Prăbuşirea Atlantidei a avut loc în jurul anului 12.000 î.d.C. Lucifer ruşinat tăcu câteva milenii, pentru ca din nou să apeleze la mila lui Dumnezeu. Pentru a doua oară, Dumnezeu acceptă compromisul, indicând lui Lucifer două teritorii pentru a se întrupa: India şi Egiptul. Multe, peste20 de milioane de spirite negre, se întrupează în India şi Egipt şi reuşesc să se curăţească. Acceptă robia, munca fizică grea, cele 20 de milioane de spirite negre şi de culoare închisă reuşesc să atingă primele trepte ale Zonei Luminii. Dar Lucifer se înrăieşte. Având drum liber spre Pământ, râvnind la vechea civilizaţie a Atlantidei, Lucifer nu ascultă indicaţia lui Dumnezeu de a se întrupa în India şi Egipt, şi împânzeşte Pământul în scopul de a crea mai multe împărăţii luciferice, deoarece spunea Lucifer, , Dumnezeu   nu va putea   prăbuşi   întreg Pământul.Astfel, Lucifer declară făţiş ostilităţile deschise cu Cetatea Opalică. Pământul intră într-o fază dramatică de împărăţii care cuceresc pe altele spre a se impune. Începe pe Pământ era războaielor, a năvălirilor, a neînţelegerilor, era confuziilor. Împărăţia lui Lucifer se scindează. O parte ţine legământul cu Dumnezeu şi cere să fie ocrotită şi condusă spre izbăvire. Aceste spirite de culoare închisă se întrupează formând poporul Israelian cu care Dumnezeu face un legământ prin Avraam, că este poporul ales să fie adus la lumină. Poporul se dovedeşte însă încăpăţânat şi neascultător, în cele din urmă fiind invadat de spirite luciferiene. Dumnezeu hotărăşte atunci ultima probă de salvare a poporului evreu luciferic şi trimite din Opal pe Iisus, Fiul Său, să întoarcă la credinţă   şi   ascultare pe poporul său.Iisus se pozitivează în Egipt în oraşul Alexandria, ţinând legătura cu Iudeea. Treizeci de ani Iisus stă în Egipt, ca apoi să meargă între iudei spre a-i chema la ascultare faţă de învăţăturile divine revelate prin Iisus. În felul acesta, Dumnezeu îşi respectă angajamentul ca propriul său Fiu să propovăduiască învăţătura Lui în mijlocul poporului ales de Dumnezeu spre a fi salvat. Dar soarta lui Iisus a fost tragică, după cum se ştie. Spiritele luciferice L-au răstignit. Răstignirea lui Iisus a provocat o cruntă revoltă în Lumea Opalică, astfel încât Dumnezeu în mare efort Opalic, hotărăşte arderea definitivă a spiritelor cu culori închise şi negre. Dar Opalul nu era pregătit pentru o astfel de cruntă intervenţie şi, de aceea, de la Iisus încoace, Opalul a trăit pregătindu-se pentru definitiva şi totala  intervenţie, care să desfiinţeze pentru totdeauna   împărăţia   luciferică.De data aceasta însă, nu va mai fi o distrugere fizică, pozitivă, ci o distrugere negativă, oardere a spiritelor de culoare închisă şi neagră.Opalul a trimis de-a lungul secolelor aleşi misionari, care au clădit o cultură înfloritoare ce se aseamănă culturii de pe planetele superioare. Toată cultura, toţi filozofii, oamenii de artă şi marii descoperitori şi inventatori ai istoriei noastre sunt misionari trimişi din straturile superioare. Pe un Pământ nou curăţit de foc vor veni alţi noi înţelepţi şi luminători, care să conducă Pământul spre un nou destin mai limpede, mai luminos Iată ce ne-a comunicat    Tatăl Ceresc     la începutul lunii august 1976:
  • “Într-un fel, sunt puţin supărat pe pământeni că n-au fost mai disciplinaţi, mai sârguincioşi, mai activi, că nu s-au străduit să descifreze mai de mult legile şi fenomenele care-i înconjurau. Au aşteptat prea mult să li se dea de pomană ceea ce ei nu făceau. În loc să ia un exemplu de la cei ce i-am trimis şi să le urmeze sfatul şi îndemnul, au început să-i numească zei  şi au inventat cererile de ajutor, tot felul de implorări şi invocări ca să-i salvăm din necazurile şi suferinţele pe care singuri ei şi le făceau. Religiile sunt creaţia pământenilor, nu a Mea. Nici unul din cei ce Eu i-am trimis nu i-a învăţat să Mi se închine sau Să-mi aducă laude. Ei, totuşi, şi-au creat un refugiu în slujirea formelor şi cuvintelor, al căror conţinut nu-l respectau. De aceea, toate religiile, fără nici o excepţie, au fost sursele denaturării adevărului revelat de Mine, prin cei ce Eu i-am trimis. Am rupt din Mine o parte şi am trimis-o pe Pământ să-i înveţe curajul, bărbăţia şi lupta. M-am aşteptat la mai mult din partea pământenilor dar M-au decepţionat … Aceştia au fost pământenii … Cei ce nu făceau parte din categoria celor răi au fost prea legaţi de împlinirile pozitive, prea au vrut să se sature cu cele pământene, trecătoare, înloc să fie însetaţi după cele veşnice şi nepieritoare… Am avut atâtea lumini printre ei … şi totuşi, nu le-au înţeles, n-au învăţat, n-au descifrat … . Dacă totuşi voi revărsa Iubirea Mea pe Pământ, voi face aceasta numai pentru frumuseţea care au împodobit până şi lăcaşul Meu. Datorită lor, voi face pentru Pământ ceea ce niciodată  nu  am făcut cu nici o planetă şi niciodată nu voi mai face. Ei, martirii, merită pe deplin lumina ceau primit-o şi o vor mai primi cu prisosinţă. Dar, celor ce au iubit adevărul şi dreptatea într-atât încât nu s-au temut de nimeni şi de nimic, lor şi pentru ei voi interveni pentru a restabili echilibrul  şi pe acest Pământ.… (pauză) Da! Am urât şi Eu ceva: laşitatea oamenilor, slugărnicia şi linguşirea, trufia netrebnicilor    ş  i    ignorarea      pretinşilor         învăţători. M-au dezgustat rugăciunile false şi M-au scârbit cei ce pretindeau că Mă slujesc … Nu pot trece şi pe aceştia cu vederea …nu pot … nu pot! Cei ce M-au înfruntat, cei ce au călcat legile şi le-au întors cu susul în jos, cei despuiaţi de caracter, cei ce au tâlhărit adevărul şi valorile, vor pieri … se vor şterge cu desăvârşire până şi urmele lor pe acest Pământ, căci răzbunarea Mea  va fi necruţătoare. Voi trece multe cu vederea,   greşelile, abaterile celor care din   nepricepere sau din neştiinţă au greşit  . Pe cei însă, care au lucrat contrar  tuturor legilor, contrar oricăror reguli şi discipline elementare, pe cei care au stricat ordinea şi echilibrul nu-i voi cruţa de jăraticul ce va ţâşni din ochii şi din mâinile Mele…Voi închide ochii, îmi voi întoarce privirile şi voi zdrobi şi voi nimici aşa cum ei au zdrobit  şi au nimicit ceea ce Eu cu trudă am sădit. Au ridicat cuţitul, au îndrăznit, au avut curajul să înfrunte raţiunea, gândul şi conştiinţa şi ridicând cuţitul, au ucis ceea ce ei nu aveau nici un drept să o facă. Totuşi au făcut … au făcut de nenumărate ori şi în repetate rânduri, cu toate că  Eu m-am opus şi am strigat: NU FACEŢI ASTA! Ei au făcut totuşi mereu mai mult, din ce în ce mai mult, până când M-au determinat să I-au măsuri radicale, hotărâri nestrămutate, definitive. Un timp îmi întorsesem privirile de la acest Pământ … să nu mai văd, să nu mai aud … Acum am început încet, încet să-mi adun gândurile, puterile, energiile ce clocoteau deja în Mine şi-n toată lumea Mea.Voi privi mai întâi la cei ce aşteaptă semnalul Meu ca să-i încarc cu priviri nebănuite ,apoi mă voi întoarce către cei vinovaţi şi în clipa în care privirile Mele se vor fixa asupra lor, se vor deschide zăgazurile mâniei  Mele asupra lor, toată urgia pe care am acumulat-o de veacuri …Vor tremura munţii şi se vor tulbura oceanele, vor izbucni flăcări în spaţiile întunericului şi-l va mistui până la scrum, iar scrumul şi cenuşa le voi azvârli în găurile acestui univers, acolo unde nimeni nu poate pătrunde.Că vor fi lacrimi, că va fi jale, că va fi suferinţă în tot şi-n toate … nu am ce face! N-am altă cale. Legile se vor manifesta din plin provocând   fenomene neînchipuite de vreo minte vreodată De aceea pregătiţi-vă! Ceasul a sosit! Trâmbiţele au început să sune. Voi ce le auziţi,lucraţi, privegheaţi, aşteptaţi. Veţi primi ceea ce nu aţi putea primi dacă Eu nu aş face ca voi să puteţi.Vom fi alături într-un front al vieţii şi al morţii, într-un front al dreptăţii, al răzbunării şi al judecăţii. Cărţile toate se vor închide şi gândurile vor citi în cartea forţelor şi puterilor ce vor acţiona  cu o  precizie  matematică.Totul este pregătit, totul este ordonat, în lumile văzduhului domneşte perfecta disciplină.Totul este studiat, totul analizat, fiecare la locul lui va împlini automat ceea ce i s-a trasat să împlinească. De acum veţi fi echilibraţi, da nu normali, aşa cum înţeleg cei din jurul vostru normalitatea. Sunteţi în mâinile Mele pentru că îmi aparţineţi şi până ce visul se va împlini, veţi trăi ceea ce nu aţi putut visa voi vreodată, căci împlinirea visului implică surprize şi factori neprevăzuţi  de nimeni, pentru că  nu  au putut să-i prevadă. De acum ne vom întâlni mereu pentru că puteţi răsufla uşuraţi, drumul mult aşteptat a păşit în mâinile Mele. Frânele, de asemenea, tot în mâinile Mele sunt. De aceea, bucuraţi-vă şi voi că şi aşa n-ati cunoscut bucuria pe drumul pe care eraţi angajati Fiţi binecuvântaţi şi “la lucru”! Răutatea şi suferinţa pe Pământ se amplifică însă prin prezenţa sufletelor negre lucifericedornice de a stăpâni şi de a îmbogăţi prin exploatarea celor umili şi nevoiaşi.După zdrobirea lui Lucifer în Atlantida, la un timp îndelungat după aceea, parte din sufletele luciferice cer Opalului cu insistenţă, iertare şi îngăduinţă. Opalul, conştient că drama se va amplifica, acordă totuşi şansa pentru refacere, promiţând trimiterea de misionari speciali ca să-I îndrume. Nu mai este necesar să insist deoarece este vorba de poporul iudeu, a cărui istorie a rămas scrisă, deşi pe alocuri a fost denaturată de preoţime.Poporul iudeu a beneficiat de multe revelaţii şi comunicări din partea sufletelor superioare.Ajunseseră în posesia multor adevăruri pe care însă nu le-au preţuit şi nu le-au respectat. Ba mai  mult, căzuseră cu toţii în orbire datorită oştii conducătoare a preoţilor care era construită din suflete căzute şi negre ce trăiau în huzur, falsitate şi minciună.Ceea ce era însă mai grav era faptul că se considerau “poporul ales”, singurul popor iubit de Dumnezeu, care deţine   adevărul absolut “LEGILE” pe care pretindeau că le respectă, dar în realitate  trăiau într-o totală minciună şi denaturare a adevărului.Orgoliul şi făţărnicia lor extremă a determinat pe Părintele Luminilor să recurgă la o ultimă  încercare de a salva pe luciferieni: trimiterea unui misionar chiar din Opal şi aflat printre cei mai apropiaţi colaboratori ai săi la Rama Opalică.Chemării Părintelui Nostru i-a răspuns “UMILINŢA DIVINĂ”, IISUS CHRISTOS, care, de bună voie, a primit întruparea în infernalul Pământ.Pământenii nu vor putea înţelege niciodată ce cumplită dramă, ce grea suferinţă a fost pentru    Iisus ruperea de cei dragi ai Săi şi acceptarea coborârii în cea mai întunecată lume, lumea dezordinii, a confuziei, a contradicţiilor şi a rătăcirilor. Numai noi cei din Opal, noi cei ce am fost tot timpul alături de El, numai noi am putut înţelege gustul amar pe care l-a simţit cel ce nu era înţeles.Egiptenii totuşi, au fost primitori. Au înţeles şi au asimilat învăţăturile sale. Evreii însă, au fost dintr-un început ostili şi duşmănoşi. De ce? Pentru că Iisus nu i-a cruţat. Văzând că tot ce le spunea , ei răstălmăceau, Iisus trece la lupta deschisă, mustrându-i public.Iisus nu a putut spune multe … oamenii nu erau capabili să înţeleagă Împărăţia Luminilor şi tainele ei şi, totuşi, învăţătura sa a adus lumină. Dar, mai mult ca învăţătura, a fost viaţa lui care a însemnat: “JERTFĂ PENTRU ADEVĂR”. Neprimirea lui Iisus de către spiritele  luciferice, răstignirea cu care ei au răspuns Marii IubiriDivine a provocat în Opal şi în celelalte lumi o nemaiîntâlnită revoltă. Toţi au cerut Părintelui Nostru distrugerea lumii luciferice, care ajunseseră să împânzească Pământul.Părintele Luminilor, retras în palatul său, alături de colaboratorii săi au făcut sfat prelungit şi au hotărât nimicirea prin ardere a întregii lumi luciferice.- pauză -ISUS s-a reântors decepţionat, înfrânt. Întristarea şi mâhnirea sa L-au făcut incapabil de a reveni imediat în Opal. A zăbovit o perioadă îndelungată … (Heruvicle este abătut, impresionat, aîntrerupt relatarea amintindu-şi de vremea aceea …) A zăbovit o perioadă mai îndelungată, rătăcind prin celelalte straturi şi, într-un târziu, la insistentele noastre chemări, IISUS revine, în sfârşit, în  Opal, dar trist şi neîmpăcat.…………………………………………………………………………………………………………Heruvicle s-a retras. Veronica simte apropierea însăşi a lui ISUS, care vrea să vorbească.
    - Vă vorbesc acum, Eu, Fiu al Luminii, ca să mărturisesc vouă dezamăgirea pe care mi-a provocat-o Pământul care nu m-a înţeles, nu m-a ascultat. Nu numai cei din vremea Mea ci şi cei ce au urmat după Mine, nu numai că nu au înţeles ei adevărul, dar, din cauza deformării lor au deformat şi adevărurile formulate de Mine. Este drept că nu am spus totul, dar am spus ceeace este esenţial: JERTFA DE SINE, TOTUL PENTRU CEI DE LÂNGĂ TINE! TOTUL PENTRU ADEVĂR! O spun clar ca să ştie toţi: N-am vrut ca Învăţătura Mea să se transforme în religie! Am vrut ca prin jertfa de sine omul să devină mai realist şi văzând realitatea să opteze pentru jertfă! Atât şi nimic mai mult! De ce? Pentru că numai prin “fapte” omul ajunge la lumină. Numai prin faptele jertfelor sale de zi cu zi omul ajunge să descopere în sine izvorul de adevăr şi lumină. EU nu am cerut să mi se aducă cântări de laudă, slujbe şi ofrande. N-am cerut să mi se ridice temple şi biserici pentru că am ştiut că odată cu acestea se vor ridica preoţii care, plini de orgoliu şi minciuni, vor pretinde că aduc har în numele Meu. Minciuni! Nimeni nu poate aduce altuia har sau lumină! Lumina nu vine din afară! Vine din lăuntru, vine de la sine, după ce omul a ajuns să fie apt de jertfă şi să trăiască jertfit pe altarul dragostei şi iubirii de semeni.Din iubire am venit pe Pământ, din iubire am luptat cu întunericul, din minţile celor ce mă înconjurau, şi le-am arătat calea spre lumină, şi tot din iubire, din iubire pentru adevăr, am mustrat pe cei orgolioşi şi făţarnici spre a nu ascunde adevărul. Preoţii, zişi ai Mei, în loc să-Mi urmeze exemplul şi-au construit castele şi palate, s-au  dedat la desfrâuri, petreceri şi huzur pe munca celor supuşi şi credincioşi, care, din naivitate deşi vedeau, nu s-au revoltat.Revolta Mea … Mi-am manifestat-o prin Martin Luther, trimis special să pună accentul pe ce era esenţial în Învăţătura ACŢIUNEA REALISTĂ FAPTELE IUBIRII JERTFA PENTRU ADEVĂR Că am fost mistificat… Nu din vina Mea, ci din vina celor ce aşteptau lumina din afară. Ce înseamnă“salvator”? De ce am fost numit MÂNTUITOR?;EU nu mântuiesc pe nimeni. Nici EU,nici fraţii Mei,nici Părintele Nostru. MÂNTUIREA, SALVAREA vine din sine, porneşte din lăuntrul fiecăruia căci, repet, ceea ce am spus şi pe Pământ ; ÎMPĂRĂŢIA LUMINII ESTE ÎNLĂUNTRUL FIECĂRUIA . Aceeaşi eroare din legătura cu iertarea păcatelor. Mi s-a atribuit iertarea ca şi cum, la fel ca şi lumina, iertarea ar veni din afară. Nimeni nu poate şterge petele de pe suflet decât cel pătat prin efort, prin străduinţă, prin faptele iubirii. Sunt multe în scrierile ce v-au rămas, care au fost greşit traduse şi interpretate şi care au denaturat cele spuse de Mine. Salvarea Mea pe Pământ a fost să visez un Pământ nou, o altă lume, o lume nouă. Într-adevăr când am intrat în Ierusalim pe asin şi am fost primit cu ramuri de finic şi strigăte bucurie, am trăit bucuria pe care speram să o am şi în viitor, când voi reveni pe Pământ. Nu voi reveni însă decât după ce pe Pământ se va instaura ordinea şi vor fi respectate cu sfinţenie LEGILE! Şi EU şi toţi fraţii Mei din Opal aşteptăm hotărârea Părintelui Nostru de a începe ultima intervenţie asupra Pământului: arderea celor cu culori închise şi a sufletelor negre care stăpânesc Pământul. Cu toată cultura şi civilizaţia la care a ajuns Pământul, din punct de vedere sufletesc s-a instaurat o cumplită secetă. Filozofii rătăcesc în noţiuni abstracte sau prea primitive, iar artiştii, poeţii şi muzicienii sunt lipsiţi de idei. În ultimul timp, sufletele superioare stau resemnate, nevrând să revină pe Pământ. De ce?Pentru că luciferienii conduc totul din umbră, mascat, acoperindu-şi tâlhăriile şi minciunile pe care opinia publică le crede. Nu vreau să intru în detalii, deşi noi cei din Opal cunoaştem toate ascunzişurile lumii luciferice, care crede că biruinţa este asigurată de bani şi de arme, dar aceasta înseamnă dezastru…Dezastru este, într-adevăr, aproape, pentru că niciodată pe Pământ n-a fost atâta dezordine şi nedreptate ca în acest secol al celor mai mari fărădelegi. De aceea nu va întârzia pedeapsa! Judecata vine! … se apropie şi nu va cunoaşte mila şi iertarea! Va fi mai întâi o purificare a atmosferei pământene care va arde emanaţiile negative ale ticăloşilor. Din Opal vor izvorî radiaţiile “DURAN” care vor arde tot ce e particulă, atom sau microorganism răufăcător. Vor fi purificate mai întâi văzduhurile, oceanele prin DURAN”, apoi vor ţâşni radiaţiile “TRITON”, care lent, vor începe să descompună minţile celor ticăloşi, să-i facă să mărturisească singuri, în mod public, fărădelegile lor … dar căinţa lor va fi zadarnică …nu va exista pentru nimeni şi pentru nimic, căci mai presus de milă este DREPTATEA DIVINĂ Apoi va veni potopul flăcărilor arzătoare ale “TRININULUI”, care, va mistui lent corpurile sufleteşti ale celor întunecaţi, coborând atât pe Pământ, cât şi în lumea luciferică, distrugând-o până la totala nimicire cu toate locaşurile ei.Va fi spaimă, va fi groază pe întregul Pământ, capetele toate se vor pleca şi fiecare îşi va recunoaşte partea sa de vină. Atunci multe cărţi se vor deschide, care au stat de veacuri închise şi adevărul celor ce au prorocit va ieşi singur la lumină. Într-o lume purificată vom putea relua conducerea prin cei ce îi vom trimite pe Pământ. Desigur, marea majoritate a celor ce vor rămâne pe Pământ vor primi comunicările noastre şi vor urma sfaturile care vor fi primite prin mediumnitate. Vom trimite mediumuri destul de multe, pentru ca fiecare ţară să aibă instrumentul necesar comunicărilor, astfel ca să poată exista o strânsă legătură între suflete şi cei de pe Pământ. Vor mai rămâne însă şi din cei ce vor prefera să rămână credincioşi religiilor tradiţionale. Nu-i vom împiedica, fiecare va rămâne liber să opteze pentru calea pe care o va considera proprie înţelegerii sale.Doresc însă ca Pământenii să-şi unifice eforturile pentru a realiza o unică concepţie despre viaţă şi existenţă. Arderea nu va cruţa pe mulţi cu pete pe spiritul lor, care vor crea probleme conducerilor. În orice caz, dorim ca orice abatere de la LEGI să fie aspru pedepsită. Păcatul, fărădelegea nu trebuie iertate. Nu trebuie iertate: MINCIUNA, CALOMNIA, INSULTA ŞI CU ATÂT MAI MULT, FURTUL SAU LOVIREA.Dorim ca fiecare ţară să fie condusă de iniţiaţi şi filozofi care vor fi trimişi de noi şi vor fi comunicaţi prin mediumuri. Heruvicle, călăuzitorul tău şi fratele nostru, are acum cuvântul, să continue el şi să vă spună ce are de spus. EU mă retrag acum dar ne vom întâlni din nou pe această cale …

Vizualizări: 299

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Aprilie 15, 2014 la 11:54am

Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Aprilie 13, 2014 la 12:12am

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor