Motto: “Ca oameni de ştiinţă, rolul nostru în societate este de a acţiona ca gardieni ai adevărului. Misiunea noastră este să descoperim lucruri care sunt adevărate, pentru a împărtăşi adevărul cu societatea, pentru a-l proteja de corupţie şi a-l păstra pentru generaţiile viitoare. Este o vorbă: noi nu suntem singuri aici. Descoperirea şi apărarea adevărului este deasemeni o misiune pentru artă, ştiinţele sociale şi umaniste, asemeni şi jurnaliştilor… Dacă vrem să apărăm ştiinţa, trebuie să acceptăm şi alte opinii despre adevăr, inclusiv pe cele ale nespecialiştilor.” (Jon F. Wilkins - ref.1)

 

Deşi, cu vreo 3-4 ani înainte de a mă apuca de scrisul ştiinţifico-religios, am avut un vis (cam prin 2003-2004) în care din icoana din dreapta a unei biserici în care intram cu soţia mea, Sfânta Ecaterina a deschis gura şi mi-a spus să tac, un articol publicat în 2018 (ref.2), pe care l-am descoperit recent, mă determină să nu tac şi să scriu acest articol, mai ales că articolul citat mai sus este batjocoritor la adresa religiei, ca şi cum religia noastră creştină nu ar fi temelia zidirii poporului român, şi la adresa conducătorilor României care au decis şi au implicat bugetul de stat la construirea Catedralei Mântuirii Neamului.

Poate ar trebui să tac şi să nu-i judec. (Matei 7.1-2; Luca 6.37-38; Ioan 7.24)

Am să mă judec mai întâi pe mine. Ca orice om care a făcut o facultate tehnică (ref.3) sunt un adept al ştiinţei şi recunosc faptul că sunt un NESPECIALIST în religie şi nu pot spune cu mâna pe inimă că interpretarea mea făcută asupra primelor patru capitole din Apocalipsa, Biblia Ortodoxă, este corectă sau nu, dar, în opinia mea, cele şapte candele divine descrise în primele trei capitole sunt şase Mari Religii (Creştinismul în general, Iudaismul, Budismul, Hinduismul, Islamul şi Creştinismul Ortodox, singurul care “a păzit cuvântul răbdării Lui” - Apocalipsa 3.10) şi Ştiinţa ("Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte." Ioan 14.17. “Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul." Ioan 16.12-13.), iar negocierea lor şi a încă 17 reprezentanţe ale culturii umane (sunt menţionate 24 scaune în capitolul 4), va avea loc sub cupola Bisericii Ortodoxe Române, „simbol a 2000 de ani de credință creștină pe pământ românesc, Catedrala care a întâmpinat dificultăți din cauza lipsei fondurilor necesare construirii” (ref.2) şi, poate, cel mai important monument al creştinătăţii construit în lume în această perioadă a libertăţii totale a omului, în care Ştiinţa a „pornit război împotriva lui Dumnezeu şi a Unsului Său” (Psalmul 2.2, Fapte 4.26, Apocalipsa 17.14). Toate aceste şapte candele “sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise-n tot pământul” (Apocalipsa 5.6).

Referitor la acest război, nu numai mediatic, aduc aici 2 poziţii ale SUA şi UE:

  1. Creaționismul este religie, nu știință, și nu poate fi predat în sălile de clasă ale școlilor publice, deoarece ar propaga o teologie de stat, lucru interzis de Constituție, așa cum a decis în 1987 Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii.
  2. Parlamentarii Consiliului Europei au decis, cu 48 de voturi pentru și 25 împotrivă, să ceară statelor membre să se opună ferm predării în școli a teoriei creaționiste ca disciplină științifică. Creaționismul neagă evoluția speciilor prin selecția naturală și nu poate fi pus pe picior de egalitate cu evoluționismul, se arată în rezoluția adoptată joi, 4 octombrie 2007, de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).” (ref.4)

Nici la noi nu s-a predat religia în şcoli în timpul comunismului, dar putem spune că Ceauşescu a fost mai blând cu BOR şi cu monumentele religioase din România şi nu a atacat oficial nici credinţa şi nici bisericile (bisericile nu au fost închise, facultăţile de teologie nu au fost închise, preoţii aveau salarii de la stat, etc.), cu câteva excepţii de demolare sau mutare a lor motivată de noua arhitectură a capitalei, asemeni şi distrugerii stadionului Republicii(ref.5), un monument al sportului românesc ce ar fi trebuit să fie restaurat şi păstrat. După revoluţia din decembrie 1989 în România se predă RELIGIA în şcoli şi, în ciuda rezoluţiei UE din 2007 – an în care România a intrat în UE, pare a nu exista încă niciun demers politic în acest sens impus de UE!

Referitor la EVOLUŢIONISM, teoria de bază exprimată acum şi argumentată ştiinţific, în 2008 am participat la Heidelberg la prima conferinţă EMBO despre Centrosom, centrul celular în care se decide forma de multiplicare a celulelor (celule fiice sănătoase, cu 2 perechi de centrioli, şi celule canceroase cu de la 3 la 7 perechi de centrioli) dar organizatorii nu m-au lăsat să distribui lucrarea mea “Adam mtDNA theory”, deoarece geneticienii consideră şi acum că mitocondriile paternale nu se moştenesc – cu excepţia câtorva articole mai vechi, dar şi a unui articol recent (ref.6), ce a pus oamenii de ştiinţă pe jar.

În 2009, eu am emis Teoria Creaţionismului Evolutiv al Omului şi am fost criticat crunt (ref.7 şi ref.8) şi apoi am mai scris 3 cărţi şi un raport ştiinţific (încă în lucru), pe care le puteţi descărca gratuit (de pe siteul ref.9): Adam mtDNA inheritance theory; De la Adam la Judecata de apoi; Armonii divine modificate genetic; Geneza şi genetica; Biocomunicaţii extrasenzoriale.

În ciuda faptului că în opinia unor români „Catedrala va fi unul dintre cele mai controversate subiecte publice” prin care se “arată că generozitatea statului față de proiectul BOR e chiar mai mare decât s-a estimat până acum” (ref.2), oamenii politicii ai României, şi nu numai ei, au alocat resurse construirii acestei catedrale datorită păstrării credinţei lor în Dumnezeu, pe care nu au ascuns-o, aşa cum au făcut în perioada comunistă.

Expun aici un alt punct de vedere, original - al meu, referitor la cupola bisericilor ortodoxe din România sprijinite pe cei patru stâlpi: Matei = Omul în ansamblu cu cele trei etape importante ale vieţii lui, Ioan Vulturul (tinereţea şi educaţia), Luca Viţelul (maturitatea şi munca) şi Marcu Leul (bătrâneţea şi experienţa trăirii cu bune şi cu rele) (Iezechiel 1.10 şi Apocalipsa 4.7). Sunt multe exemple de oameni de ştiinţă cu experienţă care nu neagă Creţionismul, din care cu siguranţă unul va fi biruitor: „Nu plânge! Iată, Leul, … El a biruit să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei”. (Apocalipsa 5.5).

Tocmai pentru faptul că ŞTIINŢA este acum la putere în toată lumea, iar religiile supravieţuiesc doar datorită Planului Divin, rolul lor în ansamblu, religii şi ştiinţă, este de a ne conduce RAŢIONAL la tot adevărul, de la BINE la RĂU.

Aduc aici un alt citat al unui om de ştiinţă: “Ceea ce constituie esenţa oricărui lucru viu nu este un foc, nu este o răsuflare caldă, o scânteie a vieţii. Reprezintă informaţia, cuvintele, instrucţiunile… Dacă vrei să înţelegi viaţa, nu te gândi la chestii gelationase şi vâscoase care vibrează şi pulsează, gândeşte-te la tehnologia informaţiei.” (Richard Dawkins - The blind watchmaker - Why the Evidence of Evolution Reveals a Univers without Design) şi am o întrebare pentru R. Dawkins şi pentru toţi oamenii de ştiinţă: ca om de ştiinţă cum poţi vorbi de utilizarea tehnologiei informaţiei pentru transmiterea informaţiilor, cuvintelor şi instrucţiunilor necesare punerii în aplicare a unui proiect fără prezenţa unui Proiectant?

Există un răspuns biblic: „pentru că nu ştii că tu eşti cel ticălos şi vrednic de plâns şi sărac şi orb şi gol” ((Apocalipsa 3.17), adică tocmai The blind watchmaker al lui Dawkins.

Omul încă nu cunoaşte cu adevărat nici binele perfect făcut de Dumnezeu, un sistem cu reguli de viaţă şi cu reacţie inversă în funcţie de nerespectarea lor („Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte.” - Geneza 1.31) şi nici răul perfect pe care oamenii de ştiinţă l-au făcut deja, omul modificat genetic şi cu CIP în creier (ref.11, 12 şi 13) dar îl vor recunoaşte la momentul reacţiei inverse, stabilit de Designer, şi atunci datorită crizei în care vor intra organismele modificate genetic "Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină." (Matei 15.13) deoarece "Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu!" (Luca 8.11)

Dacă dă Domnul – și statul român – se va încheia lucrarea într-unul din anii care vin. Tot pe bani publici.” (ref.2) şi atunci “toată făptura care este-n cer şi pe pământ şi sub pământ şi-n mare, şi pe toate câte sunt întrînsele le-am auzit, zicând: Celui ce şade pe tron şi Mielului, Lor fie-le binecuvântarea şi cinstea şi slava şi puterea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5.13)

Când “vor împlini numărul” (Apocalipsa 6.11), reacţia inversă a Creaţiei va fi asemeni reacţiilor nucleare ce se produc la atingerea masei critice. Atunci El va face ceea ce a spus de la început: "Da-voi legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în cugetele lor. Iar de păcatele lor şi de fărădelegile lor nu-Mi voi mai aduce aminte" (Pavel, Evrei 10.16-17)

Câtă bunăvoinţă din partea Lui !!!

Epilog: "Se poate oare amortiza impulsul iniţial al lui Dumnezeu - Să fie lumină? ... Dar dacă omul n-ar fi trăit pe planul luminos, l-ar fi creat?" (Nicolae Spinei, profesorul meu de română din liceu - ref.10) "Iar tu, Daniele, ţine ascunse cuvintele şi pecetluieşte cartea până la sfârşitul vremii. Mulţi vor cerceta-o cu de-amănuntul şi va creşte ştiinţa." (Daniel 12.4) "Măreţia şi bucuria activităţii mele ştiinţifice este completată de momentele ocazionale ale unor descoperiri noi care mă determină să spun: Iată cum a lucrat Dumnezeu! Scopul muncii mele este să înţeleg o mică părticică din planul lui Dumnezeu." (U.S. News & World Report, Dec. 23, 1991 - Henry Schaefer, Department of Chemistry University of Georgia, nominalizat Nobel)

 

Notă: Până la primirea răspunsului ştiinţific am şi eu o rugăminte, dar nu la oameni, ci la Dumnezeu: ”Doamne, să se deschidă ochii noştri” (Matei 20.33), “însă nu precum voiesc eu, ci precum Tu voieşti.” (Matei 26.39). Să aşteptăm cu răbdare Duminica Înfricoşetoarei Judecăţi… "Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă." (Luca 21.25-27)

 

Bibliografie

Ref. 1 - https://www.the-scientist.com/news-opinion/opinion-scientists-must-... - Jon F. Wilkins, March 23, 2017)

Ref. 2. - https://safielumina.ro/catedrala-manuirii-neamului/ - nota mea: am introdus şi acest articol batjocoritor la adresa religiei… şi nu este singurul.

Ref. 3 - Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Electronică şi telecomunicaţii – Radiotehnică - secţia Comunicaţii Spaţiale – 1970-1975

Ref.4 - https://ro.wikipedia.org/wiki/Crea%C8%9Bionism

Ref.5 - https://ro.wikipedia.org/wiki/Stadionul_Republicii

Ref.6 - https://www.pnas.org/content/115/51/13039

Ref.7 - https://acum.tv/articol/9540/

Ref.8 - https://acum.tv/articol/9565/

Ref.9 - http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/scrisul-in-stiinta-i...

Ref.10 - https://revistacititordeproza.wordpress.com/2010/03/30/responsabili...

Ref.11 - https://www.edge.org/conversation/j_craig_venter-what-is-life-a-21s...

Ref.12 - http://www.ipscell.com/2015/01/cambrian/

Ref.13 - https://www.the-scientist.com/the-nutshell/custom-creatures-36118

Ref.14 – BIBLIA ORTODOXĂ

Vizualizări: 26

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor