Avocatul Ştiinţei

 Motto: Serviciul anti-plagiarism iThenticate încalcă limitele eticii în proiectarea şi interpretarea supravegherii eticii în raport cu supravegherea editării jurnalelor ştiinţifice... iThenticate declară că plagiarismul este "călăuza supravegherii eticii apariţiei”. (http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/36177/title/O...)

Cum vom putea noi oamenii evolua intelectual pentru a cunoaşte "înţelepciunea lui Dumnezeu prin înţelepciune” (Pavel, 1Corintieni 1.20-21) dacă nu-L plagiem?

 

"Ascultaţi deci, regilor, şi înţelegeţi, luaţi învăţătură, voi, cei care judecaţi marginile pământului." (Înţelepciunea lui Solomon, 6.1) "Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este cercetătorul acestui veac? Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii." (Pavel, 1Corintieni 1.20-21) "Slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile, iar mărirea regilor e să le cerceteze cu de-amănuntul." (Pildele lui Solomon – 25.2) "Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit." (Pavel, Romani 12.2) "Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă." (1 Petru 1.14) "Când înţelepciunea se va sui la inima ta şi ştiinţa va desfăta sufletul tău." (Pildele lui Solomon 2.10) "Eu, înţelepciunea, locuiesc împreună cu prevederea şi stăpânesc ştiinţa şi buna-chibzuială." (Pildele lui Solomon 8.12) "Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa Celui Sfânt." (Pildele lui Solomon 9.22) "Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu. Cel care păzeşte legea îşi stăpâneşte cugetul său; şi sfârşitul temerii de Domnul este înţelepciunea." (Eclesiasticul -1.14 şi 21.12) "Prin înţelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înţelegere a întărit cerurile. Prin ştiinţa Sa a deschis adâncurile şi norii picură roua." (Pildele lui Solomon 3.20) "Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, nebunilor, veţi iubi nebunia? Şi voi, neştiutorilor, până când veţi urâ ştiinţa?" (Pildele lui Solomon 1.22)

Ca oameni de ştiinţă, rolul nostru în societate este de a acţiona ca gardieni ai adevărului. Misiunea noastră este să descoperim lucruri care sunt adevărate, pentru a împărtăşi adevărul cu societatea, pentru a-l proteja de corupţie şi a-l păstra pentru generaţiile viitoare. Este o vorbă: noi nu suntem singuri aici. Descoperirea şi apărarea adevărului este deasemeni o misiune pentru artă, ştiinţele sociale şi umaniste, asemeni şi jurnaliştilor. Dacă vrem să apărăm ştiinţa, trebuie să acceptăm şi alte opinii despre adevăr, inclusiv pe cele ale nespecialiştilor” (Jon Wilkins, https://www.the-scientist.com/news-opinion/opinion-scientists-must)

Eu personal, în calitate de nespecialist în GENETICĂ, mă consider un avocat al Ştiinţei (a şaptea şi ultima candelă divină), chiar dacă oamenii de ştiinţă m-au catalogat “schizoid paranoic”, şi vă aduc în atenţie articolul de mai jos, dar mă consider şi un avocat al Marilor Religii (Catolicism, Iudaism, Budism, Hinduism, Islamism şi Ortodoxism) pe care le-am enumerat conform interpretării mele originale a capitolelor 1, 2 şi 3 din Apocalipsa, chiar dacă teologii ortodocşi m-au catalogat “nespovedit şi neîmpărtăşit” în urma publicării Teoriei Creaţionismului Evolutiv.

 

Erorile din domeniul ştiinţific ar trebui să fie corectate. Altfel se creează o dilemă serioasă în cazul în care acestea sunt perpetuate de oamenii de ştiinţă care copiază unul de la celălalt fără a verifica faptele. Încrederea naivă în această denaturare adusă procesului de fertilizare, ce priveşte pierderea totală a mitocondriilor paternale, bazată pe presupunerea falsă că piesa intermediară a spermei este eliminată, nu trebuie să fie utilizată pentru a sprijini teoriile relaţiilor evolutive bazate pe moştenirea maternă obligatorie a mitocondriilor. Noi pur şi simplu nu ştim încă ce se întâmplă cu contribuţia paternă a mitocondriilor la om şi, folosind tehnici de rezoluţie relativ scăzute ale biologiei moleculare, cea mai simplă explicaţie dată de către cercetători este că acestea sunt diluate. Noi ştim sigur că mitocondriile paternale intră în ovocit la fertilizare şi modelele de evoluţie umană viitoare trebuie să ia în considerare aceste fapte folosind şi analiza mtDNA. Toate teoriile evoluţiei umane care depind de premiza momentului că piesa intermediară a spermei nu contribuie la embrion trebuie să fie reevaluate sau respinse.” (Misconceptions about mitochondria and mammalian fertilization: Implications for theories on human evolution – Friderun Ankel-Simons, Jim M. Cummins, August 20, 1996 - Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 93, pp. 13859–13863, November 1996 )

"Abilitatea mtDNA patern de a scăpa de eliminarea activă trebuie să fie componenta acestui proces de transmitere paternală. Actualmente, mecanismul acestei scăpări rămâne sub observaţie.” (Shiyu Luo - https://www.pnas.org/content/115/51/13039) “Transmiterea paternă repetată a mitocondriilor la un nivel ridicat de heteroplasmie la descendenți nu poate fi explicată prin mecanisme genetice cunoscute.” (https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00518)

Acum, când oamenii de ştiinţă au descoperit că şi mitocondriile paternale se moştenesc, dar încă ei nu ştiu cum, eu am propus din 2007 negocierea ştiinţei cu marile religii, dar nimeni nu mă bagă în seamă (vezi şi comentariul meu: https://www.descopera.org/care-este-scopul-vietii/ - Alexandru Boris Coşciug 7 mai 2021 at 10:18 PM)

 

Epilog:

"Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos. Unuia cuvânt de înţelepciune, iar altuia, cuvântul cunoştinţei ... unuia credinţă, iar altuia darurile vindecărilor ... Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi şi altuia tălmăcirea limbilor." (Pavel, 1 Corintieni 12.7-12) “Şi aceasta una să nu vă rămână ascunsă, iubiţilor, că o singură zi, înaintea Domnului, este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o zi.” (2 Petru 3.8) "Iar tu, Daniele, ţine ascunse cuvintele şi pecetluieşte cartea până la sfârşitul vremii. Mulţi vor cerceta-o cu de-amănuntul şi va creşte ştiinţa.” (Daniel 12.4) "Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină.” (Matei 15.13)

 

AVOCATUL ŞTIINŢEI

https://www.the-scientist.com/critic-at-large/science-advocacy-in-t...

Aviz: Propaganda științei în era post-Trump

Alegerea lui Donald Trump a adus o schimbare mare în activism în rândul cercetătorilor.

Cum se va schimba mișcarea acum că Trump nu mai este în funcție?

Melissa Varga și Shreya Durvasula

1 mai 2021

Începând cu 2016, mulți oameni de știință nu s-au simțit confortabili folosindu-și pozițiile și platformele pentru a-și exprima opiniile în locuri aflate în afara întreprinderilor de cercetare. Este puțin probabil ca instituțiile și persoanele să ia atitudine cu privire la aspectele sociale, cum ar fi imigrația, violența cu armele, drepturile de vot sau justiția rasială, din cauza îngrijorării că obiectivitatea lor va fi pusă sub semnul întrebării. Când oamenii de știință au vorbit, au plătit adesea un preț ridicat pentru acest lucru, cum ar fi trecerea cu vederea pentru promovare sau pentru dreptul de proprietate.

Cu toate acestea, sub administrația Trump, comunitatea științifică mai largă a început să recunoască faptul că, deși știința nu este partizană, ea este politică . Deciziile cu privire la ceea ce se studiază și ce lucrare este sărbătorită și recunoscută sunt în cele din urmă decizii politice. Când recunoaștem că știința este politică, putem striga ca un suporter de fotbal atunci când este folosită greșit. Putem identifica unde se manifestă rasismul, sexismul și alte sisteme de opresiune în învățarea și practicarea științei și putem aborda daunele cauzate de aceste boli sistemice.

De asemenea, putem recunoaște umanitatea deplină a oamenilor de știință, care sunt în societate, de asemenea, părinți, constituenți, mentori, comunicatori și avocați.  

Oamenii de știință s-au coalizat rapid după ce președintele Trump a fost ales, formând organizații precum 500 de femei de știință . La Uniunea Oamenilor de Știință Implicaţi (Union of Concerned Scientists), numărul membrilor rețelei noastre științifice au crescut la peste 23.000 în 2017, o creștere de 36% față de anul precedent. Unii participanți la reuniunea anuală din 2017 a AAAS (American Academy of Arts and Sciences) au organizat un miting improvizat pentru a atrage atenția asupra importanței luării deciziilor bazate pe știință. Și în întreaga lume în acel an, în peste 600 de orașe, oamenii de știință și susținătorii științei au mărșăluit pentru știință . Pentru 88% dintre participanții la manifestare, a fost prima dată când au participat la o demonstrație legată de știință. 

Pe măsură ce atacurile științifice din partea administrației s-au intensificat, cercetătorii și-au îmbrățișat noul rol de avocați. Aceștia și-au alertat oficialii aleși cu privire la consecințele unor astfel de atacuri, au vorbit despre modul în care interdicțiile și restricțiile privind imigrația au  afectat negativ activitatea de cercetare și au avertizat publicul despre rezultatele periculoase ale cenzurii oamenilor de știință . Atunci când Agenția pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) și-a desființat grupul pentru informarea deciziilor privind poluarea cu particule, experții și- au organizat propriile grupuri. Medicii și experții în sănătate publică au reacţionat împotriva cererii Asociației Naționale a Rifle-urilor pentru ca aceștia să  „rămână pe banda lor” împotriva violenței cu armele, ca o criză de sănătate publică. Persoane fizice și organizații și-au ridicat vocea pentru a cere oamenilor de știință să li se alăture în adoptarea pledoariei. 

Pe măsură ce președinția Trump a continuat mișcarea de susținere a științei aceasta a prins rădăcini. Organizațiile noi (cum ar fi Rețeaua națională de politici științifice ) și vechi (cum ar fi AAAS ,  COMPASS și Știința pentru oameni) au dezvoltat şi infrastructura pentru a sprijini nevoia tot mai mare de a instrui și a dota cercetătorii ca să se angajeze în politica de elaborare și de susţinere. La UCS, membrii noștri ne-au cerut oportunități mai semnificative pentru a aborda probleme importante pentru ei, așa că am dezvoltat noi programe axate pe consolidarea capacităților lor de conducere. Un exemplu este Fondul nostru Știință pentru Bunul Public, care oferă subvenții mici pentru activități de promovare a științei și proiecte axate pe impactul politicilor legate de știință la nivel comunitar. Prin acest fond, UCS a distribuit 39.000 de dolari către 41 de persoane și grupuri din întreaga țară. De asemenea, am creat inițiativa de organizare bazată pe echipe , care pregătește oamenii de știință să organizeze alte inițiative în comunitățile lor pentru a lupta pentru soluții echitabile, bazate pe știință.

Această mișcare urgentă nu a adoptat întotdeauna notele corecte sau nu a fost mobilizată în cea mai mare măsură a puterii sale. Mișcările de succes sunt diverse și incluzive - ceva cu care câmpurile STEM continuă să se lupte. Vara trecută, ca răspuns la moartea îngrozitoare a lui George Floyd aflat în custodia poliției, povara mobilizării comunității științifice a revenit adesea oamenilor de ș... și altor oameni de știință de culoare. Chiar și atunci când asociațiile științifice au publicat declarații despre tulburările civile, acestea erau adesea inadecvate. Declarația originală a American Chemical Society, de exemplu, a eliminat termenii „negru“, „brutalitatea poliției“ și „rasism.“ 

Comunitatea științifică nu a găsit nici o modalitate eficientă de a lupta împotriva uneia dintre moștenirile persistente ale administrației Trump - proliferarea dezinformării . În 2020, dezinformarea cu privire la pandemia de coronavirus, precum și alegerile din 2020, s-au extins pe rețelele de socializare. Au existat mulți oameni de știință, medici și specialiști în sănătate publică care au intensificat calitatea de comunicatori excelenți cu privire la pandemie și vaccinurile COVID-19 care sunt acum disponibile. Dar sub administrația Trump, oamenii de știință nu au reușit să influențeze guvernul federal într-un mod semnificativ pentru a-l determina să ia măsuri cum ar fi aplicarea mandatelor de purtare a măştii sau obligarea statelor să furnizeze date demografice de vaccinare, ceea ce conduce la o potențială inechitate suplimentare în ceea ce privește cine primește vaccinuri. Împingerea înapoi împotriva dezinformării, în jurul vaccinurilor sau altor subiecte, va continua să fie una dintre cele mai mari provocări pentru mișcarea de susținere a științei. 

Deși motivul de interes din 2017 a fost în mare parte o reacție la administrația Trump, impulsul oamenilor de știință angajați politic și efectele galvanizante ale pandemiei și uciderea lui George Floyd ne-au dus în ceea ce ar putea fi o nouă eră pentru activismul în știință. Prin dotarea oamenilor de știință-avocați cu instrumentele de care au nevoie pentru a identifica și a răspunde la oportunitățile de politici din comunitățile lor, mișcarea construiește rezistența împotriva atacurilor științifice din întreaga țară și poate mobiliza și răspunde cu mai multă ușurință în aceste vremuri deseori imprevizibile, indiferent de direcția vânturilor politice. De exemplu, oamenii de știință s-au întâlnit cu legiuitorii lor pentru a-i determina să sponsorizeze o legislație climatică importantă, mărturisind împotriva extinderii infrastructurii de combustibili fosili, a solicitat o mai mare integritate științifică în luarea deciziilor guvernamentale și a reunit părțile cheie interesate în a  aborda inechitățile de sănătate din orașele lor. 

Atacurile asupra științei vor continua, din partea administrațiilor actuale și viitoare, indiferent de partidul politic. Ceea ce este critic acum este susţinerea comunităţii ştiințifice la chemarea activistă. Noi putem direcționa energia către responsabilizarea noului Congres și a administrației pentru promisiunile lor de a asculta oamenii de știință și de a lucra pentru rezultate echitabile pentru toți. Cu mai bine de 100 de ani în urmă, abolicionistul american Frederick Douglass a spus că puterea nu admite nimic fără existenţa unei cereri. Nu ne putem permite acum luxul de a ne reduce la tăcere cererile, mai ales când sunt atât de multe jocuri. Lumea are nevoie de oamenii de știință pentru a continua să îmbrățișeze roluri de avocați și  de elemente active.

 

Melissa Varga  este membră a comunităţii Science Network și manager de parteneriate cu Centrul pentru Știință și Democrație al Uniunii Oamenilor de Știință Preocupați.

Shreya Durvasula  este managerul rețelei științifice pentru Uniunea Oamenilor de Știință Preocupați. Contactați-le pe Twitter @SciNetUCS  și , respectiv, @ SDurv87 .

 

Cuvinte cheie: comunitate, pledoarie științifică, politica științifică

 

Related Articles

Long-Delayed EPA Report Details Dire Nature of Climate Disaster

NIH Reverses Limits on Human Fetal Tissue Research

Depoliticizing Science

Biden Administration Backs Vaccine Intellectual Property Waiver

Vizualizări: 46

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Mai 31, 2021 la 12:44am

Rugaminte

Dragi scriitori şi cititori ai acestui site, ataşez ultimele două capitole la cartea mea, "Biocomunicaţii extra-senzoriale” pe care doresc să o completez şi să o corectez înainte de editare şi vă rog, pe cei care aveţi timp şi curiozitate, să aduceţi puncte critice pe care le voi lua în seamă cu menţiunea sursei. -  RL-BCE.doc 

Primele 4 capitole le puteţi descărca pe siteul:

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/scrisul-in-stiinta-i...

 Scrisul in Stiinta, in Arta si iar in Stiinta

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor