ELI SAVA
  • Masculin
  • IASI
  • România
Partajare pe Facebook
Partajare

ELI SAVA's Prieteni

  • Laurentiu Dumitru
  • Florin GRIGORIU
 

ELI SAVA

Informaţii pentru profil

Preocuparile tale artistice:
poet, interesat de cultura
Despre mine :
Posfata la Volumul ,,Gradina din suflet,,autor ELI SAVA-2010

,,Interdependenta dintre minte-corp- spirit constituie insasi esenta vietii ,fiind redata in poezia poetului ELI SAVA cu o inspiratie desavarsita. Muzicalitatea versurilor se imbina in armonie, ritm si culoare, creandu-se uneori o imagine derutanta si socanta.

Posfata la Volumul ,,Gradina din suflet,,autor ELI SAVA-2010

Prof.dr.Rodica Ghiuru

Poezia este muzica sufletului,
dupa cum baletul este poezia miscarii
Stihuri rebele
EDITURA JUNIMEA
IASI – 2008

Amplul proces contemporan al
descatusarii si liberalizarii tuturor mani-
festarilor creative - din toate domeniile de
exteriorizare a capacitatilor fiintelor umane - a
condus implicit si la forme tot mai directe si
mai simplificate de exprimare a acestora.
Faptul în sine a devenit din ce în ce mai evident
atât în viata sociala sau în matematizarea
stiintelor, cât si în însasi redarea lirismului
înnascut în fiecare om si dezvoltat - mai mult
sau mai putin - în cursul vietuirii întrupate.
Pentru acest ultim aspect, poate ca întru totul
semnificativ este modul în care au evoluat - în
special în cursul celei de a doua parti a seco-
lului XX - creatiile poetice din lumea întreaga :
tot mai numerosi poeti au renuntat la redarea
trairilor, a sentimentelor, a viziunilor proprii,
prin versurile clasice - cu rime si prozodii rit-
mate -, înlocuindu-le cu versuri albe.
Probabil ca, într-o anumita masura,
acest fapt s-a datorat si nesincronizarii
impulsului talentului poet si cu un anumit
simt al simetriei clasice -
transpus prin exprimari cu rima si cu anumite
ritmuri în asocierea cuvintelor. În complexi-
tatea vietii moderne, aceste cautari prozodice
"de tip vechi" necesita desigur eforturi literare
suplimentare si cei mai multi dintre noi cauta
si doresc acum metodele cele mai simple de
comunicare.
Autorul poeziilor cuprinse în aceasta
Eli Sava face însa parte dintr-o generatie care
a avut la baza modul clasic de exteriorizare
creativa a variatelor capacitati înnascute. Desi
a început sa scrie poezii înca din timpul
claselor liceale, iar mai apoi doar din când în
când - de-a lungul mai multor decenii - abia
dupa o relaxare profesionala si-a gasit timpul
de a reuni, spre editare, o parte a creatiilor sale
poetice; toate acestea sunt, în fapt, transpuneri
versificate ale unor trairi omenesti profunde,
îmbinate cu valurile unei vieti dedicate oame-
nilor si înaltarii lor spirituale. Cultura sa ex-
tinsa, o sensibilitate deosebita a sentimentelor
si a viziunilor suscitate, precum si evidentul
talent în versificarea rimata, vin sa ofere
cititorilor imagini cu placute nuantari poetice,
ce redau ascendenta unor delicate trairi
intime, pâna la înaltatoare gândiri spirituale
catre culmi cosmice, apropiate Divinitatii.
Dar aceasta carte, aparuta cu modestie
într-un târziu, este totodata un exemplu si un
îndemn pentru multi dintre noi: cu totii avem
felurite capacitati "ascunse" pe care ar trebui
sa le descatusam la un moment dat si sa le
transpunem în felurite realizari creative, caci
tot ce este "creatie" - materiala, culturala sau
spirituala - e utila progresului semenilor.

Florin Gheorghita


Influenţându-mi gândirea, cunoaşterea şi sensibilitatea literară, ELI SAVA mi-a încredinţat cartea pe care o ţineţi în mâini, pentru a încerca să fac o apreciere, în faţa cititorilor, asupra sufletului poetului. Pasiunea mistuitoare spre ezoteric creează o armonie între frământările exploziei Cosmice şi spiritualitatea Divină. Pare să fie predestinat ca, în calitate de medic orientat spre fenomenele ştiinţifice bazate pe dovezi, să încerc o îmbinare analitică între ştiinţă-religie, îmbinare necesară înţelegerii acestui volum de poezii. Să ne amintim de ,,Institutul Minte şi Viaţă”, în cadrul căruia, în India, medicii specialişti neurologi, psihiatri, filozofi şi psihologi au prezentat cele mai importante descoperiri din domeniul lor, discutându-le apoi cu Sfinţia Sa Dalai Lama, dialogurile dintre ştiinţă şi religie devenind cele mai utile resurse în cadrul cercetărilor ştiinţifice, spre binele tuturor fiinţelor umane.
Interdependenţa minte-corp-spirit constituie însăşi esenţa vieţii, fiind redată în poezie cu o inspiraţie desăvârşită. Muzicalitatea versurilor se îmbină cu armonie, ritm şi culoare. creându-se uneori o imagine derutantă şi şocantă.
Bazându-se pe o teologie profundă, versurile poetului ELI SAVA răspândeşte parfumul florilor şi revarsă lumina Soarelui spre binele cititorului.
Înzestrat cu daruri spirituale remarcabile, poetul se remarcă printr-o bogată activitate scriitoricească simbolizată printr-o arie largă de subiecte, incluzând religie, sănătate, educaţie şi relaţii sociale, evanghelizare şi profeţii cu efect spiritual binefăcător pentru toţi cei care au o inimă curată.
Poezia poetului vine ca o completare a tratamentului medical, cu atât mai mult cu cât o parte din opera sa a fost scrisă pe patul spitalului, pe patul din Clinica pe care o conduc, remarcând, în mod sincer, ajutorul domniei sale la vindecarea multor pacienţi.
Sentimentul iubirii universale reprezintă un fir roşu ce străbate întreaga substanţă creatoare a poetului Iubirea faţă de Divinitate, iubirea faţă de mamă, iubirea faţă de semeni, prieteni sau neprieteni sensibilizează cititorul, impunând duioşie şi iertare.
În poezia Despre iubire, poetul este frământat de întrebările esenţiale ale eternităţii, ajungând de la creaţia universală până la iubirea dintre porţiunile fiecărui segment anatomic al corpului uman ce realizează perfecţiunea. Iubim iarba, iubim pădurea şi cerul înstelat, iubim copii şi gândurile creatoare şi ne topim sub focul ce ,,uneşte prin iubire materia cu spiritul”!
Strigătul mamei în momentul plecării în dimensiunea de unde a venit marchează sufletul poetului cu durerea scrisorii neprimite, trimisă – într-un ,,decembrie cumplit” – copiilor care nu au reuşit să o conducă în Marea Trecere.
Lumina şi bucuria fac parte din structura sufletească a poetului care aude chemarea divină, care-l înalţă spre stelele cerului, adăpostindu-l de timp şi spaţiu (poezia Sufletul omului).
Poezia religioasă este o îmbinare între rugăciune şi chemarea către purificarea sufletească, atât de necesară într-o lume a discordanţelor de tot felul.
Pornind de la ideea ,,cunoaşterii de sine”, poetul este frământat de ideea genezei, fiind asaltat de întrebările vitale „Cine sunt eu?” „Cine oare peste noi toate le-a hotărât?” „Care este rolul nostru menit / Aici pe pământ?”.
Impresionează, de asemenea, poezia patriotică inspirată din istoria neamului nostru şi actualizată prin problematicile vremurilor noastre, când poporul „blajin şi iubitor” asistă neputincios la desacralizarea spiritului naţional. Ca o predicţie optimistă, autorul cunoaşte forţa neamului nostru, redând, în versuri, truda românului de a răzbate printre veacuri, renăscând din propria-i sevă. „Eu azi te-ntreb, românule, pe tine, / Tu, asuprit, ai tot trudit din greu, / De unde ai puterea şi câtă mai rămâne ? / Ca să renaşti din greutăţi mereu ?” (Întrebare fără răspuns)
Autorul îşi deschide sufletul către Divinitate, cântând viaţa veşnică în reintegrarea cosmică şi îndemnând fraţii creştini să privească spre frumuseţea cerurilor (poezia Slavă lui Dumnezeu).
Îndreptându-se către întrebările universale, poetul aminteşte despre evoluţionismul biologic alături de telescoapele gigantice care studiază galaxiile cosmice, consideră Moartea ca Marea Înviere, iar iadul este prezentat ca o pedeapsă personală a celor lipsiţi de iubire.
Remarcăm poezia Lui Grigore Vieru un omagiu în versuri către ideile patriotice de realizare a unificării pământurilor româneşti. Regretând valorile artistice şi culturale româneşti plecate spre o altă spiritualizare, poetul le dedică poezia Celor plecaţi printre îngeri, amintind cu duioşie şi iubire de Dan Spătaru, Ion Dolănescu, Florin Bogardo, Ştefan Iordache, Octavian Cotescu, Gică Petrescu, Ilarion Ciobanu, Sile Dinicu, Colea Răutu, Anda Călugăreanu, Laura Stoica, Dem Rădulescu, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Calboreanu, Giugaru etc.
Personalitate de o cultură complexă, ELI SAVA scrie poezia Odă strămoşilor daci, amintind de vitejia poporului nostru sub conducerea lui „Decebal cel Mare”.
Întorcându-ne la vremurile actuale. poetul îl prezintă pe Dan Puric drept „un creştin înălţător”, cu menirea de a împlini dorul românilor de a deschide Marea Catedrală a iubirii sufletelor şi a înfrăţirii puterilor cereşti cu cele pământeşti.
Minunatul poem al oraşului Iaşi este o grandioasă trecere în revistă a oraşului Junimii, amintindu-se de domnitori, artişti, scriitori, monumente, cititorul fiind introdus în atmosfera „marilor iubiri, marilor Uniri, marilor simţiri, splendidelor case, serilor dansante şi marilor speranţe”.
Cu rol de autoportret, poezia Grădina din suflet reprezintă o autobiografie, care porneşte de la floarea copilăriei şi ajunge la corurile de privighetori ce i-au cântat poetului poemele de iubire în adolescenţă, în tinereţe, şi vor cânta şi în Grădina de lumină pregătită de Dumnezeu celor ce vor evolua spiritual, pentru a ajunge la statura omului desăvârşit, născut din apă şi stele.
Scriind prima prefaţă a unei cărţi de poezii, am simţit emoţia începutului împletită cu responsabilitatea calităţii. Nefiind de specialitate, pot spune că poeziile impresionează prin consistenţă filozofică, prin iubirea degajată, încurajatoare şi constructivă, prin respectul şi omagiul adus neamului românesc.
Creaţia poetului ELI SAVA place, sensibilizează, pune pe gânduri, astfel încât o recomand cu căldură celor ce îşi doresc să trăiască după versurile din poezia Grădina din suflet : „Am sădit iubirea-n ceruri / Când spre ea eu voi zbura / Dezleg Taina de misteruri / Care este viaţa mea”.

Prof. dr. RODICA GHIURU
Şefa Clinicii a V a Medicala şi de Geriatrie –
Gerontologie, Spitalul C.F.R. Iaşi
Preşedinte al Asociaţiei Societăţii Universitare de Medicină Internă şi de Geriatrie-Gerontologie, Iaşi
Cenaclul „Fantezia”
Fotografiile lui ELI SAVA

  • Adăugare fotografii
  • Vizualizează Tot

Panou de comentarii (3 comentarii)

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

La 4:24pm on Noiembrie 11, 2010, Ciuciu Ionut i-a dăruit utilizatorului ELI SAVA un cadou...
Cadou
La multi ani!!!
La 12:13pm în Aprilie 18, 2010, Florin GRIGORIU a spus...
Bine ai venit și pe-aici, poete doctor! Rog a da cadou unui fost elev la Negruzzi și la Politehnică o carte prin poeta Rafila Radu, spre a mi-o aduce la Colocviul de haiku din Constanța (30 aprilie, 1-2 mai), spre a citi și a scrie oarece cuvinte despre ceea lucrare. Pe doamna Rafila Radu o găsiți la Casa Cărții, Galeria de Artă, de la etaj. Din parte-mi, un haiku de BASHO: Pojghița unui greier./ El s-a mistuit în cântec/ cu totul. Florin Grigoriu
La 3:13am în Aprilie 14, 2010, Liliana Nastas Bratescu a spus...
Bun venit in reteaua literara..!

PollDaddy

 
 
 

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor