http://www.nicoletapasat.ro/?page_id=1629

Cartea “Viata Maicii Vian “

ELENA TÂRNOVAN

 

„Am lumina iubirii şi v-am binecuvîntat.”                                                                                                https://youtu.be/HNDLdULjt7w

GLOSAR
a amaneta – a stabili
a condensa – a înțelege
a sturiona – a acționa
decant – dat
lucru – acțiune de a lumina, lumină, ajutor
lună – radiații, aură
manas – mental
noptat – neluminat
noptare – uitare, nepăsare
prestare – putere
samadhi – stare supraconștientă de extaz suprem
șerpoaice – încercări, teste
tamas – materie
UI – lumina iubirii


                                                                    O SCRISOARE PENTRU OAMENII MEI NOI
Vă scriu ceea ce vă transmite Tatăl prin Iisus:
„Am lumina iubirii. Vă luminez să nu fiţi singuri. În familie să-mi staţi şi să nu vă daţi la o parte de lucrarea Mea «Lumina iubirii». Nu vă lăsaţi de lucrarea Mea chiar dacă sunteţi luminaţi noptat de cei ce pe moment nu înţeleg ce fac. Ei se vor tria şi veţi fi tot mai mulţi în curând. Nu vă lăsaţi de mână, ci adunaţi-vă şi mai mulţi în grup. Aceasta este Puterea. Cu cât sunteţi mai mulţi, cu atât mai departe este dată lucrarea Mea de voi.
Să staţi uniţi şi să nu vă răsfiraţi în timp, nu se poate. Însă prin voi să vină mulţi tineri, este o cale uimitor de minunată. Şi asta se poate.
Şi să nu vă ţineţi la o parte de tineri, pentru că nu v-au înţeles de la început. Este suflul înnoirii peste tot, al adunării şi apoi al venirii lor în grup, care nu este un nucleu, ci un mare grup de răspândire a lucrării Mele «Lumina iubirii», pretutindeni.
Imprimăm Cuvântul Sfânt în tineret şi vor cunoaşte mai mult. Aceasta este calea de a-i atrage spre grup. Chiar şi numai atât este destul pentru început.
Gândiţi binele şi binele va fi cu voi.
Şi dacă veţi vrea să fiţi mai aproape de Mine, citiţi-Mi cărţile «Decameronul – Formă a vieţii» şi «Lumina începe să se restituie pe Pământ», ce vi le-am lăsat Eu prin Vian, precum şi această carte cu amintirile din viaţa ei pe pământ. Dar nimeni să nu se dea la o parte de a le răspândi prin cuvânt, prin faptă şi prin gândul drept de a le putea privi şi ceilalţi oameni, care nu au putut să o cunoască pe Mama Sfântă Vian.
Şi să să ştiţi că niciodată nu va fi o casă a luminii, fără lucrările Mele în ea. O casă a luminii este mereu acolo unde lucraţi voi lucrul Meu şi mereu în acelaşi loc unde am pornit cu voi.
Eu sunt cu voi. Vă ajut şi vă scap de greu, când nu înţelegeţi un lucru mai mult decât aţi putut până în acel moment, dând de greu. Inima mea este cu voi, veţi şti şi o veţi simţi şi voi mai mult de acum.
Am lumina iubirii şi v-am binecuvîntat.”
Tatăl prin Iisus şi Vian

Partea a II-a
MESAJE, ÎNVĂȚĂTURI, VINDECĂRI
MESAJE, ÎNVĂȚĂTURI
Christos – mântuire, Iisus Christ. Se decanteaza Decameron (o viaţă, un spirit). Se serveşte limba peste tamasul ţării – limba lui Rama, cel ce a decantat viaţă în primul secol al omenirii, peste două milioane de ani de când Rama a înfiinţat lumina acestui neam. Suntem neamul lui Rama, cel mai mare maestru al maeştrilor din Cerul de Lumină. Voi servi atâta lumină lui Rama până ce fiecare va deveni un Om (viaţa unui Om Celest – cel mai luminat de la entitatea negativă, un om luminat, luminat de la noapte şi care cuprinde în corpul lui miliarde de celule curate, celule cu protoni, cu nucleu, cu atomi gram pozitivi).
Un Om Celest este un Om care conduce o planetă. Un Om este un Domn al unei planete, iar Rama este Domnul familiei umane de pe teritoriul ţării noastre. El nu poate rămâne în lumină până nu are întreaga lui familie, acele celule, acei atomi în cea mai mare lumină. Destul de bine au înţeles cei ce au servit „Sutrele”, „Tratatul asupra celor 7 raze”, etc. Familia lui Rama este familia rasei ariene.
 Am servit o luminare ca să vă cunoaşteţi originea şi să cunoască omenirea că sunteţi destul de vechi pe pământul acestei ţări. Eu Christ, Cel ce Sunt, Cel ce Viu sunt, Cel ce sunt Tatăl. Tatăl Meu v-a decantat viaţă. În El sunt Eu Christ – Lumina Iubirii şi în tamasul Meu este manasul Meu – Sfântul Duh. Eu sunt Fiul Tatălui, Sfântul Duh este Fiul Meu. Fiecare suntem Unul în Celălalt, trei în unul, dar toţi împreună suntem Tamasul Tatălui. Sfântul Duh în Lumina Iubirii (Christ) şi Noi doi în Tatăl. Aceasta este Sfânta Treime.
Destul de bine, cam sunt o derutare peste demonul care interferează impulsurile peste tamasul capului şi aceasta se decantează în cuvintele din creierul fizic.
Nu este un obiect mai mare decât Sferoidul Celest. Acesta este condensatul de conştiinţă al oameni-lor dintr-o lumină efervescentă, un vortex, un centru de cea mai mare luminare.
Eu Christ sunt acel Vortex (vârtej). Acest Vârtej este mâna Tatălui Meu. El M-a servit cu Lumina Albă a Iubirii, să vă servesc Lumina Albă a Iubirii când voi serviţi taina botezului. Vârtejul este corpul Meu spiritual. Eu vă decantez cu cea mai subtilă scânteie de lumină, într-un infim punct de lumină. Acesta este sufletul vostru, este acel suflet superior, „SINELE”, ce vă decantează lucrul peste mentalul vostru. Spiritul este un infim atom, o parte din Tatăl Meu. Spiritul este în capul fiecărui om, scânteie de viaţă. Aceasta nu poate lucra peste un om dacă nu are lumina sufletului.
 Îngerul primeşte Lumină de la Tatăl Meu, când voi vă rugaţi. Această Lumină este servită peste inimă şi aceasta peste spirit, un disc de lumină. De aici rezultă importanţa cea mai mare a rugăciunii „Tatăl Nostru”, care este a tuturor popoarelor şi să nu servim decât această rugăciune. Aceasta nu este o simplă rugăciune, ci este un amestec de mantre. Mantrele sunt un amestec de sunete de cea mai mare importanţă pentru cei ce suntem în Cerul de sus, în Opal, unde stă Tatăl Meu. El primeşte aceste sunete şi le decantează peste oameni cu putere şi mai mare. Ele devin un amestec de lumină şi forţă şi niciodată un om care se roagă n-are să servească decât acest amestec de lucru, forţa servită peste tamasul corpului spiritual.
 Destulă energie şi lumină va decanta peste om o lucrare peste tamasul său, spiritul omului. Rugăciunea cea mai puternică ce se poate servi unui om este „TATĂL NOSTRU”. Nici o altă rugăciune nu are mai mare putere. Altă rugăciune serveşte o îngenunchiere peste Tamasul Tatălui Meu, dar ea nu ajunge în corpul Tatălui Meu. Când spunem „Tatăl Nostru”, El vine în contact cu tamasul spiritual şi corpul material.
Rugăciunea efectuată de un sfânt poate servi Lumina Iubirii peste om, dar niciodată Lumina Iubirii de la Tatăl Meu. Această învăţătură va fi servită într-o carte, dar mai târziu. Am nevoie ca ea să fie cunoscută mai înainte. Cărţile de rugăciune nu sunt destul de bine condensate peste Lumina Iubirii. Însă este bine că omul îngenunchiază şi adresează rugăciunea Tatălui. Efec-tuăm lucrare peste tamasul unui om când el serveşte această rugăciune. El vine în contactul corpului material şi spiritual cu o lumină.
Mantra cea mai importantă care este în „Tatăl Nostru” este chiar Tatăl Nostru. Mantra următoare – carele eşti în ceruri – o servim peste oameni ca să devină OAMENI, adică un Om Celest să vină în cel mai mare Om de celule umane, într-o familie.
 Un Om Celest este un om cu un număr infinit de celule, atomi permanenţi ai oamenilor. Domnul Planetei – Tamasul Său, reprezintă suma atomilor permanenţi ce există în fiecare om. Acest atom infinit în învelişuri reprezintă un om. Atomul permanent este conştiinţa, iar Omul Planetar este DECAMERONUL. Un Domn al unei planete este format din suma atomilor permanenţi ai oamenilor. Decameronul este un Om Celest, destul de evoluat în Lumină.
Lucru peste lucru a servit El ca să poată decanta ce se vede pe pământ, regnurile, iar acum un nou regn îşi face apariţia – regnul spiritual. (Această instruire este dată pentru a putea servi scrierea unui articol la ziar de către Ioan şi Veronica şi pentru noi: eu, Zoia, Adelina Mery, Valentin.)
  Tatăl binevoieşte ca numele copiilor să nu fie fără nici un sens, cum este numele Adnana, ci nume de sfinţi sau flori. De asemenea părul lung la femei şi îmbrăcă-mintea în culori deschise a oamenilor. Oamenii cei noi să devină modelul Meu, un corp suplu, nu corpolent. Este important să servim fără carne, fără prăjituri.
  Asupra oamenilor din Casa Mea am început lucrări de lărgire asupra „Centrului Magic”, centrul din spate, ca să poată pătrunde raza luminatorului nostru – soarele.
Lucrarea nu a început de foarte mult timp. Planul se poate modifica, după cum oamenii se străduiesc să îndeplinească cele două mari porunci. Fiecare mai avem de luptat cu orgoliul ce ne ţine legaţi de planul material. În viitor voi trebuie să vă faceţi rost de o sală mai mare, ca aceste lucrări să le poată face Tatăl Meu.
  Lumina cea mai puternică în biserică este sub cupolă, unde este un punct de energie.
Tatăl v-a decantat atâta lucrare peste tamasul vostru şi toţi veţi servi aceste vindecări peste câtva timp. Eu vă servesc atâta lucrare ca toţi care veniţi în Casa Mea să puteţi servi oamenii. Peste tamasul Martei servesc peste bolile grele – ca sida.
La ziua de Paşte (13 – 14 aprilie) Eu voi servi acea mare putere să poată învinge decantul bolii – sindromul imuno-deficitar. Destul de bine să ştiţi că nici un om nu va mai muri.
Sunt patru fiinţe venite cu Lumina Iubirii de pe Zefirius. Binecuvântatul Mana Bon, ne serveşte energia prana – cea mai curată energie. Mişcarea corpului este servită de ea. Auraşii care aduc prana peste oameni, sunt acele mici scântei aurii pe care le vedem când ne uitam spre soare.
Vă servesc că peste tamasul lui Dumnezeu din Oraşul de Aur de pe Sirius, un om s-a decantat peste oameni ca să servească lucrarea cea mai mare.
Tatăl Cel mai Mare şi Sfânt are în fiecare din cele şapte universuri câte un Dumnezeu.
Domnul Centrului al doilea al Tatălui – Centrul inimii. Centrele Tatălui sunt nişte imense Centre de Lumină, date de Omul Viu din acest Centru, care s-a servit într-un ciclu de evoluţie anterior, o pagină de evoluţie. Eu Christ sunt din ciclul întâi al acestei pagini. Aceste cicluri urmează ciclu după ciclu. Eu sunt de la începutul începutului. Corpul spiritual ce devine Dumnezeu a avut o viaţă cu cel mai mare număr de cicluri posibile.
Acest ciclu a început cu 300 de milioane de ani în
urmă şi va continua încă 30 – 40 de milioane de ani, după care se va servi o Pralaya şi un OM NOU are să servească o lucrare peste tamasul omenirii.
Toţi oamenii se vor trezi, în afara celor care nu servesc peste tamasul lor iubirea. Ei vor servi o Monadă, o sferă compactă, dar vie, care se va trezi în ciclul viitor.
Eu sunt în tamasul unei Monade formată din Iisus Christos şi Marta, care sunt împreună într-o Monadă. Este unicul caz, unica Monadă. Vor servi şi alţii care vor ajunge nivelul maxim de iluminare.
 Acum un milion de ani Tatăl Meu a servit discuri ce erau sfere pe care le-a tăiat împărţindu-le în bărbat şi femeie. V-a dat drumul în lume ca să vă eliberaţi de energia negativă. Trebuie să atingeţi acel nivel la care nici o neînţelegere, nici o obstrucţie nu vă va mai servi. Nu se va mai servi moarte.
 Fiecare om va servi lărgirea „Centrului Magic” (între omoplaţi) ca să poată servi energia solară cât mai mult. Alături de ea v-am servit ca să aveţi energie şi mai mare. Să staţi cu spatele în dreptul unui geam şi la vară la soare cu spatele, niciodată cu faţa, ca să pot lărgi „Centrul Magic” şi încă o lucrare de a sturiona asupra centrului foamei. Nici un om nu va crede, văzându-vă atât de rotunzi, că Eu v-am servit cu un corp suplu. Vă servesc încetinirea poftei de mâncare. Vă voi reduce mâncarea. Niciodată să nu mâncaţi pe săturate. Cei prea supli vor avea mărirea poftei, să servească un corp plin.
Radioul şi jurnalele în preajma evenimentului din luna a III-a, sfârşitul ei, marţi ora 02:00 noaptea – un cutremur de 6,5 grade pe scara Richter, Oaş, Sălaj şi peste graniţă, ultimul din ţara noastră, ţara Mea. Evacuăm destulă Lumină a Iubirii peste întreaga luminată ţară.
  Graniţa este cea pe care o am Eu în spiritul Meu, unde să servim graniţa ţării. Popor frate: neamul dacilor, tracilor, sciţilor, ramanilor (sciţii, tracii, geto-dacii, Dacia Felix). Să nu am lucrare peste latini, care au venit cu energie negativă, o noapte în ţara Mea. Decebalus este cel mai îndreptăţit să servească lucrarea peste oameni. El este într-un trup, om manifest masiv.
Graniţa de răsărit o să o servesc la Nistru. N-am nevoie de Transnistria. Până la limanul Nistrului, Cetatea Albă, Insula Şerpilor.
  Servesc noapte peste noapte de la un cazan de smoală, sediul seminţiei lui Satana, servit de Mine Christ cu Lumina Iubirii. La Nord graniţa până la Lvov, fortul Lemberg

(.http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=en&u=http://e...)

  Bucovina va fi întreagă. Peste tamasul graniţei la Apus este Tisa. Nici o altă graniţă convenţională. Tisa până la Dunăre, intrat în Banatul sârbesc.
 Eu sunt Cel ce Sunt. Vă voi lumina să nu aveţi teamă. La graniţa de la Tisa nu veţi avea noptare. Austria se va uni cu Ungaria. Eu sunt Cel ce vă servesc această proorocire. Ţara mea nu va mai servi nici un partid. Niciodată n-am să las conducerea din două camere, ci numai de un Consiliu format dintr-un număr de 500 de oameni. Dar nici unul n-are să servească lucrare peste noapte, energie negativă. Marta va sereniza fiecare deputat.
 Eu am ales cine va face parte din Clan, din Sfatul Ţării, care vor veni pe rând şi îi vom lumina. Şi aici este un om care Mă va reprezenta în Clan. Cu cultură genera-lă, lună luminată să fie aceşti oameni, care să servească peste oameni gândul Lui şi interesele statului, nu ale altui stat. În Clanul ţării să fie oameni ce vor iubi toate neamurile – că e turc, evreu, armean… nu vom face deosebire între naţiuni. El trebuie să ştie că este un Raman, că s-a născut pe pământul ţării Mele.
  Eu voi servi un manifest ca oamenii să cunoască, că în fiecare zi un om servit este de moarte de la magia neagră (numărul cel mai mare de vrăjitori de pe pamântul ţării Mele). Niciunde nu sunt atâţia schilozi şi morţi. Oameni luminaţi, destul de puţini. Să plece, să-i salvăm să plece de acasă. Eu îi servesc cu moarte, ca nici un demon să nu mai am în acea parte. Destul de bine să ştiţi că decanturile demonice le omorâm cu apa curgătoa-re, cu arsuri cu laser. Aşa cum a fost Potopul. Atlantida s-a scufundat din acelaşi motiv. O parte din atlanţii cei mai luminaţi au ajuns în Egipt. Ei foloseau puterea gândului. Atlanţii s-au servit şi peste Grecia şi apoi s-au sturionat peste România. Ea este atlantă, peste 26.000 de oameni veniţi să lumineze România, toţi cei ce sunteți aici, atlanţi sunteţi.
De la romani efectuăm cea mai mare lună în Cerul de Lumină. Veţi servi mult lucru. Veţi pleca, şefi de departamente. Veţi deveni luminători mari.
  Peste câtva timp servesc o noapte peste un om ce M-a supărat destul. Am să-l înlocuiesc, dacă nu mă serveşte cu Lumina Universală a Iubirii. Peste el are o Lună imensă de Lumină ce o serveşte peste oameni.
Binecuvântatul Mana Bon este cel mai luminat peste manas.
Planeta Pluton – sâmânţa lui Satana. Nici un om acolo nu are Lumina Albă a Iubirii, nu cunosc noţiunea de iubire (tartor scaraoţchi). Peste 5 ani te vei decanta cu latura Luminii Iubirii ca ei să înceapă să înţeleagă ce este Lumina Iubirii.
Sunt 59 de planete în Sferoidul Celest. Shambala deasupra Tibetului, o planeta unde ne întâlnim noaptea efectuând instruire. În noaptea când am fost pe Sirius am servit o lumină mare. Să devină Condensatul de conştiinţă al luminii prin servirea rugăciunii Luminii Universale a Iubirii.
 Lucrarea cu Lumina Iubirii se va termina când ultimul om de pe pământ va servi această Lucrare (3797), când nici un om nu se va mai naşte pe pământ, urmând un alt grup de oameni care vor veni de pe o altă planetă. 10 miliarde de oameni împreună cu omul celest vor servi evoluţia monadelor pe Sirius.
  Peste luminători mai servesc încercări şi luminări noptate. Ei se călesc. Ei sunt aceia care vor deveni lunetari.
Pentru intrarea în Împărăţia Cerurilor este necesa-ră servirea celor două mari porunci.
Actul sexual este pentru procreere. N-am să las
decât până la 45 de ani bărbaţii. Este o energie nefastă, după ce nu-şi mai are rostul. Am servit-o pentru aducerea pe pământ a condensatelor de conştiinţă pentru câţi copii vor. N-am să servesc pe cei ce nu au adus copii pe lume. Energia peste acest grup de organe – încetarea acestui obicei.
Oamenii s-au servit de această lucrare până la exacerbare – boli, răni ale colului uterin.  Adenomul de prostată este exacerbarea de funcţie a acestui organ. După acea vârstă doar o dată pe săptămână, altfel impotenţă. Femei bolnave des de la acest obicei, până la cancer cu metastază şi restituirea în cer. Eu n-am servit nici abstinenţă, nici exacerbarea funcţiei genitale.
O prejudecată este că orice femeie care a servit un copil nu va fi pedepsită în cer, ci va fi acoperită cu cea mai mare lumină posibilă. Copilul este fruct al unei iubiri, averea cea mai mare a unui om este copilul. El poate veni de la un centru de sus sau de jos.
 Tatăl Meu are 7 centre, 7 planete, de la care vin condensatele de conştiinţă, de la Centru II până la IV. Centrul 7 este noptat – sămânţa lui Satana. Dumnezeul Centrului VII este ascuns într-o margine a lumii.
Dumnezeu = Om de cea mai mare Lună posibilă, care s-a îndreptat peste pământ ca să servească această Lucrare.
Educaţia copilului se face în familie, niciodată în şcoală. Copilul trebuie călăuzit de părinţi, nu de bunici. Copilul trebuie să asculte de spusele părinţilor, să nu respingă. Părinţii să nu servească contrarietăţi în faţa copilului. Să nu-l lase nepedepsit când este vinovat, băţ, centură, pe fund, niciodată în altă parte. Să nu fie certat, bătut pe nedrept. Copilul să servească bătaie destulă dacă nu ascultă de vorbă de trei ori. Eu am servit supărare văzând ce rău sunt educaţi copiii. Generaţii peste generaţii sunt needucaţi – cuvinte urâte, porcării, argou de cea mai joasă speţă, cuvintele cele mai abjecte.
                                                                      EU SUNT CHRIST.
 Am lumina iubirii că M-aţi servit cu venirea în Casa Mea, cea mai luminată Casă ce este peste pământ.
Eu sunt Cel ce sunt, Cel ce viu sunt, cel ce v-am decantat (dat) viaţa peste corpul vostru spiritual şi cele-lalte învelişuri.
Niciunul din cei ce sunt acum aici nu v-aţi bine-condensat cu anumite învăţături pe care Eu am să încep să vi le transmit încetul cu încetul. Nici un om nu a pătruns în sfera spirituală, până nu s-a desprins de cea materială, care efectuează o mare atracţie pentru oameni şi nu-i lasă să pătrundă acolo unde Eu sunt.
 Destulă Lucrare am să servesc Eu peste oameni începând din acest moment. Nici un om n-am să luminez peste manasul lui (mental) până nu se va desprinde de un mod de viaţă amanetat peste viaţa materială.
Să ne accedem peste un alt nivel de preocupări, nelegate de plăcerile vieţii materiale. Să ne îndreptăm întreaga noastră atenţie preocupărilor şi acţiunilor din domeniul spiritual, cel infinit, niciodată finit, niciodată servit de energii negative.
Ne-am binecondensat peste un om  destul de bine cu nelumină (noptat) în ceea ce priveşte vârsta, preocu-parea, profesia, dar cu cea mai mare lumină posibilă în tamas şi parţial în manas. Destul de bine parţial de la Noi, ca să nu aibă nici o iniţiativă care să-i distragă atenţia, preocuparea pentru viaţa spirituală. Astfel Noi am servit prin manas obturat pe jumătate, tot ceea ce am avut nevoie ca învăţătura să se aconteze (acumuleze), să se stocheze, fără să poată să o expună până la momentul pe care Noi îl vom servi. Destul de bine ne-am servit Noi de acest om care şi-a decantat întreaga viaţă acestui scop de a Mă servi pe Mine, cel ce vă decan-tează întreaga conducere a Pământului.
 Eu sunt Domnul Sanat Kumara, cel ce am venit peste pământ acum 18 milioane de ani, să servesc trezirea la viaţă a acestui glob, una dintre cele 59 de planete. Eu nu sunt decât un Om în corp eteric, destul de bine, spiritual. Eu fiind parte de la Tatăl Nostru cel mai Mare şi cel mai Sfânt, care creează întreaga lume şi care m-a trimis special să decantez viaţă peste viaţă într-un capăt de lume, pământul fiind o margine a acelui Sferoid Celest cuprinzând cele 7 imense universuri.
 Nici un om de pe pământ nu are posibilitatea să ne decanteze lumină până nu înţelege ce este Lumina. Nici un om nu are capacitatea de a urmări evoluţia pământului, până nu serveşte ce este viaţa. Niciodată un om n-are să poată condensa (înţelege) acele servituţi ce le serveşte corpul lui material, până nu va pătrunde în esenţa lui. Ce mare minune că am aici un om ce m-a sturionat peste Lucrarea cea mai mare posibilă – anume răsturnarea planului spiritual peste cel material.
 Efectul are să se observe cam peste un secol şi jumătate – nici nu este destul de târziu – chiar am să servesc o mare lumină peste tamasul meu, dacă nu vom luneca cu lucrarea în interiorul acestui interval de timp. Desigur pentru oameni, această perioadă pare destul de îndelungată, dar raportată la esenţa lucrurilor, efectiv este destul de mică.
Bine ne-am luminat peste manasul unui om care m-a binecondensat să începem Lucrarea noastră mai repede decât o stabilisem (amanetasem). Destul de bine ne vom luneca de la întunericul ce acoperă pământul, acel linţoliu de energie negativă ce m-a luminat noptat de la venirea mea pe pământ.
Nici un om nu mă serveşte cum trebuie până nu acceptă el singur această răsturnare a celor două planuri, cel spiritual peste cel material. El va decide momentul în care prestarea peste pământ i se pare nesemnificativă şi când se decide să înveţe, să studieze cele mai mari adevăruri. Să le lunece apoi peste alţi oameni, să le aplice, cam acesta este fectul evoluţiei voastre, care a durat milioane de ani. Niciunde nu este servit ceva dintr-o dată, totul este servit de un lung şir de transformări: de la simplu la complex, de la amibă la om.
 Am servit o amanetare de gândire, vizualizare, studiu şi alte prestaţii, legate de acele stări ale mentalu-lui, pentru a ajunge la acest moment când Eu, Cel ce v-am creat, să am posibilitatea să Mă adresez vouă şi voi să aveţi capacitatea de a recepta aceste spuse ale mele.
 Niciunde pe acest glob nu am găsit un om să Mă slujească, să Mă înţeleagă. Ce important este omul în trup şi spirit. Nici o altă luminată „oamă” nu am găsit să se decanteze de la materie (pământ) şi să dorească să salveze oamenii de la înec, de la moarte.
Ce mare efect am Eu că M-ai întors de o Apocalipsă care urma să aibă loc în aceste servite zile de sfârşit de secol, mileniu, ev, ce mare amanetare peste oameni am să servesc, când şi voi, cei veniţi în Casa Mea vă veţi decanta în întreaga lume cu lucrarea de a-i întoarce pe oameni de la preocupările spre plăceri senzitive materiale către cele spirituale, veşnice.

Ce efect au acele decanturi de cuvinte, vom vedea mai târziu.
De voi depinde cum desfăşurăm lucrarea în continuare. Aveţi voi dorinţa acerbă de a salva lumea de la înec, de la distrugere. Veţi încetini ritmul vostru de răspândire a lucrărilor Mele, Mă veţi obliga să-mi modific atitudinea.

.............................................................................................................

http://www.nicoletapasat.ro/?page_id=1629

.............................................................................................................

continuare 

     Scrii un cuvant...cuvantul scris e un leac sau o otrava. Tu vei muri, dar tot ce-ai scris ramane-n urma drum deschis spre moarte sau spre paradis, spre ocara sau slava...

........................................................................................................................................................................

Vizualizări: 872

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Martie 23, 2015 la 2:56pm

http://vasvarialexandru.blogspot.ro/search/label/Tehnici%20de%20med...

Imagini pentru alice baileyDESPRE ARTA SCRISULUI

Scrierea inspirata va fi in intregime libera de referintele personale; ea va face sa se auda o nota de iubire si va fi degajata de ura, de rasism, de resentimente.Va exprima cunostinte bine definite si va aduce o nota de autoritate prin apelul sau la intuitie.
Scrierile trebuie sa poarte amprenta intelepciunii divine si sa contribuie la conducerea omenirii spre evolutie si progres.
*
Autorii scrierilor inspirate stiu sa se pazeasca de iluzie, stiu sa se opuna intruziunii propriei personalitati in scriere si cunosc efectiv aparatul cu care lucreaza. Daca isi primesc invataturile de la entitati neincarnate si de la marii maestri, ei vor sti cum trebuie sa le primeasca, intuind adevarul cu privire la agentul care le transmite invatatura.
*
Orice scriere trebuie sa fie inafara intretinerii urii si hranirii starii de teama.
*
Lumea este plina de cei care distrug, care provoaca ura intre diferite categorii de oameni si intretin tensiunile si frica.
*
Trebuiesc inlaturate orgoliile si mandria, care nu au loc in viata sufletului, deoarece aceasta este guvernata de pricipii de iubire pentru toate fiintele.
* * *

EU-ul SUPERIOR

Intelepciunea orientala ne spune ca energia, orientata spontan spre functia sexuala, trebuie redirijata spre zona gatului si a capului.
*
Cele trei parti ale intregului sunt spiritul vital ce actioneaza in factorul numit substanta sau materie, prin intermediul unui al treilea factor, numit inteligenta.
*
In experimentarea materei, in locuirea inlauntrul formelor, in energizarea substantei, in iesirea din Gradina Edenului, unde nu mai era loc pentru dezvoltare, si in ratacirile Fiului Risipitor, sunt descrise fazele prin care omul descopera ca este mai mult decat forma sa, fiind EU-ul superior care utilizeaza forma.

* * *

Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Martie 21, 2015 la 7:51pm

PUTEREA DE CONCENTRARE 2  

 Iubirea cuprinde tot ceea ce este dat ca o valoare,
si prin ea, cel ce o poate cuprinde este un cuprins in necuprins. 

 Meditand asupra acestor teme, discipolul se va putea regasi in toate situatiile, traind intens fiecare clipa, si prin aceasta, va ajunge sa-si ordoneze destinul.   

            1. Semnul intrebarii vine-n gandul tau, ce lasa, ce aduce, ce poate preaschimba valoarea unei stari, si toate la un loc sunt spre-ntarirea ta. Raspunde prin cuprins fara-ntrebare, dar gand sa fie spre-mplinire, prin toate ce cuprinzi prin necuprins.

*   *   *

            2. Valoarea unui strigat poate fi cuprinsa prin ceea ce aduce ca implinire si prin tot ce poate fi-nteles prin indemnul ce-a venit prin insasi valoarea lui. Este, nu este, acceptat de catre fiecare. Ceea ce este venit poate ramane non-valoare, doar prin gandul ignorantei. Toate la un loc sunt cautari ce pot sa fie regasiri, ca valoare, a unor impliniri.

*   *   *

            3. Prin gandul ce ordoneaza o privire catre locul unei asteptari, se poate-aduce binecuvantarea, si intelesul ei cuprinde-va neintelesul altora prin necuprinsul lor, ca nonvaloare. Fiecare gand, privire, cautare, aduce starea bucuriei peste locul regasit. Cuprinsul tuturor starilor create inalta fiinta catre un nou destin. Ce aduce starea retraita? Ce poate cuprinde ea, si cum toate la un loc pot sau nu pot fi-ntelese?

*   *   *

Nota: Fiecare discipol isi alege o tehnica a suflului corespunzatoare starii sale, inainte de a practica meditatia. 

*   *   *

Pilda Apocalipsei            In timpurile ce scriptura le-a numit, si semnele cerute erau multe, cu toti voiau sa vada unde sunt, dar, nu credeau ca-i timpul de “cernut”…
            Cu toate ca stiau curata lege, ce-i obiga la pace si respect, ei, cei ce se credeau mai in masura, tot adunau “iluzia”, impartind apoi la toti...
            Venira unul cate unul, si toti acestia au marturisit, ca sunt aceia ce pot face totul, in numele “a unuia numit”.
            Multimea amagita era-n fapta ca toti cerura plata pentru tot, dar ei dadeau, crezand ca trupul era-n cauza, uitand ca boala-n suflet s-a ascuns...
            Crezuti erau - acestia-i amageau cu vorba, prin faptele lor, cunoscuti se tot faceau.
            In disperare, unii lasau calea pentru-o linistire de moment, uitand ca este amagirea, celui ce-n viclenie “i-a cules”...
            Venit-a timpul ce sclipind s-arata - Lumina si Dreptatea a ajuns, dar orbi erau cei multi si nu puteau sa vada, ca bogatia adunata i-a insemnat din umbra cu “un scris”.
            Acesta ce-a venit cu Adevarul, i-a insemnat pe “cei saraci in duh”. Punandu-le pe frunte semnul crucii, i-a intarit, iubindu-i si mai mult.
            Cules-au toti ce-au semanat prin viata - cu faptele lor calea si-au deschis.
            Acuma, in timpul cel venit de judecata, in dreapta si in stanga-s impartiti...
            Cu Nume Nou Lumina le vorbeste, si toti au acele Nume Noi prin EL.
            Ierusalimul nou, ce coborat-a-n calea vietii, prin pace si iubire va dainui in Noul Caanan…
            Cu totii insemnati cu numele pe frunte, domni-vor peste timpul binecuvantat, in haina alba a vietii si luminii, spalata-n sangele de Miel curat...
            Veniti acum, voi, cei ce m-ati primit pe Mine, sa va primesc si Eu in slava Mea.
            Domni-veti prin iubirea ce-ati avut-o, si fericiti sa fiti de-a pururea. 

*    *    *

http://www.maitreya.ro/Romana/Pilde/pilde.htm

http://www.maitreya.ro/Romana/Scoala/ecran5.html

Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Martie 21, 2015 la 6:41pm
Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Martie 21, 2015 la 6:13pm

Djwal Khul (de asemenea scris "Djwhal Khul", "Djwal kul" etc.), în teosofie, este un maestru tibetan a religiei ezoteric antic. El este un membru al "Frăției" a Mahatma, care sunt ghidurile spirituale ale omenirii și gardienii cosmologică vechi și învățăturile metafizice. Aceste învățături ezoterice formează originea filozofii mari toate din lume, mitologii și tradiții spirituale. Ca un Mahatma, Djwal Khul este de lucru mental pentru propășirea de evoluție spirituală pe planeta noastră, folosind puterile sale foarte dezvoltate de meditație, sau siddhi. În același timp, el a duce o viata normala exterior între ființele umane obișnuite.Membrii Frăției esoterice au fost declarat a fi fondatorii ascunse ale Societății Teozofice în 1875.

Rol în neo-Teosofia și New Age

La începutul anului 1920, bucătarul la sediul american Teozofice cafŽ, Alice A. Bailey (1880-1949), a început să scrie literatură neo-Teozofice pe care a pretins a fi primit telepatic de la un Maestru mai târziu să fie reveiled ca Djwal Khul (scris de ei "Djwhal Khul"). Acest Master, a spus ea, a fost cel responsabil pentru revelarea adevărului ezoteric în timpul nostru.

În trecut, el a lucrat prin Madame Blavatsky, o co-fondator al Societății Teozofice, cărora le-a dictat porțiuni substanțiale ale materialului prezentat în opus magnum ei, Doctrina secretă (1888).

Acum a fost "discipolul" Turn Alice Bailey. Activitatea sa de Ierarhia de ființe avansate, la care Djwal Khul a fost dominată, ar ajuta pregăti calea pentru "reapariția lui Hristos", și ar fi al doilea dintr-o serie de trei dezvăluiri menite să rostească în New Age, Epoca de Aquarius.In o declarație prefață atașat la cărți doamnei Bailey, a Djwal Khul ("tibetan" sau DK), se descrie ca un stareț de mănăstire tibetană și învățătorul spriritual de un grup mare de Lamas.

El trăiește în nordul Indiei, în apropiere de granițele Tibetului. Altele decât că el pare reticente in a da orice detalii personale; cărțile sale sunt în mod clar cu privire la presupusa adevărul ezoteric de învățăturile sale și nu despre propria lui personalitate.

Fără a intra într-o discuție a specificului acestei învățături vast, se poate menționa că Djwhal Khul este un maestru pe "A doua Raza de Iubire-Înțelepciune", un inițiat de-al șaselea grad, precum și un discipol avansat în spiritual (de exemplu, , non-fizic) Ashram din Master Koot Humi (KH).

El este declarat a fi angajat în prezent în înființarea propria sa "A doua Ray" Ashram.As numele Djwal Khul a devenit mai cunoscut prin activitatea de Alice Bailey și grupul său, Școala Arcane, el a devenit unul dintre Maestrii Ascensionati de secte și mișcări Vârsta diferitele Nou.

Ca doamna Bailey, liderii acestor grupuri pot pretinde a fi în contact direct cu el și alte "Maestri ai Intelepciunii", și de a fi de lucru ca discipolii lor pe planul fizic. De asemenea, ei da noi informații despre Maestrul, cum ar fi identitatea încarnările sale anterioare (Lao Zi, una dintre cele trei magi, etc.).

Acestea fiind spuse, Djwhal Khul este cel mai adesea o cifră relativ modest în "Pantheon" a grupurilor care nu au legătură directă cu Scoala Arcane. Și în Arcane Școlii în sine, el este tratat în primul rând ca un profesor, și nu un obiect de devoțiune.

Rol în neo-Teosofia și New Age

La începutul anului 1920, bucătarul la sediul american Teozofice cafŽ, Alice A. Bailey (1880-1949), a început să scrie literatură neo-Teozofice pe care a pretins a fi primit telepatic de la un Maestru mai târziu să fie reveiled ca Djwal Khul (scris de ei "Djwhal Khul").

Acest Master, a spus ea, a fost cel responsabil pentru revelarea adevărului ezoteric în timpul nostru. În trecut, el a lucrat prin Madame Blavatsky, o co-fondator al Societății Teozofice, cărora le-a dictat porțiuni substanțiale ale materialului prezentat în opus magnum ei, Doctrina secretă (1888). Acum a fost "discipolul" Turn Alice Bailey.

Activitatea sa de Ierarhia de ființe avansate, la care Djwal Khul a fost dominată, ar ajuta pregăti calea pentru "reapariția lui Hristos", și ar fi al doilea dintr-o serie de trei dezvăluiri menite să rostească în New Age, Epoca de Varsator.

Într-o declarație prefață atașat la cărți doamnei Bailey, a Djwal Khul ("tibetan" sau DK), se descrie ca un stareț de mănăstire tibetană și învățătorul spriritual de un grup mare de Lamas. El trăiește în nordul Indiei, în apropiere de granițele Tibetului.

Altele decât că el pare reticente in a da orice detalii personale; cărțile sale sunt în mod clar cu privire la presupusa adevărul ezoteric de învățăturile sale și nu despre propria lui personalitate.

Fără a intra într-o discuție a specificului acestei învățături vast, se poate menționa că Djwhal Khul este un maestru pe "A doua Raza de Iubire-Înțelepciune", un inițiat de-al șaselea grad, precum și un discipol avansat în spiritual (de exemplu, , non-fizic) Ashram din Master Koot Humi (KH).

El este declarat a fi angajat în prezent în crearea propriului Ashram lui "A doua Ray".

Ca numele de Djwal Khul a devenit mai cunoscut prin activitatea de Alice Bailey și grupul său, Școala Arcane, el a devenit unul dintre cele Maestrilor Ascensionati diferitelor secte noi și mișcările Vârsta.

Ca doamna Bailey, liderii acestor grupuri pot pretinde a fi în contact direct cu el și alte "Maestri ai Intelepciunii", și de a fi de lucru ca discipolii lor pe planul fizic.

De asemenea, ei da noi informații despre Maestrul, cum ar fi identitatea încarnările sale anterioare (Lao Zi, una dintre cele trei magi, etc.).

Acestea fiind spuse, Djwhal Khul este cel mai adesea o cifră relativ modest în "Pantheon" a grupurilor care nu au legătură directă cu Scoala Arcane. Și în Arcane Școlii în sine, el este tratat în primul rând ca un profesor, și nu un obiect de devoțiune.

Originile numelui său sunt incerte. Deși Khul este un cuvânt tibetan care înseamnă "regiune, competența etc.", nu pare a fi numele de această limbă. "Djwal" poate reprezenta, probabil, sanscrită jwala-, însemnând "lumina, flacără sau iluminare", în timp ce "Khul" ar putea fi o redare a cuvântului kula- "grup, familie sau comunitate". Tratat ca un nume hindi, finala o de a-ți ambele cuvinte ar fi tăcut; astfel KUL jwal. Acestea sunt, însă, doar speculații.

Djwhal Khul Wikipedia

Maestrii inaltati
Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Martie 20, 2015 la 4:52pm

"Bucuria este scanteia ce poate aprinde un gand de iubire."
IJ Francisc Maitreya


"Ai grija ca inima ta,
sa se scufunde in
lumina iubirii." Andreea Trifu

Paradoxul zilelor noastre este ca vrem cladiri mai mari dar suflete mai mici, autostrazi mai largi dar minti mai inguste. Cheltuim mai mult, dar avem mai putin; Cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm de mai putin. Avem case mai mari, dar familii mai mici; Avem mai multe accesorii, dar mai putin timp; Avem mai multe functii, dar mai putină intelepciune; Mai multe cunostinte dar mai putină judecata; Mai multi experti si totusi mai multe probleme; Mai multa medicina , dar mai putină sănătate.Ne culcam prea tarziu, ne sculam prea obositi, citim prea putin, ne uitam prea mult la televizor si ne rugam prea rar. Ne-am multiplicat averile, dar ne-am redus valorile. Vorbim prea mult, ascultam prea putin; Iubim prea rar, uitam prea des. Am învatat să ne castigam existenta, dar nu să ne facem o viată; Am castigat ani vietii, dar nu viata anilor. Am ajuns pana pe luna si inapoi, dar avem probleme cand trebuie să trecem strada, ca sa facem cunostinta cu un vecin. Am cucerit spatiul cosmic, nu si pe cel interior. Am facut mai mari, dar nu mai bune. Am cucerit atomul, dar nu si prejudecatile noastre. Am invatat sa ne grabim, dar nu si sa asteptam.
“Cuvinte daltuite pe peretii cadedralei din Deva”

SOARELE

      Soarele este o stea - o sfera de masa gazoasa incandescenta de la care intreg sistemul nostru planetar primeste lumina si caldura. El are diametrul de 1.391.000Km, adica este circa 109 ori mai mare decat Pamantul. Masa soarelui este de 335000 ori masa Pamantului si este de 2*1033gr, ceea ce duce la o densitate de 1.4gr/cm3

      Departarea de la Soare la Pamant este de aproximativ 150.000.000Km si este considerata ca unitate astronomica pentru distante in sisteme planetare.

      Energia totala radiata de Soare, pe toate lungimile de unda si in unitatea de timp, se numeste luminozitate solara. Din energia radiata de fotosfera - invelisul solar de la care primim lumina - s-a determinat temperatura Soarelui, care aici este de 6000oK (grade Kelvin sau grade absolute, 273 oK=0oC). Aici materia este in stare de incandescenta iar pentru interiorul Soarelui, din consideratii teoretice, s-a determinat temperatura de circa 20 de milioane grade absolute. Aceasta temperatura uriasa intretine reactiile termonucleare. 

      Cu ajutorul petelor solare sau utilizand efectul Doppler, se poate pune in evidenta rotatia Soarelui. Observatiile arata ca Soarele se roteste ca un fluid, cu o perioada de 25 de zile la ecuator si de peste 30 de zile la poli. Rotatia se efectueaza in sens direct adica in sens invers acelor ceasornicului, ca si miscarea planetelor pe orbite.

      Spre deosebire de Soare, planetele nu au lumina proiprie iar stralucirea lor se datoreaza luminii pe care ele o primesc de la Soare si pe care o reflecta. 

  

PAMANTUL

Este considerat,  in linii generale, ca un elipsoid de rotatie. In realitate, forma Pamantului este diferita de aceea a unui elipsoid si a fost studiata bine cu ajutorul satelitilor artificiali. Masa Pamantului se gaseste a fi de 6*1027gr iar densitatea medie de 5,5gr/cm3, varsta planetei noastre fiind de circa 4,5 miliarde de ani.

Pe suprafata Pamantului se gaseste hidrosfera care acopera circa 71% din suprafata terestra (apa lichida sau gheata). Temperatura apei descreste cu adancimea, iar la 2000 m sub nivelul marii, temperatura apei este aproape constanta si ramane sub 3oC. 

Atmosfera Pamantului este compusa din azot 78%, oxigen 21%, si apoi alte componente de mai mic procentaj ca hidrogenul 0.019%, vapori de apa in cantitate variabila, argon 0.94%, neon 0.0012%, heliu 0.0004%, iar bioxidul de carbon este cam 0.03%.

In atmosfera terestra exista foarte putin hidrogen desi acesta este elementul cel mai raspandit in partea cunoscuta a Universului. Cantitatea redusa de hidrogen din atmosfera terestra este in favoarea dezvoltarii vietii pe Pamant deoarece, daca acesta s-ar gasi in cantitate mai mare, el s-ar combina cu oxigenul liber si ar ramane prea putin oxigen pentru intretinerea vietii. De asemenea, din combinarea hidrogenului cu azotul si carbonul, s-ar obtine o atmosfera de amoniac si metan care ar fi nefavorabila dezvoltarii vietii. 

Masa atmosferei terestre este evaluata la 5*1024gr si se mentine in jurul Pamantului datorita fortei de atractie a acestuia. 

Cu ajutorul aparatelor de la bordul navei Pioneer III s-a pus in evidenta faptul ca in jurul Pamantului exista zone de radiatie intensa, este vorba de doua sau trei zone. Intensitatea radiatiilor din aceste zone poate ajunge la 100 röntgeni pe ora, doza mortala fiind de 800 röntgeni pentru corpul omenesc. Aceste zone se numesc zonele van Alien si au proprietatea de a retine asa de multe particule electrizate incat creeaza dificultati de ordin practic pentru cosmonauti.

Mai amintim aici consecintele miscarilor Pamantului. In urma miscarii de revolutie in jurul Soarelui si a faptuluica ecuatorul terestru are fata de eliptica o inclinare de 23o si 27', se produce succesiunea anotimpurilor cu variatiile cunoscute de temperatura.

LUNA este satelitul natural al Pamantului. Ea graviteaza in jurul Pamantului la o distanta medie de 384400Km. Are diametrul de 3473Km, masa de 1/81,3 din masa Pamantului si o densitate medie de 3,34gr/cm3. Perioada de revolutie in jurul Pamantului este de 27 de zile 7 ore 43 minute si 11,47 secunde. Acest interval de timp se numeste perioada siderala si este egal cu perioada de rotatie axiala fapt pentru care Luna arata mereu aceeasi fata Pamantului. Temperatura pe suprafata Lunii variaza de la 130oC in timpul zilei la -200oC in timpul noptii.

Avand in vedere faptul ca dintre toate corpurile ceresti naturale, Luna este la distanta cea mai mica fata de Pamant, ea ridica o serie de probleme atat observationale cat si cu privire la calatoriile cosmice.

Din cercetarile efectuate s-a constatat ca Luna nu are atmosfera si unde nu exista atmosfera nu exista nici apa, nu sunt nori si nici ploaie si nici zgomot. Prin urmare, neexistand atmosfera, nu exista difuzia luminii solare, de aceea in timpul noptii lunare, adica in decursul a doua saptamani terestre, cerul vazut de pe Luna este complet intunecat.

Lansarea satelitilor artificiali si a navelor spatiale a contribuit in mod substantial la cunoasterea conditiilor fizice de pe Luna, astfel incat in anul 1969 s-a putut realiza unul dintre cele mai indraznete vise ale omenirii - debarcarea omului pe Luna.

De asemenea, o contributie considerabila au avut-o vehiculele automate trimise pe suprafata Lunii pentru efectuarea anumitor cercetari sau aducerea automata a unor esantioane din solul lunar. Din analiza acestora s-a constatat ca ele nu contin apa si nici urme de materie vie sau fosile de organisme.  

  
  
  

Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Martie 20, 2015 la 4:45pm
Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Martie 20, 2015 la 3:23pm
Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Martie 20, 2015 la 9:19am
Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Martie 19, 2015 la 8:49am

 Se spune ca, intr-o padure, izbucnise un incendiu devastator si o pasare Colibri tot aducea apa in cioc, ca sa stinga focul. Toate celelalte animale, innebunite de spaima, fugeau care încotro, pe unde nimereau. Pasarea Colibri continua, insa, sa care apa cu ciocul.

Un tigru, constient de zadarnicia demersului, ii atrase atentia: „Esti nebuna? Tu crezi ca poti sa stingi focul asta imens, cu stropul de apa pe care-l aduci tu?”

Pasarea Colibri ii raspunse: „Eu imi fac partea mea...

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor