PUNCT DE SPRIJIN - autor Iulică ŢENEA /Australia

 

Supra E-ul şi momentele sale providenţiale.

Un măr sălbatic scuturandu-şi florile.                                                                                                                  

O renunţare şi-o aşteptare discretă.

Naşterea fructului. O mâna albă, fină, eterică,

alergând pe câmp adunând plante şi numărându-şi

clipele violet.

Ecuaţiile nu sunt permanente în această lume

iluzorie unde respiraţia şi inspiraţia

funcţionează ca două balanţe paralele.

Edenul macro-universului creat de palmele

unui Rabin neobosit răsfoind Kabbalah “Cabala”

şi-un ultim semn aruncat pe buza unui val

adâncit în visarea mării ce-şi structura

zâmbind procesele alchimice.

Nu poţi limita viteza luminii şi nici

proporţiile uriaşe ale frecvenţei sunetului.

UN PUNCT DE SPRIJIN.

 

MATEMATIC - autor Iulică ŢENEA / Australia

 

Fortăreaţa minţii este foarte fragilă,

o închisoare albă cu gratii nevăzute.

Timpul curge într-un singur sens dând

prioritate uneori grădinii arhetipale.

 

El, timpul, este părintele unor adevăruri

noi, trecând cu o precizie micrometrică.

Dispersia energiei se face lent, imperceptibil,

doar la o scară atomică a minţii poţi detecta

frecvenţa ei matematică.

 

Un proces alchimic în plină expansiune

şi-un fapt de necontestat. Corpul nostru

este o adevărată uzina nucleară,

o buclă temporară imprimată în codul genetic.

Arta. Operă unui Geniu.

 

PERLA - autor Iulică ŢENEA / Australia

 

Născătoarea îşi trăia veacul în abis,

nu avea nume, răspundea doar la stimuli.

 

În habitatul adânc al tăcerii nu puteai intra cu forţă,

porţile apelor se deschideau o singură dată pe an,

atunci când Luna îşi ordona razele în formă de stea

 

şi o singură entitate avea acces la ea,

Aqua Maya, mama picăturii de apă

şi tânărul Yeshi, cel ce cunoastea ordinea

şi mişcarea tuturor elementelor.

 

El era scriitorul şi păstrătorul cărţii nescrise.

În noi e amalgamul binelui şi-al răului,

depinde ce cauţi, ce-ţi doreşti şi cum atingi inefabilul.

 

INFINIT  - autor Iulică ŢENEA / Australia

 

Dirijorul îşi coordona bagheta către linia de aur a cercului.

Mii de sunete îşi încrustau menirea pe bucăţelele mici de Jad,

nelăsând ascultătorului timp să-şi schimbe frecvenţa.

 

Aceste subtilităţi aflate în umbră îşi căutau locul,

nimeni nu ştia de unde veneau sau cine le dăduse sens.

 

Menirea lor era clară un clişeu tulburător:                                                                                         să ordoneze atomii de la minus la plus şi invers,

fără să deranjeze într-un fel sau altul  saltul ultimei

ecuaţii, o necunoscută de fapt.

 

Viitorului îi aparţine misterul, o corelare

cuantică dincolo de pelicula fotosensibilă a minţii.

 

EA - autor Iulică TENEA / Australia

 

Femeia de chihlimbar şi-a desfăcut

palmele în formă de Evantai.

El, stătea prins în muţenie, într-o lume

strâmtă şi strâmbă.

 

Un neînţeles ce-şi simţea dorinţele

arzandu-i pieptul, se zbătea din răsputeri

să nu le devină sclav. Lupta era pierdută însă.

 

Pe ea n-o putea privi în ochi, un foc

nevăzut îl îndepărta ca pe-un străin.

Era străin de Ea.

 

Din perimetrul lui optuz, era greu

să-i memoreze substanţa.

Ceru îngăduinţă să poată urca,

dar tălpile-i de lut îl duceau în derivă.

 

A plâns şi-a înţeles. În această

viaţă putea doar s-o contemple.

Un geam străveziu îi despărţea.

 

 

MENTALIST - autor Iulică TENEA / Australia

 

Toate variabilele sunt controlate printr-un impuls discret

al minţii clare.

Acest intrument ascuţit este util atâta timp cât îl

foloseşti detaşat transformând totul într-un unic spectacol.

 

Nu este uşor să fii doar un martor undeva în culise

când scena e plină de actori ce-şi joacă comediile/dramele,

încătuşaţi în propriile lanţuri, ataşaţi până la confuzie de

impresiile unor călătorii care de fapt nu există.

 

Speriaţi şi introvertiţi, lipsiţi de curajul de-a trece

dincolo de limită. Ignoranţa este opusul credinţei.

 

Martorul nu are voie să intervină în décor,                                                                                         el doar stă şi priveşte lăcrimând în solitudine.

Apele “aşa cum sunt ele” curg către vale.

 

EFECT DE PIRAMIDĂ - autor Iulică ŢENEA / Australia

 

Deja-vu

Efect de piramidă aflată într-o conversie permanentă

martoră la succesiunea şi baletul multitudinii de

cromozomi aranjaţi perfect şi ordonaţi să menţină

existenţa infinitelor forme finite.

 

O copie fidelă a Arhitectului nemuritor

ce-şi poartă la vedere pastorala sufletească

înveşmântată în purpură.

 

Viitorul poate fi probabil sau inexistent, depinde

cine rezolvă ecuaţia şi-şi pune semnătura:

fizicianul dedicat sau înţeleptul fără nume.

Relativ . . .

 

 

O CALE - autor Iulică ŢENEA / Australia

 

Un pelerin aplecat către studiul propriei căi

contemplandu-şi rădăcina în cristalul

micro-universului tangibil, a încercat printr-o                                                                                     alchimie aparte să reducă totul la absurd,

                                                                                                           

băgând umanitatea într-un cub de zahăr                                                                                               

şi-a observat că la nivel cuantic,  barierele                                                                                       electromagnetice îşi pierd puterea, iar spiritul                                                                                     interior interferează discret cu energia vacuumului.

 

Aceste concepte sunt specifice unei fiiţe profunde                                                                               situată în imediata apropiere a adevărului.

 

E necesară o interacţiune constantă cu realitatea.                                                                    

Aceste idei novatoare schimbă în totalitate

tradiţia timpului şi înalţă punctul de foc

al constantei fiinţiale către o nouă eră.

 

NIHIL - autor Iulică ŢENEA / Australia

 

Esenţa ce şi-a suportat conversia într-o infinitate de forme,

este adaosul perfect al neaşteptatelor dimensiuni.

Adevărul ne ţine împreună în jocul lui mistic, în

simplitatea lui extravagantă.

 

Universuri nevăzute, intangibile, inexplicabile,

îşi etalează misterul, vibraţia şi energia dincolo

de aura neantului.

 

Conexiune totală, perceptibilă la un nivel profund,

este acea speranţa şi vis al luntraşului că va ajunge

într-un final ajutat de vâslele-i firave în mijlocul

Oceanului.

 

Particula lui Dumnezeu ce-şi doarme somnul

în regatul ascuns şi noi toţi alergând către

podul speranţei dincolo de lentila ştiinţei,

căutând să atingem ultima dimensiune.

Adevărata cunoaştere începe dincolo de privire.

 

PREA MULT - autor Iulică ŢENEA / Australia

 

Un punct de lumină deasupra Universului.

Procesul alchimic al apei aflată într-o continuă

transformare.

Vibraţia contrastelor angajate în dansul cosmic

călăuzindu-mă spre irisul ochiului deschis către stele.

 

Exosfera matricei primordiale, născătoare

a arborelui din care izvorăşte mirul

cunoaşterii şi de la acel punct spre linia

orizontului, tăcerea, tăcerea ce vine de

nicăieri şi se duce pretutindeni

 

şi omul ce-şi respiră îngăduinţa în faţa unei porţi închise.

-Te rog, nu spune nimic:  eu ating înţelegând totul.

Coroanei nu-i lipsesc perlele.

 

Piatra filosofală a formelor materiale îşi doarme

somnul acolo unde nisipul şi-a definit călătoria.

Nu poţi uita adevărul văzut căci bucla temporală

are un singur capăt, introspecţia finală a conştiinţei.

EU SUNT - autor Iulică ŢENEA / Australia

 

Umbra întotdeauna îşi va urmă forma

făcând o reflecţie asupra circumstanţelor moleculare.

Într-un bambus gol sunetul are o conotaţie aparte.

Teoria relativităţii capătă sens.

 

Un singur punct asuns într-un val de ceaţă

arcuindu-şi frecvenţa între Alfa şi Omega.

Un cerc al structurilor paralele, un resort

neobosit ce nu cunoaşte singurătatea.

 

Eu? Un copil ce-şi trăieşte prezentul

cu stele pe ghete, un păstrător al

momentelor providenţiale.

 

Ninge în primăvara gândului

plin de trandafiri sălbatici,

rod al iubirii şi-al căutării de sine.

 

Am terminat acest puzzle

reconstituind un întreg al unei

imagini din fragmente decupate.

 

Totul se petrece în spatele ochilor

închişi, o era a trecut, o clipă vine.

 

CUGETÂND - autor Iulică ŢENEA / Australia

 

Nu te grăbi să înghiţi, mai întâi vezi ce-ai în gură.

Nu alerga, te va prinde oboseală din urmă.

Nu vorbi prea mult şi fără folos că-ţi muşti limba.

Poţi să-ţi pui inima înaintea oricui, dar învaţă să nu te plângi că va fost rănită.

În orice om străluceşte un diamant, dăi atenţia cuvenită pentru că îţi poate fi chiar maestru.

Dacă înţelegi un sfat dat la timpul potrivit, vei fi scutit de-o mare suferinţă.

Trândăvia trupului o implică pe cea a minţii, ducând fiinţa către nefericire.

Dacă dirijorul are mână bună, simfonia va fi perfectă.

Când faci un foc să fi atent, s-ar putea să ia foc tot satul.

Un om răbdător şi perseverent îşi află învăţătura în sine.

Cel care-şi învinge pasiunile este un soldat desăvârşit.

Necazul este un salt către o mare bucurie, primeşte-l aşa cum vine.

Nu doar bucata de pâine îi este necesară unui prunc,                                                                                

dacă nu este educat degeaba îşi etalează farmecul trupului.

Stăpâneşte-ţi inima, doar aşa poţi ajunge propriul tău maestru.

 

POARTA - autor Iulică TENEA/Australia

 

Celor de mâine şi celor de ieri,                                                                                                                                             

las această cheie ca mărturie absolută                                                                                               a trecerii energiei pulsatoare prin portalul universului.

 

V-am lăsat moştenire forţa ce-şi ţine taina                                                                                       în „amvonul templului” netăgăduind c-am

îngenuncheat când am perceput unda tăcerii.

 

A dat sens urechii mele şi-a imprimat o                                                                                             supersimetrie paşilor ce-şi corelau umbletul                                                                                       după gleznele omenirii.

 

Şirul lung al existenţelor crestate uneori în piatră,                                                                               alteori în aerul dulce, au răspuns cu toată puterea                                                                             când te-am strigat. M-ai recunoscut şi m-ai îmbrăţişat!                                                                       SUNT DINCOLO ...

 

PĂMÂNTUL - autor Iulică ŢENEA/Australia

L-a însuflețit punându-i pe creștet o cunună de alge,

l-a îmbrăcat în mireasă și i-a suflat pe tâmple argint.

Își trăia libertatea, schimbându-și mereu structura elementelor.

 

Urmărind îndeaproape acest tablou nu-ți dai seama de nuanța

privită din alt unghi, e lege și nu poate fi abrogată. Golemul

a trișat și-a lăsat inițialele codate în ceramică.

 

Între el și spirit era o legatură enigmatică și de-o natură neînțeleasă

A început să-și macine gândurile, un semn al evoluției timpurii.

Era de neoprit.

 

Matricea l-a luat în brațele-i de lut ca pe-un copil, cufundându-l

în această microuzină chimică. Simțea spiritul pătrunzând adânc,

renăștea întinzându-și mugurii peste zidul de gheață.

 

 

ILUZORIU - autor Iulică ŢENEA / Australia

Perdeaua de apă își întindea brațele                                                                                                   dezrădăcinând algoritmic pulberea lumii                                                                                             ce-și netezea mantia în poarta nopții.

Cei 33 de fii ai opalului își numărau nano-secundele,                                                                           construindu-și constantele cosmologice. Firele de                                                                               materie își arcuiau adn-ul într-un tango galactic.

O altă existență își broda destinul înfiripându-și visele                                                                         în formele delicate. Atâta candoare și atâta suferință în                                                                       părți egale, durerea dând plăcerii, sens.

Drumul către desăvârșire străpunge arcul de cerc                                                                               al creației, iluminându-ne pragul iluzoriu al simțurilor paralele.

 

 

ARGUMENTE - autor Iulică ŢENEA / Australia

 

Dacă ai  grijă de rădăcină, vântul poate să bată cu putere, n-ai teamă, nu te va urni din loc.

Viaţa este cel mai bun Maestru, nu dă greş niciodată, lecţiile duc la evoluţie.

Nu poţi comanda subconştientului, acolo-i secretul nemuririi şi punctul nevăzut din care pleacă totul. Societatea impune rigori, tu păstrează-ţi sufletul liber, căci ce-i în tine nimeni din afară nu poate lua.

Iadul nu există, este o creaţie umană, prin frică poţi ţine în genunchi o lume întreagă. Cei cu adevărat liberi transced această noţiune inexistentă. În starea contemplativă de a fi, apare extazul şi bucuria.

Învăţăturile pe care le iei aici, sunt o notă bună de trecere. Fi un excelent elev şi ia-ţi examenele cu bine, deoarece defectele ne urmează dincolo, smerenia generează întotdeauna o mulţumire de sine, cuvintele urmează întotdeauna calea trasată de buzele ce le rostesc.

Deşi nu împărţim acelaşi teritoriu vibraţional, trebuie să ne-nţelegem semenii.                                                                                                                               

Atât regele cât şi cerşetorul, stau de fapt pe-acelaşi tron. Cele mai devastatoare prăbuşiri sunt urmate de miraculoase înălţări. Mută-ţi frumuseţea de pe chip în inimă şi vei cunoaşte armonia contrariilor. Nu uitaţi: şi-n imperfecţiune un ochi ager întrevede desăvârşirea.

 

VIAŢA - autor Iulică ŢENEA / Australia


Viaţa este o fecioară neprihănită ce poartă la sanu-i liliachiu aroma trandafirilor şi zâmbetul delicat al formelor infinite, o capodoperă universală sculptată în fildeş de-un neîntrecut meşter, ce-a lăsat păstrătoarei de chei, ţara făgăduinţei.

Rafinată şi abstractă, a reuşit să brodeze pe tâmpla atomului, chintesenţa iubirii, harul destinic. Juraţii angelici au fost martorii creşterii ei în incubatorul patern al opalului. Viata, este mama structurilor configurate şi pictor al dantelei cromozomilor.

În palmele sale stă paleta alegerilor şi normalitatea universală, cauza şi efectul, nu în ultimul rând purgatoriul astral, o formă subtilă de autocorecţie. Dincolo de non-existenţă, tot ea are ultimul cuvânt, purtând în pântece conştiinţa colectivă cosmică, maternă şi paternă, călăuză statornică plină de sublim şi simplitate. Ea este Ţara fără nume şi o iniţiatoare a experienţei misterului.

Întreaga fiziologie a formelor materiale trec prin fâţa acestei oglinzi, făcând o corelare cuantică între spirit şi materie. Hazardul nu există, totul este organizat şi ordonat, totul are un scop şi-n esenţă un suport Divin necondiţionat. Neştiutorii legilor universal trufaşe şi nesăbuite nu-i pot simţi aroma şi nici atinge limita structurilor configurate. O viaţă construită pe compromisuri este alegerea unei minţi ignorante, iar luminile speranţei sunt departe de ea.

Vizualizări: 22

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

© 2018   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor