5 mai, Sf Irina şi Sf Efrem cel Nou, despărţiţi temporal şi ideologic de falsurile lui Origen

După cucerirea Constantinopolului, Sultanul Mahomed(Mehmed) al II-lea a avut o vedenie. O mână cu cinci degete care îi tot apărea aievea şi începuse să-l obsedeze aşa de tare, încat a dat sfoară în ţară, că-l va răsplăti regeşte pe cel care îi va tâlcui. După ce înţelepţii imperiali din jurul său nu au putut să tâlcuiască vedenia, cineva l-ar fi recomandat pe Ghenadie Scholarul, cu precizarea că e acesta era un creştin local, creştinii suferind după ocupaţie, prigoană, omoruri, violuri de femei etc.
Sultanul a acceptat şi această variantă, din cauza obsesiei de care nu mai scăpa. Adus Ghenadie la sultan, acesta a ascultat cu atenţie şi nu a ştiut ce să răspundă. Dar l-a rugat să-i dea un răgaz o săptămână pentru rugăciune, poate Dumnezeu îi va descoperi tâlcul. După o săptămână, Gheorghe s-a prezentat din nou la sultan şi i-a spus că acum ştie despre ce e vorba, deoarece i-a fost descoperit de Dumnezeu.

Descoperirea era următoarea: "Dacă ar fi existat 5 creştini în Constantinopol(viitorul Istambul), atunci Mahomed al II lea nu ar fi putut cuceri cetatea, cu toată forţa şi armata de care dispunea imperiul său". Evident că istoricii laici au o altă opinie cu privire la cauzele existente atunci, în principal după ultima cruciadă catolică ce într-adevăr slăbise militar cetatea, însă atunci când se invocă tot felul de amănunte laice, atunci când încep să fie număraţi copacii, este din cauză că se doreşte să fie ascunsă pădurea.

Liniştindu-se şi scăpând de obsesie, deci mulţumit de răspuns, sultanul a recunoscut în faţa lui Ghenadie, că într-adevăr trebuie să fie un miracol de sus şi că doreşte să-l răsplătească cu libertatea şi cu orice bogăţii, aşa cum a promis. Ghenadie nu a dorit averi, ci a cerut ca toţi creştinii din cetate să fie cruţaţi de sălbăticia cu care erau trataţi de ocupanţi. Sultanul a ascultat solicitarea lui Gheorghe şi creştinii au putut vieţui paşnic în continuare, în tradiţia şi obiceiurile lor religioase, mulţumită lui Gheorhe Scholarul, lui Dumnezeu, dar şi onestităţii sultanului Mahomed al II-lea.

Precizez că Mahomed al II lea era acelaşi sultan, care în anii imediat următori, a luat bătaie de la Iancu de Hunedoara, instructorul de luptă al lui Ştefan cel Mare şi al lui Vlad Ţepeş. La câteva luni după ce Mahomed al II-lea a fost învins la Belgrad, invingătorul Iancu de Hunedoara a murit, dar nu în război, ci de ciumă.

Atât de tare l-a apreciat Mahomed al II-lea pe Iancu de Hunedoara, încât i-a trimis următorul mesaj bravului conducător de oşti: „Cu toate că a fost inamicul meu, la moartea lui, m-am întristat, deoarece lumea nu a mai cunoscut, niciodată, un asemenea om”.

De ce am făcut această scurtă introducere, fără a intra în prea multe detalii? Deoarece azi 5 mai, sărbătorim trecerea la Domnul Înălţat, doi mari Sfinţi, ce au trăit în epoci şi în sisteme diferite. Sf Irina şi Sf Efrem cel Nou.
Sf Irina a trăit departe de falsurile lui Origen, fiind botezată în Macedonia de Timotei, ucenicul ap. Pavel, iar Sf Efrem cel Nou a trăit în sec al XV-lea, în perioada de cădere a Constantinopolului de care vorbeam.

Care e diferenţa? Este exact diferenţa dintre creştinismul ante-Origen şi creştinismul iudaizat, falsificat, post-Origen. Este exact rodul a ce predicau creştinii înainte de Origen, urmând cuvântul Biblic "Milă voiesc iar nu jertfă", faţă de ce predicau creştinii după răspândirea pornită de la Origen, citez din imbecilul Origen: "Jertfa lui Hristos este darul lui Dumnezeu pentru lume". Într-un fel ajută Dumnezeu la invocarea "non-jertfă", în alt fel ajută Dumnezeu la educaţia maselor prin invocarea "Jertfă". Irina vs Efrem! Sf Treime este aceeaşi! Dar în plus se aplică şi ce explica Iisus, "Din cuvintele tale vei fi osândit". "Să doreşti aproapelui ce îţi doreşti şi ţie".

Irina cea trăitoare creştină după dogma ante-Origen, a fost supusă la următoarele cazne, fără să i se poată atinge un fir de păr din cap, datorită dreptei credinţe avute, deşi era o copilă neputincioasă:
A fost băgată pană la gât intr-o groapă umpluta cu şerpi si scorpioni, degeaba. Apoi regele a incercat sa o taie in doua cu fierastraul, dar fierastraul s-a frant de trupul ei ca si cand trupul ar fi fost de marmură. Acelasi rege a legat-o de o roata de moara şi a dat drumul şuvoiului, nadăjduind că aşa Irina se va îneca. Dar apa nu a curs, ci a stat pe loc, iar fecioara a ramas nevatamată.
Regele Sapor, fiul regelui Sedechia i-a pus in picioare incalţaminte de fier, i-a încarcat în spate un sac de nisip, a inhămat-o la o căruţă şi a pus să fie mânata ca un animal, cale lunga dincolo de cetate. Degeaba. Îngerul Domnului a cutremurat pământul, acesta s-a deschis si i-a inghiţit pe chinuitori. Supravieţuind tuturor torturilor, mulţi păgâni au lepadat păgânismul şi au alergat la Hristos, crezând şi botezandu-se.
Apoi Irina a intrat in cetatea lui Callinicus pentru predicarea Evangheliei. Regele de atunci al cetăţii, Numerian, a aruncat-o succesiv in trei tauri din metal incins. Dar ea nu a murit.
Cand Irina a sosit in cetatea Mesembria, a fost omorâtă de regele Sapur, dar Dumnezeu a înviat-o. Regele şi multi din popor, văzand aceasta, au crezut în Hristos şi s-au botezat.
În cele din urma, Sfanta Irina s-a întins într-un sicriu şi i-a poruncit lui Apelian să-l inchida. Dupa patru zile, când au deschis sicriul, au vazut că trupul Irinei nu mai era în el. Aşa a proslăvit-o Dumnezeu în veci pe Sfanta Irina.


Şi acum, ce rezultat are pe termen lung credinţa dreaptă ortodoxă, combinată cu "inovaţiile" imbecilului Origen, mai precis invocaţia ritualică precum picătura chinezească, "Jertfa divină a lui Hrisos": despre care Hristos spunea fix pe dos citez: "Nu învăţaţi jerfa, ci mila". Deci în epoca post-Origen, credinţă dreaptă ortodoxă, dar mai multă tortură şi neputinţă a credinţei, spre deosebire de viaţa Sf Irina ce nu a prins în dogmatică falsurile iudaice vodoo ale lui Origen.

Pe data de 14 septembrie 1425 de ziua Sfintei Cruci, când Sfântul Efrem cel Nou împlinea 41 de ani de viață și 27 de ani de aspră nevoință călugărească, Sfântul Efrem cel Nou a fost luat în robie de către turcii, ceilalți călugări din obștea sa fiind decapitați.
Martiriul Sfântului Efrem cel Nou a durat 8 luni: a început pe data de 14 septembrie 1425 de ziua Sfintei Cruci, care este și ziua de naștere a Sfântului Efrem cel Nou şi s-a sfârșit pe data de 5 mai 1426, în urma chinurilor cumplite la care fusese supus (a fost spânzurat cu capul în jos, în pantece i-au înfipt un tăciune aprins și i-au sfâșiat carnea). În toată această perioadă de 8 luni de robie, turcii l-au chinuit zi de zi pe Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou, pentru a-l determina să-și lepede credința ortodoxă și să se facă musulman.

Şi acum bomba: În perioada lui Origen, sfinţii primeau revelaţii divine cu privire la falsurile lui Origen, dar am găsit şi un Sfânt ce predica de ambele la anul 278 d.c., de ca şi cum erau în relaţie de cauzalitate: Falsurile lui Origen şi Căderea Constantinopolului, ce nu mai avea măcar 5 creştini, aşa cum tâlcuise Gheorghe scholarul un mileniu mai târziu. E vorba de Sf Metodie al Patarelor, ce a trăit pe viu falsurile lui Origen, dar şi anticipat în revelaţie căderea Constantinopolului prin descoperire de la Dumnezeu, eveniment ce a avut loc cu peste un mileniu mai târziu.


"El(sf Metodie) a luat păstoria oilor cuvântătoare, din cetatea Patara, care este în părțile Liciei. Acolo păștea turma sa bine și cu iubire de Dumnezeu, luminând cu cuvinte alese plinirea Bisericii. În acea vreme, se răspândise eresul lui Origen, care înșela pe mulți. Acel eres văzându-l arhiereul lui Hristos că se întărește, s-a ridicat împotriva lui, ca un păstor ales, și cu cuvintele sale l-a ars pe acela, ca și cu niște foc dumnezeiesc, pierzând tot întunericul și ceața ereticească cu preaînțeleptele sale învățături și cu darul cel dumnezeiesc.
Cuvintele lui, cele de Dumnezeu insuflate, au strălucit în toată lumea ca niște fulgere și vestirea lui ca un glas de trâmbiță a răsunat în tot pământul. Drept aceea, vrăjmașul cel nevăzut, nesuferind îndrăzneala și ostenelile lui cele mari pentru Biserica lui Hristos și pentru dreapta credință, a înarmat asupra lui pe vrăjmașii cei văzuți, pe slugile sale, adică pe elinii care se închinau idolilor, îndemnându-i ca prin chinuri să ucidă pe slujitorul lui Dumnezeu, care mai înainte de mucenicie se îmbrăcase cu înfrânarea trupului cea făcătoare de viață. Deci păgânii, prinzând pe Metodie, arhiereul lui Hristos, i-au tăiat capul cu sabia și prea-sfințitul s-a mutat la viața cea mai bună. "

Ei bine, căutaţi în toate biografiile lui Origen, din cărţi şi de din mass media în general şi veţi observa că Origen e descris ca un geniu teologic al acelor vremuri, un alberteinstein al creştinismului, în unanimitate intelectuală o părere exact pe dos faţă de cea avută de Dumnezeu în revelaţiile de la acea dată. Între timp s-au produs războaie care nu trebuiau să se producă, s-au produs jertfe care nu trebuiau să se producă, iar toate acestea au o cauză, după cum a explicat şi Hristos: "Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă, milă voiesc iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi!". Dar câţi îşi mai pun întrebarea, oare unde au dispărul textele religioase în aramaică, întrucât Hristos nu a vorbit nici greaca, nici ebraica! Eu ştiu unde au dispărut, ştiu şi de ce, că am cercetat asta, dar  cu altă ocazie. Mai trebuie să amintesc aici faptul că, profesorul de teologie al lui Origen, egipteanul Clement din Alexandria, primul teolog creştin, şi-a dat demisia din Şcoala din Alexandria, după ce a văzut ce grozăvii pregăteşte Origen creştinismului, apoi, temându-se să nu fie asasinat, a plecat în exil, de unde nu s-a mai întors, deoarece a fost omorât la scurt timp.

Toate acestea se petreceau înainte de primul sinod creştin oficial, cel de la Niceea prezidat de ucenicii lui Origen, sinod care a fost precedat însă de 4 sinoade mult mai importante, de care nu se vorbeşte din anumite motive şi vă dau eu unul singur. Sinodul de la Arles la care au participat doar episcopi tăiaţi împrejur, ce a pregătit oficial sinodul de la Niceea.


Profeţia de la Dumnezeu e mai lungă, dar citez începutul şi sfârşitul, că e foarte interesantă şi actuală.

Profeţia Sf Metodie al Patarelor 310 d.c. Nu bag mâna în foc că nu are adăugiri sau omisiuni în stil bolşevic, pentru a ne furniza falsuri creştine(adică împodobite cu jertfe şi paralele cu criminalul Moise), dar mesajul de fond este unul clar, în concordanţă cu ce am intuit şi eu. În rest, Doamne ajută, că nimeni nu e perfect în afară de Mântuitorul Hristos:

"Pe la anul şapte mii de la facerea lumii, se vor ridica ismailitenii şi agarenii, adică cei ce se trag din Agar şi din Ismail, care sunt turcii şi tătarii şi vor înconjura zidurile cetăţii Vizantiei (Constantinopol) şi vor aduna toate neamurile în cetatea de pe şapte munţi. Câtă urgie, când te va înconjura mulţimea de oameni, şi te vor stăpâni ca pe un lucru de nimic! Şi zidurile cele frumoase vor cădea, ca un smochin putred şi va călca pruncul (care se înţelege Ismail) asupra ta. Şi va pune asupra ta sceptrul, iar întru dânsa nu va rămânea, şi va pune mâinile lui pe Sfintele lui Dumnezeu Altare. Şi cele sfinte nu le va primi, ci le va da fiilor pierzării;...După aceea, va împărăţi Antihrist şi va face minunate şi ciudate minuni, atâtea încât vor rătăci mulţi de la dreapta credinţă, iar de va fi cu putinţă şi pe cei aleşi. Şi îi va mări şi îi va slăvi pe jidovi şi va dezrădăcina Bisericile lui Dumnezeu şi le va preface în capişti idoleşti(Nota mea: Deci în relaţie cauză-efect, mărirea jidovilor cu dezrădăcinarea Bisericilor, că vom afla într-o zi că şi Dumnezeu e pedepsit fiind anti-semit, din cauza acestor revelaţii divine care nu convin jidovilor, snobilor, iudeo-cretinilor. Deci ecumenismul este iudaizare, satanizare); şi va fi foamete şi ciumă în toată lumea, iar apele se vor usca şi pâraiele şi lacurile vor seca şi ploaia nu-şi va da roada sa pe pământ. Şi va stăpâni, prea bestematul, trei ani şi şase luni."

Vizualizări: 38

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor