Nu vreau să supăr pe nimeni, mai ales că suntem în post. Dar tocmai am mai scris un articol legat de zombificarea intelectualilor. Nu asta înseamnă creștinism, din umililul meu punct de vedere. Chiar dacă sunt banalități, le mai repet, Istoria discuțiilor pe această temă, a reevaluării valorilor creștine pe care să ne bazăm, dacă vrem să aducem pe pământ Împărăția Cerurilor și nu împărăția iadului, se pierd în negura vremilor, până prin secolul IV, pe timpul Sf. Ioan Gură de Aur, în Constantinopol. Încă de pe atunci, falsurile erau implementate în societate și biserică. Reforma Sf. Ioan Gură de Aur a stârnit ură în rândul alor săi colegi de breaslă, fiind exilat și asasinat în cele din urmă de mercenari tocmiți, drept urmare a reformelor sale ce proveneau din practică și revelație. Cel care în Wikipedia e considerat antisemit, ne-a lăsat totuși o Liturghie, câteva scrieri importante precum "Omilia I,II împotriva evreilor", pentru a ne lumina cu privire la misiunea sa de la Bunul Dumnezeu. Au mai existat și alte reforme importante, ca cea de pe timpul Sf. Grigore Palama etc.

           Crima organizată în numele binelui, specifică regilor, diverșilor cuceritori, binele făcut cu forța, nu țin de creștinism, ci de barbarism. Spune Hristos asta, nu eu: "ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc; dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care dintre voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru". "Mergeți din cetate în cetate și dacă nu puteți aduce pace acolo, scuturați-vă și de praful acelei cetăți de pe picioarele voastre".

           Creștinismul de pe meleagurile noastre, a însemnat spre exemplu, puterea spirituală exercitată prin intermediul lui Daniil Sihastrul asupra Moldovei, cu resursele ei armate modeste, dar cu o neîntreruptă tradiție a transmiterii multiseculare a harului, de pe vremea Apostolului Petru la noi, Andrei în Sciţia bulgară, ceea ce în Occident întâlnim mai rar. Domnitorul Ștefan Cel Mare de la acea dată, ar fi fost un nimeni fără acest ajutor divin prin Daniil. Iar nuclee lucrătoare, biserici lucrătoare de acest tip, au existat peste tot unde au ajuns apostolii și au creat comunități creștine, biserici.

           Lupta aceasta armată a fost permisă doar în defensivă, nu în ofensivă, atunci când binele general însemna apărarea comunităților creștine formate din copii, femei etc. Atunci era permis să pui mâna pe arme și în zi de duminică, sau în altă zi de sărbătoare, dacă era nevoie.

           Este tentant pentru unii creștini nepracticanți, să ierarhizeze creștinismul funcție de slava lumii acesteia, caracteristică păgânilor, pentru că dacă ei ar fi ispitiți de diavol, asemenea lui Iisus, în loc să aleagă creștinismul și mântuirea, ar alege strălucirea lumii acesteia. Mică, de proastă calitate, guvernată de psihopați, de un viitor guvern mondial pregătit ideologic cu minuțiozitate, prin lovituri de guverne și crash mondial dirijat. Politrucii așazis aleși, n-au nici o putere, sunt doar folosiți drept țapi ispășitori, ca să aibă mass-media ce scrie.

           Singura luptă permisă omului creștin, e lupta omului nou cu omul vechi din el. Care e tot o luptă defensivă, deoarece se bazează pe renunțare.

Vizualizări: 122

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Comentariu publicat de RobertC pe Decembrie 3, 2018 la 7:33pm

E foarte importantă revelaţia lui Daniel, pentru că o regăsim într-o ordine inversată în Apocalipsa lui Ioan. Daniel nu era unul de-al lor, pentru că era vegetarian, n-avea nici o legătură cu jertfele şi restul ritualurilor israelite. Israeliţii se folosesc de el pentru imagine, aşa cum fac de obicei să mintă. De fapt şi numele lui Daniel e important, deoarece îl mai găsim în pomelnicul îngerilor căzuţi din Cartea lui Enoh, iar aici se află cheia. Cartea lui Enoh nu a fost inclusă în Biblie dintr-un motiv hilar. Există îngeri care au sex, cum scrie acolo, în contradicţie cu dogma. Dar acum avem suficiente dovezi să corectăm această opinie, conform îndemnului lui Iisus. Au corectat Sfinţii, că Ilie şi Enoh stau de-a dreapta şi de-a stânga Domnului, ca două sfeşnice, ca doi măslini. A dat Iisus 36 citate din Cartea lui Enoh, deci e foarte importantă pentru specia umană. De ex. "Acesta este Fiul Meu, Alesul". Azazel provine din Cartea lui Enoh, alături de Daniel şi îl regăsim ca nume în ritualurile voodoo israelite, cu privire la ţapii ispăşitori. De ce acolo e important şi dincolo e ascuns, ca să nu pricepem de fapt ce se întâmplă?


De ce fiara iese din mare şi are corp de leu şi aripi de vultur? E clar că nu din cauza înotatului, că s-ar fi înecat săraca, ci din altă cauză, pomenită de Ioan în Apocalipsa. A venit de undeva din spaţiu şi din cauză că a ieşit şi din mare, înseamnă că stătea pe nisipul mării, logic. Nisipul mării înseamnă siliciu, materie primă pentru semiconductori dopaţi, CIP-uri, microprocesoare, soft-uri, inteligenă artificială (a nu se înţelege roboţi, care sunt cu totul altceva, mult mai primitivi), deci Silicon Valley. Trebuie neapărat citit, pentru cine e interesat şi Enuma Eliş, din care israeliţii au făcut, ca de obicei, un rezumat al rezumatului, cu orori gramaticale groteşti pentru specia umană. Vechiul Testament e o furăciune de pe la vecini măcelăriţi şi un fals cap coadă, de aceea Iisus i-a numit "Furi şi tâlhari", de aceea trebuie mers la origini pentru a corecta ceea ce Iisus n-a corectat, sau a corectat într-un cerc restrâns. Am scris despre câteva astfel de pasaje edificatoare. Iar detalii  importante cu privire la acest subiect, nepot furniza şi alţii, poate mai informaţi ca noi (in sensul bun). Alte detalii foarte importante, ni le aduce fizicianul german Harold, în filmuleţul tradus în română pe youtube.

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Decembrie 1, 2018 la 2:45am

MOTTO:

"Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta şi o desăvârşeşte!" (Psalmul 79.15-16)

"Trebuie să creez un sistem, altfel voi fi acaparat de altul creat de un alt om." (William Blake) "Paradoxul vremurilor noastre în istorie este că am cucerit spaţiul cosmic, dar nu şi pe cel interior." (Octavian Paler, interviu TV în 2011) "Cu cât inteligenţa e mai mare, cu atât prejudecata e mai voinică, pentru că ai aparat s-o justifici… Du-te cu trenul sau cu racheta în împărăţia lui Dumnezeu, dacă poţi!" (Petre Ţuţea, Între Dumnezeu şi Neamul meu)

 

  1. “… zombificarea intelectualilor” (din articol) – Dacă Octavian Paler nu deţinea informaţii despre cucerirea spaţiului interior al omului eu aduc aici informaţii concrete despre controlul conştiinţei umane prin inginerie genetică şi electronică. “Un zombi este o creatură fictivă care apare în cărţi şi în cultura populară de obicei ca un mort reînviat sau un om fără gândire. Povestirile cu zombi îşi au originea în sistemul spiritual de credinţe afro-caraibian Voodoo (din Haiti), care spune că unii oameni devin controlaţi de către un vrăjitor puternic, devenind astfel supuşii lui. Micul înger păzitor este imaginat ca o particulă a forţei vieţii, care este detaşată la naştere din energia universală pentru a intra în corpul persoanei, pentru ca apoi, la moartea acesteia, să revină la divinitatea supremă." În credinţele populare din Haiti unii preoţi cunoscuţi sub numele de Bokor ar fi capabili să captureze partea din sufletul omului cunoscută sub numele de micul înger păzitor.” (http://ro.wikipedia.org/wiki/Zombi) "Dr. Victor Armenian, arată cum a devenit fascinat Pentagonul de tehnicile de manipulare psihică, după ce a descoperit că Rusia efectua cercetări în domeniul parapsihologiei pentru misiunile sale sub acoperire. Au fost cheltuite milioane de dolari pentru a cerceta percepţia extra-senzorială, supravegherea la distanţă, psihochinetica, LSD-ul, telepatia şi spălarea creierului." (Manipularea creierelor, dr. Victor Armenian – recenzie de carte 24.12.2011) “Teletâmpiţii secolului douazecişiunu vor avea tot ceea ce au fost programaţi sǎ-şi doreascǎ, acţionând ca propriile lor telejucǎrii…. Rebelul castrat de mâine se va plimba într-o hologramǎ şi va putea oricând deveni virtual asemeni propriului sǎu idol…. El va fi mult mai interesat de a urmǎri actul sexual al idolului sǎu, decât de a face el personal acest act." (Aldous Leonard Huxley, Brave new world) "Austen Heinz - I’m extremely excited about the work going on in Ed Boyden’s lab at MIT. Being able to control consciousness through genetic engineering combined with electronics may be the most significant work human beings will ever do." (http://www.ipscell.com/2015/01/cambrian/)
  2. Creștinismul de pe meleagurile noastre” (din articol), asemeni întregului creştinism ortodox din Balcani, care “a păstrat cuvântul răbdării Lui” (Apocalipsa -, a rezistat în faţa invaziei creştinismului catolic din Vest (“Fiara cu şapte capete şi zece coarne” – Apocalipsa - ?????) şi al celui ortodox din Est (“Regina de la miazăzi” - Matei 21.42) datorită luptei… Islamului imperialist contra Creştinismului Catolic imperialist, speculant şi necredincios.
  3. “… un viitor guvern mondial pregătit ideologic cu minuțiozitate” (din articol) “Apusul nu mai posedă acele instincte din care se dezvoltă viitorul; se trăieşte ziua de azi; se trăieşte în mare viteză; se trăieşte foarte iresponsabil.” (Friedrich Nietzesche – Amurgul idolilor) “Acum când materia a înnebunit, dorind să pună stăpânire pe tot ce există, Leonte ar vrea să dea dovadă că materia nu l-a învins. Brodnicii continuă să facă un fel de frondă instinctivă faţă de situaţie. Le repugnă, desigur, orice adaptare la lumea, zisă nouă, ce se înjghebează, siluind în tipare anapoda, toate sectoarele vieţii. Dar brodnicii se comportă necerebral. Fronda lor se istoveşte, rapsodic, în reacţii organice, negândite.” (Lucian Blaga – Luntrea lui Caron) "Sunt două metode de a cuceri şi de a înrobi o naţiune. Una este prin sabie. A doua este prin îndatorare." (John Adams – primul vicepreşedinte şi al doilea preşedinte al Americii) "Noi lucrăm în multe moduri diferite dar, probabil cel mai frecvent este să găsim o ţară care are resurse, cum ar fi petrol (de exemplu România – “pruncul” – Apocalipsa - ?????), şi apoi aranjăm un împrumut uriaş acelei ţări de la Banca Mondială sau de la una din celelalte organizaţii de acest tip." (John Perkins – Asasinii economici) "Până când, proştilor, veţi iubi prostia? Până când, nebunilor, veţi iubi nebunia? Şi voi, neştiutorilor, până când veţi urâ ştiinţa?" (Pildele lui Solomon 1.22) "Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este cercetătorul acestui veac? Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii." (Pavel, 1Corintieni 1.20-21 - tot un fel de luptă, dar nu cu arme, ci prin cuvinte înţelepte)
  4. Lupta aceasta armată a fost permisă doar în defensivă, nu în ofensivă” (din articol) „Proprietatea, ca şi comunismul, este rezultatul violenţei, ţine de violenţa care nu există pentru creştin.” (Lev Tolstoi, Despre Dumnezeu şi om) “Războiul hazardului planetar” este lupta informaţională dintre Creator şi creatură. (Alexandru Boris Coşciug – Geneza şi genetica, cap. 18) "Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu.” (P - ?????) ”Cele două domenii ale cunoaşterii umane, ştiinţa şi religia, sunt legate precum focul şi apa. Vor putea oare religiile să aducă sau nu acel plus de informaţie pe care ştiinţa nu-l poate obţine raţional?" ("Science et religion ou sur les trois pauvres choses inséparables" - Eugen Simion, "Science and Ortodoxy", Bucureşti-Constanţa, 22-26 octombrie 2005) "Nimic nu se compară cu descoperirea unei opere necunoscute a unui mare gânditor, care să pună pe jar comunitatea intelectuală şi să-i facă pe academicieni să se agite precum chestiile alea pe care le vezi când priveşti o picătură de apă la microscop." (Woody Allen - Anarhie pură, Aşa mâncat-a Zarathustra) "Cel ce ascultă cuvintele lui Dumnezeu, cel ce are ştiinţă de la Cel Preaînalt şi vede descoperirile lui Dumnezeu, ca în vis, dar ochii îi sunt deschişi: Îl văd, dar acum încă nu este; Îl privesc, dar nu de aproape." (Numerii 24.16) Înţelegi ceea ce citeşti? Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” (Fapte 8.30-31) "În zilele când va grăi al şaptelea înger (ştiinţa), când va fi să trâmbiţeze, atunci va fi săvârşită taina lui Dumnezeu." (Apocalipsa 10.7) "S-a făcut Adam ca unul dintre noi, cunoscând binele şi răul." (Facerea 3.21) "Măreţia şi bucuria activităţii mele ştiinţifice este completată de momentele ocazionale ale unor descoperiri noi care mă determină să spun: Iată cum a lucrat Dumnezeu! Scopul muncii mele este să înţeleg o mică părticică din planul lui Dumnezeu" (U.S. News & World Report, Dec. 23, 1991 - Henry Schaefer, Department of Chemistry University of Georgia, nominalizat la premiul Nobel de cinci ori), utilizând "metoda certitudinii şi a artei de a inventa lucruri noi în vederea încheierii disputelor cu scopul de a progresa în timp scurt." (Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz 1646-1716) "Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Iar pentru cei ce nu cred, piatra (mitocondriile paternale – Adam mtDNA) pe care n-au băgat-o în seamă zidarii (genomului), aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, şi piatră de poticnire şi stâncă de sminteală, de care se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, spre care au şi fost puşi." (1 Petru 2.7-8 şi Matei 21.42) "Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină." (Matei 15.13) "Ceea ce ştiinţa descoperă acum, religia cunoştea de mult." (Mihai Eminescu - Fragmentarium) "Cel ce ascultă cuvintele lui Dumnezeu, cel ce are ştiinţă de la Cel Preaînalt şi vede descoperirile lui Dumnezeu, ca în vis, dar ochii îi sunt deschişi: Îl văd, dar acum încă nu este; Îl privesc, dar nu de aproape." (Numerii 24.16)
  5. Singura luptă permisă omului creștin, e lupta omului nou cu omul vechi din el.” (din articol) "Cu singura deosebire - şi m-am bucurat când am auzit chiar din gura ta vorbele acestea – că nu trebuie să îngădui gândului să rătăcească în câmpul celor deschise văzului, învârtindu-se în jurul lor, ci trebuie să-l îndrepţi către cele ce nu pot fi cuprinse decât prin cuget şi ar fi înţelese ca forme." (Platon, despre un Parmenide care spune aceste cuvinte către un Socrate foarte tânăr) "Ridicatu-s-au regii pământului şi căpeteniile s-au adunat laolaltă împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său." (Psalmul 2.2 şi Fapte 4.26) “Ei vor porni război împotriva Mielului” (Apocalipsa 17.14) "Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului." (Ioan 5.22) "Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, şi nu va suna din trâmbiţă, şi dacă poporul nu va fi înştiinţat... Pe tine, fiul omului, te-am pus Eu străjer casei lui Israel şi tu vei auzi cuvânt din gura Mea şi îi vei vesti din partea Mea." (Iezechiel 33.6-9) "Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos. Unuia cuvânt de înţelepciune, iar altuia, cuvântul cunoştinţei ... unuia credinţă, iar altuia darurile vindecărilor ... Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi şi altuia tălmăcirea limbilor." (Pavel, 1 Corintieni 12.7-12) "Nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi, fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi." (Matei 10.19-20) "Nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde, sau ce veţi zice, că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi." (Luca 12.11-12) "Pentru că ai păzit cuvântul răbdării Mele şi Eu te voi păzi pe tine de ceasul ispitei ce va să vină peste toată lumea, ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ." (Apocalipsa 3.10)

EPILOG: "Dormeau adânc sicriele de plumb" (Bacovia - Plumb)

 

"Şi cei înţelepţi vor lumina ca strălucirea cerului şi cei care vor fi îndrumat pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii vecilor." (Daniel 12.3)

"Unii din noi cred, poate, altfel. Sunt liberi să creadă. Ceea ce este frumos într-o democraţie (aşa cum sperăm să devenim şi noi) este că fiecare e liber pe credinţele, idealurile şi iluziile sale. Nu îi sunt impuse printr-o presiune mai mult sau mai puţin dialectică, dar, îţi repet, nu are nicio importanţă ceea ce credem, sperăm sau visăm noi..." (Mircea Eliade, Împotriva deznădejdii, 1950)

E ciudat că sunt nevoit să tac lângă oamenii care trăiesc alături de mine şi vorbesc numai cu cei care sunt departe de mine în timp şi spaţiu, care mă vor auzi.” (Lev Tolstoi, Despre Dumnezeu şi om).

"De-oi muri - îşi zice-n sine - al meu nume o să-l poarte

Secolii din gură-n gură şi l-or duce mai departe,

De a pururi, pretudindeni, în ungherul unor crieri

Şi-or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele scrieri!"

(Mihai Eminescu, Scrisoarea I)

"V-am spus acestea, înainte de a se săvârşi, ca să credeţi când se vor întâmpla." (Ioan 14.29) "Acestea vi le-am spus, ca sǎ nu vǎ smintiţi, ca sǎ vǎ aduceţi aminte de ele când va veni ceasul lor." (Ioan 16.1-4) "Încă multe am a vă spune, dar nu le puteţi purta acum." (Ioan 16.12)

"La marginea lacului, Leana mulge vaca. În lac se vede invers." (Mircea Crişan – la TV)

"Dumnezeu a creat omul, cerul şi pământul. Pe pământ, omul vede invers."

"Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi devine infinit de mic, el se transformă în punct şi atunci zice: Acesta este punctul meu de vedere." (David Hilbert)

"Încă multe am a vă spune, dar nu le puteţi purta acum." (Ioan 16.12)

"Că iată Domnul va trece; şi înaintea Lui va fi vijelie năprasnică ce va despica munţii şi va sfărâma stâncile, dar Domnul nu va fi în vijelie. După vijelie va fi cutremur, dar Domnul nu va fi în cutremur; După cutremur va fi foc, dar nici în foc nu va fi Domnul. Iar după foc va fi adiere de vânt lin şi acolo va fi Domnul." (Ilie, Regii 3 – 19.11-12)

"Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri." (Matei, 24.7)

"Iar tu, Daniele, ţine ascunse cuvintele şi pecetluieşte cartea până la sfârşitul vremii. Mulţi vor cerceta-o cu de-amănuntul şi va creşte ştiinţa." (Daniel 12.4) … "toţi cei fără de lege nu vor pricepe, ci numai cei înţelepţi vor înţelege." (Daniel 12.10)

Redau mai jos şi prima şi cea mai scurtă descriere din lume a CREAŢIEI EVOLUTIVE:

"Cele patru vânturi ale cerului au sfredelit marea cea necuprinsă şi patru fiare uriaşe au ieşit din mare, una mai deosebită decât alta. Cea dintâi semăna cu un leu şi avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până ce aripile i-au fost smulse şi a fost ridicată de pe pământ şi pusă pe picioare ca un om şi i s-a dat inimă de om." (Daniel, 7.2-4) (human mind - în Biblia anglicană, sugerând, poate, introducerea neocortexului la homo-sapiens pentru a-l deosebi de maimuţă şi a-l dota biologic pentru “a-l face ca unul dintre Ei”- Geneza 3.21).

 

Comentariu publicat de RobertC pe Noiembrie 22, 2018 la 6:13pm

just... 

 

Comentariu publicat de Adrian Scrimint pe Noiembrie 22, 2018 la 5:52pm

Observ ochiul lui Iconus. Trebuie să ne dedăm cotidianului, viața merge mai departe. În numele superbelor descrieri s-au înfăptuit cândva și crime abominabile. Aprecieri pentru muncă și postarea materialului!...

Comentariu publicat de Contact Cultural pe Noiembrie 22, 2018 la 10:55am

...și într-adevăr - cultura fără creștinism este doar slavă deșartă.

Comentariu publicat de RobertC pe Noiembrie 20, 2018 la 7:42pm

Mulțumesc pentru aprecieri, dar îmi ocup prea puțin timp cu scrisul . Prefer abordarea eseistică, a unor subiecte,  să nu se observe că la bază muncesc însutit mai mult în domeniul științelor exacte.

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor