Adriana Weimer
 • Feminin
 • Lugoj, Judetul TIMIS
 • România
Partajare pe Facebook
Partajare

Adriana Weimer's Prieteni

 • marin scarlat
 • Raul Constantinescu
 • ion caesarion
 • Muntean Ciprian
 • Realitatea sursa/Source Field
 • Andreea Rau
 • Attila F. Balázs
 • Cristian Melesteu
 • Marina Stefan Zoltan
 • Manolescu Gabriel
 • Simona-Grazia Dima
 • Morariu Elena
 • Dan Brad
 • Constantin Padureanu
 • Corinna Hasofferett
 

Adriana Weimer

Informaţii pentru profil

Preocuparile tale artistice:
scriitor, poet, promotor cultural, interesat de cultura, fotograf, jurnalist
Despre mine :
Adriana Weimer
Data şi locul naşterii: 13 februarie 1968, în Municipiul LUGOJ, Judeţul TIMIŞ. Studii: 1989: Ministerul Educaţiei şi Învăţământului: Centrul de Perfecţionare a Cadrelor în Informatică, Calcul Electronic şi Consultanţă Timişoara; 1998 - 1999: Ministerul Culturii: Centrul de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură Buşteni: Secţia Biblioteconomie; Universitatea de Vest Timişoara, Colegiul Universitar de Institutori - Secţia Desen; Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţele Comunicării, Sistemul Info-Documentar in Context European - Masterat.
Volume de poezie: I. Volume individuale de poezie: 1. DRUMURI ÎN NOI, Editura MARINEASA, Seria de poezie, Timişoara, 1997; 2. PROFUND, Editura MARINEASA, Timişoara, 2000; 3. INFINITA IUBIRE, Editura MARINEASA, Timişoara, 2005; 4. CLIPA - INFINIT (coperta, concepţia şi tehnoredactarea realizate de autoare), Editura MARINEASA, Timişoara, 2008; 5. MEMORIA FRUNZEI, Editura Anthropos, Timişoara, 2010; 6. UN CER DE CUVINTE, Editura Marineasa, Timişoara, 2012. II. Volume colective de poezie: 1. CARTEA POEŢILOR (volum colectiv de poezie), Editura LUGOJPRESS, Lugoj, 1994, 72 pagini (pag.63-72); 2. HEMOGRAFII (volum colectiv de poezie: Premiul I la Festivalul Naţional de Poezie “Nichita Stănescu”), Editura MARINEASA, Timişoara, 2003, 100 pagini (pag.7-16);
LUMINĂ LINĂ (volum colectiv de poezie: Premiul II la Festivalul Internaţional de Creaţie Literară Religioasă “Lumină Lină”), Editura EUROSTAMPA, Timişoara, 2004, 114 pagini (pag.42-43).
Premii literare obţinute: 1. Premiul III, la Concursul Naţional “Pana de aur”, Dej, 1984 (preşedinte: Theohar Mihadaş); 2. Premiul Ziarului “Drapelul Roşu”, la Concursul Naţional de Poezie Contemporană “Nichita Stănescu”, Timişoara, 1986 (preşedinte: Cornel Ungureanu); 3. Premiul Revistei “Dacia Literară”-Iaşi, la Concursul Naţional de Poezie “Nicolae Labiş”, Suceava, 1995 (preşedinte: Gheorghe Tomozei); 4. Menţiune Specială, la Concursul Naţional de Poezie “Ovidiu Hulea”, Aiud, 1996; 5. Premiul Revistei “Amfitrion”, la Festivalul Naţional de Poezie “Sensul Iubirii”, Turnu-Severin, 1996 (preşedinte: Cezar Ivănescu); 6. Premiul II, la Festivalul Naţional “Orfeu” de Poezie Ardeleană de după 1989, Cluj-Napoca, 1996 (preşedinţi: Petru Poantă şi Dumitru Cerna); 7. Menţiune II, la Festivalul Internaţional “Lucian Blaga”, Sebeş-Alba, 1997 (preşedinte: Anghel Dumbrăveanu); 8. Premiul I, la Festivalul Naţional de Poezie “Nichita Stănescu”, Timişoara, 2003 (preşedinte: Eugen Dorcescu; director: Paul Eugen Banciu); 9. Premiul Ziarului “Unirea” - Alba Iulia, la Festivalul Internaţional “Lucian Blaga”, Sebeş-Alba, 2003 (preşedinte: Aurel Pantea); 10. Premiul II, la Festivalul Internaţional de Creaţie Literară Religioasă “Lumină Lină”, Timişoara, 2004 (preşedinte: Aurel Turcuş); Premiu pentru pictură obţinut:
11. Premiul III - pictură (portretul lui Lucian Blaga - pictură în ulei - A4), la Festivalul Internaţional “Lucian Blaga”, Sebeş-Alba, 2004 (preşedinte: Aurel Pantea).
Profesii, preocupări literare şi culturale: - din anul 1997 - bibliotecară la Biblioteca Municipală Lugoj: din anul 2004 - membră în juriul Concursului de Poezie al Festivalului Internaţional “Lucian Blaga” Lugoj şi tehnoredactor (concepţie, grafică) al volumului festivalului; din anul 1993 - membră (redactor) a Societăţii Ziariştilor din România (SZR), Bucureşti; din anul 2001 - membră a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, Filiala Lugoj; între anii 1992 – 1994 - redactor / tehnoredactor la Ziarul “Drapelul” Lugoj; între anii 1994 – 1997 - redactor / secretar de redacţie la Ziarul “Lugojul” Lugoj; în anul 1997 - redactor şef adjunct la Societatea Culturală “LugojPress”, Ziarul “Actualitatea” Lugoj; din ianuarie 2004: - redactor / secretar general de redacţie la Revista “Banat” Lugoj şi membră a Cenaclului literar “Banat” Lugoj.
Website / Blog :
http://adriana_weimer@yahoo.com

Adriana Weimer + poezii

Sensul

Am învăţat să trecem prin timp
în tăcere,
cu ani povară,
cu întrebări nepuse,
purtând în ochi toate mările
într-o singură lacrimă scursă;

dar pe un drum neînceput,
uitat în memoria unui destin,
privirile se vor întoarce
şi vor găsi sensul.


Lumina

Din albul străzii,
prin ninsoarea de gânduri,
dintr-un ochi de fereastră,
într-un ochi de cuvânt
s-a deschis,
din afară înăuntru,
lumina.


Naştere

Poţi să te naşti,
înaintea naşterii tale,
prin ideea de tine
a părinţilor;

poţi să gândeşti,
înaintea gândirii tale,
prin puterea de inteligenţă
a materiei;

dar nu poţi privi,
înaintea privirii în tine,
prin ochiul străin
al cuvântului.


Profund

Cât zbor îngenunchează
în păsări
pentru aripi
ce nu pot zbura
de prea multă linişte
şi prea mult cer.

Cât înalt coboară
în munte
pentru stânci
ne nu pot rodi
de prea grea măreţie.

Câtă lumină se topeşte
pe buze
pentru naşterea
unui singur cuvânt
spre iubire.


Stare de spirit

Să depinzi de un DA,
de o stare de spirit străină ţie.

Îţi sprijini gândurile
pe clipa ce va veni pentru tine
sau nu
şi pleci din numele tău
şi numele tău
rămâne închis în dosare.

În câte feluri ţi-e dat să trăieşti.

Ţi se dă să alegi
dar nu ţi se dă să ştii
care drum
dintre bine şi rău
ţi-e destin.


Întru tine

Profund,
sentimentul de tine,
venirea ta aici,
în sufletul meu,
e o binecuvântare
a faptului că exişti,
că exist întru tine.


Un semn

Aştepţi un semn
de viaţă ori de moarte,
de iubire ori de nepăsare,
de aducere-aminte ori de uitare.

Aştepţi în tăcere un semn
şi răspunsul tăcerii
te cuprinde şi doare
şi însăşi tăcerea aşteaptă un semn
de tine ori de fiecare.


Conştiinţa de a fi

Conştiinţa de a fi în fiinţă,
conştiinţa de a deveni nefiinţă,
conştiinţa întregului, conştiinţa rotundă,
conştiinţa ascunsă, mută şi surdă,
conştiinţa de timp, de rău şi de bine,
conştiinţa de noi, de tine, de mine.

În câte feluri se poate rosti
eterna conştiinţă de a fi.


Şi stelele

Stelele mor de singurătate,
ca oamenii,
de prea multă lumină neluminată,
de prea multă umbră necălcată.

Stelele mor pe sărite,
ca oamenii,
din când în când,
câte una, câte unul, mai cad.


Curcubeu

Sfântă lumină topită-n curcubeu
în ochii cerului senin de după ploaie,
mi se rostesc cărările-n destin,
în ochi răsare-o ultimă văpaie.


Nerostire

Să iubim clipele
ce vin înspre noi din iubire;

să iertăm clipele
ce se duc dinspre noi
spre povara tăcerii eterne,
în nerostire.


Să fiu

Atât de mult aş vrea să vă fiu
o mare de lumină
într-un strop de cuvânt
şi o mare de suflet
într-un strop de lumină;

atât de mult aş vrea să vă fiu
o mare de suflet
într-un strop de cuvânt
şi un strop de cuvânt
într-o mare de suflet.


Ne întoarcem


Ne întoarcem spre noi
când ne pierdem în timp;

înlăuntrul clepsidrei plânsul e veşnic;

ne întoarcem spre doi
în fiece anotimp;

înlăuntrul iubirii cu suflet statornic.

Ne întoarcem mereu;
tu şi eu.


Artă

Simple comori
în cuvânt,
în culoare,
în sunet;

în priviri dăruire,
în suflet cărări,
în spirit nemurire.


Pentru drum

Ne pregătim sufletul
pentru drum
şi venim pe lume,
ne naştem în trup;

ne pregătim sufletul
pentru drumul vieţii,
prin spaţiu şi timp,
spre iubiri pământeşti;

ne pregătim trupul
pentru drumul sufletului
printre stele, în univers,
dincolo de spaţiu şi timp,
spre Necuprins,
spre infinita Iubire.


Clipa - Lumină

Sunt
mii de
ani-lumină
întreg
universul.

Eu,
doar o
clipă-lumină.


Timp

Dacă pot
să renasc
din clipă,
mă voi numi
timp.


Clipa

Iubesc clipa ce-a fost,
clipa-amintire;

detest clipa ce-a fost fără rost,
clipa-amăgire;

mă bucur de clipa ce-acum este,
clipa-poveste.

Câte clipe vor mai fi bucurie?
Cine să ştie?

Câte clipe vor mai fi poveste, amintire?

Clipa-destin?

Clipa-iubire?


Am adunat


E-atâta timp
în tot ce-am adunat
în gânduri,
în suflet,
în cuvinte
rostite sau nu,
rostuite-n secunde.

E-atâta cer
în tot ce-am înălţat
din gânduri,
din suflet,
din cuvinte
scrise sau nu,
înscrise-n destine.


Mărturie

Ne aşternem pe hârtie
suflet şi gând
pentru suflet şi gând
mărturie.


Ardere - Lumină

Lumânarea care arde sunt eu,
tu, sfeşnicul meu de argint.

Doar tu
îmi simţi arderea-lumină
cu fiecare lacrimă-ceară
ce curge spre tine.

Doar tu.


Dragostea

Mai presus de toate
e dragostea ce-ţi port;

singura în stare
să se măsoare cu munţii,
să cuprindă tot cerul,
să devină lumină.


Miezul clipei

Închis într-o viaţă,
precum miezul în nucă,
dulce-amar
de trăit să înveţi.

Miezul clipei să fii,
până când
adevărata lumină
îţi deschide seninul.

Fotografiile lui Adriana Weimer

 • Adăugare fotografii
 • Vizualizează Tot

Fişierele video ale lui Adriana Weimer

 • Adăugare fişiere video
 • Vizualizează Tot

Adriana Weimer's Blog

Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Societatea Enciclopedică a Banatului – Enciclopedia Banatului, volumul I: Literatura

Postat în Februarie 16, 2016 la 2:58pm 0 Comentarii

Ziua Culturii Române, simpozionul „Spiritualitatea română. Contribuţii bănăţene” şi lansarea volumului I – Literatura – a Enciclopediei Banatului, la Academia Română – Filiala Timişoara

Adriana Weimer

Academia Română – Filiala…

Continuare

Drumuri literare către Viena

Postat în Ianuarie 28, 2016 la 3:08pm 0 Comentarii

– Interviu cu scriitoarea şi jurnalista radio Veronica Balaj –

 

Adriana Weimer

 

Adriana Weimer: După lansări de carte în varii locuri ale lumii – spicuiesc doar câteva: în Elveţia (unde ai făcut  şi studii, la Universitatea din Neuchatel), la Bruxelles, în New York (de vreo 2-3 ori), Roma (de 2 ori: în 2005, cu romnaul Baltazara, tradus în italiană; în 2009, cu volumul Fuga nel…

Continuare

Colocviile Internaţionale ale Revistei de Cultură, Artă şi Civilizaţie „Reflex” din Reşiţa, la Herculane

Postat în Iulie 3, 2015 la 1:52pm 0 Comentarii

Colocviile Internaţionale ale Revistei de Cultură, Artă şi Civilizaţie „Reflex” din Reşiţa, la Herculane

 

– Ediţia a XV-a, aniversară, 2015, la Băile Herculane –

 

Adriana Weimer

 

Staţiunea Băile Herculane a găzduit, în perioada 17 – 20 iunie 2015, ediţia aniversară – cea de-a XV-a – a…

Continuare

Panou de comentarii (24 comentarii)

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

La 7:25pm on Februarie 13, 2014, Elisabeta Luşcan i-a dăruit utilizatorului Adriana Weimer un cadou...
Cadou
La mulţi ani!
La 9:31pm în Aprilie 3, 2013, Monica Rohan a spus...

Adriana, bun găsit! Ți-aș trimite „o surpriză”, numai că, n-am habar cum să atașez ceea ce mă gândeam să dezvălui înspre tine. Ce zici, mă ajuți? Normal că-i de bine!

Salutare! & toate doritele împliniri!

La 3:40pm on Februarie 13, 2012, Irina Lucia Mihalca i-a dăruit utilizatorului Adriana Weimer un cadou...
Cadou
La multi ani, sanatate, bucurii si impliniri!
La 9:50am on Februarie 13, 2012, Eva-Maria Salvanu i-a dăruit utilizatorului Adriana Weimer un cadou...
Cadou
La multi ani! Noi succese pa taram literar si sa ne incantati in continuare cu poezia d-voastra sensibila! Cu stima Eva-Maria Salvanu
La 9:45am on Februarie 13, 2012, ZINCA MARIUS IULIAN i-a dăruit utilizatorului Adriana Weimer un cadou...
Cadou
LA MULTI ANI!
La 1:53am în Ianuarie 30, 2012, Realitatea sursa/Source Field a spus...
La 4:11pm on Februarie 27, 2011, petru fagaras i-a dăruit utilizatorului Adriana Weimer un cadou...
Cadou
Cu prietenie!
La 8:25pm on Februarie 13, 2011, Elena Mititelu i-a dăruit utilizatorului Adriana Weimer un cadou...
Cadou
Să fiţi înconjurată numai de prieteni adevăraţi. LA MULŢI ANI! Elena
La 10:13am on Februarie 13, 2011, ZINCA MARIUS IULIAN i-a dăruit utilizatorului Adriana Weimer un cadou...
Cadou
LA MULTI ANI!
La 7:30pm on Decembrie 04, 2010, Ottilia Ardeleanu i-a dăruit utilizatorului Adriana Weimer un cadou...
Cadou
o seară frumoasă!

PollDaddy

 
 
 

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

 • Adăugare fişiere video
 • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor