Premiile Academiei Române pe anul 2008, 16 decembrie 2010

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE

 

I. ÎN DOMENIUL FILOLOGIEI ŞI LITERATURII

1. Premiul TIMOTEI CIPARIU
Lucrarea : Dicţionarul limbii române (DLR), litera L
- autor : Lucia Cifor, Marius-Radu Clim, Doina Cobeţ, Elena Dănilă, Eugenia Dima,
Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea,
Corneliu Morariu, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Mioara Vişoianu, Victoria Zăstroiu

- propunere : - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”
- referent: - acad. Marius Sala

2. Premiul BOGDAN PETRICEICU HASDEU

a) Lucrarea : Viaţa Sfintei Maria Egipteanca
- autor : Gabriel Mihăilescu
- propunere : - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”
- referent: - prof. Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române

b) Lucrarea : Limba latină în opera lui Dimitrie Cantemir
- autor : Claudia Tărnăuceanu
- propunere : - Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”
- referent: - prof. Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române

3. Premiul ION CREANGA
a) Lucrarea: Cei o sută. Culoarul templier
- autor : Gheorghe Schwartz
- propunere : Acad. Nicolae Breban
- referent : - acad. Nicolae Breban

b) Lucrarea: Dulce ca pelinul
- autor : Ştefan Mitroi
- propunere : Acad. Dumitru Radu Popescu
- referent : - acad. Dumitru Radu Popescu
4. Premiul TITU MAIORESCU
a) Lucrarea : The History of Romanian Slavic studles
- autor : Radu Mârza
- propunere : Prof. Grigore Brâncuş
- referent : - prof. Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române

b) Lucrarea : Dinastia Cantemireştilor
- autor (coordonator) : Andrei Eşanu (Republica Moldova)
- propunere : Prof. Grigore Brâncuş
- referent : - prof. Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române


5. Premiul LUCIAN BLAGA
a) Lucrarea : Eminescu, Negocierea unei imagini
- autor: Iulian Costache
- propunere : Acad. Eugen Simion
- referent : - acad. Eugen Simion

b) Lucrarea: Civilizaţia romanului
- autor : Mirela Roznoveanu
- propunere : Acad. Dumitru Radu Popescu
- referent : - acad. Dumitru Radu Popescu

6. Premiul MIHAI EMINESCU – nu s-a acordat

7. Premiul ION LUCA CARAGIALE – nu s-a acordat

II. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

1. Premiul VASILE PARVAN
Lucrarea: Griechische Importe in den Nekropolen an der unteren Donau 6.Jh. –
Anfang des 3. Jhs. v. Chr.
autor: Emilian Teleagă
propunere: Institutul de Arheologie „V. Pârvan”
referenţi: - acad. Alexandru Vulpe
- dr. Vlad Vintilă Zirra

2. Premiul DIMITRIE ONCIUL
Lucrarea: Silviu Dragomir – istoric
autor: Sorin Şipoş
propunere: Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca
referenţi: - acad. Ştefan Ştefănescu
- dr. Ioan Bolovan

3. Premiul GEORGE BARITIU
Lucrarea: Biserică, Stat şi Franc-masonerie în Banat şi Ungaria (1848–1889), 2 vol.
autor: Varga Attila
propunere: Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca
referenţi: - acad. Dan Berindei
- acad. Camil Mureşanu

4. Premiul MIHAIL KOGALNICEANU
Lucrarea: Alexandru Marghiloman. Lordul valah (O viaţă cu luminile şi umbrele ei), 2 vol.
autor: Nicolae Peneş
propunere: Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale
referenţi: - acad. Florin Constantiniu
- prof. univ. dr. Ion Bulei

5. Premiul NICOLAE BALCESCU
Lucrarea: Operarii in Vinea Domini. Misionarii iezuiţi din Transilvania, Banat şi
Partium (1579–1715), 2 vol.

- autor: Vasile Rus
- propunere: Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca
- referenţi: - prof. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române
- dr. Adinel-Ciprian Dincă

6. Premiul ALEXANDRU D. XENOPOL
a) Lucrarea: Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829–1914)
- autor: Constantin Ardeleanu
- propunere: prof. Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române
- referenţi: - acad. Florin Constantiniu
- prof. univ. dr. Şerban Papacostea, membru corespondent al Academiei Române

b) Lucrarea: Réinventer la tradition. Alexandre Stourdza et l’Europe de la Sainte-Alliance
- autor: Stella Ghervas (Republica Moldova şi Elveţia)
- propunere: acad. Dan Berindei
- referenţi: - acad. Dan Berindei
- acad. Florin Constantiniu

7. Premiul NICOLAE IORGA
a) Lucrarea: Avant l’État-juge. Pratique juridique et construction politique en Valachie
au XVIIe siècle
- autor: Oana Rizescu
- propunere: Institutul de Istorie „N. Iorga” Bucureşti
- referenţi: - acad. Florin Constantiniu
- dr. Ileana Cazan

b) Lucrarea: Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în Ţările Române în secolul al
XVII-lea
- autor: Violeta Barbu
- propunere: Institutul de Istorie „N. Iorga” Bucureşti
- referenţi: - prof. Şerban Papacostea, membru corespondent al Academiei Române
- dr. Demény Lajos

8. Premiul EUDOXIU HURMUZAKI
a) Lucrarea: Discursurile parlamentare ale unui român transilvănean la Viena între
1863–1865. George Bariţiu. Deputat în Parlamentul Monarhiei Austriece/
Parliamentary Discourse of a Romanian from Transylvania in Vienna between
1863–1865. George Bariţiu. Member of Parliament in the Austrian Monarchy

- autor: Ştefan Sorin Mureşan
- propunere: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
- referenţi: - acad. Florin Constantiniu
- prof. univ. dr. Nicolae Bocşan


b) Lucrarea: Prezenţe rabinice în perimetrul românesc. Secolele XVI–XXI
- autori: Baruch Tercatin (Israel) şi Lucian-Zeev Herşcovici (Israel)
- propunere: acad. Răzvan Theodorescu
- referenţi: - acad. Răzvan Theodorescu
- acad. Alexandru Vulpe

III. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR MATEMATICE

1. Premiul SIMION STOILOW

a) Grupul de lucrări: Factorizarea polinoamelor
- autor : Nicolae Bonciocat
- propunere : Institutul de Matematică Simion Stoilow Bucureşti
- referenţi : - dr. Şerban Basarab
- dr. Toma Albu

b) Lucrarea: Functional commutant lifting and interpolation on generalized analytic polyedra
- autor : Călin Ambrozie
- propunere : Institutul de Matematică Simion Stoilow Bucureşti
- referenţi : - dr. Dan Timotin
- dr. Radu Purice

2. Premiul GHEORGHE LAZAR

Grupul de lucrări: Statistici de ordine pentru variabile aleatoare de tip exponenţial
- autor : Eugen Păltănea
- propunere : acad. Marius Iosifescu
- referenţi : - acad. Marius Iosifescu
- dr. Mioara Buiculescu

3. Premiul GHEORGHE TITEICA

a) Grupul de lucrări: Suprafeţe Alexandrov
- autor : Costin Vîlcu
- propunere : Institutul de Matematică Simion Stoilow Bucureşti
- referenţi : - dr. Tudor Zamfirescu
- dr. Vasile Brînzănescu

b) Lucrarea: Last multipliers as autonomous solutions of Liouville equation of transport
- autor : Mircea Claudiu Crâşmăreanu
- propunere : Acad. Radu Miron
- referenţi : - acad. Radu Miron
- prof. Mihai Anastasiei
4. Premiul SPIRU HARET
a) Grupul de lucrări: Contribuţii în calculul variaţiilor
- autor : Marius Buliga
- propunere : Institutul de Matematică Simion Stoilow Bucureşti
- referenţi : - dr. Horia Ene
- dr. Lori Badea

b) Grupul de lucrări: Mişcarea fluidelor în conducte
- autor : Ruxandra Stavre
- propunere : Institutul de Matematică Simion Stoilow Bucureşti
- referenţi : - dr. Horia Ene
- dr. Lori Badea

5. Premiul DIMITRIE POMPEIU

Grupul de lucrări: Caracteristici Euler ale varietăţilor algebrice
- autor : Laurenţiu Maxim
- propunere : Institutul de Matematică Simion Stoilow Bucureşti
- referenţi : - dr. V. Brînzanescu
- dr. Ştefan Papadima

IV. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR FIZICE

1. Premiul DRAGOMIR HURMUZESCU
Grupul de lucrări: Simetrii şi constrângeri în teorii de câmp

- autor : Solange-Odile Saliu
- propunere : Secţia de ştiinţe fizice
- referenţi : -
-

2. Premiul CONSTANTIN MICULESCU
Grupul de lucrări: Proprietăţile spectroscopice ale unor molecule de interes biologic
- autor : Nicolae Leopold
- propunere : Secţia de ştiinţe fizice
- referenţi : -
-

3. Premiul HORIA HULUBEI
Grupul de lucrări: Modele ale nucleelor atomice şi ale stelelor neutronice
- autor : Neculai Săndulescu
- propunere : Secţia de ştiinţe fizice
- referenţi : -

-

4. Premiul STEFAN PROCOPIU
Grupul de lucrări: Procese de magnetizare în sisteme nanostructurate
- autor : Alexandru Stancu
- propunere : Secţia de ştiinţe fizice
- referenţi : -
-

V. IN DOMENIUL ŞTIINŢELOR CHIMICE

1. Premiul COSTIN D. NENITESCU
Grupul de lucrări: Structuri rotaxanice polimere
- autor : Dr. Aurica Farcaş
- propunere : Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iaşi
- referenţi : - acad. Bogdan C. Simionescu
- prof. dr. Ion Grosu

2. Premiul I. G. MURGULESCU
a) Grupul de lucrări: Contribuţii la studiul procesului sol-gel ca metodă inovativă pentru
prepararea materialelor nanostructurale cu aplicaţii complexe

- autor : Smărăndiţa Maria Alexandra Wittmar
- propunere : Dr. Maria Zaharescu, membru corespondent al Academiei Române
- referenţi : - acad. Eugen Segal
- prof. dr. Dumitru Oancea, membru corespondent al Academiei Române

b) Grupul de lucrări: Caracterizări optice şi structurale pe filme oxidice nanostructurate

- autor : Mihai Anastasescu
- propunere : Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”
- referenţi : - dr. Maria Zaharescu, membru corespondent al Academiei Române
- prof. dr. Dumitru Oancea, membru corespondent al Academiei Române

3. Premiul GHEORGHE SPACU
Grupul de lucrări: Noi aspecte referitoare la chimia elementelor blocului f

- autor : Karin Popa
- propunere : Acad. Marius Andruh
- referenţi : - acad. Eugen Segal
- Dr. Maria Zaharescu, membru corespondent al Academiei Române

4. Premiul NICOLAE TECLU
Grupul de lucrări: Chemometrie şi descriptori moleculari în modelarea diverselor procese
fizico-chimice

- autor: Costel Sârbu
- propunere: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
- referenţi: - acad. Marius Andruh
- prof. dr. Victor David

VI. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR BIOLOGICE

1. Premiul GRIGORE ANTIPA
Lucrarea: Bioindicatori de calitate a apelor curgatoare
- autori: Anca – Narcisa Neagu, Ionel Miron
- propunere: Filiala Iaşi a Academiei Române
- referenţi: - prof. Constantin Toma, membru corespondent al Academiei Române - prof. Marian Traian Gomoiu, membru corespondent al Academiei Române

2. Premiul EMANOIL TEODORESCU
Lucrarea: The Hornwort and Liverwort Atlas of Romania
- autor: Sorin Ştefănuţ
- propunere: Institutul de Biologie al Academiei Române.
- referenţi: - prof. Constantin Toma, membru corespondent al Academiei Române - prof. Ion Cristurean

3. Premiul NICOLAE SIMIONESCU
Grup de lucrări privind: Alterarea reactivităţii vasculare perturbate în diabet şi posibilităţile
de redresare sub acţiunea unor medicamente. 2005-2008
- autor: Adriana Georgescu
- propunere: Institutul de Biologie şi Patologie Celulară Nicolae Simionescu
- referenţi: - acad. Maya Simionescu
- acad. Octavian Popescu

4. Premiul EMIL RACOVITA – nu s-a acordat

VII. IN DOMENIUL ŞTIINŢELOR GEONOMICE

1. Premiul GRIGORE COBALCESCU
a) Lucrarea : Geologia şi microfaciesurile depozitelor carbonatice triasice dintre Valea
Moldovei şi Valea Trotuşului

- autor : Daniela Alexandra Popescu
- propunere : Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
- referenţi : - acad. Mircea Săndulescu
- acad. Theodor Neagu

b) Lucrarea : Palinologia Sarmaţianului mediu şi superior din Platforma Moldovenească
- autor : Daniel Ţabără
- propunere : Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
- referenţi : - acad. Mircea Săndulescu
- prof. Leonard Olaru
- prof. Ovidiu Dragastan

2. Premiul GHEORGHE MUNTEANU- MURGOCI
Lucrarea : Implementarea GIS în modelarea viiturilor de versant
- autor : Ştefan Bilaşco
- propunere : Colectivul de Geografie al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca
- referenţi : - acad. Radu Dimitrescu
- acad. Dan Bălteanu

3. Premiul LUDOVIC MRAZEC
Lucrarea : The Gătaia Pleistocene lamproite: a new occurrence at the southeastern edge of
the Pannonian Basin, Romania

- autori : Ioan Seghedi, Theodoros Ntaflos, Zoltan Pecskay
- propunere : Institutul de Geodinamică
- referenţi : - acad. Mircea Săndulescu
- prof. Gheorghe Udubaşa, membru corespondent al Academiei Române

4. Premiul STEFAN HEPITES
a) Grupul de lucrări : Ciclurile solare în activitatea geomagnetică şi efectele asupra
climei regionale şi globale
- autori : Venera Dobrică, Constanţa Boroneanţ, Georgeta Mariş

- propunere : Institutul de Geodinamică
- referenţi : - acad. Mircea Săndulescu
- dr. Dorel Zugrăvescu, membru corespondent al Academiei Române

b) Lucrarea : Geobiodynamics and Roegen Type Economy
- autori : Constantin Udrişte, Massimiliano Ferrara, Dorel Zugrăvescu ,
Florin Munteanu
- propunere : Institutul de Geodinamică
- referenţi : - acad. Mircea Săndulescu
- prof. Crişan Demetrescu, membru corespondent al Academiei Române

5. Premiul SIMION MEHEDINTI
Lucrarea : Oraşele monoindustriale din România – între industrializare forţată şi
declin economic
- autor : Bianca Dumitrescu
- propunere : Institutul de Geografie
- referenţi : - acad. Dan Bălteanu
- prof. George Erdeli

VIII. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR TEHNICE

1. Premiul TRAIAN VUIA
Grupul de lucrări: Intrinsic analytic study on the isoenergetic flow of a compressible fluid
- autor : Richard Şelescu
- propunere : acad. Ioan Anton
- referenţi : - acad. Ioan Anton
- prof. Corneliu Berbente

2. Premiul AUREL VLAICU
Lucrarea: Sisteme de conducere a zborului
- autor : Mihai Lungu
- propunere : Universitatea din Craiova
- referenţi : - prof. Mircea Petrescu, membru de onoare al Academiei Române
- prof. Corneliu Berbente

3. Premiul HENRI COANDÃ – nu s-a acordat

4. Premiul ANGHEL SALIGNY – nu s-a acordat

5. Premiul CONSTANTIN BUDEANU– nu s-a acordat

IX. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR AGRICOLE ŞI SILVICE

1. Premiul ION IONESCU DE LA BRAD
Lucrarea : Degradarea terenurilor agricole prin ravene şi alunecări de teren-studii de caz
în Podişul Bârladului

- autori : Cosmin Hurjui, Dumitru Nistor, Gabriel Petrovici
- propunere : Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti
- referenţi : - acad. Cristian Hera
-prof. Gheorghe Sin, membru corespondent al Academiei Române

2. Premiul TRAIAN SAVULESCU

a) Lucrarea : Grup de lucrări de farmacologie veterinară
- autori: Romeo Teodor Cristina, Valer Teujdea
- propunere : prof. Alexandru T. Bogdan, membru corespondent al Academiei Române
- referenţi : - prof. Nicolae Manolescu, membru corespondent al Academiei Române
- prof. Alexandru T. Bogdan, membru corespondent al Academiei Române

b) Lucrarea : Atlas de diagnostic al strongilidozelor la ecvine
- autori: Mihai Cernea, M. Madeira de Carvahlon (Portugalia), Vasile Cozma
- propunere : USAMV Cluj Napoca
- referenţi : - prof. Nicolae Manolescu, membru corespondent al Academiei Române
- prof. Alexandru T. Bogdan, membru corespondent al Academiei Române

3. Premiul MARIN DRACEA
Lucrarea : Reconstrucţia ecologică a terenurilor ravenate şi alunecătoare din
zona Subcarpaţilor de Curbură şi a Podişului Moldovei
- autori: Cristinel Constandache, Sandală Nistor
- propunere : ICAS
- referent : - acad. Victor Giurgiu

4. Premiul GHEORGHE IONESCU-SISESTI
Lucrarea : Horticultura României de-a lungul timpului
- autori: Nicolae Ştefan, Gheorghe Glăman, Liviu Dejeu
- propunere : ASAS
- referenţi : - acad. Cristian Hera
- acad. Păun Ion Otiman
X. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR MEDICALE

1. Premiul IULIU HATIEGANU
Lucrarea : Tratat de protetică clinică şi terapia edentaţiei parţiale

- autor: Norina Consuela Forna
- propunere: prof. Constantin Balăceanu-Stolnici, membru de onoare al Academiei Române
- referenţi: - acad. Constantin Popa
- prof. Constantin Balăceanu-Stolnici, membru de onoare al Academiei Române


2. Premiul CONSTANTIN I. PARHON
Lucrarea : Istoria universală a medicinei şi farmaciei
-autor : Radu Iftimovici
-propunere : acad. Laurenţiu M. Popescu
-referenţi : - acad. Constantin Popa
- prof. Gheorghe Benga, membru corespondent al Academiei Române
- prof. Ioan Sinescu, membru corespondent al Academiei Române
- prof. Constantin Ionescu-Tîrgovişte, membru corespondent al Academiei Române

3. Premiul DANIEL DANIELOPOLU – nu s-a acordat

4. Premiul GHEORGHE MARINESCU - nu s-a acordat

5. Premiul VICTOR BABES - nu s-a acordat

6. Premiul STEFAN S. NICOLAU – nu s-a acordat

XI. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE,
JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

1. Premiul PETRE S. AURELIAN
Lucrarea: Simutări manageriale prin modelare matematică şi tehnici fuzzy
- autori: Dorian Vlădeanu, Felix Stroe, Ovidiu Gherasim
- propunere: Institutul Naţional de Cercetări Economice
- referenţi: - prof. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române - Ion Talabă c.p., I

2. Premiul VIRGIL MADGEARU
a) Lucrarea: Riscul în economie. Aplicaţii în domeniul financiar-bancar
- autor: Gabriela Cornelia Piciu
- propunere: Institutul Naţional de Cercetări Economice
- referenţi: - acad. Aurel Iancu
- dr. Napoleon Pop

b) Lucrarea : Optimizarea schimbării în piaţa de energie
- autor: Ionuţ Purica
- propunere: Institutul Naţional de Cercetări Economice
- referenţi: - acad. Aurel Iancu
- prof. Lucian-Liviu Albu, membru corespondent al Academiei Române

3. Premiul VICTOR SLĂVESCU
Lucrarea: Istoria Băncii Naţionale a României
- autori: Cristian Păunescu, Mihaela Ţone, Nadia Manea
- propunere: Institutul Naţional de Cercetări Economice
- referenţi: - acad. Mugur Isărescu
- acad. Emilian Dobrescu

4. Premiul DIMITRIE GUSTI
Lucrarea: Pluralisation religieuse et societe en Roumanie
- autor: Laurenţiu D. Tănase
- propunere: Institutul de Sociologie
- referenţi: - acad. Răzvan Teodorescu
- prof. Cătălin Zamfir, membru corespondent al Academiei Române

5. Premiul SIMION BARNUŢIU
a) Lucrarea: Tratat de criminalistică
- autor: Emilian Stancu
- propunere: Institutul de Cercetări Juridice
- referenţi: - prof. Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române
- prof. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române

b) Lucrarea : Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român
- autor : Ovidiu Predescu şi Mihai Udroiu
- propunere : Institutul de Cercetări Juridice
- referenţi : - prof. Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române
- prof. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române

6. Premiul NICOLAE TITULESCU
a) Lucrarea : Tratat de dreptul mediului, ediţia a III-a
- autor : Daniela Marinescu
- propunere : Institutul de Cercetări Juridice
- referenţi : - prof. Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române
- prof. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române

b) Lucrarea : Dreptul comerţului internaţional. Tratat (2 volume)
- autori : Dragoş - Alexandru Sitaru şi Claudiu Paul Buglea
- propunere : Institutul de Cercetări Juridice
- referenţi : - prof. Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române
- prof. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române

7. Premiul ANDREI RADULESCU
a) Lucrarea : Tratat de drept administrativ
- autor : Ioan Alexandru
- propunere : Institutul de Cercetări Juridice
- referenţi : - prof. Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române
- prof. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române

b) Lucrarea : Tratat de drept penal. Partea generală
- autor : Florin Streţeanu
- propunere : Institutul de Cercetări Juridice
- referenţi : - prof. Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române
- prof. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române

XII. ÎN DOMENIUL FILOSOFIEI, TEOLOGIEI,
PSIHOLOGIEI ŞI PEDAGOGIE

1. Premiul C. RADULESCU - MOTRU
a) Lucrarea : Comunicarea eficientă
- autor : Ion-Ovidiu Pânişoară
- propunere : Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea Bucureşti
- referenţi : - acad. Alexandru Surdu
- acad. Gheorghe Vlăduţescu

b) Lucrarea : Ştiinţele educaţiei. Dicţionar enciclopedic.
- autori (coordonatori): Eugen Noveanu şi Dan Potolea
- propunere : Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Universitatea Bucureşti
- referenţi : - acad. Gheorghe Vlăduţescu
- acad. Vasile Tonoiu

2. Premiul VASILE CONTA
Lucrarea : Tratat de psihoecologie
- autori (coordonatori): Grigore Nicola şi Bogdan Danciu
- propunere : Institutul de Filozofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
- referenţi : - acad. Alexandru Surdu
- prof. Alexandru Boboc, membru corespondent al Academiei Române

3. Premiul MIRCEA FLORIAN
Lucrarea : Abordarea dinamică a proceselor cognitive superioare
- autor : Lucia Faiciuc
- propunere : Institutul de Istorie „Gheorghe Bariţiu” Cluj-Napoca
- referenţi : - acad. Alexandru Surdu
- prof. Ilie Pârvu, membru corespondent al Academiei Române

4. 2. Premiul ION PETROVICI
a) Lucrarea : Dansul măştilor. Nietzsche şi filosofia interpretării
- autor : George Bondur
- propunere : Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
- referenţi : - prof. Alexandru Boboc, membru corespondent al Academiei Române
- prof. Teodor Dima, membru corespondent al Academiei Române

b) Lucrarea : Rostiri etice în filosofia românească
- autor : Constantin Stroe
- propunere : prof. Alexandru Boboc, membru corespondent al Academiei Române
- referenţi : - prof. Alexandru Boboc, membru corespondent al Academiei Române
- acad. Vasile Tonoiu

XIII. ÎN DOMENIUL ARTELOR, ARHITECTURII ŞI AUDIOVIZUALULUI

1. Premiul GEORGE ENESCU
în domeniul creaţiei muzicale
Lucrarea: Hypnos pentru 13 instrumente
- autor: Diana Rotaru
- propunere: Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România
- referenţi: - prof. Dan Dediu (de acord cu referatul Cornel Ţăranu, membru corespondent al Academiei Române)
- prof. univ. dr. Octavian Nemescu, compozitor

2. Premiul CIPRIAN PORUMBESCU
în domeniul muzicologiei
Lucrarea: Tezaur muzical românesc din Muntele Athos, vol. I, II (III sub tipar)
- autor: Vasile Vasile
- propunere: Editura Muzicală
- referenţi: - prof. univ. dr. Marin Velea (de acord cu referatul acad. Sabina Ispas)
- prof. univ. dr. Florin Bucescu (de acord cu referatul acad. Sabina Ispas)
- dr. Stelian Ionaşcu (de acord cu referatul acad. Sabina ISPAS)

3. Premiul GEORGE OPRESCU
în domeniul istoriei artei, ex aequo
a) Lucrarea: Catalogul colecţiei Romstorfer. Ceramica monumentală
- autor: Paraschiva-Victoria Batariuc
- propunere: acad. Răzvan Theodorescu
- referent: - acad. Răzvan Theodorescu
- dr. Tereza Sinigalia (de acord cu referatul acad. Marius Porumb)

b) Lucrarea: Trăire şi reprezentare. Barocul în artele vizuale ale Moldovei secolului al XVII-lea
- autor: Gheorghe Macarie
- propunere: acad. Răzvan Theodorescu
- referent: acad. Răzvan Theodorescu

4. Premiul ION ANDREESCU
în domeniul artelor plastice
Pentru întreaga creaţie
- autor (artist plastic): Zoe Vida Porumb
- propunere: prof. Silviu Angelescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”
Doina Emilia Mândru, directorul Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti
- referenţi: - Mihai Bărbulescu, membru corespondent al Academiei Române
- Călin Stegerean, directorul Muzeului de Artă Cluj-Napoca
- dr. Tiberiu Alexa, director al Muzeului de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”
(de acord cu referatul acad. Răzvan Theodorescu)

5. Premiul SIMION FLOREA MARIAN
în domeniul etnografiei şi folclorului
Lucrarea: Botanica poporană română, vol. I (A – F). Ediţie critică
- autor: Aura Brădăţan
- propunere: acad. Răzvan Theodorescu
- referenţi: - acad. Răzvan Theodorescu
- acad. Sabina ISPAS

6. Premiul ARISTIZZA ROMANESCU
în domeniul artelor spectacolului
Pentru creaţia teatrală şi cinematografică
- autor (actor): Oana Pelea
- propunere: Uniunea Cineaştilor din România
- referent: - acad. Mihnea Gheorghiu
- Radu Beligan, membru de onoare al Academiei Române

7. Premiul MARCU DUILIU
în domeniul creaţiei arhitectonice
Pentru întreaga activitate
- autor (arhitect): Vasile Mitrea
- propunere: Uniunea Arhitecţilor din România
- referenţi: - prof. univ. dr. Romeo Belea
- arh. Şerban Sturdza, membru corespondent al Academiei Române

- autor (arhitect): Dorin Ştefan
- propunere: Uniunea Arhitecţilor din România
- referenţi: - prof. univ. dr. Romeo Belea, membru corespondent al Academiei Române
- arh. Şerban Sturdza, membru corespondent al Academiei Române

XIV. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI SI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

1. Premiul TUDOR TANASESCU
a) Lucrarea : Structuri de date (2 volume)
- autori : Ion Ivan, Marius Popa, Paul Pocatliu

- propunere : Academia de Studii Economice
- referenţi : - prof. dr. Ion Smeureanu (de acord cu referatul acad. Florin Filip)
- dr. ec. Alexandru Balog (de acord cu referatul acad. Florin Filip)

b) Grup de lucrări : Contribuţii la dezvoltarea sistemelor robotice cu grad ridicat de
inteligenţă pentru asistenţa persoanelor
- autor : Adriana Tapus
- propunere : prof. Horia Nicolai Teodorescu, membru corespondent al Academiei Române
- referenţi : - prof. Horia Nicolai Teodorescu, membru corespondent al Academiei Române
- Raja Chatila, director LAAS/CNRS (de acord cu referatul acad. Mihai Drăgănescu)

2. Premiul GHEORGHE CARTIANU

a) Grup de lucrări: Metode de reducerea zgomotului acustic în tehnologia limbajului vorbit
- autori : Radu Mihnea Udrea, Dragoş Nicolae Vizireanu, Simona Halunga
- propunere : Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii
şi Tehnologia Informaţiei
- referenţi : - prof. Adrian Rusu şi prof. Corneliu Burileanu (de acord cu referatul Ion Dumitrache,
membru corespondent al Academiei Române)
- prof. Ion Marghescu (de acord cu referatul Ion Dumitrache, membru corespondent
al Academiei Române)

b) Grup de lucrări : Algoritmi adaptivi cu convergenţă cu convergenţă variabilă
- autori : Constantin Paleologu şi Jacob Benestry
- propunere : Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii
şi Tehnologia Informaţiei
- referenţi : - prof. Adrian Rusu şi prof. Dumitru Stanomir (de acord cu referatul Ion Dumitrache, membru corespondent al Academiei Române)
- prof. Lucian Stanciu (de acord cu referatul Ion Dumitrache, membru corespondent al Academiei Române)

3. Premiul GRIGORE MOISIL
a) Lucrarea: A determination principle for algebras of n-valued Lukasiewicz logic
- autor : Ioana Leuştean
- propunere : acad. Solomon Marcus
- referenţi : - prof. George Georgescu
- prof. Dragoş Vaida
- prof. Sergiu Rudeanu

b) Lucrarea : Grup de lucrări în domeniul prelucrării limbajului natural în documente
nestructurate

- autor : Rada Mihalcea
- propunere : prof. Dan Tufiş, membru corespondent al Academiei Române
- referenţi : - prof. Dan Tufiş, membru corespondent al Academiei Române
- prof. Dan Cristea şi Neculai Curteanu, CSII (de acord cu referatul acad. Mihai Drăgănescu)
http://www.acad.ro

 

Vizualizări: 212

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Comentariu publicat de TUDOR DEACONU pe Decembrie 29, 2010 la 1:58pm

Nu uitati sa sperati,

sa iubiti,

sa iertati

si sa daruiti,

pentru ca toate cele bune

sa ramana la voi...

 

Comentariu publicat de Lucretia Berzintu pe Decembrie 29, 2010 la 12:35am

Mă bucur că informațiile postate aici sunt bine primite și vă mulțumesc pentru bunele aprecieri! Vă înțeleg foarte bine că timpul nu vă ajunge să citiți totul ce se publică aici. Comentarii, la fel, puține sau deloc. Și eu sufăr din cauza timpului, care fuge, fuge... prea tare fuge! De aceea, nu reușesc să las comentarii prea multe în vizitele mele pe Rețea.

Țara noastră are multe valori, și, aici, pe Rețeaua Literară, este un loc foarte bun pentru promovarea lor în lume dar și pentru cei de acasă.   

LA MULȚI ANI, TUTUROR!

Comentariu publicat de Cornelius Ionescu pe Decembrie 29, 2010 la 12:15am
Vă mulţumesc foarte mult pentru informare. Mi-am permis să fac o legătură şi de pe blogul meu la postarea dumneavoastră. Trebuie cunoscută de cât mai multă lume. Posturile de TV cred că au pus-o la "Strict secret de importanţă deosebită", cum se spunea!
Comentariu publicat de Alexei Bergmann pe Decembrie 28, 2010 la 9:49pm
Dumnezeule mare! Tara asta produce valori de care putem afla, cel putin eu, doar cu bunavointa Lucretiei Berzintu, evident, gazduita in spatiul lui Gelu Vlasin. Multumiri multe.
Comentariu publicat de Terezia Filip pe Decembrie 28, 2010 la 8:26pm

Multumiri pentru această importantă informare!

Multumim, Doamnă Lucreţia Berzintu, pentru excepţionalele informaţii de cultură cu care ne onoraţi. Suntem recunoscători şi încântaţi chiar şi atunci când nu reacţionăm pe măsura acestor evenimente, sau când  din lipsă de timp nu lăsăm semne. 

Comentariu publicat de Vasilica Ilie pe Decembrie 28, 2010 la 7:56pm
Lucretia, multumim,  apreciez postarile tale, in principiu, chiar daca nu intotdeauna las semne; ai postari interesante cum este si aceasta unde ne aduci la cunostinta premiile Academiei Romane pe 2008. Felicitari!  
Comentariu publicat de Grete Tartler pe Decembrie 28, 2010 la 6:26pm

multumim pentru aceasta postare

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor