Fac precizarea că nu sunt autorul rândurilor de mai jos dar sunt de acord cu ele, evident cu foarte mici rezerve datorate lipsurilor mele de informare. Vi le supun atenţiei deoarece în spatele lor se află un specialist, bine documentat şi nu am sesizat elemente de manipulare.
Mulţumesc autorului pentru posibilitatea citirii acestui documentar şi vă invit să punctaţi pasajele pe care le consideraţi neverosimile.
Dem

Scrisoare de la Anonim

Observând ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în viaţa politică, economică şi socială din România am putea crede că trăim de ceva timp în plin “război”.
Iniţial acesta părea clasicul război româno-român, dar există semne că am fi şi ţinta agresiunii unor entităţi externe, primul fiind doar stimulat de acesta din urmă.

Firesc ar fi să ne întrebăm: această stare este generată de români? Sau interese externe creează această psihoză a conflictului permanent?
Vis-a-vis de agresiunea externă, chiar dacă este greu de identificat, există nişte elemente care indică faptul că România este o “ţintă” prin:
- distrugerea imaginii în cadrul UE prin: accentuarea fenomenului corupţiei, incapacitatea clasei politice de a adopta măsuri eficiente;
- crearea unor situaţii conflictuale la frontiere: vezi Republica Moldova, Ucraina şi Rusia;
- acţiunile incoerente în plan economic ale liderilor politici;
- îndatorarea excesivă a ţării;
Cum se realizează aceste lucruri? În primul rând, prin manipularea şi constrângerea celor mai activi vectori ai vieţii economico-sociale: clasa politică şi mass media.
Şi-acum să le luăm pe rând.
Clasa politică este, evident, dominată şi manipulată prin exploatarea propriilor racile. Acest lucru a fost oarecum facilitat de neputinţa societăţii civile de a elimina, anterior alegerilor, sau prin alegeri, persoanele cu vulnerabilităţi evidente.
Acest fapt a permis să avem în continuare politicieni persoane suspectate de colaborare cu poliţia politică, foşti activişti PCR, corupţi, afemeiaţi, devianţi sexuali, duşmani ai poporului român, incompetenţi, lingăi şi proşti (în sensul ştiinţific al cuvântului).
Toate aceste vulnerabilităţi au devenit adevărate pârghii de acţiune ale agresorului. Prin exploatarea lor (ale vulnerabilităţilor) se poate genera un anumit curs de acţiune a decidenţilor. De fapt totul se traduce simplu: Cum ar putea acest tip de persoane să acţioneze cu fermitate şi în interes naţional, din moment ce ei trebuie, în primul rând, să-şi ascundă aceste vulnerabilităţi?
Să vedem cum se manifestă aceste vulnerabilităţi la nivelul principalelor structuri ale statului.
Parlamentul: deşi marea masă a parlamentarilor români sunt persoane de bună credinţă, cei care invariabil ies la rampă fac parte din categoria celor cu probleme. Indiferent de partidul pe care, pe moment, “îl servesc”. Liderii aparţin unor grupuri de interese evidente, calităţile lor fiind reduse sau chiar lipsind cu desăvârşire.
A fost amuzant momentul în care a fost nevoie să se aleagă viitorul preşedinte de la Cameră; opţiunile “s-au situat” între un fost fotomodel (dependent politic de o altă persoană) şi un dubios politician de prin Transilvania.
Celălalt preşedinte de Cameră poartă “stigmatul” deţinerii ilegale a unei locuinţe de protocol şi al neputinţei (demonstrate) că în atâţia ani de muncă nu a reuşit să-şi achiziţioneze o locuinţă.
Guvernul: caracteristica dominantă a membrilor guvernului este dată de faptul că, o parte semnificativă, fac parte din categoria “incompetenţi dovediţi” – din legislaturile anterioare – (vezi transporturile, învăţământul, economia, agricultura, protecţia socială şi munca); alţii, aparţin categoriei “obedienţi politic” – fără coloană vertebrală (MApN, turism, tineret, cultură, mediu, finanţe).
Corpul consilierilor prezidenţiali şi guvernamentali: aceştia au fost selecţionaţi aproape exclusiv pe principiul obedienţei.
Mass Media: pe lângă faptul că jurnaliştii sunt “arondaţi” intereselor patronatului din presă, majoritatea formatorilor de opinie fac parte din categoria persoanelor susceptibile de a avea vulnerabilităţi. Vulnerabilităţle ar fi date, fie de apartenenţa la fostul PCR sau la poliţia politică, interese economice, fie de apartenenţa la un grup politic.
Cum, parte din patronatul din presă are grave probleme de moralitate şi chiar de legalitate, este clar că acesta va face jocul celui care i-o va impune. De aceea, există posturi TV “arondate” puterii politice şi posturi TV care atacă în permanenţă puterea politică.
Obiectivitatea fie lipseşte, fie se regăseşte pe canale cu audienţă redusă la public. În niciun caz TV.
Nivelurile la care se manifestă agresiunea:
1. Politic: manipularea clasei politice sau chiar conducerea acesteia pentru realizarea impresiei de scandal, incapacitate, duşmanie, crearea iluziei că actuala situaţie politică va fi schimbată cu ocazia alegerilor prezidenţiale. Manipularea liderilor politici prin împingerea acestora în a face declaraţii radicale faţă de adversarul politic lucru care să-i aducă pe poziţii ireconciliabile. Reactivarea unor pseudo-lideri politici extremişti ca exprimare, peninbili şi şantajabili în scopul disipării intenţiilor de vot;
2. Economic: adoptarea unor măsuri care contravin intereselor naţionale: impozitul “forfetar” ca şi cauză a distrugerii IMM-urilor, neadoptarea unui plan concret de măsuri anticriză, contractarea unui împrumut extern împovărător care va afecta mai multe legislaturi, efectuarea de cheltuieli nejustificate în contrapondere cu altele care nu se efectuează (vezi cazurile de la turism şi tineret);
3. Social: antagonizarea categoriilor sociale prin “asmuţirea” unora împotriva celorlalte, neacordarea unor drepturi salariale legale;
4. Instituţional: distrugerea unor instituţii fundamentale ale statului român: Armata, Justiţia, Curtea de Conturi, Curtea Constituţională prin: crearea impresiei că deţin salarii şi pensii de lux, infiltrarea politicienilor cu interese economice la nivelul Curţii de Conturi, existenţa în cadrul Curţii Constituţionale a unui număr semnificativ de judecători “cu probleme”, distrugerea bazei de selecţie a Armatei şi a nivelului de trai a membrilor acesteia;
5. Mediatic: crearea în permanenţă a aşa-ziselor “scandaluri de presă” în care mass media se lasă antrenată cu “dezinvoltură” în scopul distragerii opiniei publice de la adevăratele probleme ale naţiunii;
6. Justiţie: crearea impresiei că aceasta este imposibil de reformat, că membri ei fac parte din categoria corupţilor;
7. Legislativ: adoptarea unor legi superficial întocmite, cu scopul inducerii în eroare a opiniei publice că “se lucrează”, fără crearea de dezbateri publice şi fără a se analiza efectele; distrugerea principiului de drept al “neretroactivităţii legii” prin care se induce fapul că orice lege odată adoptată va avea viaţă scurtă, funcţie de interesele de moment ale clasei politice;
8. Sănătate: modificarea permanentă a cadrului legislativ din domeniu, perceperea unor taxe pe serviciile medicale anterior gratuite;
9. Învăţământ: distrugerea bazei de selecţie a corpului didactic prin pauperizarea acestei categorii, neacordarea drepturilor salariale legale, nereformarea sistemului de învăţământ, distrugerea învăţământului superior prin avizarea unor facultăţi private tip SRL, politizarea structurilor de conducere, numirea unui ministru fără personalitate şi fără performanţă managerială;
10. Extern: atragerea României în criza din Republica Moldova inducându-se impresia implicării active a României în problemele interne ale ţării vecine;
11. România ca membru al Uniunii Europene: neîndeplinirea sistematică a angajamentelor de reformare a justiţiei; lipsa de performanţă a europarlamentarilor români actuali şi cooptarea pe listele de partid pe locuri eligibile a unor personalităţi cu expertiză limitată, obscure sau compromise;
12. România ca membru al NATO: transformarea treptată a Armatei României, un aliat activ şi performant în cadrul Alianţei, într-o armată fără resurse, personalitate şi implicit fără vizibilitate. Prin aceasta se distruge şi singurul vector de promovare a politici externe româneşti;
13. Etnic: transcederea problemei “autonomiei teritoriale” a minorităţii maghiare la un alt nivel prin radicalizarea discursului liderilor acesteia ca urmare a necooptării la guvernare a UDMR contrar angajamentelor anterior asumate de PD-L.
Toate acestea converg spre concluzia că România se află în mijlocul unei agresiuni, mijloacele folosite sunt exact cele oferite de clasa politică românească aflată într-o formă sau alta sub controlul agresorului.
Agresorul sau grupul de agresori pot fi entităţi statale sau grupări economico-financiare transnaţionale.
În loc de concluzii: mica analiză de mai sus este bazată pe observarea modului în care funcţioneză puterea politică în România, punctele de vedere exprimate de formatorii de opinie în media, modificarea cadrului legislativ, semnalele transmise de organismele internaţionale din care România face parte sau de lideri din ţări străine.

Vizualizări: 132

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Comentariu publicat de Dem pe Septembrie 30, 2010 la 9:15pm
Superbe cuvinte de înţelepciune aţi adus în atenţia noastră, domnule Grigoriu.
Vasile Conta, dacă ar mai fi între noi, ar fi corectat afirmaţia sa în sensul că devenirea speciei umane este precum al unui arbore, unde moşii şi strămoşii sunt rădăcinile, generaţia matură trupul falnic iar frunzele şi fructele, viitorul.
Tineretul are responsabilitatea viitorului tot aşa cum visele lor există şi au şanse a rodi.
Dacă maturii au responsabilitatea apariţiei roadelor, atunci acestea au responsabilitatea încolţirii prin frumos, dulceaţă, savoare,..... vise şi idealuri.
De aceea, Neagu Djuvara evidenţiază lipsa apetitului pentru idealuri a tineretului român iar noi suntem îngrijoraţi de soarta urmaşilor noştri. Să nu uităm totuşi "Epigonii" unde îngrijorările erau aceleaşi iar noi avem acum posibilitatea de a confirma sau nu capacitatea vizionară a Marelui Eminescu.
Şi ni l-au luat, l-au chinuit, şi putem spune că istoria se repetă sau este o continuă acţiune a răului împotriva frumosului firesc.
dem
Comentariu publicat de Florin GRIGORIU pe Septembrie 30, 2010 la 8:06am
Să cităm din Biblia înțelepciunii străbune:
-Dacă un popor n-are o tinerime entuziasmată, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereții țin pe umeri lor viitorul, precum odinioară Atlas ținea pământul. – V. Conta
- Toate națiile în lume fac sacrificii pentru interesele lor publice, în aur, în sânge. Pe fiecare an sângele lor se varsă pentru apărarea drepturilor și libertăților naționale, căci fără aceste sacrificii, o societate nu poate a se bucura de nimic. - D. Bolintineanu
- Palmele aceste țărănești ale noastre, străpunse de pălămidă și pline de bătături, cum le vedeți, vă țin pe dumneavoastră de atât amar de vreme și vă fac să huzuriți de bine. – Ion Creangă
- Cele mai multe rele nu vin de pe afară; nu le aduc străinii: ci ni le face toate un pământean d-ai noștri, o rudă sau un frate. – Grigore Alecsandrescu. E bine a citi și pe cei pățiți, în alte împrejurări ale istoriei. Florin Grigoriu
Comentariu publicat de Dem pe Septembrie 29, 2010 la 11:31pm
Domnilor, nu fiţi supăraţi,
Încercaţi să vedeţi dincolo de exuberanţa ori tumultoasele gânduri ale confraţilor şi să iertaţi ceea ce vă supără.
Haideţi să facem un exerciţiu de unitate în diversitate şi să încercăm convieţuirea ideilor fără ingerinţele atât de supărătoare în convingerile celorlalţi.
Cei care mă cunosc nu pot accepta că pot fi atât de conciliant ....şi totuşi.
Vă gândiţi că s-ar putea să fim supuşi unui examen ori a unor încercări de decredibilizare? Nu exclud, orice este posibil.
Mai mult, cu ce speranţe putem porni la schimbarea unor mentalităţi păguboase dacă nu avem capacitatea de a ne suporta colegii sau partenerii de dezbatere......înţeleg, este dificil atâta bigotism sau vorbărie de împrumut, însă dincolo de ea stă un om pe care nu vrem sau nu putem să îl înţelegem, fiind atât de diferit de noi.
Nu există oameni buni şi oameni răi. Există doar oameni. Eu le caut defectele, pentru a le putea depăşi iar răsplata mea este măsura înţelegerii celuilalt. Chiar dacă uneori plec dezamăgit, am satisfacţia de a fi încercat să nu judec un om. Lipsurile sunt la fel de mari şi numeroase precum calităţile, ca o consecinţă a legilor naturii, compensaţia şi echilibrul.
Am făcut referire la derapajul BOR, subliniind importanţa credinţei nu habotnicia, dar aşa cum unii prăpădiţi cred în iliescu şi partide politice, cu atât mai mult există oameni curaţi care nu se leapădă de convingerile strămoşeşti, fiind astfel victimele consacrate ale escrocilor în sutană, o minoritate deloc de neglijat.
dem
Comentariu publicat de Elisabeta Branoiu pe Septembrie 29, 2010 la 9:06pm
Domniilor, eu v-am respectat... Nu cred că v-am greşit cu ceva, dacă am greşit cu ceva, ii cer iertare Cerului... Că m-aţi jignit, nu e supărare, e o mare onoare să sufăr pentru Iisus. Primesc să fiu biciuită virtual pentru dragostea ce mă leagă de EL, şi m-am hotărât acum, din "milă" să vă dovedesc şi faptic, de ce am devenit, aşa cum m-au caracterizat domniile voastre.
Dumnezeu m-a încurajat !... Şi fiindcă am căpătat trecere înaintea LUI, voi merge mai departe după EL, chiar cu preţul vieţii mele. Iată, am să vă trimit şi o fotografie cu Sfânta TROIŢĂ pe care a ridicat-o familia mea, în cinstea Marelui SEMN ce a bine-voit Bunul Dumnezeu să mi-l descopere, deasupra Cerului ROMÂNIEI noastre. O UŞĂ, care strălucia lângă Soare, dar mirifică în toată slava şi frumuseţea ei. UŞA representa pe ea « culorile curcubeului », legământ făcut de Dumnezeu cu Bătrânul Noe. A fost vizibilă un sfert de ceas şi văzută de mai mulţi martori, printre care şi cei din familia mea, nepoata mea de 8 anişori atunci, nu poate fi păcălită prin nicio metodă ca să nu spună ADEVĂRUL,(scrie şi în carte).
In acest sfert de ceas, s-au şters culorile curcubeului, a apărut o Cruce, apoi ca o Icoană care ilustra pe Blândul Păstor şi oile Sale.
Aceasta s-a întâmplat exact când mă hotărâsem să duc cartea la editură şi cred că Preamăritul Dumnezeu, mi-a încredinţat şi mai mult nădejdea, să merg până la capăt, că ADEVĂRUL din carte va triumfa. De cine să mă tem, de oameni sau de Dumnezeu ?!!... Iată, eu am făcut cunoscut tuturor ceea ce mi-a încredinţat Dumnezeu, « Adevărul şi numai Adevărul care este venit de la Impăratul nostru din Ceruri şi care El are o Mare Lucrare de făcut pe Pământ, pentru noi oamenii. Indrăznim să-L facem pe Dumnezeu mincinos ?!!... Eu, nu... Oare, să luăm ca model pe ţara Grecia ?... când ar trebui pe la toate răspăntiile să se ridice, drept recunoştiinţă, câte o Troiţă ? Văd, că se opresc lângă ea mulţi bucureşteni trecând de la Cheia, şi nu numai, o fotografiază şi se interesează de unde şi cine este sculptorul Troitei. Putem înăbuşi aceste glasuri care îl caută pe Dumnezeu din ce in ce mai mult ?!... Rugaţi-vă la Dumnezeu să intrăm cu toţii pe UŞA care încă mai stă deschisă pe Cerul României noastre.
Vă redau mai jos Troiţa :

Comentariu publicat de Doina Ira - Tăutan pe Septembrie 29, 2010 la 6:41pm
Ce cuvinte grele foloseşti, Volodia!
De ce o faci?
Eşti un domn foarte deştept, se vede asta din felul în care scrii şi gândeşti, numai că eşti "tare pornit" pe ceva. Crezi că noi nu suntem? Mare parte dintre noi, cei cu ceva minte, suntem!. Te asigur de asta. Nu te lăsa copleşit de ce ni se întâmplă, nu te lăsa dezumanizat. Asta ar însemna că.....noi am pierdut iar ei au câştigat.
Ia lucrurile aşa cum sunt sau încearcă să le schimb,i ca să arate aşa cum ţi-ai dori tu să arate şi nu te mai supăra pe ceilalţi care, poate, nu gândesc ca tine. Respectă-i şi numai pentru că sunt oameni şi că au dreptul să gândeasacă cum vor, chiar dacă acest "cum vor" nu este chiar pe gustul tău. Să nu uiţi niciodată că, fiecare persoană este unică!
Gânduri bune, Volodia!
Comentariu publicat de volodia macovei pe Septembrie 29, 2010 la 6:01pm
După cum văd, aici nu există o rigoare a păstrării comentariilor doar în legătură cu subiectul... Oricum, cu riscul de a inflama spiritele și așa la temperatură de fierbere, nu mă pot abține să remarc faptul că ceea ce se întâmplă aici este halucinant... cum ar putea un om întreg la minte să urmărească ceva aici, sub avalanșa doar psihiatric atractivă a unor mesaje subalfabetizate despre o religie a injectării cu halucinogene? Din păcate, cam așa se întâmplă destul de des în societatea românească: toți, la grămadă, vorbesc despre toate, folosind orice tip de limbaj, culisând subiectul în arii ale fanatismului acultural și ducând, vijelios, în desuetudine și vulgar orice discuție cât de cât serioasă. Tocmai de aceea sunt pe cale de dispariție discuțiile serioase, iar oamenii serioși renunță să își mai amestece părerile cu deviații bolnăvicioase. Dar, așa-i la vie, ca să-l parafrazez pe chimistul chinez Goethe!
Comentariu publicat de Elisabeta Branoiu pe Septembrie 29, 2010 la 4:14pm

OK....Acestea i le-a grait Dumnezeu, Marelui Prooroc Isaia, sa le aseze pe hartie pentru "zilele de pe urma" , Intoarce-te Mihaita in Patria ta care te-a nascut si crescut, ocupa-te de problemele noastre interne ca-s multe de rezolvat, nu mai denigra Romania. Citeste ce i-a mai poruncit Dumnezeu lui Iisaia, mai departe : " Intraţi, întraţi pe porţi! Gătiţi cale poporului, gătiţi, gătiţi-i drum, curăţiţi-l de pietre, înălţaţi un steag peste neamuri!
Iată, Domnul vesteşte acestea până la marginile pământului: "Ziceţi fiicei Sionului: Mântuitorul tău vine! El vine cu plata, şi răsplătirile merg înaintea Lui!"
Şi ei se vor chema: "Popor sfânt, răscumpăraţi ai Domnului şi ţie şi se va zice: "Cea căutată", "Cetatea nepărăsită!"
Iar in ultimul capitol, ultimul verset :
"Şi din lună nouă în lună nouă şi din zi de odihnă în zi de odihnă vor veni toţi şi se vor închina înaintea Mea, zice Domnul.
Şi când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale celor care s-au răzvrătit împotriva Mea, că viermele lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge. Şi ei vor fi o sperietoare pentru toţi".
Deci cei care ne-ati lasat, acum "la greu", si batrani si bolnavi si necajiti si batjocoriti de alte neamuri si popoare, voi in loc sa ne aparati, ne dati cu piciorul sa ne ducem cat mai in fundul oceanului?!!... Romania, tara mea are cei mai buni si mai frumosi oameni de pe Pamant"
Iti zic Pa, nu-mi mai raspunde, ca "vorba lunga e saracia omului" cred ca n-ai uitat proverbul stramosesc...
Comentariu publicat de Elisabeta Branoiu pe Septembrie 29, 2010 la 11:42am
Judecata viitoare

- Binecuvântat eşti, Părintele meu
cu glasul către Tine, am strigat
când, uneori, sufletul meu
până la lacrimi, e întristat!...
Domnul meu, lasă-mă puţin
durerea să-mi vărs
înainte de a pleca
în pământul întunecos
când sub perdeaua nopţii
mă va acoperii, întunericul morţii.
Domnul meu, eu mă pierd ca om
te rog, îndură-Te, nu mă lăsa
să văd, altfel... lumea aceasta.
Că, prin prisma ochilor mei
oamenii de pe pământ
par... şireţi şi răi!
Un lăudăros laudă pe altul
împreună, amăgesc un mincinos
un mândru, pe alt mândru
un orb pe alt orb păcătos
un bolnav pe alt bolnăvicios.
Toţi iubesc darurile
şi umblă după răsplată
nu judecă cu dreptate.
Mai marii noştri... sunt răzvrătiţi
şi mai toţi oamenii sunt învrăjbiţi.
Toţi sunt părtaşi cu furii
toţi aleargă pe calea minciunii
fiecare împileşte pe aproapele său
făcându-şi loruşi, mai mare rău!...
Oare!... cel tânăr, mereu se va purta
obraznic cu mama sa?
Acest popor, mereu va fi răzvratit
şi la inimă împietrit?...
Credinţa e vorbă goală în vânt
nu are nici un drept la cuvânt!
Oamenii nu primesc “Cuvântul”
Nu recunoasc nici “Legământul”.
Doamne... nu înţeleg
nepătrunsele Tale judecăţi
Tu judeci şi pe cel drept
ca şi pe cel nedrept şi cerţi
cu dragoste şi cu dreptate
şi ca un Doctor sufletesc,
îndrumi şi tămăduieşti!
Numai Tu cunoşti, lucrurile viitoare
înainte de a se întâmpla
fără să-Ţi vestească cineva.

- Fiica Mea
Ia un sul de hârtie
şi scrie:
“Ascultă... Israele”
voi întoarce sabia Mea
împotriva Ta
împotriva celor ce zic
celui ce mărturiseşte:
“Dumnezeu nu este!!!...
Dumnezeu nu pedepseşte!!!”...
Voi umili pe cei răzvrătiţi
cei ce M-au părăsit, vor fi nimiciţi.
Mândria va fi pogorâtă
semeţia celor răi... smerită
iar cei vicleni şi răi
vor intra în crăpăturile pământului
de frica “Cuvântului”
în prăpăstiile stâncilor
în peşterile munţilor.

Întoarce-te Israele
şi... de veţi depărta
urâciunile de la Faţa Mea
voi, veţi fi iertaţi
vii veţi fi şi vă voi binecuvânta!
Cele bune voi trâmbiţaţi
“voi bine vestiţi”
la neamuri, limbi şi popoare
că iată, “pierzătorul de la miazănoapte”
se apropie să piardă sufletele voastre.

În Muntele Sionului, fugiţi
nu vă opriţi...
în Cetatea cea Sfântă intraţi.
“Ieşiţi”... dintre cei răzvrătiţi.
Hai!... veniţi să ne judecăm
voi mai întâi să vorbiţi, să vă apăraţi
şi să vă scoate-ţi nevinovaţi.
Păcatele voastre, ca cârmâzul,
şi ca purpura de va fi
mai albe ca zăpada le voi albi.
Şi de mă veţi asculta
bunătăţile pământului veţi mânca...

- O!... Doamne...
ce nu primeşte, de la Tine, sluga Ta,
“Cere şi ţi se va da!”
printr-o cântare plină de iubire,
cerem, să strălucească
pe fruntea noastră
“Lumina Bucuriei Dumnezeească!”
Dragostea Ta, să ne înalţe
sufletul plin de speranţe
până la Porţile Ierusalimului Nou.
Şi prin tăria farmecului Tău
lăudându-Te mereu
să Te iubim, şi să ne iubim
aşa cum spune
“Legea Dragostei, Sfânta TREIME!”
Comentariu publicat de Doina Ira - Tăutan pe Septembrie 29, 2010 la 6:45am
In cazul acesta, eu trebuie să vă cer scuze. Am avut impresia că în una dintre postările dumneavoastră, precedenta postării mele, aţi făcut, indirect, referire la mine. Îmi spuneţi că nu este aşa, ba mai mult, îmi spuneţi că vă face plăcere că sunt aici. Vă mulţumesc! Şi pentru mine este o plăcere să fiu aici. Incă o dată, îmi cer scuze şi cu siguranţă voi fi mai atentă de acum încolo şi mă voi feri de interpretări.
Gânduri bune!
Comentariu publicat de Dem pe Septembrie 29, 2010 la 6:19am
Doamnă Doina Crăciun,
Regret cuvintele dvs. nu realizez unde am greşit. În nici un caz nu am făcut referire la persoana dvs. ori mesajele dvs., cu siguranţă este vorba despre o neânţelegere.
Locul dvs. este acolo unde vă simţiţi capabilă şi aveţi ceva de spus, acolo unde este "al tuturor"(ca acest spaţiu), acolo unde vă simţiţi dorită. Iar eu vă apreciez ca deosebit de agreabilă şi oportună prezenţa aici.
Dacă am greşit, vă cer respectuos scuze, voi reciti postările dvs. pentru a vedea ce anume ar fi putut constitui o interpretabilă aluzie.Rămâneţi, locul dvs. este şi aici.
dem

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor