Dirtu Raluca
 • Feminin
 • Bucuresti
 • România
Partajare pe Facebook
Partajare

Dirtu Raluca's Prieteni

 • Enache Alexandru Renato
 • Adrian Popescu
 • Gabriel Bota
 • Laurentiu Dumitru
 • Claudiu Bors
 • raul duche
 • Sara Blake
 • TREZIREA ACUM/AWAKENING NOW
 • REINTOARCEREA ACASA
 • Cocoana Ion
 • Ioan-Mihai Chiriac
 • petru fagaras
 • dumitru dragon
 • Emanuel Pope
 • Psyche
 

BINE ATI VENIT! <Raluca>

Informaţii pentru profil

Preocuparile tale artistice:
interesat de cultura
Despre mine :
-Studentă la Universitatea de Medicină si Farmacie "Carol Davila", Bucureşti
-Pasionată de lectură
Website / Blog :
http://reteaualiterara.ning.com/profile/DirtuRaluca

Stereotipii culturale negative în Europa

Ideea de stereotipie s-a manifestat atât in istorie, cât şi în alte domenii, încă din cele mai vechi timpuri, persistând până astăzi. Ea s-a amplificat şi a dezvoltat forme diverse, devenind astfel un aspect important al epocilor, care a influenţat concepţiile si relaţiile interculturale. Fiecare formă de guvernare care s-a impus în Europa sau în România, a încercat să elimine perpetuarea acestui fenomen, ce se manifestă la nivel psihologic. De cele mai multe ori, nu s-a reuşit diminuarea acestor acţiunii din pricina unor sisteme deficitare si a unor legi ce nu erau in concordanţă cu societatea şi cu relaţiile interumane ce se dezvoltau în cadrul ei. Astăzi, ne aflăm în faţa unui regim democratic, care impune reguli şi principii ce se pretind a fi in conformitate cu nevoile societăţii şi cu diversitatea de tipuri umane ce se regăseşte în ea, însă nu este suficient, pentru că adevărata putere se află în noi înşine şi în capabilitatea noastră de a analiza anumite aspecte ce ne influnţează atât de mult viaţa si comunicarea.

CE ESTE STEREOTIPIA?


Conform dicţionarelor şi cărţilor de specialitate, stereotipia este un automatism, o acţiune care se repetă, devenind banală. Dacă ar fi să analizăm din punct de vedere anatomic, stereotipia este o manifestare neurologică, un simptom al unor boli mintale, constând în repetarea automată de către bolnav a aceloraşi cuvinte sau gesturi. Am putea spune conform Dex-ului, că este chiar un sistem de reflexe condiţionate care se formează datorită repetării în aceeaşi succesiune a condiţiilor din mediul înconjurător.Astfel, ne dăm seamă că stereotipia în sine, indiferent de ce definiţie i-am atribui, este o reacţie negativă ce ne influenţează comportamentul, psihicul şi chiar personalitatea. Atât în literatură, cât şi în artă imaginea omului este una complexă. El este centrul acestui sistem în care trăim şi implicit, cea mai importantă componentă a lui. În fiecare om găsim „un sistem complex şi un izvor de diversitate” şi o multitudine de trăiri şi reacţii, ce se resfrâng direct sau indirect asupra mediului înconjurător. Din punct de vedere filozofic, în unele abordări ale semanticii se presupune că termenii generali funcţionează printr-o legătură iniţială cu un stereotip(uneori un prototip) sau un exemplu tipic al unei clase, în raport cu care alte exemple pot să difere în diferite moduri şi în grade diferite până la pierderea clasificării. În contexte etice şi politice, stereotipia constă în presupunerea că unele trăsături considerate adevărate pentru exemplele centrale ale unei clase se aplică tuturor membrilor acesteia.
În cadrul Uniunii Europene, termenul de „stereotipie” este similar cu cel de „discriminare”. Este un termen mult mai precis, iar gravitatea lui este menţionată în toate domeniile. Uniunea Europeană este o comunitate ce se caracterizează prin diversitate şi unitate. Deşi aceşti doi termeni nu sunt întotdeauna înţeleşi la adevărata lor intensitate, se încearcă stabilirea unor relaţii între statele membre ale Comunităţii prin elaborarea unor principii si drepturi care să fie accesibile tuturor ţărilor. Conform Principiului garantării drepturilor fundamentale, drepturile omului sunt inalienabile, imprescriptibile şi se exercită asupra oricărei persoane, indiferent de naţionalitate, religie, culoarea pielii etc.Uniunea Europeană încearcă prin acţiunile şi politicile sale să promoveze respectul pentru drepturile omului şi egalitatea între persoane şi să combată orice fel de discriminare.La nivel internaţional, aplicarea principiului egalităţii presupune, printre altele, absenţa unui statut privilegiat sau a dominaţiei unui stat membru asupra celorlalte.În cadrul sistemului legislativ al Uniunii Europene există mai multe principii care servesc ca bază pentru luarea deciziilor şi pentru buna funcţionare a legăturilor civice.

TIPOLOGIA STEREOTIPIEI
Trecând de la definiţie şi alunecând treptat spre exemple concrete, observăm prezenţa unor automatisme şi prejudecăţi în scrieri celebre ale unor scriitori la fel de celebri. Astfel, aceste exemple provin de la două categorii de scriitori: cei contemporani cu noi şi cei ce au existat cândva, astăzi rămânând în urmă doar scrierile lor.
Pornind la o mică analiză a acestor stereotipii, aflăm de la Horea Poenar că „ţara noastră e nevinovată şi neînţeleasă, guvernată de sentimentul superiorităţii, însoţit de amăgirea că nerealizarea acestei capacităţi se datorează alterităţii, care poartă întreaga culpă”, iar de aceste stereotipii suferă toate zonele: cultură, politică, presă, sport. Mentalitatea omului comun are anumite stereotipii caracteristice, care de cele mai multe ori sunt contradictorii: „românii sunt ospitalieri“, „harnici“, „inteligenţi“, dar în acelaşi timp „românii sunt hoţi“, „nu muncesc“, „sunt egoişti şi nu se ajută între ei“. Aceste preconcepţii există şi la nivelul identităţii de gen, multe din acestea fiind întreţinute de personalităţi ale culturii româneşti sau de figuri emblematice ale istoriei: Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare,Vlad Ţepeş etc.Tot în cadrul identităţii de gen se încadrează şi acest proces de vizibilă diferenţiere între abilităţile femeii şi cele ale bărbatului. Deşi în anumite epoci istorice statutul femeii nu era clar definit, importanţa femeii era totuşi recunoscută de către societatea din acele timpuri. Treptat, cultura a influenţat viaţa oamenilor, modificându-le modul de percepere şi ajutându-i să evolueze, însă statutul femeii a rămas inferior bărbatului. Această diferenţiere a fost susţinută (direct sau indirect) şi de Biserică şi dogme, care atribuiau femeii acel păcat originar, prin care moartea a intrat în om, făcându-l astfel muritor. Chiar şi astăzi, în acest secol al tehnologiei şi al informaţiei există persoane care încă susţin statutul inferior al femeii. Astfel, dacă ar fi să facem o succintă portretizare, femeia se realizează printr-o „iubire, un copil şi un cămin“, n-are ce căuta în politică, în vreme ce bărbatul trebuie să fie bărbat.
Tot în literatură, însă în critica poeziei eminesciene, există automatismul de a aprecia mai mult adjectivul decât substantivul din sintagma „poet naţional”.Naţionalismul eminescian este interpretat şi comentat pentru a legitima diferite aspecte ideologice.Aceste viziuni eminesciene nu aparţin cadrului literar şi trebuie resituate în contextul iniţial, în care pentru poetul naţional patriotismul nu este o stare trecătoare, ci un adevăr profund ce îi influenţează existenţa.El accentuează diferenţa dintre patriotism şi naţionalism : neamul este altceva decât poporul.Poporul este masa inidivzilor de aceeaşi origine etnică trăitori într-un anume moment istoric.Neamul este comunitatea supraistorică a tuturor generaţiilor trecute, prezente şi viitoare, de acelaşi „sânge” şi de aceeaşi „limbă”.Poporul este trecător iar neamul este veşnic.El nu este decât ipostaza prezentă a neamului, una din multiplele lui faze istorice.
Specific este ceea ce este diferit, altfel, propriu, dar nu demonstrezi asta judecându-i pe ceilalţi după o aparenţă nefondată. Sunt român pentru că am o formulă a existenţei care mă deosebeşte de a altor neamuri, pentru că în defăşurarea vieţii îmbrac alte forme, pentru că sunt unic şi diferit în acelaşi timp.
Sondajele de opinie realizate după perioada 1989, arată că imaginea românescă postdecembristă este încadrată într-un stereotipal „triunghi malefic” realizat prin unirea a trei segmente : credinţa, autoritate şi divertisment.O altă imagine „legendar stereotipă” , de astă dată fixată de străini, este „cea de locutori ai Ţării lui Dracula, figură ficţională ce ameninţă să vampirizeze fragila noastră identitate pe cale de a se reconstrui.”
Un remediu pentru combaterea ideilor preconcepute ce nu au la bază temeiuri reale şi nici valori morale, ar fi multiculturalismul.Acesta este una dintre etichetele principale pe care le poartă demersul amplu de „recuperare” a culturilor şi al relaţiilor interumane bazate pe apreciere, toleranţă şi valorificare.Multiculturalismul e o altă ideologie care se naşte din şi naşte, ea însăşi mai mult relativism.O întrebare importantă ar fi „De ce există difernţă, diversitate sau stereotipie?”.Un răspuns total la această întrebare este : „De vreme ce există atât de multe culturi şi subculturi, care gândesc şi trăiesc în felul lor, un singur adevăr absolut, universal nu are cum să existe.Aşadar, să celebrăm multiculturalismul în care fiecare are dreptate şi nimeni nu greşeşte!” – un răspuns lipsit de discriminare dar ce poate fi interpretat sub mai multe forme.
Deoarece am menţionat mai sus acestă noţiune de „multiculturalitate” , aş vrea să vă explic ce înţeleg eu prin acest termen. În primul rând un spaţiu vast cum este Europa implică o diversitate care cere înţelegerea, acceptarea şi recunoaşterea diferenţelor dintre indivizii din culturi diferite care interacţionează unii cu alţii împărţind acelaşi teritoriu.Acceptarea diversităţii este o dovadă de respect ce ne expune pe noi ca ţară şi ca popor altor culturi, altor mentalităţi diferite de identitatea noastră.A fi matur în contextul diversităţii înseamnă să nu acţionezi în detrimentul celuilalt conform unor reflexe care ar atenta la libertăţile celuilalt.
Unitatea în diversitate este cea mai complexă acţiune pe care oamenii o pot întreprinde în cadrul comunităţii.A-l accepta pe celălalt fără a-l raporta la propria ta persoană şi la propriile tale concepţii înseamnă a fi capabil să trăieşti într-o lume diversă, plină de oameni, trăiri şi sentimente, într-o lume plină de viaţă; o viaţă diferită de a mea şi a ta, dar la fel de importantă; o viaţă care se naşte din şi oferă viaţă.

PARTICULARITĂŢILE STEREOTIPIEI CA FORMĂ A CUNOAŞTERII SOCIALE
Stereotipiile etnice reprezintă o formă a categorizării sociale, însă diferă foarte mult de celelalte mijloace de percepţie socială, pentru că stereotipia afectează dezvoltarea unui statut social, precum şi integrarea în societate. Milton Rokeach susţine că stereotipia este o antiteză dintre gândirea „închisă” şi cea „deschisă”, ce se manifestă în acelaşi timp. Comparativ cu majoritatea altor categorii utilizate în procesul percepţiei persoanelor şi a relaţiilor sociale, stereotipiile se diferenţiază prin gradul mare de cuprindere a informaţiilor, oferind un portret într-un spaţiu multidimensional al persoanelor aparţinând categoriei respective. Altfel spus, informaţiile de conţinut ale stereotipiei acoperă mai toate aspectele personalităţii celor în cauză: temperamentul lor, moralitatea, talentele şi viciile tipice, viziunea asupra lumii etc.


„CIN’ S-ASEAMĂNĂ, S-ADUNĂ” –prejudecăţi ale popoarelor europene
Universalul este ceea ce ne uneşte pe toţi, indiferent de specificitatea noastră. Este ceva deasupra noastră, dar care vine totuşi dinăuntru. De multe ori, noi oamenii avem tendinţa să fim de accord cu anumite acţiuni ale unor popoare, care nu sunt tocmai morale sau corecte, dar le acceptăm cu bună ştiinţă sau pur şi simplu din teama de a ne impune punctul de vedere. Totuşi, stereotipiile şi automatismele nu fac din România o excepţie, pentru că şi alte state suferă de acestea... . Englezii pot fi un exemplu de „fixaţie mentală“. Viaţa lor e previzibilă, fără surprize şi plăceri, axată pe un „ultrapragmatism“ desăvârşit, fiind incapabili de „improvizaţie“, „risc“ şi acţiuni gratuite sau fără finalitate imediată. „Beţia“ şi „violenţa fizică“ sunt remediul de weekend în faţa „înstrăinării organizate“. La fel e şi cazul nemţilor, unde disciplina şi restricţiile „aleargă singure pe stradă şi au grijă să nu treacă pe roşu“. Imaginile naţionale sunt rareori mono-stereotipii, adică reduse la un singur element: „scoţian zgârcit”, ”francez iubăreţ”, „român ospitalier”etc. Acestea sunt cazuri limită, de reducţie extremă operată de mecanismul stereotipiei. Aici, trebuie să menţionăm observaţiile lui George Călinescu privitoare la specificitatea caracterelor naţionale: „Francezii sînt raţionalişti, germanii sînt idealişti, englezii pragmatici, ruşii mistici, orientalii fatalişti.[…] O cultură conţine în sine toate notele posibile, precum un individ toate notele caracterologice.Specificitatea nu e o notă unică, ci o notă cu precădere.” Stereotipiile etnice sunt prezente în întreaga noastră istorie, în diversele forme de expresie. Nu există fenomen social asemănător care să se manifeste cu atâta tenacitate de-a lungul epocilor istorice. Concepţiile împovărate de stereotipii şi prejudecăţi referitoare la străini sunt atât de răspândite în timp şi spaţiu, încât unii analişti aproape că le consideră o constantă „antropologică”.
PREJUDECĂŢI DESPRE EMIGRANŢI ŞI FENOMENUL MIGRAŢIEI
Multicultura înseamna coexistenţa în acelaşi teritoriu a unor grupuri etnice diverse.
Domeniul educaţiei oferă modalităţi pentru a gestiona coexistenţa între cultura majorităţii si cultura minorităţilor.Europa insăşi este teatrul unei revoluţii multietnice care obligă la căutarea de soluţii interculturale. Istoria fiecărei ţări prezintă acest tip de problemă şi fenomenul se extinde în spaţiu şi timp, intr-o dimensiune europeană. Comunitatea Europeană se vede nevoită, pe de o parte, să apere dialectele regionale ale minorităţilor, şi pe de altă parte, să garanteze respectul şi integrarea limbilor străine prioritare. Şcoala are un rol fundamental în acest sens. Şcoala este spaţiul învăţării pluralităţii culturale prin preţuirea diversităţii, a notei distincte aduse de cultura fiecărui actor social participant. Scopul acţiunii şcolii în optica interculturalităţii este educaţia pentru diversitate prin diversitate.
Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea că nu există valori superioare sau inferioare; există valori specifice care nu trebuie judecate pornind de la anumite criterii, ci preţuite prin aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culturi cu care vin în contact. În şcoală, direcţia concretă de aplicare a acestui principiu este moderarea orgoliului etnic al majorităţii şi întărirea încrederii în sine a minorităţii.
Existenţa unor idei preconcepute în mentalitatea cadrelor didactice este dăunătoare şi datorită faptului că , prin transfer, copiii sunt tentaţi să interiorizeze stereotipiile negative aplicate asupra lor şi să-şi refuze identitatea. Studiul lui Milner pe 100 de copii albi, 100 indieni şi 100 asiatici, între 5-8 ani, demonstrează acest refuz al propriei identităţi. Milner foloseşte tehnica păpuşilor introdusă de soţii Clerk în 1940:
„ce păpuşă arată ca şi tine? (pentru definirea identităţii)
„care păpuşi vă plac cel mai mult?” (preferinţă)
„care păpuşi reprezintă un om rău?” (stereotipul)
În cadrul Simpozionului “Generaţia Europeană- drepturi şi obligaţii”, care a avut loc în anul 2006 şi la care am avut onoarea să particip, am observat că unii din elevii cu care am discutat despre problema copiilor emigranţi, (deşi aveau aceeaşi vârstă cu mine) deveneau foarte reticenţi atunci când se discuta despre copii de alte naţionalităţi. Analizând răspunsurile lor, anumiţi profesori şi psihologi au ajuns la concluzia că aceste preconcepţii pe care le au unii elevi despre copii de alte naţionalităţi, sunt insuflate de părinţi, care îşi manifestă, probabil, antipatia faţă de anumite etnii în prezenţa copiilor lor.Astfel, ei devin uşor influenţabili şi pornesc pe un drum greşit în ceea ce priveşte dezvoltarea lor ca oameni, formarea personalităţii şi stabilirea unor relatii interculturale.Tot în acea perioadă Consiliul Europei în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului(L.A.D.O) a înfiinţat un program educativ menit să sprijine integrarea copiilor de altă naţionalitate în sistemul educaţional românesc. Lumea contemporană este o structură din ce în ce mai evident pluriculturală.
Sistemul românesc are, încă,o legislaţie deficitară în ceea ce priveşte integrarea copiilor emigranţi în sistemul nostru educaţional şi chiar în societatea noastră. Ceea ce ne lipseşte nouă este un sistem de legi care să fie în concordanţă cu normele Uniunii Europene şi implicit, cu nevoile noastre şi a celor care ne trec „pragul” ţării, împinşi de un destin crud.
Prin toleranţă şi respect vom reuşi să depăşim aceste bariere ale aparenţelor şi să pătrundem astfel în sufletul şi în profunzimea persoanei de lângă noi, fără să ne intereseze anumite criterii care nu îl definesc şi nu îl evidenţiază ca om.


BIBLIOGRAFIE

1.„DEX”- Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”
2.„DOOM” -Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”
3.„Dicţionar Universal al Limbii Române”- ediţia 2
4.„Mica Enciclopedie de Istorie Universală”- Marcel D.Popa, Horia Matei
5.„Oxford-Dicţionar de Filosofie”- Simion Blackburn
6.„Enciclopedia Uniunii Europene”- ediţia 3
7.„Sociologia Relaţiilor Etnice”- Istvan Horvath
8.„Istoria literaturii române de la origini până în prezent”- George Călinescu

Fotografiile lui Dirtu Raluca

 • Adăugare fotografii
 • Vizualizează Tot

Dirtu Raluca's Blog

La fel ca niciodata...

Postat în Ianuarie 19, 2013 la 11:00am 0 Comentarii

De câte ori m-am sfaramat

Si m-am întregit in fire,

De-atatea ori eu am simţit,

Cum pierd ceva din mine.

Nu ştiu daca te pierd pe tine,

Nu ştiu daca ma pierd pe mine,

Dar simt ca pierd ceva din noi

O vorba, un gând, un "amândoi".

O clipă vine iară

Si timpul stă in loc;

E clipa noastră dragă,

Iar timpul stă in loc.

Te văd privind la mine,

La fel ca altadata,

Iar chipul meu…

Continuare

Apa -simbol al vietii si al innoirii-

Postat în August 3, 2009 la 3:26pm 7 ComentariiApa este un element indispensabil vieţii. Este un factor ce întreţine existenţa noastră şi totodată un subiect dezbătut în multe domenii ale ştiinţei si nu numai, în concluzie un element vital.

Apa este un compus chimic al hidrogenului şi al oxigenului, fiind unul dintre cei mai importanţi solvenţi. Este una din substanţele cele mai răspândite pe Terra, formând hodrosfera, unul din învelişurile Pământului, cel mai important pentru întreţinerea vieţii. Apa se găseşte…
Continuare

Intrebari in cautare de raspunsuri…..

Postat în Iulie 12, 2009 la 12:30am 5 Comentarii

...Asa s-ar putea intitula ceea ce urmeaza sa va retina privirea fie si pentru o clipa... !!Vi s-a intamplat vreodata sa va puneti anumite intrebari despre niste lucruri care multora li s-ar parea lipsite de sens sau de raspunsuri? Eu sunt convinsa ca, da,ati facut asta si mai stiu ca orice intrebare are raspuns,orice mister poate fi deslusit si orice lucru bizar are sensul sau....in aceasta lume !

O sa incep cu o intrebare care sa zicem are… Continuare

Simbolistica religioasa din cele mai vechi timpuri si pana in prezent

Postat în Iulie 10, 2009 la 7:28pm 61 Comentarii

Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au confruntat cu notiunea de “credinta”. Chiar daca acest termen nu era bine definit in cultura lor spirituala, ei simteau necesitatea de a se increde in ceva, acel “ceva” fiind raspunzator pentru reusitele si esecurile lor. Astfel putem observa ca, in acel stadiu, oamenii nu simteau credinta ca pe o stare constanta, ci doar ca o explicatie ce le putea oferi raspunsuri, certitudini si lucruri materiale.CREDINTA IN ANTICHITATE

In… Continuare

OURANOUPOLIS -granita dintre monahismul atonit si lumea laica-

Postat în Iulie 10, 2009 la 7:00pm 1 Adaugă un comentariu

Ouranoupolis, oras cetate situat in Grecia de Nord este un taram binecuvantat, ce pare ca desparte doua lumi: lumea monahala si lumea laica.

La aproximativ 100 de kilometri de Salonic( Thesaloniki) incep sa se desprinda trei peninsule, precum niste brate: Kassandra, Sithonia si Agion Oros( Sfantul Munte Athos). Ouranoupolis este localitatea situata pe cea de-a treia peninsula si anume Muntele Athos( Agion Oros). El reprezinta o atractie turistica… Continuare

Panou de comentarii (20 comentarii)

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

La 12:15pm în Martie 8, 2012, GABRIEL CRISTINEL a spus...

La 8:12am on Martie 08, 2012, Constantin Grecu i-a dăruit utilizatorului Dirtu Raluca un cadou...
Cadou
LA MULŢI ANI!
La 9:57pm on Februarie 06, 2012, Realitatea sursa/Source Field i-a dăruit utilizatorului Dirtu Raluca un cadou...
Cadou
LA MULTI ANI FERICITI IN ANUL CHINEZESC AL DRAGONULUI DE APA ! reteaualiterara.ning.com/group/tao/forum/topics/la-multi-ani-fericiti-in-anul-chinezesc-al-dragonului-de-apa
La 9:55pm on Martie 08, 2011, petru fagaras i-a dăruit utilizatorului Dirtu Raluca un cadou...
Cadou
Adresa:http://lucianblaga-sebes.ning.com/
La 9:55pm on Martie 08, 2011, petru fagaras i-a dăruit utilizatorului Dirtu Raluca un cadou...
Cadou
La multi ani cu primavara si lumina in suflet! Te invit sa vizitezi Reteaua Cenaclului literar "Lucian Blaga", iar daca doresti sa te inscri, noi te vom primi cu mare drag!
La 9:44pm on Martie 08, 2011, Gelu Vlaşin i-a dăruit utilizatorului Dirtu Raluca un cadou...
Cadou
la multi ani !
La 3:10am on Iulie 04, 2010, Inner Holy Grail i-a dăruit utilizatorului Dirtu Raluca un cadou...
Cadou
o zi frumoasa !
La 3:09am în Iulie 4, 2010, Inner Holy Grail a spus...
o zi frumoasa !
vedeti articolul: Oricine va implanteaza un sistem de credinte este dusmanul dvs.
credinta,sinceritate, iubirea nu sunt cauze sau principii primordiale, ci efecte ale trezirii prin practica constientei !
http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii
La 3:47pm în Iunie 11, 2010, Constantin Grecu a spus...
FOARTE BUN MATERIALUL TĂU,CA FOND ŞI FORMĂ,CONŢINE FOARTE MULTE INFORMAŢII; ÎŢI FACE CINSTE ŞI ONOREAZĂ ŞCOALA UNDE EŞTI ELEVĂ!
La 7:20am în Iunie 11, 2010, Constantin Grecu a spus...
Raluca,atenţie mare,pe internet mai apar şi sadici!Chiar în aceste zile sunt arătate cazuri pe posturile TV!
La 7:16am on Iunie 11, 2010, Constantin Grecu i-a dăruit utilizatorului Dirtu Raluca un cadou...
Cadou
NOROC ŞI FERICIRE ÎN VIAŢĂ!
La 1:11am în Iunie 11, 2010, Moroz Cristian a spus...
...am uitat sa mentionez, toate sunt facute de subsemnatul!
Cu respect,
Cristian Moroz
La 12:58am în Iunie 11, 2010, Moroz Cristian a spus...
Multumesc de apreciere!!! Succes in cautarea adevarului. Cel adevarat!...
Cu respect,
Cristian Moroz
La 6:16am în Aprilie 2, 2010, TREZIREA ACUM/AWAKENING NOW a spus...
Sarbatori Fericite ! Happy Easter ! Paste Fericit !
La 5:11pm în Februarie 2, 2010, GABRIEL CRISTINEL a spus...
Multumesc pentru comentariu! O zi frumoasa!

La 10:10am în Septembrie 21, 2009, ioan lila a spus...
Si zici, domnisoara, ca esti numai in clasa a unsprezecea ?
La 5:32pm în Iulie 23, 2009, GABRIEL CRISTINEL a spus...

UN SFARSIT DE SAPTAMANA MINUNAT SA AI!!!
La 12:22am în Iulie 11, 2009, radoi stelian a spus...
bun venit in retea
La 1:18am în Iulie 10, 2009, Gelu Vlaşin a spus...
foarte interesant eseul tau, raluca. poate n-ar fi rau sa-l postezi si la sectiunea blog. apreciez oamenii care nu epateaza si care pot sa relativizeze cu aceiasi usurinta cu care se inalta deasupra lumii. simt ca tu faci parte dintr-o categorie aparte si cred ca prin simpla ta prezenta lumea in ansamblu ei poate deveni mai buna. in sensul valorizarii adevarate.
La 12:37am în Iulie 9, 2009, Gelu Vlaşin a spus...
bun venit in "retea", raluca !

Fişierele video ale lui Dirtu Raluca

 • Adăugare fişiere video
 • Vizualizează Tot

PollDaddy

 
 
 

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

 • Adăugare fişiere video
 • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor