Victor Cretu
 • Masculin
 • Cluj
 • România
Partajare pe Facebook
Partajare
 • Texte Postate pe Reţeaua literară
 • Fotografii
 • Albume foto
 • Fişiere video

Victor Cretu's Prieteni

 • Mirela Mihali
 • Mioara Băluţă
 • AGO.OTA
 • cazacu alexandru
 • Jose Martinez
 • Speo-lilium
 • GHINET Cosmin
 • Liviu MIron
 • emil marian
 • CRISTINA
 • Miulescu
 • Iuliana Toanca Craescu
 • DIVERBIUM CLUB
 • Corina Lazurean
 • Ideea Europeana

Cadouri primite (1)

De la Floarea Cărbune
 

Victor Cretu

Informaţii pentru profil

Preocuparile tale artistice:
promotor cultural, fotograf, pasionat de lectura
Despre mine :
Ma gandesc la Rosia Montana ! Ma gandesc la pericolul ce-l poate reprezenta pentru noi o firma care nu s-ar da in laturi de la orice, pentru a-si vedea aurul, argintul, uraniul, strontiul...etc, in desagi. Este vorba de un contract de exploatare "facut pe genunchi", cum se spune acuma....Nu conteaza galeriile romane, unice in lume....
Website / Blog :
http://salvati-rosiamontana.webs.com/

DAR...daca cineva ar aduce 5 MILIRDE in Romania....

Proiect al Proiectului de 5 MILIARDE

(for English version, please go down on this page)

Acesta este un proiect al unui proiect. De aceea il vom inbunatati continuu....

Cum ar trebui investiti in Romania 4 miliarde de la o firma care ar derula un proiect deosebit?

-S-ar putea construi sosele...

-Ar trebui inbunatatit invatamantul !

-Ar trebui insanatositit sistemul sanitar...

DAR...daca cineva ar aduce 5 MILIRDE in Romania,deruland un proiect sigur, de durata si serios? Un proiect care ar crea in zona 25.000 de locuri de munca? Un proiect care ar schimba viata unor oameni fara nici un orizont apropiat cu ceva care le-ar schimba viata pentru 50 ani...pentru 100 ani...pentru o vesnicie !

Deja avem din zona circa 6789 semnaturi pentru sustinerea proiectului. Aproape toti locuitorii zonei,circa 2.000, doresc sa participe la acest proiect. Proiectul se va intinde pe o perioada de 10 ani si va produce in zona circa 25.000 locuri de munca. Cu aproximatie, harta locurilor de munca ar fi cam asa: 23.000 de muncitori colaterali, 1.500 implicati direct, 300 in munca de coordonare, 150 in functii de conducere si derulare proiect si numai 50 consilieri ai firmei, care vor conduce indirect lucrarile, din tara de origine a firmei.

Costurile de ecologizare vor fi zero. Zona va fi curatata definitiv, dupa punerea proiectului in practica!

Proiectul 5 MILIARDE propune construirea , pe parcursul a 10 ani a unui numar de 10, pana la 50 bombe atomice de 10.000 Mtone (sau, 2.000 de fluierase de lemn/zi...) in zona, cu uraniul exploatat de aici ! Deja prin inglobarea uraniului in unitati tehnologice avansate, se demonstreaza dorinta de ecologizare si in acelasi timp se arata ca acele costuri ulterioare de ecologizare vor tinde spre zero! Dupa cum se arata in proiect timp de circa 10 ani, prin construirea acestor unitati tehnologice, populatia va continua exploatarea de uraniu si banii alocati de firma vor fi directionati catre Romania. Firma garanteaza lipsa tuturor riscurilor ce s-ar crea prin constructia acestor unitati tehnologice. Se vor folosi cele mai avansate si sigure tehnologii stiintifice! Zona se va dezvolta considerabil, atragand deasemenea si alte investitii colaterale.

Considerand ca proiectul va demara in 2010, se va termina in anul 2019, cand cele 10 sau 50 bombe de 10.000 de Mtone vor fi testate , in zona ! Dupa testare se va dovedi ca firma, de altfel, pe moment acuzata pe nedrept, a avut dreptate in ceea ce priveste ecologizarea: "Zona va fi curatita definitiv, dupa punerea proiectului in practica!" Scopul proiectului va fi astfel atins: atragerea a unei sume de 5 miliarde pentru Romania, crearea pe parcursul unei perioade de 10 ani a circa 25.000 de locuri de munca (chiar daca prin absurd, se vor crea pentru truditorii cu bratele din zona, numai 300 locuri de munca...), construirea unor unitati tehnologice de varf ale stiintei universale, testarea lor si ceea ce este si mai important pentru toata lumea (care s-a impotrivit, pe tot parcursul demararii proiectului....nu numim aici cele cateva ONG-uri ridicole...), costurile ecologizarii vor fi zero ! Zona va fi "curatita" pentru mai mult de 100 ani...pana la o vesnicie.

Se pare ca sunt si alti oameni interesati de acest proiect: i-ar interesa locurile de munca... dar acestea APARTIN ..Zonei...Nu se pune in discutie ! NUMAI CETATENII ZONEI, VOR AVEA ACEST AVANTAJ, PRIVILEGIU! S-ar putea face un referendum, eventual pentru cei aflati la cca 21 km in jur..."Nu ne intereseaza parerea celor aflati la o distanta de 100-120 Km distanta de noi. Stim ca toti cei aflati la o distanta mai mare de zona, nu sunt interesati de proiect, nu-i inteleg utilitatea (atatea locuri de munca), sau sunt invidiosi. Cu atat mai mult nu ne intereseaza parerea unor vecini, de peste gard !" - a declarat un inalt oficial al firmei.

Dorim sa pornim o discutie, asteptam aderarile voastre la acest proiect deosebit pentru Romania. Ne dam seama ca acest proiect nu va aduce bunastare numai pentru locuitorii din zona, ci este evident ca pentru toata patria noastra mult iubita! Inchipuitiva 5.000.000.000 impartiti la cei 23.000.000 locuitori(estimati in 2019)! Fiecare cetatean al Romaniei va primi cate 217,39 ! Consideram ca efortul deosebit al tuturor, si mai ales al locuitorilor zonei a meritat, cu aceasta ocazie multumindu-le de pe acum, pentru indarjirea cu care au luptat pentru demararea proiectului si inlaturarea tuturor micilor obstacole, care li s-au pus de-alungul anilor in fata !

" Luptam pentru pace cu toate armele ce le avem in dotare! "

Atentionare:
Acesta este un pamflet si deci, trebuie inteles ca atare !

The 5 billion Project !
Start building atomic bombs, only to create new jobs !


How should invest in Romania 4 billion to a company that would develop a special project?
-It could build roads ...
-Should healthy the education!
-Should increase the health system ... BUT ... if someone would bring 5 BILLION in Romania, a project scrolling secure, lasting and real? A project in the area would create 25,000 jobs? A project that would change the lives of people with no horizon closer to something that would change my life for 50 years ... for 100 years ... for forever!

We already have in the area around 6789 signatures to support the project. Almost all inhabitants of the area, about 2000, want to participate in this project. The project will stretch over a period of 10 years and will produce in the area about 25,000 jobs. The approximate map of jobs would be like this: 23,000 workers collateral, involved direct 1500, 300 in coordination work, 150 in leadership positions and ongoing project, and only 50 advisers of the company, which will indirectly work in the country home company.

Ecological costs will be zero. The area will be cleaned finally, after putting the project into practice!
The project proposes to build 5 billion, over 10 years of a number of 10, up to 50 atomic bombs Mtone of 10,000 (or 2,000 wooden goose / day ...) in the area, with uranium exploited here! Already include uranium units in advanced technology, it demonstrates the desire and greening at the same time show that the cost of subsequent greening will tend to zero! As shown in the project for about 10 years, by building these units, technology, population will continue exploitation of uranium and the money allocated by the company will be taken to Romania. The company guarantees the absence of risks could create construction of these units through technology. It will use the most advanced scientific technologies and secure! Area will grow considerably, and also attracting other investment collateral.

Considering that the project will begin in 2010, will end in 2019, when the 10 or 50 bombs 10,000 Mtone will be tested in the area! After the test will prove that the company, otherwise, the time unjustly accused, he was right in terms of greening: "The final will be cleaned, after putting the project into practice!" The project goal will be achieved: to attract an amount of 5 billion for Romania, creating a period of 10 years of about 25,000 jobs (even if the absurd, will create for truditorii arms in the area, only 300 jobs building units ...), technology of universal science, testing them and what is more important for everybody (against which, throughout the project starting here .... do not call those few NGOs links ridiculous ...), ecologizarii costs will be zero! The area will be "clean" for over 100 years until ... forever.

It seems that people are interested in this project and they would be interested by the jobs ... but they belong .. ... Area is not open! ONLY THE AREA CITIZENS, will have these advantages, privilege! It could be a referendum, possibly for those who were at about 21 km around ... "We are interested in the opinions at a distance of 100-120 km away from us. We know that everyone at a distance greater area are not interested in the project, not to understand the usefulness (both jobs), or be jealous. Moreover we are interested in your opinion of neighbors, over the fence! " - Said a high official of the company.

We want to start a discussion, expect your membership to this great project for Romania. We realize that this project will bring welfare for the inhabitants of the area, but it is obvious to everyone that our much beloved homeland! Inchipuitiva 5,000,000,000 divided at 23,000,000 inhabitants (estimated in 2019)! Every citizen of Romania will receive 217.39! We believe that great effort by all, especially the inhabitants of the area was worth, on this occasion Thanking them from now on with indarjirea who fought for the project and remove any small obstacles that were placed across the years before!

"We fight for peace with all the weapons you have equipped!”

Warning: This is a libel and therefore should be understood as such!

Fişierele video ale lui Victor Cretu

 • Adăugare fişiere video
 • Vizualizează Tot

Panou de comentarii (1 comentariu)

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

La 7:45am în Martie 21, 2013, Maria Vo a spus...

Va felicit, domnule Victor Cretu, pentru încercarea de a milita PENTRU ROȘIA MONTANA!...

 
 
 

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

 • Adăugare fişiere video
 • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor