PENTRU UN ÎNCEPUT DE REFORMĂ A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Către domnul Nicolae Manolescu,

Președintele Uniunii Scriitorilor din România

 

Domnule Președinte,

 

 

După cum știți, Apelul semnat la sfârșitul lunii ianuarie de mai mulți scriitori, jurnaliști și oameni de cultură, prilejuit de acordarea Premiului „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, a generat o serie de reacții și ecouri. Dincolo de atitudinile și pozițiile exprimate cu privire la acest subiect, dezbaterile au scos la iveală o serie de probleme structurale legate de funcționarea USR. Subiectul spinos al legii timbrului cultural obliga o dată în plus Uniunea Scriitorilor din România să procedeze la un dialog real, pe care aceasta a refuzat să îl poarte, cu toate părțile implicate în producerea, publicarea și promovarea literaturii române a prezentului. Nicio dezbatere de idei, nicio decizie luată în urma unor confruntări fertile de opinii, nicio viziune coerentă, niciun proiect sistemic ce ar putea privi funcționarea în anii următori nu vin astăzi din partea factorilor decidenți în USR.

În esență, credem că toate aceste probleme sunt legate de faptul că Uniunea nu a trecut până în momentul de față printr-un proces de reformă, perpetuând o serie de sechele și inerții moștenite din mandatele anterioare sau chiar din perioada comunistă. Din acest motiv, fără a avea pretenția de a acoperi toate problemele actuale ale USR, Grupul pentru Reforma USR, la care au aderat peste 70 de scriitori activi: prozatori, critici, poeți, dramaturgi, membri și nemembri ai Uniunii (aceștia din urmă fiind potențiali candidați la statutul de membru, cu condiția ca USR să redevină o organizație coerentă care îi poate reprezenta în lumea actuală), vă adresează o suită de propuneri pentru un început de reformă reală a Uniunii Scriitorilor:

 

1. Pentru a evita pe viitor ipostazele controversate precum acelea în care s-a aflat dl Gabriel Chifu de-a lungul ultimilor ani (în dubla sa calitate de Vicepreședinte al USR și de premiant constant al Uniunii), propunem includerea în Statutul USR a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese – aspecte profund nocive ale vieții literare, care facilitează apariția unor fenomene precum traficul de autoritate sau corupția (mita mascată sub formă de premii, finanțări sau alte recompense). În mod concret, vă propunem ca, prin Statut, toate persoanele aflate în conducerea USR (președinte, vicepreședinți, membrii CD, membrii CUSR, președinții filialelor, membrii Comitetelor de Conducere ale filialelor – ultimii fiind persoanele care numesc juriile filialelor) să fie exceptate, pe perioada desfășurării mandatului, de la posibilitatea de a primi vreun premiu acordat fie în mod direct de către USR, fie în cadrul evenimentelor patronate de USR.

2. În această ordine de idei, considerăm că este firească și necesară o revenire la prevederea, abrogată la Întrunirea Comitetului Director al USR din 14 decembrie 2012 (http://www.uniuneascriitorilor.ro/19-12-2012-intrunirea-comitetului...), conform căreia un președinte al Uniunii Scriitorilor nu poate ocupa această funcție decât pe parcursul a două mandate. Practica ne arată că un număr nelimitat de mandate pentru conducerea unei instituții nu este de natură să întărească mecanismul democratic de decizie.  

3. După cum bine știți, pe data de 3 decembrie 2014, Camera Deputaților a adoptat Legea pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România (http://www.uniuneascriitorilor.ro/10-12-2014-legea-pentru-subventio...), care așteaptă acum promulgarea din partea Președintelui României. În varianta adoptată, legea prevede că „revistele uniunilor de creatori din România [...], precum şi alte reviste şi publicaţii culturale vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4500 mii lei, sumă indexabilă anual.” Întrucât e de estimat că, la fel ca în anii anteriori, Uniunii Scriitorilor din România îi va reveni cea mai mare parte din suma de „minimum 4500 mii lei” (4.500.000 de lei „noi”, adică în jur de 1.000.000 de euro), iar acești bani provin din fonduri publice, considerăm că sunt de maximă importanță corectitudinea și transparența modului de distribuire a acestor fonduri către revistele de cultură reprezentative. În plus, recenta apariție pe agenda publică a polemicii legate de noua lege a timbrului literar, care a stârnit controverse și dezbateri aprinse și risca să creeze un nou hiatus între scriitori, edituri și publicul cititor, obligă Uniunea Scriitorilor să se responsabilizeze, procedând la transparentizarea proceselor prin care banii pe care USR îi gestionează ajung să fie folosiți ca o investiție reală în cultura vie și în proiecte publicistice care au legătură cu stricta actualitate literară. În acest sens, vă propunem:

(a) elaborarea unei proceduri riguroase și transparente de împărțire a fondurilor către revistele solicitante;

(b) evaluarea solicitărilor pe baza unor dosare de aplicație (eventual, după modelul unor competiții de tradiție în România, precum aceea organizată de AFCN);

(c) ierarhizarea cererilor de către o comisie independentă, ai cărei membri să aibă experiență de evaluatori și din care să nu facă parte persoanele cu funcție de conducere în USR, angajați ai revistelor care solicită finanțare sau orice altă persoană cu interes patrimonial în distribuirea fondurilor. Ni s-ar părea obscen, de pildă, ca o persoană care lucrează sau colaborează constant la o revistă care apare sub egida USR să decidă ce sumă i s-ar cuveni respectivei reviste.

4. Problema transparenței se ridică și în cazul admiterii de noi membri în Uniune. În acest sens, e simptomatică (și, nu mai puțin, bizară) decizia Consiliului USR din data de 17 noiembrie 2014, când, pe lângă cei 80 de membri validați la propunerea Comisiei de Validare, „au devenit membri” ai USR nu mai puțin de 240 de stagiari (http://www.uniuneascriitorilor.ro/21-11-2014-comunicat-2/). Altfel spus, pe durata unui singur an, USR, care număra anterior aproximativ 2400 de membri, și-a sporit numărul de membri cu 13%! Dincolo de faptul că o asemenea inflație de noi membri ridică serioase semne de întrebare cu privire la nivelul profesional al Uniunii în ansamblul ei, considerăm că problema trebuie clarificată și sub aspect procedural. Astfel, potrivit noului Statut (v. în special Anexa 2: Regulamentul Comisiei de Validare), adoptat în primăvara anului 2013, statutul de membru (titular) în USR se obține doar pe bază de dosar și prin decizie a Comisiei de Validare. Or, după cum au declarat mai mulți stagiari deveniți peste noapte membri, cei 240 au fost titularizați fără să fi depus un nou dosar care să solicite acest lucru. Situația nu ar fi fost, poate, atât de bizară dacă CUSR ar fi decis titularizarea tuturor stagiarilor. Numai că, parcurgând cele două liste, se observă că: au existat și stagiari care, în 2014, au devenit titulari urmând prevederile Statutului (adică depunându-și dosarul la Comisia de Validare); au existat stagiari cărora, deși și-au depus dosarul la Comisia de Validare, li s-a refuzat admiterea ca titulari; dintre stagiarii care nu și-au depus dosar, titularizarea devălmașă s-a realizat doar pentru unii, în timp ce alții au rămas în continuare cu statutul de stagiar. Întrucât toate aceste decizii par aleatorii, dacă nu chiar discriminatorii, vă solicităm, domnule Președinte al USR, să lămuriți public următoarele două probleme: (a) care a fost temeiul pentru care CUSR a decis titularizarea anumitor stagiari prin încălcarea Statutului (care prevede că admiterea ca membru titular al USR se face doar pe bază de dosar și doar de către Comisia de Validare)? (b) care au fost criteriile după care s-a decis titularizarea doar a anumitor stagiari? Considerăm că, răspunzând acestor întrebări, veți contribui într-o măsură semnificativă la contracararea vocilor care prezintă USR ca pe un sistem clientelar și discreționar.

5. În perspectivă, asemenea situații ar putea fi evitate într-o manieră extrem de simplă: dacă, urmând exemplul altor instituții democratice, USR va publica, de fiecare dată, pe site-ul său, procesele-verbale ale ședințelor Comitetului Director și ale Consiliului USR. Avantajele unei asemenea practici ar fi numeroase. Ajunge să enumerăm aici doar câteva:

(a) membrii Uniunii ar putea monitoriza astfel gradul de implicare al aleșilor lor și modul în care aceștia le reprezintă interesele;

(b) membrii USR ar înțelege mai bine temeiurile anumitor decizii, care altminteri le rămân uneori opace, în condițiile în care comunicatele transmise de conducerea Uniunii se caracterizează printr-un stil eliptic sau lipsit de claritate;

(c) membrii Uniunii se vor putea convinge astfel mai bine că la nivelul conducerii asociației sunt nu doar tolerate, ci chiar încurajate luările de poziție critice, problematice și „disidente”;

(d) în general, o asemenea transparență va promova imaginea USR ca instituție democratică și în afara breslei scriitoricești.

6. În aceeași ordine de idei, considerăm benefică informarea membrilor Uniunii cu privire la bugetul anual de venituri și cheltuieli al organizației din care fac parte. În condițiile în care cea mai mare parte a membrilor USR (în prezent, peste 2600, să ne reamintim) plătesc anual o cotizație de 100 de lei, credem că e important ca aceștia să fie corect informați cu privire la modul în care se cheltuiesc nu doar banii publici, ci și banii lor. Prin urmare, propunem ca, la sfârșitul fiecărui an, să faceți publice, pe site-ul USR, salariile sau indemnizațiile membrilor din conducerea USR, sumele alocate diverselor programe sau reviste susținute în mod direct de USR și alte categorii de cheltuieli (deplasări etc.). Totodată, considerăm că ar fi utilă o informare mai detaliată a membrilor cu privire la oportunitatea anumitor cheltuieli, nu doar sub aspect financiar, ci și sub aspectul rezultatelor și al impactului pe care acestea le au în beneficiul organizației. De exemplu, credem că e important să se arate că o activitate precum „Turnirul poeților” facilitează stabilirea de contacte și încheierea de parteneriate cu instituții similare din străinătate (asociații, reviste, edituri etc.) și că beneficiază de o mediatizare internațională – că, mai exact, ea reprezintă o activitate care, înainte de toate, servește scopurilor USR ca breaslă și nu rămâne un simplu pretext turistic de care conducerea Uniunii se servește în tentativa de a-și fideliza anumiți membri.

7. Nu în ultimul rând, vă propunem, domnule Președinte, o modalitate elegantă, democratică și statutară de a soluționa (cel puțin provizoriu) nemulțumirile din cadrul breslei. Nu ne iluzionăm că am putea atinge vreodată un consens deplin (care nici nu ar fi de dorit, în opinia noastră) cu privire la problemele care vizează activitatea Uniunii, dar nu credem că exagerăm nici dacă vă atragem atenția că în primul sfert al mandatului dv. actual (al treilea) ați provocat mai multe nemulțumiri decât în primele două mandate la un loc. Tocmai de aceea, vă propunem să convocați o Adunare Generală a USR, mai ales în condițiile în care aceasta nu a avut loc în 2013, deși era obligatorie, conform recent votatului Statut. În acest fel, vom putea discuta deschis cele mai importante probleme ale Uniunii și vom putea solicita un vot de încredere (sau contrariul lui) pentru dv. și pentru actuala echipă de conducere a USR. Ne veți arăta astfel – nu doar subsemnaților, ci tuturor membrilor și scriitorilor care sunt potențiali membri ai organizației – că, în ciuda tuturor luărilor de poziție din spațiul public care o prezintă drept o instituție anacronică, coruptă și solipsistă, Uniunea Scriitorilor e capabilă mereu să se reformeze și să fie acea instituție de interes public democratică și deschisă la dialog pe care ne-o dorim cu toții.

 

Semnatarii acestei scrisori (în ordine alfabetică) sunt: 

 

 1. Radu Aldulescu
 2. Luminița Amarie
 3. Liviu Antonesei
 4. George-G. Asztalos
 5. Nicolae Avram
 6. Ștefan Baghiu
 7. Vasile Baghiu
 8. Flori Bălănescu
 9. Bianca Cernat
 10. Paul Cernat
 11. Rita Chirian
 12. Dan-Mircea Cipariu
 13. Dan Ciupureanu
 14. Ionel Ciupureanu
 15. Mariana Codruț
 16. Ștefania Coșovei
 17. Bogdan Crețu
 18. Dumitru Crudu
 19. Dan Culcer
 20. Sorin Despot
 21. Gelu Diaconu
 22. Andrei Dósa
 23. Rodian Drăgoi
 24. Horia Dulvac
 25. Emilian Galaicu-Păun
 26. Alex Goldiș
 27. Ioana Greceanu
 28. Mugur Grosu
 29. Florin Hălălău
 30. Dan Iancu
 31. Florin Iaru
 32. Diana Iepure
 33. Petru Ilieșu
 34. Doina Ioanid
 35. Claudiu Komartin
 36. Darie Lăzărescu
 37. Ștefan Manasia
 38. Daniel-D. Marin
 39. Alexandru Mica
 40. Dan Mihuț
 41. Anca Mizumschi
 42. Bogdan Munteanu
 43. Cristina Nemerovschi
 44. Ovidiu Nimigean
 45. Radu Nițescu
 46. Radu Părpăuță
 47. Cosmin Perța
 48. Lucian Perța
 49. Alexandru Petria
 50. Gabriel Pleșea
 51. Nicoleta Popa
 52. Valeriu-Mircea Popa
 53. Marius-Daniel Popescu
 54. Atila Racz
 55. Petre Rău
 56. Andrei Ruse
 57. Tatiana Segal
 58. Nicolae Silade
 59. Octavian Soviany
 60. Peter Sragher
 61. Amelia Stănescu
 62. Bogdan-Alexandru Stănescu
 63. Bogdan Suceavă
 64. Adrian Suciu
 65. Grigore Șoitu
 66. Cristian Teodorescu
 67. Andrei Terian
 68. Mircea Țuglea
 69. Andrei Țurcanu
 70. Alexandru Uiuiu
 71. Igor Ursenco
 72. Radu Vancu
 73. Lucian Vasilescu
 74. Ioan Vasiu
 75. Mihai Vieru
 76. Daniel Vighi
 77. Paul Vinicius
 78. Gelu Vlașin
 79. Daniel Vorona
 80. Yigru Zeltil
 81. Daniela Luca
 82. Matei Hutopila

 

Lista de semnături este în continuare deschisă: http://www.petitieonline.com/;

Grupul de inițiativă

 

Vizualizări: 1140

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Comentariu publicat de Gelu Vlaşin pe Martie 3, 2015 la 4:17pm

Miercuri, 4 martie 2015, de la ora 13, la Librăria Cărturești Verona (Strada Pictor Arthur Verona 13-15, București), va avea loc o conferință de presă a Grupului pentru Reforma Uniunii Scriitorilor din România (GRUSR). Din partea GRUSR vor vorbi scriitorii Paul Cernat, Florin Iaru, Claudiu Komartin, Octavian Soviany, Bogdan Suceavă și Paul Vinicius.

Aflată într-o profundă criză morală și de prestigiu, Uniunea Scriitorilor din România reprezintă o instituție nereformată după 1989, ale cărei temeiuri de funcționare și de acțiune în România anului 2015 sunt tot mai des puse în discuție în spațiul public.Grupul pentru Reforma USR, alcătuit din peste 80 de scriitori activi, a lansat o propunere-program care include un plan de resetare a actualului statut al organizației pentru rezolvarea nemulțumirilor crescânde din interiorul breslei.

Vor fi aduse în atenția publicului larg, pentru care Uniunea Scriitorilor din România ar trebui să reprezinte în continuare o instituție de interes public, propunerile Grupului de Reformă. Acestea au fost deja publicate în revista „Observator cultural” și sunt în acord cu principiile democratice și cu dorința tuturor celor interesați ca literatura română contemporană să fie reprezentată și susținută prin programe coerente, în afara grupurilor clientelare și a deciziilor discreționare și lipsite de viziune ale actualei conduceri.

by Ana Toma 

sursa FDL: http://fdl.ro/2015/03/pentru-o-uniune-a-scriitorilor-moderna-si-fun...

Comentariu publicat de Gheorghe Apetroae - Sibiu pe Martie 1, 2015 la 7:08pm

Domnului Liviu Ioan-Mureşan

  Fiind 1 Martie, ca doctor în geobotanică voi găsi înţelegere şi linişte în natură. Vă recomand să faceţi şi dumneastră la fel. Doresc să nu îmi mai comentaţi scrierile, v-am mai comunicat acest lucru, pentru că eu nu am intenţionat şi nu întenţionez să devin membru al Uniunii Scriitorilor. În aceste condiţii pot să-mi permit să realizez şi abateri lingvistice în scrierile mele, pe care le doresc. Dacă mai interveniţi , o să am grijă să nu vă răspund. Cu stimă.  Dr. ing. prof. Gheorghe Apetroae, Sibiu.

Comentariu publicat de Liviu-Ioan Muresan pe Martie 1, 2015 la 4:36pm

Păi tot la fel aţi scris şi aici. Semne de punctuaţie inutile, semnul exclamării urmat de puncte de suspensie, uneori două, alte ori patru. E penibil să scrieţi astfel, mai ales că vă  recomandaţi doctor. Înainte de semnele de puctuaţie nu se bate spaţiu, ci doar după. Limbajul e pretenţios şi comic.

Un citat de-a dreptul hilar aici: "să nu ne expunem într-un mod infantil, ca să nu fim  translocaţi pe nedrept în masa impostorilor,  a larvelor care mişună, din păcate şi regretabil, facil prin trunchiul şi prin rodul USR, printre puţinile elite, precum paramecii infuzori în mediul turbid şi pestilenţial, precum larvele rozătoare în parenchinul pulpei mărului nobil şi precum pirul, cel care nestârpit de sapă ne întreţese şi ne sufocă trandafirii noştri dragi în cromele lor nobile, acele prea puţine roze de care trebuie să ne ocupăm, să le îngrijim cu pricepere intelectuală, cu gingăşie, sfinţenie şi multă admiraţie".

Şi faptul că Gelu Vlaşin a postat aici nu înseamnă că dînsul a conceput scrisoarea. Ea circulă peste tot. Şi mulţi au semnat-o.

Comentariu publicat de Gheorghe Apetroae - Sibiu pe Martie 1, 2015 la 4:07pm

EPISTOLĂ - răspuns la intervenţiile domnului Liviu - Ioan Mureşan pe Reţeaua literară

Gheorghe Apetroae, Sibiu

   - Ei, vedeţi?.. ” errare humanum est sed perseverare diabolicum”, spunea marele înţelept Seneca... Audi alteram partem  or, mai mult, “ audiatur et altera pars” este  un alt dicton latin… Sunt fraze lemă, de principiu, care ne îndeamnă la multă  îngăduinţă şi clemenţă, aşa cum i le sugera şi Cecilius Plinius secundus lui Traian, scriindu-i panegiricul la înălţarea acestuia pe tronul imperial! .... Pentru că emfaza şi ejecţiile acide expuse într-un mod public, cazul abjecţiilor dumneavoastră agramate expuse  pe cit-ul Reţelei literare  cu atâta maliţiozitate , nu dovedesc  moralitate şi înaltă cultură!...  Se cade, dar, să fim generoşi cu toţi entivii sociali sensibili pentru frumuseţíle creaţiei, cu cei afectaţi de spiritul literar şi dornici de înobilare spirituală!.... Să nu-i intimidăm,  să-i lăsăm să se exprime liber pe această tribună a literaturii, care este Reţeaua literară... Aceasta nu trebuie nicidecum ermetizată şi confiscată de pseudoelitele rapace!... Reţeaua literară a devenit în scurt timp templul mediului cultural românesc şi numai, iar arhitectul cu drepturi depline al acesteia este omul cu inimă vulcanică pentru literatura română şi  pentru neam, poetul cu cugetul sensibil şi adânc gânditor, scriitorul de elită şi de mult bun simţ, GELU VLAŞIN. Pentru că acesta a iniţiat şi a edificat cu puţini susţinători pilonii înalţi şi puternici pentru porteea literaturii române în străinătate şi în ţară în ultimii ani, mai mult decât poate două Uniuni ale scriitorilor!... Şi, observaţi?.. La comentarul meu nu au reacţionat elitele literare, marii scriitori!... De ce oare?... De aceea, să nu ne expunem într-un mod infantil, ca să nu fim  translocaţi pe nedrept în masa impostorilor,  a larvelor care mişună, din păcate şi regretabil, facil prin trunchiul şi prin rodul USR, printre puţinile elite, precum paramecii infuzori în mediul turbid şi pestilenţial, precum larvele rozătoare în parenchinul pulpei mărului nobil şi precum pirul, cel care nestârpit de sapă ne întreţese şi ne sufocă trandafirii noştri dragi în cromele lor nobile, acele prea puţine roze de care trebuie să ne ocupăm, să le îngrijim cu pricepere intelectuală, cu gingăşie, sfinţenie şi multă admiraţie, inspirându-le  din plin balsamul  lor de multă şi aleasă cultură, de mult patriotism şi de înaltă spiritualitate românească, identificaţi în cea mai mare parte cu semnatarii APELULUI!...  E OK ?.. All the best!... Gheorghe Apetroae, Sibiu, 28.02.2015.

 

Comentariu publicat de Gheorghe Apetroae - Sibiu pe Martie 1, 2015 la 3:12am

Felicitări, domnule Ioan Friciu!.. Înţeleg că s-a dedus chiar şi din o singură mostră, pentru ce  s-a impus  iniţierea acestui APEL, o acţiune  a unui  grup restrâns de scriitori  şi oameni de cultură conştienţi de văditele anormalităţi în materie!... Multe consideraţii!.. G.A.S.

Comentariu publicat de Gheorghe Apetroae - Sibiu pe Martie 1, 2015 la 1:27am

 AICI SUNT SINGUR!...   Interesantă este grafica  suprarealistă  a artistului pictor şi grafician Victor Marinescu!... Aceasta atacă memoria timpului , identifică, expune  şi extrage singularitatea dintr-un mediu obscur, din acel mult negru spaţial care exprimă o criptare ideatică a sensurilor ( semantica botniţei), aducând-o şi expunând-o teatral într-un spectacol hyperbolic,al universalităţii , extrem de sugestiv şi din păcate actual, cu rolul de veritabil manifest pentru identificarea şi confirmarea numai a valorilor certe , care să valideze mediul cultural actual!... Excepţional!... Felicitări!!!   Gheorghe Apetroae, Sibiu.

Comentariu publicat de Liviu-Ioan Muresan pe Februarie 28, 2015 la 10:58pm

Din ultimul dumneavoastră comentariu, sper că oricine poate deduce rostul distructiv abscons pe care îl aveaţi programat, desigur, asupra reţelei literare!...V-aţi deconspirat!... Nu o să reuşiţi!...  Atât am avut de spus!... Cu dumneavoastră nu o să mai comunic, în nici un mod!....G.A.S.

La fel de prost scris. De aici rolul meu distructiv. Distructiv pentru agramaţi. Printre care vă ascundeţi cu grijă.

Comentariu publicat de Gheorghe Apetroae - Sibiu pe Februarie 28, 2015 la 9:30pm

Din ultimul dumneavoastră comentariu, sper că oricine poate deduce rostul distructiv abscons pe care îl aveaţi programat, desigur, asupra reţelei literare!...V-aţi deconspirat!... Nu o să reuşiţi!...  Atât am avut de spus!... Cu dumneavoastră nu o să mai comunic, în nici un mod!....G.A.S.

Comentariu publicat de Liviu-Ioan Muresan pe Februarie 28, 2015 la 7:26pm

Cred că aveţi o vîrstă. O vîrstă la care pupincurismul nu are sens. Să vii aici şi să zici "scriitorul de elită şi de mult bun simţ, GELU VLAŞIN", chiar pa pagina respectivului, e penibil. Eu dacă aş primi elogii de genul acesta pe blogul meu aş fi derutat.

Comentariul e oricum penibil. Scrieţi prost spre foarte prost. Puncte de suspensie unde nu e cazul Şi sînt îmbucurător de multe. Nu aveţi simţul penibilului. Vă rog să ştergeţi şi acest comentariu pentru ca răspunsul meu să nu aibă sens.

Epistola e slăbuţă, doar o palmă peste lăbuţă.

Comentariu publicat de Liviu-Ioan Muresan pe Februarie 28, 2015 la 9:53am

Îmi cer scuze pentru nume. Aşa citeam şi aşa credeam că e corect. Da, fără acel "i" pe care l-am strecurat acolo.

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

 • Adăugare fişiere video
 • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor