Blogul lui ZINCA MARIUS IULIAN -- Arhiva Martie 2011 (84)

HORIA ZILIERU

 

 

 

Frumoasa Doamnă, Limba Românească,

prin oarbe rădăcini cu val şi spumă

în ape stinse trupul meu strein,

urmându-l văpăia şi umbra lactee.

 

Eu fi-voi numai lanţul celălalt,

cu apa şi nisipul giulgiul cald

în care roza nu e cunoscută

peste uitaţii idoli la o vamă.

 

Deschide-mi în pupila muribundă

o mare-moartă de polenuri sfinte

peste valuri iluzorii

ca…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 31, 2011 la 8:34pm — 5 Comentarii

VLADIMIR STREINU

 

 

 

Sufletul meu astăzi parcă-i o fântână

Biciuit de sfârcul fulgerelor zării,

Cu vuiet lung din vreme-n vreme

Ca într-o scoică - al mărilor tumult.

 

Aş vrea să fug, dar şovăi… şi recad,

În mers greoi simt zilele trecând

În care gesturi mute şi bizare,

Aici ţâşnesc nebune… aici se-ascund,… iar vin.

 

Pe cer din vrana soarelui, domoală,

Pe sufletu-mi tăcerea lasă…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 31, 2011 la 3:35pm — 10 Comentarii

DAMIAN URECHE

 

 

 

 

La carnea ta de crin mă bate gândul

Prin catifeaua umedă de ape,

Iar când pe buze mişună albine

Soarele se face viaduct…

 

Ţi-aş săruta avânturile toate

Când tainele se taie cu frunza ca un ghimp

Iar sub luceferi vinovaţi de rouă,

Apun discret în hăuri de pudoare...

 

Obstacol între clipă şi durată,

Pierind în haos când semnează zorii,

Prin iarba…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 31, 2011 la 7:21am — 8 Comentarii

NICOLAE BADI

 

 

 

 

Nevinovat

în toamna sărutului,

sânul femeii.

 

           X

 

Păstor de ceată

la mugetul cerbilor

în întuneric.

 

              X

 

Amintirile -

închisoarea timpului

surpând iluzii...

 

                X

 

Cămaşa morţii,

neîmblânzita fiară

cu zborul înalt.

       

         …

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 30, 2011 la 8:15pm — 15 Comentarii

NICOLAE COMAN

 

 

 

 

Pe-o sigură strună

         Cheamă

Cu dorul şi cu dalta...

 

Pe urzeala de taină

           Se apropie

Pe-un chip de ceară...

 

În cartea cerului prelungeşte

             Lumina

Dintr-un vis crăpat...

 

              ...…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 30, 2011 la 2:29pm — 9 Comentarii

DUMITRU ENACHE

 

 

 

Abandonează-ţi ochiul

Într-o rană

Cerşind

Sărutul

Din ce în ce mai rar

Prin roţile de apă ale morii

Cu pene de cretă

Iar gura-ţi vine

Şi mă înveleşte şi mă face sul

Pe silabe

În jurul axei mele câte unul

Între umerii tăi goi

Până când

În ceaţă

Ciocneşti cu…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 30, 2011 la 11:31am — 9 Comentarii

IOANA TATU

 

 

 

 

Ceasul s-a troienit în secunde

Şi cuvintele neadormite-n carte,

Arzând departe-n vreme,

Purtând înalt zefirul unui vis,

Prin sânge trece vadul morţii

Sculptând în spaţii albe, portrete neuitate

Prin tăcerea unor larguri,

Ne vindem în tăcere doar sufletele…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 30, 2011 la 7:33am — 7 Comentarii

AL. CERNA-RĂDULESCU

 

 

 

Am ascultat cuvântul

şi nu m-am răzleţit

prin ceţurile nalte,

la scara din pridvor.

              Din tinda veche

              nu mă mai desprind

              pe visu-nfipt în carne

              ca un cuţit întors.

 

Alerg din umbra

streşinii bătrâne

la ceasul greu de taină când

trâmbiţa din poartă

              de ape şi de iazuri,

              în…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 29, 2011 la 7:18pm — 6 Comentarii

STELA VINIŢCHI

 

 

 

Ca un fulg dilatat de moarte

în ochiul ei tivit cu alge,

ne-atârnă-n picioare

o dreaptă aşteptare cu nervii

ce se grăbesc să taie

şi oasele

calde, umflate şi grele pungi

troznind şi galbene nimicuri

din timpul lor oprit

de noapte cum ridică

luminoase călcâie

pe marea în clocot

ca un ecou prelung,

subţire viaţa murind,…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 29, 2011 la 3:30pm — 10 Comentarii

IOAN VINTILĂ FINTIŞ

 

 

 

S-a retras într-un cer de artificii. Ascultă frigul

unui cuvânt nenăscut şi cum era singur, vedea

primăvara alungată de pe mări şi clavirul

de stele îi mângâia faţa. Idei cu aripi învelindu-l

în verbe, îl purta în memoria sa.

 

De pe maluri cădea lumina adânc, tot mai adânc,

demult legănată pe răsfrângerea din secunde şi

săruta penumbra care se prelinge şi se ridică

un val de praf…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 29, 2011 la 7:52am — 15 Comentarii

VASILE MILITARU

 

 

 

Trec, Doamne, anii vieţii mele

Umblând tot largul şi tot ‘naltul

Pe unde sufletul îmi poate

Ca omul după somn sau moarte.

 

Prin hăul care-n el mă ţine

Prin Om în vatra vieţii oare,

Făuritor de lumi şi sori

În tainele lui Dumnezeu...

 

Pierdut în noaptea mea adâncă,

În toată clipa mi Te-arăţi

La tot ce gura-mi stă să-ngaime

O muzică de vrajă…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 28, 2011 la 8:45pm — 8 Comentarii

NICOLAE PRELIPCEANU

 

 

 

Mă scufundam în pâcla ei

şi trenul se golea în felul ăsta,

în văzduh pe deasupra mării,

aproape de mine

în templul iluziei

şi carnea se desface uşor de pe oase

într-o viaţă fără nume

şi îmi va spune ceva

într-o limbă necunoscută

de unitatea în diversitate

îndreptată spre inima mea.

 

Întunericul a coborât brusc,

urmându-l cu respiraţia tăiată

pe…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 28, 2011 la 3:00pm — 17 Comentarii

GHEORGHE SMEUREANU

 

 

 

 

Fie orgolios, fie nebun,

ca un expres al Raiului pe sine,

cel mai frumos copil de pe pământ,

eu nu te pot gândi murind.

 

Nu vreau să scriu o poezie,

pentru aceea nu mă mai simt viu.

E ca şi cum ai avea sub frunte

fericirea ce mintea mea

nu o poate cuprinde.

 

Orice aş face,

nu face cât unu plus unu,

abia către sfârşitul…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 28, 2011 la 8:51am — 3 Comentarii

DANIEL TURCEA

 

 

asemeni razei ce se ţese-n frunze, povestind

                              descompunerea luminii

                              ca o mângâiere de galaxii,

sunt momentele de contemplare

            în care pătruzi odată cu muzica

                              prin noapte,

                              în umbra florii parcă îngropat

            dintr-o singură trăsătură de pensulă

când, pe plajă, răsfir…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 27, 2011 la 7:54pm — 5 Comentarii

ION CINCĂ

 

 

 

Dintre toate zidirile mişcătoare

De apa curată şi rece,

În coacerea pământului muma

Să se facă baladă...

 

O dragoste-n vâltoare mă răsfrânge

Pentru muncă şi cânt.

 

Şi mă rotesc cu soarele de mână

Şi odată cu respiraţia pământului

Şi dragostea îşi vede-n apa sării.

 

Şi lacrimile coarnei, mătănii în dantură,

Cu cerul rostogolit peste buze,

Cu…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 27, 2011 la 3:27pm — 5 Comentarii

CONSTANTIN MIU- LERCA

 

 

 

Timpul e-n nori ca scurgerea apei în râu.

 

Îşi sprijină-n maluri, întortocheat, cărarea.

 

Stânci sfărâmate de grapele erelor, apele,-

 

ne mângâie, ne sperie, ne-ncântă şi ne mint

în capilare

cu răsuflarea tăiată, în mână

şi creează tot alte şi alte relaţii

cu iz de sudoare

ce se-nfiripă-n o clipă

de vremea-nceputului

pe acelaşi drum de lut

-n…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 27, 2011 la 2:08pm — 6 Comentarii

HORIA BĂDESCU

 

 

 

Sufletul meu se întoarce la sine,

pe mâini îmi alunecă viaţa, postumă,

ce ciudat să simţi iarba în gură...

Coboară şi urcă nevăzutele scări

peste fiinţa-mi muritoare,

pe carnea ochilor şovăind

cu gura căscată spre cer.

Mă voi întinde peste tăişul ei

şi agăţat de marginile lumii,

ţipând de moarte pasărea lunii

pe limbă lingând murdăria cuvintelor

se-ngraşă în sânge…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 27, 2011 la 10:25am — 12 Comentarii

MARIA CONSTANTINESCU

 

 

 

Făptura mea, când încă nu mă ştiu,

În linişti vechi strămoşilor cuvântă

Pe limbile tăcerii încremenite-n ceas

Cu cozile de-arşiţă răsucite.

 

Cu slova măruntă, duioasă şi plânsă

Când liniştea albastră-ngenunchează

Prin vii utrenii fără început,

Cobor adânc în aspra lor genună.

 

Ca un suspin cu umbre-n depărtare,

Cu zorile în braţe, ca un şuvoi de…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 26, 2011 la 5:40pm — 9 Comentarii

MIHAI MOŞANDREI

 

 

 

 

Cu pieptul încă umed de vopsele

Ducând cu el o taină ascunsă-n veşnicie

Când mugurii dau năvală-n fierul porţii,

S-a stins sub voci de heruvimi...

 

Prin fumurile-albastre sau picurii de ploaie,

Prin întuneric cald şi prin mulsoare,

Cu soarele ce-aprinde cuvintele lichide

A năvălit pe uşi şi pe ferestre...

 

Privind în răsturnare pământu-n legănări,

În…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 26, 2011 la 12:49pm — 7 Comentarii

OLGA ABEGG

 

 

 

Zbor pe marea de gânduri

spre culmi, câte o treaptă mereu

în comoara mea de vise

unde cutez

pe sub umbrele de sălcii

ce colorează fiece secundă

ce mă veghează

neîncetat…

                      să…

Continuare

Adăugat de ZINCA MARIUS IULIAN la Martie 26, 2011 la 7:25am — 7 Comentarii

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor