. It reduces you to a puppet.

O marioneta nu poate fi religioasa
To accept God is not to be religious, because without responsibility how can you be religious?
Without freedom how can you be religious
Without an independent being of your own, how can you be religious?
God is the greatest anti-religious idea.
If you look into it from every aspect, then those who believe in God are not religious, cannot be
religious.
So when I say there is no God, I am trying to save religion.
There is no danger from the devil, the real danger comes from God. The devil is only His shadow.
If God disappears the shadow will disappear automatically.
The real problem is God.


De ce religiile nu accepta ca omul a ajuns pe Luna ?
And you can see what I am saying if you look at history. Every step in evolution is stopped by the
churches out of fear that it proves that creation is incomplete. Man has reached the moon, but in
India I have come across Hindu shankaracharyas, Jaina acharyas – they are equivalent to the pope
– who don’t believe it, because their scriptures say that the moon is a goddess. The sun is a god
– so the moon is not a planet. You will be surprised to know that one Jaina monk has accumulated
millions of rupees in donations because he is creating a lab to prove that man has not reached the
moon, he has landed on some other planet!
Now, these idiots... and people believe in them because the scriptures are in their favor. They
collect all the quotations from all the scriptures spoken by people who are omniscient, omnipotent,
omnipresent: avataras, tirthankaras, God’s special messengers. And if they say this, then what can
poor scientists do?
They are deceiving you, cheating you, cheating themselves. A fact that nobody can deny, a fact that
all the scientists of the whole world, including India, have accepted, is not acceptable to the religious
mind because it will destroy their faith in the scriptures. They are more worried about their faith than
about reality.

Vizualizări: 102

Răspunsurile pentru această discuţie sunt închise.

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Dumnezeu[creator exterior, personificat] este cel mai mare inamic al religiei autentice
When I say God is the greatest enemy of religion, it is going to shock the so-called religious people,
because they think praying to God, worshipping God, surrendering to God is what religion is.
They have never thought about responsibility, freedom, growth, consciousness, being; they have
never bothered – and yet these are the real religious questions.
Your prayers are silly. You are simply praising God in the same way you have been praising kings
and queens; in the same tone, in the same words. You are praising God and thinking that just as
your queens and kings become influenced by your prayer and you can persuade them to do favors
for you, so you will be able to persuade God.

Omul l-a creat pe Dumnezeu dupa chipul si asemanarea sa, iar nu invers !
The Bible’s statement that God created man in His own image is absolutely wrong. Just the contrary
is true: man created God in his own image; it is man’s creation – God! Hence the Hindu God is
different, the Mohammedan God is different, the Jewish God is different, because different people
were trying to figure out how God looks, what language He speaks. Now, Jews cannot believe that
He speaks any other language than Hebrew, and Hindus cannot believe it – God speaking Hebrew!
– have you gone mad? Do you think God is a Jew? He speaks pure Sanskrit!
I have heard that after the second world war a German general and a British general, just resting,
taking a sunbath on the beach, started talking. The German general said, ”I am simply puzzled by
one thing: that we were praying to the Christian God, and you were praying to the same Christian
God but we are defeated and you have won. Is it not partial?”
The English general laughed and said, ”It is not partial. Just tell me one thing: in what language
were you praying – in German? That’s where the fault was. God understands only English – no
other language – and we were praying in English. There is no mystery in it, it is simple.”
Man, imposing himself by this creation of God in man’s own image, is not aware of what he is losing.
He is losing all that is valuable, everything that is beautiful, everything that can become a blessing
to him.
Cum s-a pierdut contactul cu realitatea: focalizarea pe o fictiune, pe ceva plasat in afara in cer
The so-called religious person starts focusing himself upon a fiction and forgets his own reality,
forgets himself and thinks of somebody there, above, in the sky. That person above in the sky is
non-existential, but you can focus on any non-existential thing, and you can forget yourself in that
focusing.
And that is where real religion happens – within you.
Eroare rugaciunii: induce dualitatea(intern-extern), finanteaza imaginatia(crearea unei imagini) si intretine umplerea(vorbirea)
Hence prayer has nothing to do with religion.
In my religion there is no place for prayer.
No true religion can have anything like prayer, which is absolutely bogus.
What are you doing in prayer? You are creating first an image of your own imagination, surrendering
to your own imagination, then talking to that image. You are just performing an insane act.
In all the churches, in all the synagogues, in all the temples and in all the mosques of the world,
these people are doing something insane; but the whole earth is full of these insane people.
Because they have been doing this for centuries, and you have accepted them as religious, it shocks
you when I say that they are not religious. They are not even normal – to be religious is far away.
They are below normal. They are doing something so stupid that if they go on doing it, whatsoever
little intelligence is left in them, by and by, will go down the drain. Perhaps it has already gone.
Religia inseamna intrarea in inima realitatii, fara identificari, fara proiectii imaginative externe( idoli; icoane) sau interne, fara cuvinte
To me, religion is a tremendous phenomenon.
It is not fictitious. It is entering into the very heart of reality. It is knowing existence from its very
center. But you will have to drop your fictions. Those fictions will never allow you to enter into
yourself, because those fictions are projected outwards, and you get completely identified with them.
You know it. You watch a movie or a television show and you know perfectly well that many times
tears have come to your eyes, although you know that it is only a television screen and there is
nobody there. But you forget completely that you are only a watcher. You become identified with
someone; so much so, that if the other person is in great suffering tears come to your eyes.
In Calcutta there was one very famous scholar of Indian literature, theology, history... of all that
you can conceive. He was a rare mind, Ishwarchandra Vidyasagar. Vidyasagar means ocean of
wisdom. That title was given to him by the all-India conference of Hindu scholars. It has not been
given to anybody else, neither before nor since. He was really an ocean of what they call wisdom. I
will not call it wisdom....
I will show you how wise he is. Because he was so famous a scholar and carried all kinds of D.Litts.
from different sources, one Sanskrit university instead of a D.Litt. gave him the title Vidya Varidhi;
that too means ocean of wisdom. Another gave him the title Vidya Vachaspati, master of wisdom,
and the Hindu university in Benares gave him the title Mahamahopadhyaya – the greatest teacher
of all.
He had all these degrees, and he was so respected all over the country and particularly in Bengal,
that there was nobody who even came close to him. He was invited to a drama, to inaugurate it,
and it was arranged by such great people that he could not refuse. Even the viceroy of India was
going to be present there, because Calcutta in those days was the capital of India. So he went to
inaugurate it.
He inaugurated it and was sitting by the side of the viceroy, just in the front row. In the drama there
is a very corrupted, cunning character, a villain who is continually after a very innocent woman. The
story becomes very intense: at one point he finds the woman alone – far away from the village. She
has come to the river to fetch water. There is nobody around, the village is miles away, and he gets
hold of her....
There is pin-drop silence because there is going to be a rape; that’s what the man intends to do. And
suddenly – the audience could not believe it – Ishwar Vidyasagar jumped on the stage and started
beating the man with one of his shoes!

For a moment nobody could think what to do or what not to do about Vidyasagar. But that actor
took the shoe in his hand and he said to Vidyasagar, ”This I will not return; it is the greatest prize in
my life. I have been playing this role my whole life, but if a man like Ishwarchandra Vidyasagar gets
so involved and identified that he forgets himself, and forgets that it is only a drama... and I am not
going to rape the woman. In the first place she is not a woman – you know it, and everybody else
knows it. That chap is a young man from your own town.”

Ishwarchandra felt very ashamed, and said, ”I am sorry that I disturbed the whole drama. But it is
true, I forgot completely that it is a drama. I forgot completely who I am. I forgot completely that that
woman is not a woman and that you are simply playing a role; you are not going to rape her. Before
thousands of people and the viceroy of India, you are not going to rape her. I just forgot!”
But you are also forgetting when you become emotional in a film or in a novel. And this is what
your so-called religious people have been doing. They have become involved in imagining gods
and goddesses of all kinds and types that you can imagine. And they have completely forgotten
themselves. They are worshipping something which is not there, but they have been worshipping so
intently that they can create the hallucination of it.

Fiecare cu propria sa halucinatie, propria programare
It is possible for a Christian to see Jesus with open eyes; it is possible for a Hindu to see Krishna
with open eyes. But the greatest difficulty would be for Jesus to appear to a Hindu. For a Hindu,
Jesus never appears – never, even by mistake – and Krishna never appears to a Christian. Once in
a while it wouldn’t do much harm, but they never commit that mistake. The Christian will not allow
the mistake to be committed; his hallucination is of Jesus, he cannot hallucinate about Krishna. Only
what you are projecting appears on the screen.
If you are projecting a film, only that film appears on the screen; if you project another film then
another film appears on the screen. It is not possible to project one film, and for another film to start
appearing on the screen – that is not possible. That’s why it is not possible for Krishna to appear
to a Christian, or a Mohammedan or a Jew. It is not possible for Jesus to appear to anybody else
except Christians.
Still we go on and on strengthening, enforcing our imagination and hallucinations. And what have
you got out of it? From thousands of years of hallucination, what have you got? – this humanity that
you see around the world, this mess? This is the result of thousands of years of religious practices,
disciplines, ritual, prayer.
Opriti jocul(proiectia din minte) pe care il jucati impotriva voastra
Millions of churches, synagogues, temples, all around the earth – and this is the result? – the man
that you see, the actual man, this man has come out of this whole effort?
It was bound to be so, because we have wasted all these years in sheer stupidity, calling it religion.
We have wasted much time in which man could have grown to heights unknown, to depths
unfathomable; to the freedom of the spirit, the compassion of the soul, integrity, individuality. If
all these thousands of years had not been wasted after a bogus God, just hocus-pocus – of no
worth, not a single penny....
And you ask me, ”Do you really not believe?”
It is not a question of believing or not believing – there is no one to believe in or not to believe in!
There is no God.
So please remember: don’t start saying that I am an unbeliever. I am neither a believer nor an
unbeliever.
I am simply saying that the whole thing is a mere projection of the human mind and it is time that we
stopped this game against ourselves.
It is time that we said goodbye to God forever.
Iata cum raspunde Osho la intrebarea: Ce este Dumnezeu?

Dumnezeu nu este o persoană, ci o trăire. Viziunea universului pe care v-o aduce dizolvarea ego-ului, este ceea ce numesc eu divinitate. Nimic nu va putea revela divinul în mod particular, deoarece „Dumnezeu” este experienţa iubirii perfecte şi universale. Aceasta nu are centru, este existenţa nelimitată. Centrul este deci pretutindeni. A vorbi de experienţa lui Dumnezeu este o eroare, însă voi puteţi spune că a ajunge la iubirea perfectă este „Dumnezeu”. Iubirea este contopirea a două persoane. Când miracolul are loc între individ şi tot, numesc aceasta Dumnezeu. Plenitudinea, extazul mistic, înflorirea iubirii este Dumnezeu. Iisus spunea:
”Dumnezeu este iubire”. După dispariţia „eului”, ceea ce rămâne este iubire. Când zidurile cad în jurul a ceea ce voi numiţi drept „eu”, ceea ce apare este iubirea şi iubirea este „Dumnezeu”. Iată de ce este imposibil să îl cunoaştem. Însă voi puteţi să deveniţi El.

Dumnezeu este omniprezent, este ocenul in care se afla tot
De ce Iisus a spus ca Imparatia lui Dumnezeu se afla inlauntrul vostru ?
Adica a venit si fost ucis degeaba ?
va rog cititi cu atentie unde este problema
plasarea in afara, care face necesara prezenta unor mediatori

Insignă

Se încarcă...

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor