100. VB100. Dharana 82 bis Sutra/Shloka n° 106 Rămâi detaşat: Aprecierea sau evaluarea ca obiecte si subiecte este acelaşi pentru o persoană iluminată ca şi pentru una neiluminată. Prima persoană are o măreţie: ea rămâne permanent în starea de spirit subiectiv ( subiect; martor constient), fără a fi pierdut în lucruri ( nu devine niciodata obiect)[DM]/
Aprecierea pentru obiectele şi subiecţi este la fel atât de o persoană iluminată, cât şi de una neiluminată. Diferenţa este că primul are o anumită măreţie: el se păstrează în lumea Sinelui, nu se pierde în lumea obiectelor.[3]/ Obiectele şi subiectele sunt evaluate în acelaşi fel atât de o persoană iluminată, cât şi de una neiluminată. Diferenţa este că primul are o anumită măreţie:
el se păstrează în lumea subiectivă, nu se pierde în lumea obiectivă. ([4] p. 1152)/ Perceperea lucrurilor si a subiectelor este aceeaşi la cel iluminat, ca şi la cel neiluminat. Cel dintai are ceva măreţ: el ramane in dispozitia subiectivă, nu se pierde în lucruri ([8] sutra 81)/
/ The appreciation of objects and subjects is the same for an enlightened as for an unenlightened person. The former has one greatness: he remains lost in the subjective mood, not lost in things. / L’évaluation des objets et des sujets est la même pour une personne illuminée et pour une personne non-illuminée. La première personne possède une grandeur : elle reste dans l’humeur subjective, sans être perdue dans les choses./ L'apprezzamento di oggetti e soggetti è la stessa per una persona illuminata come per una non illuminata. La precedente ha una grandezza: rimane in stato d'animo soggettivo, non persa in cose. vedeti explicatia VB100

101. VB101. Dharana 85 Sutra/Shloka n° 109 Crede că eşti omnipotent: Credeţi-vă omnipotent, omniscient, omnipenetrant ( omniprezent)[DM]/ Considera-te omniscient, omnipotent, atotpatrunzator. ([3] vol. 5-p.119)/ Crede omniscient, omnipotent, atotcuprinzător. ([4] p. 1157)/ / Crede-te atotştiutor, atotputernic, predominant.([8] sutra 84)/ Believe omniscient, omnipotent, pervading. / Crois-toi omniscient, omnipotent, omni pénétrant. / Credi l'onnisciente, onnipotente, pervadere. vedeti explicatia VB101

Capitolul/ Chapter /Chapitre 75 ([4] p1181):
In căutarea ritmului contrariilor /The search for the rhythm of the opposites
SUTRELE/ SUTRAS:
102. VB102. Dharana 20 Sutra/Shloka n° 43 Inchipuie-ţi spiritul simultan în interior şi exterior : Imaginează-ţi spiritul simultan inăuntrul si in jurul tău până când intregul univers este spiritualizat. ([3] vol.5-150)/ Inchipuie-ţi spiritul simultan în tine şi în afara ta până ce întreg universul va deveni spirit. ([4] p.1185)/ Inchipuie-ţi spiritul in acelaşi timp înăuntru şi în afara ta până ce întregul univers se spiritualizează ([8] sutra 19) / Imagine spirit simultaneously within and around you until the entire universe spiritualizes. /Imagine l’esprit simultanément en toi et autour de toi jusqu’à ce que l’Univers tout entier devienne esprit./ Immagina lo spirito simultaneamente dentro e attorno a te fino a che l'intero universo è spirituale. vedeti explicatia VB102

103. VB103. Dharana 75 Sutra/Shloka n° 98 Nu te lupta cu tentaţiile/ dorinţele: Cu intreaga ta constiinta, chiar de la inceputul aparitiei unei dorinte, cunoaste. ([3] vol. 5-150)/ Cu întreaga conştiinţă chiar la începutul dorinţei, cunoaşterii, află. ([4] p. 1189)/ Cu întreaga ta conştienţă, chiar la începutul dorinţei, cunoaşterii, cunoaşte([8] sutra 73)/ With your entire consciousness in the very start of desire, of knowing, know./ Avec ton entière conscience, dès le tout début du désir, du savoir, connais. / Con la tua intera consapevolezza proprio all'inizio di un desiderio, di una conoscenza, conosci. vedeti explicatia VB103

104. VB104. Dharana Sutra/Shloka n° Limitele percepţiei: O Shakti, fiecare percepţie particulară este limitată si dispare in omnipotenţă. ([3] vol.5-150)/O, Shakti, fiecare percepţie specifică este mărginită, dispare în atotputernic. ([4] p. 1191)/ O Shakti, fiecare perceptie anume este marginita si disparand in atotputernicie. ([8] sutra 74)/ O Shakti, each particular perception is limited, disappearing in omnipotence. / O Shakti, chaque perception particulière est limitée, disparaissant dans la toute-puissance./ Oh Shakti, ogni particolare percezione è limitata, scompare in onnipotenza. vedeti explicatia VB104

105. VB105. Dharana 40 Sutra/Shloka n° 63 Realizează unitatea existenţei drept conştiinţă:
In realitate, formele sunt nedespărţite. Neseparate sunt fiinţa omniprezentă şi propria ta formă. Realizeaz-o pe fiecare ca făcand parte din această conştiinţă (aceeaşi conştiinţă este în toate). ([3] vol.5-p.150)/ Nedespărţite sunt formele în adevăr, nedespărţite sunt fi inţa atotprezentă şi propria ta formă. Aceeaşi conştiinţă este în toate. ([4] p. 1193)/ In realitate, formele sunt nedespărţite. Nedespărţite sunt fiinţa omniprezentă şi propria ta formă. Pricepe-le pe fiecare ca făcute din această stare de conştienţă. ([8] sutra 75)/ In truth forms are inseparate. Inseparate are omnipresent being and your own form. Realize each as made of this consciousness. 1193/ In truth forms are inseparate. Inseparate are omnipresent being and your own form. Realize each as made of this consciousness./ Dans la vérité, les formes sont non-séparées. Non séparés sont l’être omniprésent et ta propre forme. Vois chacun comme étant fait de cette conscience./ In verità le forme sono inseparate. Inseparati sono l'essere onnipresente e la tua forma. Realizza ciascuna come fatta di questa consapevolezza. vedeti explicatia VB105

Capitolul/ Chapter /Chapitre 77 (p.1213):
Să devii fiece fiinţă / Become each being
SUTRELE/ SUTRAS:
106. VB106. Dharana 83 Sutra/Shloka n° 107 NAMASTE ! : Utilizarea pentru trezire a atitudinii din salutul Namaste ! Simţiţi/experimentaţi conştiinţa fiecărei fiinţe ca propria dvs conştiinţă. Astfel, lăsând la o parte orice preocupare de sine ( pentru propriul corp), descoperiţi-vă în fiecare fiinţă (deveniţi omniprezent)/; ([3] vol.5-p.179) /Simte conştiinţa fiecărui om ca propria ta conştiinţă. Şi aşa, lăsând orice grijă pentru sine, devii fiece fiinţă. ([4] p. 1216)/ Percepe starea de conştienţă a fiecărei persoane ca pe propria ta stare de conştienţă. Astfel, lăsând deoparte grija faţă de sine, prefă-te în fiecare făptură.([8] sutra 82)/ Feel the consciousness of each person as your own consciousness. so, leaving aside concern for self, become each being./ Éprouve la conscience de chaque personne comme ta propre conscience. Ainsi, laissant de côté toute préoccupation envers l’ego, deviens chaque être. / Senti la consapevolezza di ogni persona come la tua consapevolezza. Così, lasciando da parte l'interesse per sé, diventa ogni essere.[1][2][3][4][5][6][Paul Reps , Zen Flesh, Zen Bones, n° 82 ]
Cineva ar trebui, lăsând la o parte orice preocupare pentru propriul corp (în alte cazuri), sa contemple faptul că (aceeaşi) conştiinţă este prezentă în alte corpuri ca şi în al său. Astfel, va realiza omniprezenţa in cateva zile./ One should, leaving aside the need of his own body (in other cases), contemplate that the (same) consciousness is present in other bodies as in his own. Thus he will become all-pervasive in a few days. [11][Jaideva Singh]
Dezinteresandu-te de tot în ceea ce priveste propriul corp sesizează chiar si în corpul unei alte persoane constiinta acestuia ca propria dvs conştiinţă; [astfel] în câteva zile, devii atotpătrunzător / Que même dans le corps d’autrui on saisisse la conscience comme dans le sien propre. Se désinteressant de tout ce qui concerne son corps, en quelques jours on devient omnipénétrant. [10][Lilian Silburn ] vedeti explicatia VB106

107. Să ştii că există doar conştiinţa: Această conştiinţă există în fiece fiinţă, şi nimic altceva nu există. ([4] p. 1221)/ This consciousness exists as each being, and nothing else exists.
108. Să devii ghidul tău interior: Această conştiinţă este spiritul călăuzitor al fiecăruia. Fii aceasta. ([4] p. 1224)/This consciousness is the spirit of guidance of each one. be this one.

Capitolul/ Chapter /Chapitre 79:
Shunyavad –filozofia neantului/Sunyawad -- the philosophy of emptiness
SUTRELE/ SUTRAS:
109. VB109. Dharana 25 Sutra/Shloka n° 48 Simte-ţi trupul ca şi cum ar fi gol: Consideră forma ta fizică ca pe o cameră goală cu pereţii din piele-gol. ([3] 5-208)/ Inchipuie-ţi forma pasivă, goală încăpere cuprinsă în pielea-perete – neant. ([4] p. 1249)/ Presupune că forma ta pasivă, este o odaie goală cu pereţii din piele-goală. ([8] sutra 24)/ Suppose this passive form to be an empty room with walls of skin - empty. /Suppose que ta forme passive est une pièce vide avec des murs de peau - vide /Supponi la tua forma passiva essere una stanza vuota con muri di pelle -- vuota. http://www.pratique-du-yoga.com/forum/viewtopic.php?t=363 vedeti explicatia VB109

110. VB110. Dharana 34 Sutra/Shloka n° 57 Fii jucăuş în activitatea ta: O, Tu cea plina de graţie, joaca-te. Universul este un invelis gol in care mintea ta zburda la infinit. ([3] 5-208) / Graţie, joacă-te. Universul este o carapace goală în care mintea-ţi zburdă neîncetat. ([4] p. 1254)/ Milostivo, vezi universul ca pe o scoică goală in care mintea ta zburdă la infinit ([8] sutra 33)/ A te juca de-a universul inseamna a fi o cochilie in interiorul careia spiritul vagabondeaza la infinit.[9] /
Gracious one, play. The universe is an empty shell wherein your mind frolics infinitely/ O toi qui es gracieuse, joue. Cet univers est une coquille vide dans laquelle ton mental gambade infiniment / Graziosa, gioca. L'universo è una conchiglia vuota in cui la tua mente si diverte infinitamente. vedeti explicatia VB110

111. VB111. Dharana 38 Sutra/Shloka n° 61 Dincolo de a cunoaşte şi a nu cunoaşte: O Prea-iubito, meditează asupra cunoaşterii şi ne-cunoaşterii, existentului şi ne existentului. Apoi lasă-le pe amândouă deoparte ca să poţi fi. ([3] vol.5-208)/ Tu cu dulce inimă, meditează la ştiut şi neştiut, fiinţă şi nefiinţă. Apoi înlătură-le, să poţi fi tu. ([4] p.1259)/ Tu, cea bună la inimă, cugetă la cunoaştere şi necunoaştere, fiinţă şi nefiinţă. Apoi lasă-le pe amândouă deoparte ca să poţi fi. ([8] sutra 36)/ Sweet-hearted one, meditate on knowing and not-knowing, exiting and not-existing. Then leave both aside that you may be. / Toi qui es la douceur du cœur, médite sur le savoir et sur le non-savoir, l’existence et la non-existence. Puis laisse-les de côté, et sois./ Dolce di cuore, medita sul conoscere e sul non conoscere, esistere e non esistere. Poi lascia entrambi a lato di ciò che puoi essere. vedeti explicatia VB111

112. VB112. Dharana 103 Sutra/Shloka n°128 Pătrunde în spaţiul interior: Pătrunde spaţiul fără suport, etern, imobil (neclintit)/ Pătrunde spatiul, fără suport, etern, nemiscat.( [3] vol.5-208)/ Pătrunde în spaţiu, fără de sprijin, etern, liniştit. ([4] p. 1260)/ Intră in spatiu, fără sprijin, veşnic, neclintit.[8] (sutra 103)/ Enter space, supportless, eternal still. / Pénètre l’espace, sans support, éternel, tranquille./ Entra lo spazio, senza sostegno, eterno, immobile vedeti explicatia VB112

Bibliografie

1. Bhagwan Shree Rajneesh (Osho), The Book of Secrets. Discourses on "Vigyana Bhairava Tantra" ( Vijnana Bhairava Tantra), Poona: Rajneesh Foundation, 1974
http://www.livingworkshop.net/ob-bookofsec-comp.html
PDF format Complete English text
http://www.livingworkshop.net/PDF-files/bookofthesecrets_comp.pdf
Audio mp3's – Discourses complete from The Book of Secrets (BOS)
http://www.livingworkshop.net/ob-bookofsec1.html
Vigyan Bhairav Tantra : An introduction by Osho
http://www.meditationiseasy.com/mCorner/techniques/Vigyan_bhairav_t...
Index of 112 Meditation techniques of Vigyan Bhairav Tantra
http://www.meditationiseasy.com/mCorner/techniques/Vigyan_bhairav_t...
http://en.wikipedia.org/wiki/Vigyan_Bhairav_Tantra

2. Bhagwan Shree Rajneesh, "Le livre des secrets" par, Editions Albin Michel S.A., 1983, tradusa din lb. engleza de Swami Shantideva et Martine Witnitzer

3. Osho Vijnana Bhairava Tantra, Cartea secreta esentiala a caii tantrice, Editura RAM, 1997 traducere realizata de Sorin Voinea ( adaptarea textului Angela Mayer si Marius Petre); Titlu original: "Le livre des secrets" (par Bhagwan Shree Rajneesh, Editions Albin Michel S.A., 1983),

4. Cartea secretelor- o abordare contemporană a celor 112 meditaţii descrise în Vigyan Bhairav Tantra de Osho; Editura Pro-Editura, Colecţia Osho, octombrie 2011, traducător: Laura Kivu; Alice Haţegan;Titlu original: The Book of Secrets (Rajnesh Foundation, Poona, India,1974).1296 pagini ; http://www.eusunt.ro/carte-Cartea-secretelor~2251/

5. Paul Reps, Nyogen Senzaki, Zen Flesh, Zen Bones: A Collection of Zen and Pre-Zen Writings, Turtle Publishing, 1957, 1985, 1998; Doubleday, 1989; (Centering, a 4,000 year-old teaching from India that some consider to be the roots of Zen)
http://www.spiritual-learning.com/centering-reps.html
http://www.isalovearagon.com/writings/shiva-yoga.html
6. Paul Reps, Nyogen Senzaki, Le Zen en chair et en os. Textes rassemblés par Paul Reps. Traduit de l'anglais par C. Mallerin et P.-A. Dujat. Chez Albin Michel - Espaces libres, 1993
Pages 181-197: 'L'atteinte du centre'. Il s'agit pratiquement d'une méditation guidée, pas à pas. En voici quelques extraits:
http://www.ex-premie.org/papers-fr/biblio-fr.htm
http://shivadevi.blogspot.com/
7. 101 povestiri Zen Traducere de Liviu Radu. Editură: Concept Publishing, Colectia: Cogito, Bucureşti,1992, ISBN: 973-95684-0-8.
8. Zen - cele mai frumoase scrieri de Paul Reps, Nyogen Senzaki, traducere din lb. engleză de Dana Ligia Ilin, Bucureşti : Humanitas, 2009. 198 p.
http://www.eusunt.ro/carte-Zen---cele-mai-frumoase-scrieri~1654/
9. La adresa de mai jos se atribuie eronat calugarului Zen numit C.M. Chen scrierea unor precepte pentru intelegerea starilor spirituale incercate de discipolii ce practica contemplarea
( vedeti diferenta intre contemplatie, meditatie si concentrare in capitolul 10)
In textul de mai sus se foloseste culoarea albastru pt aceste precepte, care sunt traduceri ale Vijnana Bhairava; http://forum.ioanistrate.ro/showthread.php?409-Esoteric/page38
10. Lilian Silburn , Le Vijnana Bhairava Tantra, texte traduit et commenté par Lilian Silburn Directrice de recherche au CNRS, Editeur College de France, Publications de l’Institut de Civilisation Indienne, serie in 8, fascicule 15, Paris, 1961, Editions E. de Boccard, 1983.
11. Jaidev Singh (Swami Lakshmana Joo's disciple) – Vijnana Bhairava or Divine Consciousness, A Treasury of 112 Types of yoga, Sanskrit text with English Translation, Expository Note, Introduction and Glossary of technical Terms Printed in India BY JAINENDRA PRAKASH JAIN AT SHRIJAINENDRA PRESS, MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE LIMITED, DELHI, First Edition: Delhi, 1979 Reprint: Delhi, 1981, 1991, 1993, 1998, 1999, 2001, 2003, 2006
12. Swami Lakshmanjoo, Vijnana Bhairava Tantra, The Manual for Self Realization
revealed by Swami Lakshmajoo; introduction by John Hughes; 112 different spiritual practices for entering in the transcendental state of consciousness; First India (Third Revised) Munshiram Manoharlal Publishers, Edition, 2011, 2012;
http://universalshaivafellowship.org/usf/vijnana_bhairava0.html

Vizualizări: 379

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Utile si necesare.

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor