Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Societatea Enciclopedică a Banatului – Enciclopedia Banatului, volumul I: Literatura

Ziua Culturii Române, simpozionul „Spiritualitatea română. Contribuţii bănăţene” şi lansarea volumului I – Literatura – a Enciclopediei Banatului, la Academia Română – Filiala Timişoara

Adriana Weimer

Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” şi Societatea Enciclopedică a Banatului au organizat, de Ziua Culturii Naţionale şi a aniversării poetului naţional Mihai Eminescu, în 15 ianuarie 2016, de la ora 16.00, în Aula Academiei timişorene, simpozionul „Spiritualitatea română. Contribuţii bănăţene”, simpozion dedicat aniversării unui secol şi jumătate de existenţă a Academiei Române, eveniment cultural marcat de prezenţa copleşitoare a oamenilor de cultură din întregul Banat – Timişoara, Lugoj, Arad, Reşiţa, Făget, Oraviţa, Caransebeş, Hunedoara, Deva etc. – scriitori, jurnalişti, profesori, actori, muzicieni, Aula Academiei dovedindu-se, de această dată, neîncăpătoare.

Programul acestui important eveniment cultural s-a derulat astfel: cuvântul inaugural i-a aparţinut domnului academician Păun Ion Otiman; apoi, domnul prof. Crişu Dascălu – directorul Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” a Academiei Române, Filiala Timişoara – a susţinut conferinţa Enciclopedia, sinteză a culturii naţionale, iar domnul Costa Roşu – membru de onoare al Academiei Române – a susţinut conferinţa Tezaure ale culturii românilor din Voivodina.

În acest cadru festiv, un moment deosebit de important l-a constituit lansarea primului volum – Literatura – al Enciclopediei Banatului, volum coordonat de Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” şi Societatea Enciclopedică a Banatului.

Despre importanţa şi paşii realizării primului volum – Literatura – al Enciclopediei Banatului au vorbit doamna prof. Doina Bogdan-Dascălu – coordonatoarea principală a enciclopediei – şi scriitorul Ioan David – directorul Editurii David Press Print din Timişoara, la care a apărut enciclopedia.

Acestor momente culturale le-au urmat trei momente artistice: recitalul eminescian susţinut de actorul timişorean Vladimir Jurăscu, vizionarea filmului documentar Eminescu în Banat – realizat de scriitorul şi jurnalistul TV Vasile Bogdan – şi concertul Corului „Ion Vidu” din Lugoj – dirijat de prof. dr. Lucian Oniţa, solistă Ioana Mia Iuga – momente de suflet care au încântat audienţa.

Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Societatea Enciclopedică a Banatului – Enciclopedia Banatului, volumul I: Literatura

În rândurile care urmează voi încerca să surprind cele mai importante informaţii, din punctul meu de vedere, referitoare la primul volum – Literatura – al Enciclopediei Banatului:

Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Societatea Enciclopedică a Banatului, Enciclopedia Banatului – volumul I: Literatura, Editura David Press Print, Timişoara, 2015; coordonator general: Crişu Dascălu; comitetul general de coordonare: Daniel Alic, Nicolae Bocşan, Doina Bogdan-Dascălu, Stevan Bugarski, Ioan David, Păun Ion Otiman, Costa Roşu, Dumitru Tomoni; coordonator principal: Doina Bogdan-Dascălu; comitetul de coordonare a volumului: Lucian Alexiu, Dagmar Maria Anoca, Doina Bogdan-Dascălu, Stevan Bugarski, Ioan David, Nicolae Markov, Jiva Milin, Roxana Nubert, Virginia Popovici, János Szekernyes, Virgil Vintilescu; concepţia artistică a copertei şi tehnoredactare: Daniela Florian şi Loredana Bradea; corectura textului aparţine autorilor.

În Introducere, domnul prof. Crişu Dascălu – iniţiatorul şi coordonatorul principal al Enciclopediei Banatului face câteva importante precizări:

„Nu avem încă Marea enciclopedie română. O lucrare de acest fel, de care doar puţine culturi europene nu se bucură, nu este o simplă carte şi nici măcar o utilă sursă de informaţii. Ea este cu mult mai mult: o oglindă a spiritualităţii naţionale, în care aceasta se poate recunoaşte şi, totodată, un scut al ei.

De aceea, în anul 2009, am lansat proiectul unei Enciclopedii a Banatului, pe care am gândit-o însă de la început ca parte a celei panromâneşti. Intuind dificultăţile, nici mici şi nici puţine, care sunt de întâmpinat fie şi în alcătuirea unei enciclopedii regionale, am devenit conştient că Marea enciclopedie română nu este realizabilă decât prin însumarea unor lucrări parţiale, care să o pregătească. Este scopul, sper nu prea îndepărtat, cu care am pornit la drum.” (acest pasaj este redat şi pe coperta a IV-a a volumului Enciclopediei Banatului – volumul I: Literatura, şi pe supracoperta acestuia).

De asemenea, în Prefaţa volumului, doamna prof. Doina Bogdan-Dascălu – coordonatoarea principală a Enciclopediei Banatului: Literatura – face câteva menţiuni absolut necesare:

„Volumul Literatura are privilegiul de a fi primul care apare şi de a inaugura astfel şirul celor care vor alcătui Enciclopedia Banatului.

Prioritatea nu este întâmplătoare, căci la realizarea lui am beneficiat de câteva împrejurări favorabile: existenţa, în cadrul Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timişoara, a unui departament de istorie literară, în jurul căruia s-a coagulat grupul celorlalţi autori [...].

În cei cinci ani de activitate, au fost necesare numeroase corecturi şi adăugiri, astfel că pentru multe dintre articole s-au prezentat variante, dintre care a trebuit să se reţină cea mai bună. [...]

Corectarea şi completarea informaţiilor din sursele folosite s-a făcut tacit, adică nepolemic. Acolo unde, în ciuda eforturilor, nu au fost găsite informaţiile cerute de model, s-a preferat renunţarea la „rubricile” respective, în locul uzualelor, însă dezagreabilelor semne de întrebare.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor cuprinse în articole şi pentru respectarea principiilor şi normelor de redactare revine exclusiv autorilor acestora.

Prin felul cum a fost gândit, volumul Literatura reprezintă cea mai completă şi cea mai veridică imagine a scrisului artistic din Banat. Aceasta nu înseamnă însă că întâmpinările şi sugestiile ce vor fi făcute după apariţia lui vor fi ignorate. Dimpotrivă, le vom lua în considerare la actualizarea articolelor, în vederea includerii lor în varianta finală a Enciclopediei Banatului.”

Lista numelor autorilor care au contribuit cu articole la realizarea Enciclopediei Banatului: Literatura şi îniţialele cu care semnează articolele este: Alina Costănceanu (AC), Alvine Ivănescu (AI), Alina Olenici-Crăciunescu (AOC), Bogdan Mihai Dascălu (BMD), Beate Petra Kory (BPK), Crişu Dascălu (CD), Cornel Ungureanu (CU), Delia Badea (DB), Doina Bogdan-Dascălu (DB-D), Dorin Murariu (DM), Dagmar Maria Anoca (DMA), Dana Nicoleta Popescu (DNP), Dumitru Vlăduţ (DV), Florin Corneliu Popovici (FCP), Graţiela Benga-Ţuţuianu (GB-Ţ), Gordana Dilas (GD), Gheorghe Mocuţa (GM), Grazziella Predoiu (GP), Gabriela Şandor (), Ion Căliman (IC), Ion Covaci (ICo), Ioan David (ID), Jiva Milin (JM), János Szekernyes (JSZ), Karin Dittrich (KD), Karla Lupşan (KL), Lucian Alexiu (LA), Laura Cheie (LC), Livius Petru Bercea (LPB), Marcu Mihail Deleanu (MMD), Mária Pongrácz Popescu (MPP), Maria Stângă (MSt), Mihaela Şandor (), Nikola Markov (NM), Octavian Doclin (OD), Roxana Nubert (RN), Stevan Bugarski (SBS), Sorina Ianovici-Jecza (SI-J), Simona Liber (SL), Virginia Popovici (VP), Virgil Vintilescu (VV).  

Tot în Introducere, domnul prof. Crişu Dascălu – directorul Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” a Academiei Române, Filiala Timişoara, iniţiatorul şi coordonatorul principal al Enciclopediei Banatului – lămureşte:

„De ce o enciclopedie şi nu un dicţionar? Pentru că enciclopedia îşi asuma modestul, însă vitalul rol de a informa, în vreme ce dicţionarul explică, comentează şi, de cele mai multe ori, evaluează realităţile pe care vocile lui le denumesc.  O deosebire fundamentală, care vine să spună de ce enciclopedia este contaminată de perenitate, pe când dicţionarul este inevitabil lovit de caducitate. [...]

Enciclopedia Banatului ere şi rolul de a îmbunătăţi percepţia globală a acestei provincii, despre care încă se mai ştie prea puţin şi despre care sunt în circulaţie teorii şi opinii greu dacă nu imposibil de acceptat”.

Pentru că nu este nici spaţiul şi nici locul pentru a-i putea menţiona pe toţi scriitorii, jurnaliştii şi oamenii de litere prezenţi în volumul I – Literatura – al Enciclopediei Banatului (deşi îmi doresc să o fac cândva, având în vedere că preţuiesc scriitorii, creatorii de frumos), în continuare voi încerca să îi menţionez, alfabetic, doar pe scriitorii, jurnaliştii şi oamenii de litere din Banat şi în legătură cu Banatul – Lugoj, Timişoara, Reşiţa, Făget, Arad, Oraviţa, Hunedoara, Deva etc. –, prezenţi în acest volum, care au avut de-a lungul timpului (vorbind chiar şi de trecutul mai îndepărtat) sau au legături de colaborare cu Lugojul de ieri şi de azi şi cu scriitorii lugojeni prin: Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, Biblioteca Judeţeană „Sorin Titel” Timiş, Filiala Timişoara a Academiei Române, lansări de carte şi manifestări culturale organizate de Biblioteca Municipală Lugoj (în colaborare cu alte importante instituţii de cultură din Lugoj), edituri, reviste literare, de cultură şi de artă (cu care scriitorii din Lugoj au colaborat o perioadă mare de timp sau colaborează), cenacluri literare, întâlniri cu scriitorii, schimbul de cărţi, creaţii literare şi articole cu alte publicaţii literare din Banat, din ţară şi din diaspora, societăţi literare de mult apuse; toate aceste legături de colaborare s-au profilat dintotdeauna şi se profilează încă şi astăzi (deşi, cu regret, nu de fiecare dată!...) în trainice şi importante prietenii literare (dovadă stau mărturiile din cărţile de istorie literară):

         

A: Ioan Ardeleanu – Lugoj (GB-Ţ), Liliana Ardelean – Timişoara (ID), Aurel Gheorghe Ardeleanu – Timişoara (DB-D), Claudiu T. Arieşan – Timişoara (LA), Ion Arieşanu – Timişoara (LA), Gheorghe Azap – Timişoara (LA, DM), Lucian Alexiu – Timişoara (GB-Ţ), Lia Alb – Arad (GM).

         

B: Adriana Babeţi – Timişoara (SI-J), Duşan Baiski – Timişoara (SBS, JM), Veronica Balaj – Timişoara (LA), Paul Eugen Banciu – Timişoara (DNP), Vasile Barbu – Uzdin (VP), Iosif Băcilă – Caraş-Severin (ID), Viorica Bălteanu – Timişoara (DB), Mircea Bârsilă – Caraş-Severin (AC), Mircea Bellu – Lugoj – Timişoara (DNP), Graţiela Benga – Lugoj (DNP), Mihai Beniuc – Arad, Bucureşti (DB), Olimpia Berca – Timişoara (SI-J), Livius Petru Bercea – Timişoara (DV), Aquilina Birăescu – Timişoara (DB-D), Virgil Birou – Timişoara (AC), Adara Blaga – Timişoara (GB-Ţ), Carmen D. Blaga – Lugoj, Timişoara (LA), Victor-Emanuel Blaga – Timişoara (GM), Blagoie Ciobotin – Timişoara (SBS-JM), Ana Blandiana – Timişoara, Bucureşti (GB-Ţ), Adrian Bodnaru – Timişoara (GB-Ţ), Doina Bogdan-Dascălu – Timişoara (FCP), Vasile Bogdan – Timişoara (ID), Damaschin T. Bojâncă – Caraş-Severin (VV), Ioan Viorel Boldureanu – Timişoara (GB-Ţ), Maria Bologa – Caransebeş (DNP), Nicolae Borlovan – Caransebeş (GB-Ţ), Valeriu Branişte – Lugoj (ID), Nicolae Breban – Lugoj, Bucureşti (VV), Coriolan Brediceanu – Lugoj (VV), Pia Brînzeu – Timişoara (DB-D), Grigore Bugarin – Lugoj, Timişoara (DB-D), Constantin Buiciuc – Lugoj (GB-Ţ), Eugen Bunaru – Timişoara (GB-Ţ), Lucian Bureriu – Lugoj, Timişoara (SI-J).

         

C: Mircea Cavadia – Reşiţa (AC), Ion Căliman – Făget (LA, DM), Valeria Căliman – Lugoj (DNP), George Călinescu – Bucureşti (DNP), Nina Ceranu – Timişoara (DB), Mia Cerna – Arad, Lugoj (ID), Laurenţiu Cerneţ – Mehedinţi (AC), Laura Cheie – Timişoara (MS), Iosif Cheie-Pantea – Timişoara (SI-J), Ilie Chelariu – Timişoara (ID), Ion Chichere – Reşiţa (LA), Paul Doru Chinezu – Lugoj (GB-Ţ), Arcadie Chirşbaum – Făget (IC), Nicu Ciobanu – Serbia (VP), Radu Ciobanu – Timişoara (LA), Alexandra Ciocârlie – Timişoara (AC), Livius Ciocârlie – Timişoara (AC), Simona Constantinovici – Timişoara (AC), Veronica-Alina Constănceanu – Timişoara (GB-Ţ), Florin Contrea – Timişoara (DNP), Nicolae Corneanu – Timişoara (DB), Aron Cotruş – Arad  (DB), Tudor Creţu – Timişoara (AC), Vasile Tudor Creţu – Timişoara (DNP), Ilie Cristescu – Herculane (DNP), Ada D. Cruceanu – Reşiţa (LA), Lucia Cuciureanu – Arad (GM).

         

D: Hans Dama – Sânnicolau-Mare – Viena (LC), Vasile Dan – Arad (LA), Nicolae Danciu Petniceanu – Caraş-Severin (DV), Bogdan Mihai Dascălu – Timişoara (DB), Crişu Dascălu – Timişoara (LPB), Elena David – Făget (IC), Ioan David – Timişoara (DB-D), Simion Dănilă – Belinţ – Lugoj (DM), Alexandru Deal – Arad (AC), Marcu Mihail Deleanu – Reşiţa (DB-D), Miruna Deleanu (Florina Huzoaica) – Făget (IC), Coleta de Sabata – Arad (DB), Simion Dima – Arad – Bucureşti (DNP), Simona-Grazia Dima – Timişoara – Bucureşti (AC), Octavian Doclin – Reşiţa (LA), Ştefan Augustin Doinaş – Arad – Bucureşti (GM), Petru Dolângă Novac – Caraş-Severin (ID), Eugen Dorcescu – Timişoara (SI-J), Rodica Draghincescu – Timişoara – Franţa (AC), Manolita Dragomir-Filimonescu – Timişoara (DB), Marian Drumur – Cernăuţi – Timişoara (LA), Anghel Dumbrăveanu – Timişoara (CD).

         

E: Paul Everac – Bucureşti (GM), Eugen Evu – Hunedoara (DB).

         

F: Lia Faur – Arad (GM), Traian Filip – Lugoj – Bucureşti (DB), Tatiana Flondor Arieşanu – Timişoara (LA), Dan Floriţa-Seracin – Lugoj (LA), Maria Foarţă – Timişoara (AC), Şerban Foarţă – Timişoara (AC).

 

G: Geo Galetaru – Dudeştii Noi – Timiş (IC), Pavel Gătăianţu – Novi Sad (VP), Radu Pavel Gheo – Timişoara (GB-Ţ), Dana Gheorghiu – Timişoara (AC), Ion Ghera – Caraş-Severin (IC), Cristian Ghinea – Lugoj (LA), Nicolae Ghinea – Lugoj (IC), Remus Valeriu Giorgioni – Lugoj (GB-Ţ), Slavomir Gvozdenovici – Timişoara (SBS- JM).

 

H: Otilia Hedeşan  – Timişoara (GB-Ţ), Ion Hobana – Sânnicolau-Mare – Bucureşti (DNP).

 

I: Ionel Iacob-Bencei – Timişoara (LA, DM), Monica Rodica Iacob – Arad (GM), Gheorghe Alexandru Iancovici – Lugoj (DM), Traian Iancu – Făget – Bucureşti (IC), Ion Iliescu – Timişoara (DB), Petru Ilieşu – Timişoara (AC), Sabin Ionel – Hunedoara (LA), Lucian Ionică – Timişoara (GB-Ţ), Nicolae Irimia – Caraş-Severin (MMD).

 

J: Alexandru Jebeleanu – Timişoara (SI-J), Peter Jung – Jimbolia (GŞ), Ion Jurca Rovina – Timişoara (DB-I), Gheorghe Jurma – Reşiţa (LA).

 

L: Marius Lazurcă – Timişoara (GB-Ţ), George Lână – Timişoara (AC), Nikolaus Lenau – Jud. Timiş – Viena (LC), Laurian Lodoabă – Lugoj (LA), Gheorghe Luchescu – Lugoj (BMD).

 

M: Toma George Maiorescu – Reşiţa – SUA (DB), Vasile Maniu – Lugoj – Bucureşti (DNP), Constanţa Marcu – Timişoara (DB), Ion Marin Almăjan – Timişoara (CD), Viorel Marineasa – Timişoara (AC), Angela Marinescu – Arad (AC), Micea Martin – Reşiţa – Bucureşti (AC), Ioan Matiuţ – Arad (GM), Constantin Mărăscu – Timişoara (ID), Mircea Mihăieş – Timişoara (GB-Ţ), Ion Miloş – Serbia – Suedia (VP), Stela Mirel – Lugoj – Timişoara – Bucureşti (LA), Constantin Miu-Lerca – Lugoj (AC), Andrei Mocuţa – Arad (LA), Gheorghe Mocuţa – Arad (LA), Ion Monoran – Timişoara (DB), Ioan T. Morar – Arad – Lugoj – Bucureşti (GB-Ţ), Ivo Muncian – Timişoara (SBS-JM), Cassian R. Munteanu – Lugoj (VV), Dorin Murariu – Lugoj (LA), Mihai Murariu – Lugoj (LA), Herta Müller – Timişoara – Germania (LA).

 

N: Olga Neagu – Reşiţa (OD), Dan Negrescu – Timişoara (DB), Silvia C. Negru – Timişoara (DB-D), Spasoie Nicolici – Ungaria (SBS – JM), Laurenţiu Nistorescu – Lugoj – Timişoara (DM), Maria Niţu – Timişoara (DNP), Andrei Novac – Timişoara (LA, DM), Nicolae Novac – Caraş-Severin (DB), Roxana Nubert – Timişoara (BPK).

 

O: Ileana Oancea – Oradea – Timişoara (DB-D), Carmen Ariana Odangiu – Timişoara (LA), Marian Odangiu – Timişoara (LA), Anişoara Odeanu (Doina Peteanu) – Lugoj – Bucureşti (CU), Ioan Gheorghe Oltean – Făget (IC), Corneliu Omescu – Arad (GM), Marian Oprea – Timişoara (GB-Ţ), Rodica Opreanu – Timişoara (DB), Sabin Opreanu – Băile Herculane (LA), Dumitru Oprişor – Timişoara (ID), Mircea Opriţă – Timişoara (GB-Ţ).

 

P: Gabriela Pachia – Timişoara (DB-D), Ion Pachia-Tatomirescu – Timişoara (SI-J), Gheorghe Pauliş – Caraş-Severin (SBS-ICo), Horia Pătraşcu – Caransebeş (DNP), Nicolae Pătruţ – Oraviţa (NM), Ovidiu Pecican – Arad – Cluj-Napoca (AC), Dana Percec – Timişoara (GB-Ţ), Camil Petrescu – Lugoj – Timişoara – Bucureşti (AC), Lucian P. Petrescu – Timişoara (LA), Iuliana Petrian (Iuliana Schwartz) – Arad (GM), Vasile Petrica – Caraş-Severin (DB-D), Vasile Pistolea – Caraş-Severin (OD), Maria P. Pongrácz – Timişoara (JSZ), Mircea M. Pop – Arad – Germania (GM), Ana Pop Sîrbu – Timişoara (DNP), Traian Pop Traian – Timişoara (DNP), Paulina Popa – Arad – Deva (GM), Dana Nicoleta Popescu – Timişoara (LA), Doru Eugen Popin – jud. Timiş – Germania (SBS-JM), George Popovici – Făget (DNP), Ioan Popovici-Bănăţeanul – Lugoj (VV), Mircea Pora – Timişoara (GB-Ţ), Alexandru Potcoavă – Timişoara (AC), Gheorghe Pruncuţ – Timişoara (AC).

                      

R: Adrian Dinu Rachieru – Timişoara (CD), Daniela Radu – Lugoj (IC), Liubiţa Raichici – Reşiţa (SBS-JM), Daniela Raţiu – Timişoara (AC), Dan Rebreanu – Lugoj – Cluj-Napoca (DNP), Monica Rohan – Lugoj – Timişoara (LA), Iacob Roman – Caraş-Severin (LA), Nicolae Roşianu – Timişoara (LA), Costa Roşu – Serbia (VP), Alexandru Ruja – Timişoara (GB-Ţ), Corina Rujan – Timişoara (GB-Ţ), Ioan Russu-Şirianu – Arad – Bucureşti (VV).

 

S: Aurelian Sârbu – Hunedoara (LA, DM), Nicolae Sârbu – Reşiţa (DV), Julia Schiff – Timişoara – Germania (MS), Gheorghe Schwartz – Lugoj – Arad (GM), Ioan Scorobete – Timişoara (LA), Gheorghe Secheşan – Timişoara (DV), Corina Victoria Sein – Timişoara (GB-Ţ), Dorel Sibii – Arad (GM), Ioan Slavici – Arad – Timişoara – Bucureşti (VV), Dan Stanciu – Lugoj (GB-Ţ), Costel Stancu – Reşiţa (GB-Ţ), Moni Stănilă – Timişoara (AC), Ion Stoia-Udrea – jud. Timiş (CU) , Petre Stoica – Jumbolia (AC), Nicolae Stoica de Haţeg – Caraş-Severin (VV), Aleksandar Stoicovici – Timişoara (SBS), Mariana Stratulat – Vârşeţ (VP), Titus Suciu – Timişoara (DNP), George Suru – Caransebeş (GB-Ţ), Lucian-Vasile Szabo – Timişoara (ID), Graţian Székely – Timişoara (DNP), János Szekernyés – Timişoara (MPP).

 

Ş: Delia Şepeţean Vasiliu – Timişoara (GB-Ţ), George Şerban – Timişoara (AC), Robert Şerban – Timişoara (GB-Ţ), Mircea Şerbănescu – Timişoara (GB-Ţ), Mariana Şora – Timişora – Germania (DB), Mihai Şora – Timişoara – Bucureşti (DB), Alex Ştefănescu – Lugoj – Bucureşti (DB), Cornelia Ştefănescu – Caransebeş (GB-Ţ).

 

T: Radu Theodoru – Arad (GB-Ţ), Alexander Tietz – Reşiţa (BMD), Sorin Titel – jud. Timiş – Bucureşti (SI-J), Eugen Todoran – Timişoara (SI-J), Gheorghe I. Tohăneanu – Timişoara (DV), Marcel Tolcea – Timişoara (AC), Dorin Tudoran – Timişoara (AC), Marcel Turcu – Timişoara (LA, DM), Aurel Turcuş – Timişoara (DV).

 

Ţ: Maria Ţenchea – Timişoara (AC), Dimitrie Ţichindeal – Becicherecul Mic – Timişoara (VV), Erwin Josef Ţigla – Reşiţa (BMD)

 

U: Cornel Ungureanu – Lugoj – Timişoara (DB-D), Horia Ungureanu – Arad (GM), Damian Ureche – Timişoara (DV), Tudorel Urian – Timişoara – Bucureşti (GB-Ţ).

 

V: Ciprian Vălcan – Timişoara (GB-Ţ), Gilda Vălcan – Timişoara (NM), Daniel Vighi – Timişoara (SI-J), Petru Vintilă – Orşova – Bucureşti (DNP), Victor Vlad-Delamarina – Lugoj (VV), Sofia Vlad-Rădulescu – Chizătău (VV), Smaranda Vultur – Timişoara (SI-J).

 

W: Richard Wagner – Timişoara (RN), Balthasar Weitz – Timişoara (GP), Adriana Weimer – Lugoj (DNP).

 

Z: Romulus Zaharia – Făget (IC), Gheorghe Zincescu – Reşiţa (DV).

Vizualizări: 740

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor