„Neam viclean și desfrânat (israelit) cere semn, dar un semn nu i se va da, decât semnul lui Iona proorocul. Că precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile și trei nopți, așa va fi și Fiul Omului în inima pământului trei zile și trei nopți. Bărbații (asirienii) din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta (israelit) și-l vor osândi, că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; iată, aici este mai mult decât Iona” (Matei 12, 39-41)

           După 2000 de ani de existenţă colectivă, se confirmă ce a profeţit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu trimis pe Terra, diferenţa dintre efectele valorilor creştine şi efectele valorilor israelite, este ca diferenţa dintre arta cultivatului de fabaceae şi arta datului de pârţuri.

           Competiţia provine din lăcomie şi din dezvoltarea de timpuriu, a acelor porţiuni din creier, care au legătură cu lăcomia, trufia şi cu răutatea. Competiţia este demonică, iar demonul competiţiei are două coarne, lăcomia şi trufia. Este prima şi cea mai amplă cădere din Cer, cu efecte devastatoare dacă nu înţelegem asta, devenind după chipul şi asemănarea diavolului. Să ne înțelegem de la bun început, deoarece unii au de multe ori impresia că fac altceva. "Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea Proorocilor(non-competiţia). ( Matei 7:12), spune Iisus Hristos din Eternitate. E o singură mare poruncă a curgerii iubirii, a vieţii, nuanţată ulterior în cele mai de jos cotloane ale nevoilor umane, cele 9 Fericiri. Şi ar putea să ne oprim aici, că am spus totul despre planul lui Dumnezeu, restul este practică.

           Totuşi, să mai nuanţăm puţin. Când rezolvi din altruism o problemă complexă, cu eforturi și costuri mai mici decât concurența, nu se numește competiție, ci evoluție. Când rezolvi din altruism, cu costuri mai mici şi nu din orgoliu personal, aceeași problemă pe care altul o rezolvă încrâncenat, nu e competiție ci evoluție. Când prin credință muți munții, în timp ce altul are nevoie de multe macarale, de asemenea se numește evoluție și nu competiție. Diferenţa dintre "puricele diavol" şi "elefantul Dumnezeu"(na, că v-am păcălit, nu sunt maniheist!), este diferenţa dintre credinţa în "cap" şi credinţa în "inimă", a spus asta un Sfânt neputrezit de la Muntele Athos, care de aia a ajuns neputrezit, că a ştiut ce să facă, spre deosebire de cei ce se cred deştepţi de îi mănâncă viermii, ştiinţific. Evoluția "dospește aluatul" în linişte, pace, neputreziciune, după cuvântul Mântuitorului, competiția forțează artificial creșterea şi formează greşit creierul, așa cum a explicat și Iisus.

           Competiţia e totuna cu des-frânarea. De aceea, mamifere cu creierul de maimuţă, o singura dată pe an sunt în competiţie, atunci când au sângele otrăvit cu hormoni. La oamenii cu creierul de maimuţă, aflaţi în competiţie zi de zi, dereglările hormonale sunt cronice şi produc tot felul de boli. Nici nu trebuie să-i bată Dumnezeu pentru faptele lor, că se bat singuri. Notaţi-vă pe o hârtie, de câte ori într-un grup de interese, e utilizat cuvântul competiţie şi veţi vedea pe ce scară acel grup e anti-Hristic. Chiar şi atunci când unii membri ai grupului sunt bisericoşi, ei nu merg la biserică, ci la o sinagogă puţin modificată, deoarece pe aia o văd în orbirea lor. Competiţia e tortul, trufia e felia de tort, competiţia e o trufie perpetuă. Orice act de competiţie, pe lângă lăcomie şi slavă deşartă, este în acelaşi timp şi un act de agresiune energetică şi chiar fizică, adică o metodă satanistă de dezvoltare. Ioan spunea că, a urî pe cineva, înseamnă a-l ucide. A jertfi pe cineva, a omorâ o fiinţă cu viaţă, sau a fi complice la jertfirea cuiva, înseamnă "a urî" pe acel cineva. În urma acestui antrenament voodoo al competiţiei, susţinut în vechime ritualic de preoţii voodoo, de jertfe voodoo orientate împotriva sufletelor nevinovate, neprihănite, miei, porumbei sacrificaţi ritualic, ajungi prin legile fireşti ale scăderii energetice, ale incitării anti-Hristice, să munceşti în structuri mari, anti-Hristice, împotriva propriului popor bine orientat spre Hristos, fiind plătit ceva mai bine, evident, întrucât banul e ochiul dracului şi să ai în acelaşi timp orbul găinilor.

           Oricât de ciudat ar părea pentru unii, opusul competiţiei, al desfrânării, este disciplina, în sensul schimbării omului vechi, în sensul punerii vinului cel nou în burdufuri noi şi nu în burdufuri vechi, Hristos spune asta din Eternitate(Luca, 5:38). Merge şi smerenia, dar smerenia e un cuvânt din slavonă care a fost utilizat în sensul de sclavie, ceea ce e fals.

           Mândria e creştină, de asemenea un cuvânt ce a fost tradus greşit din scripturi, deşi Isaia scrie că Hristos va veni mândru de belşugul puterii Lui, cu hainele stropite de sânge, "Cine este Cel ce vine împurpurat, cu veşmintele Sale mai roşii decât ale celui ce culege la vie, cu podoabă în îmbrăcămintea Lui şi mândru de belşugul puterii Lui? "Eu sunt Acela al Cărui cuvânt este dreptatea şi puternic este să răscumpere!"" (Isaia, 63:1). In Dex, "mândrie" e sinonim cu "demnitate". Dacă din altare, propovăduieşti împotriva a ceea ce un copil, un elev învaţă din dicţionar, cu cele mai bune intenţii, din altare, poţi distruge un popor. Fără demnitate, fără mândrie, Iisus nu ar fi putut pune mâna pe bici să-i altoiască pe duşmanii lui Dumnezeu la ei acasă, în templul lor voodoo unde şi vindeau animale nevinovate pentru jertfe. A fost un gest de normalitate, de demnitate, pildă generaţiilor următoare, prostite şi minţite să se comporte asemenea oilor blege jerfite în faţa duşmanilor lui Dumnezeu, nicidecum un demers competiţional războinic.

           Iar "pocăinţa", e o traducere pentru "întoarcerea în interior", pentru recunoaşterea greşelilor fizice dar şi ideologice, aşa cum a explicat şi David la bătrâneţe când s-a mai deşteptat puţin, în Psalmul 51, pe care ei îl consideră de-al lui Moise şi Aaron, cu stupidele lor  jertfe voodoo, prin justificarea şi incitarea la crimă organizată împotriva neprihăniţilor, deşi David nu e de-al lor, iată dovada:

          "Dacă ai fi voit jertfe, şi-aş fi adus;
           Dar şie nu-şi plac arderile de tot.
           Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit;
           Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită"


           Competiţia e diavolească de la începuturile căderii diavolului şi până în ziua de azi, diavol care a căzut energetic prin competiţie cu îngerii, competiţia fiind menţinută artificial doar în anumite cercuri de interese, stăpânite de aceşti pseudo-îngeri. Vezi cazul lui Iuda, în care diavolul intra şi ieşea ca la el acasă, conform mărturiilor lui Iisus, pentru că Iuda era mereu în competiţie cu ceilalţi colegi de apostolat, după cum a atenţionat însuşi mântuitorul. "Când voi întinge bucăţica de pâine în blid, imediat cel pilotat de diavol va face la fel ca mine, pentru a fi remarcat astfel de ceilalţi, pentru că e în competiţie cu ceilalţi... Dar voi, dacă veţi fi chemaţi într-o adunare, aşezaţi-vă în ultimul rând şi nu în faţă... Maria a ales calea cea bună şi nu Marta... etc., samd.". Deci, dacă eşti în competiţie cu aproapele tău şi crezi în Dumnezeu, Dumnezeu nu te va ajuta, dovada a fost Iuda, care putea să-l atingă cu degetul pe Dumnezeu, nu doar să creadă în Dumnezeu şi cu toate acestea altcineva îl conducea spre împlinirea destinului său anti-Hristic, lăsându-i iluzia propriei libertăţi victorioase. Iar faptul că ştiinţa CIP-urilor biometrice, de control al oamenilor, bazată pe matematică, nanotehlogii, a fost prevăzută în Biblie acum peste 2000 de ani(Apoc. 13:15-18), înseamnă că finalitatea celui rău şi a competiţiei e previzibilă şi aplicabilă. Aşa se formează cel rău, prin metoda alegerii, a deciziei personale, prin credinţă în cap şi ca medium pentru diavol.

           Prin două metode diavolul acţionează eficient pe planeta Terra:

  1. Prin invizibilitate, pe care o stăpâneşte inclusiv la nivel tehnologic, astfel scad şansele ca oamenii să creadă şi în ce nu se vede, adică în Dumnezeu
  2. "Gânditor pilotează pe oamenii fără credinţă în inimă", prin metoda competiţiei, de la căderea din cer a diavolului şi până în zilele noastre.

           De ce se decade energetic prin competiţie? Ar fi multe de amintit aici, dar mă opresc la două aspecte medicale uşor de înţeles, care sunt integrate de ani buni în sisteme educaţionale performante din unele ţări cu rezultate. 1% dintre oameni sunt autodidacţi în orice ţară, oameni precum Eminescu, Creangă, Tesla, ei nu datorează nimic profesorilor şi cu atât mai puţin profesorilor care se ascund în spatele lor pentru confirmarea orgoliului personal, de tip competiţional. La olimpiade, tot Eminescu, Creangă, Tesla se dă, deşi aceştia au urât competiţiile şcolare. Educaţie performantă înseamnă ca 40% dintre oameni să fie de valoarea celor autodidacţi, ceea ce în puţine ţări pot realiza. Asta se realizează de obicei în grupuri private de cercetare, care nu-şi permit să finanţeze orgolii, ci eficienţă, ştiinţă, evoluţie. Dacă nu s-ar ţine cont periodic de aceste descoperiri, de descoperirile medicale de top cu privire la funcţionarea optimă a noastră, probabil şi acum am fi la stadiul din urmă cu câteva secole, când rănile deschise erau tratate cu balegă proaspătă şi plină de paraziţi, întrucât gândirea superficială considera că muştele de pe o balegă, sunt efectul proprietăţilor dătătoare de viaţă ale acestei balegi proaspete şi pline de paraziţi. Iar ocultiştii deştepţi în imaginaţia lor narcisistă, ar ţine conferinţe despre planul lui Dumnezeu de mântuire prin jertfă, care se face prin rahatul plin de paraziţi. Deci:

           1.Competiţia produce tahicardie în 100% cazuri, iar asta pe termen lung înseamnă boli cronice, mai ales dacă sunt amplificate şi de stres. Industria farma are de beneficiat pe mai târziu!!! Spre deosebire de mişcarea fizică periodică, ce determină tahicardie pe termen scurt, pentru a produce o liniştire a inimii în restul şi cea mai mare parte timpului. Conform cercetărilor, sporturile extreme practicate regulat sunt de asemenea benefice sănătăţii. Drumeţiile off-road, cu mountain-bike, înotul subacvatic etc., pot fi practicate fără probleme după vârsta de 50-60 de ani şi în plus, te fac să vezi banalul cotidian într-o nouă lumină. Mai ales dacă te dezobişnuieşti de lungul şi toxicul exerciţiu competiţional orientat împotriva oamenilor, ce presupune o interacţie la nivel de câmpuri, un ritual de farmece orientat împotriva adversarului, încercând să-l domine, să-l stăpânească. Ori stăpânitorul cel mare al lumii acesteia este diavolul, Dumnezeu nu este un stăpânitor, ci un Creator.

           Nu există competiţie cu atribute, cum se justifică unii, există competiţie şi atât, că exerciţiul dereglării neuro-hormonale generale, a organismului, împotriva naturii, nu ştie gramatică. Sportul de performanţă însă, e dăunător sănătăţii, se vede asta în special după o anumită vârstă. Starea de fond creativă, sănătoasă a organismului, e caracterizată de o încetinire a bătăilor inimii faţă de medie, pentru că şi în isihasm e la fel, altfel nu se emit frecvenţe alfa de către creier, creativitatea dispare, fiind înlocuită de docilitate şi dresaj, iar personalitatea devine toxică şi nu benefică. Uitaţi-vă în jur şi îi recunoaşteţi după comportament, că e foarte simplu. Nu spunea Hristos "Ce-i foloseste omului să câstige lumea întreagă, dacă-si pierde sufletul?” (Marcu 8, 36). Ori, Hristos nu era un intelectual puturos, în permanentă competiţie cu aproapele său, care vorbea în metafore ca să mintă şi să domine, Hristos este Cuvântul Veşnic al Adevărului, ce există de dinainte de facerea lumii şi până după preschimbarea totală a lumii. 

           "Cand se inserează, voi ziceţi: Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu."(Matei 16,2)
Mergând mai departe cu cititul semnelor în astronomie, la îndemnul Mântuitorului, observăm că atunci când o supernovă străluceşte mai ceva ca o stea obişnuită, mai ceva ca o galaxie, ca un anti-Hrist în cădere, e semn că în câteva luni va fi moartă, colapsată în stea neutronică, gaură neagră. Sunt aceleaşi legi, aceleaşi semne care guvernează peste tot, de aceea făcea referire Hristos la ele. Un bolnav incurabil în ultima fază, preţ de câteva zile, se face dintr-odată bine şi se simte excelent înainte de a muri. Cam aşa e la altă scară şi cu deştepţii pământului, care au totul la picioare într-o viaţă scurtă de om, nu din cauză că-i iubeşte Dumnezeu mai mult ca pe alţii, dimpotrivă: un Einstein, Lenin, Bill Gates, G.Soros, sunt supernove, adică moarte anticipat. Pentru că aceste supernove moarte sunt modelele educaţionale la care se face referire pe plan global. Ei nu au trecut prin nedreptate, temniţele bolşevice, la fel ca un Nikolai Aleksandrovich Kozyrev, un Grigore T. Popa, nu au trecut prin uitare forţată, la fel ca un geniu precum Nikola Tesla. Şi acum să revizuim puţin cuvintele Mântuitorului referitoare la stelele lumii acesteia, de data aceasta de la Matei, nu de la Marcu: "Si ce ar folosi unui om sa castige toata lumea, daca si-ar pierde sufletul?"(Matei 16,26). Este exact acelaşi lucru, foarte important din moment ce se insistă pe el, ce poate fi cuantificat, determinat, multiplicat, prin sistemul global educaţional. Întrucât competiţia produce suflete pierdute, suflete moarte, orbi ce îi călăuzesc alţi orbi spre groapă, morţi ce-şi îngroapă morţii, după cum a explicat în detaliu, Iisus Hristos cel Veşnic. 

           2.Fiecare are un ADN unic, la fel ca o melodie unică, creată armonios. Nu există ADN bun şi ADN rău, tot ADN-ul e prost, la fel cum toate otrăvurile cu care funcţionează organismul, sunt bune în doza şi ecuaţia potrivită. Luaţi şi înghiţiţi un gram de magneziu pur, un gram de sodiu pur, să vedeţi ce păţiţi. Mai bine vă delectaţi cu cianuri, dacă vă antrenaţi prin creşterea treptată a dozajului. După ce a fost decriptat genomul uman, după ce s-a luat Premiul Nobel pentru asta, geneticienii au făcut studii şi au constatat că genomul unui viermişor primitiv, este de 3-4 ori mai complex decât genomul uman. Având în vedere faptul că exită homeopatie cu  ADN, ca ramură a homeopatiei generale, cu tradiţie de zeci de ani în ţări precum Franţa (Dr. Maurice Jenaer etc.), ar rezulta de aici că ADN-ul e mai degrabă un program de creat simptome, decât o icoană la care să se închine oamenii de ştiinţă cu anumite aşteptări. În aceste situaţii, geneticienii s-au văzut dintr-o dată pe un drum la pomul lăudat, pe care scria de fapt drum închis, de aceea, de atunci nici nu prea s-a mai discutat serios, pe marginea acestui subiect. Vorbind strict genetic, fără aberaţii politice semitice ce nu au nici o legătură cu genetica, a-i considera pe unii semiţi şi buni, e o prostie la fel de mare ca a-i considera pe alţii anti-semiţi şi răi. Susţinătorii ambelor tabere, trebuie luaţi de urechi şi daţi cap în cap până-şi revin. Nemernicii sunt în general precoce şi geniali, talentele sunt în general proaste că te ţin pe termen lung într-un fals echilibru pentru ca alţii să ţi-o ia înainte, sănătoşi sunt doar roboţii care nu au suflet să evolueze, cam pe aici ne învârtim, fără a generaliza. Dar există ADN acceptat ca punct de plecare, chiar şi ca defecte genetice ale ologilor vindecaţi de pe timpul lui Iisus, ca punct de construcţie a casei solide pe temelie solidă, deci ACCEPTAREA. De aceea ADN-ul, unicitatea, nu are concurenţă atunci când se manifestă în deplinătatea potenţialului, pornind de la acceptare, pe plan interior. A nu se confunda cu acceptarea pe plan exterior, ce e o acceptare a tot ce vine din partea duşmanilor lui Dumnezeu, o acceptare fără credinţă, dar cu dresaj, obedienţă, complicitate. Nu ar fi existat Sfinţii Mărturisitori, dacă ar fi acceptat complicitatea şi asocierea de imagine cu planul duşmanilor lui Dumnezeu, atitudini de oi blege. Duşmanii lui Dumnezeu întotdeauna deturnează cu puţina lor inteligenţă sensul cuvintelor, aha, smerenie, acceptare, înseamnă că trebuie să ne acceptaţi pe noi, vă cere Hristos asta. Evident că mint. In aceste situaţii, rolul lui Dumnezeu mai rămâne unul singur, cum spunea Maestrul Ioan Muntean, "Să lăsăm grijile în seama lui Dumnezeu", dacă tot grijile ne vin din partea duşmanilor lui Dumnezeu. În felul acesta, putem ieşi la Lumină şi credinţa din inimă şi nu din cap, se poate manifesta în direcţia în care dorim noi. Altfel, credinţa noastră devine credinţă din cap, un soi de voinţă păgână combinată cu multe griji, iar cu cât te agiţi mai mult spre un scop, cu atât te înfunzi mai mult în mlaştină. Trebuie să ieşim la Lumină prin centrul Fiinţei, prin INIMĂ, înainte de a ne manifesta în sensul "Cere şi ţi se va da".

           Tot ce afirmă Iisus Hristos, reprezintă un aspect INTERIOR al problemei, niciodată un aspect exterior. Asta înseamnă la origini, cuvântul tradus "POCĂINŢA"! Când spune "Luaţi exemplu de la mine, că sunt blând şi smerit cu inima", precizează "CU INIMA", nu altfel, adică în "interior". Pentru ca duşmanii lui Dumnezeu să nu poată crea falsuri, să nu poată să-ţi ceară să ai o atitudine de oaie bleagă în faţa lupilor răpitori, pe plan exterior. Iar când ADN-ul cuiva se manifestă la potenţial maxim, pornind de la acceptarea interioară, ca cea mai bună rampă psihologică de lansare, neacceptarea falsurilor şi a grijilor ce vin din exterior, credinţa e exprimată fără îndoială, ca şi cum deja s-ar fi întâmplat, DORIND APROAPELUI NOSTRU CEEA CE NE DORIM ŞI NOUĂ, ÎN NUMELE ADEVĂRULUI IISUS HRISTOS ŞI CÂT MAI DES, voi cum credeţi că se manifestă un astfel de individ, că aveţi toate datele? Vă reamintesc eu, individul spală picioarele apropiaţilor, sau face ceva similar, deşi poate preschimba apa în vin! Vedeţi vreo umbră de competiţie aici? Eu nu. Pentru că tot binele pe care-l face, îl face în secret pentru a-şi aduna Comori în Cer, spre deosebire de duşmanii lui Dumnezeu, care fac binele pentru a fi remarcaţi, premiaţi, lăudaţi, iar în felul acesta comorile adunate de ei în Cer sunt zero, pentru că Dumnezeu nu răsplăteşte de două ori aceeaşi faptă. Ar fi nedrept faţă de Univers. Au primit laude şi onoruri pe lumea aceasta, s-a terminat, o spune Hristos, dar ei, fiind prostuţi cu duhul şi având mintea scurtă, nu-şi dau seama că se sapă singuri şi sărăcesc. Ba mai mult, în sărăcia lor strălucitoare, prin masonerie şi alte cluburi evreieşti, îi mai discreditează şi pe alţii care fac înmiit mai mult decât ei, fără a ieşi în evidenţă. Zic ei, dacă toată strălucirea de supernovă în cădere e a noastră, unul în minus nu mai contează, lichidaţi-l. Şi ăla se mântuie şi ei nu. Ca proştii. "Piatra pe care au aruncat-o zidarii(masonii), a ajuns să fie în capul unghiului"(Isaia 28, 16), spune profetul înainte de a fi torturat şi omorât de israeliţi, referindu-se la vîrful piramidei lui Keops, secţionat la fel ca pe bancnota americană tipărită de evrei! Sunt aşa de prostuţi, încât, în dorinţa lor de a se afişa ca iudeofili cu potenţial de a fi promovaţi pe undeva prin sinecuri, se identifică pompos cu păcatele tinereţii idolului lor David, pe vremea când acesta era un criminal laş fără bărbăţie, necunoscând măcar scripturile, mai precis faptul că David s-a rugat toată viaţa să-i fie iertate păcatele tinereţii şi aşa au apărut Psalmii. Dar tot nu a fost iertat până la urmă, nici David şi nici Solomon(Suleiman), pe care Iisus îl ironiza, punând iarba câmpului mai presus de slava lui Solomon. Păi oricine poate omorî pe altul mişeleşte, fără ca acesta să aibă posibilitatea să se apere. Ce mare calitate e să fii un criminal abject şi laş, atacând mişeleşte pe cineva care te-a provocat la luptă dreaptă, în codiţiile în care Ştefan al nostru, aşa mic de statură cum era, pe câmpul de luptă dărâma Goliaţii ca pe popice? Sau câtă bărbăţie avea David, să trimită la moarte un brav luptător ca să-i fure nevasta? Că acesta era David pe care ei îl au de model în creieraşele lor pilotate de diavol? Israeliţii n-au nici acum o constituţie, la fel ca cei din ţările bananiere din Africa, pentru a nu fi obligaţi să apere drepturile semiţilor de religie creştină şi musulmană. Dar ce să-i ceri snobului, dacă nu are discernământ, măcar la nivelul vârstei de 12 ani, pe testate? Nu asta le reproşa Iisus în (Matei 12,39)? "Neam viclean şi adulter..."! Spre deosebire de noi, românii, care avem drept înaintaşi pe cei mai viteji dintre traci (câţi am mai rămas), avem şi un Cucuteni mai vechi decât cetăţile din Sumer, avem oase, pandantive gravate, la Poiana Cireșului- Neamț, datate cu C14 la 20 000 ani, graţie Şcolii de Cercetare a Paleoliticului care s-a născut la Târgovişte, prin formarea profesionala şi efortul paleoliticianului prof. univ. dr. Marin Cârciumaru. AVEM ŞI O LIMBĂ ŞI O SCRIERE mai veche cu 2000 de ani decât scrierea cuneiformă din Sumer, la Tărtăria, apoi alfabetul sacerdoţilor lui Zamolxe, păstrat în  Tăbliţele de la Sinaia, Codexul Rohonczi, Scierile de la Uppsala). Evreii îşi susţin mândri descendenţa, la beţie şi incest, dintr-un Noe beţiv şi fiicele acestuia cu care s-a împreunat, în Biblia lor scrie asta, nu zic de la mine. Iar pe termen lung, ideologia are repercursiuni genetice, cu toate că, cei mici, întotdeauna au gura mare. De aceea îi numea Iisus "vicleni" şi "desfrânaţi" pe evrei. Noroc de faptul că noi cunoaştem povestea lui Utnapiştim din textul original sumerian "Enuma Eliş", cuneiform, complet, ce se referă la potop, după care evreii şi-au făcut copiuţe cu orori de gramatică şi logică, de au ieşit bancuri Radio Erevan până la urmă, că altfel l-am putea bănui de promovare a imoralităţii, pe Dumnezeul nostru, cea ce ar fi absurd.

            Mai mult, aceleaşi legi guvernează şi alte planete din Univers, chiar Iisus lasă să se înţeleagă asta: "Mai am şi alte oi (rătăcite), care nu sunt din staulul acesta", iar în Apocalipsa (Descoperirea), aflăm că "Balaurul (diavolul) târăşte cu coada lui a treia parte din stelele cerului", fără să precizeze cum sunt guvernate celelalte două treimi din stelele cerului. E de înţeles că se poate trăi în rest paşnic, pe bază de acceptare, credinţă în ce trebuie, evoluţie. Probabil şi acolo sunt editate cărţi despre paleoastronautică, pe care le savuram şi eu în perioada liceului. Poate că acolo nu există israeliţi şi cabalişti care să se creadă buricul pământului în micimea lor. Şi acolo, probabil, nu există câte un Ahriman local, un Lucifer local, care sunt toleraţi să facă treaba murdară, deoarece Dumnezeu nu pedepseşte niciodată, deşi uneori e nevoie. Dar poate că şi acolo se revelează Ierusalimul Ceresc, în care nu există nici temple şi nici preoţi, ca la noi dealtfel, în care nu există medici, întrucât nu e nevoie, ci există doar spirite libere, ce nu pot să greşească, există doar Lumină Necreată în diverse forme de manifestare, neatinse de putreziciune şi de legea entropiei. Deci, când o treime din indivizii Universului Creat guvernat de diavol, se manifestă în competiţie, în afara acceptării, în afara ADN-ului lor, aşa prost cum e, ca peste tot, cum credeţi că se manifestă ei? Exact ca Iuda, ce se crede deştept, frumos, cult, superior, îşi face singur dreptate pentru toate fleacurile. Adică e slab.

           Omul slab e mai actual decât oricând, prin modelul didactic ales de Iisus în persoana cabalistului Iuda, imediat uşor de recunoscut în societate, pentru că, asemenea lui Iuda, tot timpul caută să se pozeze cu VIP-uri, pentru construcţia unei notorietăţi proprii furată prin inducţie vizuală, prin asocierea prin inducţie vizuală a imaginii VIP-urilor cu propriile interese meschine, deoarece 90% dintre simţurile percepute de oameni sunt vizuale. Împărăţia Cerurilor se dospeşte asemenea aluatului, nu se grăbeşte, spune Mântuitorul. Unde vedeţi competiţie aici? Dumnezeu s-a revelat păstorilor şi pescarilor, cu o alimentaţie animal-proteică dar cu o inimă liniştită, Hristos s-a revelat ologilor cu defecte genetice, dar Hristos nu s-a revelat rabinilor postitori şi erudiţi, care doreau să iasă în evidenţă cu orice preţ. A scris şi Iuda o Evanghelie demnă de cascadorii râsului, a fost chiar precoce, întrucât a terminat-o înainte ca Iisus să rostească Fericirile. Pentru că Iuda nu l-a citat pe Iisus, ci Iuda s-a pozat cu Iisus şi a citat din sine, anticipat, precoce. A mai completat ulterior cu cina de taină şi alte rapide adăugiri. Ar fi bună totuşi pentru un scenariu de film, pentru actori gen Louis de Funes. 

           Deci, dacă individul intră în competiţie, o face în afara ADN-ului său, într-un univers virtual fals, dominat de tatăl minciunii, al imaginilor false, al schizofreniei personalităţilor multiple clonate. Isus a ţinut să explice ucenicilor, dându-l exemplu pe Iuda, ce înseamnă să fii posedat de diavol, la nivelul cunoştinţelor de atunci, lăsând mărturii foarte importante în scripturi, dar acum se cunosc inclusiv zonele sitemului nervos central prin care demonii pot pune stăpânire pe un individ pentru a-i controla libertatea aparentă. De aceea, Sfântul Arsenie Boca s-a apucat de studiat medicina. Pentru că, aşa cum sfinţii din vechime ne atenţionează, diavolul gânditor îndeamnă pe oameni, iar cea mai mare realizare a diavolului este să te convingă că nu există. Evident că nu pe toţi, ci doar pe cei crescuţi de mici în acest spirit, pentru a deveni mediumi. Competiţia e una din cele mai importante metode de antrenament în acest sens, de aceea Iisus le spune rabinilor, "Vameşii şi curvele merg înaintea voastră în împărăţia Lui Dumnezeu"(Matei 21, 31), de aceea Iisus spune despre sinagoga din Capernaum, "Vai ţie Capernaume, Cetăţii Sodoma îi va fi mai uşor la judecată decât ţie". Până la forma supremă a competiţiei, totalitarismul.

           Vedeţi, iniţial instituţiile lui satan, prin rabinul Moses Hess, mentorul lui Karl Marx, întâi au vorbit despre capital, acumularea de capital şi apoi despre marxism, socialism, comunism. Invers nici nu ar fi posibil. Şi nici măcar nu sunt originali cu aceste teorii, că ei nu au imaginaţie. Ei citesc Noul Testament, iar acolo unde Iisus spune că unui om i s-au dat 3 talanţi să lucreze alţi 3 talanţi, altui om i s-au dat 5 talanţi să lucreze alţi 5 talanţi, ei spun în felul următor: păi îi lăsăm puţin sub stăpânirea noastră să muncească, apoi luăm noi cei 16 talanţi şi îi împărţim între noi. Cine comentează prea mult, la puşcărie, torturi etc. Acesta e comunismul, explicat în două fraze. Şi care s-a implementat acolo unde s-a dorit lichidarea creştinilor, în special a ortodocşilor, că Lumina Sfantă de la egiptenii ortodocşi vine. 50 de milioane de creştini au fost lichidaţi în sec XX, spune rabin....

           Noi suntem creştini şi nu răspundem cu crimă la aceste fapte. Dar infractorii dovediţi de o justiţie dreaptă, ar trebui trataţi aşa cum au fost trataţi în perioada de înflorire a unor mari civilizaţii, nu prin crimă ca răspuns la crimă, ci prin muncă în folosul comunităţii, la costruit piramide, catedrale, autostrăzi, mai ales că unii îşi dau onoruri pompoase de masoni, deci n-ar trebui ca mistria să aibă secrete pentru ei. Israeliţii infractori, fără ţară, fără graniţe, fără constituţie, stau acum cu mitralierele în jurul bisericii Sf. Mormânt din Palestina, poate, poate, mai lichidează vreun creştin, sau îi lovesc cu pietre, sau îi scuipă, efectiv degeaba. În orientul Mijlociu, israeliţii lichidează direct ortodocşii, dar şi prin intermediari precum Daesh(ISIS), pentru a-şi lărgi graniţele. Asta pentru că, reflexul păcătosului este de a se considera el un ales, un reprezentant îndreptăţit al ADN-ului suprem, deşi e taman pe dos. Acolo e pură ideologie, n-are nici o legătură cu genetica. Aşa cum creştinii kazari sunt la fel de buni ca creştinii africani, chinezi, amerindieni, semiţi. Dar spune-i prostului asta, să vezi ce se întâmplă, întrucât cu schizofrenicii n-ai cum să te înţelegi. Ar fi în stare, pe pilot automat, să inventeze teorii rasiste cu kazari răi, cu canibali buni hrăniţi cu carne de sfinţi, în răutatea lor necondiţionată, doar, doar, îi protejează pe sataniştii care l-au omorât pe Iisus Hristos, doar, doar, ne ţin la distanţă de tradiţia egiptenilor ortodocşi, care erau monoteişti încă de dinainte de Moise I (cel scos din apă), plagiatorul lui Sargon I (cel scos din apă).

           Să fim bine înţeleşi, a ierta nu înseamnă a absolvi. Iisus nu a fost un hipiot drogat, care a doua zi nu mai ştia ce a făcut. Pe cruce, Iisus spune: "Iartă-i Doamne pe cei care nu ştiu ce fac", pentru că acolo erau kabalişti care ştiau foarte bine ce fac, Iuda nu a acţionat niciodată de unul singur, de pe vremea când au modificat numele lui Iacov în Israel(ebr.Israel=anti-Hrist). Ei participau la întruniri secrete şi primeau indicaţii despre ce trebuie să facă, în jurul unor componente esoterice ce nu sunt explicite în scripturi, ci doar dovedite de arheologie, ritualuri de sacrificii umane şi canibalism, care-i puneau în legătură cu prinţul întunericului, apoi pasau vina altora, după ritualul ţapului ispăşitor. Aşa se recomandă IHWH lui Moise: "Eu sunt prinţul întunericului", în Biblie e tradus "Îndrăzneşte faţă de negură şi intră înlăuntrul celor nevăzute". "Poporul stătea la depărtare, iar Moise s-a apropiat de negura unde se afla Dumnezeu." (Exodul:20,21) "Domnul a zis că binevoieşte să locuiască în negură"(Solomon). De aceea, atunci când Iuda era prezent, Iisus făcea referire la practica ospitalieră din vechime, a regelui mag canaanit Melchisedec, iar apostolii amintesc acest lucru, la vinul şi pâinea dăruite aproapelui pentru comuniune, cu mult înainte de Moise, într-o manieră ironică să-l atingă nu numai pe Iuda, ci să atingă în moalele capului, întreaga reţea din care făcea parte Iuda: "Acesta e trupul meu care trebuie mâncat, acesta e sângele meu care trebuie băut". Melchisedec era canaanit, iar pe timpul lui Avraam (Ibrahim, Abraham), Melchisedec era un rege mag al Cetăţii Salem (Ierusalem), Salem fiind o zeitate supremă canaanită, foarte prezentă în inscripţiile din Siria. Acesta e originea cuvântului Ierusalim. Nu spun asta cu patimă, ci cu discernământ, după îndemnul Mântuitorului, pentru că eroarea aduce suferinţă, multă eroare aduce şi mai multă suferinţă, iar cuvintele Rugăciunii Domneşti "Precum în Cer, aşa şi pe Pământ", nu se mai pot îndeplini atunci când le rosteşti în eroare şi nu în Duh şi în Adevăr. În Cer nu există suferinţă, ci doar bucurie, adevăr, pace. Dar israeliţii au falsificat scripturile profeţilor omorâţi de ei, în favoarea lor şi i-au satanizat pe canaaniţi şi pe egipteni, punând în scripturi blesteme asupra canaaniţilor şi a egiptenilor, care de fapt, prin revelaţiile profeţilor asasinaţi de ei, erau îndreptate asupra lui israel. Două exemple edificatoare:

  1. În genealogia lui Iisus după Matei, alături de mulţi bărbaţi, apar şi patru femei, dintre care Rahab, o canaanită stră-stră-bunică a lui Iisus, pe care evident, israeliţii au transformat-o în curvă în scrierile lor, la fel ca pe Fecioara Maria;
  2. Este ilogic ca Ieremia să spună "Iar pe egipteni îi voi risipi printre neamuri şi-i voi împrăştia în felurite ţări." (Ieremia 46:13), când de fapt israeliţii au avut această soartă, aşa cum a mai fost scris şi exemplele pot continua; Deci nici o treabă cu Israel, acesta apărând la trei generaţii după Melchisedec şi Avraam, ca nume ebraic pentru anti-Hrist şi distrugerea lumii prin păcat, cât mai repede, să existe cât mai mulţi nemântuiţi şi cât mai mulţi neprihăniţi jertfiţi. De aceea, Sfânta Euharistie a devenit antidot la distrugerea lumii prin păcat, antidot la distrugerea lumii prin legalizarea canibalismului şi a jertfelor umane iudeofile, similar metodelor populare din tradiţia noastră, de contracarare de "farmece"(cântece) prin "descântece"(des-farmece), păcat care prin legalizare, aşa cum se încearcă azi legalizarea păcatului cu paşi mici, i-ar fi asasinat în scurt timp pe cei neprihăniţi şi buni, pe cei incomozi, rămânând la putere fiii întunericului şi prinţul întunericului. Altfel, fără Sfânta Euharistie, nu am fi existat aici. Oricine poate face acest gest în familie, în anturaj, în numele lui Iisus, să dăruiască aproapelui puţină pâine şi puţin vin, pentru a întări în pace, veselie, bucurie, reţeaua comuniunii în numele Iisus Hristos, a bisericii. Se făcea asta cu mult înainte de criminalul nazist Moise şi după Moise, câţi au mai scăpat cu viaţă din asasinatele israeliţilor. Mai ales că Sf. Arsenie Boca ne reaminteşte recent ce spunea şi Hristos: "BUCURAŢI-VĂ", "De dincolo am să vă ajut mai mult".

           Disciplina, opusul competiţiei, înseamnă să ştii să te opreşti până acolo unde nu afectezi libertatea, sănătatea, dezvoltarea şi prosperitatea celor care nu sunt duşmani ai Lui Iisus Hristos, adică precum în Cer aşa şi pe Pământ. În acest sens, sunt revelate şi explicaţiile date de Iisus cu privire la discernământ, iertare: "Dacă ţi-a greşit cineva, dojeneşte-l, iar dacă s-a căit, iartă-l". Iertarea este un fenomen ce ţine 99,9% de nevoinţa păcătosului spre reabilitare, restul de 0,1% fiind finalitatea Duhului Sfănt, nici măcar a preotului, care e un intermediar ce poate să nu se mântuiască pe ansamblu, pentru că e mult mai greu pentru el de respectat angajamentele faţă de Hristos. De aceea a şi spus Hristos, că jurămintele sunt de la diavol, uciderile sunt de la diavol, blestemele tot de la diavol sunt, "raca" spus aproapelui, e tot spre osândă, precum şi toate celelalte Fericiri şi Porunci Hristice, destul de complex nuanţate, faţă de compunerea infantilă a elevului prostănac, Moise mincinosul, criminalul şi violatorul, pe care, la o întrecere pe bune de scris porunci, l-ar bate şi un puşti de clasa a II-a. 

           Când ai de-a face cu complici ai crimei organizate, ai jertfelor, duşmani ai lui Dumnezeu, e permis să pui mâna pe bici să-i trosneşti, după exemplul Hristic, că nu încalci drepturile omului, dimpotrivă, le aperi. De aceea, Hristos nu a venit să împlinească legea israeliţilor, aşa cum susţin unii snobi creştini anti-Hrişti, care nu cunosc Scriptura. Legea pe care a împlinit-o Hristos galileanul, e legea profeţilor pe filiera lui Ioan Botezătorul, un duşman virulent al sinagogii: „Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine ?” Drept răspuns, Isus i-a zis : „Lasă-Mă acum, căci trebuie să se împlinească legea.” (Matei 3 : 11). Deci asta e Legea despre care vorbea Hristos. Evreilor întotdeauna li se adresa cu "în legea voastră este scris..." şi niciodată cu "în legea noastră". Evreii nici nu prea înţelegeau ce spunea Hristos (Pr. Calciu Dumitreasa are un text foarte frumos aici), că evreii nu ştiau asiriana(aramaica). Când pe cruce, spune "Eli, Eli, lama sabactani!", evreii au crezut că zice ceva de Ilie, prin similitudini fonetice. E ca şi cum pentru ei "detractor" era totuna cu " de tractor". Iar pentru cei ce cred că Ilie era evreu, le reamintesc că nu. O spune Hristos. Ilie a fost trimis la văduva libaneză Sarepta, pentru că Dumnezeu a găsit mai multă credinţă decât la văduvele israelite. "Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie, în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul. Şi la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă." (Luca 4, 24-26)

           Deci, totul la evrei se desfăşoară după cuvintele mântuitorului: "Până la mine toţi au fost furi şi tâlhari" (Ioan,10:8). Ar trebui să desfiinţăm scriptura ca să înţelegem pe dos. 

           Cam aşa se acţionează prin competiţie. E ca şi cum ai spune, lasă că mai trec cu maşina pe roşu la semafor, de vreo 5-6 ori, că pe urmă am timp să trec pe verde. Scade imunitatea, se dereglează întregul mecanism neuro-hormonal şi endocrin, apare vulnerabilitatea şi orbirea minţii, apoi ai şanse să nu mai apuci vreodată să treci pe verde. Prin competiţie, porţiuni din creier se formează în zona greşită, înmagazinând informaţii aparent inofensiv, însă activarea lor la nevoie, prin nişte impulsuri electrice ce iradiază spre zonele învecinate, creează un suport medium pentru a putea fi sub control, involuntar, de alte entităţi, ce stăpânesc inclusiv invizibilitatea la nivel tehnologic. Pentru că devii ca ei, deşi ai fi în stare să juri că eşti pe calea cea bună.

           Hristos spune că, "Toate acestea pe care le fac eu, le veţi face şi voi şi multe altele pe deasupra", pentru că Hristos proiectează în cei apropiaţi, modelul devenirii la superlativ, până la perfecţiunea divină în ceilalţi. Trebuie doar să observi şi să crezi, e simplu. Aşa, indivizi umani au devenit Sf. Irina, Sf. Spiridon, fiind indestructibili încă din lumea aceasta. Nu au reuşit adversarii să le facă rău, oricâte metode au încercat, iar acum sunt veghetorii noştri, ajutorul nostru, sunt mulţi. Pentru că pot să-şi scadă energia pentru a devini materie, spre vizibilitatea şi ajutorul nostru în cumpene, pot de asemenea să-şi crească energia să devină invizibili tuturor, deoarece energia înaltă nu are legătură cu masa, ci cu absenţa masei, inerţiei. Sunt mii de cazuri.

           În Lumea Reală, lumea Energiilor Înalte Necreate, totul se bazează pe revelaţie şi nu pe inerţie. Omul Petru a putut merge pe apă prin revelaţie şi nu prin gravitaţie, Pavel a fost muşcat de viperă şi a murit vipera, în loc să moară Pavel, tot prin revelaţie. Diavolul e cel care vrea să ne convingă că energia e proporţională cu masa, prin proprii săi mediumi ştiinţifici, crescuţi până la adânci bătrâneţi în desfrâu, minciună, furţişaguri, beţie, curvăsăreală, cu scandaluri în familie, divorţuri, muriţi nebotezaţi, neîmpărtăşiţi, dar ei au derogare de la toate acestea, că sunt buricul pământului în ochii snobilor. Pentru că o astfel de ipoteză asupra energiei şi a masei, e echivalentă cu faptul că viteza întunericului este mai mare decât viteza luminii, se poate demonstra matematic la nivel de clasa a VI-a, această problemă bazată pe această ipoteză falsă. NikolaTesla a demonstrat contrariul despre lumină, în conformitate cu Noul Testament (Lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o). Iar pe Nikola Tesla, cu o viaţă de ascet, fiu de preot ortodox, l-au scos de tot din sistemul mondial educaţional, deşi, fără să precizeze sursa, adică ilegal, se folosesc de cele peste 500 de brevete ]nregistrate de Nikola Tesla în toate domeniile, ce necesită lumină, energie nepoluantă, curent alternativ, motoare electrice. Asta e educaţia, astea sunt modelele educaţionale pe care le oferim copiilor noştri, plagiatul şi minciuna? Şi ne mai mirăm că lumea a ajuns aici, cu ecumenişti şi masoni la putere, care nu sunt în stare să meargă în două picioare, nu să învingă gravitaţia precum Petru. Dar ei au întotdeauna explicaţii abracadabrante la toate lucrurile, bazate pe rânjete, în prostia lor de viitori nemântuiţi. Nici măcar un lucru elementar n-au înţeles ecumeniştii şi masonii, după cei peste 2000 de ani de creştinism. Că bunul samarinean a  fost dat exemplu pozitiv de Iisus, întrucât evreii nu aveau amestec cu samarinenii. Cuvântul cel veşnic al Tatălui din eternitate, putea să aleagă orice alt exemplu, dacă era cazul, ori mesajul e foarte clar. Că nu trebuie inventate legi ecumenice,  pentru a reglementa activitatea Luminii Sfinte de Înviere, activitatea bunului samarinean, după interesele evreieşti şi ecumeniste. Dacă nici măcar pe Sfinţi nu-i citesc, cu privire la aceste subiecte, dacă nici măcar pe Sf. Calciu Dumitreasa nu l-au ascultat, care spune limpede ce înseamnă ecumenismul şi masoneria, ce pretenţii să mai ai de la intelectualii snobi? Că Sfinţenia a fost întotdeauna aproape, pot oricând pune degetul pe Sfinţenie şi cu toate acestea, cu rânjetul pe buze, fac taman pe dos. Nu e asta culmea prostiei? Eu zic da! Iar numele corect al Tatălui Ceresc, dacă vreţi să-l invocaţi, e Abba(aramaică=tati, tăticuţule). Există o formaţie de muzică pop, cu oameni obişnuiţi, ce se menţine în topul armoniei, creaţiei muzicale, inspiraţiei, peste Bach, Mozart, Wagner, după părerea mea, doar pentru că a utilizat rezonanţa acestui nume fără să-şi dea seama, ABBA (nume folosit de Iisus pentru tati, tăticuţule, în siriaca veche). 

           Forma supremă de disciplină şi autodisciplină, este rugăciunea inimii. Când te rogi lui Abba în numele lui Iisus, nu te rogi niciodată ca evreii, să primeşti putere să le demonstrezi celorlalţi cât de grozav şi de narcisist eşti în lumea aceasta, ce pârţuri mari poţi să dai, ci te rogi să-ţi recunoşti păcatele tale, cele fizice, dar în mod special PĂCATELE IDEOLOGICE(vameşii şi curvele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu, spune Iisus), minciuna din viaţa ta, falsurile copy/paste din viaţa ta lipsită de Adevăr. Până şi marele Nicolae Iorga, autor prolific a peste 1000 de cărţi de istorie, a spus că, "Din cauza stăpânirilor vremelnice, datoria istoricilor este să rescrie istoria la fiecare generaţie". Doar aşa, poate vei fi ajutat, în Duh şi în Adevăr, aşa ca Sf. Irina, ca Sf. Spiridon, ca Sf. Ecaterina etc. Dacă nu conştientizezi, degeaba te baţi cu pumnul în piept că ai conştiinţă, că nu ai, diavolul este conştiinţa ta care gânditor îndeamnă pe oameni spre minciuni! Te rogi în prima fază lui Abba în numele lui Iisus Hristos, pentru recunoaşterea păcatelor, a falsurilor ideologice mai grele, pentru limpezirea apelor tulburi, sincronizat cu disciplina respiraţiei şi a bătăilor inimii, ca mai apoi rugăciunea lui Iisus să devină linişte în structura ta energetică vibraţională, funcţie vitală în fiziologia ta, ce funcţionează inclusiv în timpul somnului. Disciplina aceasta, a inimii disciplinate şi liniştite, o practică inclusiv Dumnezeu, care ştie dinainte să-i ceri tu ceva: "Iată stau la uşa inimii şi bat, de va auzi cineva glasul meu, voi veni". De aceea Sf. Ioan Gură de Aur spunea că nici măcar un singur israelit nu crede în Dumnezeu. Pentru că israeliţii stau cu spatele la Dumnezeu şi încep să alerge după Dumnezeu până ajung în iad. Oricât de grozavi s-ar crede, credinţa lor e ateistă. "Originea comunismului este Templul din Ierusalim"(Arsenie Boca, Cuvinte Vii, Deva, 2006). "Mai lăsaţi poruncile care încep cu "Să nu", că mântuirea începe prin "Fericiţi cei", spusă de vreo 9 ori"(Arsenie Boca).

           Competiţia înseamnă să-ţi construieşti o imagine mai bună decât în realitate, de aceea, cei aflaţi în competiţie sunt lupi îmbrăcaţi în haine de oi, făţarnici. Cei mai lacomi şi mai răi indivizi pe care îi ştiu după faptele lor "măreţe", sunt fabricaţi de Universitatea Harvard, leagănul ideologiilor totalitare israelite: 1.Capitalismul sălbatic, 2.Comunismul-KGB, 3.ISIS-Mossad, 4.Calul galben-vânăt clonarea unor centri de putere în Asia, deci cele patru cabale israelite, cei patru caballos(span.=cai, de după cucerirea Americii de către spanioli), Harvard fiind "perla Americii". Iar ca o a cincea încununare a tuturor cunoştinţelor integrative acumulate din cele patru cabale experimentate, precum eterul peste cele patru elemente tradiţionale, fiara apocaliptică, care stă pe siliciul nisipului mării(Silicon Valley), conform Apocalipsei. Inteligenţa artificială, antrenată să depisteze creştinii funcţie de particularităţile din anatomia electromagnetică creştină a corpului omenesc, să-i omoare prin metode specifice, chiar şi prin modulaţii introduse prin wireless. Desfrânata(competiţia) Biblică stă pe fiara roşie, conform Apocalipsei. Nu Turnul Babel a fost de condamnat, era o simplă clădire înaltă ca multe altele din istorie, ce nu putea afecta planul Lui Dumnezeu. Ci COMPETIŢIA(desfrânarea) a fost condamnată, aşa au toate sens. Dar nu asta a fost asta cea mai mare greşeală a constructorilor de cetăţi, Iisus a intat de câteva ori în sinagoga din Capernaum, să le arate israeliţilor că vibraţia lui Dumnezeu nu e recunoscută în sinagogă, pentru că sinagoga e a diavolului, nu a lui Dumnezeu ca bisericile. Sinagoga din Capernaum a fost dărâmată şi pe locul ei a fost ulterior construită altă sinagogă mult mai frumoasă. Iată ce spune Iisus, Cuvântul Veşnic: "Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai uşor în ziua judecăţii decât ţie". Iată cum, dragi prieteni creştin ortodocşi, Cetatea Sodoma este mai bine cotată la Bursa Lui Dumnezeu decât sinagoga din Capernaum şi noi nu ştim, pentru că ni se ascunde asta.

           Fiara e roşie deoarece, conform istoricilor foarte bine pregătiţi, precum profesorul Antony Sutton de la Stanford University, capitalismul de extremă stânga a fost implementat de pe Wall Street în Rusia, prin evrei, prin Lenin. Ca să omoare 30 milioane de ruşi, cei mai inteligenţi, apoi înfiinţarea KGB-ului, să fie o sperietoare pentru ce va urma, după cum a explicat ulterior rabinul Iosev Tzvi. 

           Efectele educaţionale ale competiţiei se văd în jur, în special în politicile intereselor de grup, pe tot mapamondul. O fabrică de idioţi utili, şantajaţi de nişte stăpâni. Cei mari şi lacomi, îi manipulează pe cei mici, prin conducători lacomi şi şantajabili, sau îi omoară. Comuniştii fac la fel, doar că ei pe deasupra, sunt şi invidioşi pe averea altora, pe care şi-o dau lor, sărăcind restul oamenilor. Păi ce comunism sau socialism e ăsta, în afară de gargară?

           Au ajuns până acolo încât, prin patriarhi iudeo-comunişti, au virusat inclusiv textele şi ritualurile creştine, cu formule sataniste din sinagogi şi cabala. De ca şi cum nu erau suficiente falsurile din sec. III-IV, când prin diversiunea ariană, menţinută timp de 1 secol în Bizanţ(termen peiorativ, inventat în sec XVII), prin haosul creat, scopul de fapt a fost de a bolşeviza, iudaiza, falsifica, textele creştine. Atunci au fost asasinaţi, la ordinul oficialităţilor din Imperiul Roman (Terra Romanorum, Romania): Sf. Ioan Gură de aur, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore de Nyssa şi mulţi alţii, vânaţi peste tot, episcopul Audius, Sf. Sava de la Buzău, cărora ulterior le-au fost falsificate scrierile, de urmaşii vicleanului Origen, Eusebiu de Cezareea şi alţi. Vezi cele 2 omilii ale Sf. Ioan Gură de Aur conta evreilor şi Liturghia originală, ce nu conţinea preamăriri aduse Sionului şi rugăciuni din suflet cu lacrimi în ochi, pentru reinstaurare în biserici a altarelor de jerfit viţei. Drept dovadă, cea mai veche Biblie atestată, Evanghelia Goţilor a lui Wulfila, nu conţinea Deuteronomul, Cartea Regilor israeliţi, Moise şi restul criminalilor nu erau prezenţi în Sfintele Scripturi creştine! E o stupizenie, cum poate să conţină Liturghia cereştină aşa ceva, ce ţine de voodoo african, în condiţiile în care episcopul Wulfila i-a civilizat pe sălbaticii vikingi la ei acasă, în Suedia? Ori suedezii nu-şi pot şterge din ADN-ul lor, aceste evenimente civilizatoare de o măreţie creştină, pornite din Dacia, de la vechii preoţi solari ai lui Zamolxe, deveniţi preoţi creştini misionari, mai ales că există şi dovezi ştiinţifice, prin datare cu C14 radioactiv.

           Prin vicleanul Origen, a fost primul val şi cel mai consistent al transumanismului. Că în fond, de la ce a pornit Sf. Ioan Gură de Aur, ca să se lămurească cu câteva aspecte dubioase din anumite traduceri, el născându-se după un secol, de la moartea lui Origen falsificatorul? A scris chiar la începutul textului "Omilia I contra evreilor". Ioan Gură de Aur s-a ridicat prin asceză la Cerurile Energiilor Necreate(numite aşa mai târziu, de Grigorie Palama), uitând tot ce au spus profeţii până la el şi acolo a văzut Lumea în Lumina Celor Sfinte şi Adevărate. Când s-a reîntors, ce credeţi că spune? Că Pavel e superficial şi creştinismul trebuie înţeles în profunzime :"Pavel nu a cercetat si nici nu a cautat sa afle esenta lui Dumnezeu, ci numai sa patrunda in providenta Sa. As spune mai degraba ca el s-a uitat la partea cea mica a providentei divine pe care Dumnezeu a pus-o intru lucrare când a chemat neamurile." Şi ce mai spune Ioan Hrisostom? Că "Nici un iudeu nu crede în Dumnezeu!". Să moară snobii de oftică. Snobi, pe care-i vezi azi că se bâţâie ca ciocănitorile pe lângă zidul plângerii, cu chelii false tuflite pe creştetul capului, că aşa dă bine, în speranţa că îi remarcă cineva prin politică sau afaceri! Sf. Ioan Gură de Aur ştia că iudeofilul Origen a fost primul Lenin implantat în mijlocul Imperiului Bizantin creştin, în scopul de a bolşeviza viaţa socială şi ideologică. Origen, de la baza actualelor falsuri din traduceri creştine ale Bibliei, era un ocultist evreu cu viaţă dublă, care la beţie avea apucături sado-maso. Origen a fost primul Lenin, al doilea a fost Lenin cel implantat în mijlocul Imperiului Rus creştin, conform celui de-al doilea val al transumanismului, finanţat de o Bancă Comercială din Olanda dar şi de Tezaurul Românesc, prin duetul Titulescu-Brătianu, că atât a putut face masoneria la acea dată. Fix la 18 iulie 1917, deci la o zi după asasinarea țarului, la propunerea lui Nicolae Titulescu, se hotăra suplimentarea transferului Tezaurului din România la Moscova, cu încă 24 vagoane, pe lângă cele 17 vagoane cu aur și bijuterii ale Reginei Maria, verișoara țarului proaspăt asasinat de o zi. Măi, ce coincidenţe ale aranjamentelor internaţionale pe filiera masoneriei! Ce e drept, revoluţia bolşevică a pornit din timp, dinspre Revoluţia Franceză spre Orient. Iar al treilea Lenin este George Soros, implantat în mijlocul "Imperiului American" creştin. Că democraţie nu există în SUA, atâta timp cât Abraham Lincoln e asasinat întrucât a încercat să-i împiedice pe evrei să mai tipărească dolari americani, atâta timp cât o firmă privată evreiască tipăreşte dolari, pentru a produce în lume inflaţie controlată, pentru a cumpăra ce vor ei, de oriunde, fără muncă! Diferenţa este că Soros, ultimul Lenin, se foloseşte de prostituate plătite din dolari negri, pe care îi albeşte, pentru a-şi consolida imaginea în SUA şi în lume. Soros nu a fost niciodată altceva decât un sărac idiot. Nu am spus prost, ci idiot!  Nici geniu al finanţelor, nici măcar speculant, lui doar i-au fost alocate nişte fonduri uriaşe, la origine bani negri, în scopul de a-i albi şi în acelaşi timp de a-i cheltui fix în scopul în care e necesar pentru distrugerea creştinismului. Sau măcar pentru a şcoli formatori de opinie creştini zombificaţi anti-Hrişti transumanişti. Geniul lui Soros este în sensul în care e în acelaşi timp şi pescar şi peşte pentru prostituatele lui. Bursele Soros sunt doar momeli ale pescarului Soros, fără de care nu ar putea prinde peşte în sensul de prostituate! Şi alea date cu zgârcenie, dar cu aşteptarea unor mari recunoştinţe, pentru fidelizare! E o psihologie ieftină, animală, pavloviană, pentru a controla  formatorii de opinie care sunt suficient de prostuţi să nu-şi dea seama ce se întâmplă, implicit de a controla şi masele! Soros e un simplu miliardar de carton, în spatele lui operând ideologii marxismul cultural şi sexual de la centrul Harvard. Luaţi toate pozele lui Soros de după revoluţie şi veţi vedea care sunt prostituatele fidele, pe care le plăteşte Soros, scopurilor sale, în cultură şi politică. Iar scopul este, al treilea val al transumanismului.

           Pe timpul şi după moartea lui Origen, din sec III, s-au întâmplat câteva lucruri ciudăţele cu creştinismul:

           1.Discipoli de-ai săi, au încercat să transforme creştinismul în voodoo african, în sensul iudaizării lui, până când aceştia s-au convertit la iudaism.

           2.Clement din Alexandria, primul teolog creştin, fost profesor al lui Origen, şi-a dat demisia din învăţământ şi a emigrat, văzând în ce fals a fost transformată Biblia sub ochii săi, falsuri grosolane ce ţin de iudaizarea originilor creştinismului şi de schimbarea locaţiilor geografice din Vechiul şi Noul Testament, pentru a le potrivi cât de cât cu cele evreieşti. Evident că nu a reuşit asta, oricât de erudit era, vă dau doar câteva exemple: 

           -Nu există un preot Zaharia, în arhivele evreieşti păstrate cu stricteţe, ale succesiunii arhiereilor mozaismului.

           -Nu există o Elisabeta evreică, întrucât Elisavet e un nume arab. De asemenea, "mry" în egipteană înseamnă "iubire". Maria egipteanca e o altă sfântă creştină, deci confirmă această provenienţă, Maria fiind un vechi nume prezent în comunitatea coptă egipteană. Chiar în lumea credincioşilor mahomedani, aceştia au o veneraţie specială faţă de Maria, născătoarea lui Isa Mesih, aşa cum scrie în Coranul lor, mă refer aici la mahomedanii şiiţi, ortodocşi cum s-ar spune la noi. În presa lor, sunt relatate cazuri de vindecări miraculoase, obţinute prin veneraţie şi rugăciuni adresate Fecioarei Maria, în cadrul religiei lor mahomedane şiite. Spre deosebire de "Miriam" de la evrei, ce înseamnă "picătură în ocean". Trageţi voi concluzia, care e legătură cu adevărul, cu creştinismul şi de ce evreii îl consideră pe Iisus fiu de târfă, ştiind că evreii au avut întotdeauna o invidie până la dispreţ faţă de cultura şi civilizaţia egipteană, ale cărei şcoli egiptene selecte, au format în antichitate filosofi, gânditori, oameni de ştiinţă, care au studiat în Egipt, precum Thales din Milet, Platon, Pitagora, Deceneu etc. Cine a ajuns să-i judece pe egiptenii antici, doar din sursa "biblia evreiască" fără nici o dovadă arheologică, un fals grosolan rabinic şi infantil, băgat de Origen şi în Biblia Creştină, înseamnă că rău a ajuns cu bibilica. E ca şi cum ai face jurnalism dintr-o singură sursă fără dovezi şi nu din trei surse credibile şi total diferite. Atunci de ce mai avem arheologie, de ce mai avem istorie, datare cu C14, Lumina Sfântă pe care o aprind doar egiptenii ortodocşi de Înviere? Ca să rânjească snobii? Din acelaşi motiv, asirienii din Antiohia erau denumiţi de evrei, în despreţ, 'sirieni, denumire care s-a păstrat până în zilele noastre, atitudine şi dispreţ din partea politicienilor iudeofili snobi şi criminali, a iudeo-creştinilor rânjiţi, pe care îi mustra în texte, predici, biserică, Sf. Ioan Gură de Aur, în Siria! "Nici un iudeu nu crede în Dumnezeu!" (Sf. Ioan Gură de Aur)

           -Nu există şi nu a existat un ţinut al Gherghesenilor, lângă mare sau lac, de unde s-a aruncat de pe stânci, turma de poci demonizaţi. A fost de fapt Gadara(Antiochia), nume care l-a deranjat pe Origen. De numele regiunii numită Antiohia, e legată naşterea şi activitatea ulterioară a unor sfinţi precum Sf. Ioan Gură de Aur, un continuator al tradiţiei sumerienilor, caldeenilor, asirienilor, un critic aspru al iudaismului, spunând în predicile sale că sinagoga este templul diavolului pe Pământ. Chiar Iisus a fost dus de diavol pe acoperişul sinagogii, pentru a fi ispitit, scrie în Biblie. Ultimul teolog bizantin, din sec XVII, Sf. Ioan Damaschin, era tot antiohian vorbitor de aramaică, după tradiţia păstrată de pe timpul lui Iisus şi mult mai dinainte. Dacă nu mă credeţi pe mine, citiţi "Dogmatica", de Ioan Damaschin. Pe vremea aceea, dogmatica încă nu forma mentalităţi şi creiere dezvoltate la nivel de clasa a II-a, ca acum, ci era ceva mai sus ca nivel de înţelegere şi aplicare a creştinismului revelat.  Găsiţi acolo matematică, astronomie, medicină etc. Latinul "dogma", apoi grecescul" "dogmatos",   „dokein” (părere, opinie), provin din proto-indo-europeanul "dek" ce înseamna "opinie", "acceptare", "ştiinţă". Ulterior, dogmatica a devenit simplificată, rigidă, non-ştiinţifică, transumanistă! Ceva ce poate incrimina faptele bunului samarinean, ca pe timpul nazistului Moise: aha, ai făcut fapte bune? Nu cumva ai scăpat şi o erezie? Dacă da, ucideţi-l cu pietre! Crucificaţi-l! Afurisiţi-l (blestemaţi-l), aşa cum scrie în Biblia noastră: "Blestemat este de dumnezeul nostru, tot cel spânzurat pe lemn!"(Deuteronom 21,23).

           3.Au început asasinatele oficiale în Bizanţ, împotriva sfinţilor creştini de notorietate, a început de fapt dezmembrarea spirituală a Imperiului Bizantin, fiind o chestiune de timp, până ce Bizanţul, apărătorul mondial al creştinismului răsăritean şi nu numai, s-a spulberat şi fizic, până în zilele noastre, în ciuda unor mici sclipiri pe care le-a mai avut ulterior, după moartea jertfitului Sf. Ioan Gură de Aur. De ca şi cum Dumnezeu a sancţionat asta, din sec IV au început şi invaziile migratorilor, Bizanţul rămânănd fără protecţie de Sus şi spiritual şi fizic. Probabil le lipsea şi lor un Ştefan, care să ştie să gestioneze uriaşele resurse spirituale şi materiale ale Bizanţului, aşa cum trebuie. Dar asta nu se putea face doar cu sprijinul cărturarilor origenişti erudiţi şi impotenţi, ci cu Sf. Gheorghe pe câmpul de luptă, la fel ca în bătălia de la Vaslui câştigată de moldovenii lui Ştefan împotriva Imperiului Otoman, cu Sfinţi asemenea lui Daniel Sihastrul, pe care i-au omorât la nivel de politici oficiale ale Imperiului Bizantin. Ce spun eu nu spun de la mine, că aşa mi se pare mie, ci spun deoarece existau încă de atunci, Sfinţi care primeau revelaţii divine cu privire la legătura cauzală dintre activitatea satanistului Origen şi căderea Bizanţului, islamizarea Bizanţului. Întâmplător şi noi suntem în curs de islamizare în Europa şi nu ştim de ce, nu ştim care e cauza, cu toate că orice efect are o cauză. De exemplu, Sf. Metodie, Episcopul Patarelor, a primit revelaţii divine cu privire la aceste cauze, a combătut cu înverșunare ereziile lui Origen. Şi pe bună dreptate, deoarece de la Origen provine marea erezie voodoo israelită, aşazis creştină, de justificare a păcatului cel mare şi a crimei organizate:

           "Jertfa lui Hristos este darul lui Dumnezeu pentru Lume."(Origen)

           WTF? Atunci dracul cu ce se mai ocupă? Salvează vieţi? Descoperă tratamente pentru boli incurabile? E un făcător de pace? Iisus a fost asasinat datorită lui Dumnezeu? Sau din cauza lui Iuda cel posedat de diavol, cum omite să spună Origen? În condiţiile în care, adevărul e că, vechii profeţi, precum Osea, apoi evanghelistul Matei, care l-a cunoscut personal pe Iisus Hristos, spun: "N-au trebuinţă cei sănătoşi de doctor, ci cei bolnavi. Deci, mergând, învăţaţi-vă ce înseamnă: „MILĂ VOIESC, IAR NU JERTFĂ”; că n-am venit sa chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă."(Mt. 9, 13; Osea 6, 6). E clar, ca dimineaţa soarele răsare, cine sunt păcătoşii, ghici ciupercă ce-i, sau nu? Poate că soarele apune dimineaţa, că e mai diplomatic să spui asta în ziua de azi, jertfă ne dorim la fel ca Origen! Că şi diavolul zice pe dos faţă de Dumnezeu! Poate că Iuda era omul Lui Dumnezeu, nu Evanghelistul Matei! Cam ăştia suntem, noi oamenii, atunci când nu avem discernământ şi învăţăm pe de rost, sub pretextul unor tradiţii paralele cu tradiţiile autentice, ce pot fi numite mai degrabă viruşi, programe virus ale subconştientului, sau vicii, termenul din medicină e cel mai corect, deoarece duc la moarte prematură. La asta se refereau discuţiile dintre Matei şi Iisus, cu privire la jertfe, prezente în Evanghelii.

           Postul e cel descris de Hristos în Biblie, premerge rugăciunea, prin care se alungă duhurile necurate, nu e nici o jertfă aici. Postul alimentar, în sine nu înseamnă nimic, decât cel mult pe termen scurt, un consum, o eliminare a toxinelor din organism. Altfel, ursul carpatin ce posteşte toată iarna, ar fi peste orice ascet care se nevoieşte. În primul rând, abţinerea de la minciunile ideologice şi răutăţile care ies din noi, menţine inclusiv sângele curat, lipsit de radicalii liberi care sunt toxici.  În al doilea rând, renunţarea la toxine alimentare, care pot fi neutralizate de organism sau nu, depinde de starea omului. Călugărul Rasputin, protectorul familiei ţarului asasinat de evreii bolşevici, consuma cianură în fiecare zi. Nu ştiu care e modalitatea prin care o substanţă e considerată de post de către biserică, dar cianura e o otravă foarte puternică, iar Rasputin ajunsese prin antrenament să nu fie afectat de cianură şi asta l-a salvat de la moarte. Ulterior a fost împuşcat de agenţi britanici, imediat înainte de revoluţia bolşevic. Dar atunci când doctorul recomandă altceva decât duhovnicul în timpul postului, primează doctorul, pentru că primează viaţa, asta o spun sfinţii despre doctori.  În al treilea rând, postului îi urmează rugăciunea curată care e mistică, transcede materia prin invocarea numelui Iisus Hristos cel înviat cu trupul, permite îndumnezeirea materiei de SUS, aşa cum zice dogma ortodoxă, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu cel înviat din morţi cu trupul şi nu prin evolu'ie sau propriile puteri. Recent, un medic japonez a luat premiul Nobel, demonstrând ştiinţific aceste relaţii cauză-efect dintre post şi sănătate. Suntem nişte mincinoşi şi nişte anti-Hrişti, atunci când noi facem alte confuzii! Postul nu e jertfă, ci renunţare la ideologii toxice,  apoi curăţire de toxine. Preoţii israeliţi, după ce jertfeau animalele neprihănite pe jertfelnic, mâncau carnea aceea, nu o posteau, deci greşeau de două ori. Iubirea nu e jertfă, ci renunţare, renunţare la omul vechi egoist, prin exerciţiul altruismului, al faptelor bune, al darului. Dar din dar se face rai, jertfă din jertfă se face iad. Nu avem cum să inventăm sinonime pentru iubire, din zona crimei organizate, ce se ocupă de cu totul altceva contra iubirii. Câteva sinonime există pentru "crimă", atestate, documentate din vechime în scripturi, precum "jertfă",  "sacrificiu", ori noi vrem să le considerăm sinonime pentru "iubire"? Mergi pe stradă, întrebi un om ce mai face şi îti zice de "sacrificii". Mergi într-un abator şi întrebi la întâmplare un muncitor, cu ce se ocupă cei acolo şi îţi va zice, "cu sacrificii". Mergi în biserică, în altar şi întrebi preotul cu ce se ocupă şi fără a generaliza, ai toate şansele să afli că tot cu "jertfe" se ocupă. Cum e posibil? Am ajuns să trăim într-un mare "abator" numit Terra, în care corectăm evangheliştii atunci când "greşesc", îl corectăm pe Hristos atunci când "greşeşte"? Nu vi se pare că vi s-a umblat în creieraş şi aţi fost transformaţi în nişte zombi?  Origen a introdus acest virus în scripturi, scest program neuro-lingvistic, ori pe unde a putut în traduceri, iar creştinii au înghiţit şopârla pe nemestecate, la pachet, până în ziua de azi. Măcar în zi de post, ar trebui să ne abţinem de la păcatul cel mare, conform lui Osea, Matei, Iisus, adică toţi profeţii lui Dumnezeu din Scripturi, cu excepţia profeţilor diavolului care se ocupau cu crima organizată. Dacă nu suntem în stare să salvăm vieţi în zi de post, atunci măcar să ne abţinem de la minciună, falsuri, să ne abţinem să rostim cuvântul "JERTFĂ", în biserici şi în afara bisericilor, pentru a nu intra în rezonanţă cu forţele răului, la fel ca preoţii voodoo, pentru a nu chema blesteme asupra celor neprihăniţi, pentru a nu aduce la putere criminalii, care au asasinat neprihăniţii din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre, păcătuind în felul acesta cu păcatul cel mare, jertfind suflete de oameni, după cum spunea Ioan Gură de Aur despre iudei. De aceea există post, pentru abţinerea de la păcate. Ori Osea, Iisus, Matei, au explicat pe înţelesul prostului ce sunt alea păcate mari: (Vameşii şi curvele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu, Milă voiesc iar nu jertfă etc.). Din moment ce Matei insistă în Evanghelie asupra acestor păcate mari, înseamnă că avea lungi discuţii cu Iisus pe aceste teme, ce trebuiau  retransmise pe mai departe creştinilor, pentru viaţa de obşte, pentru alegerea adecvată a cuvintelor din care vom fi consideraţi drepţi, pentru clarificare în Adevăr, pentru Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Cine îi contrazice, e un mincinos, un păcătos, un fals creştin. Eu apăr biserica, aşa cum au făcut şi alţii, atâta timp cât îl am alături pe Osea, Matei, Iisus, Metodie, Nifon cel prezent şi în pictura de la Voroneţ prin grija lui Ştefan, nu mă poate acuza nimeni de erezie. Jertfa lui Hristos i-a adus la putere pe Silviu Brucan (n. Saul Bruckner) şi pe Alexandra Sidorovici, iubirea lui Hristos l-ar fi adus la putere pe Corneliu Coposu. Sfântul Metodie a suferit moarte martirică, pentru că a dezvăluit prin revelaţie divină aceste falsuri ale lui Origen, fiindu-i tăiat capul în anul 312 d.H. El a proorocit de la Duhul Sfânt, ereziile lui Origen şi ca un efect pe termen lung, conform legii cauză-efect, căderea Constantinopolului, islamizarea Constantinopolului: „La șapte mii de ani de la Facerea Lumii, se vor ridica ismaeliții (cei ce se trag din Agar și Ismael, adică turcii) și vor înconjura zidurile cetății Vizantiei (Bizanț) și vor lua toate neamurile și le vor aduna în cetatea de pe șapte munți.” Se putea evita asta, o spune Dumnezeu! Şi uite aşa, prin neascultarea creştinilor, au pus mâna turcii pe o ţară bogată şi frumoasă, instalându-şi capitala istorică pe malul Mării Negre, de unde şi-au făcut propria politică de dezvoltare în jur. Mă mir cum de turcii nu s-au declarat ţară sfântă, aşa cum au făcut israeliţii, că turcii ar fi avut mai multe motive, Cappadocia, Anatolia, etc. Doar un Iancu de Hunedoara a reuşit, în Bătălia de la Belgrad din 1456, să-i împiedice pe turci să islamizeze toată Europa, la 3 ani după căderea Constantinopolului. Iar de Ţările Române din vecinătate, nu mai zic, se ştie ce consum de resurse am avut, pentru a ţine piept turcilor, ori asta a frânat dezvoltarea noastră economică. De acolo ne provine balcanismul. Se ştiau toate acestea încă din anul 312, pe timpul Sfinţilor care au demascat falsurile evreului Origen. Pe atunci Dumnezeu încă mai era protector al Bizanţului, avertizându-l foarte ştiinţific în revelaţii, deoarece creştinismul era puternic şi nefalsificat. Deşi ulterior, Bizanţul a atins două aparente maxime, în sec. VI şi în sec. X, el era o supernovă moartă încă din anul 312. Cum s-au comportat autorităţile, atunci? "Omorâţii mesagerul", aşa s-au comportat, iar revelaţiile divine au devenit intre timp istorie, s-au concretizat cu precizie matematică după o mie de ani şi ceva, în anul 1453. Istoria se tot repetă la nivel de principii, atunci când nu învăţăm ceva corect din ea, se repetă la nivelul posibilităţii de conştientizare cauză-efect, până în momentul în care ne învăţăm lecţiile. De-abia atunci trecem mai departe, în afara ciclului, pe octave superioare. Acesta este de fapt rolul Timpului în Creaţie, ca un cadru de evoluţie, sub formă de cicluri, în care repetitiv şi la nivelul de jos, tot ni se dă mură în gură, dacă nu pricepem, apoi bobârnace şi tot aşa. Ni se dă inclusiv posibilitatea de a fi un trădător, că aşa e oferta liberului arbitru. Chiar o mică supernovă putem fi, un trădător mai mare ce poate avea un bun confort pe o perioadă scurtă de timp, până la colaps, aici nu mă refer doar la reuşita în masonerie, finanţe, politică. Evreul Bob Dylan, laureat al Premiului Nobel pentru literatură şi cam afon muzical, dar cu o voce interesantă pentru recitat pe două note, a recunoscut într-un videoclip ce este şi public, faptul că succesul de care s-a bucurat, îl datorează diavolului, pactului cu diavolul, ritualurilor la care a participat. Trăim într-o lume în care cererea şi oferta e foarte bogată.

           Repet ce am spus şi la început, nu amintesc aceste lucruri ca să dau lecţii teologilor, preoţilor, istoricilor, sau altcuiva, ci o fac din consideraţii medicale, pentru a evidenţia legăturile cauzale cu boala pe termen lung, cu suferinţa, nedreptatea, îndreptăţirea evreilor, complicitatea cu crima organizată şi justificată, strălucirea luciferică şi confortul aparent spre colaps. Dar, atenţie, mă refer la acea medicină destinată vindecării, la care făcea referire Hristos: "Ridică-te şi umblă", nu mă refer la acea medicina practicată de doctori atei competitivi! Toate evenimentele la care suntem părtaşi, complici, evenimente mici, sau evenimente mari, au capacitatea de a ne modifica complet ADN-ul, în decurs de 150 ani(trei generaţii), cu consecinţe asupra sănătăţi şi a destinului pe care singur şi-l face omul, prin intenţiile, vorbele şi faptele sale. Nu astrograme, nu bazaconii, ci credinţă, a crede până la a şti ce crezi, nicidecum "crede şi nu cerceta" care nu există în scripturi, ştiinţă apoi credinţă în ce trebuie, medicină vindecătoare. Sunt creştin ortodox, iar cei ce ţin neapărat să mă considere eretic, sau astfel de acuze, să pună întâi mâna să studieze, să citească, să practice, să vorbească din experienţă şi nu din falsuri care nu funcţionează, apoi să mediteze la cuvintele mântuitorului: "Nu cei sănătoşi au nevoie de doctori, ci cei bolnavi!". Ori medicina nu se mai reduce demult la fiziologie şi farmacologie, ca acum 100 de ani, sunt lucruri complexe, legate de particule, unde şi direcţii privilegiate, de modulaţii, de rezonanţă, de teoria sistemelor închise sau deschise, spaţii ortogonale în interacţie, diverse transformate de la un spaţiu la altul, în absenţa timpului sau nu, sunt fenomene ce doar dacă le înţelegi, le poţi expune eseistic, fluid pe înţelesul câtor mai mulţi, la fel ca şi curgerea vieţii, a iubirii, pentru a fi digerate uşor de subconştient şi de cei aflaţi în legătură. Citiţi acest eseu de 2-3 ori, că e gratis, nu vreau să vă vând nimic, puteţi să mă şi competaţi cu argumente similare că nu e nici o problemă, dimpotrivă, apoi rostiţi rugăciunea inimii cât mai des în deplină cunoştinţă de cauză şi discernământ, chemaţi numele Iisus Hristos cât mai des în viaţa voastră, viaţă care curge după cel mai bun program în folosul vostru, niciodată nu vi se dă mai mult greu decât puteţi duce chiar şi atunci când alegeţi variante sinucigaşe de evoluţie individuală impuse cu forţa de duşmanii lui Dumnezeu. Abba e mult mai aproape de oameni, decât aceştia îşi pot imagina. Vă vor mulţumi pe lumea cealaltă, rude pe care nu le cunoaşteţi, pentru că prin voi, prin vibraţia lui Iisus Hristos, se ridică întreg arborele genealogic (merge şi ginecologic). Apoi ne vedem peste 1000 de ani pentru restul discuţiilor. Ne naştem cu posibilităţi diferite, unii fac un progres mai mic, deşi iniţial pornesc de la o stare iniţială la naştere mai bună (stăpânitorii, favorizaţii soartei, bogatul nemilostiv), alţii fac un progres mai mare deşi de pe poziţii iniţiale de inferioritate(tot pilda cu săracul Lazăr). Aceştia din urmă au corpul invizibil mai luminos, mai puternic, gândurile lor din centrul fiinţei acoperă distanţe foarte mari. Acesta e singulul lucru care contează, progresul, autodepăşirea în sensul renunţării la budufurile vechi cum spunea Iisus, pentru a pune vinul cel nou în burdufuri noi. Nu starea bună în care te naşti contează. Progresul făcut într-o viaţă de om, este echivalent cu comorile adunate în Cer şi se vede asta în duh. Nu talentul contează, nu moştenirea genetică proastă contează, ambele sunt extreme şi sunt întuneric, se vede asta în duh. Contează evoluţia omului nou faţă de omul vechi din sine, contează felul în care ai reuşit să produci prin prezenţa ta "LIMPEZIREA APELOR TULBURI", în mijlocul celor ce le tulbură mai tare, punători de beţe în roate precum eruditul Origen, contează felul în care aduci pacea lui Hristos în mijlocul furtunii generate de talent sau de moşteniri genetice proaste, deci numai prin Iisus, Abba, Sfântul Duh. Numai Lenin ar fi spus că apele se limpezesc singure, că nu trebuie să fie în spate ceva ce nu se vede, o minte inteligentă invizibilă, un corp de lumină înţelept, un plan invizibil, o constucţie eficientă materializată acestui scop vouă. Duhul se poate manifesta doar acolo unde e apă, apă limpede, spune scriptura. Puţini sunt oamenii ce pot intra în aceste detalii medicale de ansamblu, de limpezire a apelor tulburi, pentru a se manifesta acolo, în apele limpezite, Duhul, Pacea, Dospirea Aluatului, Expansiunea "Precum în Cer aşa şi pe Pământ" şi nu precum în iad aşa şi pe pământ. Recunoştinţă veşnică Maestrului Ioan Muntean cu această ocazie, nu mai este printre noi, ci în lumea celor fericiţi pururea.

           Acum, domină iudeofilii neo-marxişti, peste urmaşii creştini ai Bizanţului. Noi ne rugăm în biserici să se preamărească sionul,  jertfelnicul celor neprihăniţi, credinţele voodoo israelite peste creştinism. Şi Dumnezeu ne ascultă rugăciunile din biserici, pentru că Dumnezeu e Bun, ne împlineşte rugăciunile făcute din suflet şi cu lacrimi în ochi, în dauna copiilor noştri jertfiţi de israeliţi, că aşa vrem noi! Înainte de a muri, jertfit ca un miel fără prihană, pentru că a criticat planul iudeilor, Sf.Ioan Gură de Aur a hirotonit episcopi în Dacia(Sciţia), Liban(Fenicia), Iran(Persia). De aceea Israelul se strofoacă azi, utilizând minciuna şi crima organizată, utilizând dolarii nemunciţi şi tipăriţi de evreii din SUA, să distrugă Siria, Liban, Iran, România. 

           Şi la ora actuală, Ioan Gură de Aur e tradus de parcă ar fi tradus din limba sovietică, nu din aramaică. Când spune că "mândria e păcat şi smerenia e cauza virtuţilor", păi ce, Ioan Gură de Aur ştia slavona? Că "smerenia" în sensul de "sclavie", din slavonă provine, nu din aramaică, pe care o predica Ioan Gură de Aur, traducând ulterior şi în greacă. Exemplele sunt multe şi se poate schimba complet sensul unei propoziţii, chiar şi dacă nu pui intonaţia acolo unde trebuie, mai ales că, în limbile clasice vechi, nu exista virgula ca semn de punctuaţie. "Fericiţi cei săraci, cu duhul" devine "Fericiţi cei săraci cu duhul", adică fericiţi cei lacomi, cei care se bazează pe bogăţia materială, nu pe bogăţia duhului. Dacă nici asta nu convinge pe nimeni, atunci hai să vedem altfel, aşa cum fac eu şi alţii ca mine. Hai să aplicăm puţin nu cuvântul "smerenie", ci procedeul "pocăinţă"(întoarcere în interior) şi să vedem ce găsim acolo. Păi eu văd subconştientul meu, care nu poate fi minţit. Dacă în plan exterior, de multe ori închid ochii şi accept să fiu minţit frumos, pentru ca alţii să fie mai fericiţi, contribuind chiar şi cu atât la asta dacă nu se poate altfel, păi în plan interior nu mai funcţionează. Pentru că în subconştient, totul porneşte neconştientizat, mecanicist, de la reflexele pavloviene şi dresaj în sus, de la traume, spaime nerezolvate total, chiar şi ca amprentă ce condiţionează insesizabil în primă fază, apoi pseudo-educaţie, condiţionare, stimuli liminali şi subliminali, inteligenţă artificială şi restul. Ca un tren pe care-l pui pe şine spre Siberia, deşi tu speri că, prin gânduri frumoase şi comportament civilizat, vei ajunge pe Coasta de Azur. Păi hai să vedem dacă ajug pe Coasta de Azur sau nu. Să luăm de exemplu "Rugăciunea Domnească", adevărată, puternică, prezentă, prezentă în toate cultele. Ţinând cont de faptul că mântuitorul ne avertizează că "Din cuvintele tale vei fi găsit drept şi din cuvintele tale fei fi găsit vinovat", chiar se irită atunci când ucenicii îi cer să-i înveţe cum să se roage, hai să mai şi aplicăm asta. Deci, atunci când subconştientul meu primeşte rugăciunea Tatăl Nostru, atunci el nu va putea fi minţit, ci va fi întors cu spatele la alte realităţi pe care nu le invoc şi cu faţa la cel descris prin textul rugăciunii, pentru că îl invoc. Mai exact, mă aliniază cu faţa la un individ metafizic, stăpân peste toate de care eu am habar sau nu, individ metafizic ce e caracterizat prin următoarele: e ispititorul tuturor şi are un nume spurcat ce trebuie sfinţit de mine "Sfinţească-se numele tău ... Şi nu de duce pe noi în ispită". A ta e puterea, amin. Dacă nu aş fi sub hipnoză, ci aş fi un puşti de clasa a 2-a dezvoltat normal, aş constata imediat că prin cuvinte mă adresez diavolului, că aşa spune traducerea. Păi cum e posibil asta? Mă uit în jur şi văd că unii de pe la Harvard, râd de creştinii care se roagă să fie "Precum în Cer aşa şi pe pământ", întrucât e taman pe dos, "Precum în iad aşa şi pe pământ", că deja pe unii i-au invadat islamiştii care ucid trupuri, ecumeniştii care ucid suflete, cu studii alese, vorbind frumos şi cu glumiţe decente să capteze turma? Păi cum e posibi ca rugăciunea noastră din piepturile curate să se împlinească pe dos? Cum e posibil ca eu să ajung cu trenul de Siberia în Siberia, deşi eu sunt politicos şi cumsecade, smerit chiar, sperând că voi ajunge pe Coasta de Azur, chiar dacă mă urc în trenul de Siberia? Doar sunt smerit, n-ar trebui să se întâmple asta! Uite aşa, se întâmplă deoarece 97% dintre oameni, au nivelul de conştiinţă specific vârstei de 12 ani şi în plus se află şi sub hipnoză colectivă prin educaţie şi dresaj. Fac mecanic ceea ce ar trebui să facă conştient şi se cred buricul pământului, iar din cauza asta Dumnezeu nu-i ajută. Punct. De trei ori Sfânt este numele tău, Doamne, peste toate cele văzute şi nevăzute şi nu mă lăsa dus în ispită de către satan. Amin!

           E foarte important, israel în ebraică înseamnă anti-Hrist, adversar al Domnului Dumnezeu, puteţi întreba orice evreu. De aceea, preamărirea lui israel în bisericile creştine, înseamnă preamărirea diavolului şi împărăţia diavolului pe pământ. În Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, nu existau aceste formule de laudă adresate lui israel, pe care el le condamna, pentru binele creştinilor. Ori el era vorbitor nativ de aramaică, iar până în zilele noastre, doar ortodocşii egipteni din orient, prin prezenţa şi rugăciunile lor, reuşesc să aprindă luminile supranaturale de Paşti, în Biserica Sf. Mormânt din Palestina. Îi vedeţi pe egiptenii ortodocşi, lăudându-l pe Israel la Liturghie? Eu nu. În Biblie, Vechiul Testament, israel a fost întotdeauna criticat şi nu lăudat. "Din Egipt am chemat pe Fiul meu", spune vechiul profet Osea, asasinat de israeliţi. Iar noii profeţi vorbesc prin Patericul Egiptean în 12 Volume. Azi, egiptenii ortodocşi aprind Lumina Supranaturală la Biserica Sf. Mormânt din Palestina. Doar ei, restul stau acolo pentru poze frumoase. Când au încercat şi catolicii să se lipească la rugăciune, nu s-a mai întâmplat miracolul. Deoarece, catolicii au fost iudaizaţi mai mult decât majoritatea ortodocşilor. Unde este israel în toată povestea asta? Evident la furat şi la tâlhărit, ca de obicei, viteji doar prin texte falsificate a la Hollywood. Dar a fost profeţit că, urâciunea pustiirii se va aşeza pe sine în locul cel Sfânt(Ţara Sfântă Palestina), devenind prin forţă, Israel(anti-Hrist). Iisus desfiinţează minciunile şi textele falsificate din Vechiul Testament, printr-o singură frază. Ca să nu existe discuţii sterile şi pierdere de vreme, el arată că sirienii erau mai iubiţi de Dumnezeu decât israeliţii. Apoi îşi vede de treaba Lui, îndemnându-ne să facem la fel.

          “Şi mulţi leproşi erau în israel, pe vremea proorocului Elisei”, a spus Mântuitorul, “şi totuşi nici unul din ei n-a fost curăţit afară de Neeman, Sirianul. Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie” (Luca 4,27).

           Dacă vreodată, te acuză cineva că eşti anti-semit, întreabă-l dacă ştie ce înseamnă cuvântul "semit" şi vei vedea că nu cunoaşte etimologia cuvântului "semit", pentru că e prost şi snob. Poate aşa veţi înţelege de ce toţi politicienii slabi îi pupă în fund pe israeliţi, în masonerie sau nu.

           Cât despre poveştile cu broaşte, Marea Roşie despicată de nemântuitul Moise cel aflat în iad, conform revelaţiilor transmise de Dumnezeu maicii Veronica de la Vladimireşti, persecutată la vremea aceea, pot să constat din citirea Vechiului Testament că Moise făcea ce făcea recent şi Hitler, mai exact, evreii cu defecte fizice erau consideraţi spurcaţi de Moise înaintea dumnezeului lui şi erau omorâţi, de ce oare unii aplică dubla măsură în definiţia nazismului? N-am nici o problemă cu ultimele 9 porunci, ce existau la Hammurabi, pe care l-a plagiat dumnezeul lui Moise, cam nătâng de altfel, la Sargon I, până la articolele lui Lenin, Soros, dacă le cauţi, dar ce treabă are imaginea cu faptele, ori mântuirea ţine de fapte, nu de imagine. Iar complicii, întotdeauna au fost pedepsiţi mai mult decât criminalii, cu toată propaganda lor de imagine. În ziua de azi, plăgile cu broaşte , lăcuste, sânge, arme biologice, omorârea pruncilor nevinovaţi, repetată mai apoi ritualic în mentalul colectiv până la consacrarea lui Irod, nici presa de scandal nu le-ar publica, atâta timp cât provin dintr-o singură sursă şi nu e deontologic, jurnalistic vorbind, să dai crezare manipulărilor dintr-o singură sursă, mai ales că scribii egipteni consemnau tot felul de amănunte stupide, dar aici...nimic. Nu spunea Iisus israeliţilor că "Voi aveti de tata pe diavolul; si vreţi să impliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş"(Ioan 8:44). Într-adevăr, Iisus le-a confirmat israeliţilor că sunt un popor ales...de diavol. Omul lui Dumnezeu, preotul Nil Dorobanţu, care n-a omorât pe nimeni, spunea că preoţii ce nesocotesc revelaţiile maicii Veronica de la Vladimireşti, fac o mare greşeală ce îi va costa. Nici Arsenie Boca nu-l pictează deloc pe Moise, nici măcar fără aureolă, la Biserica Drăgănescu, deşi a pictat acolo inclusiv Sfinţi cu fizionomie africană, pe care eu nu îi ştiam. Pentru că Arsenie Boca spune: "Eu am pictat doar ce am văzut, nu din imaginaţie". Şi eu cred la fel. Mai adaug aici revelaţia Sf.Nifon din sec. IV, ce descrie lumea de dincolo într-o manieră detaliată, precisă, sursă de inspiraţie în picturile de la Voroneţ: "Voi judeca, voi cerceta, voi pedepsi aspru neamul jidovesc, cel stricat şi viclean, pentru că nu s-a pocăit. Le-am dat vreme de pocăinţă, dar au nesocotit-o; vor lua acum răzbunare.", "Cei ce fuseseră răpiţi pe nori pentru întâmpinarea Lui, stăteau de-a dreapta; ceilalţi se aflau de-a stânga Judecătorului. Cei mai mulţi dintre aceştia erau iudei, conducători, Arhierei, preoţi, împăraţi, mulţime de monahi şi mireni. Stăteau ruşinaţi şi se jeleau de pierzarea lor. Feţele lor erau ticăloşite şi suspinau cu adâncă mâhnire. O tânguire de moarte s-a lăsat peste toţi şi nici o mângâiere nu le venea de nicăieri." Cam asta e opinia lui Dumnezeu despre "deşteptăciunea evreilor", deşteptăciunea lui Einstein etc., asta în cazul în care nu considerăm că Dumnezeu minte şi trebuie să-l corectăm noi, aşa cum avem prostul obicei să o facem. Deci, mi se confirmă din cel puţin 3 surse bune revelate de la Dumnezeu, faptul că evreii nu sunt lăudaţi pe lumea cealaltă, iar Moise nu e prezent printre mântuiţi, cu toate falsurile ce au fost băgate pe gât multora, pentru pierzarea noastră. Există o sculptură a lui Moise cu coarne, de Michelangelo Buonarroti. Să o căutaţi pe net. Multă vreme m-am întrebat şi eu de ce l-o fi sculptând cu coarne pe Moise, până am aflat că textul din ebraică aşa e, Moise a fost văzut cu coarne de israeliţi, atunci când a coborât cu tablele de pe muntele Sinai. Deşi e tradus "strălucire", în loc de "coarne", în Biblia noastră. E deja de râsul curcilor, sau cum ar zice unii, mare şi nepătrunsă e taina lui Dumnezeu pentru noi muritorii de rând, că mulţi boi erau şi în rândul israeliţilor pe vremea aceea ca şi acum, dar ei nu s-au vindecat de boi ce erau închinându-se la viţei de aur, că nu i-a lăsat iehova să-şi facă chip cioplit. În schimb le-a poruncit să se închine la un chip cioplit în formă fix de... şarpe de aramă şi culmea că s-au mai şi vindecat! Măi, ce tare e şarpele ăsta, nu fi de deochi, câte derogări are de la porunci! Deja iehova e subiect de bancuri Radio Erevan. Să zicem că Moise era alături de Ilie pe Tabor, aşa cum e în traducerea biblică. Nu am nici o problemă cu asta, sunt neutru la traducerea şi redactarea acestui eveniment. Dar de ce în Evanghelii, Iisus nu pomeneşte nimic şi de Enoh, aşa cum a lăudat în faţa apostolilor, faptele altor alţi credincioşi, un Ilie, un Elisei, Isaia, Osea, o văduvă credincioasă Sarepta din Liban, un sirian credincios Neeman. Dar Enoh unde e? Chiar aşa de lipsit de importanţă a fost Enoh, să nu merite măcar o singură pomenire în faţa apostolilor din partea lui Iisus Hristos, pe perioada celor 3 ani jumate cât Iisus a ţinut predici? Foarte ciudat! Sfinţii Părinţi, Efrem Sirul (în cuvântul său despre sfârşitul lumii şi venirea lui Antihrist) şi Ioan Damaschin (in cuvântul despre Antihrist) învaţă lămurit că acei „doi martori” (Apocalipsa 11,3) care vor veni înainte de sfarşitul lumii, sunt Sfinţii Prooroci Ilie şi Enoh. Părerea mea e că pe Muntele Tabor erau în Lumină, Iisus, Ilie, Enoh. Iar "deuteronomul" nu are ce căuta în Sfintele Scripturi, deoarece e un fals ce a înlocuit "Cartea lui Enoh", deuteronomul fiind redactat cu mult după domnia regelui canaanit Melchisedec la care face referire şi David în Psalmi, "Preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec"(Psalm 109). Melchisedec abolise deja jertfele, cu mult înainte de Moise, înlocuindu-le cu pâine şi vin. Ce caută Moise în Biblie? Ori ne abţinem în post de la păcatele mari, de la complicitatea cu crima organizată şi justificată, ori lăsăm copiilor noştri moştenire, împărăţia iadului pe Pământ.

           Evident că nu mă aştept să creadă prea mulţi, că aceasta e legătura de sânge, lucrătoare, dintre diavol şi evrei, prin care se inventează, pentru protecţia lor, alţi şi alţi duşmani contrafăcuţi tot de evrei, pe demonstrate cu documente video, precum daesh(isil). Pentru a se ascunde adevărata cauză a conflictelor şi a scopului acestor conflicte, de a invada Europa Creştină cu terorişti mercenari şi de a depopula forţat teritoriile din jurul israelului, pentru a-şi extinde ei graniţele şi influenţa. În ultimul secol, documentele au dovedit că evreii au încercat să se ridice omorându-i pe alţii, pentru că altfel nu sunt în stare. E vorba de zeci de milioane de crime, nepopularizate, acoperite de minciună în sistemul educaţional global. Totuşi, am să vă mai citez din sfinţii recenţi, cu  o viaţă reală manifestată din lumea veşnică, de dincolo de legile putreziciunii de aici. Sf. Iosif Vatopedinul de la Muntele Athos, care avea darul profetic, iar după câteva ore după ce a murit recent, i-a apărut prin miracol, un zâmbet larg pe faţă şi aşa a fost îngropat şi cu siguranţă că a rămas neputrezit în Domnul, se va demonstra. Evident că nici pe acesta nu-l veţi crede mulţi, mai degrabă veţi crede pseudointelectualii puturoşi şi şcoliţi de instituţiile diavolului care domină lumea, asemenea unor supernove strălucitoare pentru că sunt moarte precoce, cu explicaţiile lor culte şi savante la nivel de clasa a VI-a. Că pe verificate şi pe testate aşa au creierele dezvoltate, oricâte pagini gândite de alţii ar memora ca să pară culţi. Îî recunoşti uşor pe la conferinţe, fiind caracterizaţi de păcatul clevetirii, cum spunea duhovnicul meu "specialişti în teoria chibritului", deoarece sunt foarte sociabili şi băgători în seamă de dimineaţa până seara, pe la TV, îi recunoşti uşor după rânjetul lor strâmb pe pilot automat, pictat şi de Arsenie Boca la Drăgănescu, pentru ca aceşti mediumi iudeofili să fie recunoscuţi în societate. Pentru ei, heirupismul colectiv şi etica, sunt acelaşi lucru cu creştinismul, pentru că sunt ataşaţi de formalism şi de superficialitate până la orbirea spirituală şi complicitate la dominarea lumii, ei nu înţeleg propoziţii elementare din ABC-ul creştinismului, precum cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos adresate rabinilor formalişti care nici nu fură, nici nu sunt desfrânaţi: "Adevarat vă spun că vameşii si curvele merg înaintea voastră în Împaratia lui Dumnezeu."(Matei, 21:31). Poţi să-i verifici în felul următor cât sunt de prostuţi, dacă iei un text din Lenin şi înlocuieşti "creştin" în loc de "comunist", fără să le spui, ei cad pe spate de la atâta profunzime a gândirii creştine. Eu îmi fac datoria, ca să nu poată spune cineva că am ştiut şi nu am zis, că am ştiut şi nu am făcut, îmi fac datoria  să vă împărtăşesc şi vouă ce e necesar şi nu ce dă bine iudeofililor, minciunii, pseudocreştinilor iudeofili, anti-Hriştilor iudeofili, diavolului şi slavei deşarte, instituţiilor ce şcolesc iudeofili pseudocreştini infiltraţi în sistemele de educaţie asemenea lui Iuda, filosofii pseudocreştine inspirate de diavol. Mi-a venit destul de greu să mă dezobişnuiesc de modul greşit  de a gândi şi de a acţiona, format de şcoală în sensul general de sistem, pentru a mă putea implica efectiv în proiecte de dezvoltare ce ţin de lumea reală. Pe ansamblu, sistemul de educaţie şi de învăţămând de la noi, este dezastruos. Iar clasa politică ne reprezintă, a spus Arsenie Boca asta. Dacă am avea profesorii din Islanda, am avea şi politicieni ca în Islanda, directorii din Islanda, bancherii din Islanda, plus echipă naţională de fotbal ca bonus. Aşa, ne mândrim cu cei emigraţi, cu cei morţi, torturaţi în temniţe de către evreii bolşevici, cu cei torturaţi şi omorâţi care n-au avut cum să-şi transmită mai departe la urmaşi experienţa dobândită, în familie, în familia creştină, prin distrugerea ei după planuri rabinice, de pe vremea când eram grânarul Europei, resemnându-ne acum cu ce am rămas şi aplaudând snobii care pentru 30 de arginţi laudă deşteptăciunea evreilor. Măi, ce deştepţi sunt evreii! Dacă n-ar fi existat o Ştefania Mărăcineanu, care să fie furată şi plagiată, nimeni nu ar mai fi auzit de Marie Curie, Irene Curie, azi. Dacă n-ar fi existat un puşti de 19 ani, pe nume Edmond Becquerel, care să descopere efectul fotoelectric, contruind şi prima celulă fotovoltaică funcţională, n-ar fi auzit nimeni azi de satanistul Albert Einstein, care a luat Premiul Nobel pentru efectul fotoelectric. Albert Einstein şi-a părăsit definitiv copiii pe peronul gării din Berlin, în august 1914, deşi ştia că are copii bolnavi ce au nevoie de ajutor părintesc, mai ales că putea oferi acest ajutor, financiar măcar, dacă nu sufletesc. Şi-a părăsit copiii, ca să-şi poate vedea nestingherit de curvăsărelile lui, după ce dăduse jertfă primul său copil Lieserl, ca să-i meargă bine în viaţă. Pe vremea aceea, nimeni nu voia să-l angajeze pe Albert Einstein , deoarece era slab pregătit. Cu relaţii din cercurile sionismului, a fost plasat totuşi, ca funcţionar de rangul 3, la un oficiu de patente din Berna, apoi a început brusc să aibă idei, ideile altora, pe care sioniştii de multe ori i-au lichidat în capitalism, nu doar în închisorile bolşevice, să se piardă urma faptelor lor, să se piardă experienţa lor lăsată moştenire în familia creştină. Savantul Nicolae Paulescu a murit în anul 1931, iar ce a scris el despre aceste lucruri, reprezintă garanţia omului de ştiinţă de înalt nivel, de pe vremea când nu existau nazişti. Citiţi-l! Pentru snobi, pentru iudeofili, nu adevărul contează, ci recomandarea, snobismul, tiparele pomului lăudat. Einstein a luat Premiul Nobel, pentru nişte abureli teoretice despre efectul fotoelectric, nu pentru totul e relativ(alt plagiat). Teoria Relativiţii fusese prezentată la Congesul Mondial de Ştiinţe din Saint-Louis, în septembrie 1904, de genialul matematician Henri Poincare, pe care evreii se străduiau să-l discediteze, din invidie. La Sorbona, unde preda Henri Poincare, exista de vreo 50 de ani, o Catedră cu numele Fizică Matematică şi Teoria Relativităţii, şef de catedră fiind chiar ...Henri Poincare, mort la 54 de ani, de inimă rea, jertfit, neprihănit, de naiv ce era. Cu această bogată experienţă de viaţă acumulată până la deplina maturitate, Albert Einstein era un admirator înfocat al lui Vladimir Ilici Lenin şi un contestatar al Noului Testament, după cum e consemnat în scrieri vândute la licitaţie, pe sume fabuloase. Cine se aseamănă, se adună! Rezonanţa, empatia, inteligenţa, pe care Einstein nu le avea pentru copiii săi, le avea pentru Lenin, pentru bolşevism!

           Dacă n-ar fi existat omul de ştiinţă, fiu de preot ortodox, Nikola Tesla, am trăi şi azi în întunericul lui Einstein, n-am avea curent electric, n-am avea aparate medicale, medicină modernă de investigaţie şi tratament etc. Şi uite aşa, educaţia e în mare parte bazată pe falsuri şi pe formarea unor abilităţi şi deprinderi greşite, inspirate de diavol, de a forma anti-Hrişti cumsecade şi docili, personal auxiliar, mercenari plătiţi scopului iudeofililor de a distruge lumea creştină, de a realiza israelul (ebr.anti-Hrist) mare, prin golirea vecinătăţilor israelului de oameni paşnici şi incomozi, precum adevăraţii semiţi din Irak, Egipt, Siria, Iordania, Palestina, creştini, şiiţi, cum se poate demonstra prin analiza ADN, în orice centru medical de profil:

           "Cei care pun în mişcare acest rău sunt evreii. Ei sunt îndemnaţi de către diavol să facă aceasta, pentru a distruge sămânţa ortodoxiei...Trebuie să fim atenți, pentru că diavolul, care este stăpânitorul lumii acesteia, nu încetează să ne ispitească...Puterea lumii a fost preluată acum de evrei, iar scopul lor este de a anihila Creştinismul."(Sf.Iosif Vatopedinul, Muntele Athos)

           Există limbi şi scrieri mult mai vechi decât falsurile evreieşti, dovedite arheologic şi ştiinţific, prin datare cu C14 radioactiv, cuneiformele sumeriene şi Enuma Eliş (Cartea Potopului), sunt mult mai vechi, scrierea de la Tărtăria e cu cel puţin 2000 de ani mai veche decât scrierile sumeriene cuneiforme, apoi scrieri sacerdotale ale strămoşilor noştri care s-au mai păstrat, precum Tăbliţele de la Sinaia, Codexul Rohonczi, Scrierile de la Uppsala, pandantive şi mai vechi la Poiana Cireşului, Neamţ, datate cu C14 la 20 000 de ani vechime! Iar pe vremea aceea, nici măcar străbunicul lui Adam nu era născut! Facerea lumii şi Adam au apărul acum fix 7526 de ani, conform poveştilor evreieşti de adormit copii la minte săraci cu duhul. Evreii cum pot dovedi falsurile lor, că au avut la dispoziţie tot sprijinul specialiştilor? Nu pot dovedi, sunt mincinoşi, le-a spus Hristos asta, în limba asiriană. Nu scrie nicăieri, "Crede şi nu cerceta", dimpotrivă, Hristos spune "Fiţi înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii"(Matei 10: 16). Nu e Adam primul individ cu conştiinţă, în anul 5508 Î.H., din moment ce acum 20 000 de ani, oamenii, strămoşii noştri, făceau pandantive pe Valea Bistriţei. Dacă făceau pandantive, înseamnă că aveau simţul esteticului, se puteau vedea din exterior, aveau conştiinţă. Întâmplător am copilărit pe acolo, am avut bunici prin zonă. Cine ar avea interesul să-l contrazică pe Hristos, în chestiuni banale, precum "dimineaţa Soarele răsare şi nu apune"? Şi nu e doar un singur exemplu!  Mulţi zombificaţi care ţin neapărat pe pilot automat să facă voia întunericului, zic că ba da, jertfa e bună, că şi crucea e bună, au zis Sfinţii Părinţi că trebuie să cinstim crucea, deci trebuie să cinstim jertfa, logic. Bada badu, iabadabadu, zic eu, nici vorbă de aşa ceva. Crucea de Lumină se cinsteşte, pentru că datează pe inscripţii, de dinainte de Adam. Crucea exista la sumerieni, la pre-traci şi semnifică biruinţa Luminii asupra întunericului, e crucea Bucuriei şi nu a suferinţei! Dacă romanii trăgeau în ţeapă şi nu crucificau, ce mai ziceaţi, că cinstim sfânta ţeapă de băgat în fund? E absurd! Crucea are cu atât o putere mai mare, simbolizând victoria Luminii, cu cât a trecut şi Hristos pe acolo, deloc întâmplător. Dacă cabaliştii şi-ar fi dat seama atunci ce gafă fac, ar fi cerut romanilor o altă pedeapsă, care să nu aibă legătură cu crucea.  

           În concluzie, înghiţim şopârle în post, în loc să postim. Avem şi noi falsurile noastre folclorice dovedite, "Mioriţa" , "Balada Meşterului Manole", dar după primul examen le-am şi uitat, ele nu sunt ritual anual. Emitem în post păcatul cel mare, răutăţi faţă de neprihăniţi şi complicităţi cu crima organizată şi justificată, din frica prost înţeleasă, de a nu ieşi de sub ascultare faţă de duşmanii lui Dumnezeu, slujitorii întunericului. Din cele mai vechi timpuri, nu ne-a cerut nimeni asta, dimpotrivă, ni s-a cerut citez "Milă voiesc iar nu jertfă", "Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: ,Milă voiesc, iar nu jertfe , n-aţi fi osândit pe nişte nevinovaţi."(Osea, Matei, Iisus). După Cina de Taină cu Hristos, creştinii se duc acasă şi îngâmfaţi sacrifică miei. Creştinii mărturisitori nu au procedat aşa. Frica e de la diavol. Justificarea crimei organizate e de la diavol. Complicitatea cu crima organizată e de la diavol. Competiţia e de la căderea diavolului. Pe Dumnezeu îl urmezi funcţie de iubirea aproapelui, empatia iubirii, nu după recomandări de neam prost. Nu poţi reduce cunoaşterea, arta, ştiinţa, la un numitor comun în vederea competiţiei, decât la nivelul de jos, la fel cum fasolea din specii divers colorate, poate fi comparată doar la nivel de pârţuri, care sunt toate la fel. Deci numai aşa, fasolea poate fi evaluată într-un sistem competiţional. De aceea, în ţări puternice precum Anglia, Germania, China, Suedia, Finlanda etc., pentru binele societăţii lor, există, deşi cu mare dificultate din partea sistemului, nuclee colective părinţi-profesori, de descurajare a competiţiei, în înteresul ţării lor.

           PRIN DISCIPLINĂ, AUTODISCIPLINĂ, ÎNTOARCERE ÎN INTERIOR, INIMĂ LINIŞTITĂ, NU PRIN COMPETIŢIE, ELEVII, APOI SPECIALIŞTII, CULTIVĂ FASOLE, NU SE ÎNTREC ÎN DAT PÂRŢURI!

 

Vizualizări: 942

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Comentariu publicat de RobertC pe Aprilie 17, 2019 la 2:38pm

"Postul cel nelegiuit şi necurat al iudeilor bate deci la uşă. Să nu vă minunaţi dacă am numit postul acesta necurat, nimic nu-i mai blestemat decât ceea ce se face împotriva voinţei lui Dumnezeu, fie jertfă, fie post. Peste cinci zile începe deci postul lor cel nelegiuit. Eu acum zece zile, sau chiar mai multe, luând-o înainte, v-am ţinut o cuvântare ca să-i întăresc pe fraţii voştri, nimeni să nu aducă vina că acest cuvânt al meu n-a fost rostit la timp potrivit, pentru că l-am rostit cu atâtea zile mai înainte."

"Multe animale sălbatice, ascunse prin tufişuri, la auzul vocii vânătorului, de frică, sar, sunt izgonite de voce şi adeseori, mânate de strigăt, cad în curse, fără voia lor. Tot astfel şi fraţii voştri; stau ascunşi în iudaism ca într-un tufiş; sunt încredinţat că dacă vor auzi glasul lui Pavel, vor cădea cu uşurinţă în plasele mântuirii şi vor lepăda toată rătăcirea iudaică. Căci nu este Pavel cel ce vorbeşte, ci Hristos mişcă sufletul aceluia. Deci, când îl auzi pe el strigând şi grăind: „ lată, eu, Pavel, vă spun vouă că dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic” , socoteşte că numai glasul este al lui Pavel, gândul însă şi învăţătura sunt ale lui Hristos, Care grăieşte înlăuntrul lui."

(Ioan Gură de Aur)

Comentariu publicat de RobertC pe Martie 9, 2019 la 2:03pm

Părintele Jean Pierre Boboc este doctor în medicină la Facultatea de medicină din Paris și doctor în teologie la Institutul Saint Serge din Paris. Deci are competenţe să limpezească apele tulburi în aceste domenii. Are competenţe, atunci când medicina şi profeţia, trebuie să asigure prevenţie, sănătate anticipată. Peste care unii şi nu puţini, prezintă deformat, eronat, în explicaţii.

Recent, Părintele Jean Pierre Boboc a publicat o carte care se numește: "Transumanismul decriptat - Metamorfoza corăbiei lui Tezeu" - prefațată de profesorul Pierre Magnard, profesor emerit la Sorbona

E mai actual ca oricând, mai ales că suntem în post, pentru paza simţurilor, paza minţii, Mântuire.

http://corortodox.blogspot.com/2017/09/un-interviu-cutremurator-cu-...

Comentariu publicat de RobertC pe Iunie 17, 2018 la 10:49pm
Istoria formării teroriştilor daesh(isil) în Orientul Mijlociu şi Uniunea Europeană. Sunt aceiaşi terorişti formaţi secolul trecut pentru Rusia şi Germania, în acelaşi scop, de aceleaşi grupuri de interese, dar îmbrăcaţi altfel. De aceiaşi oameni. Pentru ca posteritatea să ştie asta.

Comentariu publicat de RobertC pe Aprilie 2, 2018 la 4:03pm

Comentariu publicat de RobertC pe Martie 28, 2018 la 7:15pm

Comentariu publicat de RobertC pe Martie 17, 2018 la 9:15am
Comentariu publicat de Valentin Butnariuc pe Martie 16, 2018 la 6:21pm

Cu deplin respect, competiţiile şcolare au rolul de a ierarhiza elevii. Ne place sau nu, societatea umană e una construită pe ierarhii. revenind la elevi, la copii, ierarhizarea acestora e absolut necesară, fiindcă nu poţi să-i pui de-a valma în clase, în şcoli. sunt copii născuţi pentru informatică de vârf, de pildă, aşa cum sunt şi copii născuţi pentru a deveni meseriaşi foarte buni. Sigură că nu ne plac, la fel ca marelui Creangă, competiţiile şcolare. O, dacă tot ce este inevitabil în viaţa noastră ne-ar produce exclusiv plăcere! Cât despre copilăria lui Creangă, nu aceasta e "vinovată" pentru opera marelui scriitor, ci geniul său. Indeferent ce fel de copilărie ar fi avut un talent ca Ion Creangă, tot nişte "Amintiri" unice, geniale, ca literatură, ne-ar fi dat.

Comentariu publicat de RobertC pe Martie 16, 2018 la 10:16am

Ion Creangă e subiect de competiţii şcolare, deşi lui Ion Creangă nu i-au plăcut competiţiile şcolare. În cazul contrar, cu siguranţă că nu ar mai fi auzit nimeni de Ion Creangă, deoarece şi-ar fi petrecut copilăria în cu totul alt mod.

Comentariu publicat de Valentin Butnariuc pe Martie 14, 2018 la 11:05am

Voi pleca de la informaţia dv. cum că în unele ţări dezvoltate se practică "descurajarea competiţiei". Nu am informaţii despre aceste campanii şi nu vreau să mă pronunţ în necunoştinţă de cauză. Presupun însă că e vorba de descurajarea acelui gen de competiţie care nu e bazat pe loialitate, pe corectitudine, pe respect. Omenirea, aş îndrăzni să spun, a mers şi merge înainte datorită competiţiei. Doar întrecându-se cu semenul său omul a putut progresa, ralizând această civilizaţie de care, nu putem nega, beneficiem cu toţii, chiar şi aceia care dezavuează competiţia. cineva a inventat roata dintr-o bucată - altcineva i-a adus îmbunătăţiri, inventnd spiţele - oare nu şi din spirit de competiţie, din dorinţa - absolut firească - de a face ceva mai bun, deci de a fi mai competitiv? Foarte bună chestia cu fasolea, dar cu câte milenii ne-am întoarce înapoi dacă ne-am axa exclusiv pe miraculoasa plantă? Poate că exacerbarea spiritului de competiţie dintre oameni va grăbi sfârşitul omenirii... Dar acest spirit e mult prea înrădăcinat în fiinţa noastră umană - aş zice că e parte integrantă, fundamentală, din însăşi umanitatea noastră. 

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor