Sitar-Taut Daniela's Blog (17)

„Literatura de sertar […] am distrus-o la plecare, pentru cǎ erau lucruri foarte periculoase”

Recenta carte a Teresiei Bolchiș-Tǎtaru, La vânǎtoare de oameni (Editura Galaxia Gutemberg, 2011) continuǎ seria scrierilor memorialistice iniţiate prin volumele Liceu, cimitir al tinereţii mele (Editura Gutinul, 1998, vol. I, Premiul LiterArt XXI, Asociația Internațională a Scriitorilor și Oamenilor de Artă Români, Atlanta, Georgia) și Anii noștri de școalǎ. Sovietizarea 1948-1956 (Criterion Publishing, 2003, vol. II), ce reflectǎ realitǎţi…

Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Octombrie 10, 2011 la 6:03pm — Nu sunt comentarii

În dialog: Daniela Sitar-Tǎut – Teresia B. Tǎtaru „Tu așa ești. Ca un baltag.”

Daniela Sitar-Tǎut: Doamnǎ Teresia Bolchiș-Tǎtaru, referindu-vǎ la perioada antedecembristǎ din viaţa Dvs., mǎrturiseaţi: „M-am retras în știinţǎ, refugiindu-mǎ din faţa «realismului socialist» și a «artei cu tendinţǎ», a «marilor realizǎri comuniste», abandonând literatura timp de 20 de ani, deși din copilǎria mea mi-am dorit sǎ mǎ fac… «sǎ spun povești»”. Înainte de a avea acces la cǎrţile Dvs. de beletristicǎ, îmi eraţi familiarǎ prin intermediul celor de botanicǎ. Tatǎl meu,…

Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Octombrie 10, 2011 la 6:02pm — 1 Comentariu

„Eu fur, tu furi, el fură”

Analizând în urmă cu ceva luni ImpostURA, remarcam faptul că Marius Ghilezan este un ins cerebral ce nu ne servește elitist lecţii de conduitǎ, nu pozeazǎ în puericultor etic și nici nu mitraliază intransigent abaterile de la moralǎ ale românimii. Preocupat de mecanismele de propagare ale furtișagului, mitomaniei, manipulǎrii, plagiatului și mistificǎrii de pe la noi încearcă, prin incursiuni sociologice, istorice, semantice, folclorice sau exemple recrutate din actualitatea imediată să pună în… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Iunie 21, 2011 la 9:28pm — 1 Comentariu

Emil Cioran: „Noi, românii suntem toţi nişte rataţi. Asta e originalitatea noastră…”

Receptarea unui autor prin prisma unidirecţionalǎ a eului sǎu biografic este una deficitarǎ, dupǎ cum interpretarea acestuia fǎcând apel doar la instrumentarul sǎu confesional literar restrânge, trunchiant, seria semnificaţiilor. În ambele cazuri putem însǎ avea de-a face cu mǎști identitare, camuflǎri situaţionale sau „deghizǎri”, voluntare sau nu ale sinelui scriptural. Mărturiile directe, interviurile, notele diaristice, memoriile, autobiografiile constituie pârghii înspre comprehensiunea… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Iunie 21, 2011 la 9:26pm — Nu sunt comentarii

Ion Zubaşcu -„Cred în poezie ca supremă ştiinţă a vieţii”

L-am întâlnit pe Ion Zubaşcu doar de câteva ori. Îi cunoşteam, parţial, activitatea publicistică, precum şi unele aspecte biografice, prin intermediul simpozioanelor victimelor comunismului de la Sighet. La fel şi vocea, care-mi era familiară, deşi iniţial nu ştiam de unde. Ulterior am asociat-o audiţiilor de joi, de cu-mult-înainte de Revoluţie, când ai mei ascultau Cenaclul Flacăra. Am stat o singură dată mai mult de vorbă, la o manifestare Poesis din anul 20099. Am fost fascinată… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Iunie 18, 2011 la 2:25pm — 4 Comentarii

„La aşa ceva mă pricep: să cârtesc, să critic, să atac, să strâmb din nas”

În data de 2 octombrie 2010 Paul Goma a împlinit 75 de ani, ultimii 32 petrecându-i în exil. Presa din ţară a fost relativ amnezică în relevarea evenimentului. O merituasă iniţiativă comemorativă îi aparţine neobositei Flori Bălănescu, îngrijitoarea cărţii Paul Goma 75 – dosarul unei iubiri târzii (Eagle Publishing House), la care n-am avut încă acces. Academia de Ştiinte a Moldovei din Chişinău a organizat o conferinţă ştiinţifică despre opera acestuia, iar revista Institutului de Filologie,… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Iunie 17, 2011 la 9:07pm — 3 Comentarii

Exilul autohton văzut de imigranţi, români şi românişti

A vorbi și mai ales a scrie despre exil a devenit un fel de modǎ în România ultimelor decenii. Şi nu mǎ refer aici la valorificarea scriitorilor și oamenilor de culturǎ aparţinǎtori diasporei, prin editarea, aproape exhaustivǎ a operelor lor, ci la pleiada de exegeţi care, fǎrǎ a fi trǎit într-o comunitate din afara ţǎrii, fǎrǎ a avea un contact direct cu exponenţii exilului și mai ales fǎrǎ abilitatea empaticǎ de a traduce psihologia exilatului, dezvoltând chiar o urǎ, patologicǎ, faţǎ de cei… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Iunie 3, 2011 la 8:51pm — 1 Comentariu

Cultura românǎ în Slovacia: de la Nicolaus Olahus la Mircea Eliade

Cartea doamnei Libuša Vajdová Rumunská literatúra v slovenskej kultúre (1890-1990) /Receptarea literaturii române în Slovacia între 1890 şi 1990, publicată în anul 2000 la Bratislava, de către Academia Slovacă de Ştiinţe, în cadrul colecţiei „Stručné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku” (Scurtǎ istorie a traducerilor literare din Slovacia) constituie o lucrare de pionierat, fiind primul studiu sintetic ce valorificǎ procesul de difuzare/traducere/receptare a scriitorilor și oamenilor de… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Mai 7, 2011 la 9:43pm — Nu sunt comentarii

Il faut vivre pour manger, non pas manger pour vivre

Nu sunt o bucǎtǎreasǎ-bucǎtǎreasǎ. Şi nici la vinuri nu mǎ pricep. Gǎtesc rar meniuri sofisticate, mai în joacǎ, iar sarmale și plǎcinte - doar la cererea gurmanzilor familiali. Covrigeii mei sǎraţi din liceu erau digeraţi de tata, pentru a nu mǎ descuraja și de cǎţelușa-mi cleptomanǎ și alcoolicǎ. Prefer așadar sǎ iau un pui fript de la Tesco și sǎ-l așez lângǎ-o salatǎ… Asta, spre deosebire de fratele meu, care pǎzește 8 ore ciorba de burtǎ sau moșmondește feluri felurite de… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Mai 7, 2011 la 9:42pm — Nu sunt comentarii

Horia Bǎdescu - poet al tǎcerii

Cartea de vizitǎ a omului de culturǎ Horia Bǎdescu este luxuriantǎ. Poet, prozator, eseist, jurnalist, doctor în filologie, laureat al Premiului Academiei Române și al Premiului European de poezie francofonǎ „Leopold Sedar Sengor”, membru de onoare al Academiei Francofone și al Uniunii Poeţilor Francofoni, scriitor tradus în Bulgaria, Macedonia, Spania, Vietnam, echinoxist fondator, director al ICR Paris vreme de câţiva ani, scriitorul publicǎ în Franţa și Belgia volume care se tipǎresc… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Martie 21, 2011 la 11:29pm — 8 Comentarii

Ţǎranca urbanǎ: „Am pretenţia cǎ sunt orǎșeancǎ, dar nu și cucoanǎ”

Romanul lui Dan Lungu, Sînt o babǎ comunistǎ, apǎrut la Editura Polirom în anul 2oo7, deși este o scriere facilǎ, de-al doilea-treilea sertar, are parte de un succes internaţional, fiind tradus în mai multe limbi, ba și beneficiazǎ de o transpunere cinematograficǎ. Titlul, bine gândit, incitǎ la lecturǎ și ne-am aștepta la o odisee a vreunei foste activiste de partid sau nomenclaturiste care sǎ-și rememoreze anii de glorie din regimul antedecembrist. Protagonista însǎ, Emilia Apostoae, este o… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Februarie 28, 2011 la 11:07pm — 5 Comentarii

Ion HOBANA: Anticipaţia ieri şi azi

Ion HOBANA: Anticipaţia ieri şi aziNu mai există îndoieli astăzi că numele Domnului Ion Hobana a devenit similar cu acela al anticipaţiei româneşti, printr-o viaţă depusă în slujba valorificării şi recunoaşterii acestui fenomen. Şi nu numai! Exeget, teoretician al literaturii SF, traducător, antologator, autor de volume de anticipaţie, ufolog, Domnia-Sa a intrat în istoria literaturii române şi printr-un act de pionierat, elaborând prima lucrare de licenţă despre Science-fiction, al… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Februarie 23, 2011 la 6:16pm — 1 Comentariu

Cameleoni, șerpi, nǎpârci și alte târât-Uri - impostURA, Marius Ghilezan

Românul se lamenteazǎ. Polemizeazǎ. Vocifereazǎ. Acuzǎ forurile mondiale de discriminare. Suferǎ de mania persecuţiei. Reproșeazǎ mumei cǎ l-a fǎcut valah, și nu englez. Dǎ vina pe alţii. E mai preocupat de capra vecinului decât de soarta dobitoacelor proprii. Se-ntreabǎ, retoric de cele mai multe ori, care este cauza acestei perpetue tranziţii a neamului nostru. Şi se complace așteptând Marea Schimbare… Așa cum pe vremuri spera cǎ venirea americanilor va rezolva Totul. Unul dintre autorii… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Februarie 19, 2011 la 9:50pm — 12 Comentarii

Vocaţia trădării: de la hiclenie la delaţiune

Mircea Bălan pare a fi preocupat de subiectele tabuizante legate de componenta etică şi comportamentală a neamului nostru, denunţând clişeele şi ipostazele festiviste prezente în manualele şcolare sau în mentalul colectiv. Istoriile lui, fie că e vorba de cea a beţiei, fie de avatarurile trădării propun o altă receptare a trecutului, privit deseori prin prisma aspectelor depreciative, ţinute sub tăcere până acum sau amintite lapidar. Demersul, salutar de altfel, nu este lipsit de capcane în…

Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Ianuarie 28, 2011 la 6:14pm — 1 Comentariu

Ioana Pârvulescu, Despre Mit-ic(i), miticisme şi părintele lor

Eseul Ioanei Pârvulescu, În Ţara Miticilor. De şapte ori Caragiale, apărut la Editura Humanitas, în anul 2007 constituie încă o pledoarie pentru actualitatea clasicului care pare a fi contemporan cu noi, dar nu cu cei cărora le aparţinea din punct de vedere cronologic. Textul, problematizant, atinge locurile comune, clişeele care au însoţit diacronic receptarea critică a dramaturgului, stabileşte confluenţe între personajele lui Caragiale şi cele din literatura universală, dar…

Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Ianuarie 28, 2011 la 5:15pm — Nu sunt comentarii

Florin Manolescu, Mentaliştii

Volumul de proze al lui Florin Manolescu, Mentaliştii (Cartea Românească, 2009) continuă seria de naraţiuni fantastice din Misterul camerei închise (Editura Humanitas, 2002), aspect vizibil atât prin titlul secund al cărţilor, Nouă povestiri incredibile, respectiv Alte nouă povestiri incredibile, cât şi prin reluarea unor personaje sau remedierea unor situaţii, cum este cazul textelor Revanşa şi Saliera care-i oferă profesorului Otto Flamm posibilitatea de-a atenua afrontul făcut de… Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Noiembrie 13, 2010 la 5:18pm — Nu sunt comentarii

Augustin Buzura, Raport asupra singuratatii

După o tăcere epică de aproape un deceniu de la ultimul său roman, Recviem pentru nebuni şi bestii, perioadă în care autorul a abordat formula confesivă, memorialistică, dar şi cea eseistică, Augustin Buzura revine în peisajul editorial cu un nou tom, Raport asupra…

Continuare

Adăugat de Sitar-Taut Daniela la Noiembrie 12, 2010 la 4:43pm — 2 Comentarii

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor