Blogul lui Vasile(Marius)Gîrniță -- Arhiva Mai 2011 (28)

Despre iubire

 

Nedesăvârșit mă cunosc pe mine

în taina cărnii

și în cunoașterea mea incompletă.

Neterminați sunt îngerii

și oamenii,

vă zic!

Însă nouă ne-a fost dată iubirea,

pentru a înălța ființa

în speranță și credință.

Trupurile le vom arde pe rând

pe ruguri mari

în fața mirării lumii,

pierzându-le înainte de timpuri.

Iubirea fiind privirea

cea spre străfund

a ființelor și lucrurilor,

în marea taină a… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 31, 2011 la 10:42pm — Nu sunt comentarii

Răscruce de gând
Insular, gândul meu
începuse să se topească
în toate cele din jur
și să curgă în hohote,
așa ca niciodată.
Mă obliga, uneori, să se culce
peste morți ca peste cei vii
și să renunț la mine,
îmi zicea,
să rămân fără umbră,
fără plângere sau râdere.
Să mă curăț de mine,
cum arborii de frunze, toamna,
în anotimpul trist și-mbelșugat.
Așa că disprețuitor
mă plângea gândul meu,
fără a mă putea înțelege.

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 30, 2011 la 7:46pm — Nu sunt comentarii

BatereBate inima, vinovată piatră,

din aceeaș materie ne terminată,

cu viața, doar, până la terminare

și în rest rocă ne simțitoare.

Cu geometria mereu schimbătoare

știu că uneori mă doare,

din trăirea cea trăitoare

cu sângele amestecată

într-un fel de stare,

sentimentală, prin venele mele călătoare.

Nu o simt în mișcare

dar mă doare,

nu o văd în culoare

fiind, de întuneric,

în pieptul meu ocrotitoare.

Dar știu că vreau…

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 29, 2011 la 8:14pm — Nu sunt comentarii

De metamorfozăUneori ne aducem aminte
că suntem doar lină decădere,
descriind largi serpentine
și rănind, uneori, iremediabil proximitatea.
Cum florile de tei,
încântă și înebunesc, aerul, pe alei.
Ar trebui să fim
doar stări de spirit
și gândurile noastre materie primordială,
închizând trăirile în trupuri muritoare.
Căzute întru fecunditate
la marginea aleilor nemaiumblate.

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 29, 2011 la 5:54pm — Nu sunt comentarii

suflet indepartat

Ca să-mi văd viața mai bine

m-am îndepărtat de mine,

c-o lungime de mirare

fără urmă de-ntrebare.Viața mea reânviată

cărnii mele i-o dau toată,

să mă doară vindecat

tot trecutu-ndepărtat.

Ca o fructă-adânc mușcată

de o gură-nfometată,

de inimă nesecată.Îndurător, îmi fac gândul

să-mi cutreiere pământul

și să ridic mânăstire,

doar, odată, la trei zile.În taina pământului,

cu aripa gândului,… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 29, 2011 la 2:53am — Nu sunt comentarii

Întrebarea Sfinxului


Un os, de suflet,
zăcea în pustie
și era scris pe dinăuntru
cu hieroglife,
iar pe dinafară
cu trecerea timpului.
Veneau mulți pentru a se minuna,
cum se scrie el singur,
numai, cu trecerea timpului.
Doar cei foarte curajoși
se încumetau să-l atingă,
pentru că, uneori, la plecare
deveneau un fel de sfincși.
Întrebându-se care dintre lumi
trebuie păzită.

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 26, 2011 la 10:08pm — Nu sunt comentarii

Dincolo de cuvinteTrăiesc în patria văzului meu
dimpreună cu tot ce mă-nconjoară
și este revelat vederii mele.
Aici doar ochii îmi pot călătorii,
spre extremitatea culorilor.
Necuvântate culori,
dincolo de puterea rostirii lor
prin cuvânt.
Și nu e nimic să se împotrivească
puterii ochiului meu,
numai lumina, ca un călău.
De aceea nu pot spune nimic
despre lumină,
numai despre cuprinderea
ochiului meu.

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 26, 2011 la 10:06pm — Nu sunt comentarii

Sunt viu

Mi-e albastră și-naltă trăirea

cu cerul sunt vecin în zbor înalt

și vulturii îmi pironesc încremenirea,

pe după piscurile de bazalt.

Peste câmpii, din luturile, fumegânde

îmi înalț caii, herghelii sirepe,

bătând, cum inimi bat în piepturi,

copitele pe-ntinse stepe.

Tăcut mă vărs, înfrigurat, cu noaptea

în zburători sub stele boreale

și mărturie pun doar cu visarea

de adâncimile astrale.

Apoi trezit de soare dimineața

cu… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 24, 2011 la 5:04pm — Nu sunt comentarii

Galateea nu mai vineSe prelingea pe sub ruine timpul,
cârpit în grabă, uneori,
când se rupea printre ruine.
Am fost, cândva,
să naștem sori.
Armuri de suflet, cu vechime,
se răspândeau în patru zări
să lupte-n neagră-ntunecime.
Dar ne-am pierdut
în căutări
și în credințele păgâne,
deci Galateea a întârziat
și nu mai vine.
Doar timpul,
se zdrobește prin ruine.

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 23, 2011 la 7:45pm — Nu sunt comentarii

Memento

 


Se rupe-n pieptul meu
un cânt sublim,
e despre-adâncul cer
cu ochi marin
și despre magica, adânca, revărsare
a-ntregii firi
peste pământ și mare.
Când timpul, parcă,
leneș se întinde,
să izbucnească iară
din secunde.

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 22, 2011 la 11:31pm — Nu sunt comentarii

Lină ridicareÎncă dormind mă ridicam

din lut, aburind.

Mă ridicam ca din uitare,

ca din funduri de mare,

scuturând în spasme

adâncimile abisale,

ne cristalizate în visare.

Va fi o ridicare dintr-o zi

fără soare,

nesfârșit de dureroasă și lungă,

adânc străpunsă

de sulița privirii-ntrebătoare.

Mă revărsam în lină ridicare,

peste cenușa întâmplărilor fugare.

Ca un potop

sau ca o mare,

cuprinzând țărmurile,… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 22, 2011 la 6:32pm — 2 Comentarii

Un timp al iubirii

Te caut cu mâinile neadormite

și-ți pângăresc taina sfântă,

a trupului tău de femeie. 

Nu te mai respir decât pe tine

în doze repetate,

pentru a prelungi starea de visare

peste trezirea concretă.

În dulce durere

ne frământăm lutul,

aburind de fericire

și de dorința de a da chip iubirii.

Pierdut în chemare te caut,

până când căutarea

nu mai are loc, de căutare în căutare.

Doar sentimentele vârtej nebun… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 21, 2011 la 12:30am — Nu sunt comentarii

Mai murindSufletul mi-a fugit
pe cărări ne umblate,
spre soare răsare.
Rătăcind, siderat de mirare,
printre săgețile lui de soare.
Mai mult ca oricând durerea mă doare,
adânc scăldând în mine
armele-i, de întunericuri, ucigătoare.
Și gol fără suflet
mă întind peste chemare,
în așteptarea vieții viitoare.

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 18, 2011 la 6:08pm — Nu sunt comentarii

Cuvântul legii

 

Totul a fost făcut de la cuvânt,

închegându-se zările necuprinse

până dincolo de orice lege a cunoașterii.Pășea prin univers

clădind statornicia,

din șapte ori câte șapte

jerbe incandescente

se supuneau pasului său.

Sunând a facere

se răzvrăteau sferele,

iscate din neanturi.

În grozav urlet, peste putere,

se zbătea necuprinsul

pentru a naște,

sub puterea cuvântului,

ceea ce avea să-l locuiască.… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 17, 2011 la 9:59pm — 1 Comentariu

MementoVăd cum cuvintele trecând în zbor

lasă în urmă

mirosul frazelor, vii, din rostire.

Cu inimi bătând

în fiecare-nșiruire de cuvinte,

clădind sacrul incantației din vorbire.Doar din cuvintele vechi

se mai revarsă mitul,

adăpător al conștiințelor

și oglindă.

Zvon tăcut și ne înțeles

ridicând peste mirarea noastră,

numai atunci când cuvintele

sunt prea grele, în plângeri ne rostite.Iar într-un târziu

când… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 16, 2011 la 11:31pm — Nu sunt comentarii

Doar trecere

 

Iată e noapte

peste gândul meu barbar,

lipsesc doar stelele

care să-mi spună adâncimea

și mă dezbrac din nou de mine,

în al vieții vestiar,

să scot molozul

clipei care vine.În mine mă închid

ca-ntr-un coșciug,

ne așteptând durerea

să mai vină.

Mă dăruiesc vederii

așa cum sunt,

cum cerul oglindindu-se-n lumină.Doar înăuntrul meu

sângele mă mai trădează,

urlând ca o fiară

în… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 16, 2011 la 12:00am — Nu sunt comentarii

ElegieCe păcat că nu pot trăi

decât în realitatea concretă,

a existenței mele.

Că imaginația mea

ia forme bizare,

în zboruri frânte,

peste pietre și ființe

închipuind stări și trăiri verosimile.

De aceea vremea

îmi este trunchiată

și mereu pe fugă.

Cuprind zările

mai îmbrățișând totul,

fără deosebire

și mă dor toate priveliștile,

pe care știu că n-am să le deranjez

nici măcar cu prezența.

De aceea mă las… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 14, 2011 la 9:55pm — Nu sunt comentarii

De după

Înăuntrul trupului omenesc

este adâncul,

care vine din urmă

și se întinde cum coada unei comete,

se poate întinde.

Peste ne cunoscutele hăuri,

cu timpul născându-se zadarnic

în infinitul orb

al ne cunoașterii absolute.

Scânteie peste ape,

sămânță crescând.

Trup de zeu,

murind în trup.

Înăuntru și mai pe apoi,

ochi privind pe după ochi.

Mirare divină înfiptă în carne,

os plăpând

sprijinind templul… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 12, 2011 la 11:01pm — Nu sunt comentarii

Timpul mirării

Timpul mirăriiȘi iată cum ochiul

a fost săgetat de vedere,

încă de la facerea lumii, cunoscute.

Iar sprijinirea

a născocit coloanele,

ca niște umeri înalți,

mult peste înțelegerea noastră.

Nimic, din ceea ce știm,

nu s-a cunoscut până astăzi

și va trebui

să le știm rostui din nou,

cu fiecare mirare.

Pentru că timpul

va trece foarte greu,

colmatând totul.

Și nu va mai rămâne

decât jertfa,

ne… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 12, 2011 la 9:41pm — Nu sunt comentarii

Psalm ales

Nu pot afirma, cu exactitate, nimic,

pentru că nu știu dacă și când

negația mă va condamna la moarte.

În sensul cel mai strict,

cu putință.

Și nu mă tem,

decât de miraculoasa locuire

a morții.

Pentru că din și dinspre ea

nu se vede nimic,

nu răzbate nimic.

Este ermeticul desăvârșit,

fără un timp anume

pentru că nu are unul.

Înspăimântătoare din ne cunoaștere,

prin ne prezentare.

Nu dăruie niciodată nimic,… Continuare

Adăugat de Vasile(Marius)Gîrniță la Mai 11, 2011 la 9:14pm — Nu sunt comentarii

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor