Coordonator:                prof. dr. ing. BORDA MONICA

Doctorand :                  Coşciug Alexandru

Tema de cercetare:       Bio-comunicaţii extrasenzoriale

Data depunerii: 28.03.2017

Codificarea genomului

 

1. Rezumat

 

Deoarece nu am găsit, încă în România, laboratoare genetice interesate de acest domeniu de cercetare abordat de mine, în Raportul 2 de Cercetare Ştiinţifică am continuat cercetarea raţională în lucrările ştiinţifice elaborate la nivel mondial de către cercetătorii geneticieni, şi nu numai, care au abordat tema căutării răspunsului la una dintre întrebările esenţiale ale omului, rămasă încă fără un răspuns bazat pe certitudini:

CE ESTE VIAŢA?

 

Metoda certitudinii şi a artei de a inventa lucruri noi în vederea încheierii disputelor cu scopul de a progresa în timp scurt” a fost propusă pentru prima oară, acum mai bine de 3 secole de Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz (1646 - 1716)

Certitudinea este prezenţa fizică, materială, a unui obiect sau a unui fenomen ce se repetă cu regularitate, fie natural, ca în cazul nostru în pocesul vizibil al continuării vieţii naturale, fie prin intervenţia raţională a omului, ca în cazul fertilizărilor în vitro (FIV) sau, mai nou, a realizării vieţii artificiale. Un fapt sau o realitate oarecare ce se poate produce întâmplător, chiar dacă sunt reale, în ochii omului de ştiinţă nu sunt privite ca certitudini dacă nu pot fi repetate prin voinţa omului, ci sunt încadrate în categoria hazardului.

Dar, uneori, aceste adevăruri, fie produse natural de fenomene necunoscute, fie artificial de către om, pot fi benefice sau malefice unor oameni. Separarea dintre bine şi rău depinde de punctul de vedere al oamenilor, iar mediatizarea şi generalizarea acestor puncte de vedere depind de poziţia socială şi de rolul acestor oameni în societate. Necunoscând rădăcina cauzei unei neconformităţi întâmplătoare, fie malefică, fie benefică, omul o va cataloga în funcţie de cunoştinţele dobândite bazate pe informaţiile recepţionate de el sau pe interesele lui de moment.

 

Să revenim la cazul nostru, viaţa privită prin ochii geneticienilor.

Chiar dacă fenomenele prezentate mai jos sunt recunoscute indirect ca fiind neconormităţi ale vieţii naturale, prin necesitatea 100% a continuării reproducerii artificiale în cazul împerecherii dintre un mascul rezultat în urma unei fertilizări artificiale cu o femelă sau, mai nou, prin suplimentarea şi echiparea cu obiecte artificiale adiţionale (nano-motor şi CIP) a spermatozoizilor masculilor rezultaţi în urma fertilizărilor în vitro (ref. 2 şi 5, PCS), nu sunt încă recunoscute oficial de către geneticienii lumii următoarele certitudini:

-                          rolul vizibil al ADN-ului mitocondrial paternal: centrală energetică pentru asigurarea motilităţii spermatozoidului;

-                          prezenţa ADN-ului mitocondrial paternal numai în spermatozoizii masculilor născuţi natural;

-                          lipsa ADN-ului mitocondrial paternal din spermatozoizii masculilor născuţi în urma procedurilor de fertilizare artificială;

-                          locul unde se poziţionează acest ADN mitocondrial paternal în corpul uman, pentru a fi apoi copiat natural, după pubertate, prin procesul spermato-genezei, proces genetic necunoscut încă în totalitate.

Toate aceste fapte reale sunt certitudini, vizibile la microscop, sunt adevăruri ale vieţii naturale descoperite în urma suplimentării ştiinţifice a capacităţii umane de a vedea dincolo de limitele vizibilităţii naturale.

Incapacitatea naturală a unor masculi de a produce spermatozoizi viabili este catalogată drept o neconformitate a vieţii naturale, iar tehnologia de tratare a ei, fertilizarea artificială considerată drept o metodă compensatorie morală pentru părinţii care-şi doresc copii, amplifică această neconformitate, în loc să o reducă, prin eliminarea rădăcinii cauzei conformităţii naturale. Această rădăcină ce asigură vieţii naturale una din caracteristiile de bază ale vieţii – fertilizarea naturală, ADN-ul mitocondrial paternal cu care sunt echipaţi în mod natural spermatozoizii masculilor, este ignorată şi eliminată la fertilizările artificiale, producând 100% stoparea fertilizării naturale pentru masculii rezultaţi din fertilizarea în vitro.

 

As scientists, our role in society is to act as guardians of truth. Our mission is to discover things that are true, to share that truth with society, and to protect it from corruption and preserve it for future generations. But here’s the thing: we are not alone in that. Discovering and defending truth is also the mission of our colleagues in the arts, social sciences, and humanities, as well as journalists… If we are to defend science, we must stand together with the other truth-tellers, including our non-scientist colleagues.” (ref. 33, Wilkins)

Traducere: Ca oameni de ştiinţă, rolul nostru în societate este de a acţiona ca gardieni ai adevărului. Misiunea noastră este să descoperim lucruri care sunt adevărate, pentru a împărtăşi adevărul cu societatea, pentru a-l proteja de corupţie şi a-l păstra pentru generaţiile viitoare. Este o vorbă: noi nu suntem singuri aici. Descoperirea şi apărarea adevărului este deasemeni o misiune pentru artă, ştiinţele sociale şi umaniste, asemeni şi jurnaliştilor… Dacă vrem să apărăm ştiinţa, trebuie să acceptăm şi alte opinii despre adevăr, inclusiv pe cele ale nespecialiştilor.

Papers published in low-impact journals are not necessarily low-quality scientific contributions… In the end, we still need to read, discuss, and try to understand papers before judging them.” (ref. 31, Paulus) Traducere: Publicaţiile din jurnalele cu impact mic nu sunt neapărat nesemnificative pentru ştiinţă… În fond, noi trebuie să citim, să discutăm şi să încercăm să înţelegem articolele înainte de a le judeca.

Orice morală care nu se clădeşte pe adevăr nu este morală.” (Nicolae Manolescu – preşedintele Uniunii Scriitorilor)

 

Există vreo diferenţă între viaţa apărută natural şi viaţa modificată genetic sau viaţa artificială produse de om, toate fiind certitudini, deci adevăruri?

 

Aparent nu, dar până la aflarea adevărului apariţiei vieţii naturale omul de ştiinţă trebuie să-şi recunoască singur greşelile produse în genetică prin tratamentele medicale inadecvate vieţii naturale, chiar dacă nu a definit-o încă, şi nu să aştepte reacţia inversă a omului utilizator al acestor tehnologii, atunci când îşi va da singur seama, sau a omului politic, atunci când acesta va fi forţat de conjuncturi, sau pur şi simplu atunci când natura va reacţiona, logic sau ilogic în ochii omului de ştiinţă, dar într-un mod necunoscut încă, dar previzibil.

Viaţa artificială, creată raţional de om cu ajutorul unui părinte artificial creat tot raţional de om, calculatorul, având la bază un program raţional ce copiază oarecum programul natural al vieţii (puteţi obţine viaţă numai din celule preexistente – Venter), a devenit o certitudine. Materializarea acestei vieţi cu ajutorul unui impuls energetic transmis la distanţă prin unde electromagnetice purtătoare de informaţii genetice, unde invizible ochiului uman - dar vizibile prin mijloacele tehnice create de om, către anumite spaţii închise ce pot asigura condiţiile necesare vieţii (un fel de cavităţi rezonante realizate prin navete spaţiale) este un program în desfăşurare ce va fi realizat cât de curând (Venter, Heinz). Controlul total realizat de om prin calculatorul părinte asupra vieţii artificiale realizată de el este o certitudine bazată pe coduri de acces cunoscute şi utilizate doar de creatorul acestei vieţi (Venter, Heinz).

Dar, în lumea calculatoarelor este cunoscută şi capacitatea umană de a sparge coduri şi de a penetra în spaţii secretizate fără acordul creatorilor sau al utilizatorilor acestor echipamente. Sunt deja cunoscute, în lumea informaticii, recepţionarea şi transmiterea de informaţii din şi în aceste spaţii secretizate, alte informaţii decât cele dorite de creatorul spaţiului, certitudini ce se pot produce, chiar dacă aleator, prin preluarea controlului parţial sau total de către persoane necunoscute şi neautorizate asupra vieţuitoarelor artificiale şi utilizarea acestora, din “umbră”, în alte scopuri decât cele pentru care au fost create.

Astfel de fapte sunt catalogate drept neconformităţi morale.

 

Ce se poate întâmpla în astfel de situaţii?

Manipularea conştiinţei umane prin inginerie genetică şi electronică” (Heinz) este o faptă morală, chiar dacă ea este bazată pe un adevăr al vieţii modificate genetic în care omul a intervenit cu ajutorul acestor tehnologii artificiale?

Este moral ca omul să creeze omul artifcial mai puţin inteligent decât el, pentru a fi incapabil să se orienteze în spaţiu şi să nu ştie de unde vine şi nici unde va merge (Heinz)?

Adevărul se poate obţine, aşa cum este recomandat prin programul European FP7, şi “prin cercetarea dincolo de limitele cunoaşterii obiective”, nu prin ignorarea informaţiilor prezente în cultura umană, dar aflate dincolo de aceste limite ale ştiinţei actuale, oricât de bizare sau ilogice par aceste informaţii la prima vedere. Această cercetare ştiinţifică trebuie neapărat făcută, fie cu scopul de a le nega raţional, fie de a le certifica raţional.

Caracteristicile de bază ale unui cercetător obiectiv sunt deschiderea, degajarea şi colaborarea interdisciplinară fără preconcepţii, până când ştiinţa va fi capabilă să descopere tehnologia raţională de certificare a fenomenelor vizibile, aparent întâmplătoare, nerepetabile la dorinţa omului şi inexplicabile acum raţional.

 

What happens in science all the time is we have small samples, small samples yield extreme observations, those extreme observations are likely to be false discoveries, but even if they are ‘true discoveries,’ because they are extreme observations, when we attempt to do the same thing over again, we’re much less likely to find something anywhere near that extreme and, therefore, we’re not going to be able to reproduce the results.” - Michael Lauer, National Institutes of Health (ref. 25, Vence).

Traducere: Faptele produse permanent prin ştiinţă sunt nişte mostre de mici dimensiuni, nişte eşantioane rezultate în urma unor observaţii extreme, iar aceste observaţii extreme pot fi susceptibile de a fi nişte descoperiri false, chiar dacă ele sunt adevăruri, pentru că acestea sunt observaţii extreme, iar când dorim să se repete din nou există probabilitatea să descoperim o nouă extremă, nefiind capabili să le reproducem.

Softul vieţii, aşa cum explică şi John Craig Venter, se află în ADN, iar în organismele animale, inclusiv omul, ADN-ul se află sub trei forme distincte: nuclear, mitocondrial paternal şi mitocondrial maternal. Negativismul, secretizarea şi neluarea în considerare a altor opinii, poate nereproductibile şi necertificate încă, nu trebuie să se producă în lumea ştiinţifică fără considerente logice, deoarece şi acestea sunt adevăruri.

Este cert că nu există viaţă naturală complexă fără mitocondrii (excepţie viaţa monocelulară a anumitor microbi), aceste componente biologice care conţin softul vieţii complexe. Este cert că ADN-ul mitocondrial maternal, existent în toate celulele unui organism viu, nu conţine softul complet al vieţuitoarei, ci numai softul organului din care celula face parte, funcţionând astfel ca un manager de proces în formarea şi controlul respectivului organ. Este cert că ovulul conţine câteva mii de mitocondrii, din care, probabil, numai o mitocondrie conţine softul complet al vieţuitoarei, funcţionând astfel ca un manager al întregului organism viu. Este cert că la organismele bisexuate nu există fertilizare naturală fără prezenţa mitcondriilor paternale care asigură motilitatea spermatozoidului şi care se află în piesa intermediară a lui.

În cazul vieţii atificiale este o certitudine faptul că softul de reparare a vieţii artificiale se află la omul creator care a creat “părintele” calculator.

În cazul vieţii naturale, este deja o certitudine faptul că omul de ştiinţă nu mai are încredere în posibila corecţie naturală obţinută aleator printr-un proces de fertilizare naturală dintre un bărbat şi o femeie, în cazul în care femeia respectivă are boli genetice vizibile în softul existent în mitocondriile maternale, şi a implementat procedura de înlocuire a mitocondriilor maternale din ovulele ce urmează a fi fertilizate în vitro cu mitocondrii preluate din ovulele unei mame donatoare ce nu are boli genetice mitocondriale (ref. 103, R1CS).

Deoarece, în cazul în care bărbatul este bolnav genetic, prin fertilizarea naturală a acestuia cu o femeie sănătoasă genetic pot rezulta copii sănătoşi, iar, în cazul în care bărbatul este sănătos genetic, prin fertilizarea naturală a acestuia cu o femeie bolnavă genetic pot rezulta tot copii sănătoşi, putem astfel concluziona logic că şi în mitocondrile paternale există o copie a softului vieţii naturale complexe, care la fertilizare poate corecta deficienţele din softul aflat în mitocondriile maternale.

Aceste fapte sunt certitudini observabile, chiar dacă nu sunt repetabile.

Ce îl împiedică pe omul de ştiinţă să facă analize statistice în cele două cazuri şi să tragă concluzii logice urmărind trasabilitatea acestor cazuri?

It’s not a question of not doing the research. It’s a question of doing it right.” (Swart, ref. 32, Askt) – Trad.: Nu este problema interzicerii cercetării. Este problema de a o face corect.

Science and politics are not always compatible... Research must always be ethical, and ethics is a conversation that includes scientists and policymakers.” (ref. 23, Marcus)

Traducere: Ştiinţa şi politica nu sunt întotdeauna compatibile… Cercetătorul trebuie să fie etic tot timpul, iar etica este comunicarea dintre cercetători şi politicieni.

 

Din aceste motive, cercetarea ştiinţifică pentru stabilirea locului precis în organismul animal şi uman al mitocondriilor paternale (probabil în joncţiunea sternului cu apendicele xifoid - ca rezultat al cercetării mele interdisciplinare a întregii culturi umane, atât cât mi-a fost cu putinţă) trebuie să continue, indiferent de costuri, pentru a putea conduce la recunoaşterea şi la mediatizarea deschiderii unui nou drum genetic de către cercetătorii români pentru aflarea adevărului în cazul acestei întrebări rămasă încă fără un răspuns ştiinţific:

CE ESTE VIAŢA?

 

2. Introducere

 

Ce este viaţa?

Să pornim inginereşte de la o opinie exprimată de un fizician preocupat de mecanica cunatică, Richard Feynman (1918 – 1988, premiat Nobel în 1965 - "What I cannot build, I cannot understand."): Ceea ce eu nu pot să construiesc, eu nu pot să înţeleg”.

Deoarece apariţia vieţii naturale pare întâmplătoare şi nu poate fi creată raţional de către om la aceleaşi performanţe produse de anumite detalii încă necunoscute, ea nu poate fi înţeleasă în totalitate numai prin munca depusă de către biologi.

Revoluţia în biologie nu ar putea avea loc fără revoluţiile şi progresul ştiinţelor interdisciplinare obţinute şi dezvoltate prin logica inginerească practică.

Din aceste motive această întrebare se află încă fără răspuns pe buzele oamenilor de ştiinţă din diverse domenii de cercetare.

 

What Is Life? It's a Tricky, Confusing Question

By Dr. Chris McKay, Astrobiology Magazine, December 4, 2014

http://www.space.com/27932-life-definition-search-alien-organisms.html

What is life? This is a question that is often asked and typically confused. The confusion starts from the several uses of the word "life" in English. There are at least three usages as exemplified by the following questions: 1) Is there life on Mars? 2) Is there life in this organism? 3) Is life worth living? … The usual definition of life, as used in the first case, is that it is a system of material entities that can undergo evolution, which implies reproduction, mutation and selection… If life is like fire, then even with a complete mechanistic and predictive theory of life, we may still not be able to define it in any simple, closed form… In fact, in the search for life in our solar system, what is needed more than a definition of life is a definition of death.

Traducere: Ce este viaţa? Aceasta este o întrebare care este adesea pusă dar tipic confuză. Confuzia porneşte de la mai multe utilizări ale cuvântului „viaţă“ în limba engleză. Există cel puţin trei utilizări aşa cum este exemplificat prin următoarele întrebări: 1) Există viaţă pe Marte? 2) Există viaţă în acest organism? 3) Merită viaţa trăită? ... Definiţia uzuală a vieţii, aşa cum este utilizată de obicei, este că aceasta este un sistem de entităţi materiale care pot suferi o evoluţie, ceea ce implică reproducerea, mutaţia şi selecţia. Dacă viaţa este ca un foc, apoi chiar şi cu o teorie complet mecanicistă şi predictivă a vieţii, se poate totuşi să nu fim în măsură să o definim într-o formă simplă şi concisă. De fapt, în căutarea vieţii în sistemul nostru solar, ceea ce este nevoie de mai mult decât o definiţie a vieţii este o definiţie a morţii.

 

Să analizăm o lucrare revoluţionară a unui specialist în zoologie, Matthew Cobb, professor de zoologie la Universitatea Manchester şi consultant în programul “Wonders of life”.

What is life? The physicist who sparked a revolution in biology

https://www.theguardian.com/science/blog/2013/feb/07/wonders-life-physicist-revolution-biology - Matthew Cobb - Thursday 7 February 2013 07.00 GMT - Matthew Cobb is professor of zoology at the University of Manchester and was a consultant on Wonders of Life. His history of the genetic code will be published next year by Profile.

Erwin Schrödinger introduced some of the most important concepts in biology, including the idea of a 'code' of life - Ten years after Schrödinger's brilliant insight, Watson and Crick's second 1953 article on the structure of DNA provided the world with the key to the secret of life, casually employing the new concepts that had been created by cybernetics and propelling biology into the modern age with the words: "it therefore seems likely that the precise sequence of the bases is the code which carries the genetical information." These prophetic words – shorn of the conditional opening phrase – are uttered in biology classes all over the world, every single day. In a decade of tumultuous discovery, insights from biology and computing built upon Schrödinger's genius, changing our view of life forever. Life had become information, genes were the bearers of that information, carrying it in a tiny, complex code inside every cell of our bodies. And the breakthrough began in a Dublin lecture theatre 70 years ago this week. One of Schrödinger's key aims was to explain how living things apparently defy the second law of thermodynamics – according to which all order in the universe tends to break down. …. He claimed that this structure flowed from the fact that the hereditary molecule must contain a "code-script" that determined "the entire pattern of the individual's future development and of its functioning in the mature state". The first person to argue that a gene contains information was the co-founder of cybernetics, John von Neumann. In 1948, von Neumann described a gene as a "tape" that could program the organism – like the "universal Turing machine" described in 1936 by Alan Turing (intriguingly, Turing had discussed it with Shannon while working in New York in 1944). A few years later in 1950, geneticist Hans Kalmus deliberately applied cybernetic thinking to the problem of heredity and suggested that a gene was a "message".

Traducere: Erwin Schrödinger a introdus unele dintre cele mai importante concepte în biologie, inclusiv ideea unui „cod“ al vieţii - La zece ani după perspectiva genială a lui Schrödinger, într-un articol privind structura ADN-ului, publicat în 1953, Watson şi Crick al doilea au oferit lumii cheia secretului vieţii, de la angajarea la întâmplare a noilor concepte care au fost create prin cibernetică până la propulsarea biologiei în epoca modernă cu cuvintele: „se pare, prin urmare, probabil că secvenţa exactă a bazelor este codul care poartă informaţia genetică.“ Aceste cuvinte profetice – introduse condiţionatei fraze de deschidere - sunt rostite acum peste tot în lume, în fiecare zi, în clasele de biologie. Într-un deceniu de descoperiri tumultoase, perspectivele din biologie şi din informatică, construite pe geniul lui Schrödinger, au schimbat viziunea noastră despre viaţa eternă. Viaţa a devenit informaţii, genele sunt purtători de informaţii transportate invizibil şi complex în interiorul fiecărei celule din corpul nostru. Şi această descoperire a început în urmă cu 70 de ani într-un teatru din Dublin printr-o conferinţă. Unul dintre obiectivele cheie ale lui Schrodinger a fost de a explica modul în care lucrurile vii se pare că sfidează a doua lege a termodinamicii - potrivit căreia orice ordine în univers tinde să se rupă. .... El a susţinut că această structură este determinată de faptul că molecula ereditară trebuie să conţină un „cod criptat“, care determină „întregul model de dezvoltare viitoare a individului şi a funcţionării sale la maturitate“. Prima persoană care a argumentat faptul că o genă conţine informaţii a fost co-fondatorul ciberneticii, John von Neumann. În 1948, von Neumann a descris gena ca pe o „bandă“, care ar putea programa organismul – asemeni „maşinii universale Turing“ descrisă în 1936 de Alan Turing (confuz, Turing a discutat cu Shannon în timp ce lucra în New York, în 1944). Câţiva ani mai târziu, în 1950, geneticianul Hans Kalmus a aplicat în mod deliberat gândirea cibernetică la problema eredităţii şi a sugerat că o genă este un „mesaj“.

 

În capitolul 3.3.5 (Genetic code) din lucrarea “Fundamentals in Information Theory and Coding” (ref. 2, Borda), coordonatoarea prezentei lucrări de doctorat abordează problema transmiterii logice prin organismele vii a informaţiilor conţinute în ADN prin prisma teoriei transmiterii logice a informaţiei.

Genetic information, meaning all the set of instructions necessary and sufficient to create life, is stored in the DNA (DeoxyriboNucleic Acid) of a cell. Gene, located in DNA, is the basic unit of heredity and contains both coding sequences (exons) and non-coding sequences (introns), that determine when a gene is active (expressed). Gene expression is given by the central dogma of molecular biology (given by Francis Crick in 1958):

… DNA is a very stable medium, allowing long term storage of genetic information, based on the lack of hydroxyl group OH and on the complementarity of bonds A=T, G=T, offering thus error control properties (if a mutation occurs in one strand, it could be corrected based on the complementarity of strands)… During transcription, when a gene is expressed, the coding information found in exons is copied in messenger RNA (mRNA). By translation, the genetic information of mRNA is decoded, using ribosomes as reading units… Bioinformatics, the “computational branch of molecular biology” or “in silicobiology, started 40 years ago when the early computers were used to analyse molecular segments as texts, has tremendously evolved since than, being at the centre of the greatest development in biology and other connected fields: deciphering of human genome, new biotechnologies, personalized medicine, bioarcheology, anthropology, evolution and human migration.

Traducere: Informaţia genetică, însemnând tot setul de instrucţiuni necesar şi suficient pentru a crea viaţă, este memorat în ADN-ul celular. Gena, localizată în ADN, este unitatea ereditară de bază ce conţine ambele secvenţe ale codificării (exoni) şi necodificării (introni), care determină când o genă este activă (expresivă). Expresia genei este dată de dogma centrală a biologiei moleculare (stabilită de Francis Crick în 1958 – figura de mai sus)… ADN-ul este un mediu foarte stabil, păstrând mult timp informaţia genetică, bazat pe lipsa grupului hidroxil OH şi a unei legături complementare A=T, G=T, oferind acestora proprietatea de control a erorilor (dacă apare o mutaţie pe o porţiune, ea poate fi corectată prin complementaritatea porţiunii)… În timpul transcrierii, când genele se exprimă, informaţia codificată, existentă în exon, este copiată în mARN. Prin translaţie, informaţia genetică din mARN este decodificată utilizând ribozomii ca unităţi cititoare… Bioinformatica, partea de soft a biologiei moleculare sau biologia computerizată ce a început acum 40 de ani când calculatoarele au fost utilizate pentru a analiza segmentele moleculare ca texte, a evoluat fantastic până acum, fiind în centrul acestei mari dezvoltări biologice alături de alte domenii: descifrarea genomului uman, noi biotehnologii, medicina personalizată, bio-arheologie, antropologie, evoluţia şi migraţia omului.

 

People did not have an exact idea while designing AIRPLANE. And designing it they came to the right clues as to what AIRPLANE is.” (ref. 60, R1CS)

(Edward N. Trifonov - http://the-scientist.com/2012/02/16/opinion-what-is-life/)

Traducere: Omul nu a pornit de la o idee precisă când a proiectat avionul. Dar proiectându-l a ajuns la cheia adevărului despre ce este avionul.

 

Pe site-ul de mai sus găsiţi şi 2 comentarii făcute de mine în februarie 2012, în care vorbesc, anticipat descoperirilor făcute ulterior de oamenii de ştiinţă, despre “softul” existent în ADN-ul mitocondrial, asemănător cu cel existent într-un calculator, program raţional pe baza căruia se construieşte viaţa naturală. (“In the computer language, the soul is called soft. However, the new machine is wireless controlled, and the internal soft is subordinated to an external programme, which realise a whole harmony.” - Alexandru)

 

Cine a creat acest program raţional înainte de apariţia vieţii şi a omului pe pământ?

 

 

3. Conţinutul cercetării

 

În această perioadă marcată de 2 marşuri importante, unul pentru viaţă – organizat de studenţii din România şi din Moldova în 25 martie 2017– şi altul pentru buget – organizat de oamenii de ştiinţă din SUA în 22 aprilie 2017, pornind de la titlul articolului “Life as a target” (ref. 7, Mann), am abordat în acest raport de cercetare problema responsabilităţii oamenilor de ştiinţă cu privire la analiza tuturor aspectelor vieţii şi a tuturor factorilor care generează viaţa naturală, aşa cum o vedem, chiar dacă în acest moment oamenii de ştiinţă nu au demonstrat încă raţional cine sau ce generează viaţa prin astfel de structuri foarte complexe şi foarte bine organizate pe baza unor programe logice, ce este ea în fapt şi cine sau ce dictează îmbătrânirea şi moartea organismelor vii şi de ce. Chiar dacă omul de ştiinţă presupune în acest moment că viaţa pe Tera a apărut mai întâi sub formă monocelulară, aducând argumentele raţionale pe care le are cu pivire la teoria evoluţiei, întrebarea “Ce este viaţa?” a rămas încă neelucidată raţional, în ciuda faptului că cercetătorii din diverse domenii de activitate au definit-o în mod specific muncii lor, deci incomplet, pe baza informaţiilor existente în domeniul lor de cercetare.

În primul rând am să punctez pe scurt, fără a intra în amănunte, faptul că în evoluţia vieţii, aşa cum o cunoaştem noi - de la organismele monocelulare la organismele pluriceluare, în care fiecare celulă are un rol determinat foarte precis în cadrul ţesuturilor şi organelor interne, şi până la diversitatea vieţuitoarelor existente acum pe Terra, au existat şase mari crize, despre care oamenii de ştiinţă, neintrând în amănunte, spun că au fost traversate de la sine prin simplul proces al evoluţiei, chiar dacă nu există argumente raţionale care să fie repetitive şi să genereze noi tipuri de vieţuitoare complexe în acest moment (vezi imposibilitatea tranziţiei de la viaţa asexuată la viaţa bisexuată fără o intervenţie externă logică – ref 8, Tudor), cu excepţia organismelor modificate genetic, produse de inteligenţa umană printr-o intervenţie externă făcută pe softul genomului tipului respectiv de vieţuitoare apărută natural (ref. 6, Venter).

 

Aceste crize sunt descrise sumar în orice manual de biologie.

-                          c1. - trecerea de la sinteză la polimerizarea aminoacizilor;

-                          c2. - metabolismul primar şi replicarea celulelor;

-                          c3. - producerea clorofilei şi stocarea informaţiilor pe suport biologic monocaternar ARN;

-                          c4. - ARN mesager şi transferarea informaţiei în ADN-ul bicaternar;

-                          c5. - producerea enzimelor reverstranscriptive şi replicarea lor;

-                          c6. - viaţa celulară şi pluricelulară superior organizată.

 

Ce este viaţa, dacă ea a fost capabilă singură să traverseze aceste crize şi să conducă evoluţia către noi organisme din ce în ce mai complexe, până la apariţia omului creator, şi a căror evoluţie biologică s-a oprit la un moment dat din motive necunoscute?

 

Acţionând în spiritul punctului de vedere raţional exprimat de Richard Feynman, prezentat în introducere, compania americană înfiinţată şi condusă de omul de ştiinţă John Craig Venter, a creat în 2009 prima formă de viaţă artificială, iar compania americană Cambrian Genomics a creat în 2014 omul artificial.

Aduc aici câteva citate sugestive extrase din declaraţiile făcute de conducătorii celor două proiecte cu ocazia diverselor evenimente de prezentare a muncii lor, declaraţii în care niciunul dintre ei nu explică în detaliu ce este viaţa naturală şi prin ce se diferenţiează ea de cea artificială.

 

a. John Craig Venter

 

https://www.edge.org/conversation/j_craig_venter-what-is-life-a-21st-century-perspective

(ref. 6, Venter)

Pg 2 – din articolul prezentat pe site – copiat în format A4

- The question was "How can the events in space and time, which take place within the boundaries of a living organism be accounted for by physics and chemistry?"

- I view that we're now in what I'm calling "The Digital Age of Biology". My teams work on synthesizing genomes based on digital code in the computer, and four bottles of chemicals illustrates the ultimate link between the computer code and the digital code.

- Life is code, as you heard in the introduction, was very clearly articulated by Schrodinger as code script. Perhaps even more importantly, and something I missed on the first few readings of his book earlier in my career, was as far as I could tell, it's the first mention that this code could be as simple as a binary code.

- how the Morse code with just dots and dashes, could be sufficient to give 34 different specifications

- DNA was the substance that causes bacterial transformation, and therefore was the genetic material… the naked DNA was, in fact, a transforming factor

traducere

- Întrebarea a fost „Cum pot evenimentele din spaţiu şi timp, care au loc în perimetrul unui organism viu, să fie reprezentate prin fizică şi chimie?“

- Consider că acum suntem în ceea ce eu am numit „Era digitală a Biologiei“. Echipele mele lucrează la sintetizarea genomului pe baza codului digital din calculator şi a patru sticle de substanţe chimice ce ilustrează legătura finală dintre codul computerului şi codul digital.

- Viaţa este un cod, aşa cum aţi auzit în introducere, ce a fost foarte clar definit de Schroedinger ca un script-cod. Poate chiar mai important, şi ceva ce am ratat mai devreme în cariera mea la primele citiri ale cărţii sale, este, în măsura în care am putea spune, prima menţiune că acest cod ar putea fi la fel de simplu ca un cod binar.

- modul în care codul Morse, doar cu puncte şi linii, poate fi suficient pentru a da 34 specificaţii diferite.

- ADN-ul a fost substanţa care provoacă transformarea bacteriană, şi de aceea el a fost materialul genetic. ADN-ul gol a fost, de fapt, un factor de transformare.

Pg 3

- The sequence of insulin was very key in terms of leading to understanding the link between DNA and proteins

- DNA was, in fact, a double helix which provided a clear explanation of how DNA could be self-replicated

- It's three letters of genetic code, coding for each amino acid.

- tRNA is the key link between the messenger RNA and bringing in the amino acids in for protein synthesis

traducere

- Secvenţa insulinei a fost foarte importantă în ceea ce priveşte înţelegerea legăturii dintre ADN şi proteine

- ADN-ul este, de fapt, o dublă înfăşurare care a oferit o explicaţie clară a modului în care ADN-ul ar putea fi auto-replicat

- Sunt trei litere de cod genetic, care codifică fiecare aminoacid.

- tRNA este legătura cheie între ARN mesager şi aducerea aminoacizilor în sinteza proteinelor.

 

 

Pg 4

- the molecular scissors that cut DNA very precisely, and enabled the entire field of molecular engineering and molecular biology

traducere - foarfeca moleculară care taie ADN-ul foarte precis şi care a deschis întregul domeniu al ingineriei şi biologiei moleculare.

Pg 5

- I view DNA as an analogue coding molecule, and when we sequence the DNA, we are converting that analogue code into digital code; the 1s and 0s in the computer are very similar to the dots and dashes of Schrodinger's metaphor. I call this process "digitizing biology".

- I describe DNA as the software of life and when we activate a synthetic genome in a recipient cell I describe it as booting up a genome, the same way we talk about booting up a software in a computer.

- he conceived of the self-replicating machine … analogy between Turing machines and biology

- While software was pouring out of sequencing machines around the world, substantial progress was going on describing the hardware of life, or proteins.

- "The colloid theory". Life itself was explained in terms of the aggregate properties of all the colloidal substances in an organism.

- these proteins have been described as nature's robots

- It does this based on its structure. It doesn't have consciousness; it doesn't have a control from the mind or higher center. Everything a protein does is built into its linear code, derived from the DNA code".

traducere

- eu vizualizez ADN-ul ca pe o moleculă analogă de codificare, şi atunci când dividem ADN-ul convertim acest cod analogic în cod digital; 1 şi 0 din computer sunt foarte similare cu punctele şi liniile din metafora lui Schrodinger. Eu numesc acest proces „digitizarea biologică“.

- Eu descriu ADN-ul ca fiind softul vieţii şi, atunci când activăm un genom sintetic într-o celulă recipient, îl descriem ca o programare a genomului, în acelaşi mod cum vorbim despre programarea unui calculator.

- Schrodinger a conceput maşina de copiere autoreplicantă… o analogie între maşina Turing şi biologie

- În timp ce softul a fost revărsarea maşinilor de secvenţiere din întreaga lume, un progres substanţial l-a reprezentat descrierea hardului vieţii, proteinele.

- „Teoria coloid“. Viaţa însăşi a fost explicată în termenii proprietăţilor agregate ale tuturor substanţelor coloidale într-un organism.

- aceste proteine au fost descrise ca fiind roboţii naturii

- Ea face acest lucru pe baza structurii sale. Ea nu are conştiinţă; nu are un control prin minte sau un creier central. Tot ceea ce o proteină construieşte în codul său liniar, derivă din codul ADN“.

Pg 6

- These ribosomes are extraordinary molecules. They are the most complex machinery we have in the cell

traducere - Aceşti ribozomi sunt molecule extraordinare. Acestea sunt cele mai complexe maşini existente în celulă

Pg 7

- The process of converting the DNA code into protein starts with the synthesis of mRNA from DNA, called "transcription", and protein synthesis from the mRNA is called "translation". If these processes were highly reliable, life would be very different, and perhaps we would not need the same kind of information-driven system. If you were building a factory to build automobiles that worked the way the ribosome did, you would be out of business very quickly.

- Because of the instability, aggregation and turnover of proteins in a cell one of the most important pathways in any cell is the proteolytic pathway. Degradation of proteins and protein fragments is of vital importance as they can be highly toxic to the cell by forming intracellular aggregates.

traducere

- Procesul de conversie a codului ADN în proteine începe cu sinteza mRNA din ADN, numită „transcriere“, iar sinteza proteinelor din mRNA se numeşte „translaţie“. În cazul în care aceste procese au fost extrem de fiabile, viaţa ar fi foarte diferită, şi, probabil, nu am avea nevoie de acelaşi tip de sistem bazat pe informaţii. Dacă aţi construi o fabrică de automobile care ar lucra în modul în care lucrează ribozomul, aţi fi eliminat foarte repede din afaceri.

- Din cauza instabilităţii, agregarea şi procesarea proteinelor într-o celulă se face pe calea proteolitică, una dintre cele mai importante căi. Degradarea proteinelor şi fragmentele de proteine sunt de o importanţă vitală, la fel cum acestea pot fi extrem de toxice pentru celulă prin formarea agregatelor intracelulare.

Pg 8

- Several human diseases arise from protein misfolding leaving too little of the normal protein to do its job properly. The most common hereditary disease of this type is cystic fibrosis.

- Life is a process of dynamic renewal. Without our DNA, without the software of life cells die very rapidly.

- all life is cellular, and the cellular theory of life is that you can only get life from preexisting cells, and all kinds of special vitalistic parameters have been attributed to cells over time.

traducere

- Multe boli umane provin de la erorile de agregare a proteinelor, lăsând prea puţine proteine normale pentru a face treaba corect. Cea mai frecventă boală ereditară de acest tip este fibroza chistică.

- Viaţa este un proces dinamic de reînnoire. Fără ADN-ul nostru, fără softul vieţii, celulele mor foarte rapid.

- toată viaţa este celulară, iar teoria celulară a vieţii este că puteţi obţine viaţă numai din celule preexistente, şi toţi aceşti parametrii speciali vitali au fost atribuiţi de-a lungul timpului celulelor.

Pg 9

- The Wöhler synthesis is of great historical significance because for the first time an organic compound was produced from inorganic reactants.

- The E. coli recognized the synthetic piece of DNA as normal DNA, and the proteins, being robots, just started reading the synthetic genetic code, because that's what they're programmed to do. They made what the DNA code told them to do, to make the viral proteins. The virus proteins self-assembled and formed a functional virus. The virus showed its gratitude by killing the cells, which is how we effectively get these clear plaques in a lawn of bacterial cells. I call this a situation where the "software is building its own hardware".

traducere

- Sinteza Wöhler este de o mare importanţă istorică, deoarece pentru prima dată, un compus organic a fost produs din reactanţi anorganici.

- E. coli a recunoscut piesa sintetică a ADN-ului ca pe un ADN normal, iar proteinele, fiind roboţi, au început citirea codului genetic sintetic, pentru că aceasta este ceea ce ele sunt programate să facă. Ele au făcut ceea ce codul ADN le-a spus să facă pentru a face proteinele virale. Proteinele virale de auto-asamblare au format un virus funcţional. Virusul şi-a manifestat recunoştinţa prin uciderea celulelor, acesta fiind modul efectiv prin care se găsesc efectiv aceste plachete de curăţire într-un gazon de celule bacteriene. Eu numesc aceasta o situaţie ca un fapt în care „softul construieşte propriul hard“.

Pg 11

- Having a simple one-step method allows us to go from the digital code in the computer to the analogue code of DNA in a robotic fashion. This means scaleing up substantially. We proved this initially by just one step synthesizing the mouse mitochondrial genome.

- This paper is where we describe genome transplantation, and how by simply changing the genetic code, the chromosome, in one cell, swapping it out for another, we converted one species into another.

traducere

- Avem o metodă simplă cu un singur pas care ne permite să mergem de la codul digital din computer la codul analog al ADN-ului într-o manieră robotizată. Aceasta înseamnă scalarea progresivă în substanţă. Am demonstrat acest lucru iniţial ca un prim pas făcut prin sintetizarea genomului mitocondrial al şoarecelui.

- Acest lucru îl descriem la transplantul genomului, şi la cum, prin simpla schimbare a codului genetic, cromozomul dintr-o singură celulă, cu un alt cod, am convertit o specie în alta.

Pg 13

- Every protein in the cell came from the new DNA that we inserted into the cell. Life is based on DNA software. We're a DNA software system, you change the DNA software, and you change the species. It's a remarkably simple concept, remarkably complex in its execution.

traducere - Fiecare proteină din celulă provine de la noul ADN inserat în celulă. Viaţa este un soft bazat pe ADN. Noi suntem sisteme soft ADN şi dacă schimbi softul schimbi specia. Este un concept extraordinar de simplu, remarcabil prin executarea lui.

Pg 15

- We were now at the point where we thought we had solved all the problems.

- Those of you who are software engineers know that software engineers have debugging software to tell them where the problems are in their code.

traducere

- Acum suntem la punctul în care credem că am rezolvat toate problemele.

- Aceia dintre voi care sunt ingineri softişti ştiu că inginerii softişti au creat un soft de depanare care să le indice locul problemei apărute în codul programului.

Pg 16

- We were accused of not having much of an imagination. For this new genome we went a little bit farther by adding three quotations from the literature.

- So being the first species to have the computer as a parent, we thought it was appropriate it should have its own Web addressed built into the genome. As people solved this code, they would send an e-mail to the Web address written in the genome. Once numerous people solved it, we made this available.

The three quotes are the first one, and the probably most important one to this country is James Joyce, "To live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life." Somehow that seemed highly appropriate. The second is from Oppenheimer's biography, "American Prometheus". "See things not as they are, but as they might be." In the third, from Richard Feynman, "What I cannot build, I cannot understand."

traducere

- Am fost acuzaţi că nu dispunem de o mai mare imaginaţie. Pentru realizarea acestui nou genom am mers un pic mai departe prin adăugarea a trei citate din literatura de specialitate

- Deci, fiind prima specie ce are computerul drept părinte, am considerat că este necesar să aibă propria adresă Web construită în genom. Pe măsură ce oamenii sunt cei care au rezolvat acest cod, ei pot trimite un e-mail la adresa Web scrisă în genom. Am făcut acest lucru disponibil prin participarea unui colectiv numeros de oameni.

- Cele trei citate sunt:

- James Joyce (scriitor, 1882 – 1941): "Să trăieşti, să greşeşti, să cazi, să triumfezi, să recreezi viaţă în afara vieţii."

- Julius Robert Oppenheimer (fizician, 1904 – 1967, implicat în proiectul american de la Los Alamos de construire a primei arme nucleare, destinată distrugerii în masă a vieţii): "Să vezi lcrurile nu aşa cum sunt, ci cum ar trebui să fie."

- Richard Feynman (1918 – 1988, premiat Nobel în 1965): "Ceea ce eu nu pot să construiesc, eu nu pot să înţeleg."

Pg 17

- All living cells that we know of on this planet are DNA software driven biological machines comprised of hundreds to thousands of protein robots coded for by the DNA software. The protein robots carry out precise biochemical functions developed by billions of years of evolutionary software changes.

- We are going even further now, by using computer software to design new DNA software to create a new synthetic life.

- By making a copy of the DNA software, cells have the ability to self-replicate. All these processes require energy.

- Other cells such as the autotroph Methanococcus jannaschii use only inorganic chemicals to make every molecule in the cell while providing the cellular energy. These cells do this by a series of proteins that convert carbon dioxide into methane to generate cellular energy molecules and to provide the carbon to make proteins. These processes are all coded for in the genetic code.

traducere

- Toate celulele vii pe care le cunoaştem pe această planetă sunt maşini biologice conduse prin softul din ADN şi ele conţin sute şi mii de proteine roboţi codificaţi prin softul din ADN. Proteinele roboţi îndeplinesc funcţiile biochimice precise dezvoltate în miliardele de ani de schimbări evolutive ale softului.

- Vom merge chiar mai departe acum, utilizând softul din calculator pentru a proiecta un soft nou ADN şi pentru a crea o nouă viaţă sintetică.

- Celulele au abilitatea de autoreplicare prin capacitatea lor de copiere a softului ADN. Toate aceste procese necesită energie.

- Alte celule, cum ar fi autotroph Methanococcus jannaschii, folosesc doar produse chimice anorganice pentru a face fiecare moleculă din celulă în timp ce furnizeză energia celulară. Aceste celule fac acest lucru printr-o serie de proteine care transformă dioxidul de carbon în metan pentru a genera moleculelor energia celulară şi pentru a furniza carbonul pentru a face proteine. Aceste procese sunt toate codificate în codul genetic.

Pg 18

- When you change the DNA software you change the species.

- We convert the digital sequence into a flu virus genome in less than 12 hours. We are in the process of building a simple smaller faster converter device, "a digital to biological converter", that in a fashion similar to the telephone where digital information is converted to sound; we can send digital DNA code at the close to the speed of light and convert the digital information into proteins, viruses and living cells. With a new flu pandemic we could digitally distribute a new vaccine in seconds around the world, perhaps even to each home in the future.

- Currently all life is derived from other cellular life including our synthetic cell. This will change in the near future with the discovery of the right cocktail of enzymes, ribosomes, and chemicals including lipids together with the synthetic genome to create new cells and life forms without a prior cellular history.

- Look at the tremendous progress in the 70 years since Schrodinger's lecture on this campus. Try to imagine 70 years from now in the year 2082 what will be happening. With the success of private space flight, the moon and Mars will be clearly colonized. New life forms for food or energy production or for new medicines will be sent as digital information to be converted back into life forms in the 4.3 to 21 minutes that it takes for a digital wave to go from earth to Mars.

- I suggested in place of sending living humans to distant galaxies that we can send digital information together with the means to boot it up in tiny space vessels. More importantly and as I will speak to on Saturday evening, synthetic life will enable us to understand all life on this planet and to enable new industries to produce food, energy, water and medicine as we add 1 billion new humans to earth every 12 years.

traducere

- Când modificaţi softul ADN-ului modificaţi specia.

- Convertim secvenţa digitală într-un virus în mai puţin de 12 ore. Suntem pe cale să realizăm un convertor simplu, rapid şi de dimensiuni mici, un convertor biologic digital, similar telefonului care converteşte semnalul digital în sunet, prin care să trimitem cu viteza luminii codul ADN digital ce poate fi convertit în proteine, viruşi şi celule vii. Astfel, în viitor vom putea distribui digital în câteva secunde un nou vaccin oriunde în lume, poate chiar fiecărui om.

- În acest moment toate formele de viaţă sunt derivate din alte forme celulare de viaţă, inclusiv celulele noastre sintetice. Acest fapt se va schimba în viitor prin descoperirea amestecului de enzime, ribozomi şi chimicale, inclusiv lipidele cu genomul sintetic, pentru a crea celule noi şi forme noi de viaţă fără o istorie celulară.

- Priviţi progresul realizat în cei 70 de ani de la lectura lui Schrodinger. Încercaţi să vă imaginaţi ce va fi în următorii 70 de ani, în 2082. Luna şi Marte vor fi colonizate ca urmare a progresului zborurilor private. Formele noi de viaţă pentru hrană, pentru producţia de energie sau pentru medicina modernă vor putea fi trimise sub formă de informaţii digitale pentru a fi convertite din nou în forme de viaţă pe Marte într-o perioadă de la 4,3 la 21 de minute, perioadă necesară undei purtătoare de a ajunge de la pământ la Marte.

- Am sugerat ca în loc să trimitem oameni care să trăiască în galaxii îndepărtate putem trimite informaţii digitale, împreună cu mijloacele pentru a porni viaţa în nave spaţiale mici. Aşa cum voi vorbi sâmbătă seara, cel mai important este că viaţa sintetică ne va permite să înţelegem toată viaţa de pe această planetă şi ne va permite noi industrii pentru a produce alimente, energie, apă şi medicamente petru cei 1 miliard de noi oameni adăugaţi pe pământ la fiecare 12 ani.

 

b. Austen Heinz – Cambrian Genomics

 ............. introdus in comentarii

Vizualizări: 151

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Iulie 15, 2017 la 9:02am

Vă voi ţine la curent cu activitatea mea de cercetare ştiinţifică in care va trebui să mai elaborez 2 Rapoarte de Cercetare înainte de susţinerea TEZEI – septembrie 2018.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu şi al oamenilor de ştiinţă sper să demonstrez genetic ... GENEZA.

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Iulie 15, 2017 la 8:14am

7. Bibliografie

 

1. U.S. drops 'E-Bomb' on Iraqi TV - By Joel Roberts, CBS March 25, 2003, 10:41 PM - http://www.cbsnews.com/news/us-drops-e-bomb-on-iraqi-tv/

2. Fundamentals in information theory and coding, Monica Borda, Library of Congress Control Number: 2011925863, 2011 Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-20346-6, e-ISBN 978-3-642-20347-3, DOI 10.1007/978-3-642-20347-3.

3. To meet the agricultural demands of the growing population, appropriate technology transfer incentives are a must - By Howard D. Grimes, Jane Payumo, and Keith Jones (Washington State University) | July 20, 2011 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/30934/title/Opinion--Food-Security-Needs-Sound-IP/

4. Anti-science in Tennessee classrooms - A new law opens the door to teaching creationism and climate change denialism in the state's public schools. - By Bob Grant | April 12, 2012 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/31950/title/Anti-science-in-Tennessee-Classrooms/

5. It does make a difference which wins the race: Scientists scan 100 sperm from one man - and find huge DNA differences - By Rob Waugh - PUBLISHED: 17:18 BST, 19 July 2012 - http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2176016/It-DOES-make-difference-wins-race-Scientists-scan-100-sperm-man--huge-DNA-differences.html/

6. What is life? A 21st century perspective - On the 70th Anniversary of Schroedinger's Lecture at Trinity College by J. Craig Venter [7.12.12] - Introduction by John Brockman - https://www.edge.org/conversation/j_craig_venter-what-is-life-a-21st-century-perspective/

7. Life as a target - Attacks on my work aimed at undermining climate change science have turned me into a public figure. - By Michael E. Mann | March 27, 2013 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/34853/title/Opinion--Life-as-a-Target/

8. Originea speciilor din perspectiva mileniului al III-lea, Dan Tudor, mai 2013, Editura Maria Cristina, ISBN 978-606-93240-5-9.

9. - Evaluation of excess significance bias in animal studies of neurological diseases - Konstantinos K. Tsilidis et all, July 16, 2013 - http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001609/

10. Researching the researchers - The biomedical research community is due for some self-reflection, By David Rubenson and Paul Salvaterra | November 25, 2013 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/38360/title/Opinion--Researching-the-Researchers/

11. Where science and policy meet - Two top 20 lists—from scientists to policy makers and vice versa—aim to bridge gaps in understanding between these groups - By Abby Olena | December 2, 2013 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/38531/title/Where-Science-and-Policy-Meet/

12. Fertility treatment fallout - Mouse offspring conceived by in vitro fertilization are metabolically different from naturally conceived mice - By Jyoti Madhusoodanan | January 1, 2015 - http://www.the-scientist.com//?articles.view/articleNo/41688/title/Fertility-Treatment-Fallout/

13. Custom Creatures? - San Francisco-based biotech wants to see its technology applied for inventing new organisms - By Kerry Grens | January 6, 2015 - http://www.the-scientist.com//?articles.view/articleNo/41848/title/Custom-Creatures-/

14. Transparency lacking in biomedical literature - Few authors make their full data available and most published papers do not clearly state funding sources and conflicts of interest - By Anna Azvolinsky | January 4, 2016 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/44939/title/Study--Transparency-Lacking-in-Biomedical-Literature/

15. Reproducible research practices and transparency across the biomedical literature - Shareen A. Iqbal, Joshua D. Wallach, Muin J. Khoury, Sheri D. Schully, John P. A. Ioannidis - January 4, 2016 - http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002333/

16. Scientific literacy redefined - By Cynthia Brandenburg | February 1, 2016 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/45102/title/Scientific-Literacy-Redefined/ -

17. Wellcome trust to launch open access platform - Wellcome open research will enable immediate publication and transparent peer review. - By Alison F. Takemura | July 10, 2016 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/46505/title/Wellcome-Trust-to-Launch-Open-Access-Platform/

18. Indianapolis fertility doctor accused of using own sperm - Vic Ryckaert and Shari Rudavsky, IndyStar Published 7:37 a.m. ET Sept. 12, 2016 - http://www.indystar.com/story/news/crime/2016/09/12/fertility-doctor-facing-charges/90253406/

19. Bacteria show signs of starvation in space - L. Zea et al., “A molecular genetic basis explaining altered bacterial behavior in space,” PLOS ONE, doi:10.1371/journal.pone.0164359, 2016 - E. coli cultured on the International Space Station show increased expression of genes related to starvation and acid-resistance responses, researchers report - By Mallory Locklear | November 18, 2016 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/47553/title/Bacteria-Show-Signs-of-Starvation-in-Space/

20. Synthetic sensors - Engineered circuits detect endogenous transcription factors to drive cellular outputs - By Ruth Williams | December 1, 2016 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/47563/title/Synthetic-Sensors/

21. Addressing biomedical science's PhD problem - Researchers and institutions seek to bridge the gap between emerging life science professionals and available positions. - By Catherine Offord | January 1, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/47732/title/Addressing-Biomedical-Science-s-PhD-Problem/

22. Bacterial biosensor IDs endocrine disrupting chemicals - Using freeze-dried E. coli and disposable electrodes, scientists engineer a sensor that can quickly detect EDCs - By Diana Kwon | February 3, 2017 - A. Furst et al., “Quantifying hormone disruptors with an engineered bacterial biosensor,” - ACS Central Science, doi:10.1021/acscentsci.6b00322, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48324/title/Bacterial-Biosensor-IDs-Endocrine-Disrupting-Chemicals/

23. Should Scientists Engage in Activism? - Scientists who accept funding with the tacit agreement that they keep their mouths shut about the government are far more threatening to an independent academy than those who speak their minds. - By Adam Marcus and Ivan Oransky | February 7, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48344/title/Opinion--Should-Scientists-Engage-in-Activism-/

24. Science teaching standards up for revision in texas - Despite a committee of educators recommending the removal of language challenging evolution in science curricula, state education board members vote to reintroduce controversial concepts - By Kerry Grens | February 9, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48399/title/Science-Teaching-Standards-up-for-Revision-in-Texas/

25. Speaking of science policy - Notable quotes from the American Association for the Advancement of Science annual meeting - By Tracy Vence | February 21, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48569/title/Speaking-of-Science-Policy/

26. - Paper containing creationist language pulled - PLOS ONE says a breakdown in the peer-review process led to the publication of a now-retracted biomechanics paper that made reference to a “Creator” - By Bob Grant | March 7, 2016 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/45519/title/Paper-Containing-Creationist-Language-Pulled/

27. The science of science advocacy - Should researchers advocate for the inclusion of science in public policymaking? - By Joshua A. Krisch | March 15, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48827/title/The-Science-of-Science-Advocacy/

28. Science advocates decry Trump's proposed budget - Officials at scientific societies and advocacy organizations urge lawmakers to push back against proposed cuts at the NIH and other agencies. - By Bob Grant | March 16, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48844/title/Science-Advocates-Decry-Trump-s-Proposed-Budget/

29. After we march - How to become and stay involved in science policy - By Sheril Kirshenbaum (director of ScienceDebate, which is a partner of the March for Science) | March 16, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48845/title/Opinion--After-We-March/

30. Trump's proposed budget would cut science funding - The NIH could see its budget slashed by $5.8 billion (approximately 19 percent), while the EPA could see a $2.6 billion budget cut (around 31 percent) - By Tracy Vence | March 16, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48836/title/Trump-s-Proposed-Budget-Would-Cut-Science-Funding/

31. On “The impact factor fallacy” - By Frieder Michel Paulus, Nicole Cruz, and Sören Krach | March 21, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48883/title/Opinion--On--The-Impact-Factor-Fallacy-/

32. - San people write ethical code for research - By Jef Akst | March 21, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48876/title/San-People-Write-Ethical-Code-for-Research/

33. Scientists must think beyond science - By Jon F. Wilkins | March 23, 2017 - http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48911/title/Opinion--Scientists-Must-Think-Beyond-Science/

 

 

Notă: Toate documentele menţionate în Bibliografie şi în Anexe vă stau la dispoziţie în format electronic.

 

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Iulie 15, 2017 la 8:13am

5. Recunoaşteri şi mulţumiri

 

Recunosc pe această cale că singura instituţie de cercetare şi învăţământ din lume care mi-a deschis porţile pentru a-mi expune raţional ideile şi concluziile la care am ajuns în domeniul cercetării informaţionale a vieţii este Universitatea Tehnică Cluj Napoca.

 

Mulţumesc doamnei prof. dr. ing. BORDA MONICA şi celorlalţi colegi ai domniei sale pentru deschiderea de care au dat dovadă în acceptarea unei teme din ştiinţa multidisciplinară şi pentru efortul depus de a citi lucrările mele, pentru a le analiza cu responsabilitate şi a le supune atenţiei şi criticii unei recunoscute instituţii de învăţământ din România.

 

Mulţumesc administratorilor site-ului de informare ştiinţifică The Scientist Magazine că din anul 2009 mi-au acceptat comentariile la diverse articole, comentarii logice ce ies din cadrul cunoaşterii ştiinţifice actuale şi care nu au putut fi combătute raţional de cei care le-au citit.

 

Mulţumesc foştilor mei colegi de facultate, prietenilor mei şi rudelor mele care au citit cu răbdare lucrările mele şi care au făcut observaţii pertinente, din care îi menţionez pe:

- dr. ing. Radu Şerban Ionescu, prof. dr. ing. Adria Podoleanu, ing. Alexandru Badiu şi ing. Florin Sobaru (colegi de facultate)

- prof. dr. ing. Mihai Tărâţă şi prof. dr. ing. Petre Chioncel (verii mei)

- conf. dr. ing. Cristian Chioncel – nepotul meu

- conf. dr. pr. Radu Tascovici – prietenul meu

 

Mulţumesc tuturor oamenilor care au trăit şi trăiesc pe acest pământ şi care au contribuit, fiecare după educaţia, înţelegerea şi capacitatea lui, la dezvoltarea şi păstrarea culturii umane în totalitatea ei, în ciuda eforturilor altor oameni de a batjocori şi a distruge partea din ea pe care ei nu o înţeleg, nu din neputinţă, ci din lipsă de voinţă.

 

We situate science within historical and cultural contexts and learn to appreciate science through the lenses of race, class, and gender. The rhetorical nature of scientific communication is another topic of interest. Whether we are considering the immunization misinformation, the recent approval of the first drug for female sexual dysfunction, or the political discourse around climate change, I have discovered that getting students to understand the science is relatively easy. Connecting the dots between a scientific discovery and its implications for society is where the real challenge begins.” (ref. 16, Brandenburg)

Traducere: Noi situăm ştiinţa în contextual istoric şi cultural şi învăţăm să o apreciem prin lentilele naţiilor, claselor sociale şi a genurilor. Natura retorică a comunicării ştiinţifice se încadrează în altă notă de interes. Chiar dacă noi considerăm imunitatea la dezinformare, recenta aprobare a medicamentelor pentru femeile cu disfuncţii sexuale, sau discursurile politice cu privire la schimbarea climatului, am descoperit capacitatea studenţilor de a înţelege cu uşurinţă ştiinţa. Conectarea descoperirilor şiinţifice cu implicaţile lor asupra societăţii este punctul de la care porneşte provocarea.

 

 

 

 

 

 

6. Conflict de interese

 

Between 2000 and 2014, the percentage of articles with no statement of conflict decreased substantially (94.4% in 2000 to 34.6% in 2014), whereas the number of articles reporting statements of conflicts (0% in 2000, 15.4% in 2014) or no conflicts (5.6% in 2000, 50.0% in 2014) increased.” (ref. 15, Iqbal)

Traducere: Între 2000 şi 2014, procentul articolelor fără capitolul "Conflict de interese" a scăzut substanţial, în timp ce a crescut numărul articolelor care raportează conflict de interese sau care raportează inexistenţa conflictului de interese.

 

Fiind vorba despre necesitatea ajungerii la adevăr, în opinia mea nu există niciun conflict de interese între cercetarea veţii naturale şi producerea vieţii artificiale utilizând principiile funcţiilor de bază ale vieţii naturale, fiecare având rolul ei esenţial în universul cunoaşterii ştiinţifice, în paleta de la bine la rău, pe care nu le vom putea cunoaşte şi separa decât numai prin analiza neconformităţilor malefice şi a riscurilor posibile ce pot apare ca urmare a acţiunilor noastre.

 

Singura diferenţă dintre viaţa naturală şi viaţa artificială, ce apare în literatura de specialitate, este capacitatea umană de a controla funcţionarea şi de a remedia deficienţele vieţii artificiale prin softul creat de om şi incapacitatea lui de a controla mitocondriile maternale, pe care le inhibă pentru a aplica anumite tratamente, inclusiv întârzierea îmbătrânirii, le înlocuieşte la fertilizările artificiale în cazul în care mama are boli incurabile (ref. 103, R1CS) sau, în cazul mitocondriilor paternale, le elimină pur şi simplu la fertilizarea artificială, deoarece softul existent în aceste organite maternale şi paternale nu a fost creat de om şi nu poate fi controlat de el.

 

Genome editing is editing society.” (Annelien Bredenoord, University Medical Center Utrecht - ref. 25, Vence).

Traducere Editarea genomului reprezintă editarea societăţii.

 

În altă ordine de idei, dacă privim atacurile cibernetice, produse de la distanţă de hackeri asupra calculatoarelor pentru furtul de date, distrugerea datelor, virusarea sistemelor de calcul, etc., atunci, prin extrapolare, vieţuitoarele ai căror părinţi sunt calculatoarele pot fi supuse unor atacuri asemănătoare pentru a se realiza interese diverse.

De asemeni, noile tehnologii de creare a echipamentelor de tratare a diverselor boli prin aparatura medicală ce utilizează tehnologia radiaţiilor electromagnetice, se poate transfera şi la producţia de arme electromagnetice (ref. 1, Roberts).

 

Vi se pare iraţional faptul că omul poate comunica raţional, fără contact direct, de la distanţă, prin mail, cu inteligenţa artificială, creată de el, prin antenele artificiale, puse de el în omul artificial creat de el? Vi se pare iraţional faptul că omul va putea fertiliza de la distanţă, prin câmpuri electromagnetice utilizate ca suport al informaţiilor genetice ce urmează a le transmite pentru a fertiliza femelele diverselor specii artificiale create de el cu scopul de a continua evoluţia acestor specii sau pentru a crea alte specii?

 

Deoarece vieţuitoarele de sex feminin vor putea fi fertilizate de la distanţă, prin transmiterea informaţiilor genetice masculine necesare reproducerii şi având în vedere faptele că la fertilizările în vitro au existat cazuri reale în care femeile supuse unor astfel de proceduri au fost fertilizate cu sperma medicilor care au aplicat procedura, inclusiv fertilizarea propriilor mame sau fiice naturale ale acestor medici (ref. 18, Ryckaert), fără niciun avertisment şi acord prealabil cerut şi primit de la beneficiarele acestor proceduri, aceste situaţii se pot repeta şi la noile tehnologii.

 

Singura diferenţă dintre geneticianul om şi inteligenţa nevăzută, despre care se vorbeşte în cultura umană că ar fi în spatele scenei vieţii materiale, este moralitatea, reprezentată prin faptul că această inteligenţă nevăzută a transmis anticipat un mail (un emisar, în limbajul folosit la vremea respectivă) prin care cerea acordul fecioarei de a fi fertilizată fără contact sexual sau unui om ales să îndeplinească o anume sarcină materială, inclusiv aceea de a-şi ucide copilul, dar oprindu-l în momentul în care acesta asculta orbeşte.

Toate aceste fapte magneto-genetice au devenit certitudini, vizibile acum la microscop sau la osciloscop, sunt adevăruri obţinute în urma suplimentării ştiinţifce a capacităţii umane de a vedea dincolo de limitele vizibilităţii naturale şi de a lucra de la distanţă prin transmitere de informaţii (cuvinte), fără a fi prezent în miezul problemei.

 

Nu mai intru în amănunte şi las pe fiecare să gândească orice alte posibilităţi de utilizare a vieţii artificiale în sensul bun sau în sensul rău, orice alte riscuri şi evenimente nedorite şi neaşteptate, de la manipularea conştiinţei vieţii artificiale la manipularea genetică a speciilor şi de utilizare a vieţii artificiale pentru manipularea conştiinţei umane prin informaţii (cuvinte).

 

Dacă vobim despre catalogarea făcută de om, aceste adevăruri, binele şi răul, inclusiv manipularea în sensul bun sau în sensul rău a vieţii naturale şi a vieţii artificiale, sunt definite în mod aleator, în funcţie de conceptele şi de informaţiile de care dispune cel care le diferenţiază.

 

Chiar dacă Venter a spus că viaţa sintetică ne va permite să înţelegem toată viaţa de pe această planetă”, în acest moment oamenii de ştiinţă nu au fost capabili să spună cu precizie adevărul despre apariţia vieţii şi orginea speciilor.

 

"Esenţa adevărului se dezvăluie ca libertate." (Martin Heidegger)

 

De unde putem extrage adevărul suprem al vieţii pentru a deveni cu adevărat liberi şi pentru ca întradevăr să putem “democratiza creaţia fără a ucide pe cineva” (Heinz, ref. 13, Grens)?

 

"A 21st century ability to apply research data to medical advances will require a 21st century understanding of how to organize biomedical research." (ref. 10, Rubenson)

Traducere – Abilitatea în secolul 21 de a utiliza descoperirile cercetării în avansul medicinei impune înţelegerea în spiritul secolului 21 a organizării cercetării biomedicale.

 

Ah! atuncea ţi se pare

Că pe cap îţi cade cerul:

Unde vei găsi cuvântul

Ce exprimă adevărul ?”

(Mihai Eminescu, Criticilor mei)

 

 

 

 

 

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Iulie 15, 2017 la 8:10am

b. Austen Heinz – Cambrian Genomics

 

b1. http://www.the-scientist.com//?articles.view/articleNo/41848/title/...

(Heinz, ref. 13, Grens)

- Everything that’s alive we want to rewrite. Everything that’s alive can be made better and more useful to humankind, including human cells.

- Plants can be made to take out much more carbon out of the atmosphere.

- We can make humans that are born without disease that can live much longer.

- We can make humans that can interface directly with computers by growing interfaces into the brain.”

- There would need to be some ethical checks to make sure nothing “bad” is created, but that oversight should not come from the government.

- We wouldn’t want the industry to be regulated.

-How do we democratize creation without killing everyone? - is basically the question.

traducere

- Noi dorim să rescriem tot ce este viu. Tot ce este viu poate fi făcut mai bine şi mult mai util omului, inclusiv celulele umane.

- Plantele pot fi făcute să preia din atmosferă mai mult carbon.

- Putem face oameni care să se nască fără boli şi care să trăiască mai mult.

- Putem face oameni care să comunice wireless cu calculatoarele prin intermediul unei interfaţe introdusă în creier.

- Ar trebui să existe unele controale etice pentru a fi siguri că nimic rău nu este creat, dar supravegherea nu ar trebui să vină de la Guvern.

- Noi nu am dori ca industria să fie democratizată.

- Cum am putea democratiza creaţia fără a ucide pe cineva? – este întrebarea de bază.

 

 

b2. http://www.ipscell.com/2015/01/cambrian/

(Heinz, ref. 1.20, PCS)

- It means that anyone with a smart phone and a credit card can build new living organisms that never previously existed.

- The impact will be to allow billions of people around the world to write the code of life. This will have a profound effect on culture, politics, and religion but more importantly it will give a tremendous boost to researchers attempting to solve the world’s greatest problems. The risk is non-existent if the organism does not leave a locked down centralized Bio-safety level 3 or level 4 facility.

- It’s important to note that even though the poor will now be able write the code of life just like the rich do now—only the rich will be able to access their creations.

- We hope that we can not only democratize creation but also democratize access to creation through our Creature Creator crowdfunding platform.

- In our lifetime we are likely to get cancer which is the result of DNA mutations. Also most people will develop an intestinal condition at some point which is the result if having the wrong bacterial DNA inside of you. Does that mean everyone will design and print DNA to fix their personal medical condition.

- Sometimes things that look like toys are actually critical to the progress of the human species.

- The entrants to the international genetically engineered machines competition at MIT are mostly building games—written in DNA and executed and played by cells.

- Simple the CDC has a list of bad things like Small Pox that we don’t print. If we don’t know what it is we dont print it.

- Already people are designing babies digitally via selection whether through pre-implant genetic diagnosis or through mitochondrial embryo transplant i.e. 3 parent babies.

- Genetically modified humans are already in existence in many countries. In fact thanks to a more relaxed medical regulatory environment in Europe you are about to see large numbers of genetically modified humans there… It’s likely that in the next 100 years almost every human will be genetically modified throughout their lifetime.

- I think she has a good point. If the power of synthetic biology was released without any regulation I can’t imagine things going well.

- I don’t have any problem with regulation because the regulations are currently very reasonable with respect to synthetic DNA. “Don’t print bad stuff from this list” are pretty easy instructions to follow.

- Genetically modified organisms are regulated for good reason. It would be absurd to send DNA out to anyone who ordered it.

- Maybe we could build a city on Mars like the encapsulated world in the Truman show… Once the organism is validated you can simply email it to Mars… If the super intelligent Martian raptors escaped the airlock we wouldn’t have to worry much—as long as we don’t make the them smart enough to fly spaceships back to Earth.

- Being able to control consciousness through genetic engineering combined with electronics may be the most significant work human beings will ever do.

traducere

- Aceasta înseamnă că oricine, care posedă un telefon inteligent şi un card de credit, poate construi noi organisme care nu au existat anterior.

- Impactul va fi de a permite miliardelor de oameni din întreaga lume să scrie codul vieţii. Acest lucru va avea un efect profund în cultură, politică şi religie, dar, mai important, şi de a da un impuls extraordinar pentru cercetătorii care încearcă să rezlve problemele cele mai mari ale lumii.

- Riscul este inexistent dacă organismul nu părăseşte spaţiul securizat de la nivelul centralizat 3 sau 4 de biosecuritate.

- Este important de remarcat faptul că numai cei bogaţi vor putea accesa creaţiile, chiar dacă şi cei săraci vor putea acum scrie codul vieţii la fel ca cei bogaţi.

- Sperăm că vom putea democratiza nu numai creaţia, ci şi accesul la creaţie prin intermediul platformei noastre Creature Creator Crowdfunding.

- În timpul vieţii noastre suntem susceptibili de a face cancer, ca rezultat al unei mutaţii ADN. De asemenea, cei mai mulţi oameni pot dezvolta o afecţiune intestinală la un moment dat, ca rezultat al existenţei unui ADN bacterial eronat în interiorul său. Asta înseamnă că toată lumea va putea proiecta şi imprima ADN-ul de remediere a stării lor medicale personale.

- Uneori, lucruri care arată ca jucăriile sunt de fapt critice pentru progresul speciei umane. Participanţii la concursul internaţional al ingineriei maşinilor genetice la MIT sunt, în mare parte, constructori de jocuri scrise în ADN, executate şi jucate de celule.

- CDC are o listă simplă de lucruri rele, cum ar fi Small Pox, pe care nu le imprimă. Dacă noi nu ştim ce este, atunci noi nu imprimăm.

- Deja oamenii îşi proiectează bebeluşii în format digital, fie prin selectarea diagnosticului genetic al preimplantului, fie prin transplantul de embrioni mitocondriali

- Oameni mdificaţi genetic există deja în multe ţări. De fapt, datorită unui mediu mai relaxat de reglementare medicală în Europa, suntem în măsură să vedem acolo un număr mare de oameni modificaţi genetic… Este probabil ca în următorii 100 de ani aproape fiecare om va fi modificat genetic pe toată durata de viaţă a acestuia. Cred că acesta este un lucru bun.

- În cazul în care puterea biologiei sintetice va fi eliberată fără niciun regulament, nu îmi pot imagina că lucrurile vor merge bine.

- Nu am nicio problemă privind reglementările deoarece acestea sunt în prezent foarte rezonabile în ceea ce priveşte ADN-ul sintetic… “Nu imprimaţi lucrurile rele din această listă” sunt  instrucţiuni destul de uşor de urmat.

- Organismele modificate genetic sunt reglementate pentru un motiv bun. Ar fi absurd să se trimită ADN-ul la oricine care l-a comandat.

- Poate am putea construi un oraş pe Marte, ca lumea încapsulată în spectacolul Truman… Odată ce organisml este validat, îl puteţi pur şi simplu transmite prin e-mail pe Marte… Dacă Marţianul superinteligent a evadat din spaţiul protejat, nu ar trebui să ne facem multe griji atâta timp cât el nu a fost făcut suficient de inteligent pentru a dirija nava spaţială înapoi pe Pământ.

- Fiind acum capabili să controlăm conştiinţa prin inginerie genetică şi electronică putem spune că aceasta este cea mai măreaţă realizare a omului.

Chiar dacă Venter şi Heinz menţionează existenţa unor coduri logice în organismele vii, există şi un fapt nemenţionat de ei, un fel de secret ale vieţii, ce ne permite, ca oameni de ştiinţă, să facem orice presupuneri: cine şi cum a produs impulsul iniţial al startului vieţii naturale pe suportul material al materiei anorganice, fără viaţă, existentă pe terra înainte de apariţia vieţii, o materie inertă incapabilă să aibă suflu, să crească, să se mişte singură şi să se reproducă singură, unele din caracteristicile vizibile ale vieţii naturale?

 

Din câte cunoaştem, mişcarea mijlocelor de transport sau a utilajelor mecanizate este asigurată prin motoare, dispozitive care transformă în mişcare energia produsă prin diverse tehnologii (abur, petrol, electricitate, magnetism) şi, chiar dacă ele pot funcţiona şi executa automat diverse operaţii, pornirea şi programarea lor se face de către o inteligenţă externă: omul.

Pentru cei care cunosc tehnologia de transmitere la distanţă, fără fir, a unor comenzi, unele procese tehnologice moderne sau pornirea roboţilor, se comandă invizibil, de către om, prin utilizarea undelor electromagnetice ca suport al informaţiilor. Astfel, o serie de echipamente moderne, fără viaţă naturală în ele, “prind viaţă artificială” de la distanţă, invizibil, şi execută procesele organice raţionale pentru care au fost concepute.

Autoturismele moderne sunt echipate cu GPS pentru a fluidiza traficul. Controlul autoturismului poate fi făcut manual, de conducătorul autovehicolului, sau automat, prin preluarea controlului autovehicolului de către un microprocessor.

 

Oamenii de ştiinţă au descoperit că şi păsările şi animalele au în dotare bio-GPS, atribuindu-se premiul Nobel pentru descoperirea GPS-ului din creier (ref. 1.23, PCS).

Ulterior, această descoperie a fost completată prin adăugarea altor părţi biologice ce completează funcţionarea unui astfel de echipament biologic de orientare spaţială, dar cercetarea încă nu s-a finalizat, deoarece nimeni nu vorbeşte clar despre necesitatea şi prezenţa bio-antenelor în astfel de bio-echipamente complexe de comunicaţie fără fir.

 

Există un comentariu în acest sens, făcut de mine în 6 februarie 2015 la articolul Inner GPS (ref. 1.17, PCS), pe care-l redau mai jos:

I am engineer specialised in satellite communication and in medical devices. Because mitochondria look like an antenna (a veritable bio CIP), I developed in 2007 a bio magnetic communication theory: Adam mtDNA data transmission theory. For this kind of bio GPS wireless communication the Living Earth Station Receiver/Transmiter shall respect some technical rules for receiving and transmitting an analogue signal: antenna, filter, power amplifier, frequency down/up converter, wideband FM demodulator/modulator, de-emphasis block (invert the polarity of the signal) and display. In the flow of information from antenna (mitochondria) to display (neurons grid cells) it is important to receive good spatial information on a good transmission channel. If you use an oscilloscope I am sure that you can observe the signal circuit from antenna to display. Attention: each mitochondrion is harmonised to receive a specific frequency band that establish the channel limits and adjacent interference. I am patiently waiting that The Scientist will discover, step by step, all the necessary modules involved in this process of wireless data communication, from the pairs of CIP instaled in xiphoid process (Adam mtDNA and Eve mtDNA) to the brain, that gives the good direction (see LMSC programme used in sattelitte communication).” (Alexandru - Posts: 74 - February 6, 2015)

Traducere parţială : pentru acest tip de comunicaţie fără fir tip GPS, staţiile de recepţie / transmisie ale organismelor vii trebuie să respecte anumite reguli tehnice pentru recepţia şi transmisia semnalelor analogice: antene, filtre, amplificatoare de putere, convertoare de frecvenţă, demodulatoare / modulatoare, inversoare de polaritate şi display. În fluxul informaţional, de la antenă (mitocondrie) la display (reţeaua neuronală) este important să se recepţioneze o informaţie corectă printr-un bun canal de transmisie.

 

Pentru ca aceste procese să nu poată fi demarate accidental, prin interferenţa cu alte unde electromagnetice, sau intenţionat, de către alte persoane neautorizate, în transmiterea de la distanţă a acestor comenzi există coduri secrete.

 

Dar există riscurile apariţiei unor neonformităţi ce pot fi încadrate în categoria răului şi ele nu trebuiesc deloc neglijate, motiv pentru care adaug aici câteva citate din cultura umană:

"Problema crucială a speciei umane este dacă dezvoltarea sa culturală va reuşi să stăpânească instinctul de agresivitate şi auto-distrugere, care poate duce specia umană la dispariţie din proprie iniţiativă, la o moarte filogenetică." (Sigmund Freud)

 

"Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul. Intelectul este dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul.... Inteligenţa, oricât de mare, nu este suficientă pentru a te curăţa de prejudecăţi. Cu cât inteligenţa e mai mare, cu atât prejudecata e mai voinică, pentru că ai aparat s-o justifici." (Petre Ţuţea)

 

"Cultura este factorul care dă consistenţă societăţii, pentru că societatea este ca un fel de reţea de noduri în care fiecare nod reprezintă un om. Dacă nu i se acordă omului statutul de nod în reţea, reţeaua riscă să se distrugă. Acest lucru este periculos în momentul de faţă: nerespectarea individului chiar de către individul de alături şi apoi de către instituţii." (Leon Zăgrean, şeful Catedrei de Fiziologie din cadrul UMF Carol Davila)

 

"Aceasta, desigur, ar fi fost în puterea unei fiinţe atotputernice, dar dacă ea ar fi creat universul într-un mod atât de neînţeles, de ce a ales să-l lase să evolueze conform unor legi pe care le-am putea înţelege? De ce trebuie ca spusele noastre să aibă vreun fel de valoare?... De ce existăm noi şi universul?... Dacă găsim răspuns la această întrebare, el ar reprezenta triumful final al raţiunii umane... Lumea nu va fi distrusă cu arme nucleare, ci prin genetică." (Stephen Hawking).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rezultate, concluzii şi direcţii viitoare de cercetare

 

Din analiza lucrărilor menţionate în referinţe se distinge remarca făcută de geneticieni a faptului că la formarea unui organism toate materialele necesare construcţiei sunt duse la locul de montaj conform unui plan bine prestabilit în mitocondrii, exact la momentul care trebuie, chiar dacă, aparent, mitocondriile nu participă la process, asemeni unor manageri de proces.

Să revenim la conferinţa susţinută de Schrödinger în 1943 la Dublin şi la câteva concepte ale lui, explicate pe site-ul: https://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schrodinger

Schrödinger's "paradox"

In a world governed by the second law of thermodynamics, all isolated systems are expected to approach a state of maximum disorder. Since life approaches and maintains a highly ordered state, some argue that this seems to violate the aforementioned Second Law implying that there is a paradox. However, since the biosphere is not an isolated system, there is no paradox. The increase of order inside an organism is more than paid for by an increase in disorder outside this organism by the loss of heat into the environment. By this mechanism, the Second Law is obeyed, and life maintains a highly ordered state, which it sustains by causing a net increase in disorder in the Universe. In order to increase the complexity on Earth — as life does — free energy is needed. Free energy for life here on Earth is provided by the Sun.[10][11]

Traducere: Într-o lume guvernată de a doua lege a termodinamicii, se aşteaptă ca toate sistemele izolate să atingă o stare de dezordine maximă. Din moment ce viaţa atinge şi menţine o stare foarte ordonată, unii susţin că acest lucru pare să încalce legea a doua menţionată mai sus, generând astfel un paradox. Cu toate acestea, deoarece biosfera nu este un sistem izolat, nu există niciun paradox. Creşterea ordinii în interiorul unui organism este mai mult decât recompensată de o creştere în dezordine în afara acestui organism prin pierderea de căldură în mediul înconjurător. Prin acest mecanism, legea a doua este respectată, iar viaţa menţine o stare foarte ordonată, provocând în acelaşi timp o creştere netă a dezordinii în Univers. Pentru a creşte complexitatea pe Pământ - aşa cum o face viaţa - este nevoie de energie liberă. Energia liberă pentru viaţa de aici, pe Pământ, este asigurată de Soare.

 

Cum se generază viaţa ştim acum: printr-un program logic existent în organismele vii.

Cine a creat acest program logic, ce se repetă la infinit în viaţa naturală?

 

Animal research studies make a valuable contribution in the generation of hypotheses that might be tested in preventative or therapeutic clinical trials of new interventions. These data may establish that there is a reasonable prospect of efficacy in human disease, which justifies the risk to trial participants.” (ref. 8, Tsilidis)

Traducere: Studiile pe animale sunt o reală contribuţie la emiterea ipotezelor ce trebuiesc testate în prevenţie sau în trialurile clinice terapeutice ale noilor intervenţii. Pe baza acestor date se poate stabili dacă există o eficacitate rezonbilă, care să justifce riscurile persoanelor ce participă la trialuri.

Embryos formed by in vitro fertilization (IVF) experience very different early conditions from naturally conceived embryos. In previous studies, Paolo Rinaudo of the University of California, San Francisco, and colleagues observed that IVF-conceived female mice were more insulin resistant and metabolized glucose poorly compared to normally conceived females, and that IVF mice of both sexes showed altered gene expression, which led them to wonder what might cause such lasting metabolic and transcriptional changes.” (ref. 10, Madhusoodanan)

Traducere: Embrionii formaţi prin fertilizarea în vitro (FIV) traverează la început stări foarte diferite faţă de embrionii concepuţi în mod natural. În studiile anerioare, Paolo Rinaudo, de la Universitatea San Francisco din California, şi colegii săi au observat că şoarecii femele concepuţi prin FIV au fost mai rezistenţi la insulina şi glucoza metabolizate slab, comparativ cu femelele concepute în mod normal, şi că şoarecii din ambele sexe concepuţi prin FIV au prezentat o exprimare modificată a genelor, care i-au condus să se întrebe ce ar putea conduce la astfel de procese metabolice şi de transcripţie modificată.

...

De ce la Organismele Modificate Genetic embrionul este diferit de cel conceput natural, iar reproducerea acestor organisme nu poate avea loc singură, ci trebuie să fie asigurată de om?

Cu siguranţă energia liberă necesară vieţii provine de la soare (Shrodinger), dar viaţa pe pământ a apărut în forma ei primară, monocelulară, înainte de apariţia soarelui, motiv pentru care am făcut un experiment, ale cărui poze sunt prezentate în anexă, semănând seminţe de grâu, nemodificate genetic, pe trei suprafeţe de pământ pe care le-am udat doar la început, suprafeţe pe care le-am introdus apoi în trei spaţii diferite unde au stat 4 săptămâni:

-                          1. spaţiu liber, unde lumina de la soare putea pătrunde în timpul zilei;

-                          2. o cutie de carton închisă ermetic, lipsită de lumină;

-                          3. un seif metallic închis ermetic (un fel de cuşcă Faraday - protejată de influenţa câmpurilor electromagnetice externe), pentru a simula pe plante celebrul experiment theoretic “Shrodinger cat”.

Viaţa a apărut în cele trei spaţii, singurele diferenţe fiind lipsa clorofilei, ce dă culoarea verde plantelor, la grâul închis în cuştile Faraday (2 şi 3) şi prezenţa ei la grâul aflat în spaţiul liber, cu soare în timpul zilei. O altă observaţie este faptul că grâul din cuşca Faraday, un seif metalic ce împiedică interferenţa cu exteriorul, a crescut mult mai mare decât cel de pe celelalte două suprafeţe spuse interferenţei cu undele electromagnetice prezente în atmosferă.

...

Am construit o societate în care am închis porţile.” (Emmanuel Macron, preşedintele Franţei) Chiar dacă acest citat a fost exprimat de un politician pentru politicieni, el se potriveşte ca o mănuşă şi pentru oamenii de ştiinţă, ale căror descoperiri se află încă secretizate în spatele uşilor închise.

This really is a potential game changer for a major funder to be taking control of the research output,” Paul Ginsparg, the founder of the preprint server arXiv. (ref. 17, Takemura)

Traducere: Acesta este un potenţial schimb al jocului pentru majoritatea finanţatorilor de a prelua controlul rezultatelor ceretării.

This study confirms what most of us already know—that the current clinical research enterprise is set up in a way that researchers consider data their own assets,” said cardiologist Harlan Krumholz, leader of the Yale University Open Data Access Project. (ref. 14, Azvolinsky)

Traducere: Acest studiu confirmă ceea ce noi cunoaştem deja – antreprizele de cercetare clinică curentă sunt programate astfel încât cercetătorii consideră rezultatele ca proprietate a lor.

 

Dar, în ciuda acestor secretizări “studenţii absolvenţi sunt fundamentali pentru vitalitatea centrelor de cercetare… dar multe departamente universitare văd puţine avantaje în infuzia acesui flux de forţă tânără şi ieftină”. a precizat Bruce Alberts, profesor de biochimie la Universitatea din California, San Francisco (UCSF), şi co-fondator al organizaţiei nonprofit Rescuing Biomedical Rsearch (RBR), servind mai bine de un deceniu ca preşedinte al National Academy of Sciences. (ref. 21, Offord)

 

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor