Grecu Mihaela Maria's Blog (44)

gânduri de lacrimă (mult prea devreme...pentru Andrei)

glasul smuls din miriștea lumii

urcă în pântecul secundei

câte-o treaptă

de zbor, de lumină, de tril

 până când inima respiră într-o stea

dincolo de pânzele albe

unele rândunele

zboară cu aripi grele de omăt

... nu se mai întorc

toaca

străpunge zbuciumul  lacrimii

scurse din cerul înspicat

Dumnezeu mai numără un  înger

 

Ella Grecu

 

 

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Ianuarie 28, 2016 la 9:00pm — 1 Comentariu

peisaj cu fluturi de nisip

fluturi vremelnici

atrași de miraj

zboară cu aripi ceruite de visuri

spre inima lumii

în umbra lor

cerul de apus inundă cărările pustnicilor

glasul clopotelor

lovește pereții peisajului nelocuit de puls

în cădere

măștile măsoară adâncimea unde tronează morile de vânt

nicio aripă

nu se mai zbate în vidul orelor

doar craniul unui stindard

vestește

luminile sângerânde ale deșertului

Ella…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Ianuarie 25, 2016 la 10:09pm — Nu sunt comentarii

cântec de iarnă

ascultă

inima se înalță în lumină

din gratiile de gheață

răsună  o mare de cânt

 ninsoarea

 înmugurește într-un suflet de iarnă

o pădure de nea                                                  

se leagănă

între buzele dezlegate de sunete

ascultă...

tropotul înstelat al cerbilor

alungă

umbrele de negură                       

împietrite în  inelele copacilor

din cerul sângeriu…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Ianuarie 20, 2016 la 9:40pm — Nu sunt comentarii

ninsori de vremuri albe

ninsoarea răsare în munții

urcați cu pas ușor

nevătămat de întristare

ninsoarea vibrează  în secunde

... oamenii  nu mor niciodată

doar oasele

se topesc în azur de primăveri

ninsoarea păzește inima  păsărilor

mijind după o piatră

în jocul de-a viața ascunselea

ninsoarea cerne lumină

peste ceasuri

eliberate din prinsoarea amăgirii

ninsoarea reînvie ancestralul dor

al îmbrățișării unui răsărit în…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Ianuarie 18, 2016 la 7:40pm — 2 Comentarii

aripi renăscute din omăt

îmbrățișați oamenii de zăpadă

 o inimă clopot

 îmbrățișează la rându-i

pustiul străzilor

din întunecimea ferestrelor

chipuri singuratice îmbracă veselia stelelor

urmele animalelor de pradă

se leapădă de sânge în lumină

pietrele rostesc

îngenuncherile apelor

copiii din scorburile tristeții

deschid spre cântec brațele

îmbrățișați

lacrima tăcerea clipele

și oamenii vor zbura cu aripi…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Decembrie 29, 2015 la 8:18pm — Nu sunt comentarii

neînțelesuri de aripi

                      

la fiecare răscruce de umbră

 din ochi se înalță o aripă

 

tălpile continuă mersul cercului

 

în lumina ei se deschid

tăceri ceruri strâmtori

 

din roată  se surpă o stâncă

 

un respir de înger

îți alungă din drum

lacrimi demoni căderi

 

urci în strigătul pământului

 

poarta ce duce spre cer

 sprijină

o mare de oase albe

 ce răsună…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Decembrie 28, 2015 la 2:00pm — 2 Comentarii

strigăt şi lumină în eter

păduri de pietre cresc nopţile

la margini

de ceruri îngropate

de cuvinte şchioape

de plânsuri  aride

ia-ţi patul

chiar dacă e mai greu decât lutul

şi soarele  mai rotund decât clipa

ridică-te

din şapte în şapte mişcări de rotaţie

îngerul  dezleagă suflete                                           

cuvintele se spovedesc într-un surâs de crin

oamenii poartă în pântec lacrimi de…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Decembrie 13, 2015 la 11:37pm — 2 Comentarii

refracţia oglinzii cu nuferi

priveşte…
cum fluturi ce răsar din oglinda cu nuferi
sărută
într-o ultimă zbatere
trupul dezgolit al tăcerii

umbrele mâinilor gemene se pierd în ninsoare

priveşte ...
cercuri albe cu aripi diamantine
tatuează
venele iernii
negăsind o frunză de suflet
pe care să-şi odihnească inimile

Ella Grecu

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Decembrie 10, 2015 la 10:07pm — Nu sunt comentarii

reflexia unui suflet atemporal

 

sunt un copac

în cântecul deşertului

mirat cum sunetele înflorite de aşteptare

sunt sorbite cu patimă de nisipul efemer

nu sunt decât o mare

necuprinsă de ochiul limpede al unui anotimp

ce poartă spre un ţărm absolut

răvaşul unui vis cu pânze de dor

sunt o flăcără

smulsă din stingerea unui câmp de maci

ce creşte o pasăre

în pântecul nopţilor polare

nu sunt decât aerul

ţesut în…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la August 9, 2015 la 4:56pm — Nu sunt comentarii

liniştea e un lan de îngeri

uşa din mijlocul câmpului a rămas deschisă

... şi cobor

urmărită de sâsâitul şarpelui

câte-o treaptă din sărut

în juru-mi străzile

au guri cusute cu tăceri de sânge

pulsul strigă sub tăişul vântului

adâncit în venele ierbii

îmbrăţişarea se smulge din umărul

ce sprijină un zbor de stele

roşul buzelor e uitat

într-un cer muşcat de ultimul cuvânt

în desprinderea de lut

oasele clădesc o piramidă de…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Aprilie 3, 2015 la 8:28pm — 5 Comentarii

iniştea e un lan de îngeri

uşa din mijlocul câmpului a rămas deschisă

... şi cobor

urmărită de sâsâitul şarpelui

câte-o treaptă din sărut

în juru-mi străzile

au guri cusute cu tăceri de sânge

pulsul strigă sub tăişul vântului

adâncit în venele ierbii

îmbrăţişarea se smulge din umărul

ce sprijină un zbor de stele

roşul buzelor e uitat

într-un cer muşcat de ultimul cuvânt

în desprinderea de lut

oasele clădesc o…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Aprilie 3, 2015 la 8:26pm — Nu sunt comentarii

zborul auriu al unui copil

în somn

bocăluiesc cerbi încornoraţi cu raze de primăvară

piţigoii aşază trilul vesel

peste umbrele  împuşcate de un vânător iscusit

o minge curcubeu rostogoleşte cerul

printre pânzele înalte ale vapoarelor de nori

motanul încălţat  în aura unui şoarece de câmp

adulmecă tabloul inspirat dintr-un  reţetar  de vise

camioane de lumină selenară străbat pereţii castelului

tapetat cu râsul obraznic al fantomelor

glasuri colorate…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Martie 27, 2015 la 8:37pm — Nu sunt comentarii

primăvara versus Regele de Negru

un răvaş deschide palma  Reginei de Alb

tatuată de colţul unei stele de iarnă

descântecul ursitoarelor

împarte viaţa în pătrate albe şi negre

 

jocul se înteţeşte la schimbarea anotimpurilor  inimii

 

un râu de fluturi coboară

din rochia de cer încoronată-n trupul nepământean

aripi din cutia Pandorei  alungă

sunetul tăios al zâmbetului

atins de privirea absentă a Regelui de Negru

nori sumbri păşesc din armura…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Martie 22, 2015 la 5:44pm — Nu sunt comentarii

absolutul exilat în sărutul unui înger

păsări cu pieptul de aer

scrutează din flacăra câmpului

inimi căzute în orele de naştere a pietrelor

aripi purtate de aprinderea inopinată a macilor

se aşază  pe tulpinile tăiate ale timpului

şi ciugulesc din nodul  tăcerii

durerea de stingere a trilului absolut

dincolo de ultimele trei cuvinte fumegânde

un înger de ploaie

sărută cerul pârjolit de roata asfinţitului

zboruri îmbrăţişate ară orizontul de sânge

şi…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Martie 19, 2015 la 7:42pm — 2 Comentarii

zbor în armura de piatră

când două inimi se roagă

lumina pătrunde prin zidul

ce împarte tăcerea în cântec şi piatră

ploi de stele  născute din nopţi abisale

sfarmă tronurile de nisip ale orelor

săbiile chipurilor frumoase

amuţesc în oglinzile palmelor înlăcrimate

deşerturi înfloresc din visele

creionate în amintirile fetei morgana

când două inimi se roagă

îngerii sculptează zborul în armura de piatră

 

Ella Grecu

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Martie 5, 2015 la 6:13pm — Nu sunt comentarii

mărţişoare de lumină din zăpezi asfinţite

se topesc zăpezile în inima fluturilor

eliberaţi din rugina timpului

aripi de culoare

prind din rotirea spre infinit

cercurile nopţilor

se topesc zăpezile

ce pietruiesc dorul de cer

al copacilor cu păsări înmugurite

ape limpezi hrănesc

seminţe adâncite în ochiul pietrelor

se topesc zăpezile

troienite în cochiliile gândurilor

paşi noi culeg buchete de rouă

din privirile înverzite ale…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Martie 1, 2015 la 10:39am — Nu sunt comentarii

îngenunchere în transparenţa sanctuarului

în sanctuarul cu pereţi transparenţi de cer

un surâs de copil

pictează miresme de frezii

pânze senine de corăbii

ancorează uscaturi aride de braţe

sub arce din raze de timp

frenetice ape urcă

din solzii argintaţi de cuvinte

în pulsul ritmat al inimii

aripi de linişte cuprind

câmpuri ninse cu  izvoare de soare

în zborul înnoptat

cărări pietruite de anotimpuri

şoptesc printre umbre şi frunze…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Ianuarie 20, 2015 la 2:40pm — Nu sunt comentarii

încolţire din măduva gheţii

 

crengi rupte de primăveri

acoperă

cărarea ninsă cu timpuri de pradă

lacrima paşilor reci

suspină

în   pieptul sferic al căpriorului

colţii umbrelor neiertate

muşcă

din  privirea de nea

încifrată în măduva gheţii

neliniştea    

înalţă piscuri goale                                        

în inima

străpunsă de urme încovoiate

un înger

dezleagă

o ninsoare de…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Ianuarie 14, 2015 la 6:30pm — Nu sunt comentarii

unde vor zbura cocorii?

când stele se sting în lacrimi de ierni,

în care raze de senin

îşi vor odihni

cocorii

respiraţiile grele de ninsoare?

când sloiuri vor zidi

nuferi în nelinişti de  lacuri,

în care miresme îşi vor încălzi inima

cocorii răpuşi de ger?

mă întreb,

în care cântec vor dansa

cocorii

îmbrăţişaţi de sunetul tăcerii,

când muzica îngheaţă pe buze?

 

cer după cer

ecoul întrebărilor

se…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Ianuarie 11, 2015 la 7:18pm — 2 Comentarii

urcuş înaripat

aripi de cer

sculptate  de glaciaţiuni

înmuguresc

din trupul nins într-un bulgăre de omăt

oase albe

se ridică din cioburile

sângerânde  ale curcubeului sfârtecat

de timpuri purtătoare de săbii

urcuşul

urcuşul înaripat

îmbracă privirea unor chipuri frumoase

ce  privesc în oglinzi adânci

coarne de umbre

cu fiecare strat de aer

călcat

mai sus de o piatră

trupul se odihneşte în glasul…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Decembrie 29, 2014 la 7:16pm — Nu sunt comentarii

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor