Fred Flinstone un pretext pentru o incursiune imaginară cu ajutorul calculatorului Dino pînă la urmaşul lui Adam , şef de trib în Africa (partea a doua ) de Dumitru G. SinMotto :
  "Homo sapiens va disparea, probabil in urmatorii 100 de ani. Impreuna cu omul vor disparea si multe alte animale. Situatia este
ireversibila. Este prea tarziu pentru masuri, chiar daca oamenii
incearca ceva",spune omul de ştiinţă Frank Fenner
[a]
*
   De acum încolo , aceste pîlcuri costelive de indivizi nebotezaţi - dar
auto-identificaţi ... ziua meşteresc uneltele şi-şi perpelesc vînatul
la flacăra materială, în timp ce ,în nopţile reci ,zgribuliţi veghează
cu rîndul şi întreţin para magică care rupe fîşii mari din întunericul
paleoliticului .Peştera încălzită a devenit un habitat prietenos ,cele
cîteva zeci de exemplare

s-au însutit –„ La căldurică o partidă de sex zoreşte barza ” – în fine ,indicele demografic a crescut , au apărut grupuri mari de aşezări ,în
oglindă ,cu un indice al sociosului sporit ...şi-au extins habitatul pe
suprafeţe noi geografice .Neobositul mamifer Fred de Neanderthal ,
practicînd cu perseverenţă sportul, de performanţă ,jokingul şi
vînătoarea a ajuns să stăpînească la perfecţie mersul biped ,
recunoaşterea vizuală , descifrarea limbajului fiind un mecanism mintal
automat , exersînd , Fred s-a promovat într-o nouă etapă de
auto-iniţiere ,de-a statul de veacuri în picioare generaţie de
generaţie .Activităţile specifice generate de o asemenea stare au
declanşat acel fenomen descoperit la populaţia albă de acum două secole
şi care s-a materializat printr-o creştere considerabilă în înălţime
[i].

Am văzut cum această bucată de carne însufleţită homo naturalis-de-nord-sud–est-vest ,mustind de viaţă , a devenit persoană .
Persoana aceasta primitivă, Homo sapiens avea o silueta de invidiat ,
nu suferea de afecţiuni cardio vasculare , de osteoporoză , de
gingivită sau de carii dentare ....


*
Azi , aceste foste maimuţe păşesc dezinvolt , în ritmul muzicii , pe podium , urmaşele lui Homo sapiens nişte manechine descărnate acoperite cu
vestimentaţii din blănuri ecologice şi piele ecologică care printr-o o croială cu o tuşe retro stilizată , potoleşte apetitul particular al
speciei umane pentru finingul nostalgic .

*
Să fi fost o tendinţă de asemenea gen şi în artele culinare actuale ?
Cert este că o retrospectiva a originilor a cuprins meniurile bucătăriilor
mondene cu recomandarea unei diete preistorice , pare să nu fie numai un moft retro ,pare a fi o chestiune mult mai serioasă , nutriţionişti
de marcă recomandă un meniu ,asemeni celui consumat de omul preistoric
, aşa-zisul regim paleolitic [ii]sărac în grăsimi dar bogat în proteine
animale şi vegetale , nu numai de dragul siluetei ci mai ales în scopul
menţinerii sănătăţii publice (un miliard din populaţia globului este
obeză , boală asociată diabetului, un alt miliard are probabil probleme
cardio-vasculare , alte milioane se află sub incidenţa diferitelor
tipuri de cancer etc).

*
Pe vremea lui Homo sapiens ,acuma cca 35000 de ani , prin paleolitic , prezumtivul nostru strămoş Fred ,nu cunoştea caria dentară , nu ştia ce
este aia gută , nu era nici hipertensiv nici hipotensiv avînd foarte
puţine boli infecţioase sau chiar de loc. Odată cu zorii civilizaţiei
umane , sănătatea de fier a lui Homo Sapiens se va degrada treptat
astfel încît în neolitic , la

sfîrşitul civilizaţiei culesului , vânătorii şi apoi a agriculturii , vor avea primelecarii dentare ,iar sistemul osos va fi marcat de
consumul excesiv de cereale şi produse rafinate în consecinţă, primii
,fermierii consumau mai puţină carne cu alimente rafinate sărace în
proteine erau mai scunzi decît

predecesorii...
*
A fost doar începutul , alimentaţia necorespunzătoare datorată civilizaţiei va avea repercusiuni mult mai acute privind sănătatea
speciei astfel încît bolile cardio-vasculare se vor situa pe primul loc
în lume , osteoporoza pe locul doi în lume ( 40% din femeile şi 15%din
bărbaţii de vîrstă medie vor suferi mai multe fracturi ca urmare a
modificărilor osoase provocate de osteoporoză) .

*
Supus unui riguros examen ştiinţific scheletul uman din neolitic în raport cu cel din paleolitic demonstrează că fost mai mult expus în
timpul vieţii la osteoporoză ,cu o creştere a deficienţei de fier în
organism, cu mai mare

frecvenţă a bolilor infecţioase . Asta însă nu-l va opri,însă pe om ,să procreeze … Ei se vor înmulţi cu spor invadînd pămîntul din toate
punctele cardinale ...pîna azi la generaţia lui „copy-paste ” care
butoneză calculatorul cu o mînă, avînd în cealaltă un sandwich mînjit
cu kitschup şi cărei generaţii îirecomandăm dietă preistorică… adică să
consume în loc de kitschup ,

legumele şi fructele prospete pentru că aşa îşi poate menţine această generaţie o densitate osoasă normală şi un nivel al tensiunii arteriale
similară celei de aviator.Dar să ne întoarcem la auto-iniţiatul Fred
care este un as în mînuirea uneltelor şi multiplul campion la aruncarea
cu bolovanul,cu suliţa şi cu praştia, şi îi urmăridu-i CV-ul individual
găsim în viaţa lui Fred de Neanderthal performanţele un polisportiv
experimentat …Lăsînd gluma la o parte , iată o ştire senzaţională este
anunţată la canalul de televiziune „Antena 1”pe (23.09.2003) la o oră
de maximă audienţă Observator (19,00 ) , ştire preluată , a doua zi cu
litere de-o şchioapă şi de media scrisă . Cotidianul „Evenimentul zilei
”,prezintă subiectul cu lux de amănunte [iii]. Este vorba nici mai mult
nici mai puţin de o”za” lipsă din lanţul evolutiv care face legătura
între o verigă a lui HOMO DE NEANDERTHAL înrudit cu Omul fosilă despre
care se ştie a deschis ochii în Africa şi HOMO SAPIENS...Fosila
descoperită în România , demonstrează că românii nu mai sunt ultimii
oameni din Europa .Fosila descoperită „ ESTE A PRIMULUI EUROPEAN FOSILĂ
HOMO SAPIENS GĂSIT ÎN ROMÂNIA " şi în subtitlu de pe prima pagină citim
:

„Cel mai vechi os de Homo sapiens de pe continent găsit în sud-vestul ţării de trei speologi”....

Adio Fred Flintstone bine ai venit Costel de Hamagia !

Cert este că avînd ca ajutor focul specia umană a făcut un salt magic ,ca răpciuga lui Făt-frumos care a mîncat jeratic şi a devenit un murg
magic , "homo sapiens sapiens "(cel din varianta încrucişat cu homo
sapiens de Africa) stăpînul murgului , bea la rîndu-i din apa fermecată
în care s-a auto-deocheat şi devine homo faber ... meşter zidar şi nu
numai ,el va fi Meşterul Manole.


Din acest moment omul a devenit stăpînul lumii , pentru că ”spre deosebire de animal " , omul şi-a cultivat o mulţime de instincte şi
impulsuri opuse :"datorită acestei sinteze el este stăpînul pămîntului
”[iv] . Homo Faber [v] este exemplarul de elită care a învăţat să
convieţuiască cu semenii ,rasele s-au amestecat cu alte rase , au
apărut organizări superioare, altele decît celei tribale ,„înfruntînd
timpul ” populaţiile au devenit seminţii , iar omul va deveni în viitor
o fiinţă sofisticată şi va fi început a utiliza altfel de unelte ,
abstracte cum ar fi Kabbala[vi], cu astfel de unelte se va orienta în
misterele vieţii . Dar mai avem de bifat secole pînă la Imperiul
Babilonian , cînd populaţiile totemice au format naţiuni , naţiuni
diferite cu temperamente şi limbaje cu o fonetică specifică . „

Băştinaşii din Polinezia au un debit de 60 de silabe pe minut , în timp ce englezii au un debit de 220 de silabe pe minut iar americanii deşi
vorbesc cam aceeaşi limbă pronunţă doar 150-175 silabe pe minut , mai
iuţi japonezii pronunţă 310 silabe pe minut dar cei mai limbuţi par a
fi verişorii noştri îndepărtaţi , francezii, care pronunţă 350 de
silabe pe minut .” limbuţi dar şi cu atavice porniri xenofobe „Să-i
spuneţi lui Mutu”*] , mormăie în barbă acum autorul , suduindu-i pe
francezii contemporani care de curînd au scris în vagoanele destinate
călătorilor constructori ,din ţara lui meşter Manole ,anunţuri
jignitoare la adresa românilor care muncesc în Franţa „atenţie cu acest
tren călătoresc şi românii”ca pe vremuri în America sudului
segregaţionist …

............................................................................................................................................................

Din acest moment totul a devenit posibil pe pămînt , cerul primordial al acestei gîndiri va fi făcut posibil un crochiu al omului ideal ,
acesta poate fi cel al picarului Cervantes , Cavalerul Tristei Figuri ,
primul Icar, primul aparat de zbor spiritual care întruneşte
caracteristicile supraeului european ...ar fi o idee!


Sub magia focului , omul primitiv cuvîntă şi trădează deci se separă de natură , cînd iese din transă are o atitudine de expectativă analizează
cu ochiul unui străin mediul înconjurător .


Poanta [vii] este că acest homo faber trădează mama Natură , şi , detaşat , se situează în afara ei . Reflexia , forţează natura şi
determină fiinţa , de însăşi natura sa sălbatică , lansîndu-o într-o
intensă activitate intelectuală

[viii]. Această infidelitate a omului faţă de Natură , pe care Constantin Noica , în însemnările[ix]sale , dintre paranteze , o pune
pe seama erosului platonician , şi o duce în extremis cu acel îndemn „
Fii infidel eului în drum către sine”,a fi o ipoteză despre devenirea
lui homo faber.Este vorba de fapt de o dublă infidelitate ,o
infidelitate faţă de el însuşi ,dar şi o infidelitate faţă de natură
care explicată de filozofului german , Fichte[x]devine vizibilă în
momentul interacţiunii dintre „Eul absolut ” şi „non-eu”(Natura) .


Convenţia Eu [1]este creată de subiectul om şi nu poate exista fără el ,„Eul absolut”[xi], care diferă de „Eul empiric”reprezintă ipostazierea
conştiinţei de sine adică individualul ,dar care nenumit poate reprezenta caregoria conştiinţei de sine a intregii omeniri ca o forţă
care se dezvoltă creîndu-se pe sine şi întrega lume înconjurătoare .


Homo Faber acest om-meşter realizează în premieră unitatea dintre teorie şi practică [xii]apoi dintre individual şi social [xiii]adică
Eul empiric şi Eul absolut.[xiv]


*

Ar fi o ceritudine facilă ,dacă ne-am lăsa duşi de val , de secvenţele acestui film animat imaginat ca în cartoon-ul cu protagoniştii Fred şi
Wilma din Flintstone sau,bunăoară un clişeu românesc cu o Tanţa şi un
Costel de Hamagia asta ar însemna să considerăm evoluţia istorică ca o
evoluţie pe orizontală a gîndirii ori lucrurile nu stau chiar aşa...


Dino ,calculatorul meu , pare super solicitat şi postează lucruri trăznite, mi-a

aruncat un mesaj haios:

"cămăşile în carouri şi pantalonii dungaţi rareori impun o moda " ,de unde le scoate ?!


Antropologii studiind comportamentul unui grup de maimuţe au ajuns la concluzia că sîntem programaţi genetic să ne ascultăm bătrînii de
exemplu Frank Fenner,un cercetător notoriu (Profesorul la Universitatea
Nationala din Australia ) în vîrstă de 95 de ani care a prezis că
specia umană îşi trăieşte ultimii 100 de ani şi este sigur omul va
dispare de pe Pamant in urmatorii 100 de ani, dar si că numai avem
nicio speranţă .

:

"Se pare ca vîrsta este un factor major cand vine vorba de contribuţia indivizilor în timpul conversatiilor. Astfel, bătranii sunt mai puţin
vorbăreţi, dar primesc mai multe răspunsuri", au declarat oamenii de
stiinţa de la Universitatea Rennes din Franţa.După concepţiile şcolii
sociologice franceze , acest soi de civilizaţie nu induce ideea de
complex cultural omogen pentru

că atunci ar trebui să fie şi specific civilizaţiei indiene , sau chineze sau japoneze sau… care fără a fi inferioare sînt orientate
diferit , lingviştii întăresc această teorie , cu teza dragă lor : a
studierii fiecărui popor în complexul său cultural aducînd ca exemplu
populaţiile australiene care surprinzător nu reprezentau un complex
cultural omogen , aşa încît s-a ajuns la plaja întinsă a ariilor
culturale ,dar delimitate , sau la cicluri culturale pe glob[xv] .

Ajuns la acel cerc superior de auto-iniţiere Costel "gînditorul de Hamagia", „intelectualul” am putea spune provine din acel homo faber,
acel exemplar care a început să gîndească în plan orizontal şi nu numai
,ambiţionîndu-se să-şi făurească el însuşi uneltele ...


Un proiect mental , este cheia marilor succese în viaţă ...

Iată , acesta este primul programator. Sosise momentul ca scăfîrlia umană să producă idei . Acest meşter este un ambiţios care se
încăpăţînează să vadă cu mintea programe în abstract. Se opera deci cu
văzutul,se scana

realitatea , cu obiectivul-ochi-din-dotare gîndind apoi în abstract. Se opera cu
imagini din fişierul personal al PC-ului din dotare. Homo faber îşi educă în permanenţă voinţa individuală, aplicînd în practică gîndul
creat ; generaţii de generaţii ,de asemenea calculatoare vii , au
prelucrat şi stocat catralioane-de-catralioane de înformaţii "săpînd"
în genă un semn al experienţei pentru generaţia următoare în perpeuarea
speciei , în ciclurile spiralate de la o civilizaţie la alta ,
impunîndu-şi rasa ca mare iubitoare de competiţii .


Homo Faber cu colecţia lui de însuşiri a specializat rasa pentru incursiunea de-a lungul şi de-a latul Terrei .

Homo Faber a făcut posibilă apariţia unui vrăjitor modist de talia lui Paco Rabane , pentru care sloganul afişat dintr-o criză de identitate a
computerului :


„ cămăşile în carouri şi pantaloni dungaţi rareori impun o modă ” are o logică şi al cărui genom cuprinde trăsături pronunţate din homo
vestitus , sau apariţia a lui Jacques Tati cu al său Eu creat în Hulot
[2] al cărui genom cuprinde trăsături accentuate privind capacitatea
deosebită de a comunica prin gesturi şi mimică [3] transmise cu
preponderenţă moştenite de la

homo laquens , or homo ridens [4]care a făcut posibilă apariţia lui Charlie Chaplin cu al său Eu de vis ,Charlot [xvi] . Lumea lui homo
faber capătă deprindera de a gîndi curent în abstract, îşi largeşte
orizontul uman , pentru că în poziţia bipedă cerul este mai aproape ,
privirea ţinteşte mult mai des planul vertical , automat gîndirea se
înalţă şi descoperă primul fior religios pe care îl va promova pe homo
fides , un fior asemenea fluxului degajat de privirea

cîinelui care-şi soarbe din ochi stăpînul (este cerul care trebuie personificat)Cerul, tatăl ,va cuprinde într-o îmbrăţişare fiinţa umană
; pentru început vor fi doar semnele exteriorizării, din răgazuri, cînd
sufletul slobod se ataşează de

obiecte „inutile ” dar investite cu puteri magice , de însuşi proprietarul lor ,de pildă atunci cînd stă la pîndă şi strînge-n mînă
un obiectul mic care i-a adus noroc , la vînătoare ,homo fides a creat
înaintea religiei simbolul ,amuleta , omul se substituie naturii şi se
protejază împotriva acesteia .


Curînd acest primitiv care adora să umble în grup , ca membru , va depinde de sistemul de organizare al grupului , va trebui să se supună
unor convenţii totemice , va adora năzăriri personificate , idoli ,
pentru care va fauri unempireu [5] şi „ Deus ecce deus ”[xvii]. Omul
primitiv se află acum în situaţia ,în care , sufletul şi animalul
aspiră spre transcendent. Iată , ca o consecinţă firească ,se
prefigurează omul săvîrşit , omul cu inventar complet, adică, homo
religiosus . Nici nu se putea altfel ,ori ce om întreg la minte cînd
priveşte cerul înstelat este copleşit de un profund sentiment religios
. .

.................................................................................................................................................
 (continuare partea a treia )
...............................................................................................................................................

Vizualizări: 88

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Daca se prefigureaza ,,omul savarsit"-acela cu un inventar complet..eu abia astept sa aflu cum va fi omul desavarsit..DACA EXISTA!Interesant ce ai scris..
Dacă observaţia ta, Ada ,nu conţine o ironie (şi aceasta nu m-ar supăra,dimpotrivă m-ar încînta) conform dex-ului ,dar prin extensie, „săvîrşit” ar fi „omul înfăptuit”adică Homo Faber iar „desăvîrşit” ar fi „sfîntul” adică „omul în drum spre cer ”dacă putem spune aşa avînd în vedere că a fi perfect înseamnă a fi „mort” (un soi de robot postuman-v..cartea lui Francis Fukuyama „Viitorul nostru postuman”) dar în acest caz paradoxal extras din religia creştină sfîntul e totuşi „nemuritor" prin pomenirea sa veşnică dar mai ales a "FAPTELOR EXEMPLARE "care în desăvîrşirea lor au devenit o matriţă a paradigmei "omului creştin" întru desăvîrşire
N-a fost deloc o ironie..Cred ca omenirea are nevoie de un om desavarsit..Raspunsul tau e cel pe care l-am asteptat.
Ada te citez cu plăcere : "Cred ca omenirea are nevoie de un om desavarsit." şi eu sper cum s-a sperat la începuturile creştinismului !
Exact asta voiam sa zic!

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor