Campania U.Cu.Ca.M.I.- pentru românii de pretutindeni.

Campania  ”U Cu Ca M I”  pentru românii de pretutindeni.

Special pentru perioada între 1 si  11 noiembrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     U.Cu.Ca.M.I. =Urcusul Cunoasterii Cátre Mine Însámi.

Veniti români de pretutindeni! Veniti ACASÁ!                                                                                                                          Veniti  români  la Voi  acasá! la voi  acasá din  voi  însivá, pe treptele Cunoasterii, Compasiunii si Iubirii Supreme. Suntem într-o etapá de”ultímele pregátiri  ale sufletului nostru”înainte de a ne lua“zborul”spre NOI TREPTE de evolutie. Vom trece prin probe dure, probe de foc, probe de: iubire, iertare si  acceptare. Ne  acceptám, si ne recunoastem pe noi  însine, exact  asa cum suntem  în REALITATE,  lásînd  în  urmá: ILUZIA, teama, neîncrederea, aroganta si expectatorita.                                                      .                                                                                                                                                                                                           Asistám la  RENASTEREA  METAFIZICÁ  a INIMII,  printr-o  stare de  modificare  de  Constiintá, o stare spiritualá fárá precedent, în  istoria omenirii. Surprize  de  constientizári  puternice, conec -tarea la Mintea Diviná, la mentalul superior, ne  asteaptá si ne “invitá”sá le recunoastem, sá le profundizám si sá le eliberám, spre a“lása spatiul  liber”NOULUI ce stá sá viná, sub tóate aspec -tele  ei de manifestare, Lume Nouá, care suntem.

    Urmeazá o  etapá  de TREZIRE a Constiintei Constiente  în  Expansiue, si  recomandabil este acceptarea  pe“cale dulce”, lentá si  fárá  a lása  efecte nedorite   în structurile umane, la nivel  fizic , psihic si sufletesc. Acolo unde se opune rezistentá, se ignorá sau  se interpreteazá gresit din  necunoastere, se intervine în  fortá, adicá  struturile  umane  nefiind  pregátite, vor  apare disfunctii la nivelul trupului si psihicului, ceea  ce nu  este de  dorit. Tatál Ceresc  doreste  de la noi,  întelegerea procesului de evolutie si ne trimite “ajutoare spirituale”, în fiecare moment  al existentei noastre, astfel ca nimeni sá  nu “rámîná pe  dinafará”. Altfel spus “nu  se mai  admit rebuturi umane, nici  ìn Cer, nici pe Pámînt”, drept pentru care, ne revine o “asumare”a respon -sabilitátilor noastre  pe tóate planurile si la tóate nivélele.

Domnii bárbati sunt invitati sá evolueze si dumnealor, aláturi de noi, femeile, pentru cá nu mai vrem nici matriarhat, nici patriarhat, ci vrem sá fim egali, în armonie, în compasiune  si  în  com -plementaritate. Nici nu cáutám jumátatea de “naranja”pentru cá suntem fiinte integre 100%, iar domniile voastre la fel, sunteti  fiinte  integre 100%. Toti avem acelasi aluat  divin  în  noi, si aceiasi scînteie diviná în sufletele  noastre. Toti  am primit acelasi  imbold  de la Isus:”cercetati duhurile”si absolut tuturor ne revine obligatia moralá sá-L descoperim pe Dumnezeu  în  lume, si  sá-L facem  cunoscut. Odatá DUMNEZEU descoperit în lume, ADEVÁRUL  se spune la lumina zilei, mergînd  si  învátînd  popoarele. Nimeni  nu  impune  în  fortá nimic, doar  se  spune  si  se merge mai departe. “Cine are urechi de auzit, aude!”Nu se cautá învinuiri, nici vinovati, ci doar aducem  învátárura noua, sá completám Legea  Nouá, adusá prin ÎNSÁSI Duhul  lui Dumnezeu.

Vremea  lui“EU STIU”,am parcurs-o toti cu brio;“eu  cred” a fost  înlocuit deja, cu“eu stiu”, prin  cercetare, meditare, rugáciune si post. Postul este acela în care eviti acele  alimente ce observi  cá nu-ti  mai fac  bine, nu mai au  aceeasi vibratie si  informatie  corespunzátoare  timpului nou în  care tráim de  ceva  vreme. Post  înseamná sá  nu  rîvnesti la altá“fustá”sau “pantalón”,dacá esti  deja  într-un  compromis, sub  jurámînt,  la bisericá.

 

 Post înseamná sá  fiu constient la orice gînd, cuvînt, faptá si sá-mi controlez permanent si con-stient Trinitatea din mine: cap- creier-cuvîntul = pîinea = învátátura,Tatál divin din mine; inima  = iubirea = vinul = sîngele  lui Isus; si  duhul  lui Dumnezeu  din  mine,  în  manifestare, creatie = nastere =copilul =danti´anul, abdomenul-trupul.“NOI TREI, UNA SUNTEM”, în aliniere perfect á în concordantá si manifestare perfectá.  Numai asa, poti STI  cá esti  INTEGRU, cu cele 144 párti ale 

sufletului si 144 zone =arii  ale creierului. Nu  se  stiau  aceste  lucruri, dar stiinta  avansatá, ni  le demonstreazá  logic  pe tóate. Eeeiii! Si  aici  e  o  problemá! Cum stiu dacá  am párti lipsá de suflet, si cum mi le recuperez? Vá invit sá vizionati urmátorul link, si vá veti lámuri:  *****

Dupá cum bine stim, majoritatea, peste 60% dintre români,prin nastere suntem medium, adicá receptionám informatii din sferele divine, adicá putem comunica direct cu Dumnezeu. Dar cum  înainte  vreme, nu se stia cá suntem mediumi,“altii ”ne-au “depistat” si“manipulat”din plin, si     s-au  “alimentat” din noi, pentru cá nu erau si nu sunt “conectati  la  sursá”, încá, si ne  mai vor ”alimentul “lor. Epuizati energetic  si  manipulati  prin distorsionare  de cîmpuri,de  ceacre si de   propria  vointá, vampirizati în céntrele vitale,  am ajuns  un  popor ce nu  ne  mai  recunoastem rostul si locul.Am fost mînati de“vînturile rele”, care si pe unde..în lume, ne-au dat bombonele sá nu ne trezim si sá nu ne plîngem la Tatál, ca “EI -STÁPÎNII  VÎNTURILOR”sá-si continue linistiti “jocul”.Astfel“muntii nostri aur poartá  noi cersim din  poartá´n poartá” a devenit prea banal, sá  le-o  tot spunem. Rámîne  doar sá trecem  la ACTIUNE… adicá “EU  FAC”.. TU  FACI,  EL  FACE.. NOI  FACEM..Dar pîná acolo mai e, doar UN pas… “Eu SUNT”

EU SUNT”este ceea ce trebuie sá STIM,iar,NOI. Sau sá ne reamintim CINE SUNTEM,în realitate EU,ca individ, eu ca familie, comunitate,neam, popor, tará.Sau, se spune despre“românul care s-a îmbátat într-o noapte,si a uitat cine este”.Oare, chiar asa sá fie? sau au conlucrat prea multi factori, care ne-au scápat de sub control? Aici ..este lucrarea noastrá a fiecáruia  în  parte: sá-si restabileascá integritatea fiintei sale, sá se puná sub un bun adápost, sá se uneascá “el cu el însusi”de pe unde a mai cálátorit în timp si spatiu. Cei ce sunt mai cunoscátori în ale stiintelor oculte, si s-au desprins de “Cercul cunoasterii liniare”, stiu despre ce vorbesc. În acest sens vá indic sá urmariti únele link-uri necesare refacerii si protectiei divine, sub tóate aspectele existentiale  ale  fiintei.                          http://www.youtube.com/watch?v=5zRToBH1ICM                                                            1)Meditatie pentru Curatare totala, integrata, Partea I                              http://www.youtube.com/watch?v=esXnPwQtZxk&t=128s                                               2)Meditatie pentru Curatare totala, integrata, Partea II- 

2)Protectia  Ierarhiileor Cosmice si Planetare http://www.youtube.com/watch?v=98n4YsKegQQ   

3)CODURILE SI CHEILE PENTRU ASCENSIUNE   http://www.youtube.com/watch?v=zkI7G6tmL_8&t=80s    http://www.youtube.com/watch?v=zkI7G6tmL_8                     Publicado el 24/6/2012 by Georgeta Munteanu :  http://evolutiaspirituala.jimdo.com/          CODURILE SI CHEILE pt  ASCENSIUNE  Lucian Caraghiaur                                                             + Ascensiune- dimensiunea 5 -a  http://www.youtube.com/watch?v=hKzzc6hxlYc 

4)Invocația Flăcării Violet a lui St Germain http://www.youtube.com/watch?v=WWErcCm662Q   Noua energie va catapulta Pământul și Întreaga Viață spre o evoluție în Lumină. Acest Dar al Luminii din Ceruri, este proiectat pentru a ajuta Umanitatea Trezită, dar și Uma -nitatea în masă, pentru a fi Ușa Deschisă pentru modelele de perfecțiune pentru Noul Pământ. Tatăl Dumnezeul Cerurilor ne spune cá modelele de perfecțiune ale Noului Pă-mânt, Lume Nouá sunt asociate cu Pacea Eternă și Abundența Infinită a lui Dumnezeu, si devin o realitate concretă  pentru fiecare Ființă de pe Pământ. Pentru sprijinirea Acți -unii Luminii, e necesar sá Transmutám negativitatea care  iese la suprafață. Ascultați-vá  Inima, fiți puternica Prezență a Păcii Impunătoare și Ușa Deschisă pentru Lumina lui Dumnezeu, care este Destinul vostru Divin în timpul acestui Moment Cosmic.
 

Si: CINE SUNT EU? De unde vin? Care este rolul- rostul meu aici? Unde voi pleca, mai departe,în lume, ori acasá, ori în Cer? Ce pot face eu, pentru  semenii  mei? Má  recunosc  eu: ca  spirit liber? Ca un dac liber? Stiu cá vin din: traco- geto- daci? Sau  mai  continui  sá  cred, glumitele altora:  precum  cá  venim din romanii lui Traian. O rusine sá  mai aud asta, chiar de  la domnii nostri  preoti, în  ziua de azi.

*Cu totii simtim necesitatea unei UNIRI. Dar înainte sá fac ceva bun pentru altii, trebuie sá fac ceva foarte necesar pentru mine, si anume: sá má unesc eu cu mine însámi, sá má cunosc cine sunt în realitate, sá má iubesc eu pe mine, si cînd sunt“plin”atunci am de unde dárui.Ce sá dau, dacá nici eu nu am? Încá nu e timpul MARII UNIRI! Dar e vremea sá  má UNESC eu  cu mine, sá nu mai fiu divizatá între: una gîndesc, una vorbesc  si alta fac.

Si cînd  realizez cá sunt UN ÎNTREG, ca acel  din  începuturile existentei mele, atunci  fac  suma: EU STIU + EU SUNT = EU FAC! Abia  atunci spun: “Hai  la UNIREA cea MARE”. Si ne UNIM NOI ROMÂNII, cei ce am fost divizati prin lume, care mai  ìnainte ne ocoleam, ne uram, si  ne  furam  cáciula unul la  altul.

Acum cu atîta cunoastere, iubire si protectie de la Însusi Tatál Divin, ne rámîne doar sá spunem accept, multumesc, plecáciune, AMIN.  Contiunám CAMPANIA:“Urcusul Cunoasterii Cátre Mine Însámi”si  în urmátoarele  zile speciale, mai speciale  ca niciodatá, datoritá conjucturilor astrale , pîná la 11 noiembrie, cînd ne putem formula   si  în scris dorintele noastre si,  apoi tot  înainte pîná  la 22 nov, cînd alimentám zilnic dorintele noastre  cu iubire, gîndire pozitivá si viualizarea împlinirii  deja!

Parcurgem pasii propusi si trecem prin:Templul Transformării si Templul Contemplárii (transmis de Dida Aurelia)                                            http://www.youtube.com/watch?v=hcRyfR805pk                                                                            În Templul Contemplării, nivelul superior al conștientizárii Conștiinței Cosmice Christice, suntem conștienți de ceea ce este reflectat în interiorul realităților noastre.  

 

 

  În Templul Transformării, energia celei de-a Șasea Raze a Devoțiunii și Idealismului se reprezintă suprapunerea,Împărăției peste Fundație si se referă la cel mai înalt nivel de re-echilibrare emoțională, ceea ce experimentám în această Epoca de Aur a Luminii, o concentrare pe purificare, o eliberare de temeri stocate în  interiorul corpului emoțional. Atunci, măreția Lui Dumnezeu vă acoperă trupurile cu  aceste  veșminte  invizibile ale Luminii, adânc în Corpul de Lumină EU SUNT Avatar.
Prin eliberarea acestor temeri, îngăduim ca măreția expresiei Iubitei noastre Prezențe Eu SUNT să fie experimentată în fiecare fibră a Ființei noastre, în fiecare particulă subato- mică și acest lucru necesită încredere și capitulare în fața Divinității,încredere și capitula -re în fața Vieții, prin Ceremonial Magic și prin Ritual, realizat prin aspectele celei de-a Șaptea Raze în Templul Contemplării, ajutând la convertirea satisfacției stagnante la mulțumire dinamică,adicá ne determină trecerea la următorul nivelal evoluției Sufletului următorul nivel al celui mai înalt potențial, înflorirea și Lumina Sufletelor noastre.


Templul Contemplării   http://www.youtube.com/watch?v=e2yL7GDmZY0                                     Sursa Dida Aurelia. Mesajul Strămoșilor ca Inițiați ai Luminii. Contemplarea conduce spre căutarea a Tot Ceea Ce este Viață în jurul nostru, pentru a vedea Bunătatea, Compa - siunea și Iubirea din noi și din ceilalți. Este privirea minunată care Îl vede pe D-ezeu în toate lucrurile și în toată lumea, fără judecată, fără separare și cu Iubire absolută. Este aprecierea fiecărui moment   

Acum, prin intermediul Serviciului Divin în Iubire, în Bucu-rie, în co-Creație, în Unitate, Pace și Abundență. Prin concentrare, contemplare și medi-tație, experimentám un sentiment reînnoit de concentrare, inspirație și priorități, precum și  constientizarea de A Fi, pur  și  simplu, în fluxul si curgerea Vieții. Templul Contem- plării, Flacăra Violet a Transmutării ne conduce către niveluri superioare de conștiință prosperă, în timp ce eliberám tot ceea ce nu ne mai servește, iar  Împărăția amplifică Pacea și Liniștea în Inimile noastre, în rugăciune, devotament si echilibrează, aspectele practice ale Vieții de zi cu zi. Avem posibilitatea de  a  ancora și de a  activa frecventele Cristaline Solare, încât ne  accelereazá evoluția Corpului de Lumină Eu Sunt Avatar și  aprofundám Matricea Divină a Sinelor noastre Divine. Pătrunși în tărâmurile dimensio -nale mai înalte ale Flăcării veșnice a Iubirii Divine a Lui Dumnezeu, ca Inițiați ai Luminii, totul este dezvăluit Inițiatului, având în vedere că noi pășim în următorul nivel al Evoluției Sufletului nostru...

http://www.youtube.com/watch?v=cLBRlmrFha4                          Pásárile Paradisului

http://www.youtube.com/watch?v=GAOoaoAQGU4      Noul OM

Ascension of the Earth. Part 9. Sounding Consciousness of the Universe. http://www.youtube.com/watch?v=uf_jBkLyvyQ

Ascension of the Earth. Part 11. HUMAN http://www.youtube.com/watch?v=87M36CWXZZA 

http://www.youtube.com/watch?v=d2hYGrp99HQ Ìnáltati-vá SUFLETUL cu tot ce mai frumos. Melinda Dumitrescu Daruj nam mir Music from Medjugorje YouTube

 Succes in Urcusul Cunoasterii Catre Tine Insuti

2 nov 2018, Barcelona. Maria Barbacariu

Vizualizări: 39

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor