Discuție între cifre, numere și-un bebeluș

Calitatea nu are vreo legătură cu suma matematică, astfel încât 1 poate fi egal cu suma numerelor consecutive începând de la 2 spre infinit. Sau 1 poate fi mai mare decât suma de mai sus sau tocmai existența însăși a sumei. Putința și voința sumei de a fi.

Tot asa 2+3=5. O mulțime de 5 incapabili, victime. Sau 2+3='2 mai puternic(i)'. Dacă adăugăm un 4, acesta se poate afla în raport de subordonare cu '2 mai puternic(i)' sau în raport de admirație sau în raport "euharistic" afirmator; condiția lui '2 mai puternic(i) și etern(i)'

Această algebră calitativă per a contrario de cea cantitativă poate fi aplicată cu orice cifre sau numere. Inferența merge mai departe și înlocuiește numericul cu identitatea om - om, respectiv om - Duh Sfânt.

Ca exemplu, transdisciplinaritatea afirmă o funcție între domeniu și codomeniu, atunci când sau situație în care matematica ar spune că există doar o relație. Omul e transdisciplinar, mașina încă nu. Rămâne să așteptăm, să vedem ce ne va aduce superpoziția cuantică. Inteligență umană vs inteligență artificială. Duh vs circuit. Suflet vs sârmă.

Vizualizări: 88

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Comentariu publicat de Contact Cultural pe Februarie 6, 2020 la 8:53pm

Marxismul comunismului era pe față.

"Libertatea și drepturile omului si omul la locul potrivit" de azi este marxismul evoluat, cu experiență practică de peste 50 de ani, perfid de versat.

Mă refer la punctul 2, domnule Boris Cosciug, din comentariul dvs.

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Februarie 6, 2020 la 6:41pm

MOTTO: “Inteligență umană vs inteligență artificială” (din text)

Extrem de profunde stihurile, cu ademenire predilectă către trezirea rațiunii.” (Adrian Scrimint)

 

"Se poate oare amortiza impulsul iniţial al lui Dumnezeu - Să fie lumină? ... Dar dacă omul n-ar fi trăit pe planul luminos, l-ar fi creat?" (Eseu asupra suferinţei, Nicolae Spinei, profesorul meu de literatură din liceu) "Cum poate o teorie relativ simplă şi compactă să dea naştere unui univers atât de complex ca acela pe care îl vedem astăzi, cu toate detaliile sale banale şi lipsite de importanţă?... Aceasta, desigur, ar fi fost în puterea unei fiinţe atotputernice, dar dacă ea ar fi creat universul într-un mod atât de neînţeles, de ce a ales să-l lase să evolueze conform unor legi pe care le-am putea înţelege?... Dacă tot ceea ce facem este determinat de o teorie a marii unificări, de ce teoria determină ca noi să tragem mai degrabă concluzii corecte despre univers decât concluzii false? De ce trebuie ca spusele noastre să aibă vreun fel de valoare?... Cine pune foc în ecuaţii ca să zugrăvească altfel universul? De ce existăm noi şi universul?... Noi toţi, filozofi, oameni de ştiinţă şi simpli oameni, trebuie să fim capabili de dialogul despre ce este universul şi de ce există el. Dacă găsim răspuns la aceste întrebări, acesta ar reprezenta triumful raţiunii umane, pentru că atunci am cunoaşte raţiunea lui Dumnezeu." (Stephen Hawking, Scurtă istorie a timpului - De la bigbang la găurile negre)

 

  1. Omul creat de Dumnezeu: "Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi pătrunde până la despărţitura sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă (apendicele xifoid sau "una din coastele omului" - Geneza), şi destoinic este să judece simţirile şi cugetările inimii." (Pavel, Evrei 4.12) "Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească (duh dătător de viaţă) şi parte femeiască (suflet viu)... Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă." (Matei 19.4-6) "Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele şi Eu te voi păzi pe tine de ceasul ispitei ce va să vină peste toată lumea, ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ." (Apocalipsa 3.10) "Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Iar pentru cei ce nu cred, piatra (partea bărbătească = mitocondriile paternale) pe care n-au băgat-o în seamă zidarii (genomului la FIV), aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, şi piatră de poticnire şi stâncă de sminteală, de care se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, spre care au şi fost puşi." (1 Petru 2.7-8 şi Matei 21.42)

 

  1. Manipularea omului de către om = RĂUL PERFECT, deja realizată prin combinaţia ingineriei electronice cu biogenetica, adică eliminarea microfonului lui Dumnezeu (mitocondriilor paternale) la fertilizările în vitro şi introducerea CIP-ului în creier (microfonul omului): (citiţi ataşamentul Biocomunicaţii extrasenzoriale - pg. 99-108): “Fiind acum capabili să controlăm conştiinţa prin inginerie genetică şi electronică putem spune că aceasta este cea mai măreaţă realizare a omului.” (Austen Heinz)

 

  1. Manipularea omului de către Dumnezeu a avut roade, deoarece prin oameni ne-au fost transmise tehnologiile de lucru a le lui Dumnezeu prin care EL a creat BINELE PERFECT."Nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi, fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi." (Matei 10.19-20 şi Luca 12.11-12)

 

Nota mea: Dar mai e până acolo… căci nu am ajuns încă la cunoaşterea efectelor OMG-urilor = răul produs de om, din necunoaşterea reacţiei CREAŢIEI la acţiunea omului: "Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină." (Matei 15.13)

RĂUL PERFECT sau Dracul perfect este omul făcut în vitro şi cu CIP în creier: "Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că înconjuraţi marea şi uscatul ca să faceţi un ucenic, şi dacă l-aţi făcut, îl faceţi fiu al gheenei şi îndoit decât voi." (Matei 23.15) "Pe toate le-a fǎcut Domnul fiecare cu ţelul sǎu, la fel şi pe nelegiuit pentru ziua nenorocirii." (Pildele lui Solomon 16.4)

"Aceasta, desigur, ar fi fost în puterea unei fiinţe atotputernice, dar dacă ea ar fi creat universul într-un mod atât de neînţeles, de ce a ales să-l lase să evolueze conform unor legi pe care le-am putea înţelege? De ce trebuie ca spusele noastre să aibă vreun fel de valoare?... De ce existăm noi şi universul?... Noi toţi, filozofi, oameni de ştiinţă şi simpli oameni, trebuie să fim capabili de dialogul despre ce este universul şi de ce există el. Dacă găsim răspuns la aceste întrebări, acesta ar reprezenta triumful raţiunii umane, pentru că atunci am cunoaşte raţiunea Lui... Lumea nu va fi distrusă cu arme nucleare, ci prin genetică." (Stephen Hawking).

 

Pe site-ul de mai jos am transmis un mesaj, dar încă nu l-au acceptat şi, probabil …

http://lumea.catholica.ro/2019/12/de-ce-s-a-intrupat-dumnezeu-ii/

Alexandru Boris Cosciug / 5 februarie 2020 at 21:08  / Your comment is awaiting moderation.

Întrebare: “De ce s-a întrupat Dumnezeu?”

Răspuns: Pentru a se deschide ochii noştri. (Matei 20.32-34), dar nu când voim noi, ci când El voieşte, la a doua venire a Fiului pe norii cerului (Matei 24.29-30 şi Luca 21.25-27).

Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti.” (Matei 26.39) "În zilele când va grăi al şaptelea înger (ştiinţa în opinia mea), când va fi să trâmbiţeze, atunci va fi săvârşită taina lui Dumnezeu." (Apocalipsa 10.7)

“Şi El a zis: Du-te şi spune poporului acestuia: Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi, uitându-vă, vă veţi uita, dar nu veţi vedea.” (Isaia 6.9) "V-am spus acestea, înainte de a se săvârşi, ca să credeţi când se vor întâmpla." (Ioan 14.29) "Acestea vi le-am spus, ca sǎ nu vǎ smintiţi, ca sǎ vǎ aduceţi aminte de ele când va veni ceasul lor." (Ioan 16.1-4) "Încă multe am a vă spune, dar nu le puteţi purta acum. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului (ştiinţa în opinia mea), vă va călăuzi la tot adevărul." (Ioan 16.12-13) "Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte." (Ioan 14.17)

 

În 2008 am participat la Heidelberg la prima conferinţă EMBO despre Centrosom, dar nu m-au lăsat să distribui lucrarea “Adam mtDNA theory”, deoarece geneticienii considerau că nu se moşteneşte; apoi, în 2009, eu am emis Teoria Creaţionismului Evolutiv al Omului şi am fost criticat crunt: https://acum.tv/articol/9540/ şi https://acum.tv/articol/9565/, şi apoi am mai scris 3 cărţi şi un raport ştiinţific (încă în lucru), pe care le puteţi descărca gratuit de pe siteul: http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/scrisul-in-stiinta-i...

  1. Adam mtDNA inheritance theory
  2. De la Adam la Judecata de apoi
  3. Armonii divine modificate genetic
  4. Geneza şi genetica
  5. Biocomunicaţii extrasenzoriale

 

EPILOG: "S-a făcut Adam ca unul dintre noi, cunoscând binele şi răul." (Facerea 3.21)

As scientists, our role in society is to act as guardians of truth. Our mission is to discover things that are true, to share that truth with society, and to protect it from corruption and preserve it for future generations. But here’s the thing: we are not alone in that. Discovering and defending truth is also the mission of our colleagues in the arts, social sciences, and humanities, as well as journalists… If we are to defend science, we must stand together with the other truth-tellers, including our non-scientist colleagues.” (Jon F. Wilkins, March 23, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48911/title/O...)

Traducere: Ca oameni de ştiinţă, rolul nostru în societate este de a acţiona ca gardieni ai adevărului. Misiunea noastră este să descoperim lucruri care sunt adevărate, pentru a împărtăşi adevărul cu societatea, pentru a-l proteja de corupţie şi a-l păstra pentru generaţiile viitoare. Este o vorbă: noi nu suntem singuri aici. Descoperirea şi apărarea adevărului este deasemeni o misiune pentru artă, ştiinţele sociale şi umaniste, asemeni şi jurnaliştilor… Dacă vrem să apărăm ştiinţa, trebuie să acceptăm şi alte opinii despre adevăr, inclusiv pe cele ale nespecialiştilor.

 

Comentariu publicat de Contact Cultural pe Februarie 4, 2020 la 9:00pm

Mă bucur că vă place și că înseamnă ceva..."stihiile"

Dar, cred că axiologia nu se supune subiectivismului sau circumstantei personale subiective.

...valorile trebuie servite, nu se editează personalistic vorbind. Adică..., nemini res sua servit, astfel că ajungem la concluzia: neminem laedere. Asta înseamnă într-adevăr renunțarea la imperiul sinelui.

Am scris principiile în latină pentru că ați amintit de drept (științe juridice)

Comentariu publicat de Adrian Scrimint pe Februarie 4, 2020 la 4:53pm

Calitatea e interpretabilă, personală sau dedată efectului de turmă. Extrem de profunde stihurile, cu ademenire predilectă către trezirea rațiunii. Am învățat despre acest argument și la facultatea de drept: „per a contrario”! M-a bucurat popasul! :)

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor