Laudatio.revista Tecuciul literar - artistic ( 5 ani de existenţă)

             Iată sărbătoarea!

              Se împlinesc ( déjà) cinci ani de la apariţia primului număr al revistei “Tecuciul literar-artistic”, ce apare la editura “Eleonora”, sub egida Societăţii Culturale ”Ştefan Petică”, cu sprijinul Primăriei Tecuci.

Timpul s-a rostogolit în albii învolburate, dar furia apelor n-a putut acoperi glasul unor oameni de mare valoare... glasuri materializate în cuvinte care au rezistat eroziunii fiecărei zile imprevizibile...

                Într-o lume a „haosului” ... pavată cu suferinţă , intoxicată până la refuz  cu idealuri false ... puţini sunt cei care mai cred în energiile lor creatoare, şi chiar salvatoare. Cu tenacitate, departe de privirile „omului grăbit” – ei încearcă să ridice un edificiu al frumosului, armoniei, solidarităţii – adunând în „mănunchi” înalte valori spirituale, învingând astfel suficiente adeversităţi apărute în cale. Graţie acestor oameni remarcabili , promotori ai culturi şi spiritualităţii româneşti au luat naştere proiecte culturale îndrăzneţe. Amintesc câteva persoane marcante, dedicate trup şi suflet revistei „tecuciul literar-artistic”şi, culturii în general:

Directorul executiv al revistei este Petru Blaj iar funcţia de redactor-şef este ocupată de Eleonora Stamate. Printre autorii articolelor îi veţi putea regăsi pe: Dan Movileanu, Vasile Sevastre Ghican, Tănase Dănăilă, Paul Blaj, Petru Dinvale, A. G. Secară, Ion Manea, Nicolae Chiscop, Vasile Tărâţeanu, Valeriu Matei, Viorel Dinescu, prof. drd. Narcisa Florentina  Boldeanu şi academicienii Mihai Cimpoi şi Nicolae Dabija. Secretar de redacţie este Florentina Golea iar responsabilitatea tehnoredactării  îi  revine lui Avram Costel Dan”. ( informţie preluată din  Pro Tecuci .Ziar online de Tecuci).

                Un rol axial în menţinerea la “suprafaţă” a acestei publicaţii revine poetei, profesoarei Eleonora Stamate, personalitate complexă şi un veritabil ambasador al culturii româneşti.

“Poeta se destăinuie, îşi scoate sufletul la vedere, se vrea înţeleasă, doreşte ca cititorul să ştie adevărul despre o viaţă, viaţa ei, socotind că astfel va realize, va închina un necesar elogiu frumuseţii ori… imperfeţiunilor naturii umane rătăcitoare la răscruce de spaţii, timpi, istorii, în căutarea fabulosului paradis pierdut!”( Calistrat Costin).

 ( fragment din prefaţa realizată volumului “Viaţa la imperfect” semnat de Eleonora Stamate. Răsfoind “paginile” internetului găsesc următoarea informaţie: Luni 6 iunie 2011, amfiteatrul școlii nr. 10 ”D. Sturza” a găzduit un frumos spectacol oferit de grupul ”Satricon” de la această școală, condus cu multă migală și cu un desosebit profesionalism de profesoara Eleonora Stamate, grup premiat la recentul concurs ”Gala Teatrului Școlar”. Fără odihnă… iat-o, din nou, dăruită unui frumos proiect cultural în care sunt implicaţi cei tineri… dornici de a presăra pe drumul existenţei lor… flori nemuritoare crescute din nobleţea trăirilor şi spiritului lor creator.

               “Când ziua-şi pierde mantia albă //  Iar râul cade-n albie gol”…gândurile poetului, prozatorului, eseistului, Petru Blaj (Dinvale) ( de profesie medic primar) - se îndreaptă către semeni cu generozitate, gentileţe , conduită morală… un adevărat spirit al cetăţii. Este atât de greu să găseşti oameni devotaţi cu care să pleci la “drum”  în  aceste timpuri “subjugate” banului, kitsch-ului , non-valorii… Toată admiraţia faţă de travaliu neobosit al acestor oameni, acestor conştiinţe superiaoare de o rară exemplaritate  - pasionaţi, preocupaţi de variatele  forme de manifestare ale artei. În paginile revistei sunt cuprinse articole remarcabile aparţinând atât scriitorilor tecuceni cât şi colaboratorilor ( din ţară şi din străinătate). Mă voi opri asupra câtorva materiale publicate în nr.22, 23, 24, astfel:  în nr.22 găsim “comentariu becartin” realizat volumului “Poeme liturgice”, autor Petru Blaj ( Dinvale). “Scriitorul este conştient de faptul că viaţa pe acest pământ e doar o trecere – şi fără gesturi de regret, de zbucium – lasă mărturie un “poem-testament” pentru clipa când va trece în eternitate”…

             “ Când voi fi rămas a morţii pradă /Pentru nopţi de vifor sau de foc / Muguri somnoroşi or să prevadă  /Pat de humă-n strai de busuioc /...”

La „personalităţi tecucene” apare un articol impresionant care aduce în actualitate cazul „Alexandru Mironescu şi „teroarea istoriei”...”

                     „La 14 iulie 1958 este arestat împreună cu fiul său, poetul Sandu Tudor ( devenit ieroschimonahul  Daniil de la Rarău) şi cu alţi membri ai grupării spirituale „Rugul Aprins”. Celor arestaţi li s-a intentat proces sub acuzaţia de activitate subversivă.” (  prof. Pohrib Mihail). Tănase Dănăilă realizează un interviu cu „Monahul-poet”  Ignatie Grecu al cărui mesaj „nu poate fi decât ziditor pentru om”.

Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul” ( Grigore Vieru).

             Profesor Drd. Narcisa Boldeanu creionează cu delicateţe şi recunoştinţă câteva gânduri ale confraţilor privind omul şi activitatea literară a regretatului poet.  „Grigore Vieru face parte din acele personalităţi care apar numai în momente de răscruce ale unei istorii sau culturi”... Cronica literară este la loc de cinste. Onorabilul Viorel Dinescu  calcă „teritoriul poetic al lui Emilian Marcu” ( mebru USR, filiala Iaşi), teritoriu „cutreierat de siboluri diafane, efemere, subtile, sugerând vremelnicia speranţelor noastre”...  ( volumul de sonete „Zăpada Timpurie” ). Ion Manea semnează proza scurtă „Nemaipomenita înflorire a d-lui Crin Trandafir”. Muzele nu puteau să lipsească de la căpătâiul distinsului Viorel Dinescu care aşterne în pagină... stihuri cu „glasuri de vioară” pentru iubitorii de frumos. Ne-am întrebat şi ne întrebăm de multe ori... care este sensul vieţii? aşa cum face Florentina Golea în eseul „Sensul vieţii”: „ Omenirea este un amestec ciudat de sori şi pietre o varietate atât de infinită încât nu mai ştim unde un om încetează să mai fie piatră şi devine soare”. În nr.23 al revistei ne întâmpină articolul „Centenar Emil Cioran” semnat de Dan Movileanu  care apare şi cu „zece poeme nocturne”:

               „ La poarta lumii bate brusc secunda / şi veacul tulburat din somn / se-mbolnăveşte de veşnicia ei”...

Volumul „poeme înnorate” semnate de Paul Blaj îşi face prezenţa în pag.2 unde sunt publicate câteva poezii reprezentative.

               „nu cred că ne vom întâlni curând Doamne / dar eu continui să sper  / că sunt singurul Tău prieten / şi aici vezi sunt copil / ”... ( psalm provincial).  La „personalităţi tecucene”, prof. Pohrib Mihail semnează articolul „D.A. Sturza şi Academia Română”. Poetul-medic,Paul Sân-Petru aflat „în graţiile Divinităţii” este intervievat de Tănase Dănăilă.

„Ziua de 23 martie nu este doar o zi oarecare în calendarul ce gestionează curgerea vremii ci este imprimată ca o pecete în memoria celor ce şi-au intersectat mai apăsat existenţa cu omul special – dr. Petru Blaj. „ O conştiinţă de 60 de ani „ ( Redacţia).

              În nr.24 al revistei „Tecuciul literar-artistic”, în articolul „Scriitorii şi securitatea” apar dezvăluiri memorabile privind colaborarea unor scriitori de marcă... cu aceşti „paznici”din umbră... ( Dan Moldoveanu). Remarcabil este interviul realizat cu regretatul academician Fănuş Neagu. „Cred că poezia va rămâne înscrisă în bucuria omenească încă vreo câteva sute de ani...” ( afirmă scriitorul). Nu am putut trece cu vederea un răspuns ce m-a tulburat:  „ S-au pierdut mai multe, s-a pierdut toată lipezimea clasică şi s-a câştigat domnia insultei, vociferarea dictaturii banului şi lipsa de comunicare între noi. Suntem aşa de departe unul de altul, mai ales când stăm umăr lângă umăr, încât e bine să ai barda cu tine când te-mbrăţişezi”... ( Fănuş Neagu)( interviu realizat de Viorel Dinescu). Acest aspect al existenţei ajunsă în faza de autodistrugere... ar trebui să ne dea de gândit!  Articolul „Ultimul suspin al lui Eminescu”  este cutremurător pentru cei care l-au iubit şi-l iubesc pe marele poet!  Semnatarul articolului Dumitru Manolache readuce în memoria publicului cititor momentele de groază trăite de poetul Mihai Eminescu  - care a fost internat  cu forţa în ospiciul de la Mărcuţa de către „măcelarii” culturii din vremea respectivă. Cum a fost posibil? „ O, Doamne, Doamne!”, întocmai cum o făcuse poetul, într-un moment de fulgerare conştientă, în faţa lui Vlahuţă, înainte de a deveni cetăţean al tainei, adunând în acest suspin, el – sinteza întregii lui vieţi, noi – durerea unui plâns şi-un număr infinit de chinuitoare întrebări.”

               La rubrica “PoesisVasile Sevastre Ghican apare cu un ciclu de poeme din volumul “Vaccin împotriva morţii”. Acelaşi Dan Movileanu publică articolul:“Ştefan Zeletin – un romantic al filozofiei româneşti”, amintind că:  “Din anul 2006, de ziua mondială a filozofiei, sub egida Casei de Cultură, se desfăşoară la Tecuci Colocviile naţionale de filozofie “Ion  Petrovici” şi alt articol despre “Adrian Marino sau de la realitatea zguduitoare la utopie”.

               “În istoria literaturii române, Pan Vizirescu nu ocupă un loc frunte”. (…) “Cel care a întrezărit armonii, spaţi senine, tărâmuri nepângărite, a trăit modest, asumându-şi mai degrabă condiţia de martor decât pe aceea de patetic mărturisitor”. “Pan Vizirescu, ultimul “gândirist”. ( articol semnat de Dan Stanca). La debutanţi ( poezie) apare “un nume nou” ( Andrei Savin, C.N. “Al.I.Cuza”, Galaţi, clasa a V-a, B).

               Emilian Marcu îşi face simţită prezenţa cu un articol  de mare fineţe... “Viaţa la timpul prezent”… în care face referire la viaţa culturală şi literară susţinută la Tecuci, amintind câteva nume importante: Eleonora Stamate, Ionel Necula  ( dintr-o listă destul de lungă). Scriitorul Emilian Marcu este convins că “omul sfinţeşte locul”… afirmând  şi scriind despre distinsa poetă Eleonora Stamate:                                “face parte din categoria oamenilor care, prin ceea ce face, sfinţeşte această parte de ţară care seamănă teribil de mult cu un nod imens la cravată între Focşani şi Galaţi, un nod de care nu ai cum să treci, fără să te “impiedici”. La Tecuci, ea îşi construieşte, cu temeinicie, poezia şi viaţa care sunt mereu la timpul present, lăsând în urmă susurul Oltului şi foşnetul brâului oltenesc pentru un strop de poezie moldavă”.

                Nu-mi rămâne decât să urez acestor bravi cutezători, “ziditori” ai cuvântului scris… activitate rodnică şi cât mai multe apariţii ale revistei “Tecuciul literar-artistic”.

Mult succes!

                                                                       

                                                 VALENTINA BECART

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizări: 369

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Comentariu publicat de valentina pe Septembrie 15, 2011 la 2:18pm

vă multumim!

în fiecare colţ de lume... există oameni deosebiţi!

cu preţuire,

valentina

Comentariu publicat de TEI GEORGE pe Septembrie 15, 2011 la 11:38am
Mă bucur că aflu astfel de veşti de acolo de unde am plecat cu trofeul festivalului de poezie "Costache Conachi", anul 1993, ediţia I-a. Şi, iar mă bucur, auzind numele Domnului Ionel Necula... Un OM deosebit care ştie să aprecieze valorile literare... Sper să ne revedem cât de curând, Domnule Ionel Necula...
Comentariu publicat de CRISTESCU EMANUELA MARIANA pe Septembrie 15, 2011 la 10:37am
Felicitari! La multi ani si multe numere!
Comentariu publicat de Delia Staniloiu pe Septembrie 15, 2011 la 10:21am
Aici putem spune că...tot Moldova-i fruntea. Felicitări celor care au făcut ca această revistă să existe, să crească. La mulţi ani şi la mai mare.
Comentariu publicat de Calotescu Tudor-Gheorghe pe Septembrie 15, 2011 la 5:46am
mult succes şi mulţi ani

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor