Zamolxe
- prin Mihaela Palade –
MESAJ IMPORTANT PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

„Eu sunt Zamolxe şi în acest moment sunt cu voi şi pentru voi, un ghid. Mă refer la Lumina care soseşte pe Pământ şi pe care eu doresc să o încorporaţi CONŞTIENT şi, din acest punct de vedere eu voi fi un ghid, pentru că această Lumină este foarte importantă pentru acest ţinut pe care voi îl numiţi România.
Voi, din această ţară, aveţi un rol important, preponderent pentru evoluţia acestei ţări, din punct de vedere spiritual. Această ţară are graniţe mai mari decât azi şi de aceea eu voi vorbi despre acest loc, ca despre un ţinut cu suprafaţă mult mai mare.
Voi, românii, aţi extins acest ţinut pe toată planeta, ducând energia acestor locuri şi vă întoarceţi cu alte energii, schimbând mobilitatea acestor energii. Voi sunteţi un curent continuu care circulă către toate zările şi reveniţi mereu la matcă.
Peste tot în acest ţinut sunt locuri cu importanţa lor. Cel mai mult contează însă Spaţiul Sacru din inimile voastre. Acest Spaţiu Sacru, îl umpleţi cu energiile care sosesc  acum. Eu voi fi acest ghid, pentru această Lumină care soseşte şi vă voi îndruma  ca în inimă, să primiţi aceste Lumini multiple.
Această Lumină, are mai multe roluri în corpul vostru pentru că este Lumina ce declanşează codurile din voi – după cum ştiţi aveţi în interiorul vostru ADN-ul cu mulţimi de coduri – iar prin absobţia Luminii, aţi primit alte coduri. Aceste coduri primite aşteaptă această Lumină ce soseşte acum, pentru a le declanşa.
Codurile şi Lumina când se întâlnesc, vor deschide în voi spaţii nebănuite, latente în fiinţa voastră, care vor face din voi, acei REPREZENTANŢI, sau OŞTENI AI LUMINII, cu rolul vostru însemnat în acest ţinut.
În momentul în care voi SUNTEŢI UMPLUŢI CU ACEASTĂ LUMINĂ, se fac conexiunile la reţelele voastre interioare şi vă conectaţi la reţelele acestor locuri, la reţelele din munţi, ape, la toate reţelele acestui relief în interiorul căruia trăiţi.
Nimic nu a fost la întâmplare în aceste locuri; nici apele care curg, nici direcţia lor, nici orientarea munţilor: totul are un sens, un scop, un înţeles şi la aceste reţele voi vă conectaţi acum.
Prin aceste reţele, voi reveniţi, de fapt, la o reţea străbună prin care voi aveaţi conexiuni cu Natura, cu animalele, cu toate entităţile elementale. Aceste reţele activându-se, voi, reveniţi la a fi acei oameni care stiaţi şi puteaţi să comunicaţi cu acele fiinţe, prin aceste reţele.
DECI, REŢEAUA VOASTRĂ DE COMUNICARE SE REDESCHIDE ŞI ACEASTA O VEŢI SIMŢI ÎN SPAŢIUL SACRU AL INIMII VOASTRE!
Din ACEST moment - în care deja îmi acordaţi atenţie - voi sunteţi deschişi la această Lumină şi CONEXIUNILE ÎNCEP SĂ SE PRODUCĂ.
Doresc să vă precizez că ceea ce este în interiorul vostru nu are de a face cu numărul de cursuri absolvite, cu numărul de cărţi citite, sau cu alte informaţii  din exteriorul vostru. Ceea ce este în interiorul vostru,  VOI O SĂ VĂ AMINTIŢI  prin ACŢIUNEA LUMINII (să nu aşteptaţi cine ştie ce informaţii matematice, ci prin bunul simt, prin intuiţia voastră, voi veţi proceda ca atare).
Când totul e conectat la o reţea de Iubire, când în inima voastră este IUBIREA  care se afişează, atunci tot ce faceţi, faceţi în spiritul acestei iubiri. Voi, practic, conectaţi Luminile, voi răspundeţi Luminii voastre interioare: VEŢI ŞTI - PE MOMENT- unde să fiţi, ce să spuneţi şi ce anume să faceţi.
În acest spaţiu, în care voi existaţi, sunteţi aidoma unor CITADELE, care se comportă ca oameni: lumina voastră  se va răspândi exact în locul unde sunteţi şi pentru că acest ţinut se dezvoltă din punct de vedere spiritual, voi sunteţi şi PROFESORI şi PREOŢI şi ÎNDRUMĂTORI, pentru ceilalţi.
Eu, azi, am conturat acest aspect  ca voi să stiţi că  ÎN ACEST AN ÎNCEPEŢI SĂ PRIMIŢI ACEASTĂ LUMINĂ: LĂSAŢI ACEASTĂ LUMINĂ SĂ VĂ UMPLE, SĂ CURGĂ ÎN VOI, VOI DOAR CONŞTIENTIZÂND CĂ O PRIMIŢI ŞI CĂ VĂ CONECTAŢI CU REŢELELE ACESTOR LOCURI!
Totul pentru voi este foarte simplu, contează doar deschiderea pe care o faceţi ca să primiţi această Lumină (această deschidere înseamnă: că aveţi încredere în voi şi că sunteţi capabili să primiţi Lumina şi să staţi în Iubire). Este un moment care conduce spre alte momente pentru voi, pentru acest ţinut şi implicit pentru planeta Pământ.
Iată de ce accentuez acum rolul oamenilor născuţi în acest ţinut: Voi, în interiorul vostru, în ADN, conţineţi un spaţiu, pe care eu îl numesc "GRĂUNCIOARE DE AUR". Acest  aur fin - la care voi urmează să ajungeţi - este un AUR COSMIC, deosebit de pur, necunoscut pe planetă. Aceste grăuncioare de aur fin, la momentul potrivit, vă vor face să fiţi capabili să rezonaţi cu anumite zone din acest ţinut.
Până atunci, permiteţi accesul Luminii, aveţi răbdare cu voi înşivă şi rămâneţi în STAREA DE IUBIRE, cât puteţi voi de mult. Această stare de Iubire  VĂ VA ACTIVA ADN-UL, VA FAVORIZA DESCHIDEREA CELULELOR ŞI VA FAVORIZA ACTIVAREA ACESTOR GRANULE DE AUR.
Nu este necesar să grăbiţi ceva: permiteţi o evoluţie normală.
Doresc să conştientizaţi cât puteţi de mult rolul ce-l aveţi:  SĂ FIŢI LA MOMENTUL RESPECTIV ÎN MOMENTUL PREZENT ŞI SĂ FIŢI ÎN STAREA DE IUBIRE ŞI DE CONŞTIENTIZARE A CEEA CE VOI SUNTEŢI!
În simplitatea vieţii, a frumuseţii vieţii, această conştientizare a rolului vostru în viaţa oamenilor şi a planetei, este cel mai măreţ fapt, cel mai important. Păstraţi această conştientizare. FĂRĂ EGO ŞI AROGANŢA, în frumuseţea adevărului vostru şi în măreţia voastră: Este sâmburele cel mai frumos şi sâmburele de unde va înflori aspectul de DIVIN, de Spiritual, de VIAŢĂ  pe acest ţinut. Prin această conştientizare, voi oferiţi vieţii adevărul complex şi frumuseţe în simplitatea vieţii.
LĂSAŢI ACESTE ENERGII PE CARE EU LE-AM ADUS PRIN CUVINTE, SĂ CURGĂ, SĂ PICURE ÎN VOI, CA VOI SĂ ÎNŢELEGEŢI ACESTE ADEVĂRURI: SUNT ADEVĂRURI UNIVERSALE, ADEVĂRURI DIVINE, ÎN CARE VOI VEŢI SIMŢI VIAŢA CARE PULSEAZĂ CU TOT CE ESTE MAI SUBLIM ÎN EA.
Vă îmbrăţişez pe toţi,
Zamolxe”
 

Vizualizări: 3359

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Publicând acest mesaj de la Zeul Zamolxe am simţit nevoia să spun câteva cuvinte despre mistica de revelaţie. Ca români ne găsim în prezent între două imaginare religioase, cel iudeo-creştin, prezent mai ales sub forma sa de creştinism ortodox românesc şi spiritualitatea zamolxiană (neozamolxianismul) emergentă. Această perioadă istorică de tranziţie este fireşte cea mai tulbure, urmând ca după ea apele să se limpezească.

Revelaţia primită de anumite persoane, care au capacităţi deosebite, apare şi ea ca o modalitate prin care primim anumite înştiinţări. Eu personal nu posed asemenea capacităţi, dar cred că unele mesaje sunt adevărate mai ales că apar ca revelaţii într-o perioadă când este şi firesc să se întâmple aşa. Dau ca exemplu revelaţia primită de părintele Arsenie Boca prin afirmaţia sa : Va lua ţara foc din Prislop! Am mai scris şi cu alte ocazii că spusele părintelui Boca nu se referă la o explozie de credinţă creştină ortodoxă (care este evident că nu se întâmplă astăzi printre români, care se îndoiesc din ce în ce mai mult de ortodoxism şi practicile sale) ci că acel foc, despre care vorbeşte sfântul din Carpaţi, este cel al înnoirii religiei zamolxiene, care după cum ştim din vechime, se bazează pe cultul focului sacru. România se va trezi prin intermediul focului sacru dacic, rugul lui Zamolxe, care „o va cuprinde”, iar mesajul de faţă punctează acest foc prin a-l numi Lumină; venind de la Zamolxe este evident că este vorba despre Lumina Lui.

Un alt aspect pe care doresc să-l vi-l fac cunoscut este cel cu privire la limbajul folosit în mesajul respectiv. O revelaţie nu este primită ca o înşiruire de cuvinte (spuse în maniera care permite o ulterioară scriere cu virgule, paranteze sau puncte) ci este experienţa personală a cuiva de a reda în cuvinte proprii conţinutul mesajului care are limbajul sufletului în loc de cel verbal. Prin urmare contează şi recipientul acelui mesaj revelatoriu, nu numai mesajul în sine.

Despre prezentul mesaj pot spune că este coerent şi clar atingând exact punctele esenţiale pe care Zeul Zamolxe a vrut să ni le transmită. Deşi nu sunt un mistic, eu consider că există persoane care pot fi intermediare între noi şi zei, în acest caz fiind vorba de Mihaela Palade şi Zeul străbunilor noştri geto-daci, Zamolxe. După o lungă absenţă din inimile noastre Zeul Zamolxe revine ca model al iubirii de oameni şi al dreptăţii.

De acum este evident că Zamolxe Zeul românilor şi-a întors privirea către poporul său care a început să privească cu mari speranţe la El, ca spre lumină după o cumplită rătăcire (vezi şi recenta carte a scriitorului Pavel Coruţ, Lumină de după cumplita rătăcire). Chiar de la prima frază aflăm relaţia noastră cu Zamolxe: „Eu sunt Zamolxe şi în acest moment sunt cu voi şi pentru voi, un ghid”. Deci suntem conduşi, şi totul va depinde de cum ne lăsăm îndrumaţi, cum permitem acelei Lumini să pătrundă în noi. Ne aşteaptă deci un minunat an 2010 alături de spiritul călăuzitor al neamului românesc, Zeul Zamolxe. Sufletul meu a tresărit aici în Australia când am primit acest mesaj şi m-am hotărât să îl public la Grupul Zamolxe de pe reţeaua literară.
Aveti dreptate domnule Marian, asa spunea si bunica mea, doar ca nu interpretati corect ce spunea bunica d-voastra. Pentru ele , a spune zău insemna sa-si dea cuvantul, ori incalcarea cuvantului dat era un pacat. Zău = Jurământ si a jura era un pacat, o faceau numai in cazuri extreme, nu uzau de acest cuvant prea des pentru ca simpla evocare a zeului, insemna sa iei ca martor Divinitatea la promisiunea pe care o faci, iar incalcarea unui asemenea juramant atragea asupra persoanei si a familiei sale suferinta si boala. Bunicile noastre mai stiau inca aceste lucruri. Stiau ca o intelegere facuta prin cuvant trebuie si era respectata. Pecetluită cu "zău"= adică luând drept martor Zeul =Divinitatea =Dumnezeul, acesta devenea garantul intelegerii.
Cu respect, Dostana
Presupun ca aflandu-ne intr-o retea literara textul este o fictiune, un mesaj SF.M-as bucura sa fie acesta adevarul.
Romanii nu mai sunt daci de veacuri intregi. Suntem orice, dar daci pursange nu! Daca unii dintre romani se considera daci este dreptul lor sa creada orice. Daca insa se vor cauta la gene s-ar putea sa aibe surpriza ca stramosii pe care si-i asuma, sa nu fi fost tocmai cu totii daci, ci orice altceva din compozitia:

"Cohortele aflate pe pămantul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepartate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Marii Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin, din parţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reti din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, pană şi Numizi, şi Mauri din nordul Africii (C.C.Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130)."
Amestecul de sange ne-a salvat fiinta nationala caci altminteri eram un popor degenerat sau nu mai eram deloc. Suntem tot atata Daci, pe cat suntem de Romani, Alani, Celti, Bastarni, Iudei, Iberi, Varegi, Greci, Iliri, Sciti, Sarmati, Costoboci, Roxolani, Goti, Huni, Gepizi, Avari, Slavi, Bulgari, Unguri, Pecenegi, Uzi, Cumani, Tatari, Turci, Tzigani. Acum socotiti-i va rog si pe cei mentionati de reputatul istoric. Ce rezulta de aici? Va spun eu:
Suntem un ghiveci etnic. Degeaba striga mazarea din ghiveci: "EU SUNT MANCARE DE MAZARE!"
Sa n-o credeti! E ghiveci. :)))

Postarea cu Zamolxe Zeul Genetician, mare cunoscator al tainelor ADN-ului se inscrie in curentul protocronist incurajat de Ceausescu al carui apologet a fost controversatul istoric Josif Constantin Dragan. Altfel mesajul este inaltator si seducator, ce sa zic!?.. Am mai gasit texte cu mesaje scrise dupa dictate de Isus Cristos. Un fel de al cincilea testament si semana binisor cu acesta, decat ca nu se referea la daci.
Probabil ca si Marele Manitou, Amon Ra, Pitagora, Krishna, Moise, Zaratustra, Odin si Quetzalcotl li se arata conationalilor in vis si promitandu-le praf de aur contra foarte multa iubire,ii pregatesc pentru salturi cuantice. Presupun ca in vis se transmit astfel de mesaje coerente, ca doar nu-l gasesc lipit cu magnetul dimineata pe frigider.
Multumesc Marian! :)
Poftim la masa! :)
Bine v-am găsit !
Iată consideraţiile mele:
1. Nu cunosc modul în care a fost trimis acest mesaj al lui Zamolxe, sau dacă a fost trimis, dar ... îmi place şi cred în rolul locuitorilor Spaţiului Mioritic, în Marea Schimbare ce va să vină ! Nu o spune numai părintele Arsenie Boca, ci şi Petrache Lupu, Sundar Sing şi Baba Vanga.
2. Iudeo-creştinismul este în criză, deoarece spre deosebire de Zamolxism, a pierdut "pe drum" relaţia primordială cu Natura, deci cu ... Naturalul. Această Criză loveşte şi celelalte religii şi nu este întâmplătoare, ci dictată de conjunctura complesivă a ultimilor 2000 de ani. Ca rezultat al acestei crize, asistăm zilnic la războaie religioase. A venit timpul să se afirme o religie unică, deoarece Dumnezeu, dacă există, este UNUL pentru toţi !!!
3. ADN-ul demonstreză ceea ce se ştie şi anume că suntem ... diferiţi şi ... răspândiţi într-o zonă bine determinată, adică "rădăcina" indo-europenităţii. Teoria "ghiveciului" este un rezultat recent al Globalismului, dar logica o "desfiinţează" fără echivoc. De puţin timp este posibilă "o amestecare inter-etnică", iar proba este că există încă după mii de ani aromâni, istro-români, meglo-români, vlasi, vlahi. Ceea ce fac evreii cu autoghetizarea, am făcut-o şi noi pe unde am putut, dar fără să se ştie că slavii (şi nu numai) ne-au interzis biserica, limba şi chiar şi onomastica pentru sute de ani !!! Mergeţi printre acele populaţii şi o să pricepeţi acest adevăr ! Şi nimeni nu s-a gândit la un monument al Holocaustului românilor, care se practică de 2000 de ani ! Deci concluzia mea este că suntem mai DACI decât se crede, chiar dacă suntem ţigani, maghiari, evrei, etc., deoarece "ne hrănim toţi" în acest Spaţiu Mioritic. Un proverb italian spune : "spune-mi ce mănânci, ca să-ţi spun cine eşti !" Eu aş completa cu : "şi unde o faci !"
4. Rigoarea stiinţei este importantă, până la un punct. Acolo unde se tratează de ... Spirit ! Altfel nu am fi avut bomba atomică (aia da cireaşă pe tortul Satanei !). Ca să nu mai spun că interpretarea ştiinţifică este "fragmentată" în diverse domenii "surde", ba chiar şi "manipulate".
5. Mascaradă este tot ce ne înconjoară în prezent şi de aceea orice ne-ar putea scoate din această stare, ... este binevenit şi demn de a fi tratat cu ... respect. Mesajul de Iubire, de Lumină, nu poate fi tratat cu ... dispreţ !!!
6. Noi nu suntem urmaşii Romei, sau ai altora, ci am fost mereu aici, ospitând şi integrând zamolxianeşte noi veniţi.
Părerea mea. :)
Către d-l Teava Gheorghe Giovanni: Aţi punctat câteva idei de esenţă şi în primul rând relaţia cu natura a noului crez în curs de constituire pt români. Vom putea treptat ieşi din starea jalnică prin adoptatea unui imaginar religios inteligent care ne reprezintă ca popor. Sunteţi binevenit cu materiale şi informaţii la discuţiile GRUPULUI ZAMOLXE. Poate aveţi şi proiecte de propus. Am adoptat cuvântul zamolxianism mai cu seamă pt că are declinări evidente, dar ar pute fi numit şi zamolxism. Ma refer la zamolxianism - zamolxian - zamolxiană. Dacă ar fi numit zamolxism ar trebui să inventăm termeni ca zamolxin sau zamolxină (urmând cumva tiparul creştinism - creştin - creştină).
Domnule Octavian Sarbatoare a inlocui o religie cu o alta religie, ritualuri vechi cu ritualuri noi, dogme cu alte dogme nu face decat sa schimbe un jug cu un alt jug. De-a lungul timpului, religiile n-au facut decat sa ajute la dominarea si manipularea unor mari mase de oameni exploatandu-le fricile in fata legilor cele mai firesti ale naturii. Zalmoxe poate reprezenta un titlu pe care spirite iluminate il preluau la momentul timpului lor si care au imbogatit ceea ce exista deja ca si cunoastere si manifestare spirituala. La geto - daci cea mai inalta cunoastere spirituala nu era apanajul doar a unei elite ci era raspandita la nivelul maselor largi. Precum stiti si inainte de Zalmoxe si dupa, zeitatea suprema la daci era Gebeleizis, unii sustin că ar fi una si aceeasi. In accepţia mea, Zalmoxe era zeul mos, Zeul Timp, cel cu doua feţe, trecut si viitor, cel mai batran dintre zei, iar Gebeleizis, zeitatea suprema nu reprezenta decat totalitatea legilor frumoase ale pamantului, legile naturii guvernatoare, zeul zeilor. Unde Ge= Pamant, Bele= frumoase, Leizis= Legis=legi. Ei n-au facut altceva decat au personalizat fortele naturii care guvernau imuabile. Pamantul si atunci ca si acum.
O noua religie credeti ca ne va ajuta pe noi, romanii, sa renastem
spiritual ? Eu as opta pentru un nou mod de viata, pentru o intoarcere la valorile si bucuriile simple ale vietii traite mai aproape de natura, de pamant, o viata traita in mod constient incepand de la a ne asculta propria respiratie in clipa lui acum. Faptul ca inspiram si expiram aerul este singura realitate a clipei si sa te bucuri ca inca respiri este un exemplu de intoarcere la cea mai simpla valoare a vietii si daca suntem cinstiti cu noi insine si cea mai importanta. Urmarind natura vegetala, animala, minerala legata de ciclicitatea anotimpurilor si de fazele de crestere si descrestere ale lunii si cum acestea influenteaza bioritmurile tuturor regnurilor pamantene putem afla mult mai multe despre cum functionam noi oamenii si cum putem sa ne pastram sanatatea fizica , morala si spirituala decat inchinandu-ne la toti zeii universului. Urmarind natura inconjuratoare constatam ca nimeni si nimic, inafara de om nu acumuleaza nici bogatii, nici hrana mai multa decat are nevoie pt a-si potoli foamea.Daca noi oamenii ne-am face timp sa urmarim celelalte regnuri , am vedea ca ele coexista in armonie, ca se completeaza si se sustin reciproc.
Si asa cum noi suntem constituiti din miliarde de celule organizate in sisteme si organe care formeaza complexul fizic al fiintei umane, de ce n-ar putea fi omul doar o celula in angrenajul fizic al Pamantului, iar Pamantul la randul lui doar o simpla celula in inima lui Dumnezeu, care si ea este doar o parte a intregii creatii. Si poate, cu timpul vom devenii cu totii constienti de importanta si unicitatea noastra in intregul manifestarii Creatorului.
Dna Dostana: Cartea Romanul s-a nascut zamolxian raspunde la intrebarile dvs. http://www.scribd.com/doc/29202110/Romanul-Zamolxian. Din lectura veti constata ca se iese din dogmele religiilor si se intra in spiritualitatea pe care a mentionati.
A fost o incintare!De fiecare data cind vad fotografii sau filme documentare,sculpturi,relicve ale stramosilor nostri Daci,incerc sentimentul asta de sublim si gindesc,, ca, acum,mai mult ca niciodata trebuie s-a fim intelepti uniti si plini de iubire.La fel ca micul fulg de nea care ,unindu-se cu fratii sai,s-a transformat intr-o . adevarata avalansa,la fel si noi,copii marelui Zamolxe,va trebui,unundu-ne,s-a devenim avalansa de spiritualitate, lumina si cultura, care va ridica acest neam minunat din ghearele intunericului.Nu-i lucru usor,dar cu ajutorul Fiintelor de Lumina care ne calauzesc,cu siguranta vom reusi.Prieteni dragi,lumina calauzitoare ,s-a fie cu voi,cu toti.
asa voi face
asa voi face si multumesc pentru el, dar cum fac sa-l redirectionez la altcineva interesat

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor