SZABO VASILE

(LUCIAN-VASILE SZABO)

 

CURRICULUM VITAE

 

Data şi locul naşterii: 25 mai 1965, comuna Someş-Uileac (astăzi în componenţa comunei Ulmeni Sălaj), judeţul Maramureş

Domiciliul: Timişoara, str. C Porumbescu, nr. 91, ap.5, telefoane: 0256 454 055, 0735 788 929, e-mail: lvszabo@yahoo.com

Starea civilă: căsătorit, un copil

Studii

Doctor în filologie, Universitatea de Vest din Timişoara, cu teza Ioan Slavici, publicist, sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Cornel Ungureanu (2011)

Licenţiat al Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie, din cadrul Univesităţii de Vest din Timişoara,  (1993)

Liceul Silvic Băneşti (Ilfov) şi Timişoara (1983)

Şcoala generală Videle, judeţul Teleorman (1979)

Activitate profesională

2009-prezent: redactor şef de secţie la săptămânalul „Agenda” Timişoara

2007-2009: redactor şef la cotidianul „Agenda zilei” Timişoara

2001-2007: redactor şef adjunct la cotidianul „Agenda zilei” Timişoara

2000-2001: secretar general de redacţie la cotidianul „Agenda zilei” Timişoara

1997-2000: redactor şef de secţie la cotidianul „Agenda zilei” Timişoara

1996-1997: director la SC Daphne SRL Timişoara

1994-1996: redactor şef la cotidianul „Timişoara”

1993-1994: redactor şef adjunct la cotidianul „Timişoara”

1990-1991: redactor şef de secţie la cotidianul „Timişoara”

1990: redactor şef la cotidianul „Timişoara”

1987-1990: şef de unitate la Casa Universitarilor din Timişoara

Activitatea didactică

2002-prezent: cadru didactic asociat la Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, precum şi la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinte ale Comunicării, specializarea Jurnalism, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara

Cursuri susţinute: Dentologia şi legislaţia presei, Tehnici de investigaţie jurnalistică, Guvernanţă şi comunicare, Tehnici de lucru specializate – presa scrisă, Genurile presei scrise, Producţia unei publicaţii, Tehnici de colectare a informaţiilor.

2010-2011: implicarea studenţilor de la specializarea Jurnalism a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării în realizarea volumelor Mass-media, repesiune şi libertate (2010) şi Născuţi în lanturi (2011), având ca temă reflectarea Revoluţiei de la Timişoara în presa locală, naţională şi internaţională.

Activitate publicistică şi de cercetare

În volum:

Libertate şi comunicare în lumea presei, Ed. Amarcord Timişoara, 1999

Fantome. Zece bijuterii fantastice scrise de autori români (editor), Ed. Bastion, Timişoara, 2008

Tradiţii şi credinţe de Paşti, Ed. Bastion, Timişoara, 2009

Jurnalişti, eroi, terorişti, Ed. Partoş, Timişoara, 2009

Mass-media, represiune şi libertate (coordonator), Ed. Gutenberg-Univers, Arad, 2010

O Revoluţie, un Memorial..., Ed. Partoş, Timişoara, 2010

Atentat împotriva revoluţiei române (coordonator), Ed. Gutenberg-Univers, Arad, 2010

Roze de Timişoara. Pagini din istoria trandafirilor în Banat (în colaborare cu Vasile Ciupa), Ed. Artpress, Timişoara, 2011

Decembrie, stare de urgenţă (coordonator), Ed. Memorialul Revoluţiei, Timişoara, 2011

Capcane ale comunicării. Putere şi... puteri în mass-media, Ed. Univesităţii de Vest, Timişoara, 2011

În periodice:

Peste o mie de articole de opinie şi de informare în „Timişoara”, „Gazeta de Vest”, „România liberă”, „Acum”, „22”, „Acum”, „Agenda”, „Agenda zilei”, „Forte”.

Lucrări de  critică, teorie şi istorie literară în „România literară”, „Convorbiri literare”, „Arca”, „Oglinda literară”, „Banat”, „Helion”, „Biblioteca Nova”, „Cultură şi Comunicare”, „Reţeaua literară”, „Demnitatea”, „Coloana infinitului”.

Activitate literară

În volum:

Seninul cerului de sriclă, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000

Arta de a muri pe timp de pace, Ed. Bastion, Timişoara, 2008

Ediţii îngrijite din H. P. Lovecraft, Edwin Abbott, Enrique Anderson Imbert, M. R. James, Gib Mihăescu, Ovidiu Pecican, Costel Baboş

În periodice:

„Orizont”, „Helion”, Helion online, „Suplimentul literar-artistic al Scânteii tineretului”, „Biblioteca Nova”, „Almanahul Anticipaţia”, „Forum studenţesc”, „Paradox”, „Reţeaua literară”, „Respiro”

Activitatea de  editare

2007-2009: Coordonatorul coleţiilor Insolit şi Casa şi grădina la Editura Bastion Timişoara

2006-prezent: Coordonator al publicaţiei „BIBLIOTECA NOVA”, buletin ştiinţific de critică, teorie şi istorie a literaturi science fiction. Este singura publicaţie cu acest profil din România şi printre puţinele din Europa.

1982-prezent: Senior editor şi redactor şef adjunct la revista literară „Helion” (varianta tipărită)

2009-prezent: Coordonator al revistei literare „Helion” (varianta electronică)

Referinţe critice. În volum:

Cătălin Badea-Gheracostea, Alternative critice, Ed. Millennium Books, Satu Mare, 2011; Cătălin Badea-Gheracostea, Short (Hi) Story of Rumanian Speculative Fiction, Ed. Media-Tech, Iaşi, 2012; Valerică Dabu, Dreptul comunicării sociale, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David” Ogilvy”, SNSPA, Bucureşti, 2008; Michael Haulică, Nici Torquemada..., Ed. Millennium Books, Satu Mare, 2011; Silvia Krieb Stoian, Mijloace lingvistice de exprimare a aproximării în presa scrisă, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Editura Universităţii Bucureşti, 2003; Mircea Opriţă, Istoria Anticipaţiei româneşti, Ed. Feed Back, Iaşi, 2007: Mircea Opriţă, Cronici de familie, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008; Raffaella Padalino, Romania: vero pluralismo? în Maria Lombardo (ed.), Giornali d’Europa, Catania, 2009; Cornel Robu, Scriitori români de science-fiction, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008; Cornel Robu, Teoria pierde omenia/Theory kills sumpathy, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009; Cornel Ungureanu, Prefaţă la Lucian-Vasile Szabo, Seninul cerului de sticlă, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000; Rodica Zafiu, Diversitatea stilistică în româna actuală, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2001.

J. Clute and P. Nichols (ed.), SFE. The Encyclopedia, www.sf-encyclopedia.com/entry/romania sau www.sf-encyclopedia.com/category/authors/author 

Afilieri

Membru al Uniunii Scriitorilor din România

Membru al Asociaţiei Române de Istoria Presei

Membru fondator al Societăţii Timişoara

Vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Cluburilor şi Autorilor de Literatură Science Fiction

Vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale Helion

Preşedinte al Clubului de literatură şi artă SF Helion

Conferinţe şi simpozioane (recente)

18-19 martie 2011 –Sesiunea Helion (ediaţia a XXV-a), cu comunicarea Ficţiunea politică şi feţele realităţii;

19 mai 2011 – Simpozionul Comunicarea ştiinţifică şi limbajele de specialitate, cu comunicarea Comunicare şi popularizare ştiinţifică în publicistica lui Ioan Slavici;

19-22 mai 2011 – Conferinţa internaţională Utilizarea memoriei/trecutul recent în spaţiul public, cu comunicarea LES MORTS, LES CIMETIÈRES, LA MÉDECINE LÉGALE ET LA RÉVOLUTION. Témoignages concernant l’activité dans les hôpitaux de Timişoara en décembre 1989;

2 iunie 2011 – Simpozionul Literatura în Banat – Banatul în literatură, cu comunicarea Slavici şi Banatul – marginalii la o polemică;

17 iunie 2011 – Simpozionul ştiinţific al doctoranzilor, cu comunicarea Cu Slavici la „Gazeta Bucureştilor” şi în anticamera puşcăriei;

27 iunie 2011 – Simpozionul internaţional Ioan Slavici în mileniul III, cu comunicarea Ioan Slavici la cotidianul”Timpul”;

30 septembrie 2011 – Simpozionul naţional Ioan Slavici la comemorare, cu comunicarea Ziaristul Slavici şi publicul său;

31 octombrie 2011 – Simpozionul internaţional Istoria presei din Banat (perioada interbelică), cu comunicarea Procesul ziaristilor din 1919: eliberarea;

5 decembrie 2011 – Simpozionul internaţional Ioan Slavici şi implicaţiile sale cultural-educative (ediţia I), cu comunicarea Ioan Slavici şi eterna reformă a aducaţiei;

10 decembrie 2011 – Simpozionul Revoluţia din decembrie 1989, Timişoara primul oraş liber al României, cu comunicarea Anchetarea răniţilor în spital;

29 februarie 2012 – Simpozionul naţional Ioan Slavici la aniversară (ediţia a doua), cu comunicarea Slavici şi Mangra, idealul unei prietenii;

23-24 martie 2012 – Sesiunea Helion (ediţia XXVI-a), cu comunicarea Arhitectura puterii: ficţiune şi factual;

18-19 iunie 2012 – Conferinţa internaţională de ştiinţe sociale aplicate ISSA (ediţia I), cu comunicarea PUBLIC OPINION AT SLAVICI THE JOURNALIST.

Participări la granturi şi alte finanţări

1996-1997: Bursă de cercetare în domeniul mass-media, din partea Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă, finalizată cu lucrarea Libertate şi comunicare în lumea presei;

1999: Grant din partea Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă pentru editarea şi publicarea lucrării Libertate şi comunicare în lumea presei, apărută la Editura Amarcord Timişoara;

2000: Grant din partea Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă pentru editarea şi publicarea volumului Seninul cerului de sticlă, Editura Amarcord, Timişoara;

2009: Grant de cercetare din fondurile Ministerului Culturii şi Patrimoniului, prin Asociaţia Memorialul Revoluţiei 1989 Timişoara, pe un proiect vizând reflectarea Revoluţiei de la Timişoara în presa scrisă. S-a finalizat cu apariţia volumului Jurnalişti, eroi, terorişti.

2010: Grant de cercetare din fondurile Ministerului Culturii şi Patrimoniului, prin Asociaţia Memorialul Revoluţiei 1989 Timişoara, pe un proiect vizând reflectarea Revoluţiei de la Timişoara în presa scrisă. S-a finalizat cu apariţia volumului Mass-media, represiune şi libertate.

2011: Grant de redactare şi editare a revistei „Helion” şi a buletinului de critică, teorie şi istorie a literaturii SF „Biblioteca Nova”, obţinut de la Consiliul Judeţean Timiş pe Agenda culturală.

2011: Grant de cercetare din fondurile Ministerului Culturii şi Patrimoniului, prin Asociaţia Memorialul Revoluţiei 1989 Timişoara, pe un proiect vizând reflectarea Revoluţiei de la Timişoara în presa scrisă. S-a finalizat cu apariţia volumului Născuţi în lanţuri.

Vizualizări: 320

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor