Postări bloguri personale (59,948)

A revenit moda sexy-corona valul II(rotund cu ţepi)

Vor fi decimaţi din ce în ce mai mulţi medici. Doar Dumnezeu, prin organul său numit SISTEM IMUNITAR, îi mai ţine în viaţă. Măsurile impuse de comitetul pentru situaţii de urgenţă, sunt neştiinţifice, dar specifice pentru:

1. A decima în masă personalul medical.

2. A împiedica oamenii să ajungă în spitale non-covid, pentru tratamentele…

Continuare

Adăugat de RobertC la Octombrie 18, 2020 la 11:30am — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. Puterea de creație a unui popor

Eveniment expoziţional:

Puterea de creaţie a unui popor 

de Dan Hăulică.

O amploare ambiţioasă intră în noima acestei expoziţii, în acolada ei larg deschisă, pentru a cuprinde patru decenii de experienţe şi de ipostaze picturale: acelea tocmai unde s-a jucat destinul creativităţii româneşti, printre ameninţări funeste dar şi printre răspunsuri splendid vitale, crescînd din fibra unui geniu inalienabil, din înzestrarea fundamentală pe care Henri…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 3:18pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. Nicolae Grigorescu

După 100 de ani:

Nicolae Grigorescu - Le Sacre du Matin

de Dan Hăulică

Când, în copilărie, ucenicea, frecând culori pentru icoane, pe lângă Anton Chladek, i se recunoştea deja lui Grigorescu, şi-l meritase din partea meşterului, un elogiu cu bătaie simbolică, la exordiul unei viitoare cariere unde vor excela atâtea izbânzi de peisagism strălucitor: învăţăcelul era lăudat pentru felul cum "făcea pământul" - el, care, asemenea lui Eugene Boudin, va năzui să îmbrăţişeze larg…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 3:10pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ.. Horea Paștina

HOREA PAŞTINA, pe larg dar şi pe înalt

de Dan Hăulică

Memorabila expoziţie deschisă în sălile Fundaţiei Dalles la 14 martie 2013, structura într-o ordine muzicală densităţi imprevizibile, obţinute, cu o conştiinţă liniştită şi un calm superior al valorilor, de către pictorul Horea Paştina. Reper al unei activităţi nezdruncinate, am ales această manifestare dintre multele care mi-au inspirat comentarii de-a lungul anilor, cu prilejul Variaţiunilor în alb, în jurul Părintelui…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 3:07pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. . Când zero își vrea statuie

Cand zero isi vrea statuie

de Dan Haulica

Se impunea presant, acum cîteva luni, să ne mobilizăm lucid spre a zădărnici asalturile înverșunate vizînd o instituție cu temeinice rosturi de cultură, inseparabile de însăși menirea ei națională, Radiodifuziunea Română. Semnalam, prin dezbateri deschise, în tradiția Grupului de Dialog Social, și prin pagini fără echivoc, asumate de publicații responsabile, ca oficiosul Uniunii Scriitorilor România literară, o situație gravă, reclamînd…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 3:03pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. Vernisaj Mariana Macri

Vernisaj:

Expoziţie Mariana Macri

de Dan Hăulică

Nu mi se întâmplase decât să-l întrevăd, în ultimii lui ani, la Mariana Macri, pe cel care, părinte fiindu-i, de o singulară, inefabilă prezenţă, a putut prilejui uimite înfiorări şi respectuoase admiraţii. Clericul ce purta cu sine nu numai fervoarea unei convertiri adânci, dar şi o reputaţie juvenilă, de fosforescent experimentalism, cheltuit în radicale paradoxuri, mi s-a înfăţişat atunci visător şi blând. Părea, el…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:59pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. Roma. Embleme și principii

Arte:

Roma. Embleme şi principii

de Dan Hăulică

Eram la Roma, aniversarea ce ne reunea stătea sub auspiciile celor mai înalte autorităţi italiene, Preşedintele Republicii şi Preşedinţia Consiliului de Miniştri, solemn marcînd, la acea răscruce, în 1994, o durată semnificativă, - 4 decenii de existenţă a Uniunii Latine. împrejurarea se vădea propice evaluărilor emoţionate, trecerii în revistă a iniţiativelor şi propunerilor culturale care dăduseră coeziune şi sens…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:53pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. Ochiul și spiritul

Documente:

La Expoziţia Dan Er. Grigorescu. Ochiul şi spiritul

de Dan Hăulică

Un ochi miraculos, lacom de spectacolele lumii, de ceea ce e plenitudine materială în piatră şi în zid, în scoarţa copacului, în amploarea unui fluviu bătrân, saturat de mâluri obscure. Astfel se vădea, la Dan Er. Grigorescu, aparatul care-i permitea o siguranţă implacabilă în captura imaginii. Omul, vânător şi pescar tenace, dobândise de altminteri, în practica acestor îndeletniciri fără vârstă,…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:49pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. In memoriam Vasile Gorduz

In Memoriam:

Vasile Gorduz

de Dan Hăulică

Vineri, 12 decembrie 2008, după o lungă suferinţă, stoic îndurată, s-a săvîrşit din viaţă sculptorul Vasile Gorduz.

Artist de o severă forţă interioară, aliind densitatea poeziei şi observaţia acută, Gorduz atinge nivelul exemplar al unei exigenţe care va marca benefic zestrea noastră morală. Opere ca aceea inspirată de uciderea lui Brâncoveanu sau ca efigia majoră înfăţişîndu-l în bronz pe Împăratul Traian, statua veghind…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:44pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. Dumitru Irimia sau morala și adevărul limbii

Aniversare:

Dumitru Irimia sau Morala si adevărul limbii

de Dan Hăulică

Plecat dintre noi la 3 iunie 2009, Dumitru Irimia ar fi împlinit la 21 octombrie 70 de ani.

ERA în el o exactitate esenţială, intransigentă, care dă fiecărui cuvînt un preţ aparte. Au invocat-o cei care, la căpătîiul său, mai deunăzi, şi-au luat rămas bun de la unul din întemeietorii studiilor de anvergură asupra limbajului eminescian, asupra moştenirii eminesciene. Li se devotase cu o rigoare…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:42pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. Gorduz - deasupra celor trei dimensiuni

Arte:

Gorduz - „Deasupra celor trei dimensiuni“

de Dan Hăulică

Ca şi cum şi-ar fi elaborat o semnătură obiectuală, supusă unei geometrii care-o încifrează şi totodată o expune fără echivoc, în creşteri şi coborîşuri care se înşiruie paratactic pe o îngustă lespede, sculptorul GORDUZ nu s-a temut a îngemăna astfel, în aceeaşi parafă, netezime orizontală şi o curbă în balans, ca talpa unui leagăn. Singularitatea artistului e făcută nu din reticenţe ingrate, ci din putinţa de…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:39pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. Constantin Flondor. Triptic

Arte:

CONSTANTIN FLONDOR - T r i p t i c

de Dan Hăulică

I

Se difuza, ca o cochetărie atracţioasă, prin anii '70, se m instalase chiar drept capitol distinct la una din ediţiile vestitei Documenta de la Kassel, invenţia, M deloc modestă, care-şi spunea Mitologii subiective. Inevitabil menit să se anuleze, aidoma atâtor excrescenţe bombastice ale unei anume productivităţi de manifeste, nonsensul astfel trâmbiţat atunci, rămas fără acoperire, în vidul unui şubred enunţ…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:35pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. În simbolismul păsărilor

Eseu:

În simbolismul corpului

de Dan Hăulică

Oricît s-ar voi radicală, dispusă a se rosti fără tăgadă, la modul tranşant al manifestelor, operaţia artistică, atunci cînd ambiţionează o anume anvergură, implică întîlniri între versante; şi complementarităţi active, de imprevizibil impact.

Astfel, domenii aparent distante nu-şi refuză alianţe nesperate, paradoxal prielnice pentru propria lor adîncire identitară. Antiteza, chiar şi ea, poate arunca punţi între maluri…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:30pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ. Epifaniile cugetului

Colocviu "Zoe Dumitrescu-Buşulenga":

Epifaniile cugetului

de Dan Hăulică

Un loc unde operează fără greş harul unei eficienţe care a fost a istoriei, bizuită pe braţul neînduplecat al lui Ştefan cel Mare, dar şi, deopotrivă, aparţinând unei continuităţi intangibile, de imaginar şi creaţie. Căci răsare acolo, parcă la fiece pas, intens proteguitoare, amintirea luminoasă a lui Eminescu. El, poetul nepereche, îi numise vocaţia spirituală cu o pregnanţă vizionară, designînd…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:30pm — Nu sunt comentarii

DAN HĂULICĂ Miracolul păsărilor

Eseu:

Miracolul păsărilor

de Dan Hăulică

Peste continente

Maliţie, un grăunte sprinten, dar şi comuniune încorporîndu-ne firesc vieţii umile, fără vreun dizgraţios, – asemenea componente sufleteşti se aflaseră puse laolaltă, voluntar proiectate într-o emblematică întruchipare ce devenise sigla favorită a lui Max Ernst. Laplop, aşadar, – cum îi plăcuse meşterului să-şi numească ficţiunea – concentra culminant lumea lui inventivă, exercita o magică preeminenţă. În…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:26pm — Nu sunt comentarii

DAN HAULICA despre Mircea Spătaru

Eseu:

Patior ergo sum - Pentru sculptorul MIRCEA SPATARU

de Dan Hăulică

Între Mircea Spătaru şi al său Bălcescu – imaginea care i-a însoţit vizionar, obsesiv, anii cei mai vrednici dintr-o exigentă carieră de sculptor –, se instalase un raport interşanjabil, o legitimă potrivire, operînd în rostul adînc al tiparelor ce hotărăsc identitatea. Fără poze romantice, făurarul de efigii fulgurante, demn să ne asalteze pentru totdeauna memoria, părea să nu recuze, în propria lui…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:17pm — Nu sunt comentarii

DAN HAULICA Jurnalismul, inerență culturală

Eveniment:

Jurnalismul, inerenţă culturală

de Dan Hăulică

Vreau să mulţumesc tuturor participanţilor la această reuniune, mă bucur să vă avem printre noi, să ne găsim împreună într-un moment important al existenţei Dumneavoastră. Pentru că sunteţi în ajunul unei aniversări care contează, pentru că vă pregătiţi să sărbătoriţi 50 de ani de viaţă ai Asociaţiei.

Nu e puţin lucru, în raport cu durata, agitată şi de atîtea ori ameninţată, a asociaţiilor internaţionale. Am…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:13pm — Nu sunt comentarii

DAN HAULICA Exuberantă, neconventională, IOANA

Evocări:

Exuberantă, neconvenţională, IOANA

de Dan Hăulică

Cînd întîlnisem pentru întîia oară designaţia ei ca autor, vestind deschis, în litere deloc retractile, amplu proiectate, o expunere personală de pictură, nu mă putusem împiedica să relev modul eliptic în care artista îşi declina identitatea: Ioana, prenumele doar, pe frontispiciul oricăreia din manifestările ei, închipuia o marcă singulară, candid vulnerabilă, mai mult decît orgolioasă. Aşa aveam s-o înţeleg tot…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:07pm — Nu sunt comentarii

DAN HAULICA Dor de inalt si zbatere spre eter

Actualitatea:

Dor de înalt şi zbatere spre eter, CONSTATIN BLENDEA

de Dan Hăulică

Caut un sunet, ca un vaier ce s-ar potrivi împrejurării, aprig şi totuşi respectuos faţă de inexorabilul rostindu-se într-o atare dispariţie. Cum oare, înalt şi vrednic de privit, cum se aşternuse dintr-odată, fără apărare, sub secerea nemiloasă?

La cele 9 capitole cîte îmi plăcuse a-i dedica, într-un mănunchi de Limpezimi, pe care, nu-s nici doi ani de atunci, i le atîrnam în cunună, se…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:04pm — Nu sunt comentarii

DAN HAULICA O exemplară intransigență

Evocări:

O exemplară intransigenţă

de Dan Hăulică

Ne-a părăsit, şi-a aflat de curînd repaos, în cimitirul de la Cernica, o fiinţă de o exemplară intransigenţă, Nicole Borteş, pentru care etica nu era un cuvînt, căci stăruia în plămada ultimă a visului ei de frumuseţe.

Întîmpinase cu drag, cu aleasă inteligenţă, atîtea suflete viteze păşind înfiorate pe urmele bătrînului care sfinţeşte de-a pururi locurile, – Carola Giedion-Welcker bunăoară, semnatara primei cărţi cu…

Continuare

Adăugat de Mihai Pamfil la Octombrie 17, 2020 la 2:00pm — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1995

0201

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor