Spiritualitatea este cel mai util lucru din lume/ Spirituality is the most practical thing in the whole world
Spiritualitatea inseamnă trezire experimentală, deconditionare, eliberare din tipare(dogme; credinte; teorii, modele despre realitate, paradigme, identificări); aceasta eliberare nu se face prin lupta, ci prin punere in repaus, prin relaxare si auto-observare.
Dorintele, sperantele sunt trairi in viitor, expectatii, asteptari, ruperi de realitatea prezentă "acum si aici", si au drept efect pierderea contactului, ratarea portii de eliberare si mentinerea transei colective indusă de manipulatorii din toate vremurile;
Prizonierii conditionării (credintelor, paradigmelor, tiparelor conceptuale, implantate in cursul programarii) inchid poarta trezirii si spiritualitătii autentice, o poarta care cere prezenta constienta, experimentare, reinviere, iar nu inchidere in tipare, ingropare in sicriul credintelor, inghetarea, moartea.

Fara trezire nu exista spiritualitate, cunoastere de sine, eliberare din realitatea secunda, cunoastere nemijlocita, incetarea suferintei si neputintei, nu exista iubire si fericire.

Nu putem intelege ca fericirea neconditionata izvoreste in noi, si ca facem eforturi permanente sa o blocam(eroarea sau virusarea luptei este unul dintre aceste obstacole; la celalalt obstacol se face referire mai jos: cautarea in afara a izvorului fericirii, conditionarea accesului la fericirea din noi, in functie de satisfacerea unor dorinte de a poseda diverse jucarii, obiecte, fiinte, pozitii sociale, economice, profesionale, politice..).

vedeti: "Care sunt cele patru atitudini corecte pt. a realiza Impacarea, Trezirea, Eliberarea si Iluminarea ?"
http://www.scribd.com/doc/21537363/ );

 

Intr-un alt articol am citat un proverb chinezesc care spune:

"Daca ochii nu sunt impiedicati, rezultatul este vederea;

Daca spiritul nu este impiedicat de minte, rezultatul este vederea adevarului;

Daca inima care nu este blocata, rezultatul este bucuria si iubirea";
“If the eye are unobstructed, the result is sight; if the spirit is unobstructed by the mind , the result is seeing the Truth; if the heart is unobstructed, the result is joy and love.”

 

Anthony de Mello: "Spuneam că este nevoie să intelegem că nu vrem să fim fericiţi. Noi vrem alte lucruri. Sau hai să formulăm cu mai multă acurateţe: Noi nu vrem să fim fericiţi necondiţionat. Sunt gata pentru a fi fericit cu condiţia sa am acest şi acel şi celalalt lucru. Dar aceasta inseamnă de fapt să-i spun prietenului sau lui Dumnezeu sau oricui, "Tu eşti fericirea mea. Dacă eu nu te obţin, refuz să fiu fericit/ă."/
I was saying that we don’t want to be happy. We want other things". Or let’s put it more accurately: We don’t want to be unconditionally happy. I’m ready to be happy provided I have this and that and the other thing. But this is really to say to our friend or to our God or to anyone, “You are my happiness. If I don’t get you, I refuse to be happy.”

Este atât de important să înţelegem aceasta. Nu ne putem imagina ca putem fi fericiti fără aceste lucruri.
Asta e destul de exact. Nu putem concepe sa fim fericiti fără ele. Am fost învăţaţi sau conditionaţi să plasăm fericirea noastră în toate acele lucruri (din afara)/
It’s so important to understand that. We cannot imagine being happy without those things. That’s pretty accurate. We cannot conceive of being happy without them. We’ve been taught to place our happiness in them

Asa ca primul lucru pe care trebuie să-l facem este sa ne trezim, care este acelaşi lucru cu a spune: dacă vrem să iubim, dacă vrem libertate, dacă dorim bucurie si pace si spiritualitate.În acest sens, spiritualitatea este lucrul cel mai practic în toată lumea largă.//
So that’s the first thing we need to do if we want to come awake, which is the same thing as saying: if we want to love, if we want freedom, if we want joy and peace and spirituality. In that sense, spirituality is the most practical thing in the whole wide world.

Provoc pe oricine să se gândească la ceva mai practic decât spiritualitatea,asa cum am definit-o ca trezire- iar nu ca evlavie, nu devotiune, nu religie, nu rugaciune, nu cult, ci spiritualitate- trezire, trezeste-te!/
I challenge anyone to think of anything more practical than spirituality as I have defined it—not piety, not devotion, not religion, not worship, but spirituality—waking up, wake up!

Uită-te la durerea de peste tot, uita-te la singurătate, uita-te la frica,la confuzie,la conflictul din inimile oamenilor, la conflictul interior, la conflictul exterior. Să presupunem că cineva va ofera o cale, o modalitate de a scăpa de toate astea?/
Look at the heartache everywhere, look at the loneliness, look at the fear, the confusion, the conflict in the hearts of people, inner conflict, outer conflict. Suppose somebody gave you a way of getting rid of all of that?

Să presupunem că cineva va da o cale de a opri această uriaşă pierdere de energie, de sănătate, de emoţie şi de confuzie care vine de la aceste conflicte . Vei dori asta? Să presupunem că cineva ne-a arătat un mod prin care ne-am iubi cu adevarat unul pe altul, şi să fim în pace, în sfârşit, să fie iubire. Vă puteţi gândi la ceva mai practic decât asta?/
Suppose somebody gave you a way of stopping that tremendous drainage of energy, of health, of emotion that comes from these conflicts and confusion. Would you want that? Suppose somebody showed us a way whereby we would truly love one another, and be at peace, at last, to be at love. Can you think of anything more practical than that?

Dar, în schimb, aveţi oameni care gândesc că lumea afacerilor de succes este mult mai practica, că politica este mult mai practică, că ştiinţa este mai practică. Care este finalitatea practica pe Pământ de a pune un om pe Lună atunci când noi nu putem trăi pe pământ?/
But, instead, you have people thinking that big business is more practical, that politics is more practical, that science is more practical. What’s the earthly use of putting a man on the moon when we cannot live on the earth?

Este psihologia mai practica decat spiritualitatea? / Is psychology more practical than spirituality?

https://www.youtube.com/watch?v=mWUwMmcaJTQ&feature=related

Este psihologia mai practică decât spiritualitatea? Nimic nu este mai practic decât spiritualitatea inteleasa ca trezire. Ce poate face saracul psiholog? El poate doar sa inlature presiunea. Eu insumi sunt psiholog, şi practic psihoterapia, şi am avut un mare conflict în mine atunci când a trebuit să aleg uneori, între psihologie şi spiritualitate. Mă întreb dacă ceea ce spun are sens pentru cineva de aici. Nu a avut sens nici pentru mine timp de mulţi ani./
Is psychology more practical than spirituality? Nothing is more practical than spirituality. What can the poor psychologist do? He can only relieve the pressure. I’m a psychologist myself, and I practice psychotherapy, and I have this great conflict within me when I have to choose sometimes between psychology and spirituality. I wonder if that makes sense to anybody here. It didn’t make sense to me for many years.

Sa va explic. Acesta nu a avut sens pentru mine timp de mulţi ani, până când am descoperit brusc că oamenii trebuie să sufere suficient într-o relaţie, astfel încât acestea sa fie dezamagiti de toate relaţiile. Nu-i acesta un lucru teribil de a fi gândit? Ei trebuie sa sufere suficient într-o relaţie înainte de a se trezi şi să zică, "M-am saturat de ea!Trebuie să existe o modalitate mai bună de viaţă decât în a depinde de o altă fiinţă umană. "Şi ce făceam ca psihoterapeut? Oamenii veneau la mine cu probleme legate de relaţiile lor, cu problemele lor de comunicare, etc, şi, uneori, ceea ce am făcut a fost sa dau un ajutor./
I’ll explain. It didn’t make sense to me for many years until I suddenly discovered that people have to suffer enough in a relationship so that they get disillusioned with all relationships. Isn’t that a terrible thing to think? They’ve got to suffer enough in a relationship before they wake up and say, “I’m sick of it! There must be a better way of living than depending on another human being.” And what was I doing as a psychotherapist? People were coming to me with their relationship problems, with their communication problems, etc., and sometimes what I did was a help.Dar, uneori, îmi pare rău să o spun, nu a fost, pentru că a tinut oamenii adormiti. Poate ar trebui sa fi suferit un pic mai mult. Poate că ar trebui să atingă partea de jos a stancii şi sa zica, "M-am saturat de toate" Este. Doar atunci cand sunteti satui de boala dumneavoastră veţi ieşi din ea. Cei mai mulţi oameni merg la un psihiatru sau un psiholog pentru a obţine o usurare. Repet: pentru a obţine o usurare. Nu pt a ieşi din ea./
But sometimes, I’m sorry to say, it wasn’t, because it kept people asleep. Maybe they should have suffered a little more. Maybe they ought to touch rock bottom and say, “I’m sick of it all.” It’s only when you’re sick of your sickness that you’ll get out of it. Most people go to a psychiatrist or a psychologist to get relief. I repeat: to get relief. Not to get out of it.

Exista o povestea micului Johnny care, spun ei, era retardat mintal. Dar, evident, el nu era, după cum veţi afla din această poveste /
There’s the story of little Johnny who, they say, was mentally retarded. But evidently he wasn’t, as you’ll learn from this story.

"Johnny participa la ora de modelare din cadrul şcolii sale pentru copii cu nevoi speciale şi primeste bucata lui de plastilina, pe care incepe sa o modeleze. El isi ia bucata de plastilina şi se duce intr-un colţ al camerei şi incepe sa se joace cu ea.
Profesoara vine până la el şi-i spune, "Salut, Johnny."
Şi Johnny spune, "Buuună".
Şi profesoara il intreaba," Ce ai în mână? "
Şi Johnny spune, "Aceasta este o bucată de balegă de vacă."
Şi profesoara l-a întreabat: "Ce faci din ea ?"
Johnny spune, "Fac un profesor". Atunci profesoara s-a gândit, "Micul Johnny a regresat.."
Asa ca el l-a chemat pe director, care tocmai trecea prin dreptul usii, pe coridorul scolii, şi i-a spus "Johnny a regresat."
Asa ca directorul merge la Johnny ş-i spune: "Bună, fiule.. " Iar Johnny raspunde," Buuună " Directorul il intreaba:" Ce ai în mână? Johnny raspunde: "Aceasta este o bucată de balegă de vacă."
Şi directorul il întreaba: "Ce faci din ea ?" Şi Johnny raspunde: "Un director."
Directorul a considerat că acesta este un caz pentru psihologul şcolar. "Trimiteţi dupa psiholog!"
Psihologul este un tip inteligent. El vine in clasa de modelare şi il saluta pe Johnny: "Buna." Şi Johnny spune, "Buuună." Şi psihologul spune, "Eu ştiu ce ai în mâna ta". "Ce? " "O bucată de balegă de vacă. ", Johnny spune , "corect".
"Şi eu ştiu ce faci din ea." "Ce?" "Tu faci un psiholog "."Greşit. Nu este suficient bălegar de vacă!"
Si ei numeau un astfel de copil debil mintal!"
Johnny goes to modeling class in his school for special children and he gets his piece of putty and he’s modeling it. He takes a little lump of putty and goes to a corner of the room and he’s playing with it. The teacher comes up to him and says, “Hi, Johnny.” And Johnny says, “Hi.” And the teacher says, “What’s that you’ve got in your hand?” And Johnny says, “This is a lump of cow dung.” The teacher asks, “What are you making out of it?” He says, “I’m making a teacher.” The teacher thought, “Little Johnny has regressed.” So she calls out to the principal, who was passing by the door at that moment, and says, “Johnny has regressed.” So the principal goes up to Johnny and says, “Hi, son.” And Johnny says, “Hi.” And the principal says, “What do you, have in your hand?” And he says, “A lump of cow dung.” “What are you making out of it?” And he says, “A principal.” The principal thinks that this is a case for the school psychologist. “Send for the psychologist!” The psychologist is a clever guy. He goes up and says, “Hi.” And Johnny says, “Hi.” And the psychologist says, “I know what you’ve got in your hand.” “What?” “A lump of cow dung.” Johnny says, “Right.” “And I know what you’re making out of it.” “What?”
"You’re making a psychologist.” “Wrong. Not enough cow dung!”
And they called him mentally retarded!

Săracii psihologi, ei fac o treabă bună. Ei chiar o fac cu adevărat. Există situaţii în care psihoterapia este de un ajutor enorm, pentru că atunci când sunteţi pe punctul de a merge catre nebunie, esti pe cale de a deveni fie un psihopat fie un mistic. Asta e ceea ce este mistic, opusul nebunului, lunaticului.Stiti un semn că v-aţi trezit? Este atunci când va intrebati, "Sunt nebun, sau sunt cu totii nebuni?" Chiar asa este. Pentru ca suntem nebuni. Intreaga lume este nebuna. Nebuni care pot fi dovediti! Singurul motiv pentru care nu suntem închişi într-o instituţie este că noi suntem atât de mulţi. Deci, suntem nebuni. Traim intemeiati pe idei trasnite despre dragoste, despre relatii, despre fericire, despre bucurie, despre tot./
The poor psychologists, they’re doing a good job. They really are. There are times when psychotherapy is a tremendous help, because when you’re on the verge of going insane, raving mad, you’re about to become either a psychotic or a mystic. That’s what the mystic is, the opposite of the lunatic. Do you know one sign that you’ve woken up? It’s when you are asking yourself, “Am I crazy, or are all of them crazy?” It really is. Because we are crazy. The whole world is crazy. Certifiable lunatics! The only reason we’re not locked up in an institution is that there are so many of us. So we’re crazy. We’re living on crazy ideas about love, about relationships, about happiness, about joy, about everything.

Suntem nebuni pana la punctul, ca am ajuns să cred că, dacă toată lumea este de acord cu ceva, puteţi fi sigur că e greşit! Fiecare noua idee, orice idee mare, atunci când aceasta a început a fost într-o minoritate de unul. Acel om numit Iisus Hristos-o minoritate de unul. Toata lumea spunea ceva diferit de ceea ce spunea el . Buddha-o minoritate de unul.Toata lumea spunea ceva diferit de ceea ce spunea el. Cred că Bertrand Russell,a fost cel care a spus: "Orice idee mare începe ca o blasfemie."/
We’re crazy to the point, I’ve come to believe, that if everybody agrees on something, you can be sure it’s wrong! Every new idea, every great idea, when it first began was in a minority of one. That man called Jesus Christ—minority of one. Everybody was saying something different from what he was saying. The Buddha—minority of one. Everybody was saying something different from what he was saying. I think it was Bertrand Russell who said, “Every great idea starts out as a blasphemy.”

Asta e bine şi corect spus. Veti auzi o mulţime de blasfemi în cursul acestor zile. "El a hulit" Deoarece oamenii sunt nebuni!, sunt lunatici, şi cu cat veţi vedea acest lucru mai devreme, cu atât mai bine pentru sănătatea dvs. mentală şi spirituală. Nu aveti încredere în ei. Nu aveti încredere în cei mai buni dintre prietenii dumneavoastră. Ati ajuns sa fiti dezamagiti de cei mai buni prieteni dumneavoastră. Ei sunt foarte deştepţi. Asa cum sunteti si dvs în relaţiile cu toţi ceilalţi, deşi probabil că nu o cunoasteti. Ah, sunteti asa de viclean, şi subtil, şi inteligent. Esti pus pe o fapta mare./
That’s well and accurately put. You’re going to hear lots of blasphemies during these days. “He hath blasphemed!” Because people are crazy, they’re lunatics, and the sooner you see this, the better for your mental and spiritual health. Don’t trust them. Don’t trust your best friends. Get disillusioned with your best friends. They’re very clever. As you are in your dealings with everybody else, though you probably don’t know it. Ah, you’re so wily, and subtle, and clever. You’re putting on a great act.

Eu nu sunt aici foarte magulitor, nu-i asa? Dar repet: Dvs vreti să va treziti. Esti pus pe o fapta mare. Şi tu nici macar nu sti asta. Crezi ca esti fiind atât de iubitor. Ha! Pe cine iubesti? Chiar şi sacrificiul de sine iti da un sentiment bun, nu-i asa? "Ma sacrific! Imi dedic viata idealului meu. "Dar trageti ceva foloase din ea, nu-i asa? Primiţi întotdeauna ceva din tot ceea ce faceti, până când va treziti./
I’m not being very complimentary here, am I? But I repeat: You want to wake up. You’re putting on a great act. And you don’t even know it. You think you’re being so loving. Ha! Whom are you loving? Even your self-sacrifice gives you a good feeling, doesn’t it? “I’m sacrificing myself! I’m living up to my ideal.” But you’re getting something out of it, aren’t you? You’re always getting something out of everything you do, until you wake up.

Deci asta este: pasul unu. Va dati seama că nu vreti să va treziti. Este destul de greu să va treziti atunci când aţi fost hipnotizat sa gânditi ca un petic de ziar vechi este un cec de un milion de dolari. Cât de dificil este să te eliberezi de acel petic de ziar vechi./
So there it is: step one. Realize that you don’t want to wake up. It’s pretty difficult to wake up when you have been hypnotized into thinking that a scrap of old newspaper is a check for a million dollars. How difficult it is to tear yourself away from that scrap of old newspaper.

Anthony de Mello - Awareness pt. 3 and 4"
https://www.youtube.com/watch?v=ClRfiRsA3ik&feature=related

Anthony de Mello - Awareness pt. 5 on psychology"
https://www.youtube.com/watch?v=mWUwMmcaJTQ&feature=related

Antony de Mello Constienta Capcanele si sansele realitatii

http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=49558006

http://www.docstoc.com/docs/49559433/Constienta-Awareness-Anthony-d...


Anthony Mello-Constienta-Capcanele si Sansele Realitatii

Vizualizări: 221

Răspunsuri la Aceste Discuţii

o zi frumoasa si o invitatie la lectura :
Spiritualitatea este cel mai practic lucru din intreaga lume/ Spirituality is the most practical thing in the whole world
http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii/forum/topics/...
Sa iubesti pe Domnul Dumnezeu tau cu toata inima,cu tot sufletul tau si cu tot cugetul tau-Mathieu 22.37-
CREDINŢA ÎNSEAMNĂ SPERANŢĂ!OMUL ESTE CEEACE GÂNDEŞTE!
Speranta este traire in viitor, expectatie, asteptare, rupere de realitatea prezenta "acum si aici", mentinerea transei colective indusa de manipulatori in toate vremurile;
prizonierii conditionarii (credintelor, paradigmelor tiparelor conceptuale) inchid poarta trezirii si spiritualitatii autentice, care cere experimentarea, reinvierea, iar nu inchiderea in tipare, inghetarea, moartea

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor