Raport 1 de Cercetare Ştiinţifică

 

 

Coordonator:                prof. dr. ing. BORDA MONICA

Doctorand :                  Coşciug Alexandru

Tema de cercetare:       Bio-comunicaţii extrasenzoriale

Data depunerii: 28.09.2016

 

 

1. Rezumat

 

Prezentul Raport 1 de Cercetare Ştiinţifică abordează un subiect de actualitate în cercetarea genetică şi în electronica medicală, nou şi provocator pe plan naţional şi internaţional, şi anume acela al atribuirii funcţiei suplimentare de senzor electromagnetic cunoscutelor centrale energetice ale celulelor, mitocondriile, care controlează viaţa şi moartea celulelor, ajungând în final la dictarea morţii întregului organism după o anumită prioadă de funţionare a acestuia.

Acum este cunoscut faptul că menţinerea stării de sănătate a mitocondriilor previne îmbătrânirea, cancerul, autismul, bolile de inimă şi o serie întreagă de boli vegetative provenite prin pierderea capacităţii lor de control calitativ a vieţii celulare.

În Proiectul de Cercetare Ştiinţifică, elaborat acum şase luni, au fost propuse, în linii mari, stabilirea dimensiunilor mitocondriilor existente în diferite tipuri de celule, pentru a calcula teoretic frecvenţele de lucru ale acestora şi a estima eventuala interacţiune electromagnetică dintre două celule de acelaşi tip. Prin studierea capacităţii de comunicare wireless între două sau mai multe celule ale aceluiaş organism se urmăreşte posibilitatea de modelare a celulei receptoare cu informaţia preluată de la o celulă emitentă şi respectiv a stabilirii potenţialilor algoritmi de informare şi de control existenţi între celule prin intermediul acestui tip de comunicaţie wireless propus de mine (vezi ref. 111.216, Muscat - în care s-a realizat un astfel de experiment).

Deoarece persoanele de specialitate contactate anterior de mine, care lucrează în centre de învăţământ şi de cercetare din domeniul electronic, genetic şi biologic din România şi din străinătate, care s-au arătat iniţial interesate de această propunere de cercetare, nu au mai răspuns ulterior solicitărilor mele de colaborare făcute din 2007 şi până în prezent, am direcţionat acest tip de cercetare în domeniul informaţional, adică am cercetat şi am preluat informaţii din cercetările desfăşurate pe plan naţional şi internaţional asupra proceselor de funcţionare a mitocondriilor, pe baza cărora s-au descoperit, treptat, treptat, funcţii noi ale acestora.

Prin raportarea la fluxul informaţional studiat de mine, am evidenţiat progresul acestor idei provocatoare de la respingerea lor iniţială, ca fiind nefondate, la rezultate şi concluzii care certifică ştiinţific, deşi deocamdată parţial, atât capacitatea mitocondriilor de a comunica wireless cu exteriorul şi de a introduce în interiorul organismelor vii informaţii logice preluate din exteriorul lui, cât şi transmiterea la urmaşi a mitocondriilor paternale, fără a identifica locul unde se găsesc.

Studiile următoare privitoare la împerecherea speciei Drosofila şi la alte organisme vor trebui să certifice că rezultatul acestui studiu poate fi generalizat sau nu. Următorul pas în cercetare este de a înţelege mecanismul care controlează transmiterea mitocondriilor paternale la urmaşi.” (74.2014, Dokianakis)

Este cunoscută, dar nerecunoscută oficial datorită lipsei de informare, eroarea făcută de geneticieni la fertilizarea în vitro (FIV) prin eliminarea piesei intermediare a spermatozoidului, iar tehnologia ICSI care înlocuieşte FIV este foarte costisitoare şi deocamdată nematurizată.

În 2011 m-am adresat Academiei, Patriarhiei, Preşedinţiei şi Guvernului României cu un memoriu referitor la teoria moştenirii genetice a ADN-ului mitochondrial paternal. Am primit în 2012 o înformare de la Camera Deputaţilor că memoriul meu va fi analizat în dezbatere comună a Comisiei pentru sănătate şi familie şi a Comisiei juridice de disciplină şi imunitate.

De atunci nu am mai primit nicun răspuns… dar acest fapt nu m-a descurajat în a continua cercetările pe tema acestui subiect.

În 2014 descopăr, din întâmplare, probabil singurul articol din lume care descrie cum procesele biochimice din mitocondrii sunt influenţate de câmpul electromagnetic extern şi cum mitocondriile generează în exterior câmp electromagnetic (73.2014, Alvarez). Practic, autoarea acestui studiu explică în limbaj bio-genetic ceea ce eu explic în limbaj bio-electronic.

Pe lângă certitudinea reapariţiei la pubertate a ADN-ului mitocondrial paternal numai în sperma masculilor născuţi în urma fertilizărilor naturale, şi lipsa lor din sperma celor făcuţi prin FIV, acest studiu aduce prima confirmare ştiinţifică raţională a tot ceea ce spun eu din 2007 doar pe baza comparării desenelor componentelor bio-genetice cu cele ale componentelor electronice.

A fi un cercetător obiectiv însemnă a nu emite anticipat reguli generalizate pe baza unei experienţe individuale, ci a lăsa deschise cercetările încă insuficient studiate. A închide discuţia unei probleme insuficient studiată pe baza unei prezumţii sau credinţe proprii, rezultată sau nu în urma unei experienţe proprii, nu este o metodă ştiinţifică. Fiecare om de ştiinţă, în orice moment al cercetării, nu trebuie să gneralizeze acţiunile viitoare după prezumţii false sau insuficient cercetate. Un cercetător acţionează doar pe baza informaţiilor dobândite de el, fie prin cercetare directă, fie prin informare, şi, cu siguranţă, niciodată el nu poate spune că dispune de informaţii suficiente pentru a emite legi a căror valabilitate şi certificare se pot produce sau nu după un anumit timp, prin aşa numita reacţie inversă sau reacţiune a unui sistem funcţional la o acţiune internă sau externă a cărei durată poate fi sau nu estimată şi prevăzută iniţial pe baza cunoaşterii duratei de finalizare a unui proces, cum este maturizarea unui organism viu prin atingerea capacităţii de a genera urmaşi.

Din acest motiv, teoria moştenirii mitocodriilor numai pe cale maternă, susţinută fără probe ştiinţifice ci doar pe supoziţii speculative făcute de către geneticieni şi care a condus la infertilitate masculină şi la o serie de noi boli genetice încă neexplicate, trebuie completată cu această nouă teorie, ce este deja certificată parţial prin probe genetice aleatorii, ca cele ce sunt menţionate în Conţinutul Cercetării, teorie ce va trebui introdusă raţional în genetică şi în curricula şcolară.

Având în vedere observaţia domnului Conf. dr. ing. Nicolae Crişan, făcută cu ocazia studierii Proiectului meu de Cercetare Ştiinţifică, cât şi dificultatea pe care am întâmpinat-o în a găsi laboratoare de cercetare echipate adecvat şi interesate de direcţionarea cercetării pe drumul capacităţii mitocondriilor de a asigura comunicaţia electromagnetică intracelulară a unui organism viu cu alte organisme vii, consider că cercetarea în cadrul acestei teme de doctorat trebuie limitată doar la un singur subiect şi anume la certificarea genetică a moştenirii mitocondriilor pe cale paternală, ce se poate realiza prin probe simple de laborator ce pot fi efectuate la universităţile de medicină veterinară şi umană din Cluj Napoca.

Stabilirea locului precis al mitocondriilor paternale în organismul viu animal şi uman (probabil în jocţiunea sternului cu apendicele xifoid) va putea conduce la recunoaşterea şi la mediatizarea deschiderii unui nou drum genetic de către cercetătorii români.

 

2. Introducere

 

De la descoperirea mitocondriilor de către Richard Altmann în anul 1886 şi până în prezent s-au descoperit, pas cu pas, funcţii de neimaginat iniţial ale acestora, ajungându-se în acest moment la concluzia că viaţa şi moartea tuturor organismelor vii este dictată de mitocondrii, printr-un mecanism încă neelucidat complet. Trebuie menţionat aici că primul desen detaliat al mitocondriilor a fost realizat de cercetătorul roman Emil Palade în anul 1953.

Eu, nefiind un specialist în domeniul genetic, am pătruns în anul 2006 cu curaj în acest domeniu micro şi nanocelular datorită asemănării mitocondriilor cu antenele de comunicaţie utilizate în radicomunicaţiile prin satelit şi în telefonia mobilă. Iniţial le-am atribuit mitocondrilor această funcţie de senzor electromagnetic, neacceptată oficial, încă, de către specialişti, iar ulterior, pregătindu-mă pentru prima conferinţă mondială despre centrozomul celular (11-15 septembrie, 2008 – Heidelberg, Germania – unde am fost înscris cu referatul Teoria transmiterii informaţiilor prin mitocondriile paternale, dar nu am primit ulterior dreptul de a prezenta lucrarea şi nici dreptul de a distribui participanţilor broşura pregătită – Anexa 2) am descoperit că geneticienii concluzionaseră deja încă din anul 1977 faptul că mitocondriile paternale nu au nici-un rol genetic şi nu se transmit urmaşilor (vezi prima fertilizare artificială FIV realizată în 1977 de Robert Edwards, căruia i s-a acordat premiul Nobel în anul 2010).

Urmărirea în direct a celor peste 70 de teme prezentate la conferinţa de la Heidelberg m-a încurajat în cercetarea mea, deoarece am constatat faptul că cercetătorii din domeniul genetic sunt capabili să răspundă numai şi numai la întrebările referitoare la munca lor de cercetare efectuată în direcţia unui obiectiv singular şi limitat şi din 2009 am început să comentez pe siteul The Scientist Magasine la articolele care prezentau interes în domeniul meu de cercetare. Din nefericire nu au fost acceptate acolo şi referatele mele, pe care le-am expus apoi pe diverse site-uri.

Totuşi, în anul 2008 la conferinţa de la Heidelberg am aflat că organele produse cu celulele stem se pot reîmbolnăvii după 40-45 de zile de aceeaşi boală pe care a avut-o organul extirpat, că datorită dezorientării mitocondriilor ce controlează procesul de multiplicare celulară este produs cancerul şi faptul că băieţii făcuţi în vitro sunt sterili, din motive neprecizate încă. Întâmplarea a făcut ca în anul 2008, după conferinţa de la Heidelberg, în urma unei corespondenţe prin mail purtată cu cercetătorul american Peter N. Schlegel de la Universitatea Cornell, acesta să recunoască faptul că datorită neînţelegerii iniţiale a fenomenului apariţiei la pubertate a mitocondriilor paternale în sperma băieţilor născuţi prin fertilizare naturală şi lipsa lor din sperma băieţilor concepuţi în vitro, în SUA s-a dezvoltat fertilizarea numită Intra-Citoplasmatic Sperm Injection (ICSI), prin care se introduce în uter întregul spermatozoid (Indeed, in humans, injection of sperm heads without tails, midpiece or centrioles results in disordered embryo development and is not feasible. That is why the enitre sperm is injected with ICSI. - de la: Peter N. Schlegel pnschleg@med.cornell.edu; data:10 noiembrie 2008, 20:06). Dar această procedură este mult mai costisitoare decât fertilizarea în vitro (FIV) la care se introduce numai capul spermei, mai incomodă, destul de incertă datorită incapacităţii spermatozoizilor introduşi artificial de a fecunda ovulul şi nematurizată încă, deoarece băieţii născuţi în urma unui astfel de proces nu au atins pubertatea.

 

În anul 2012, în urma unui comentariu făcut de mine la articolul “What is life?” (http://the-scientist.com/2012/02/16/opinion-what-is-life/) am primit un mail de la autorul articolului, Edward N. Trifonov - profesor la Universitatea Haifa din Israel şi la Universitatea Masaryk din Cehia – 61.2012, Trifonov), în care a spus că nu doreşte definiţii filozofice date noţiunii de viaţă, ci ar dori, dacă pot, să-i tansmit o procedură de creare a unei forme de viaţă pe care să o realizeze în laborator.

I-am transmis procedura pe care o redau mai jos, în traducere, şi pe care o găsiţi, în engleză, pe site-ul http://the-scientist.com/2012/02/02/indiana-senate-backs-ceationism... :

 

Traducere

Urmare a unor articole expuse de anumiţi cercetători pe siteul The Scientist am fost ispitit să elaborez o nouă definiţie a vieţii precum şi procedura de creare a vieţii prin unde electromagnetice.

În primul rând vă mulţumesc pentru amabilitatea şi disponibilitatea dumneavoastră de a intra în dialog cu mine, o persoană necunoscută pe plan internaţional. Permiteţi-mi să fac o scurtă prezentare: eu sunt inginer electronist, specialist în transmisiile de date prin unde electromagnetice, şi manager al societăţii Clepsydra. Din anul 1990 am abordat problemele calităţii vieţii şi am dobândit, în timp, şi unele cunoştinţe din domeniul biologiei moleculare, necesare înţelegerii fenomenului apariţiei şi evoluţiei vieţii. Fiul meu este student la medicină.

Pasul 1 - managementul cunoaşterii totale

Bazat pe principiile managementului cunoaşterii totale, pentru a defini viaţa am cercetat toate informaţiile produse de om, bineînţeles în limitele capacităţii mele şi ale echipei cu care lucrez, fără a neglija vreuna din ele. Comparând informaţiile din legende şi din religii, obţinute de om pe căi aparent necunoscute, cu cele produse de oamenii de ştiinţă, dobândite prin analiza şi sinteza logică a informaţiilor existente în natură, am emis Teoria Creaţiei Evolutivă, asistată la început de către o inteligenţă externă şi apoi de către om.

Probabil, prima formă de viaţă pământeană a fost organismul monocelular asexuat (vezi experienţa efectuată de Stanley Miller în anul 1953), fiind apoi necesar un plus informaţional raţional extern pentru a trece de la ARN la ADN şi la formele bisexuate de viaţă.

Celula vie este un sistem deschis care realizează stările de echilibru dinamic tocmai datorită fluxurilor substanţiale şi radiante din mediu şi în mediu. Numai prin fixarea informaţiei existente într-un câmp electromagnetic pe un suport material, în sensul teoremei eşantionării şi a principiului canalului armonic, vom putea înţelege acumularea vertiginoasă pe palierul viu a programelor care descriu diferite relaţii posibile cu mediul, deci vom putea înţelege formarea în cascadă a organismelor vii, prin cuplajul câmp electromagnetic-substanţă (materie), înţelegând astfel şi feedbackul sistemului sau reacţia inversă pozitivă şi/sau negativă a materiei la informaţia transmisă prin câmpul electromagnetic. Transcrierea informaţiei din câmpul elecromagnetic pe suportul substanţial a dat naştere limbajului cu a doua articulare, care foloseşte cuvinte şi fraze (programe) realizate prin combinaţii ale elementelor baze azotate (ARN, ADN), în conformanţă cu listele de aminoacizi din spectrele armonicelor Fourier. În aceste condiţii geneza codului genetic substanţial, asociat memoriei operative depozitată pe ARN şi ADN, poate fi înţeleasă prin interferenţa undelor electromagnetice cu materia şi anume folosind ipoteza holografică de copiere.

Pasul 2 - Combinarea raţiunii cu informaţiile vechi produse de umanitate

Pornind de la Geneza 1.11-12, putem spune că iarba şi probabil toate organismele asexuate sunt un fel de "viruşi" produşi de mediu (de pământ), ca reacţie la informaţia emanată de Dumnezeu prin câmpul electromagnetic propriu, înainte de apariţia soarelui. Este asemănător informaţiei pe care o produce un sistem social la cuvântul şi la fapta managerului acelui sistem, făcând astfel o comparaţie cu sistemele sociale. Lunga evoluţie a vieţii este foarte pe scurt, dar foarte sugestiv, descrisă de Daniel în 7.2-4. O altă informaţie care descrie apariţia omului pe baza evoluţiei este cea furnizată de Pavel în 1Corintieni 15.45-47. Astfel, pe baza informaţiei transmisă de Solomon prin Pilde 25.2, putem spune că Charles Darwin este unul din regii cunoaşterii umane, deoarece este primul om din lume care a descris în amănunt evoluţia. Aceste informaţii pot fi combinate cu Geneza 6.2 pentru a descrie intervenţia raţională a unei inteligenţe externe cu scopul de a dirija evoluţia într-o direcţie dinainte stabilită. Acest principiu al creării conjuncturilor pentru ca sistemul să evolueze într-o direcţie prestabilită este astăzi utlizat în management. Prezenţa reală a ADN-ului mitocondrial paternal în spermatozoizii băieţilor născuţi natural, nu făcuţi în vitro, combinată cu informaţiile biblice date de Pavel Evrei 4.12, Pavel 2 Corintieni 3.3 şi Luca 8.11, certifică genetic Geneza şi m-au condus raţional la emiterea Teoriei moştenirii ADN-ului mitocondrial paternal (Adam mtDNA Theory - ISBN 978-606-92107-1-0), care completează Teoria Eve mtDNA.

Având aceste elemente putem spune că: "viaţa inteligentă este produsul unui impuls energetic ce conţine un program informaţional prin care se defineşte funcţia şi rolul fiecărei vietăţi specifice integrată în ansamblul unui sistem funcţional şi deasemeni putem defini viruşii ca fiind informaţii depozitate pe suport material prin emanaţii produse de vieţuitoare, ca reacţie inversă a mediului la comportamentul vieţuitoarelor."

Pornind de la ipoteza genezei vieţii prin inducţie electromagnetică de la o altă formă de viaţă am dat o definiţie plauzibilă vieţii şi putem dirija corect eforturile oamenilor de ştiinţă şi fondurile adecvate alocate cercetării către un scop bine stabilit de comun acord.

Vă rog să luaţi aceste descrieri bio-fizice drept ipoteze de lucru până în momentul în care ele vor fi sau nu confirmate de biologi în viaţa reală.

Pasul 3 - procedura de creare a vieţii prin cuvânt

Pentru a crea o nouă formă de viaţă care să nu interacţioneze cu mediul, eu cred că ar trebui mai întâi stabilit un plan, asemeni procedurii de lucru a lui Dumnezeu:

1 - parametrizaţi programul de informaţii pentru realizarea celei mai simplă formă cunoscută de viaţă, incluzând membrana de protecţie şi multiplicarea celulei;

2 - creaţi o anvelopă de protecţie, de genul unei cavităţi rezonante magnetice (o cuşcă Faraday); instalaţi în interior una sau mai multe camere video pentru înregistrarea imaginilor;

3 - creaţi unul sau mai multe traductoare de câmp electromagnetic de bandă largă (o simplă coardă sau o bobină ce poate oscila pe frecvenţa 30 kHz - 300 MHz) şi introduceţi-le în cavitate; aceste traductoare ar trebui să fie nişte copii după forma unor elemente din interiorul formei de viaţă dorită care conţin programul ei, dar să fie confecţionate din materiale anorganice cu capacitate de memorare a informaţiei;

4 - printr-o poartă de intrare se introduce apă şi elementele anorganice necesare structurii acelei forme primară de viaţă stabilită conform programului de la punctul 1;

5 - printr-o altă poartă de intrare se introduce o radiaţie de frecvenţă foarte mare pentru sterilizare, pentru a fi siguri că nu mai există viaţă în cavitate; păstraţi acest echipament pentru a putea distruge forma de viaţă nou creată, dacă va fi nevoie;

6 - printr-o altă poartă de intrare se introduce o undă electromagnetică în banda 30 KHz - 300 MHz, ce a fost modulată cu informaţia program de la punctul 1, asemănător unei transmisii radio prin care se transmit cuvinte;

7 - în mod logic bobina ar trebui să oscileze şi probabil după o perioadă de timp ar trebui să concentreze materia din jur sub forma structurii stabilită la punctul 1;

8 - punctul critic ar putea fi obţinut prin scăderea intensităţii câmpului electromagnetic exterior şi intrarea oscilatorului în rezonanţă proprie, similar pulsului cardiac, adică să prindă viaţă.

9 - echipa de lucru trebuie să fie compusă din biologi, biochimişti, biofizicieni şi bineînţeles un manager.

Aceasta înseamnă a respecta procedura lui Dumnezeu:

- crearea unei cavităţi rezonante, “tăria numită cer” - Geneza 1.6-8;

- crearea pământului şi apei ca suport şi hrană - Geneza 1.2-10;

- inseminarea seminţelor şi cuvintelor - Geneza 1.11-12

"Celui care va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu." (Apocalipsa 2.7)

Este posibil ca acest plan să reuşească sau nu, dar costurile de implementare ale lui nu cred că sunt foarte mari şi cred că acest plan ar trebui încercat. Aşa cum Winston Churchill a spus odată despre curaj, m-am ridicat şi am exprimat punctul meu de vedere şi acum mă aşez pentru a asculta şi punctele de vedere ale celorlalte persoane implicate în dialog. Sper să putem continua dialogul pe această temă atât de complexă a vieţii şi a scopului ei. Vă mulţumesc pentru răbdarea de care aţi dat dovadă. Cu stimă, Alexandru (cosciua@yahoo.co.uk)

.................................................................

Nu am mai primit niciun răspuns de la profesorul Trifonov, dar am continuat căutările şi mi-am exprimat în continuare opiniile pe acel site de informare ştinţifică, dar şi pe alte siteuri.

Referitor la decizia statului Indiana de a introduce în şcoli şi alte concepte referitoare la apariţia vieţii pe pământ, redau aici traducerea unui mesaj preluat de pe site-ul:

http://www.insidehighered.com/news/2012/03/01/book-intelligent-desi... - Eduard C. Hanganu, lector la University of Southern Indiana: Eforturile constante ale celor care nu sunt de acord cu dogmele "comunităţii ştiinţifice" nu este o surpriză pentru mine. Se pare că libertatea de a-şi exprima o anumită perspectivă ştiinţifică neortodoxă se aplică numai pentru cei care au adoptat "faptele evoluţiei" - un termen pe care nici Darwin nu-l utiliza în cărţile sale. Am crescut într-o ţară comunistă şi prin toată educaţia mea dobândită în şcoala elementară şi în liceu am fost neîncetat intoxicat cu "adevărul" că evoluţia este un fapt ştiinţific. Totuşi, chiar şi în acea ţară cenzura guvernului comunist şi "ştiinţific" a fost mai puţin covârşitoare decât în această ţară care are libertatea de exprimare de idei. Dacă "evoluţia"este un "fapt", de ce este necesară cenzura celor care au o perspectivă diferită? Cine nu permite "adevărul evoluţiei" pentru a o apăra? Este doar faptul că "evoluţia" nu este susţinută cu dovezi ştiinţifice, motiv pentru care "ştiinţa" trebuie să recurgă la cenzură şi represiune pentru a proteja miturile ştiinţifice. Ce ruşine!

.......................................................................

I-am transmis domnului Hanganu un mail cu teoria mea, dar nu a intrat în contact cu mine.

Care ar fi rolul cenzurii şi represiunii ştiinţifice sesizată de domnia sa?

Simplu. Crearea omului artificial!

 

În anul 2015 societatea americană Cambrian Genomics a anunţat, prin Austen Heinz, conducătorul unui proiect genetic, că a dat viaţă omului artificial, printr-o tehnologie asemănătoare celei expuse de mine, dar utilizând un laser de 30-50 THz: “Noi dorim să rescriem tot ce este viu. Tot ce este viu poate fi făcut mai bine şi mult mai util omului, inclusiv celulele umane. Plantele pot fi făcute să preia din atmosferă mai mult carbon. Putem face oameni care să se nască fără boli şi care să trăiască mai mult. Putem face oameni care să comunice wireless cu calculatoarele prin intermediul unei interfaţe introdusă în creier…. Sunt extrem de încântat de munca desfăşurată în laboratorul Ed Boyden de la MIT. Fiind acum capabili să controlăm conştiinţa prin inginerie genetică şi electronică putem spune că aceasta este cea mai măreaţă realizare a omului.” (ref. 20 din PCS)

-         http://www.the-scientist.com//?articles.view/articleNo/41848/title/...

-         http://www.ipscell.com/2015/01/cambrian/

În anul 2016 am primit informaţia că s-a născut primul copil cu trei părinţi, rezultat prin înlocuirea mitocondriilor existente în ovulul mamei purtătoare cu mitocondriile preluate de la o mamă donatoare, deoarece mitocondriile nu pot fi tratate cu medicamente.

Ce mai pot eu spune în această situaţie, acum când omul artificial realizat de omul de ştiinţă îndeplineşte toate condiţiile de bio-comunicaţie wireless pe care eu le-am intuit şi pe care le-am propus cercetării ca fiind părţi nevăzute integrate în omul natural?

Am spus şi voi continua să spun că mitocondriile sunt componente celulare ce pot fi tratate numai prin informaţie conformă vieţii, iar conştiinţa omului natural poate fi modelată prin informaţia transmisă prin cele cinci simţuri cunoscute ale omului, dar numai şi numai dacă aceasta este adevărată. Altfel, la aflarea adevărului, omul natural va reacţiona, fiecare după cunoaşterea şi posibilităţile lui.

 

"În tot cazul, intelectualul are o abilitate: aceea de a găsi de fiecare dată argumente potrivite pentru a justifica şi a se justifica. Mai ales atunci când i se pare că istoria şi-a dat verdictul. Pentru intelectual, glasul istoriei este irezistibil.“ (Lucian BOIA, Capcanele istoriei)

 

3. Conţinutul cercetării

 

Din câte am spus şi în introducere, activitatea mea de cercetare s-a desfăşurat, până în acest moment, numai în planul virtual al studierii informaţiilor transmise de cercetătorii implicaţi direct în munca de cercetare a vieţii naturale şi a extrapolării acestor rezultate în crearea vieţii artificiale, ca o copie fidelă a realităţii naturale. În acelaşi timp am transmis supoziţiile mele teoretice, emise încă din 2007, prin mijloacele care mi-au stat la dispoziţie şi care mi-au permis acest lucru, inclusiv prin editarea unor cărţi la propia editură Maria-Cristina, deschisă în anul 2009, deoarece nicio editură din România contactată de mine nu a vrut să-mi publice lucrările.

Pentru a evidenţia direcţia de mers a cercetării şi progresul în rezultatele cercetării mondiale din acest domeniu foarte vast şi foarte complex, viaţa naturală şi viaţa artificială, am înşiruit în bibliografie lucrările studiate, dar nu după numele autorilor în ordinea alfabetică aşa cum se utilizează de regulă în referatele ştiinţifice, ci după data în care au apărut lucrările lor în mediul public, deoarece trasabiltatea unui element participant la un proces evolutiv este o funcţie de timp.

Redau mai jos extrase din lucrările studiate de mine pentru a stabili trasabilitatea de până acum a cercetării genetice şi, în măsura în care am putut distinge şi aprecia corect, a stabilirii direcţiei de mers în viitor. Deoarece "un text tradus încetează să fie al autorului" (Emil Cioran, p.489 - Cahiers, 17 iunie 1965), las extrasele în limba în care au fost ele scrise.

 

1.1992 – Nancy M. Darrall - Tracing mother Eve using mitochondrial DNA

Archaeologists currently date the earliest assumed finds of modern man, Java Man and the Chinese fossils at 1,000,000 and 750,000 years before present respectively. In contrast, the biochemists quote values of 140,000 to 290,000 years before present to trace all mankind back to a single female, dubbed `Mother Eve'. This `tracing back' of the family tree has been done by studying living individuals from several populations and examining the differences between their mtDNA. These differences will have built up over the past generations by miscopyings, mutations, during reproduction. Further to this, recent work with mice, which is thought to be applicable to humans, suggests that these dates could be roughly halved because of evidence that mtDNA can be contributed by the father in about one case in every 1,000.

 

3.1995 – Jaakko Malmivuo - Bioelectromagnetism : Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields

This book looks at the application of engineering science and technology to biological cells and tissues that are electrically conducting and excitable. It describes the theory and a wide range of applications in both electric and magnetic fields. The similarities and differences between bioelectricity and biomagnetism are described in detail from the viewpoint of lead field theory. This book aims to help with theunderstanding of the properties of existing bioelectric and biomagnetic measurements and stimulation methods, and to aid with the designing of new systems.

 

4.1999 – Philip Awadalla – Linkage disequilibrium and recombination in hominid mitochondrial DNA

The assumption that human mitochondrial DNA is inherited from one parent only and therefore does not recombine is questionable. Linkage disequilibrium in human and chimpanzee mitochondrial DNA declines as a function of the distance between sites. This pattern can be attributed to one mechanism only: recombination. For many years, it has been accepted that mitochondria are inherited exclusively from the mother in mammals and that their inheritance is therefore clonal. This assumption has been used extensively to date events in human prehistory, including the age of our last common female ancestor, “Eve,” and the spread of Homo sapiens in Asia and Europe (1). However, mitochondria contain the enzymes necessary for homologous recombination (2), and there are at least two routes by which strict maternal inheritance of mitochondrial DNA (mtDNA) could be circumnavigated: (i) Paternal mitochondria enter the egg at fertilization (3, 4), and (ii) there are copies of mtDNA sequences in the nuclear genome (5) that could be transferred back to the mtDNA. Two reports have presented population genetic evidence of recombination in mtDNA (6, 7). Although doubts were raised about the quality of the data and the conclusions reached in one of these reports (8), subsequent analyses of newer data have reconfirmed the original result (9).

 

5.2001 – Kathrin Gottlob - Inhibition of early apoptotic events by Akt/PKB is dependent on the first committed step of glycolysis and mitochondrial hexokinase

It is also possible that the other mitochondria-binding isoform, HKII, plays an additional, possibly nonredundant, role in blocking apoptosis. How Akt or growth factors affect the intracellular localization of hexokinase activity is not known. However, as noted above, the metabolic milieu exerts a majorinfluence on both the activity of hexokinases and their association with mitochondria. As the level of glucose can determine the activity of hexokinase and its association with the mitochondria, an increase of glucose uptake can potentially increase both hexokinase activity and localization. Both growth factors and Akt were shown to induce the expression of GLUT-1 and GLUT-3 (Hajduch et al. 1998; Barthel et al. 1999), as well as the membrane translocation of GLUT-4, and therefore increase the rate of glucose uptake (Kohn et al. 1996; Cong et al. 1997; Tanti et al. 1997). However, as noted above, induction of glucose transporters expression by itself is likely not sufficient to exert the antiapoptotic activity of Akt in this cell system. Metabolic control analysis has suggested that both hexokinases and glucose transporters share major control over the uptake and metabolism of glucose (Kashiwaya et al. 1994; Srere 1994)…. It would therefore be attractive to speculate that the coordinated regulation of both glucose transport and phosphorylation is required for the mediation of the effects reported above and herein. Indirect support for a protective role for hexokinases may also be found in the ability of ectopic HKI expression to decrease the susceptibility of renal epithelial cells to oxidant-induced cell death (J.M. Bryson and R.B. Robey, unpubl.). Because the antiapoptotic activity of Akt is not dependent on de novo protein synthesis, we speculate that direct or indirect postranslational modulations of hexokinases, VDAC, or as-yet-unidentified cofactors determine the localization and activity of hexokinases (Vogt et al. 1998). Although there is no evidence that hexokinase activity is regulated by phosphorylation and we have not been able to show phosphorylation of hexokinase by Akt, hexokinase II possesses a conserved consensus phosphorylation site for Akt. Indirect effect of Akt on hexokinase activity and localization through phosphorylation cascades and putative cofactors of hexokinase should also be considered. Because hexokinase activity can be inhibited by glucose-6-phosphate, its activity in the cell is also dependent on the steady state level of glucose-6-phosphate. Therefore, we cannot completely exclude the possibility that the activity of other enzymes downstream of glucose-6-phophate are targets of Akt and affect hexokinase activity indirectly.

 

6.2001 – Xiaodong Wang – The expanding role of mitochondria in apoptosis

In comparison to the execution phase of the mitochondrial apoptotic pathway, we know relatively little about how the upstream signaling pathways to the mitochondria are regulated. In particular, how are the signals from either developmental cues or damage signals transduced to and integrated in the mitochondria? Are the BH-3 only proteins the major signal transducers? Or are they only part of a more complicated network of proteins? To answer these questions, we will need to develop more sophisticated strategies to identify other players, either through biochemical assays or genetic screens. Only then will we begin to see the big picture of what is happening when cells decide whether to live or die.

 

7.2001 – Carsten Wiuf – Recombination in human mitochondrial DNA?

Even small levels of recombination that may not be immediately detectable in the data can have pronounced effects if recombination is ignored in an analysis of the data (Schierup and Hein 2000). A reconstructed tree will tend to be star-like and an excess of homoplasies is expected. As an example, evidence for population growth in human data is mainly based on analysis of mtDNA data. These conclusions would be challenged if human mtDNA is recombining. In conclusion, it seems vital and important that assessment of recombination in the mtDNA is based on proper modeling. Significant correlation of LD with physical distance might be a sign of recombination, but recombination cannot be ruled out as a result of a nonsignificant correlation. Phylogenetic and population genetic analyses might prove insufficient to judge whether human mtDNA is recombining partly because different candidate models vary considerably in what they predict and partly because the power to detect recombination from decay in LD might be vanishingly small. It is therefore not surprising that the original results in Awadalla et al. (1999) and Eyre-Walker et al. (1999) have proven difficult to reproduce.

 

8.2001 - Blaise Yvert – Fast Realistic Modeling in Bioelectromagnetism Using Lead-Field Interpolation

Solving the bio-electromagnetic forward and inverse problems in electro- or magneto-encephalography (EEG/MEG) requires models to describe the sources and the conductive media. The sources are usually described as point-like current dipoles, either in small numbers where their position and orientation are optimized to best mimic the data [Scherg, 1990], or in high numbers where dipoles have fixed positions and orientations and their amplitude is determined using distributed source techniques [Hamalainen and Ilmoniemi, 1994; Pascual-Marqui et al., 1994]. Regardless of the source configuration, a geometry model should be chosen to account for conductivity inhomogeneities of the head (EEG/MEG).

 

9.2003 – Paul Gourley – Biolaser measures the mitochondrial

A new biolaser is able to measure mitochondrial size through unexpected bursts of light given up by each mitochondrion... If we can use this light probe to understand how mitochondria in nerve cells respond to various stimuli, we may be able to understand how all cells make life or death decisions

 

11.2003- Amir Orian – Genomic binding by the Drosophila Myc, Max, Mad/Mnt transcription factor network

One possibility is that other sequences in the vicinity of an E-box may play a role in target gene specificity… Therefore, it is tempting to hypothesize that the DRE operates in cis with adjacent Eboxes to recruit protein complexes that will either promote activation or repression… Taken together, our data suggest a rather more complex picture of the functioning of Max network transcription factors then has been considered previously. The results suggest extensive yet specific interaction with chromatin probably encompassing thousands of binding sites and directly affecting expression of hundreds of genes. In addition, the DamID results indicate the possibility of several different modes of Myc, Max, and Mad/Mnt interactions. These include binding to partner proteins yet to be identified as well as potential cooperation with other transcription factors.

 

12.2004 – Chih Hsien Chiu – Effect of a C/EBP gene replacement on mitochondrial biogenesis in fat cells

Moreover, as overexpression alone of G_s effectively increased mitochondrial biogenesis and prevented fat accumulation in lipid-rich cells, G_s might play an active role in programming the lipid-rich cells to be as efficient energy oxidizers as the adipocytes of BAT in which G_s is highly expressed… Moreover, as overexpression alone of G_s effectively increased mitochondrial biogenesis and prevented fat accumulation in lipid-rich cells, G_s might play an active role in programming the lipid-rich cells to be as efficient energy oxidizers as the adipocytes of BAT in which G_s is highly expressed.

 

14.2004 – Melina Fan - Suppression of mitochondrial respiration through recruitment of p160 myb binding protein to PGC-1_: modulation by p38 MAPK

The role of p160MBP in controlling the stability of PGC-1_ is not completely clear at present. … via changes in protein stability and via changes in transcriptional function that could not be explained simply through the changes in protein stability (Puigserver et al. 2001). … On the other hand, we have not been able to show an effect on PGC-1_ protein stability in other cell types, such as C2C12 myotubes. … Although inhibition of protein–protein interactions by a small molecule might not be easy, the fact that this docking event is apparently structured so that it is disrupted by a limited number of phosphorylations indicates that the relevant protein surfaces controlling this binding may not be large.

 

15.2005 – Allen L. Garner – Incorporating spatial dependence into a multicellular tumor spheroid growth model

Although the mechanism is currently unknown, especially in the preliminary studies of nsPEFs, it appears that the antitumor effectiveness of electrochemotherapy arises due to a combination of increased cytotoxicity of cisplatin due to tumor cell electroporation and the antivascular effect of electrochemotherapy. One possible explanation of the antivascular effect is that the PEFs damage the endothelial cells, causing blood flow obstruction and ischemic death.

 

16.2005 - Xun Shen - BIOPHOTONICS. Optical Science and Engineering for the 21st Century

Biophotonics deals with interactions between photons and biological matter. It is an exciting frontier that involves a fusion of photonics and biology. Biophotonics is the science of generating and harnessing light (photons) to image, detect and manipulate biological materials. It offers great hope for the early detection of diseases and for new modalities of light-guided and light-activated therapies. It also provides powerful tools for studying molecular events, such as gene expression, protein-protein interaction, spatial and temporal distribution of the molecules of biological interest, and many chemico-physical processes in living cells and living organisms...Further efforts should be done in the development of new photon detectors with much lower noise. Delayed luminescence (DL) is certainly correlated to structural states of a plant and its cells. The difference in the DL decay patterns between a whole leaf and leaf fractions indicates that the DL emitters in a whole leaf are coupled. The DL oscillation in a whole leaf is the result of such couplings. They are based on the high-ordered structures in plant tissues and cells. The homogenization destroys these structures and consequently this coupling. The coupling of photon emissions can be easily explained through the model of a coherent system. This model provides also a profound understanding of living systems. DL dynamics, especially DL oscillation patterns can be useftil indicators of states, e.g. freshness and health state of plants as well as plant tissues and cells.

 

17.2006 – Nina Entelis – A glycolytic enzyme, enolase, is recruited as a cofactor of tRNA targeting toward mitochondria in Saccharomyces cerevisiae

It may occur that we obtained here the first evidence that, at least at higher temperature, tRK1 is recruited by mitochondrial translation machinery… We suppose that this pathway should be precisely regulated in yeast cell, and its regulation includes tRNA–enolase recognition, interaction, and transport of this complex to the vicinity of the mitochondria….  We can hypothesize that enolase–tRNA interaction induces required conformational changes in the tRNA structure, suggesting an RNA-chaperone function as a “second job” for this glycolytic enzyme. … Mitochondria were isolated and verified for intactness and functionality as described previously (Entelis et al. 2002).

 

18.2006 – Yael Gur – Mammalian sperm translate nuclear-encoded proteins by mitochondrial-type ribosomes

It is widely accepted that spermatozoa are translationally silent. The present study demonstrates, for the first time, incorporation of labeled amino acids into polypeptides during sperm capacitation, which was completely inhibited by mitochondrial translation inhibitors but not by the cytoplasmic translation inhibitor… In summary, the data in the present study indicate that 55S mitochondrial ribosomes conduct nuclear-encoded protein translation during sperm capacitation. Protein translation is essential for sperm functions that contribute to fertilization, such as motility, actin polymerization, and the acrosome reaction. Thus, the ability of spermatozoa to synthesize proteins, including nuclear-encoded proteins, by the 55S ribosomal machinery is critical for the final maturation step leading to successful fertilization.

 

19.2006 - Maria-Cornelia Sareh – Primul congres internaţional de nanoştiinţă şi nanotehnologie, Teheran, Iran

Direcţiile în nanomedicină:

- simulatoare celulare şi diagnostice celulare: câmpuri celulare şi simulatori celulari;

- manipulare, secvenţiere şi diagnostic ADN: manipulare şi control diagnostic, secvenţiere ultrarapidă ADN, microordonatoare ADN, testare genetică;

- dispozitive complexe în nanodiagnostic: microscopia de scanare, nanosenzori, microordonare proteice, monitorizare, « lab on chip », roboţi endoscopici şi microscoape, imagistică celulară, biosenzori şi biodetecţie, imagistică biomoleculară, biocip-uri, sisteme de detecţie bacteriană;

- dispozitive intracelulare: implanturi celulare, senzori intracelulari, biocomputere intracelulare, evaluare intracelulară;

- BioMEMS-uri: microordonatoare, microfluide, dispozitive implantabile, microace etc.;

- Nanodispozitive timpurii şi nanobiologie sintetică: celule artificiale şi lipozomi, polimerozomi şi micelii polimerice, nanoplatforme dinamice de nanozomi, tectodendrimeri;

- Nanobiotehnologie: bioroboţi, organe artificiale, inginerie tisulară, clonarea şi celulele stem, hibrizi virali;

- Nanoroboţi: dispozitive de reparare tisulară, nanoroboţi şi dispozitive bazate pe ADN, diamondoizi.

 

20.2006 - Arthur Warwick – Mitochondrial Madonnas – Mitochondrial Madonnas-A painter reinvents the Madonna and child genre using imagery from genetics

"My own haplogroup was late-evolving. I don't go that far back, but I love how vestiges of the past are in our DNA today. We can see where we evolved from. All these religions have some afterlife concepts. And DNA is our own sort of afterlife. We don't die when we die. Our cellular knowledge and our DNA go on and on." (Chris Twomey)

 

21.2007 – Andrei Irimia – Multivariate signal processing and theoretical modelling for the study of gastrointestinal bioelectromagnetism

Modeling the gastrointestinal electrical activity (GEA) with accuracy and realism is an interesting theoretical and computational problem. Although a number of models have been proposed to simulate this phenomenon since the time when it was first detected by Alvarez [6], it can be dificult to ascertain which of them captures the characteristics of gastric activity most vividly. For example, coupled relaxation oscillator models are also suitable for studying the time evolution of smooth muscle propagation, while dipole models are more appropriate for the investigation of electrical source uncoupling. In the past, modeling the GEA using electric current dipoles led to two important predictions, namely that the natural gastrointestinal (GI) slow wave frequency gradient may be detected noninvasively using magnetomers and also that slow wave propagation in gastric musculature results in propagating patterns of magnetic fields. In a previous study, GI models were also compared statistically to allow a direct assessment of how many GI electric sources are required to model the GEA realistically [89]... Cardiac fibers are made of individual cells connected in series and in parallel with one another and the cardiac action potential is caused by the opening of fast sodium and slow calcium channels... In humans and other mammals, GEA consists of (1) an electrical control activity (ECA) that can be recorded as an electrical slow wave and (2) an electrical response activity (ERA) that is characterized by spiking potentials during the plateau phase of the ECA. From a theoretical perspective, it was proposed by Sarna et al. that ECA can be modelled using a system of bidirectionally coupled relaxation oscillators [154, 155, 156]... Human MGG and MCG recordings indicating the possible presence of ERA.

 

22. 2007 – Louis Canedo - The Mexican Society of Bioelectromagnetism

In July 2007 physicians, biologist and physicist that have collaborated in previous meetings of the medical branch of the Mexican Physical Society constituted The Mexican Society of Bioelectromagnetism with the purpose of promote scientific study of the interaction of electromagnetic energy (at frequencies ranging from zero Hertz through those of visible light) and acoustic energy with biological systems... Living organisms evolved in the presence of two major sources of magnetic and electromagnetic fields. The geomagnetic field generated in the Earth's interior and the electromagnetic fields known as the Schumann resonances and the Whistler Waves. These naturally occurring electromagnetic waves resonate between the ionosphere and the Earth surface and are related to lightning strikes.

 

23.2007 – Teodor Ana – Disfuncţii mitocondriale

Mitocondriile au propriul lor AND, care nu este transmis de nucleu şi este moştenit pe linie maternă. Aceste organite sunt indispensabile celulei atât pentru aportul energetic, cât şi pentru rolul pe care îl joacă în moartea programată a celulei. Rolul mitocondriei în moartea programată a celulei este recunoscută, însă mecanismele prin care aceasta controlează apoptoza nu sunt cunoscute în totalitate. Afectarea mitocondriei poate avea drept cauză mutaţiile la nivelul ADNului mitocondrial sau a ADNului nuclear, caz în care are de suferit toată celula.

 

24.2007 - Gunter Witzany – Bio-communication of Plants

Plants have been viewed and treated as growth automatons. Today, however, it is recognized that the coordination of growth and development in plants is possible only by using signs rather than pure mechanics. Understanding the use of signs in communication processes requires a differentiated perspective: chemical molecules are used as signs. They function as signals, messenger substances, information carriers and memory medium in either solid, liquid or gaseous form, in order to guarantee coordination and organization processes… Sign-mediated interactions with organisms belonging to other species, genera, families and organismic kingdoms are vital for plants and are coordinated and organized in parallel. They are almost always symbiotic or parasitic and range from mutually beneficial via neutral to damaging behaviours. The different forms of symbiotic communication represent different pragmatic contexts and require a great variety of different behaviours from the participating partners. This involves large numbers of complementary (i) direct and (ii) indirect defence, but also (iii) mutual beneficial behaviours. There are some indicators that especially plantderived extracellular g-Aminobutyrate (GABA) serves for sign-mediated communications between plants and animals, fungi, bacteria, and even other plants (Shelp et al. 2006). … The lack of mobility is often construed as a disadvantage vis-à-vis representatives of the animal kingdom. From a biosemiotic perspective, such immobility and the sessile lifestyle must have been an advantage. It led to a multilevel communicative competence which does not act in a serial but in a parallel way.

 

25.2008 – G. Chinnadurai – BNIP3 subfamily BH3-only proteins - mitochondrial stress sensors in normal and pathological functions

The BNIP3 subfamily of BH3-only proteins consists of BNIP3 and BNIP3-like (BNIP3L) proteins. These proteins form stable homodimeration complexes that localize to the outer membrane of the mitochondria after cellular stress. This promotes either apoptotic or non-apoptotic cell death such as autophagic cell death… Although BNIP3 was identified and cloned prior to BIK (the founding member of the BH3-only proteins), its cell death promoting activity remained unresolved since BNIP3 overexpression in common cell lines under normal culture conditions did not result in profound changes in cell viability… The mechanisms by which they mediate cell death still remain to be clarified in detail. Future studies will be required to elucidate the role of different signaling pathways and post translational modifications of BNIP3 and BNIP3L that modulate their activity.

 

26.2008 – Peter A. Coming - What is life? Among other things, it’s a synergistic effect! -

There have been many different ways of characterizing and describing the phenomenon of life over the years. One aspect that has not often been stressed is life’s emergent properties—the synergies that are produced when many elements or parts combine to produce distinctive new “wholes”. Indeed, complex living systems represent a multi-leveled, multi-faceted hierarchy of synergistic effects that has evolved over several billion years. Some of the many examples of synergy at various levels of life are briefly described, and it is emphasized that life is still creating itself and still exploring its potentialities... Life, as we observe it and live it, can also be defined in terms of what it is able to do, and what it does. By that definition, the very nature of life has progressively expanded and become more enriched over time with new capabilities – and new synergies.

 

27.2008 - Julia Kay Christensen Eichman - Cell to cell communication. Cell signaling

Cell-to-cell communication, or signaling, is an important part of understanding cell functions as well as system functions. There are several types of signaling, such as neurotransmitters that are recognized in the synapse, antigens triggering antibody responses, and target cells responding to specific hormones. This project provides more information about the signaling process using integrins as the mechanism... Communication is the name of the game, especially in cells; specialized receptors called integrins provide vital communication links between the interior and exterior of the cell. Integrins are transmembrane proteins that act as mechanotransducers and signal conductors, providing a physical link between the extracellular matrix (ECM) and the cell’s cytoskeleton. Although integrins do not have intrinsic enzymatic activity, they can interact with enzymes such as kinases that have specific signaling functions... Integrins are involved in many cellular and organismal processes, including tissue remodeling, immunology, and proliferation. These biological activities require coordination between the internal and external cellular environments; integrins provide some of the critical communication links. Insights into these fascinating cell surface receptors will help us design new therapies for cancer, inflammation, and pathogen-related diseases.

 

29.2008 – Wei Li - Genome-wide and functional annotation of human E3 ubiquitin ligases identifies MULAN, a Mitochondrial E3 that regulates the organelle's dynamics and signalling

Interestingly, MULAN had previously been identified as an activator of NF-κB, thus providing a link between mitochondrial dynamics and mitochondria-to-nucleus signaling. These findings suggest the existence of a new, Ub-mediated mechanism responsible for integration of mitochondria into the cellular environment… To determine whether modulation of mitochondrial dynamics by MULAN requires its proper localization to the organelle, the TMD2-deleted mutant, the R260A/K261A mutant, as well as N-terminal Flag tagged protein were evaluated for the ability to promote perinuclear clustering of mitochondria.

 

30.2008 – Derek Narendra - Parkin is recruited selectively to impaired mitochondria and promotes their autophagy

Although the role of Parkin in neuron maintenance is unknown, recent work has linked Parkin to the regulation of mitochondria. Its loss is associated with swollen mitochondria and muscle degeneration in Drosophila melanogaster, as well as mitochondrial dysfunction and increased susceptibility to mitochondrial toxins in other species. Here, we show that Parkin is selectively recruited to dysfunctional mitochondria with low membrane potential in mammalian cells. After recruitment, Parkin mediates the engulfment of mitochondria by autophagosomes and the selective elimination of impaired mitochondria. These results show that Parkin promotes autophagy of damaged mitochondria and implicate a failure to eliminate dysfunctional mitochondria in the pathogenesis of Parkinson's disease.

 

31.2008 – A. Todoran-Butilă – Fenotip Melas. Encefalopatie mitocondrială neconfirmată

Prezenţa fibrelor roşii în muşchiul scheletic şi determinările biochimice caracteristice defectelor mitocondriale susţin diagnosticul.Testele genetice moleculare privind modificările ADN-ului mitocondrial vor confirma diagnosticul. Trebuie acordat sfatul genetic atunci când există certitudinea unor mutaţii în ADN-ul mitocondrial.

 

32.2008 – Yukiko Yamashita – Stem cell centrosome misorientation and cell cycle arrest reduce spermatogenesis with age

Asymetric division of adult stem cells generates one self-renewing stem cell and one differentiating cell, thereby maintaining tissue homeostasis. A decline in stem cell function has been proposed to contribute to tissue aging, although the underlying mechanism is poorly understood… The stem cell niche, or microenvironment, helps to maintain stem cell identity by signaling for cell division to be turned on and off… We knew that centrosome orientation appears to be important in asymmetric division. What we didn't know was whether or not the stem cell thinks centrosome orientation is important.

 

33.2009 – Andrew H Baird – Coral bleaching: the role of the host

Does living together present unique problems, particularly when life becomes stressful? Perhaps the bleaching phenomenon is best perceived as a breakdown in communication. Under normal conditions, symbiosis is presumably maintained by the release of signalling compounds from the symbiont. The host-derived symbiosome membrane might mediate this signal transduction, although the role of membrane components in interpartner communication remains to be fully explored.

 

34.2009 – Yi-Fan Chen – Cisd2 deficiency drives premature aging causes mitochondria-mediated defects in mice

Additionally, our Cisd2 knockout mouse work provides strong evidence supporting an

 earlier clinical hypothesis that WFS is in part a mitochondria-mediated disorder; specifically, we propose that mutation of CISD2 causes the mitochondriamediated disorder WFS2 in humans…. For more than a decade, physicians and researchers have fiercely debated as to whether WFS is associated with mitochondria and a defect in ATP supply. Most WFS patients die prematurely … knockout mouse work provides strong evidence supporting the hypothesis that WFS is a mitochondria-mediated disorder; thus, specifically, WFS2, which is caused by a CISD2 mutation, is a mitochondria-mediated disorder. Our results thus provide strong evidence for the causal involvement of mitochondrial dysfunction in driving mammalian aging as suggested previously by other studies in mitochondrial DNA mutator mice (Trifunovic et al. 2004; Kujoth et al. 2005; Vermulst et al. 2008). There are many genetic factors that have the potential to shorten life span (Kuro-o et al. 1997; Hasty et al. 2003; Mounkes et al. 2003; Niedernhofer et al. 2006). However, the human genetic factor that has been specifically identified as present on human chromosome 4q is present in the same region as Cisd2, and this is highly suggestive.

 

37.2009 – Brian Helfer - Characterization and Design of Organic Field-Effect Transistor Circuits for Sensing Bioelectromagnetism

These results suggest that organic field-effect transistors have the ability to measure and amplify a small signal and become an effective tool for mapping high-density signals of the brain and the heart. … For neurological and cardiac applications of OFETs, the next step is to ensure that the materials used are safe and non-toxic while interacting with living tissue. The circuit would also become safer if the dielectric were to be scaled so that the transistor can operate at lower voltages. Once these two precautions are covered, an OFET with electrodes that come in direct contact with the brain should be tested. The next step after improving the ability of OFETs to sense signals of the brain and heart would be to be able to generate a stimulus under certain pre-defined conditions. This could create a circuit that more easily conforms to tissue and serves diverse roles including being used as a pacemaker for the heart.

 

38.2009 – Cristofol Vives-Bauza – PINK1-dependent recruitment of Parkin to mitochondria in mitophagy

The mitochondria clustering is microtubule dependent. The results reported in the previous sections support the view that Parkin and PINK1 may act in concert to modulate mitochondrial location, a complex function that typically relies on the microtubule motors… To examine the ultrastructure of perinuclear clustered mitochondria induced by Parkin/PINK1, we performed EM and observed a range of different types of mitochondrial perinuclear clusters that were not present in empty vector-transfected cells…. However, unlike mitochondrial phospholipase-D, Parkin/PINK1 overexpression was associated with mitochondrial outer-membrane fusion… Perinuclear mitochondrial clusters undergo mitochondrial autophagy. (AF) SH-SY5Y cells cotransfected with Parkin and PINK1 were fixed and processed for EM with anti-Parkin or anti-PINK1 immunostaining (A, B) or without immunostaining (C, D).

 

39.2009 – Douglas C. Wallace – The pathophysiology of mitochondrial desease as modelled in the mouse

Because all mtDNA variants are in total linage disequilibrium, natural selection for an adaptive mtDNA mutation would enriched all of the linked mtDNA sequence variants, which in turn would then be shared with all of the haplogroup descendants (Mishmar et al. 2003; Wallace et al. 2003; Ruiz-Pesini et al. 2004; Ruiz-Pesini and Wallace 2006)… In addition to recent deleterious mutations and ancient adaptive mtDNA variants, somatic mtDNA mutations play an important role in human health…. Since apoptosis in preovulatory follicles has been shown to be induced by increased oxidative stress (Tsai-Turton and Luderer 2006), it is conceivable that the proto-oocytes with the highest percentages of severe mtDNA mutations produce the most ROS and thus are preferentially eliminated by apoptosis. … The discovery of intraovarian selection of more severely deleterious mtDNA mutations demonstrates how little we know about the genetics and physiology of the human and mammalian mtDNA genetics… In addition to establishing the importance of mtDNA variation in the well-defined metabolic and degenerative diseases, these mutations will permit investigation of the role of mitochondrial and mtDNA involvement in predisposition and resistance to infectious diseases, inflammatory disorders, cancers, dysmorphologies, and an array of other troubling phenotypes… These and related studies will permit determination of exactly how important the mitochondrial and mtDNAs are in determining the complex physiology and inheritance of the common ‘‘complex’’ metabolic and degenerative diseases that demand much of the health care resources in the developing and developed countries (Wallace 2008).

 

40.2009 – Gunter Witzany – Noncoding RNAs: Persistent Viral Agents as Modular Tools for Cellular Needs

Most of their functions are active only in an intermediate stage of RNA processing, which is regulated by strict starts and stops that are signal mediated. Error in these regulations is interconnected with organismic diseases. Noncoding RNAs are similar to all kinds of mobile genetic elements such as LTRs, non-LTRs, SINEs, LINEs, snoRNAs, and snRNAs, all of persistent viral origin. They are integrated via addiction modules, that is, an agent/antagonist relationship between competing genetic settlers that are neutralized and balanced by their antagonism and the immune system of the host. This is an advantage for both the host, which attains a new genetic phenotype that noninfecte relatives do not possess, and the viral settlers, which both survive and co-evolve within a new genomic habitat…. The biocommunicative approach investigates both communication processes within and among cells, tissues, organs and organisms, as sign-mediated interactions, and nucleotide sequences as code, that is, languagelike text, which follows in parallel three kinds of rules: combinatorial (syntactic), contextsensitive (pragmatic), and content-specific (semantic). From the bio-communicative perspective editing genetic text sequences requires—similar to signalling codes between cells, tissues and organs—biotic agents that are competent in correct sign use according to combinatorial, context-sensitive, and contentspecific rules. Otherwise, neither communication processes nor nucleotide sequence generation or recombination can function.

 

42. Brancusi’s Essential egg – Ion Vincent Danu

Alexandru Boris Cosciug says: November 11, 2010 at 7:11 pm  - Did you know that, based on Eve mtDNA hypothesis, during In Vitro Fertilisation technologies the geneticists eliminate Adam mtDNA. Because this, the newborn boy’s sperm did not have the specific shape, movement and function of natural sperm, caused by missing Adam mtDNA. Practically at puberty, the IVF newborn boys become infertile. We can say that Brancusi foreseen the future. In this situation, why The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2010 was awarded to Robert G. Edwards “for the development of in vitro fertilization”?

 

43.2010 – Ivana Novak – Nix is a selective autophagy receptor for mitochondrial clearance

Autophagy is the cellular homeostatic pathway that delivers large cytosolic materials for degradation in the lysosome. Recent evidence indicates that autophagy mediates selective removal of protein aggregates, organelles and microbes in cells. Yet, the specificity in targeting a particular substrate to the autophagy pathway remains poorly understood. … We speculated that mitochondrial clearance was partly defective, but that erythrocytes in vivo could clear their mitochondria, given enough time. To investigate this possibility, we examined mitochondrial clearance in reticulocytes cultured ex vivo. We induced reticulocytosis in transplant recipients with phenylhydrazine, harvested the reticulocyte-enriched blood and monitored the mitochondrial clearance over three days. Under these conditions, wt-Nix rescued mitochondrial clearance to the same levels seen in Nix+/+ mice. By contrast, LIR-W35A-mutant Nix showed impaired ability to rescue mitochondrial clearance. Western blot analysis of Nix protein and the W35A mutant confirmed similar expression levels of reconstituted Nix protein in transduced erythroid cells. These results are consistent with a role for LC3/GABARAP binding to Nix in programmed mitochondrial clearance in reticulocytes.

 

44. 2010 – Brian O’Rourke - From bioblasts to mitochondria: Ever expanding roles of mitochondria in cell physiology

Science's fascination with mitochondria spans more than 120 years, and whenever I find time for a respite from grant deadlines and other obligations, I enjoy following a trail of references back through the ages. I recall a few years ago finding a treasure after a quick search of our library's online catalog – an 1890 edition of “Die elementarorganismen und ihre beziehungen zu den zellen” by Richard Altmann (Altmann 1890). This tome is recognized as a transformative early histological description of mitochondria, or in his terminology, “bioblasts” (life germs), which he believed were autonomous elementary organisms responsible for metabolic and genetic functions… While it is presumptuous to try to predict where mitochondrial research will go in the future, one thing that appears to be constant is that the multiple roles of mitochondria in cell physiology will continue to expand. There are certain important areas in which progress has been stymied for some time, but seem to be breaking free of the constraints imposed by technology… The ability of mitochondria to sense and adapt to environmental changes, often resulting in altered nuclear transcription through cytosolic signaling pathways, has recently led to the proposal that mitochondria play a major role in epigenetic modification of gene expression (Wallace, 2009). The high mutation rate of mtDNA and the fact that such changes are heritable (most evident in the case of mitochondrial diseases) also supports the idea that mitochondria can provide a significant evolutionary force. Given the myriad roles of mitochondria in the life and death of the cell, it is quite astonishing what the simple act of endosymbiosis has led to… Indeed, without mitochondria, it is quite possible that we may never have become self aware. If that's not an argument for upward causality, I don't know what is! For that we can be grateful to the mitochondria and return the favor by advancing our understanding of their function as far as is humanly possible. Hopefully, this journal will help us along the way.

 

49.2010 - Yuriy Kirichok – Sperm motility secrets revealed

By measuring the electrical current passing through the sperm cell membrane, researchers at the University of California, San Francisco, identified a channel that releases a flood of protons from a sperm cell, initiating its trip up the fallopian tubes and on to the egg. Not many people think about electricity when they talk about sperm cells. It's a major advance in the field… The UCSF researchers discovered the voltage-sensor-only (Hv1) channel through a technique Kirichok linkurl: developed in 2006 : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16467839, which for the first time applied the patch-clamp method to human sperm. The technique involved attaching a tiny glass electrode to the sperm cell to measure the flux of ions across the cell plasma membrane. This enabled the researchers to watch protons flooding out of the cell through the proton channels in real time. While researchers had applied the method to other cell types, attempts to apply it to human sperm -- which are tiny in comparison to mouse sperm cells -- had failed. The researchers still don't know what exactly triggers the channel to open. This process has been known for many decades, but how it actually happens remained a mystery. "Not many people think about electricity when they talk about sperm cells. It's a major advance in the field," said linkurl: Dejian Ren, http://www.bio.upenn.edu/faculty/ren/, a physiologist at the University of Pennsylvania who was not involved in the study.

 

Restul comentariilor vor urma in partea a doua a raportului

 

 

4. Concluzii şi direcţii viitoare de cercetare

 

O mare eroare a cercetătorilor geneticieni este aceea de a crede că orice articol publicat de ei reprezintă adevărul de necontestat şi sfârşitul poveştii. El este doar un raport de progres.” (Stuart Firestein, former chair of the Department of Biological Sciences at Columbia University, in a Los Angeles Times op-ed about science’s reproducibility crisis - February 14, 2016)

 

În ceea ce priveşte eventuala mea contribuţie la dezvoltarea ingineriei genetice prin intro-ducerea ingineriei radio-electronice, nu exisistă în acest moment o certificare concretă din partea vreunei instituţii sau a vreunui cercetător a teoriilor emise de mine, editate şi publicate on-line.

Deoarece “natural kinds are the very stuff of science” (114.2016, Trout), va trebui să redactăm cu răbdare rapoarte de progres prin care "va fi săvârşită taina lui Dumnezeu" (Apocalipsa 10.7), adică sfârşitul poveştii, WONDROUS TRUTHS (114.2016, Trout).

 

Referitor la direcţia de mers a cercetării vieţii, datorită necunoaşterii încă a implicaţiilor viitoare în natură produse de organismele modificate genetic, inclusiv oamenii, cred că cea mai bună concluzie poate fi aceea propusă de Congresul SUA în 2015 (104.2015, US Congres):

Extras din articolul scris de Sara Reardon în Nature: “Congresul SUA doreşte deasemeni să ceară FDA să consulte experţi în religii referitor la modificările genetice ale genomului uman făcute cu scopul de a preveni bolile genetice mitocondriale… El doreşte deasemeni să direcţioneze FDA către stabilirea unui grup independent de experţi, incluzând aici şi reprezentanţi ai instituţiilor specializate în lupta bioetică şi în lupta bazată pe asociaţiile medicale – din raportul IOM.”

 

În managementul cunoaşterii şi calităţii totale a vieţii nicio informaţie nu trebuie neglijată, chiar dacă pare iraţională la prima vedere. Ea trebuie catalogată şi păstrată cu grijă, ca în cazul probelor extrase de la locul crimelor neelucidate, până când ştiinţa va atinge nivelul necesar şi suficient descifrării corecte a acelei informaţii.

Din acest motiv, certificarea singulară a faptului că mitocondriile pot fi controlate prin informaţiile transmise prin intermediul undelor electromagnetice (74.2014, Alvarez), ar trebui completată cu certificarea moştenirii mitocondriilor paternale rezultată numai şi numai în urma unei fertilizări naturale. Dar acest fapt se va produce numai dacă cercetătorii români, care vor dori să participe la acest proiect, vor înţelege rolul şi  importanţa mitocondriilor paternale în fertilizarea naturală, în bolile cardiace, în imunitate şi în bolile neurovegetative.

 

Am să închid concluziile cu un citat extras din articolul profesorului de biologie moleculară Umberto Galderisi de la Universitatea din Neapole (53.2012, Galderisi): A treia oportunitate a fost refuzul unui student absolvent de a fi inclus în programul meu de doctorate. Replica lui a fost aceasta: “vă mulţumesc pentru ofertă; sunt mândru de ea, dar eu trebuie să găsesc cea mai bună cale de a câştiga bani. Prestigiul nu-l poţi utiliza la plata facturilor”.

În cazul meu concret, cum în prezent sunt pensionar şi nu cred că mai pot găsi o altă cale de a câştiga bani, la oferta venită în 2015 din partea doamnei prof. dr. ing Monica Borda, nu am avut altceva de ales în afara.. prestigiului, chiar dacă nu pot plăti facturile cu el.

 

5. Recunoaşteri şi mulţumiri

 

Recunosc pe această cale că singura instituţie de cercetare şi învăţământ din lume care mi-a deschis porţile pentru a-mi expune raţional ideile şi concluziile la care am ajuns în domeniul cercetării informaţionale a vieţii este Universitatea Tehnică Cluj Napoca.

Mulţumesc doamnei prof. dr. ing. BORDA MONICA şi celorlalţi colegi ai domniei sale pentru deschiderea de care au dat dovadă în acceptarea unei teme din ştiinţa multidisciplinară şi pentru efortul depus de a citi lucrările mele, pentru a le analiza cu responsabilitate şi a le supune atenţiei şi criticilor unei recunoscute instituţii de învăţământ din România.

Mulţumesc foştilor mei colegi de facultate care au citit cu răbdare lucrările mele şi care au făcut observaţii pertinente, din care menţionez pe dr. ing. Ionescu Radu Şerban.

 

6. Anexe

 

1. Memoriuk transmis în 2011 Academiei Române

2. Răspunsul primit în 2012 de la Guvern şi de la Camera Deputaţilor

 

Vizualizări: 164

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor