SCRIITORI TULCENI DIN TRECUT SI DE AZI. PERSPECTIVE CRITICE - GHEORGHE BUCUR

Pledoarie pentru critica literară

 

             Despre ce nu se vorbeşte, nu există. Afirmaţia se potriveşte, desigur, şi criticii literare. Scriitorii despre care nu se scrie nimic, sunt inexistenţi. Critica are această competenţă: de a înfiinţa, a confirma scriitori. De unde vine puterea ei?: de la faptul că este pregătită să dea judecăţi de valoare (aşa cum reiese chiar din etimologie, kritikos însemnând capabil să judece). Este vorba de o judecată estetică, adică de o raţiune. De aceea, critica trebuie să întrunească unele condiţii. Prima, şi cea mai importantă, constă în faptul că recurge la o metodă, având un caracter riguros, de ştiinţă. În acelaşi timp, însă, întruneşte şi calităţile unei arte, criticii diferenţiindu-se stilistic. Din ce în ce mai mult, critica tinde să devină creaţie în sine, cu trăsături eseistice. Din acest motiv, criticul trebuie să posede o cuprinzătoare şi polivalentă deschidere culturală, să aibă o mare experienţă de lectură (în mod special, teoretică), precum şi o fină intuiţie. Capabilitatea de a compara, de a face, atât cât se poate, taxonomii valorice este indispensabilă.

            Realizând interpretare de texte, criticul are nevoie de ingeniozitate, de creativitate, îmbogăţind opera studiată, dându-i extensiuni relevante. Sunt şi cazuri în care critica poate fi mai interesantă decât creaţia literară. Oricum, criticul şi autorul sunt parteneri de nedespărţit, se află într-o relaţie mutuală, ca într-o oglindă a adevărului, depind unul de altul, dar sunt şi autonomi, deşi primul are o posteritate limitată, pe când celălalt poate trece prin eclipsări şi reveniri.

            Criticul trebuie să aibă moralitate (deontologie), să fie imparţial, integru. Desigur, niciodată nu va putea fi obiectiv, dar tocmai acest aspect îi dă personalitate, originalitate. Critica (mai ales cea de întâmpinare) deschide calea exegezei sau a istoriei literare, care, însă, nu au libertatea şi supleţea celei dintâi, fiind mai degrabă modalităţi de sclerozare (canonizare) a literaturii vii. Exerciţiul critic este condiţionat, paradoxal, de un sentiment: iubirea pentru literatură şi pentru scriitori.

            Apreciez ca foarte utile şi stimulative cărţi precum cea a domnului profesor Gheorghe Bucur, menite să recupereze critic un anumit spaţiu literar, cu trăsăturile sale specifice (idee susţinută activ de prestigiosul critic literar Cornel Ungureanu). 

Paul Aretzu

Vizualizări: 231

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Comentariu publicat de editura karograf pe Iunie 22, 2018 la 10:58am

Nota autorului

 

A întreprinde demersuri critice este o acțiune dificilă, anevoioasă și riscantă. Este dificilă pentru că nu este vorba de propriul univers de gândire și simțire, ci de spiritualitatea unei personalități exterioare ție. Dacă, așa cum se spune, deseori nu te poți înțelege bine pe tine însuți, cum să reușești să-i înțelegi pe alții? Datoria criticii este, afirma Mihail Ralea, „de a descoperi noi puncte de vedere în legătură cu o operă”. Este anevoioasă întrucât cere adecvare și rigurozitate. Ceea ce este iarăși greu de realizat. Este riscantă pentru că s-ar putea întâmpla ca noul punct de vedere ori să nu fie cel adevărat și confirmat în timp, ori să nu convină autorului analizat. Și atunci unde e soluția? Soluția constă în echilibru, mai întâi, și, în al doilea rând, în capacitatea actului critic de a surprinde nu numai esența operei, cât, mai ales, semnificația de adâncime a lucrării, mesajul uneori subliminal transmis de autor, conștient sau chiar fără voia sa.

Eminescu afirma „Și când propria ta viață singur n-o știi pe de rost,/ Or să-și bată alții capul ca să afle cum a fost?” Poate că aici stă și noblețea, dar și dilema demersului critic. Intuiția și formulările adecvate obiectului și intenției auctoriale nu sunt suficiente, nu mai sunt suficiente.

În ultimul secol, limbajul artei a cunoscut schimbări multiple și majore. Răzvan Voncu afirma nu demult (Arhitectura memoriei, 2016) că „trăim o epocă a schimbării codurilor de lectură și de paradigmă a literaturii”. Dincolo de formulele experimentale și inovative sau originale cu orice preț, arta are menirea de a comunica publicului mesajul său. Dacă nu comunică, ea își pierde funcția fundamentală și devine inutilă. Nici limbajul literar-artistic nu putea face excepție de la aceasta. De aici, și necesitatea modificării și adecvării la noua realitate artistică a paradigmei demersului critic.

Dincolo de așa-zisa critică „de identificare” a cifrului intim al autorului și al creației adusă în discuție, propusă de Școala Genoveză cu ani în urmă, am optat pentru un act critic, pe care l-aș putea numi, explicativ. Nu „critică de dragul criticii”, adică un fel de „artă critică pentru artă”, dedicată doar lectorului specializat, profesionist, ci critică, mai ales, pentru un univers larg de cititori. Cred că menirea fundamentală a actului critic este de a identifica și dezvălui unui public divers valoarea de conținut, mesajul auctorial, universul său sufletesc și specificul limbajului pentru forța lui de sugestie. Iar comunicarea acestora să fie clară, simplă și convingătoare.

Deşi în oraşul Tulcea şi în zona Dobrogei de Nord au existat, de-a lungul timpului, un număr destul de mare de scriitori care şi-au publicat creaţiile şi au fost făcute prezentări ale acestora, nu există până în prezent o carte de critică literară, care să realizeze un tablou general sistematizat al acestor scriitori şi creaţii literare. Dificultatea demersului şi amploarea lui au determinat nerealizarea unei lucrări care să stabilească, pe baza criteriilor ştiinţifice estetico-literare, valoarea creaţiilor din perspectiva curentelor literare cultivate şi al ierarhiilor valorice naţionale în care ele pot fi încadrate.

Nu mi-am propus o prezentare exhaustivă a scriitorilor și a creațiilor literare din județul nostru. Lucru, de altfel, și imposibil. Volumul cuprinde recenzii și prezentări din lucrările a 23 de autori tulceni.

Cele mai multe au fost realizate de-a lungul anilor cu ocazii deosebite, ca prefețe ale unor volume, la solicitarea creatorilor (le mulțumesc din nou pentru încredere), fie cu ocazia lansării lor în spațiul public, fie la date aniversare, și doar câteva, recente, scrise special pentru această carte. Ca atare, textele nu sunt prezentări monografice ale scriitorilor discutați, deși, de multe ori, când a fost necesar, am numit ori am făcut referiri la textele publicate anterior pentru a înțelege mai bine creația în discuție prin integrarea ei în ansamblul operei.

Pentru omisiunea unor lucrări ori autori îmi cer anticipat scuze, precizând că acest fapt este o pură întâmplare, neexistând nimic intenționat sau premeditat. Recunosc, de la început, că o asemenea culegere are, prin forța lucrurilor, un caracter subiectiv. Dacă alegerea operelor de comentat a fost una determinată de varii motive, ocazionale mai ales, preocuparea mea a fost mereu de a realiza analize imparțiale.

            Nu este o istorie literară, deși titlul indică o anumită cronologie. Intenția mea este ca această culegere să constituie, din perspectivă critică, o recuperare, chiar parțială, a fenomenului literar major, anterior, dar să fie și un sinoptic, pe anumite coordonate importante, al universului cultural-literar din zona de la porțile Deltei.

Lucrarea cuprinde două părți, scriitori din trecut (poetul Panait Cerna și prozatorul Valentin Șerbu) și  douăzeci şi unu de autori contemporani, grupați în patru capitole (Poezie, Proză, Teatru și Cercetare), în ordine alfabetică. Am adăugat la poezie un grup de trei epigramiști, deoarece specia epigrama continuă să fie marginalizată și considerată drept una minoră și, datorită unei atari optici obtuze, astfel de autori au fost excluși din culegerile literare tulcene de până acum, deși au adus și aduc contribuții importante la înfățișarea realităților locale și naționale actuale.

O atitudine constructivă și de susținere a actului creator dintr-o zonă considerată, geografic, periferică și, ca atare, și părerea că însăși creația literar-artistică de aici ar avea valoric aceeași poziție minoră (opinie, de altfel, fundamental greșită), completează viziunea pe care am adoptat-o. De asemenea, am urmărit constant încadrarea operelor într-o orientare literară generală, iar pe scriitori, dintr-o perspectivă fundamental obiectivă, într-un palier valoric național.

Am convingerea că scrisul învinge timpul. Strădania mea, dar, mai ales, a celor despre care am scris, constituie o falie în scurgerea clipelor.

Cartea este și un „memento” pentru generațiile tinere, care vor găsi informații despre peisajul literar din județul nostru și, mai ales, din municipiul Tulcea în primele decenii ale secolului XXI, dar şi un motiv de mândrie pentru tradiţiile spirituale tulcene şi realizările literare în timp.

Sper că eforturile depuse în realizarea acestei lucrări să fie și un îndemn pentru noi cercetări de sinteză privind realitățile zonei noastre din perspectivă critică literară și istorie literară.

Aduc mulțumiri domnului primar al municipiului Tulcea, Dr. Ing. Constantin Hogea, care a susținut  întotdeauna actul cultural-artistic tulcean, și-mi exprim gratitudinea pentru faptul că, prin sprijinul acordat, a făcut posibilă apariția primului volum de critică literară de sinteză din județul nostru. 

            Le mulțumesc domnilor  Mircea Marcel Petcu, președintele Asociației Scriitorilor din Judeţul Tulcea „Aegyssus”, și profesorului Mihai Marinache, prieteni, care m-au susținut în ideea tipăririi acestei culegeri.

Valorile literare şi culturale din diferite zone ale ţării au un rol important în conturarea peisajului identitar naţional general, prin elementele specifice, realizate de-a lungul anilor.

Îmi place să cred că, la 140 de ani de la reunirea, în 1878, a Dobrogei la Patria Mamă și la Centenarul Marii Uniri din 1918, lucrarea de față oferă un tablou semnificativ, chiar dacă nu complet, în linii generale totuși adevărat, al fenomenului literar tulcean în timp.

© 2019   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor