Aurel Conţu's Blog (244)

Nicolae Bălcescu – O viaţă închinată unui vis frumos

 

                         “ …Bărbăţia şi credinţa, fraţi români…”

 

 

     Născut acum 191 de ani ( 29 iunie 1819 ), fiul unei familii modeste de boieri, luându-şi numele după mamă, studiază la Colegiu Sfântul Sava din Bucureşti, unde îşi descoperă pasiunea pentru istorie alături de Ion Ghica, sub îndrumarea unor profesori de excepţie, Florin Aaron şi Heliade Rădulescu, pasiune arzătoare, care avea să-l urmărească toată viaţa.…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 6, 2016 la 2:32am — Nu sunt comentarii

Clarificări

 

n-am nicio problemă să strivesc

gândacii sub talpă

îi urăsc

Pest repeller 1+1 gratis

este un mit

gândacul proliferează pe site-uri

forfoteşte prin case

sub perne

românul se naşte poet

doarme aşa cum îşi aşterne

unii gândaci se nasc asasini

alţii victime

sinnucigaşi

rătăciţi printre…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 5, 2016 la 7:54pm — Nu sunt comentarii

Socrate – între desfătările şi chinurile maeuticii

„ ... Ştiu că nu ştiu nimic, şi nici măcar asta nu ştiu...”

„ ... Nu ştiu, bărbaţi ai Atenei, cum veţi fi fost voi înduplecaţi de pârâtorii mei, însă eu, ascultându-i, mai că mi-am uitat de mine însumi, atât de convingător au vorbit ! Şi cu toate acestea, la drept vorbind, nu au spus nimic adevărat. De una însă m-am mirat mai mult ca de toate neadevărurile înşirate de ei: au spus că trebuie să vă temeţi de mine, să nu vă înşel, întrucât sunt primejdios în vorbire; în adevăr, nu le-a…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 5, 2016 la 6:25am — Nu sunt comentarii

George Bacovia – „ ... deschide clavirul şi cântă-mi ... ”

„ ... De-atâtea nopţi aud ploând / Aud materia plângâd ... ”

„ ... Dormeau adânc sicriele de plumb,

Şi flori de plumb şi funerar vestmânt -

Şi scârţâiau coroanele de plumb.

Dormea amorul meu de plumb

Pe flori de plumb, şi-am început să-l strig –

Stam singur lângă mort, şi era frig,

Şi-i atârnau aripile de plumb...”

( Plumb )

Venind parcă dintr-o lume de dincolo de timp, inaccesibilă muritorilor de rând fără tălmacirea ei într-o cheie apropiată…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 5, 2016 la 6:17am — Nu sunt comentarii

Marin Preda – “…Sunt fericit in nefericirea mea…”

 

     „... Moartea e un fenomen simplu în natură, numai oamenii îl fac înspăimântător. Vorbesc despre moartea naturală, care adesea e o dulce ispită. Înainte de a fi depus aici în această celulă, din care nu voi mai ieşi decât pentru a intra într-o captivitate perpetuă, în plimbările mele solitare pe la marginea oraşului, pe poteci, uitându-mă în jos şi privind pământul, un sentiment senin se insinua în sufletul meu, la început de dragoste pentru el, pământul negru, tăcut,…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 4, 2016 la 5:15pm — Nu sunt comentarii

Lev Tolstoi – Sonata Kreutzer

 

„ ... Eu însă, vă spun vouă că oricine se uită la o femeie, poftind-o, a şi preacurvit cu ea în inima lui... ”

( Matei, 5,28 )

 

          „... De ce atunci nu sunt fericită ? Este poate vina mea ? Cunosc toate cauzele durerii pe care o am în suflet. În primul rând mă întristează faptul că copii mei nu sunt fericiţi aşa cum aş fi dorit ; în schimb eu, în esenţă, sunt teribil de singură. Soţul meu nu îmi este…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 4, 2016 la 5:11pm — Nu sunt comentarii

Conspiraţii

 

din când în când mă amestec cu lumea

cu oamenii

îmi place să cred că aparţin acestei

specii

nimic însă nu pare să ne apropie

ei au ciocuri încovoiate

aripi

vorbim prin gesturi

mă tem de cei care nu gândesc

toţi ne temem

când ieşi de pe uşă

îţi asumi riscuri

nu ştii niciodată ce…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 4, 2016 la 2:31pm — 1 Comentariu

Nicolae Milescu – Spătarul un spion valah în solda Ţarului

 

„ ... Oraşul Beijing are în partea de miazăzi două ziduri de construcţie puternică şi se povesteşte că pe aceste ziduri pot alerga fără nicio piedică 12 călăreţi, atât sunt de late, căci între ziduri au turnat pământ de l-au bătătorit... Noaptea, în oraşul Beijing veghează străji pe ziduri şi pe uliţe, iar ziua străjuiesc în faţa porţilor enuci, care adună taxele de la toţi aceia care intră în oraş, însă de la străini nu iau nimic... În oraşul Beijinng puţine…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 4, 2016 la 6:31am — Nu sunt comentarii

William Cuthbert Faulkner – Zgomotul şi Furia

 

       „ Pentru mine, omul e întotdeauna învingător, chiar dacă-i grav rănit, 

muribund ”.

 

 „ ... Caddy m-a desprins şi ne-am strecurat pe acolo. Unchiul Maury a spus ca să nu ne vadă nimeni, aşa că mai bine să ne aplecăm când trecem, a spus Caddy. Aşa, vezi ! Ne-am tupilat şi am traversat grădina, până unde florile foşneau şi se întindeau spre noi. Pământul era tare. Ne-am suit pe gard, acolo unde grohăiau porcii.…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 4, 2016 la 6:13am — Nu sunt comentarii

O ideie greşită

 

Renunţarea la fereastra aceea derulantă, care oferea informaţii în timp real despre activitatea membrilor, a fost şi este o idee greşită ( în afara de Dominique Iordache şi Gelu Vlaşin, cei de pe frontispiciu sunt membii inactivi,  fără o implicare directă şi constantă în bunul mers al Reţelei ). Dacă vreţi o schimbare,  umblati la conţinut, la caliatea textelor, la disciplina postariilor, la filtrarea lor atentă înaintea apariţiei pe site şi nu în ultimul rând la…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 4, 2016 la 5:53am — Nu sunt comentarii

Niccolo Machiavelli, sempre presente!

 

“…Scopul scuză mijloacele…”

 

 

    Pe 26 iunie se împlineşte aproape jumătate de mileniu ( 483 de ani ) de la moartea lui Niccolo Machiaveli, diplomat, înalt funcţionar public, filozof şi scriitor italian, cunoscut ca fiind cel mai străluicit exponent al gândirii politice diabolice din specia zoon politikon ( « animalul politic » identificat cu mult înainte de către Aristotel ). Provenit dintr-o…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 4, 2016 la 4:56am — Nu sunt comentarii

Napoleon Bonaparte – al doilea şi ultimul Waterloo

 

     „ ... Mă trezesc cu mintea umplută de gânduri pentru tine. Portretul tău şi după amiaza intoxicantă ce am petrecut-o ieri împreună mi-au lăsat simţurile ameţite. Dulce, incomparabila Josephine, ce efect ciudat ai asupra inimii mele! Eşti supărată? Te simt eu oare tristă? Eşti îngrijorată?... Sufletul meu suspină cu tristeţe, şi nu va putea exista odihnă pentru iubitul tău, dar încă mai există adunat acolo ceva pentru mine când urmându-mi dorinţele profunde ce mă copleşesc,…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 4, 2016 la 4:48am — Nu sunt comentarii

Jean Jaques Rousseau – între libertatea individului şi suveranitatea poporullui

 

„...Omul s-a născut liber, dar pretutindeni este în lanţuri...”

 

   La 298 de ani de la naşterea sa ( 28 iunie 1712), Jean Jaques Rousseau, părintele Contractului social, pare să ne dojenească trist de dincolo, din umbra de nepătruns a Eternităţii. Eroul unei vieţi zbuciumate, tumultuoase, începând cu moartea mamei sale la naştere, urmată la numai şaisprezece ani distanţă de abandonul tatălui său,…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 3, 2016 la 9:46pm — Nu sunt comentarii

Gesturi


omul cu pipă şi pălărie
decupa ochii iubitei sale
fără nume
dintr-o fotografie
apoi îşi lăsa lacrimile
prin cele două găuri
în jos
peste-o scrisoare nescrisă
fără adresă
şi fără timbru
pe dos

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 3, 2016 la 9:25pm — Nu sunt comentarii

Dintr-un jurnal


noaptea m-a prins într-o gară
pe un peron
aşteptând
să iau către tine
un gând

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 3, 2016 la 9:23pm — Nu sunt comentarii

Jubilaţia minţii


cine mi-a dat ochii înaintea
gândului
să fiu eu însumi martorul
propriei mele
deziluzii

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 3, 2016 la 9:21pm — Nu sunt comentarii

Rug[ciune


ia-mi
Doamne
ochii aceştia
deschişi către lume
şi lasă-mi slobozi ochii minţii
în care ai picurat nemurirea
atunci când eram doar şarpe
ia-mi
Doamne
bolovanul acesta
din cale
şi lasă-mă singur
ca o pasăre
pe ţărmurile Atlantidei

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 3, 2016 la 9:17pm — Nu sunt comentarii

Definiţie


ştii
domnule
îmi zice doamna
Himeră
punându-şi proteza dentară
pe noptieră
poezia e ca o petală
de floare
pe care s-a aşezat
un fluture
nespălat pe picioare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 3, 2016 la 9:14pm — Nu sunt comentarii

Stare

 

o frunză galbenă păşeşte

pe  ultimul drum

se clatină

îşi vede sfârşitul cu ochii

toamna se moare în vii

în codrii

e plină lumea de frunze

căzute

suntem mereu nervoşi

şi grabiţi

călcăm fără strângeri de inimă

peste cadavre

ne-am pierdut sufletele

nu mai avem vreme să plângem

timpul…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 3, 2016 la 7:30pm — Nu sunt comentarii

Ion Neculce – Un „răzăş” care scrie cu inima

     „... O samă de cuvinte ce suntu adudzite din om în om, de oameni vechi şi bătrâni, şi în letopiseţu nu sunt scrise, ce s-au scris aice, după domnia lui Ştefăniţă-vodă, înaintea domniii Dabijii-vodă. Deci cine va ceti şi le va crede, bine va fi, iar cine nu le va crede, iară va fi bine; cine precum îi va fi voia, aşa va face...” scrie Ion Neculce în deschiderea Letopiseţului povestind anecdotic 42 de legende despre Ştefan-vodă cel Bun, Bogdan-vodă, Petru-vodă Rareş,…

Continuare

Adăugat de Aurel Conţu la Ianuarie 3, 2016 la 7:25pm — Nu sunt comentarii

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor