Grecu Mihaela Maria's Blog (44)

descătuşare în lumină

 un nor strălucitor aprinde fulgi de lumină

peste câmpul înnoptat în inimi colivii

ninsoarea se înteţeşte în cerul umblat de înger

raze revărsate din mătănii de aer

pătrund printre gratiile de fier ale nopţii

aripi înalte smulg sărutul întunericului

din rănile hrănite de somnul încarcerat

muţenia sângerează lacrimi de cuvinte

în tunelul din trupul de ceară

ninsoarea se roteşte în cercul alb înaripat

inimi de…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Decembrie 28, 2014 la 2:59pm — Nu sunt comentarii

zidire

în aer se deschide o uşă
din pragul soarelui glăsuieşte un înger
steaua trasează în praful timpului cărarea spre nemurire
pământul se îmbracă în aur
taina luminii sfarmă porţile grele ale întunericului
din lacrimi de piatră înmuguresc irişi de bucurie
inimi de cântec îngenunchează sub ceruri albe
în aer se deschide o uşă
un prunc zideşte în trupul universului cruci de Iubire
Ella Grecu

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Decembrie 25, 2014 la 7:33pm — Nu sunt comentarii

cântec în alb

un mugur de cântec

răzbate

prin inelul de iarnă al lunii

pianul de sunete al nopţii

aşterne o ninsoare de greieri

peste câmpuri stinse-n tăcere

arbori de ceaţă

ating raze

printre gratiile cuburilor de aer

flori de zăpadă redefinesc

harta zborului

conturată de aripa unui flutur de gheaţă

inima

inima

se prăbuşeşte peste cupola

pictată-n  răsăritul unui mugur de cântec

pe portativul…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Decembrie 11, 2014 la 7:26pm — Nu sunt comentarii

trecere

la malul înserării

lumini se sting în oglinda râului

două felinare

petrec cântecul pietrelor

în aval de infinit

inimi ascunse-n scorbura îmbrăţişării

măsoară

pulsul rar al arborilor

aerul desfrunzit de păsări

îşi născoceşte zborul

din pântecul lăptos al cerului

tăcerea se cuibăreşte

în cuvinte înfrigurate

ochi de speranţe

ancoraţi în măduva râului

se îmbarcă în corăbii de…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Noiembrie 29, 2014 la 8:28pm — 9 Comentarii

luminare

două mâini de soare plămădesc ochi unui fluture

orologiul pământului

aruncă

în orele uitării

tigvele nopţilor impare

pereţii de nevedere

ai oglindei

cad din inima de piatră

glasuri alămite de săbii

scânteiază

în orizonturi şerpuite

timpuri de lumină curg în tuneluri oarbe

din chingile întunericului

se avântă

aerul de luptă al stâncilor

colţuri de umbre

apun…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Noiembrie 24, 2014 la 9:22pm — Nu sunt comentarii

înmugurire

mă cern sub brazda sceptrului de la răsărit

ploaie de îngenucheri

în iarba flămândă a cerului

timpul

timpul

se eliberează din ceasul spart al orei zero

luna muşcă din urletul stins al lupilor

noaptea se ridică dintre pietre de suflete

lacrima sapă-n lutul nears tranşee spre infinit

 

o mână ştiută îmi prinde de umăr o rază

zborul se naşte mădular al glasului de lut

aripi

aripi

se înalţă din răni…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Noiembrie 18, 2014 la 5:23pm — 2 Comentarii

rugăciune ( tatălui meu)

o, înger

candelă pe umărul drept al inimii

luminează cu ceruri de cântece

sufletele

plecate-n lumi făr' de zori

o, timp

cerc din ora spartă a zborului

umple cu măduve de linişte

oasele

smulse din coloana pământului

o, lumânare

grădină înaltă de soare

aprinde-n rugăciuni

palmele

înnoptate la răscruci de furtuni

o, vers

lacrimă pe obrazul cuvântului

sădeşte

câmpuri…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Noiembrie 5, 2014 la 7:32pm — Nu sunt comentarii

aselenizare

pe malul înfrigurat al lunii toamna pluteşte sub aripi de ceaţă

gara uitată în inimile de furtună aşteaptă un sunet de raze

trenuri goale străbat privirea rămasă în craterele visurilor

peroane de umbre vuiesc din asfinţitul oamenilor de inimi

vocile îngerilor măsoară scurgerea nisipului nerespirat

- şap-teee ani-luminăă

lanţurile de furtună se smulg din chircirea sângelui

privirea oamenilor se sprijină de cerul preaumblat…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Octombrie 27, 2014 la 8:07pm — Nu sunt comentarii

uimire

mărgăritare în adâncul inimilor

iubirile

cern

ninsori din ceruri gemene

pleoape sângerii

ard

sub orizonturi de noapte

iubirile

cireşe flămânde de absolut

rostuiesc

cuvintele sfârşite ale buzelor

muguri ai infinitului

iubirile

învie

culorile amorfe

din portretul uimirii

lacrimi pe obraji de duminică

iubirile, iubirile

se nasc din simbioza anotimpurilor

Ella…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Octombrie 24, 2014 la 9:33pm — 1 Comentariu

uimire

mărgăritare în adâncul inimilor

iubirile

cern

ninsori din ceruri gemene

pleoape sângerii

ard

sub orizonturi de noapte

iubirile

cireşe flămânde de absolut

rostuiesc

cuvintele sfârşite ale buzelor

muguri ai infinitului

iubirile

învie

culorile amorfe

din portretul uimirii

lacrimi pe obraji de duminică

iubirile, iubirile

se nasc din simbioza anotimpurilor

Ella…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Octombrie 24, 2014 la 9:30pm — Nu sunt comentarii

contemplare

iubesc mestecenii cu frunze ascete
păsări albe
înălţate din strânsoarea pietrelor
mestecenii
coloane de raze-n hăţişul lumii
iubesc mugurii liniştii
mesteceni
nemuritoare ode scrise pe cerul unei inimi

Ella Grecu

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Octombrie 20, 2014 la 9:27pm — Nu sunt comentarii

dorinţă

aş vrea...
aripi pe fundalul de strigăte ale nopţii
ochi de cer în umerii smulşi de ghearele fricii
un trup de stea
aş vrea
în pulsul unei umbre
efluviu de lumină sub înaltul îngenuncherii
în vremuri de lacrimă
aş vrea
... o inimă de linişte sub tâmpla unui fulg de nea

Ella Grecu

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Octombrie 20, 2014 la 9:26pm — Nu sunt comentarii

redefinire

- Lumina?
- Rotirea aripilor într-un cer tămâiat de îngeri.
- Iubirea?
- Inima ce cântă dincolo de moarte.
- Roze?
- Steaguri albe pe câmpuri de luptă.
- Copil?
- Vis auriu în bradul de Crăciun.
- Cântec?
- Sămânţa încolţită din lacrimile pământului.
- Copac?
- Zborul înfrunzit al păsărilor.

- Poezia?
- Suflet revărsat peste maluri de timp.


Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Septembrie 15, 2014 la 9:47pm — Nu sunt comentarii

anotimpuri

trec clipele

una câte una cad frunzele

veşminte îmbracă umbra copacilor

la căpătâiul soarelui se aprinde lunatrec clipele

în inimi se strâng ninsorile

sub flori de gheaţă suspină ferestrele

aripi de înger se aud la răsărittrec clipele

din seminţe de iarbă încolţesc zilele

cireşii îşi rotunjesc visurile

iubiri se revarsă peste poduri de timptrec clipele

macii dezleagă cu săruturi câmpurile

din hora…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Septembrie 15, 2014 la 9:45pm — Nu sunt comentarii

ecouri de lumină

dincolo de geamul lumii se aude mersul

îngenuncheat al păsărilor lovite de alicele timpului

printre atelierele unde se făuresc aripi pentru desăvârşire( îngerii creionează tipare pentru zboruri înalte)liniştea bisericilor înălţate din lacrimile sângerânde de roze

adunate-n sufletele topite la picioarele icoanelor de sticlă

învăluie întunericul păsărilor albe

de-o parte şi de alta a vremurilor presărate de cenuşa tămâiei

se…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Septembrie 15, 2014 la 9:43pm — Nu sunt comentarii

lumina ta era umbra mea

un înger venea pe cărarea săpată-n umbră

soarele se rotea în jurul aripilor

liniştea creştea în pântecul zilei

(umbra era umbra mea)

cu apă vie trezea ochii pietrelor

paşi albi atingeau sufletul ierbiiun înger venea pe cărarea săpată-n umbră

cu aripa-i dreaptă contura zboruri înalte

cununi de stele aşeza pe tâmplele nopţilor

(umbra era umbra ta)

din nemişcare se trezeau frunzele

copaci goi alergau după visuri…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Septembrie 15, 2014 la 9:40pm — Nu sunt comentarii

ikebana

apa odihneşte sufletul rozelorcerul plămădit din liniştea ochilor

sărută buzele descifrate

de clocotul sângelui

scurs în pământul tăcut al tălpilorapa împarte timpul rozelorfrunze stinse sub pleoapa uitării

se desprind de corolele inimii

înmugurind asimetric

în boboci de speranţe înaripateapa îmbracă trupul…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Septembrie 10, 2014 la 7:00pm — Nu sunt comentarii

zbor

o lebădă albă sculptează în noapte o albie

dalta zborului arde săgeţi otrăvite

cenuşa se strânge în hăul de pradăîn depărtarea aripilor scrâşnesc pietrelealbia se adânceşte în pântecul cerului

din întunecime se rotunjesc ochi de lumină

lacrimile îngerilor susură într-un izvorîn depărtarea aripilor piere strigătul umbrelorcerul se aruncă în vâltoarea luminii…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Septembrie 8, 2014 la 1:56pm — Nu sunt comentarii

alternanţe

un răsărit s-a prins de geană(deşertul se zbate în ochi de fluture)într-o rază se deschid pleoape de noapte

anotimpuri însingurate se pierd în oglindă

pereţii arşi ai inimii cad din tablouri cu suflete( în ochi de fluture răsare soarele )zorii mijesc în umbre colţuroase de strigăte

din inimă tresare un mugur alb de lumină

printre aripi ţâşnesc izvoare de…

Continuare

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Septembrie 4, 2014 la 4:53pm — Nu sunt comentarii

Concentric

 

Într-un gol mă rotesc …

 

cu tălpile citesc în petale de mac

cuvinte însângerate

şi tac

 

Într-un gol mă rotesc …

 

ating cu ochii verdele unui fluture

într-un gând nedecriptat

 

Tac …

şi câmpul rotund de atât roşu

îl străbat cu un suflet opac.

Adăugat de Grecu Mihaela Maria la Septembrie 4, 2014 la 4:25pm — Nu sunt comentarii

Insignă

Se încarcă...

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor