Adamescu cezarina victoria's Blog (62)

BOEMUL TRIST CARE SURÂDE. MIRCEA MICU ŞI ALE SALE ÎNTÂMPLĂRI CU SCRIITORI. OMAGIU. (CEZARINA ADAMESCU)

BOEMUL TRIST CARE SURÂDE. MIRCEA MICU ŞI ALE SALE ÎNTÂMPLĂRI CU SCRIITORI.

Mircea Micu declara în Cuvânt înainte la „Întâmplări cu scriitori”, despre sine: „Autorul acestor rânduri şi al celor ce vor urma declară celor interesaţi, cu mâna pe inimă, că nu este afiliat la nici o grupare literară (în cazul în care ele ar exista!), deci nu este nici barbist, nici fănuşist, nici predist, nici jebelenist, nu este decât un simplu muritor căruia îi place să… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 20, 2010 la 4:14pm — Nu sunt comentarii

SCRIITORI PENTRU COPII. NICOLAE BĂCIUŢ: "JOCURI ÎNCRUCIŞATE CU LINA LUMINA", CASA DE EDITURĂ ALPHA, (CRONICĂ - CEZARINA ADAMESCU)

SCRIITORI PENTRU COPIIA POVESTI POEZIA CU UN SUFLET SIMPLU CA IARBANICOLAE BĂCIUŢ, Jocuri încrucişate cu lina lumina, Casa de editură Alpha, 1990

În Ţara candorii - nu poţi intra fără a te face tu însuţi copil. E o condiţie aproape obligatorie şi chiar o necesitate. Probabil că şi acesta este un truism. Dar n-am altă argumentaţie la îndemână pentru a reflecta în toate luminile lui, anotimpul mirării.

Mirajul jocului ne atrage la orice vârstă, dar, a… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 17, 2010 la 9:34am — Nu sunt comentarii

NOTE DE LECTURĂ: VALENTIN MARICA - LA CARTEA: CULTURA OMULUI, OMUL CULTURII - NICOLAE BĂCIUŢ - de CEZARINA ADAMESCU, Editura Nico, iulie 2010

E nevoie de cuvintele întregi...Cezarina Adamescu, Cultura omului, omul culturii –

Nicolae Băciuţ, chip şi spirit contemporan,

Editura Nico, Târgu-Mureş, 2010

- note de lectură-Între abilităţile literare ale Cezarinei Adamescu se impune, tot mai mult, cuvântul care are curgeri de cascadă. Discursul scriitoarei este amplu, inteligent-fastuos, descoperind opera în profunzimile ei, etalând frumuseţea limbii române, în chiar timpul ce trunchiază cu barbarie… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 14, 2010 la 2:13pm — Nu sunt comentarii

ATITUDINI. PERVERSITĂŢI GUVERNAMENTALE...- foileton - CEZARINA ADAMESCU

atitudiniPERVERSITĂŢI GUVERNAMENTALE. DIN LOVITURĂ-N LOVITURĂ, ŞONTÂC-ŞONTÂC SPRE VICTORIA FINALĂ

-foileton-

De o bună bucată de vreme, românul nu se mai miră de nimic.

Mai vulerabil ca oricând, el nu mai simte durerea, a devenit imun. Imun chiar şi la viaţă. Apatic, buimăcit de loviturile, una după alta primite, cu trup şi suflet tumefiat, perplex, abulic, nu mai are puterea nici să strige la cei din jur după ajutor. Şi dacă ar striga, cine… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 13, 2010 la 10:52am — 1 Comentariu

PUNCTE DE VEDERE: SARE PE RANĂ ŞI RÂNJETE ÎMPĂRŢITE SINISTRAŢILOR. FOILETON - CEZARINA ADAMESCU

PUNCTE DE VEDERE

SARE PE RANĂ ŞI RÂNJETE LARGI ADUSE ÎN DAR SINISTRAŢILOR.

O vorbă românească spune: nu-i da omului cât poate el să ducă. Dar cât mai poate să ducă, ne întrebăm, bietul român, în situaţia în care ne-au adus capetele luminate din fruntea ţării? Cât va mai putea el suporta sărăcia, umilinţa, batjocura, asuprirea, birurile, sfidarea celor care s-au îmbogăţit pe seama oamenilor care i-au ales? De unde să mai găsească resurse de a renaşte, când totul… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 11, 2010 la 7:15pm — 3 Comentarii

MĂRTURII ZGUDUITOARE. SCRIITORUL ŞI DULCEA PASĂRE A LIBERTĂŢII. LAURIAN LODOABĂ: "TREI FRONTIERE", Editura Anthropos, 2007

MĂRTURII ZGUDUITOARESCRIITORUL ROMÂN ŞI DULCEA PASĂRE A LIBERTĂŢIILAURIAN LODOABĂ, Trei frontiere, Editura Anthropos, 2007

Paradigma exilului şi, ca urmare a acestuia, literatura diasporei, sau a „evadării” din spaţiul concentraţionar din Est, cel puţin în veacul al XX-lea, s-a impus prin nume ca Mircea Eliade, Emil Cioran, Matei Vişniec, Bujor Nedelcovici, Neagu Udroiu, Paul Goma, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, pentru a aminti doar câteva vârfuri.… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 10, 2010 la 1:06pm — Nu sunt comentarii

CRONICĂ: REVISTA "BANATUL" - NR. 5 DIN LUGOJ "MIRESME BĂNĂŢENE DIN SUFLET DE ROMÂN" (CEZARINA ADAMESCU)

MIRESME BĂNĂŢENE DIN SUFLET ROMÂNESCREVISTA “BANAT” Fondator: Ioan Ardeleanu Anul VII  Nr. 5 (77)  mai  2010  Lugoj. Revistă editată cu sprijinul Consiliului Municipal Lugoj şi al Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Timiş al Federaţiei Educaţiei Naţionale

Revuistica literară a ultimelor două decenii se poate mândri cu publicaţii de notorietate răsărite în spaţii diverse, dovadă că sufletul e setos de cunoaştere, de informare şi de cultură şi că Duhul bate… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 8, 2010 la 6:27pm — Nu sunt comentarii

O CARTE DESPRE NICHITA. NICOLAE BĂCIUŢ: "CU COLŢUL INIMII" - EDITURA NICO, 2008 (CEZARINA ADAMESCU)

O carte despre NICHITACE INIMĂ PERFCTĂ AR FI ACEASTA, DACĂ N-AR AVEA UN COLŢ SFĂRÂMATNicolae Băciuţ, NICHITA STĂNESCU, CU COLŢUL INIMII, Editura Nico, Târgu Mureş, 2008, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugităM-am gândit îndelung, cum aş putea începe aceste consideraţii, pe marginea cărţii unui om drag, despre un om şi mai drag. Şi cei doi îndrăgindu-se foarte, m-am aflat şi eu, cu gândul şi inima, taman în toiul drăgostirii lor prieteneşti şi… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 6, 2010 la 7:36pm — Nu sunt comentarii

UN OM CÂT O ISTORIE.NICOLAE BĂCIUŢ "RADIOGRAFIA UMBREI. REPERE DE BIOGRAFIE LITERARĂ.ALBUM, EDITURA NICO, 2010

UN OM CÂT O ISTORIE. PORTET SPIRITUALNicolae Băciuţ, Radiografia umbrei. Repere de biografie literară. Album/ Nicolae Băciuţ. Editura Nico, Târgu Mureş, 2010Există oameni care impun prin simpla lor prezenţă. Prin statura lor spirituală. Prin acel axis moral de la care nu se abat şi nu rătăcesc pe cărări lăturalnice. Prin curajul de a înota împotriva curentului care tot mai mult vălătuceşte oamenii şi-i poartă încotro vrea. Curajul de a spune „nu” strâmbătăţii.

Un om… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 4, 2010 la 9:17pm — Nu sunt comentarii

ÎNTÂLNIRI ESNŢIALE. INTERVIU CU SCRIITORUL NICOLAE BĂCIUŢ (CEZARINA ADAMESCU)

ÎNTÂLNIRI ESENŢIALE

INTERVIU CU SCRIITORUL NICOLAE BĂCIUŢ

-Dincolo de datele din CV-ul Dvs., care e cu adevărat impresionat şi chiar intimidant pentru o persoană care vine în contact cu Dvs., aş dori să ştiu în primul rând, care ar fi elementele care ar trebui adăugate şi care scoase din biografia scriitorului, redactorului, publicistului şi poetului Nicolae Băciuţ, pentru a vă oglindi perfect personalitatea. Acesta ar fi un bun preambul pentru o convorbire cu… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 3, 2010 la 10:47am — 1 Comentariu

FERESTRE SPRE CER. OAMENI SFINŢI, LĂCAŞURI SFINTE. NICOLAE N. TOMONIU, "Sfântul Nicodim de la Tismana", SEMĂNĂTORUL, Editura online 2010

FERESTRE SPRE CER: OAMENI SFINŢI, LĂCAŞURI SFINTEProf. NICOLAE N. TOMONIU, SFÂNTUL NICODIM DE LA TISMANA, Vol. I. Noi cercetări privind biografia primului arhimandrit al sfintei mînăstiri Tismana, SEMĂNĂTORUL, Editura online, mai 2010Însuşi autorul acestui amplu şi pertinent studiu afirmă că: „Pentru cel care pleacă în actul temerar de a cerceta în amănunt istoricul mânăstirii Tismana şi al întemeietorilor ei, drumul nu are sfârşit. După ani de studiu, poţi găsi oricând… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 2, 2010 la 1:47pm — Nu sunt comentarii

RADIOGRAFIA CREATIEI. MĂRTURISIRE-DOCUMENT LA UMBRA FLĂCĂRII DE BRAD, MELANIA CUC, "JURNALUL DE LA LĂPUŞNA", NICO, 2010

RADIOGRAFIA CREAŢIEI. MĂRTURISIRE-DOCUMENT LA UMBRA FLĂCĂRII DE BRADMELANIA CUC, Jurnalul de la Lăpuşna, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2010E un lucru costatat: oamenilor le plac jurnalele pentru că le permit să călătorească virtual, alături de autorii lor. Şi e şi mult mai comod: din fotoliu, poţi admira o lume, să cunoşti meleaguri nestrăbătute şi chiar să te înfiori de încântătoarea frumuseţe a naturii. Spiritul de aventură poate înflori şi în faţa calculatorului. Mai… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iulie 1, 2010 la 9:47pm — Nu sunt comentarii

CREAŢIE UMANĂ ŞI UMANISTĂ DE LA BISTRIŢA LA...NEW YORK NICOLAE BĂCIUŢ, "FERESTRE FĂRĂ ZID", Nico, 2007

Nicolae

Băciuţ

FERESTRE

FĂRĂ ZID

EDITURA NICOCREAŢIE UMANĂ ŞI UMANISTICĂ DE LA BISTRIŢA LA…NEW YORK

Nicolae Băciuţ, Ferestre fără zid, Editura Nico, 2007

Prin demersul său publicistic de peste trei decenii, Nicolae Băciuţ a reuşit să dărâme zidurile dintre oameni şi să lase lumina să intre în voie, în inimile celor care au mai multă… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iunie 30, 2010 la 6:31pm — Nu sunt comentarii

"SCRISUL CA DESTIN ŞI DESTINUL SCRISULUI" - "ÎN AŞTEPTAREA MELCULUI" - de NICOLAE BĂCIUŢ (exegeză - CEZARINA ADAMESCU)

SCRISUL CA DESTIN ŞI DESTINUL SCRISULUI.

UN CAPĂT DE LUME UNDE SE ÎNTÂLNESC SPIRITELENICOLAE BĂCIUŢ, „În aşteptarea melcului”, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2008Pornind de la aserţiunea: „Am făcut din interviu... un capăt de lume” Nicolae Băciuţ aşează cap la cap o suită de convorbiri spirituale, pe teme de actualitate din cultura română şi ne invită la dialog, o dată cu cei intervievaţi. Adică, lansează provocarea care obligă la meditaţie despre menirea scriitorului… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iunie 29, 2010 la 7:04pm — Nu sunt comentarii

TRECERI ÎN REVISTĂ. "VA(T)RĂ FIERBINTE CU FENOMENE REALE ŞI METAREALE. "Vatra Veche" nr.6/iunie 2010 (CEZARINA ADAMESCU)

TRECERI ÎN REVISTĂVA(T)RĂ FIERBINTE CU FENOMENE REALE ŞI METAREALE

Vatra Veche, Nr. 6/iunie 2010. Redactor şef: Nicolae BăciuţFoiletând noul număr al Vetrei vechi, ca de fiecare dată, un sentiment de plăcută surpriză şi încântare mă inundă, pe măsură ce curiozitatea-mi dă ghes să-i parcurg paginile pe îndelete. Încă de la pagina principală te întâmpină o bizară „Instalaţie de uscat nori”, o fereastră care taie azurul în două, sprijinită într-o încrengătură de… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iunie 27, 2010 la 7:01pm — Nu sunt comentarii

POETUL - CA LACRIMĂ A LUI DUMNEZEU. NICOLAE BĂCIUŢ - "SINGURÂND", Editura Nico, 2010 (CEZARINA ADAMESCU)

POETUL – CA LACRIMĂ A LUI DUMNEZEUNicolae Băciuţ, SINGURÂND, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, EDITURA NICO, 2010

Pornind de la o superbă şi esenţială definiţie a Poeziei: „Lecţia / de / anatomie / a unei / secunde”, Nicolae Băciuţ ne poartă şi de data aceasta, pe tărâmul fermecat pe care s-au încumetat să cutreiere, nenumăraţi aspiranţi la nemurire, dar puţini au lăsat urme vizibile. Aflat la cea de a treia ediţie, revăzută şi adăugită, volumul “Singurând”… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iunie 25, 2010 la 8:30pm — Nu sunt comentarii

exegeză: NICOLAE BĂCIUŢ, ANOTIMPUL DIN COLIVIE - antologie de autor, Editura Nico, 2008 (CEZARINA ADAMESCU)

UN POET ALES ŞI POEMELE SALE NEALESE.NICOLAE BĂCIUŢ, ANOTIMPUL DIN COLIVIE, antologie, Editura Nico, Târgu Mureş, 2008În spaţiul mirific transilvan, vatra dacilor liberi, poeţii nu se dezmint: ei scriu cu sângele cuvintelor inscripţii pe piatra de hotar. Cuvinte nemuritoare care-şi sapă singure tranşeele şi se adâncesc în inimile celor care le trăiesc şi le caută. Astfel de cuvinte, (ne)preţuite stau azi mărturie despre un… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iunie 21, 2010 la 6:33pm — Nu sunt comentarii

ABSURDUL FIRESC CA MODALITATE DE EXPRESIE TEATRALĂ. GEORGE ANCA, "FENOMEN", Cine-roman, SEMĂNĂTORUL, Editura online, 2010

ABSURDUL FIRESC – CA MODALITATE DE EXPRESIE TEATRALĂ

GEORGE ANCA, FENOMEN, Cine-roman, SEMĂNĂTORUL, Editura on-line, 2010Este absolut uimitor cum autorii contemporani găsesc, în miezul absurdului cotidian, diverse modalităţi de expresie pentru a-şi manifesta dezacordul cu mersul îndărăt al societăţii, indiferent de arealul unde-şi fixează ori proiectează intriga şi indiferent de personajele, reflectate-n oglinzi deformante care-şi arogă dreptul de a conduce, spre o ţintă… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iunie 18, 2010 la 12:30pm — Nu sunt comentarii

MARGINALII.CULTURA OMULUI ŞI OMUL CULTURII. NICOLAE BĂCIUŢ - O ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE ÎN INTERVIURI, volumul II - partea întâia, Editura Semănătorul, online, 2010 (CEZARINA ADAMESCU)

MARGINALII. CULTURA OMULUI ŞI OMUL CULTURIINICOLAE BĂCIUŢ, O ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE ÎN INTERVIURI, VOL.II, SEMĂNĂTORUL, Editura online, 2010-partea întâia-Criticul Alex. Ştefănescu afirmă despre „O istorie a literaturii române contemporane în interviuri”:

„Nicolae Băciuţ are vocaţia dialogului, pe care şi-a afirmat-o încă dinainte de 1989, când monologul dictatorului, întrerupt doar de aplauze, acaparase viaţa publică. În aparent inofensiva revistă… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iunie 15, 2010 la 10:18am — Nu sunt comentarii

CULTURA LUMII ŞI LUMEA CULTURII. PARTEA A III-A - NICOLAE BĂCIUŢ - O ISTORIE A LITRATURII ROMÂNEŞTI ÎN INTERVIURI, VOL. I (CEZARINA ADAMESCU)

MARGINALII ŞI INTERPRETĂRICULTURA OMULUI ŞI OMUL CULTURII

NICOLAE BĂCIUŢ, “O ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE ÎN INTERVIURI, Vol. I, Editura SEMĂNĂTORUL, online, 2010-partea a treia-

Am ales să încep cea de-a treia parte a marginaliilor cu Romulus Guga, ştiind ce a însemnat această personalitate carismatică, pentru mişcarea culturală românească în general şi mureşeană, în special. Un mentor strălucit care a focalizat în jurul său oameni de… Continuare

Adăugat de adamescu cezarina victoria la Iunie 13, 2010 la 10:11pm — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2012

2011

2010

2009

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor