Zen zilnic ( de fiecare zi) si transcederea mintii obisnuite/ Daily Zen and The Transcending of the Ordinary Mind

Acest articol se refera la trezire in viata de zi cu zi

articol de Mirahorian aparut pe:

https://plus.google.com/u/0/116761258245733670309/posts

 

 

Cazul 19 din Poarta fara poarta/ The Gateless Gate ( Mumonkan case n° 19/ Mumonkan cas n° 19)
Suspendarea mintii este calea / No Mind is the Way (The suspension of the mind is the way) / La suspension de l'esprit est la voie (La suspension de l'intellect et de la pensée est la voie; Quand la pensée se tait, les révolutions parlent)

Acest caz a fost tradus eronat : "mintea obisnuita este calea"( "Ordinary Mind Is the Way (Tao) "/ "l'esprit ordinaire est la voie") sau "viata de fiecare zi este calea"("Everyday life is the path")

 In realitate nici o cautare cu mintea nu conduce la eliberarea din realitatea secunda a umbrelor (http://www.danmirahorian.ro/REALITATE-SEPARATA.pdf)

Traducerea corectata de Mirahorian
"Joshu l-a întrebat pe Nansen: "Care este calea ( modalitatea de eliberare sau iluminare )?"
Nansen (Nan-ch'ünan) a spus: "Iesirea din mintea obişnuită este Calea (Tao) [prezenta constienta in viaţa de zi cu zi este calea]."
Joshu întrebat: "Poate fi cautată (studiată) Calea ?" [Ar trebui să o caut ?]
Nansen a spus: "Dacă vei căuta Calea, vei fi foarte departe de ea."
Joshu întrebat: "Dacă eu nu o caut cum pot să ştiu că este Calea ?"
Nansen a spus: "Calea nu face parte din lumea percepţiei (cunoasterii mijlocite), nici nu aparţine lumii nonperceptiei ( non-cunoasterii). Cunoaşterea( mijlocita intemeiata pe umbre) este o iluzie şi noncunoaşterea( ignoranta) este orbire ( confuzie ; lipsa de sens).
Atunci cand veti ajunge la adevărata Cale (realitatea sursa), de dincolo de orice îndoială, o sa fiti plasaţi în aceeaşi stare de libertate ca şi cerul ( incepeti prin a asista ca martori conştienti impartiali la tot ce se petrece sub cer; atunci cand plouă observăm cum cerul udă in mod egal plantele folositoare si buruienile ).
Cum putem vorbi in aceasta stare despre adevărat sau fals, despre bun-rău ( atunci cand suntem plasati dincolo de gandirea dualistă) ?
La aceste cuvinte Joshu s-a iluminat."

Textul eronat in lb. engleza

"Joshu asked Nansen: "What is the path?"
Nansen (Nan-ch'ünan) said: " Ordinary Mind Is the Way (Tao) [Everyday life is the path]."
Joshu asked: "Can it be searched ( studied)?" [Should I seek for it ?]
Nansen said: "If you search the Way , you will be far away from it."
Joshu asked: "If I do not search for the Way, how can I know it is the path?"
Nansen said: "The path does not belong to the perception world, neither does it belong to the nonperception world. Cognition is a delusion and noncognition is senseless. If you want to reach the true path beyond doubt, place yourself in the same freedom as sky. You name it neither good nor not-good." At these words Joshu was enlightened.

Textul eronat in lb. franceza
"Joshu (Chao-chou, 778-897) demanda à Nansen (Nan-chuan, 748-835):
"Qu'est-ce que la voie?"
Nansen répondit: "L'esprit ordinaire est la voie."
Nansen demanda: "Dois-je la chercher?"
Nansen répondit: "Plus tu la cherches, plus elle se détourne de toi."
Joshu insista: "Comment puis-je connaître la voie sans la chercher ?"
Nansen répliqua: "La voie ne relève pas de la connaissance ou de l'ignorance. La connaissance est illusion, l'ignorance est confusion. Quand tu auras atteint la vraie voie au-delà du doute, tu t'apercevras qu'elle est aussi vaste que l'espace insondable. Comment dans ce cas parler de vrai ou de faux ?"
À ces mots, Joshu connut soudain l'illumination."

 


NOTE
Nota DM 1 : functionarea dualista ( diacronica, temporala) inceteaza daca iesim din mintea periferica si activam sau ne deplasam in mintea divina, holografica, sincronica, atemporala , adevaratul centrul de comanda al fiintei si al universului; cei ce sunt prizonieri in mintea periferica, nu au acces la mintea divina decat dupa trezire; vedeti cele doua camere ale constiintei si semnificatia mintii in Nota DM2

Nota DM 2: toate textele zen vorbesc despre marea minte ( mahat, buddhi, marea sala a inteligentei; Nous; adevaratul centru de comanda sau inimă ) la care se ajunge prin stingerea fluctuatiilor psiho-emotionale, adică prin eliberarea din mica minte (realitatea secundă; entitatea minte-inimă 心 xīn). Pentru a indica acest lucru se folosesc expresii precum "deschiderea mintii", "deschiderea inimii", " caderea barierelor/barajelor egoului" . Punerea mintii sub ascultare inseamna eliberarea din mica minte (vizitiu; sofer; vedeti alegoria carului ) si restabilirea adevaratei ierarhii de comanda:
vedeti alegoria carului in: Wei Wu Wei-Stiinta zeilor-Abandonarea luptei si intrarea in starea divina de functionare holografica / Wei Wu Wei-The Science of Gods- Invulnerability and Holographic Operating Mode / Wei Wu Wei-La Science des Dieux
http://www.danmirahorian.ro/Wei-Wu-Wei.pdf
In intreaga traditie buddhista mintea inferioara este comparata cu o maimuta care trebuie imblanzita: Imblanzirea maimutei /Taming the Monkey Mind
Mind monkey - Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_monkey


Caracterul chinez pt entitatea minte-inimă (psiho-afectivă):
心 xīn xin1 hsin hin Japanese on reading: shin; Japanese kun reading: kokoro;
 R: sân; inimă; minte; miez(planetar); entitatea minte-inimă (psiho-afectivă); inteligenţă; suflet; spirit; sentiment; simţire; pasiune; dorinţă; ambiţie; idee; gând; scop; intenţie; inclinaţie; voinţă; curaj; centru; mijloc; in lb.skr: chitta; pali: citta; 心靈 [心灵] xīn líng: spirit interior; spirit, suflet; lume spirituală; trebuie cultivată unitatea mentală (xin yu yi he : a conecta/a alinia inima şi atenţia). E: heart, mind, heart-mind entity(psycho-emotional); courage (high spirits); intelligence; soul feeling, intentions, centre, middle; 心氣 [心气] xīn qì /intention/motive/state of mind/ambition /aspiration/ heart qi in traditional Chinese medicine; F: cœur, la passion, le désir, le but, l'intention, l'humeur, les sentiments, la compréhension, idée, pensée, esprit, intérieur, milieu, centre, (les éléments qui sont dans le milieu comme) pour former le suffixe des noms; les qualités spirituelles, les inclinations; le nom de l'une des 28 constellations: Antares et le Scorpion; skr: citta; Il faut cultiver une unité mentale (xin yu yi he: connecter le cœur et l'attention); 二心 eul hin déloyauté / tiédeur / duplicité; G: Herz, Neigung, Lust, Sinn, Absicht, Stimmung, Gemüt, Gefühl, Verstand, bud: Gedanke, Denken;Geist, Inneres, Mitte, Mittelpunkt, (Gegenstände, die sich in der Mitte befinden wie) Docht usw., Nachsilbe zur Bildung von Hauptwörtern, die geistige Eigenschaften, Neigungen usw. ausdrücken, Name eines der 28 Sternbilder: Antares und Skorpion; skr: chitta; pali: citta; capitole unde intâlnim 心 xīn : 3.25; 8; 12; 20; 49; 55;
vedeti mai jos alte doua povestiri Zen pe aceeasi tema:

29. Zen în acţiune Zen in Action Lo Zen attivo
98. Zen în viaţa de zi cu zi / Zen in Daily Life Lo Zen nella vita quotidiana

 

 

29. Zen în acţiune Zen in Action Lo Zen attivo ( vedeti continuarea in 98 Zen în viaţa de zi cu zi / Zen in Daily Life )

Maestrul Zen Man-an i-a scris unui discipol Zen laic: "Daca doresti sa atingi rapid desavarsirea tuturor adevarurilor si sa devii independent in fata tuturor evenimentelor, nu este nimic mai potrivit decat concentrarea in activitate. De aceea Ii se spune discipolilor stiintelor mistice care urmeaza Calea sa-si desavarseasca practica spirituala in mijlocul lumii".
Zen master Man-an(1591-1654) wrote to a lay student of Zen: "If you want to quickly attain mastery of all truths and be independent in all events, there is nothing better than concentration in activity. That is why it is said that students of mysticism working on the Way should sit in the midst of the material world".
 Il maestro zen Man- an scrisse a un discepolo laico: «Se vuoi ottenere rapidamente la padronanza di tutte le verità ed essere indipendente in ogni circostanza, niente è meglio che meditare nel corso delle tue attività quotidiane. Ecco perché si dice che i praticanti dello Zen che seguono la Via dovrebbero meditare nel mondo di tutti i giorni.

 

Al treilea patriarh Zen a spus: "Dacă doreşti să urmezi Calea Unităţii, nu respinge obiectele celor şase simţuri (Nota: cele cinci simţuri, la care adăugăm conştienţa); aceasta nu inseamnă că trebuie să fii indulgent cu obiectele celor şase simţuri, ci să păstrezi in mod continuu priza de constiinţă asupra realităţii lor, fără a manifesta atracţie , dar nici respingere faţă de ele, pe tot parcursul activitătii zilnice, aşa cum trece raţa prin apă fără a-şi uda penele.
"The Third Patriarch of Zen said: "If you want to head for the Way of Unity, do not averse to the objects of the six senses.' This does not mean that you should indulge in the objects of the six senses; it means that you should keep right mindfulness continuous, neither grasping nor rejecting the objects of the six senses in the course of everyday life, like a duck going into water without its feathers getting wet.
«Il terzo patriarca dello zen disse: "Se vuoi procedere sulla Via dell'unità, non disprezzare gli oggetti dei sei sensi" (Nota: I cinque sensi più la coscienza. (N. d.T.). Fine nota) Questo non significa che devi indulgere a essi, ma che devi mantenerti continuamente consapevole, senza respingerli e senza afferrarli nel corso della tua vita quotidiana, proprio come una papera entra in acqua senza bagnarsi le piume.

 

Daca, dimpotriva, vei dispretui obiectele celor sase simturi si vei incerca sa te sustragi perceptiei lor, vei cadea in penibile tendinte escapiste si nu vei cunoaste niciodata implinirea pe calea trezirii (atingerii naturii de buddha)
"If, in contrast, you despise the objects of the six senses and try to avoid them, if you fall into escapist tendencies and never fulfill the Way of Buddhahood".
«Se invece disprezzi gli oggetti dei sei sensi, sarai impegnato a evitarli e non realizzerai mai la Via della buddhità.

 

Daca vezi cu claritate esenta, atunci obiectele celor sase simturi constituie ele insele meditatie. Dorintele senzuale sunt chiar Calea Unitatii si toate lucrurile existente sunt manifestari ale Realitatii, Patrunzand in starea Zen de stabilizare a constiintei, nediferentiata intre miscare si nemiscare, corpul si mintea sunt deopotriva eliberate si linistite." Nota DM 1 si 2
If you clearly see the essence, then the objects of the six senses are themselves meditation, sensual desires are themself the Way of Unity, and all things are manifestations of Reality. Entering into the great Zen stability undivided by movement and stillness, body and mind are both freed and eased."
Se vedi chiaramente l'essenza, allora gli oggetti dei sei sensi diventano oggetti di meditazione, i desideri sensuali diventano la Via dell'unità e tutte le cose diventano manifestazioni della Realtà. Entrando nella grande stabilità zen, dove non c'è distinzione tra attività e quiete, il corpo e la mente sono entrambi liberi e tranquilli.»

 

NOTE

Nota DM 1: Nu putem stabiliza niciodata cu adevarat corpul si mintea, atat timp cat acestea sunt ancorate si pilotate de catre realitatea in permanenta instabilitate; periferia (corpul si mintea sunt deopotriva eliberate si linistite), adica reintra in ordine daca asculta de adevaratul centru de comanda al realitatii( realitatea sursa); de aceea orice somn ( transa naturala de reintoarcere la izvor, la realitatea sursa pt a ne repara si regenera) incepe cu detasarea senzoriala de lumea de la periferie (realitatea entropica) [ lumea in care obosim, ne epuizam, in care apar defecte, dezordini].
Nota DM 2 : vedeti semnificatia mintii in Nota DM la povestirea 86 ( Mintea netulburata/ Undistracted mind ) din Zen Antics : 100 Stories of Enlightenment by Thomas Cleary, 1993

 

98. Zen în viaţa de zi cu zi / Zen in Daily Life Lo Zen nella vita quotidiana ( vedeti inceputul discursului in 29 Zen în acţiune Zen in Action Lo Zen attivo)

Man-am a scris odata unui membru al guvernului: "Oamenii de toate categoriile sociale au o multime de scopuri de realizat in vietile lor. Cum sa gaseasca timp pentru a sta linistiti in meditatie ?
Zen master Man-an(1591-1654) wrote to a member of government: "People in all walks of life have all sorts of things to attend to; how could they have the leisure to sit silently all day in quiet contemplation?"
 Man- an scrisse a un membro del governo: "Dato che gli uomini di ogni condizione sociale devono dedicarsi a numerose attività, come potrebbero star seduti tutto il giorno in quieta e silenziosa meditazione?

 

Sunt aici profesori Zen care nu practica zazen ( meditatia asezata); ei recomanda izolarea in liniste si evitarea centrelor populate, afirmand ca meditatia nu se poate realiza in timpul desfasurarii activitatii profesionale. Atitudinea acestor profesori are drept consecinta abordarea gresita a tehnicilor de focalizare a mintii de catre elevii lor.
Here there are Zen teachers who have not managed to cultivate this sitting meditation concentration; they teach deliberate seclusion and quietude, avoiding population centers, stating that "intensive meditation concentration cannot be attained in the midst of professional work, business, and labor," thus causing students to apply their minds mistakenly.
Qui ci sono maestri zen che non praticano la meditazione seduta; essi predicano l'isolamento, esortando a evitare i centri popolosi e affermando che la meditazione intensiva non può essere svolta in mezzo al lavoro e agli affarì; e così indirizzano gli allievi in modo sbagliato.

 

In consecinta oamenii care aud asemenea afirmatii incep sa creada ca disciplina Zen este greu de pus in aplicare, asa incat ei renunta la ideea de mai practica Zen, abandoneaza calea si incearca apoi sa evadeze (in surse artificiale de fericire), devenind descurajati (instrainati). Aceasta stare de lucruri este cu adevarat de plans. Chiar si aceia care, prin practica lor anterioara, au reusit sa dobandeasca o mare aspiratie spirituala, ajung sa-si neglijeze indatoririle sociale si sa-si piarda, chipurile de dragul Caii, pozitia detinuta in societate.
People who listen to this kind of talk consequently think of Zen as something that is hard to do and hard to practice, so they give up the inspiration to cultivate Zen, abandon the source and try to escape, time and again becoming discouraged. This is truly lamentable. Even if they have a deep inspiration due to some cause in the past, they get to where they neglect their jobs and lose their social virtues for the sake of the Way.
 "Di conseguenza le persone che li ascoltano pensano che lo Zen sia una pratica difficile e dura e la abbandonano. Rinunciando, fuggono disperati per il mondo. Che peccato! Pur nutrendo, grazie a un karma passato, una profonda aspirazione, finiscono col trascurare il loro lavoro e le virtù sociali per amore della Via.

 

Asa cum spunea un maestru antic, daca oamenii din ziua de azi ar fi tot atat de dornici sa atinga iluminarea pe cat de dornici sunt sa imbratiseze fiintele pe care le iubesc, atunci nu ar conta cat de ocupati ar fi cu indeplinirea obligatiilor lor profesionale, nu ar conta cat de luxoase le-ar fi locuintele, ei nu vor esua sa realizeze concentrarea continua care conduce la Marea Minune [ raspunsul la Marea Intrebare (Miracolul iluminarii)].

As an ancient master said, if people today were as eager for enlightenment as they are to embrace their lovers, then no matter how busy their professional lives might be, and no matter how luxurious their dwellings, they would not fail to attain continuous concentration leading to appearance of the Great Wonder [or the answer to the Great Question (Miracle of Enligtenment)].
 "Come disse un antico, se gli uomini avessero tanta passione per l'illuminazione quanta ne hanno per le loro amanti, non incontrerebbero ostacoli – indipendentemente dai loro impegni professionali o dalla loro vita intensa – a coltivare la concentrazione continua che porta alla comparsa della Grande Meraviglia.

 

Multi oameni, atat din vechime cat si din zilele noastre, au cunoscut trezirea spirituala urmand Calea, si au perceput natura esentiala, in mijlocul activitatii sociale. Toate fiintele, din toate timpurile si din toate locurile, sunt manifestari ale unei minti unice. Cand mintea se activeaza, toate felurile de fiinte se agita; cand mintea este linistita, toate fiintele sunt Iinistite.
Many people of both ancient and modern times have awakened to the Way and seen essential nature in the midst of activity. All beings in all times and places are manifestations of one mind. When the mind is aroused, all sorts of things arise; when the mind is quiet, all things are quiet.
"Molte persone nei tempi antichi e moderni si sono risvegliate alla Via e hanno visto la loro natura essenziale proprio in mezzo alle attività. Tutti gli esseri di ogni tempo e di ogni luogo sono manifestazioni dell'unica mente. Quando la mente si agita, si agitano tutte le cose; quando la mente è quieta, si acquietano tutte le cose.

 

Cand mintea este nenascuta, toate fiintele sunt neprihanite. Din acest motiv, chiar daca stai intr-un loc linistit in adancul muntilor si te adancesti in contemplare tacuta, atata timp cat nu ai taiat legatura cu mintea(vedeti Nota DM 1) care sare ca o maimuta de la una la alta, nu faci decat sa-ti pierzi vremea.
When the one mind is unborn, all things are blameless. For this reason, even if you stay in quiet and serene places deep in the mountains and sit silently in quiet contemplation, as long as the road of the mind-monkey’s horse of conceptualization is not cut off, you will only be wasting your time.
Quando l'unica mente è in pace, tutte le cose sono perfette. Per questa ragione, pur vivendo in posti quieti e sereni sulle montagne e sedendo
silenziosamente in meditazione, se non eliminate l'attività concettuale della mente- scimmia state solo sprecando tempo.

 

Al treilea Patriarh Zen a spus: "Daca incerci sa opresti miscarea si sa instaurezi nemiscarea, ( imobilitatea) aceasta oprire nu va genera decat si mai multa miscare".
The Third Patriarch of Zen said, "If you try to stop movement and resort to stillness, that stopping will cause even more movement."
"Le troisième patriarche du Zen a dit: « Si vous vous efforcez d'arrêter le mouvement pour trouver l'immobilité, ce même effort se traduira par un autre mouvement.
"Il terzo patriarca dello Zen disse: "Se vi sforzate di fermare il movimento e di trovare l'immobilità, allora questo stesso sforzo provocherà altro movimentò.

 

Daca incerci sa gasesti adevarata existenta ( esenta) negand existenta obisnuita, vei irosi energia vitala, iti vei diminua energia mentala si vei ajunge sa te imbolnavesti. In plus, vei deveni uituc, distrat si zapacit, si vei cadea in haosul cel mai complet (te vei rupe de realitate)."
If you try to seek true suchness by erasing random thoughts, you will belabor your vital spirit, diminish your mental energy, and make yourself sick. Not only that, you will become oblivious or distracted and fall into a pit of bewilderment.
Se cercate la vera essenza tentando di fermare i pensieri vaganti, consumerete il vostro spirito vitale, diminuirete la vostra energia mentale e vi ammalerete. Inoltre, diventerete smemorati o distratti e cadrete nel caos più completo." Nota DM 3

 

NOTE

Nota DM 1: Traduceri de genul "experienta Sinelui", "intelegerea Sinelui", "taramul Sinelui", reprezinta erori facute de un traducator care nu cunoaste traditia buddhista in inexistenta unui Sine (atman), independent de restul universului ( doctrina anatta). Doctrina buddhista se afla in opozitie cu credintele hinduse care cred in existenta unui sine separat (atman), desi chiar in Vedanta se afirma identitatea dintre sinele individual (atman) si cel universal (Brahman). In buddhism se considera ca ceea ce descoperim in finalul eliberarii este realitatea omniprezenta (holografica), in care este evidentiata identitatea tuturor sinelor (centrelor) din univers; a introduce sinele in textele buddhiste este o eroare; este vorba de planul sursa (esenta) si planul manifestat ( periferia de afisare); vedeti semnificatia mintii in Nota DM la povestirea 86 ( Mintea netulburata/ Undistracted mind ) din Zen Antics : 100 Stories of Enlightenment by Thomas Cleary, 1993 ;
Anātman (sanskrit en devanāgarī : अनात्मन् ; Pali : Anatta) est le concept bouddhique d'impersonnalité, par opposition à la croyance hindouiste de l'ātman[1]. D'après la théorie bouddhique, il n'existe aucune âme (puruṣa), aucun soi à trouver, mais une simple agrégation de phénomènes conditionnés. / According to Buddhism there ultimately is no such thing as a self independent from the rest of the universe (the doctrine of anatta). In Buddhism, the term anattā (Pāli) or anātman (Sanskrit: अनात्मन्) refers to the notion of "not-self" or the illusion of "self". In the early texts, the Buddha commonly uses the word in the context of teaching that all things perceived by the senses (including the mental sense) are not really "I" or "mine", and for this reason one should not cling to them./ La dottrina dell'anātman (sanscrito, anattā, pāli) è propria del Buddhismo, e afferma l'inesistenza dell'ātman, cioè di un io individuale permanente e viene annoverata tra i Tre Segni dell'Esistenza http://en.wikipedia.org/wiki/Anatta

Nota DM 2: vedeti semnificatia mintii in Nota DM 2 din articolul sursa
Nota DM 3 : Wei Wu Wei-Stiinta zeilor-Abandonarea luptei si intrarea in starea divina de functionare holografica / Wei Wu Wei-The Science of Gods- Invulnerability and Holographic Operating Mode / Wei Wu Wei-La Science des Dieux
http://www.danmirahorian.ro/Wei-Wu-Wei.pdf

 

Bibliografie si linkuri

The Gateless Gate /Poarta fara poarta (49 cazuri)
Wu-men-kuan [無門關 pinyin: Wumenguan; jap.: Mumonkan ("The Gateless Gate"; "The Gateless Barrier"; "Gate of Emptiness"; "La barriere sans porte") (1229) of Wu-men Hui-k’ai (pinyin: Wumen Huikai; jap.: Mumon Ekai)(1183-1260), [Rinzai (in pinyin: Linji) lineage];
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gateless_Gate

INTRODUCTION À UN DÉBAT SUR LE ZEN ET L'AIKIDO
http://www.deuxversants.com/zenaiki.html

from: Minding Mind - A Course in Basic Meditation Translated by Thomas Cleary (1995)
Zen Antics : 100 Stories of Enlightenment by Thomas Cleary, 1993
100 de povestiri despre iluminare Traducător: Larisa Andrei, Editura Mix , 2001,
Antologia Zen: Cien Historias de Iluminacion / Zen Antics (Arca de Sabiduria) , 1995
104 scherzi Zen : le storie dei maestri a cura di Thomas Cleary

Vizualizări: 160

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Profunda,utila si necesara!

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor