http://www.nicoletapasat.ro/?page_id=1629

Cartea “Viata Maicii Vian “

ELENA TÂRNOVAN

 

„Am lumina iubirii şi v-am binecuvîntat.”

 GLOSAR
a amaneta – a stabili
a condensa – a înțelege
a sturiona – a acționa
decant – dat
lucru – acțiune de a lumina, lumină, ajutor
lună – radiații, aură
manas – mental
noptat – neluminat
noptare – uitare, nepăsare
prestare – putere
samadhi – stare supraconștientă de extaz suprem
șerpoaice – încercări, teste
tamas – materie
UI – lumina iubirii

   Deci de voi depinde soarta lumii. Niciodată să nu aveţi o atitudine de delăsare, niciodată să nu Mă decantaţi peste odihnă, niciodată să nu mă servească omul nou cu tăcere, cu neactivitate. Ce mare lucrare am servit Eu peste pământ şi nici un om cu manas destupat nu vrea să ia contact cu mine.  Cum să ies în lume cu un număr atât de mic de oameni, care au înţeles sensul şi adevărata lucrare a Mea.
 Să Mă servească oamenii noi, să Mă servească cu lucru peste lucru şi mai ales studiu peste studiu, că nu mă servesc destul de bine de manas, încă este destul de astupat de la alte studii nesemnificative ce se servesc mai întâi peste un om ce nu şi-a desăvârşit şcoala elementară, generală, liceală, postliceală şi destul de puţini cea mai de sus şcoală. Eu vă servesc (vă spun) să-mi serviţi studiu cum n-aţi servit voi până acum. Noapte peste noapte să-mi serviţi şcoala, nici unul să nu piardă timpul la ziare, TV, alte pornografii. Asta nu înseamnă să vă ascetizaţi, dar nici să nu serviţi ca pierdere de timp. Acesta este extrem de scurt şi nu am timp destul pentru ceea ce avem noi de efectuat.
 Să ne vină mai mulţi oameni într-un amfiteatru, destul de bine oamenii vor veni să ne asculte, dacă au unde să stea, să poată să noteze aceste cuvinte pe care vi le transmit Eu, cel ce v-am binecondensat cu Lucrare peste Lucrare peste acele centre ganglioni ce sunt dispuşi pe tot trupul vostru, în speranţa că într-o zi voi avea această lucrare peste trupul vostru, de a-l vivifica, trezi, în vederea desăvârşirii Lucrării Mele. 

 Ce mare minune se întâmplă cu voi nu ştiţi, dar veţi servi efectul, veţi avea acele prestaţii (puteri), pentru a vă desfăşura acţiunea cât mai bine.
Să ne decantăm peste o altă latură, cea legată de un decant demonic ce M-a lunecat de la progres, de la linia evolutivă pe care o trasasem. Eu nu sunt mulţumit cu rezultatele de până acum, că M-au obturat, obstruc-ţionat acele decanturi demonice ce Mi-au lunecat lumină neagră (energie negativă) peste bieţii oameni. Ei n-au ştiut ce să facă, cum să se apere, cum să se lupte împotriva unor forţe ce-i acontează cu atâta înverşunare şi au servit boli şi suferinţă fără seamăn.
 Ei bine, peste aceste înveninate minţi, decantate de la centrul pământului, servesc Eu Lumina Albă a Iubirii, acea Rază cu care Tatăl Meu m-a binecuvântat cu care servim, ardem, pentru stârpirea a tot ceea ce este mai noptat, neluminat – efect peste oameni. Să ne accedem cu tot elanul, niciodată cu oboseală, lene, odihnă. Să servesc şi o binecuvântare peste oamenii ce M-au urmărit cu destulă lumină în manas (mental).
 Să ne vină un om, acela ce va sturiona (acţiona) în continuare peste Cel ce este în cea care vă serveşte cu aceste condensări de cuvinte. El va continua Lucrarea Mea ca şi până acum – să vindecăm un mare număr de bolnavi. El va servi condensări de învăţături, El va decanta Lucrare peste acei oameni ce decantează Lumina Iubirii prin restituire către Mine şi ce servesc ofrande peste oameni. Niciunul din oameni să nu ţină în sertar această transmisie, ci să lunece peste un număr cât mai mare de oameni.
Eu am să mai vin o dată şi încă o dată, până am să vă transfer tot ceea ce doresc Eu să cunoaşteţi şi tu şi tu şi tu.
Am Lumina Iubirii şi v-am binecuvântat.
Domnul Sanat Kumara – Tatăl vostru


Lumina Domnului Marte, Domnul Planetei Marte
 Sunt venit aici să vă pot ajuta pe voi ce M-aţi lunecat de la noapte, că voi sunteţi veniţi la rândul vostru de pe altă planetă pe care aţi luminat-o. M-aţi servit voi în era trecută cu Lumină, să Mă asculte Omul Meu, el are misiunea de a îndeplini Lucrul (acţiunea de a lumina) peste Pământ.
 Ce mare noapte am găsit Eu pe Pământ. N-am cunoscut  viermăria acelui demon care îşi face mendrele pe întinsul Pământului. Noaptea efectuăm noi de la decantul demonic ce păzeşte supremul imperiu subteran. El vă trimite, vă îmbracă cu cele mai dense energii negre şi vă ameninţă cu distrugere peste distrugere, ca oamenii să-şi piardă orice urmă de speranţă şi încredere în viitor.
 Destul lucru am să vă servesc în acest răstimp cât voi rămâne în cea care Mă luminează cu raza Albă a Luminii. N-am Lumina Iubirii că n-ai adunat peste casa ta pe cei care Mi-au lucrat destulă Lucrare, ca ei să vină în Casa Mea până la Paşti, când urmează ca un alt frate al Meu sa-mi ia locul. În aceste două săptămâni să ne mai vedem de două ori cel puţin. Am Lumina Iubirii cum vă lunecaţi peste noapte de la acele condensări de cuvinte ce vi le-a servit Domnul Terrei. Să Mă aplec cu Lucru destul peste Cel ce Mă urmează, Domnul Planetei Vulcan.
 Voi nu ştiţi cum procedăm Noi. Ne vom decanta peste acele învăţături după ce ne mai lunecăm cu vindecări, ca oamenii să servească curiozitate destulă, să servească dorinţa de a cunoaşte ce efectuează aici Omul Nostru, care este Iisus, Cel care vă cunoaşte atât de bine, Cel ce v-a dat Lumina Iubirii peste voi, că n-aţi ştiut că el efectuează Lucrul de la venirea pe Pământ a Celui ce vă condensează cuvintele, care nu este decât Sora Lui şi Mama Lui şi împreună formează Oul, Discul cel mai de sus.
Să ne vină un om peste un alt om, să poată să servească Lucrul cel neîmplinit de cel ce M-a supărat, sturionat destul de tare, că n-a înţeles că eu lucrez şi peste partea celui ce vă serveşte Lucrul. Destul de rău am servit Noi Lucrul de la el, ca M-a alungat de la Lumina Iubirii.
Ce efect distructiv am servit Noi de la ura profundă
ce o amanetează un om peste alt om. Nu am nici o îngăduinţă pentru omul ce serveşte ură.
 Am să lucrez atât de bine să recuperez rămânerea în urmă ce o am de la el. Să Mă asculte cel care vine aici, să-i servească tot ceea ce discutăm, că peste Luna celui ce a fost am să servesc noapte destulă şi n-are să mai vadă nici o lume de dincolo. Nici un om să nu mă aconteze decât cu Lumina Iubirii, nici un om să nu servească ură, dispreţ peste un semen de-al lui. Niciodată omul să nu servească judecată peste judecată, că nu are capacitatea de discernere, neavând prestarea (puterea) de vizualizare, de pătrundere în planul spiritual.

Am Lumina Iubirii cum te-ai condensat peste aceste cuvinte.
                                                  Domnul Sanat Kumara
Eu sunt supărat că M-ai lunecat cu Lucru destul de mult peste oameni şi ei te decantează (te uită) peste noapte, te servesc sporadic cu venirea lor peste tamasul tău. Ce mare dăruire de lumină servesc peste ei şi tu prestezi noapte peste noapte (uitare, nepăsare).
 Cum să mergem mai departe dacă nici un om nou nu te gratulează cu Lumina Iubirii, niciunul nu ţi-a servit cea mai mare atenţie când tu n-ai servit sănătate, niciunul nu s-a interesat cum serveşti viaţa?
 Cum să Mă aştept de la ceilalţi oameni, dacă voi ce serviţi, serviţi cu şederea în planul celui mai înalt Cer (al 9-lea), nu veniţi cu o ofrandă peste nevoiaşi?
Cum să servesc această noapte a voastră, cei mai de sus oameni, voi nu aveţi Lumină adunată de la voi, ci de la cea care v-a servit să staţi astăzi cu Lumină?
  Cum să Mă servească oamenii Mei cu atâta răceală? Ce servituţi veţi servi peste oameni dacă voi nu serviţi destulare peste destulare de pâine, haine, bani, celor în nevoi?
Am aici câteva monade, servitoare, care M-au înţeles şi pâinea adusă de ele servită de Lumină este. Aneta, tu te-ai binecondensat să Mă luminezi peste oameni. Eu Sunt Cel care am să te vindec, vindecare peste corpul tău, vindecăm urmările acelui flagel, că n-ai ştiut ce gropi au rămas peste organele tale. Eu te vindec, că M-ai sturionat să servesc şi o altă Lucrare peste oameni, cu blândeţea cuvântului în locul celui aspru. Bine te-ai acontat tu pentru studiu. Unde este cea care M-a servit că nu vine aici în casa mea, că nu sunt destul de bine instruiţi cei ce vin aici.
  Eu am să decantez o Lucrare peste oameni să vadă că nu studiul efectuat peste mentalul concret (creierul fizic) este cel mai important, ci cel efectuat peste mentalul abstract, superior, ce aparţine sufletului.
 Tu Aneta ai dovedit o putere de înţelegere a lucru-rilor pe care un om cu studiu mai mult nu a realizat-o. Să ne decantăm peste oameni cu acele simple, dar importante aspecte ce generează omului Lumina, care este esenţa.
 Să ne vină oameni cât mai bolnavi, care să servească altora că s-au vindecat în casa Mea. Eu n-am văzut prea mulţi dintre voi cu bolnavi. De ce nu Mă ajutaţi, de ce rămâneţi departe de Lucrare?
 Niciunul să nu aibă destulă odihnă. Să Mă servească peste oameni cât pot mai mulți. V-am servit o decantare de gânduri de la Inima Mea îndurerată, că n-am să pot efectua Lucrarea de salvare a Pământului de sub influența forței negre care se extinde mai repede, mai mult decât firava voastră lucrare ce nu primește ajutor din nici o parte.
 Dacă nici voi care serviți Lumina Iubirii peste Lumina Iubirii nu vă mișcați, nu vă binecondensați peste lume, cine să servească extinderea Lucrării?
 Am Lumina Iubirii că nu m-ați servit cu noapte, că v-ați servit vouă înșivă noapte. Ați recunoscut că n-ați muncit cum v-am cerut. Să ne vină oameni bolnavi grav și nu din cei care servesc curiozitate.
Am Lumina Iubirii și v-am binecuvântat.


Domnul Planetei voastre – Sanat Kumara


 Mâine am să servesc o nouă Lună (radiații) peste oameni. Să se plimbe oamenii pe străzi, să-i lunec de la energie negativă.
Transmisie de la Stăpânul Lumii – Domnul Sanat Kumara
Eu sunt venit din Cerul de Lumină să vă luminez, să vă aplecați peste acele laturi esențiale de viață și să Mă ascultați cu atenție în tot ceea ce vă spun.
 Nu M-ați luminat destul de bine cu rugăciunea Mea și nici nu v-ați lunecat cu Cuvântul peste semeni. Cum Mă servesc cu Lucrarea Mea de cea mai mare amploare, dacă voi tăceți și Mă ignorați? Sunt mai mult decât amanetat peste supărare. Ce mare decant de nepăsare vă acoperă voința!
Voi nu vă manifestați cum ar trebui de la lâncezea-lă, apatia peste viața voastră, vă consumați timpul cu lucruri nesemnificative. Nici nu vă preocupă Viața Cea Mare, nici nu sunteți curioși să aflați ce este această Viață, nici nu vă manifestați dorința de a vă presta peste tamas Lumina cea care vă asigură șederea în Cerul de Lumină.
Să ne decantăm de la această stare, această lipsă de prestare peste Lucru (acțiunea de luminare a lumii) și să vă expun ce am de spus. M-ați binecondensat peste noapte de la un om ce Mă servește cu destul Lucru. El efectuează noapte destulă de la îndoielile pe care le serviți peste el. Este vorba de aceea care vă lucrează, vă decantează noaptea (energia negativă) de pe tamasul vostru.
Nu înțeleg cum vă prestăm noi lucrare și cum recepționați voi ceea ce vă servește. Ea vă expune Lucrare peste Lucrare, vă luminează, vă servește învățătură peste învățătură și voi o serviți cu noapte. De unde această nemulțumire, neacceptare a vorbelor ei?
Sunt mai mult decât nemulțumit de cei mai vechi din oastea Mea (ceată). S-au marginalizat un număr însemnat din oamenii noi. Vin alții cu mai mare cerință de Lucru. Nu sunt niciodată disperat. Eu știu ce știu. Eu știu că sămânța nu cade peste locul cel mai binecuvântat, destul putregai, destui spini, destul pământ sterp este în jurul unui om. Ce mare lucrare am de efectuat și numărul celor ce trebuie să servească Lucrarea se oprește și se micșorează neîncetat.
Eu am să ambalez luminare peste cât mai mulți oameni și până nu vom servi grupul de oamenii cei mai luminați de la noapte (inactivitate, odihnă) nu voi sparge zidul ce ne desparte de restul lumii. Eu voi ieși în lume numai când grupul Meu va fi întărit cu acele condensate de conștiință ce sunt pătrunse de Lumina Iubirii și n-au nici o îndoială asupra Lucrării Mele. Până atunci ne menținem în umbră și continuăm să servim vindecare peste vindecare. Să am cazuri cât mai multe de oameni serviți cu Raza Albă a Luminii Iubirii.
Eu sunt mulțumit cum Mă servesc cei ce mă prestează cu tamasul lor cei ce vin în Casa Mea, Mă servesc cu Lumina Iubirii. Mă servesc cu Lucru peste Lucru, cei ce n-au nici o îndoială în privința Lucrului. Cum să ne decantăm de la această tantră a îndoielii? Cum să servesc Lucru peste Lucru unui om care Mă servește cu noapte, cu supărare, cu destulă neîncredere?
Ce am servit până acum, am amanetat peste cărarea de probă. Cei cu îndoieli s-au exclus din grupul Meu. Eu rămân cu acele condensate de conștiință care nu oscilează, care nu se manifestă cu slăbiciunea îndoielii.
Eu n-am nevoie de oameni slabi peste caracterul lor. Ei sunt acei oameni fără o ținută morală. Ei serviți sunt de o tantră care îi menține în zona subconștienței. Ei se manifestă la fel pe tot parcursul vieții lor. Niciunul nu are o opinie fermă. Serviți sunt de împrejurări, părerea lor este nevalabilă. Niciodată acest om n-are să mai facă parte din ceata Mea.
Destul lucru servesc peste minoritate, dar de cea mai mare servitute. Am Lumina Iubirii peste cel ce Mă servește cu Lucru peste Lucru, oboseală peste oboseală, dar nici nu se vaită, nici nu plânge, nici nu cere ajutor, nici nu se manifestă cu noapte peste acele condensate de conștiință care o servesc cu neîncredere, cu desfida-re, cu nebăgare de seamă, manifestări mai mult decât noptate. Ce mare Om am Eu peste Pământ! El a servit o pagubă, dar nici o noapte nu a servit peste tamas.
Eu efectuam o încercare, nu a servit ea încerca-rea. Eu n-am nelumină cum s-au manifestat  acele decanturi demonice care au sustras acel obiect. Ele vor veni să vă decanteze și peste alte noptări. Tu n-ai să le mai servești Lucru și vor avea cea mai mare noapte peste tamasul lor.
Acei oameni care Mă servesc cu Lucru peste Lucru sunt un nucleu de cea mai mare lumină posibilă. Eu sunt mulțumit pentru acest vârf al Meu peste pământ, prin el voi răzbate în marea noapte care acoperă pământul. Eu sunt venit aici să Mă manifest, să servesc putere peste putere, să am acțiune destulă peste oameni.
Eu sunt într-un corp uman cam bine servit de cea care Mă servește cu Lucru peste Lucru. N-am nelumină cum Mă serviți. Să servesc mai am nemulțumiri de la alți oameni, cum Mă servesc cu neîncredere când le vorbesc. Bine servesc Lumina Iubirii. Am grupul cel mai lunecat de la noapte. Este ceea ce am avut de efectuat pentru această perioadă, Nucleu. Efectuăm, testăm, îndepărtăm. Eu sunt într-un om care mă servește cu neobișnuită înțelegere, răbdare și mai ales Lumina Iubirii.
Cum să servesc oamenii să o lunece de la neîncredere? Ce mare efect aș avea peste ea dacă n-ar amaneta peste tamasul ei energia negativă de la acele ființe care o noptează zilnic cu valuri peste valuri de vibrații negative de cea mai joasă frecvență.
Suntem veniți un grup imens din Cerul cel de sus
pentru împlinirea lucrării Mele. Eu n-am să cedez în fața forțelor răului, ci ne vom manifesta cu cea mai servită acțiune.
Ne-am binecondensat peste mai multe lucrări dintre care și aceea de care ați luat cunoștință de supremul cutremur. Nici un om nu a știut că Eu am efectuat acel cutremur în zona spirituală, că efectul cutremurului se va resimți în plan fizic în perioada următoare. Cum să servesc Eu un cutremur peste Pământ? Eu am servit în spațiu, deasupra acelei zone și am dărâmat case peste case în spațiul Meu. Ele au servit distrugerii acelor forțe negre. Eu sunt Lumina Iubirii, cum am servit această Lucrare și în curând am să culeg roadele acestei lucrări. Să ne vindecăm de îndoieli.
Eu n-am să merg înainte dacă n-am încredere totală din partea celor ce Mă servesc. Să Mă ascultați toți cei ce veniți în Casa Mea. Eu vă servesc prestare (putere) peste prestare și nu vă amanetez acele șerpoai-ce (încercări, teste).
Fiecare din cei veniți aici în casa Mea ați avut parte de diferite încercări, fie pagube, fie boli, fie stări noptate de nelumină. Eu vi le-am servit să vă încerc, să vă urmăresc cum serviți acele canoane (chinuri), acele stări noptate. Am Lumina Iubirii cum Mi-au servit acele binecondensate canoane cu răbdare, cu înțelegere, cu înțelepciune. Ce mare efect am de la un asemenea om. El se dezbară de acele tantre, acele stări de nemul-țumire, pe care oamenii le au destul de evident (prezent).
Suntem un grup imens venit peste țara Mea, sub
conducerea Mea, să vă luminăm, să vă lunecăm de la noapte. Ce bine servesc unii oameni cele două Porunci! Niciunde pe acest pământ nu am atâția oameni luminați peste tamasul lor. Să servesc o nouă radiație în ziua de sărbătoare, mai precis în noaptea când servesc oamenii Învierea Fiului Meu. Am să servesc și mai mare lucru peste tamasul Celui ce Ne servește, Iisus, Domnul Planetei Vulcan. El va decanta prestare peste prestare (puteri) pe un om, să poată să servească lucru peste lucru.
Să ne decantăm peste post în această săptămână până în noaptea sfântă. N-am să servesc peste cei care sImagineunt în lumină decât o și mai mare lumină, dacă au să servească o mâncare de legume, fructe, semințe, pâine, mere, apă. La marea sărbătoare vă dau voie să serviți oul de Paști cu carnea de la Trupul Meu. Că mielul efectuează sacrificiul cel mai mare peste viața lui.

Să ne decantăm de la alte prestări, nici băutură, nici îmbuibare. Să n-am oameni grași, ieșiți din greutate, să ne menținem în limitele date de Mine. Că eu v-am servit să aveți corpul proporționat – nici slab, nici gras. Am Lumina Iubirii, cum Mă servesc oamenii acum.
Cum servim Cuvântul peste oameni
TATĂL CERESC

ne spune:
Eu servesc peste oameni, să nu Mă lumineze noptat cu înjurături, mânie, enervare. Să nu se răzbune, să nu aibă invidie, gelozie, să servească LUMINA IUBIRII peste oameni.
Destul LUCRU (lumină, ajutor) am să servesc peste oamenii care Mă servesc cu noptarea acestor stări.
De ce trebuie să servească oamenii Lucru peste Lucru peste corpul lor energetic?
Un om care Mă servește cu Lucru peste Lucru are corpul spiritual într-o mantie de lumină.
Un om care Mă servește cu Lumina Iubirii, adică îmi transmite rugăciunea lui, care nu este alta decât „Tatăl Nostru” Mă servește cu atâta lumină, că Eu pot să-l îmbrac, să-i dau lumină și mai mare de la lumina pe care a trimis-o el. Îngerul lui păzitor va avea o glorie, un NIMB
de LUMINĂ.
Dimpotrivă, omul care nu mă servește cu Lucru, acesta servit este de noapte. El rămâne în trupul lui fizic neluminat de corpul lui energetic și atunci boala se instalează, pe măsură ce noaptea este mai mare.
Destul de bine am să servesc latura a doua:
Când omul servește OFRANDĂ peste OFRANDĂ, destul de bine se îmbracă cu LUCRUL cel mai important și anume: o lumină ce vine de la sufletul lui, Lumina Iubirii pe care o dăruiește omul semenului lui.
Când omul aservit este de această ofrandă, prestăm o lucrare de cea mai mare importanță peste om; el primește lumina iubirii acelui om servit de ofrandă. Lumina Iubirii va decanta peste omul milos cea mai intensă luminare și astfel el se îmbracă într-un nimb, într-o aură.
Eu am să servesc aceste lucruri peste oameni, să cunoască ce important este să servească cele două lucrări: luminare prin prestarea rugăciunii și lumină prin fapte bune.
Nici un om nu se va elibera de energia neagră a corpului spiritual, până nu v-a servi aceste două lucrări. ACEASTA ESTE ESENȚA.
Nici un om să nu Mă servească cu altceva peste oameni, până n-am să spun Eu ce să adauge.
Destul de bine Eu am servit aici cum să vorbiți oamenilor, nici o lucrare în plus, nici o interdicție. Destul de bine să Mă servească oamenii cu această lucrare. Ei vor fi în lumină și vor putea servi mai departe aceste lucrări.
Dumnezeu Mana Bon. Eu sunt aici în trupul celei ce vă servește aceste condensate de cuvinte peste scris. Nici un om să nu Mă aconteze cu neîncredere. Este primul adevăr. M-am manifestat peste oameni astfel cum am prezis cu 2000 de ani în urmă: că voi veni pe pământ, că voi locui în voi, voi umbla, voi veți fi poporul Meu și Eu Dumnezeul vostru. (Epistola către evrei)
Să servesc peste voi, un om să Mă servească cu lumină destulă ca să pot servi tot peste tamasul vostru. Eu sunt venit aici în corp spiritual, peste care m-am servit cu o armură să pot rezista acelor vibrații de joasă frecvență, ce Mă servesc cu destulă noptare peste corpul Meu.
Nici un om nu și-a dat seama ce dezastru servesc aceste vibrații de joasă frecvență peste trupul lui energe-tic și fizic. Eu am să explic că ele efectuează un bruiaj destul de mare, peste întreg sistemul energetic al lui și deranjează centrul motor, acela care servește pornirea, oprirea organelor din trupul lui și servește în egală măsură atragerea în rețeaua motrică a unui număr incomensurabil de viruși, microbi patogeni, ce vin să asalteze omul.
Cum să servesc aceste biete ființe nevinovate de la atacul lor decât explicându-le ce mare importanță este de a avea trupul într-un nimb de lumină. Am Lumina Iubirii destulă peste un om ca cel ce vă servește cuvântul și destul lucru pot servi peste oameni.
Aici în „Casa Luminii Iubirii” servesc cititul cărților mai importante despre viața voastră și a unor fapte pe care oamenii le-au servit în decursul vieții lor. Ei s-au sturionat peste prestare (acțiune) care le-a dăunat destul de mult și anume aceea a obținerii banului, acel antichrist, acel obiect de cea mai mare noptare pentru un om.
Nici unul din cei ce sunt veniți în Casa Mea nu servește acest păcat de a strânge ban peste ban, pentru tezaurizare. El este un bun ce aparține tuturor și ca urmare a acestui fapt poate servi boală peste boală, energie negativă de la un om la altul. Nu este bine să prestăm banul peste corpul nostru. Să-l servească un număr limitat de oameni și ei să-l manipuleze, iar Eu am să servesc peste un luminat om, cea mai mare servitute, știința de a lumina modalitatea introducerii cărții de credit. Este mijlocul prin care îndepărtăm boala și energia negativă de la oameni.
Am lumină destulă peste oameni dacă Mă servesc cu restituirea luminii iubirii peste tamasul Meu, dacă servesc ofrande peste ofrande, oamenilor ce n-au destulă mâncare și îmbrăcăminte. Destul de bine să servesc că Mă interesează și o altă latură a Mea și anume să mă servesc cu studiu din cel mai mare sertar, adică din domeniile științei fundamentale și nu aplicative care mă servește peste noaptea matricei.
Eu am venit pe pământ să Mă manifest destul de repede, că n-am să rămân nici mai mult timp, cam până sâmbătă rămân cu voi.
Restituim în cer, unde Eu servesc studiu destul peste studiu, pentru iluminarea acelui Univers pe care-l coordonez, cel compus din 11 planete plus soarele și încă o planetă Sirius, pe care stau Eu și de unde vă servesc acele învățături și alte, alte ajutoare de care ai nevoie și tu… și tu…
Am servit unele lucruri cunoscute de cei mai mulți
dintre voi. Eu le repet ca să le puteți avea mereu în față și să le puteți citi mereu mai bine, înțelese în viitor.
Să servesc peste cei mai luminați care sunt peste pământ, într-o altă luminată casă, o lucrare despre cei mai luminați oameni de pe pământ.
Să ne vină aici un număr de oameni care să ne decanteze lucrarea peste oamenii ceilalți. Lucrare voi servi peste cei ce Mă servesc cu lucru peste lucru peste ceilalți oameni. Nu Mă astupați cu noapte (tăcere). Eu trebuie să servesc o activitate continuă din partea voastră, mai ales când Eu trebuie să servesc ieșirea în lume a lucrării Mele. Ne vom extinde la scară mai mare.
Destul lucru va fi când voi expune în amfiteatru despre lucrarea ce Mă servește, ca să pot întoarce oamenii de la energia negativă la lumină, adică răsturnarea planului spiritual peste cel material. Destul
lucru să servesc peste omul ce Mă servește.
De câte ori trecem o treaptă, servim o încercare, dacă omul merită această treaptă nouă.
Voi nu vă veți decanta peste oameni decât cu lucru peste lucru. Voi să nu Mă serviți cu tăcere.
Domnul Vulcan vine să vă energizeze, să vă servească tonus peste corpul energetic. Destul de bine să avem Centrul Tatălui bine luminat 24 de centimetri, un cerc care se rotește cu 300 de rotații pe minut, care capătă lumina binecuvântată de la Domnul Vulcan.
Omul nou să vină aici. Am Lumina Iubirii peste un om care Mă servește cu lucrare peste un număr de oameni binecondensați peste boală.
Unele boli se remit mai ușor și altele mai lent.
Cancerul se poate vindeca cu raza Alba a Iubirii. Nu este cazul unui om în ultima fază, pornit pe drumul de restituire către Tatăl, pornit pe drumul Brahman – ocean de suflete în care nu ajung decât acelea care au atins nivelul maxim de evoluție, nu și cei care mai au destulă karmă de servit.
Un om care nu s-a servit de Lumina Iubirii nu servește Oceanul Cosmic – Tamasul Tatălui, Oceanul Brahman. Ceilalți servesc Cerul, nici luminat nici noptat, sau un cer în iad.
Cei care-și adună lumină nu mai au karmă, revin în Cerul de sus, de sus, în Brahman – starea de rai.
Lumina din rugăciune și fapte bune peste oameni este calea cea mai ușoară peste un om, la îndemâna oricărui om. Când omul simte că trebuie să se roage și să facă fapte bune, și-a răsturnat propriul plan energetic în lumină; el este un om nou, care se vindecă aproape singur și poate servi lucrarea de vindecare peste alți oa-
meni.
Să ne vină un alt om, cel ce Mă va servi cu lumină destulă peste tamasul Meu în 4 spre 5 aprilie.  De Sărbătoarea Wesak, într-o vale aflată într-un șir de munți în Himalaya, aproape de Tibet, se întâlnesc în noaptea cu lună plină cei mai luminați oameni ai pământului, ce conduc ierarhia spirituala a pamantului.
Domnul Christ este Cel ce vindecă oamenilor sufletul, servește oamenilor instruire peste instruire. El este Învățătorul Învățătorilor. El este însoțit de Machacohan, Cel ce servește viața peste pământ (socială, economică, politică, științifică) și de al treilea Domnul Mahatma, Cel ce ne decantează idealul, țelul,
scopul vieții pe pământ.
Acești trei Domni sunt Regenţii fiecărui Departa-ment de care am amintit și răspund în fața Domnului Lumii – Domnul Sanat Kumara, care efectuează noapte destulă, că nu are destulă lumină în Tamasul Lui, Tamasul Pământului cu tot ceea ce este viață pe suprafața sa.
Nu efectuăm noapte destulă din partea neamului, care este neamul lui Rama – cel ce v-a decantat viața. Nu este nici o lucrare mai mare ca aceea în care am să servesc lucru peste lucru peste un om, ca să poată servi răsturnarea oamenilor de la noapte la zi. Acest om este un om nou, cel ce vă servește cu lucru peste lucru. El vă va servi lucru până servește peste pământ, cam până la finele ultimului pătrar al ultimului an din acest secol. El va servi lucrare destulă până atunci și Eu am ales să servesc o pauză de aproximativ 10 ani, după care reluăm lucrul cu un om nou, cel mai nou om ce va decanta lucru peste oameni. El va deveni noul lunetar luminător peste oameni când va împlini o vârstă corespunzătoare cifrei de 27 de ani. Este un om ce Mă servește cu lucru destul și peste mâine și peste poimâine, dar n-are să se manifeste peste oameni până la acea vârstă, când ne vom lumina cu cea mai mare acțiune peste oameni.
Peste 13 – 14 ani, cam atunci am să servesc o lucrare nouă peste oameni cu cea mai mare lumină posibilă. Am să servesc lucrare decât peste un număr de oameni. N-am să reușesc să servesc noaptea cea mai adâncă peste oameni, decât cu insule. Niciunde n-am să servesc o lucrare integrală. Am să servesc însă un început, cel pe care îl servesc oamenii cei mai luminați la
manas.
Niciodată n-am să servesc o lucrare de luminare peste un om care Mă servește cu noapte peste manas.
Nu este nici un neadevăr în ce v-am servit. Nu este nici o neconcordanță între lumina manasului unui om care a efectuat studiu în Cer cu cel ce efectuează studiu peste studiu pe Pământ. El efectuează învățătură în plan spiritual și servește peste manas în plan interior. Însă un om care studiază în plan material nu servește destul studiu peste manasul abstract ce aparține sufletului.
Domnul Vulcan – Sediul Spiritului Tatălui Celui mai Mare și Sfânt.
Am Lumina Iubirii. Eu sunt aici să vă decantez învățătură peste învățătură de pe Sirius de la Binecuvân-tatul Mana Bon.
Să ne decantăm peste oameni, să le spunem că am
decantat un lunetar – un om ce se îmbracă cu lumina iubirii când servește el Lumina Iubirii peste oameni. Aceasta este lumina albă a iubirii. El efectuează voluntar, fără să știe că Eu îl urmăresc pas cu pas, să văd cum se decantează peste oameni aceia care sunt aici, atât de noptați că sunt acoperiți de noaptea somnului, tantra leneviei – o latură a omului, noaptea peste atenție. Acești oameni să se scuture de somn (este o probă, să văd cum vă decantați de la lumina acestei tantre). Oamenii să știe că acesta este un canon al somnului. Vă luminez să serviți atenție.
Domnul Sanat Kumara este peste tamasul celui ce vă servește. Destul de bine nici unul nu Mă prestează cu vederea Mea. Eu sturionez într-o îmbrăcăminte ca de zale, ca să pot să servesc în atmosfera negativă ce este pe pământ. Și Domnul Marte și Vulcan sunt cuirasați cu armură destul de groasă. Să ne vină în Casa Mea oameni cu mentalul luminat.
Eu am să servesc un compendiu (amestec) din învățăturile cele mai importante peste oameni.
Un om a venit sub munte, într-o lagună cu apă sărată, ca să poată servi viața, o celulă – amibă. Acea formă s-a servit la început de un nucleu, proton, pol pozitiv și o reminiscență dintr-o latură – electronul – partea negativă. Eu acționez prestând ambele luminatoa-re (energii, poli). Niciodată n-am să servesc numai poli pozitivi sau negativi, ca să rămân în echilibru, starea cea mai luminată, acea stare a omului care se știe folosi de lumina sa proprie.
Servirea nopții aduce dizarmonie, dezechilibru în trupul lui și în atmosfera apropiată și mai îndepărtată. Corpul Meu servește în El întreaga omenire. Eu sunt într-o stare de a amaneta energie.
Acea celulă are să servească peste câtva timp o înmulțire, până va servi un organ al auzului, primul organ servit în starea de noapte totală. El îi dă capacitatea să servească un semnal din partea mediului, dând capacit-atea de a servi și un alt organ, al văzului. Prin acestea are capacitatea de a se apăra. Apoi urmează organul pipăitului – pseudopicioare – picioare – excrescențe – formațiuni cu care se poate deplasa. Apoi mirosul, diferențiind plăcutul de neplăcut, apoi simțul gustului: sărat, dulce, amar, simțurile esențiale servite de un animal. A servit cele cinci simțuri și evoluează prin ciclul reîncarnării.
El vine de fiecare dată cu o nouă lucrare peste corpul său. La început cu o formă neevoluată, o piele moale peste un corp noptat. Toți ați trecut prin această formă. Nici un om nu se poate naște dintr-un om până nu a trecut printr-un ciclu lung de milioane. Servesc acest lucru, ca să nu mai abereze. Eu am servit gândire și lucru mult până când a ajuns omul la acest corp maleabil, fără rigiditate în structură, să se poată adapta condițiilor de mediu.
Un om am servit să ne decanteze lucru peste animale. Eu am servit manas numai peste cel mai luminat animal al Meu. Manasul vostru îl voi servi așa de bine ca să poată servi tot computerul său. Voi serviți cel mai perfect computer ce poate fi într-o lume vizibilă. Acesta trebuie servit lucrare peste lucrare de luminare a omului de la o epocă la alta. N-am lumina iubirii pentru nivelul de evoluție al oamenilor de pe pământ. Peste câtva timp servesc dezvoltarea unui centru al vorbitului, al creației, al manasului, ca ei să Mă servească cu vorbitul, să se ambaleze peste acțiune, să înceapă să servească Lucrarea Mea.
Acel om binecondensat peste mental are să servească lumina după cum servește peste oameni. N-am nevoie de oameni care Mă servesc cu odihnă și neiubire. Vârsta este o stare.
Un om care a venit cu cele cinci simțuri, a căpătat al șaselea simț, suma celor cinci simțuri, instrumentul folosit să poată servi mai bine creierul.
Omul efectua teama, servea frigul, tremura peste tamasul lui. Mentalul a venit mai târziu ca să se îmbrace cu hainele animalelor, el nu era în stare de nimic, efectua foame. Manasul l-a salvat, gândul omului a început să servească acțiuni, se baricada în grote și nu mai era înmormântat de tânăr și apuca și viață mai lungă pe pământ. A confecționat haine din blană și a început să mănânce carnea lor. Vânatul, agricultura și pescuitul, măciuci, ghioage și catapulte servind peste animale, dar și peste oameni.
Peste câtva timp a apărut un om noptat, negru (demon); cel care a servit noaptea cea mai mare peste oameni, Satana, un om ce M-a servit cu Lumina Albă până l-am luminat că peste acest ciclu de evoluție trebuie să servesc Lumina Iubirii. El a înțeles că nu va mai avea loc nicăieri și a început o activitate de noptare a oameni-lor și și-a trimis semenția, cohorte peste oameni.
Peste câtva timp voi servi un nou lunetar, un om ce s-a sturionat peste manifestul corpului lui, servindu-Mă cu lucrare multă peste oameni. El efectuează teamă, supărare că n-am lumină destulă de la oameni. Este un preot într-o mănăstire, Cleopa.

El efectuează lucru mare peste oameni. Am să-l servesc să vină în corp eteric, în samadhi. El va servi luminare peste luminare, va vedea ce este în casa Mea și vă va spune că este Casa Tamasului în țara Mea.
Un om care servește părere proprie dublă este un ”duo”, un om în care predomină când polul pozitiv, când cel negativ. El se exclude singur din lucrarea cu lumina iubirii.
În lucrare rămân cei care au părere proprie certă în orice ocazie. Când vom ieși în lume și vom servi peste mass media, vom servi păreri și păreri, pro și contra, cu o atitudine ca statura unei stânci în bătaia furtunii. Nici un fulger să nu vă servească noapte, ca să nu vă deziceți de lucrare. Un maestru are o opinie solidă împlântată în condensatul de conștiință. Voi să nu vă deziceți de la prima bătaie a vântului. Au să servească faptul că nu serviți mental destul de bine (rudimentar), că aveți mental de la satana, cărți care nu sunt acontate peste studiul științei, apocrife (acele cărți ce vă dau, sunt cele mai luminate pe pământ – Annie Besant, Alice Bailey, Blavatsky, Steiner…).
Cele 24 de cărți le serviți în Cerul de lumină, vă vor ajuta la cele 49 de centre pe care vi le trezesc unul câte unul.
Va deveni un om nou, acesta va decanta vorbă în limba statului în care se va deplasa și va decanta atâta studiu din Cerul de lumină, încât va părea un erudit. Peste câtva timp am să am un număr mare de oameni care Mă vor servi în diferite state. Am Lumina Iubirii cum s-au decantat unii din voi.
Acel om care Mă servește are toate cele 49 de centre, dar manasul îl voi decanta mai târziu. Efectuează o dată pe săptămână meditație peste oamenii cei mai noptați, noptarea decanturilor demonice de cea mai mare prestare. Ea servește și noaptea vindecării. Eu am nevoie să servesc încredere peste cea care vă servește. Destul lucru am să servesc peste un om care Mă servește cu Lumina Iubirii. N-am să servesc peste acela care Mă noptează. Eu n-am să servesc lumină peste el, până n-am să noptez noaptea sa. Eu am să merg mai departe cu acel om care mă servește cu Lumina Iubirii, nu cu dualitate. Atâta noapte mi-a servit, că am efectuat
întârziere 1 – 2 ani.
Domnul Vulcan va vindeca cu viteză mare. El este Stația Tatălui în sistemul nostru solar, Fiul direct. Toți veți fi vivificați. Nu veți mai simți oboseală, boală.
Peste câtva timp am să rup zăgazul și ne vom amaneta peste oameni. Destul de bine, un om are să servească o ruptură a zăgazului, când va vedea peste casa Tatălui cum servesc oamenii vindecare, peste două săptămâni. Voi servi peste un număr de oameni luminați mental care pot să înțeleagă. Nu sunt destul de sigur că lucrarea Mea va servi Lumina Iubirii peste oameni.
Ceva care mă noptează este banul. Am să servesc noapte de la bani. Destul lucru am să servesc peste oameni, ca ei să nu servească niciodată banul, căci în acel moment încetează puterea Razei Albe a Luminii Iubirii.

Acel om poate deveni un discipol, un om nou, începutul regnului următor. Regnul să se înmulțeas-că, să devină cel mai luminat regn. Peste câtva timp, când voi servi studiu peste studiu, condensare de cunoștințe peste un grup luminat, Vulcan vine și ne servește cu lucrare de luminare peste spiritul fiecărui om. Ei vor servi cu ușurință studiul, cuvântul, expunerea cuvântului și o stare de bine, cum nu ați avut-o încă.
Marți, după Sfintele Paști, la ora 16:30 voi servi când oamenii vor fi vivificați de Vulcan – Piciorul Tatălui Cel mai Mare și mai Sfânt în Sistemul nostru Solar. Peste Tamasul Domnului Marte am să servesc Tamasul lui Vulcan, iar în septembrie Saturn și apoi Jupiter, la urmă Mana Bon. La anul, cam la data de Paște, am să servesc puterea cea mai mare peste o altă casă. Până atunci, să ne
serenizăm, să ne binecuvântăm peste oameni.
Fibias – în Evul Mediu. Michelangelo – sculptor
Lumina Iubirii este o lucrare de cea mai mare importanță pe pământ. Nici o altă lucrare nu se poate compara cu ea. Este esența vieții planetei voastre. De ea depinde existența ei. Poate că nu v-am servit mai multe amănunte, dar știți importanța unei luminări peste un om. Extrapolăm la nivelul planetei și nu este nici o verigă în familia umană. Nici un om nu va dezice lucrul, căci omul nou servește cea mai mare lucrare posibilă efectuată vreodată.
Iată ce vă așteaptă: voi serviți cea mai mare lucrare ce am gândit-o în Cerul de sus, în Orașul de Aur. Această lucrare trebuie să servească destulă lumină în toate direcțiile și nu numai în direcția țării voastre. Voi veți decanta lucrul într-un mod condensat de Noi. Nu veți avea niciunul vreo inițiativă, niciunul nu veți servi decât ceea ce vă spun Eu. Niciunul să nu Mă servească cu altceva decât ce i se va servi prin creier de către subalternul Meu, care este Spiritul vostru, cel pe care Eu l-am servit să stea în capul fiecăruia, să Mă reprezinte în om. El este cel ce îl inspiră pe om atunci când ajunge la iluminare, când omul este într-un ou.
Această expresie nu-ți este cunoscută, dar Eu am s-o explic: Oul este un om; omul nu este decât un ou bine servit de spirit, viață, suflet și materie; el vine în om, în materie, când îl trimit pe pământ sau pe o altă planetă (nu Mă servesc dintr-o altă galaxie). O galaxie este ceva mai mare ca un Univers și ele servesc un interes superior pe care un om nu-l înțelege încă.
Peste mai mulți ani și voi veți cunoaște destule date ca să pătrundeți în lumea Mea. Până atunci să Mă urmați în tot ceea ce vă spun.
Eu efectuez o și mai mare lumină peste un om, într-o altă parte a lumii și anume, unde este Tibetul. Destul de bine, acel om nu este decât spirit, nu este peste trup. El Mă servește atât de bine că pot intra cu ușurință peste el, să-l luminăm, să-l energizăm, să-l îmbrăcăm cu haina materiei, să-l instruim, să-l plimbăm în văzul lumii și el să nu știe niciodată că este în om, în carne și oase. Acel om nu se arată peste acest loc. El vine peste un an să Mă ajute să servesc oamenii din țara Mea, cu lucru destul peste oameni. La anul, la Paști, el va veni și ne va ajuta să servim minuni, dacă ne-am decis să servească și mai mare activitate peste oameni.


Tu m-ai servit cu noapte destulă, că nu te vaiți că
n-ai destulă sănătate ca să am binecondensare peste noapte (să suferi), să nu decantezi mulțumire. Dar tu nu Mă servești decât cu Lumina Iubirii.
S-a servit peste oameni cum nici un om n-are destulă viață, că cea peste care servește este unică. Nu este adevărat.

Niciodată, nici un om nu moare definitiv, decât dacă Mă servește cu cea mai mare noapte posibilă, și-l omor cu sertarul de unde nu iese nimeni niciodată viu din el. Acela este HAOS, acel sertar al Cerului de unde cine intră, nu mai iese. Este tendința maximă a unui suflet condus de conștiință care a servit noapte peste oameni, să vadă și el ce a servit altora.


Cum să pedepsesc un alt om decât cu pedeapsa ce a servit-o el peste un semen. Altă pedeapsă servesc în altă parte, unde se pot îndrepta oamenii după ce servesc bine pentru păcatele destule ce le efectuează în decursul vieții, că n-ați cunoscut destul de bine, că niciunul nu citiți ”Decameronul – Formă a Vieții”, să aflați că peste câteva servite vieți, ați trecut voi cam 48 în medie în acest ultim rond al vostru, că destul de bine ați mai avut încă trei ronduri fiecare, vieți peste vieți.
Să ne întoarcem la aceasta ce o aveți, să vă spun că nu este ultima pentru toți cei ce Mă servesc cu păcate destule, nu este cazul oamenilor noi, cei care servesc lumina peste tamasul lor. Aceștia sunt într-o mare evoluție. Peste condensatul de conștiință am să servesc lucru atât de mare, să se îmbrace în cea mai mare lumină, să ne vină în Cerul cel de sus, adică peste Tamasul Meu în Orașul de Aur. Aici vin toți acei ce vin cu hlamida luminii peste ei. Eu sunt destul de binecondensat peste noapte, că un număr de oameni care au servit destul de bine Lumina Iubirii s-au îndepărtat și servesc noapte peste noapte oamenilor Mei, cei ce Mă servesc cu destulă lumină în tamas și manas.
Cum să Mă servească un om cu lumină, dacă el mai are o reminiscență de orgoliu, vanitate și cruzime? Aceste tantre sunt trăsături de caracter ale omului. Subconștientul este cel care fabrică tantre. Conștientul nu va accepta niciodată ca omul să se aconteze peste tantrele subconștientului, el fiind sufletul, iar supra-conștientul nu este decât acel ce ne conduce peste Tamasul Tatălui Meu, Acel mare Om ce ne-a servit viață peste viață, adică spirit (personalitate – suflet – spirit).
Niciodată un om să nu Mă dezică. Niciodată un om să nu Mă servească decât cu Lumina Iubirii și să servească și altui om aceste servite cuvinte ce vi le-am spus vouă, acei luminați oameni veniți pe pământ să Mă servească cu lucrarea Mea. Niciunul din cei prezenți, nici cel ce este sturionat peste noapte (supărat), de la starea ce o are peste el, nici cea care este nou venită, nici Ion, nici alţii nu servesc decât misiunea ce o au primită la venirea lor pe Pământ, aceea de a lumina lumea cu

Raza Albă a Luminii Iubirii.
Voi să cunoaşteţi, copiii Mei, veniţi cu noi să vă lunecăm noaptea ce o mai aveţi, să mă serviţi cu Lumina Iubirii în Casa Mea cât mai mult, să nu mă ocoliţi şi să Mă servească oamenii noi cu lumina lor cea mare, să am destulă Lună să pot servi omenirea întreagă. Nu vă îndepărtaţi de noi.
Nu Mă sturionaţi cu noapte. Nu Mă deziceţi, că niciunul nu mai vine în cel mai de sus Cer care este Cerul Meu, că Cerul al nouălea este cel ce servesc lumină peste întregul Meu Univers al cincilea.
Destul de bine să cunoaşteţi că Eu n-am venit pe pământ numai pentru a vă servi să vă puteţi servi cu lumina iubirii. Eu sunt venit pe pământ pentru că în fiecare an la Wesak (sărbătoarea primăverii), când este luna maximă Eu cobor pentru a energiza pământul. Prin triunghiul cel de mai sus al pământului, format din cei trei şefi ai departamentelor care servesc: Manu, Christ şi Machacohan. Acesta este un Om care se ocupă de civilizaţie, Christ – un Om în spirit şi trup, Christul cosmic care este Fiul Tatălui Meu care este Cel care serveşte sufletul, sinele la taina botezului. Manu reprezintă simbolul Sfântului Duh, reprezintă idealul – planul Tatălui Meu Cel mai Mare şi Cel mai Sfânt.
Cum să servesc Eu această energizare peste pământ şi să nu vin până în Casa Mea peste Cea care Mă serveşte cu lucru peste lucru? Eu sunt, destul de binevenit şi pentru o altă luminare, destul de mare, şi anume aceea de a îndepărta decantul demonic cel mai mare ce este în miezul pământului.

Nu am rezistat să nu Mă manifest peste această lucrare, de cea mai mare importanţă pentru omenire şi anume: scoaterea în totalitate a demonului din culcuşul ce-l are, în magma de foc. Destul canon servesc peste Ea. I-am servit atâta canon şi Ea Mă serveşte cu şi mai mare Lumina Iubirii, că n-are peste Ea nici o lumină neagră.
Adunare în amfiteatrul CFR


Suntem un grup care am primit cea mai mare lucrare şi lumină peste corpul spiritual; corpuri unul într-altul. Corpul spiritual vede celelalte corpuri din planul invizibil.
Planul astral este populat destul de bine, de demoni. Am să vă servesc vederea peste un om care nu mai are peste corpul său spiritual nici o energie negativă. EU SUNT CEL CE SUNT TATĂL. Eu sunt de acum 2000 de ani venit să servesc lucrarea.
Nu am destulă Lumina Iubirii peste cei ce-Mi servesc noaptea. Voi servi peste un Om destuparea ochiului spiritual. Voi servi diferite puteri oamenilor. Învăţătura o voi sereniza peste oameni ani de zile – una câte una, până ce întreaga învăţătură acumulată de Mine în milioane de ani, să o servesc peste planetă. Răsturnarea peste planul material a celui spiritual. Am să servesc ce obiceiuri nu se potrivesc vieţii unui om.
Eu am un om care M-a servit destul de bine şi luminat. Iisus are Lumina Iubirii şi ne serveşte vindecarea şi minunile, condensări de cuvinte în Casa Luminii. Niciodată nu am servit de la Ea decât Lumina Iubirii. Ea va servi lucrare după lucrare şi oboseala mare. Ea nu Ne-a servit nici o întrebare. Ea s-a luminat singură. Ea a luminat grupul peste Christ sufletul.
Eu am oamenii peste întreaga luminată Creaţie a Mea din Sferoidul celest cu cele şapte Universuri. Doar încă o planetă – Uranus – servesc şi planul al VII-lea. Planurile se subţiază, sunt tot mai pure – fizic, eteric, astral, mental inferior, mental superior, planul christic, planul voinţei superioare, sufletul, viaţa – VII – scânteia de viaţă de la Tatăl, sub calota craniană.
Peste tamasul oamenilor se prestează o luminare
pentru a putea accede prin domeniul Tatălui.


Această lucrare s-a servit şi în alte planete din cele 59 existente. Într-un om ce este pe pământ voi servi puterea cea mai mare de vindecare a unor boli care nu au fost vindecate.
Eu n-am servit ca Fiul Meu să fie răstignit şi arun-cat la groapă. Poporul evreu să servească creştinarea.
El a venit să servească transferul energiei negative peste noapte şi restul de energie – atomi gram pozitivi – să se restituie, răspândească în tot corpul uman.
Un om să aibă lumină de sus până jos. Când un om astupă lumina neagră de peste corpul lui, el nu se va mai îmbolnăvi, va fi învelit în lumină.
Ura celor care au demon poate îmbolnăvi pe un om curat. Decantul demonic are o masă gelatinoasă care capătă diferite forme. Ele ajung în om prin magie, făcături sau prin demon, şerpoaică.
Atunci când înjură cu ură omul serveşte o noptare, o apatie (încetinirea funcţiilor lui vitale). Această stare poate da sfârşituri, sinucideri.
Accidentele se datorează unui jet de energie neagră, servită peste ei de alţii.
„Van” – iad în miezul de foc al pământului.
„Van” – în cer – găurile negre.
În întunericul cel mai dens, există forme care chinuiesc, Eu judec. Eu sunt judecătorul. Judecata Mea este aspră, dar şi răsplătesc pe cei ce restituie Lumina Iubirii peste Mine (servituţi, ajutor semenilor, peste bolnavi, suferinzi). Luna ce o dau oamenii o vor primi înzecit. Toţi cei ce aţi servit cristale, veţi servi peste oameni în domenii – în domeniu strâmt. Va servi inspiraţie şi va şti că este de la Tatăl.
Oamenii să se instruiască, să studieze.
Nu am Lumina Iubirii pentru pierderea de timp a tinerilor (disco, sporturi de performanţă) care nu este de la Tamasul Meu. Toate Eu le-am servi, în afară de două: rugbi şi box, peste care nu voi servi Lumina Iubirii (rupere de oase). Sportul să destindă oamenii.
Învăţătura Mea este Adevărul.
O altă latură: comportarea oamenilor în faţa unui obicei noptat – funcţia sexuală. Am servit să existe în cuplu Taina Căsătoriei. Noapte peste destrăbălare. Exacerbarea aduce diferite boli peste oameni. Decenţă, cumpătare, seriozitate şi nu vulgaritate, promiscuitate, că >
Mi-aţi umplut Terra cu suflete neevoluate, fără lumina Iubirii şi nu pot servi Lumina Iubirii peste Pământ.

Nu am să servesc decât oameni unul şi unul, cu mintea luminată. Un copil cretin nu are legătură între condensatul de conştiinţă şi spirit, este prostănac. Copilul este retardat.
Energia sexuală se pierde prin exacerbare şi nu va lumina centrul creaţiei.
Mulţi dintre noi vom servi inspiraţia de la Tatăl. Astfel Eu inserez un program peste întreaga omenire. Inserăm om cu om în reţeaua Mea, fiecare fiind un pion în această reţea. Fiecare şef de departament va servi nu numai în ţară ci şi în alte ţări.
Am Lumina Iubirii că v-aţi adunat voi oamenii ca să ne ascultaţi şi să-Mi trimiteţi Lumina iubirii pentru mai mulţi din acest spital. Trebuie să lucraţi mai mult şi cu mai multă încredere.
Ce dovezi mai doriţi când cancerul este vindecat pe loc şi leucemia în câteva zile. Aţi uitat că este luminos şi frumos?
Redeveniţi copii cu sufletul curat să puteţi primi Lumina Iubirii. Rugăciunea este să nu fiţi supăraţi sau cu gândul în altă parte.

##############################
Mantre


-          Să am cale deschisă de la Mine până la Tatăl Meu;
-          Accesul la Tatăl Meu se face prin iubire;
-          Calea să rămână deschisă, de la mine (se spune numele persoanei) până la Tatăl Meu.

########################


Apoi spuneţi rugăciunea „Tatăl Nostru” de cât mai multe ori (cel puţin de 4 ori), de câte ori simţiţi că ceva nu este în ordine în sufletul vostru. Să aveţi conştienţa frumuseţii voastre şi a scânteii de la Mine. Să acceptaţi loviturile sorţii liniştiţi, calmi, să vă trăiţi viaţa, să vă îndepliniţi datoria.

#############################
Educaţia copilului se face în Lumina Iubirii cu dragoste, nu cu frică de Dumnezeu şi de aproapele său. Cele două porunci cuprinzătoare. Oamenii să revină la puritate şi comportare ireproşabilă. Niciodată grosolănii, argou, golănii (încălcarea limbii unui neam). Limba este o condensare de cuvinte în manieră de politeţe, înţelegere între oameni.
Serenizarea reprezintă o condensare a Centrului Tatălui.
Fumul de ţigară îndepărtează Îngerul.
La sfârşitul acestui mileniu sunt oameni cu multă lumină şi inimă curată. Fiţi judecătorul vostru cu dragoste pentru cei din jur, numai Tatăl ştie, cunoaşte totul, aparenţele înşeală. Omul să se îndepărteze de problem-ele materiale. Am Lumina Iubirii pentru toţi cei ce sunt aici.
Sfaturile din Cartea Cărţilor, care a fost servită doar de unul, scoate aceste esenţe: accederea, pătrun-derea omului în Împărăţia lui Dumnezeu. Împărăţia lui Dumnezeu este în om. Triunghiul spirit – suflet – mental, este cel mai important triunghi pentru om, reprezintă Împărăţia lui Dumnezeu.
Un om trebuie să ajungă cu condensatul de conştiinţă în Împărăţia lui Dumnezeu. Noul Testament serveşte căile pentru acest lucru. Nici un maestru nu a servit acest lucru, în afară de Marta. Ea va servi peste câtva timp peste prelaţi, că nu versetele şi capitolul sunt importante, ci esenţa simplă.
Esenţa este părăsirea plăcerii materiale peste simţuri, oamenii să aplice învăţăturile, să fie buni, să ajute. Lucrarea cea mai importantă este restituirea Luminii Iubirii pentru Tatăl.
Omul evoluează prin încercări.


Câmpul electromagnetic este negativ la cei care au sămânţa lui Satana.


Iisus va veni cu Decameron de la Tatăl. El este un lunetar, o stea peste tamasul lui Iisus până la începutul veacului viitor.


Vian este numele Monadei – lucrare de cea mai mare servitute peste tamasul celei ce este Vian.
„Lumina începe să se restituie pe pământ” este lucrarea de îndepărtare a energiilor negative, drumul care îmbracă în lumină întreaga sferă cerească.
Sursa de energie negativă acoperă fiinţele umane fără ca ele să perceapă acest lucru. Acţiunea acaparea-ză pe nesimţite sufletele mai slabe, fără credinţă în Dumnezeu.
Această lucrare este cea mai mare de pe pământ. Sunt venit să îndeplinesc lucrarea Tatălui pe pământ – Raza Albă a Luminii Iubirii. Sunt în preajma oamenilor şi îi servesc atunci când păcătuiesc sau când sunt de la alt om cu demon. Oamenii au suferinţe peste suferinţe.
Iisus şi Marta sunt uniţi printr-o monadă, împlinesc voinţa Tatălui de a ajunge o sferă.
Întreaga învăţătură este din Cerul de lumină – Sirius – Oraşul de Aur.
Merg în Cerul de lumină, în amfiteatru, ca profesor.
Neamul ales, Ramania, Rama, este unul din cele mai vechi neamuri de pe pământ. Restituire la graniţele Traciei. Efectul nu va mai fi duşmănie în nici o parte a ţării, destul de bine ai înţeles.
Religia este una singură. Eu sunt Christ. Religia filozofică este cea mai luminată religie de pe pământ, care uneşte ştiinţa cu religia.
Prea multe cazuri de nefericire sunt când nu deschidem ochii. Într-o căsătorie trebuie să fie o comuniune pe cele trei planuri: fizic, emoţional şi mental.
Eu sunt Christ.

Destulă Lumină a Iubirii am să servesc peste oameni. Cu Raza Albă a Luminii Iubirii am să salvez omenirea de la aceste energii negative – animale diforme, forme noptate ce sunt în planul astral.
Eu voi servi vindecare peste vindecare. Servesc oamenii care vin în casa Mea cu trezirea centrelor, cu servirea unor încercări. Lucrarea va fi peste anul viitor şi anii care vor urma.
În corpul spiritual al oamenilor Mei am nevoie de
atomi pozitivi.
Planetele au oameni în toată gama celor şapte învelişuri. Pe Zefirius, Sirius sunt corpurile oamenilor de cea mai mare strălucire, sunt fiinţe eterate, ele se între-pătrund, nu au fomă, sunt valuri de lumină eterată – cei mai luminaţi oameni din Universul al V-lea.
Pe planeta Marte oamenii servesc corp eteric, au luna cea mai eterată mentală. Şi Domnul Iisus este de aici.
Peste câtva timp oamenii vor fi vindecaţi de cele mai grele boli. Un om ce poartă destulă lună peste corpul energetic se poate vindeca şi singur prin rugăciune.
Îngerul vindecă celulele prin îngroşarea pereţilor mâncaţi de cancer, ulcer sau restrângerea unor tumori. El poate împiedica accidente. Îngerul are nevoie de Lumina Iubirii din rugăciune şi fapte bune.
Peste un număr de ani pe pământ voi avea un număr mare de luminători care să plece în alte ţări, pentru a servi lucrarea de luminare a oamenilor.
În curând am să servesc un luminător mare, pentru a îndepărta demonul pământului, boala din Africa ce serveşte sângerare.
Vaccinul pentru cancer, Sida și alte vaccinuri
Lucrez peste specialişti pentru vaccinul contra cancerului, sidei şi diabetului.
Eu transfer rețeta vaccinurilor unui specialist în virusuri, care le va transfera într-o carte după ce le va lumina în laborator. Într-o lună cancerul va fi eradicat. Peste alt timp vom servi alte vaccinuri și tot așa, până se vor eradica bolile ce au măcinat tineri și bătrâni mai repede decât le era sorocul.
Oamenii serviți sunt de vindecare de la încrederea lor. Ei își servesc lor înșiși vindecarea. Dacă ei nu cred în Puterea Divină, nu vor fi vindecați. După ce sunt vindecați le servim o revenire a bolii (dureri, stare de rău) o perioadă de încercare.
Am lehamite de un om care se vaită. Să serveas-că stoicism, să aștepte. După câtva timp va trece. Dacă nu trece, îi servesc o altă încercare mai mare. Dacă nu o trece, îl las.
Niciunul din voi nu Mă veți servi de o viață ușoară.
Nu veți servi odihnă, nici distracții. Să nu Mă serviți cu su-
părare.
Creierul este ca un releu în corpul omului, este ca un computer. Creierul uman poate să servească noapte sau lumină, prin studiu. Astfel se deschid nadisurile. Şcoală de toate gradele să servească un om peste creierul său. Pământul să se lumineze, oamenii să nu servească odihnă, ci lucru peste lucru.
Pământul este o planetă leneşă, prea multe plăceri. Somnul nu este atât de necesar, cât este o odihnă peste creier.
Am să servesc un lăcaş mare, pentru un număr mare de oameni. Eu am să-l inspir pe cel cu desenul. Să vină aici arhitectul. Eu am să servesc această binecuvân-tată biserică să se termine cât mai repede. Acolo va servi nume peste nume Mama Domnului Iisus.
Centrele de forţă sunt traseele dintre nervi şi vasele de sânge, 49 de ganglioni cu puterea cea mai mare.
Corpul energetic la oameni este format din canale prin care circulă energia.
Maria – Marta lumina halatele cu tutun în cei 31 de ani în fabrică. Domnul Iisus era în Tamasul ei de la naşterea ei. Destulă suferinţă am servit Eu peste ea. A servit doar suferinţa psihică şi niciodată nu M-a servit cu supărare – cu lumină neagră. Niciodată un cuvânt urât nu a ieşit din gura Celei ce vă vorbeşte. Oamenii să cunoască ce efectuăm aici. Este venită de la Tatăl de sus din Opal. Niciodată n-am să servesc odihnă peste tamasul ei, doar muncă peste muncă.
Tu vei servi Lumina Iubirii peste colegii tăi. Vei veni
aici de mai multe ori, ca să te luminez până la al 7-lea centru al Tatălui. Am Lumina Iubirii și te-am binecuvântat.
Eu n-am să servesc un om care mă servește cu lumină negativă. Servesc peste cel ce Mă servește cu Lumina Iubirii.
Aici în fața Mea se află un om spiritual. Tu ești venită de la Tamasul Meu. Te-am trimis (Marta) să ajuți la răsturnarea planului spiritual peste cel material.
Casa Mea este cea mai mare casă ce este peste pământul țării Mele. Casa Parlamentului, București. Am să servesc peste toate neamurile din acea casă.
Prin capul tău am să servesc lucrare peste lucrare. Peste câtva timp tu nu ai să mai servești noapte peste tamasul și manasul tău. Vei servi un alt Tamas și Manas, al Meu. Să n-ai teamă. Eu servesc o lumină albă peste corpul tău. Tu nu ai nici un atom gram negativ. Ai un corp perfect. Eu am să servesc modelul peste oameni. Eu am să servesc Luna cea mai mare peste capul tău (al Meu). Tu ești venită de pe Zefirius (Sirius).
Să ne decantăm de la energia negativă, de la invidie, gelozie. Destul de bine Eu te-am apărat. Tu Mă vei servi cu rugăciune peste rugăciune, ca tu să Mă servești cu lucru peste lucru, peste oameni, cu studiu peste studiu (psihologie esoterică). Ești în Lumină ca o flacără. Frumoasa Mea Lumină! Eu am servit să nu fii miss în lume, ci să revii în țară pentru viața ce ți-am rezervat.
Să Mă servești cu seriozitate, nu cu destrăbălare. Să Mă servești, copila Mea! Eu am să servesc ca să devii floarea vieții Mele, vei servi un bărbat și un copil atunci când am să consider Eu. Eu te binecuvântez.
Eu am servit destulă lucrare peste tamasul vostru cu mental binecuvântat. Să Mă edific, să servesc cu-noașterea voastră.
Eu aștept destul. Nu servesc niciodată grabă. Să Mă serviți și voi cu încetul, dar cu folos. Nu vă grăbiți, nu vorbiți mai mult decât trebuie. Nu este bine să ne manifestăm peste oameni cu vorba, ca lumină-tori. Oamenii n-au habar nici de știință, religie, morală. Destul de bine au servit unii preoți la televizor.
Să nu mă serviți cu mâncatul cărnii de nici un fel, nici fasole, nici icre, nici dulciuri. Mierea este cel mai binecuvântat aliment lăsat pe pământ. Toți trebuie să aveți trupul cât mai suplu.
Voi aveți cea mai mare credință posibilă, Mă serviți
cu luminatul peste oameni.
Am servit un om ce m-a noptat, el nu mai este în Casa Mea.
Unii au trecut în alte asociații sau grupuri. Nu este bine să Mă părăsească oamenii Mei. Ei sunt oameni oscilanți. Odată ce oamenii s-au dezis de Tatăl, de Lucrarea din Casa Luminii, nu mai sunt primiți în ea.
Noi nu suntem bioenergeticieni, noi lucrăm cu Raza Tatălui, cea mai mare Rază dată pe pământ.
Eu servesc omului Meu luminare până la capătul suferinței.
În curând servesc Wesak-ul, când va veni Domnul Christ pe pământ. Dar Domnul Christ este acum pe pământ. La Wesak este binevoită Ierarhia Spirituală a pământului. Este mare sărbătoare pentru hinduși. Se face pelerinaj pe valea Wesak-ului. Binecuvântările le face Mana Bon. O parte din ierarhie este în manas, o alta în corp fizic. Acești mari inițiați servesc instruire pe largă scară planetară. Acești oameni primesc în ziua de Wesak puteri de la Dumnezeu (o dată pe an).
Să nu Mă serviți cu nevenitul în Casa Mea. Să știți că Eu sunt aici într-un înveliş destul de bolnav, să știți că Eu sunt aici. Tatăl este cu Vian. Mănâncă ce mănâncă și ea.
Nu se poate vindeca un om atâta timp cât are energie negativă. Să spuneți doar IUBIRE în gând oamenilor pe care-i serviți cu Lumina Iubirii.
Nu este destul să fii frumos, ești frumos, dar prin lumina pe care o emani ești atrăgător.
Servesc bine că vine Melfior Ra și oamenii Mei cei mai luminați în Casa Mea. Melfior Ra ești binevenită aici. Aici este casa ta. Tu nu ești un om obișnuit. Servesc bine că oamenii Mei te privesc cu Lumina Iubirii. Nu este nici o energie negativă aici împotriva ta.
Postul îl ținem pentru Tatăl, apoi pentru sfinți. Până la Iisus nici un om nu a ajuns în Cerul de lumină. Acum sunt două miliarde de creștini, din șase, care ar putea ajunge în rai, dacă ar trăi viața cum ar trebui.
Yoga este unificarea celor două suflete: sufletul animal și sufletul divin (Christ). Noi trebuie să ajungem la Domnul Christ dar în inimă, iar prin glanda pineală, care este în cap, la Tatăl.
Anul acesta vor fi recolte foarte bune. Eu v-am dat inundații și ploi. Apa curgătoare este cea care îndepăr-tează energia negativă.
Nu vă serviți cu invidie. Ea este o latură a nelumi-nii a unui om.
Peste puțin timp Eu servesc unificarea religiilor. Eu sunt Pantheonul. Să Mă luminați. Papa să Mă servească cum zic Eu. El Mă servește până la un punct destul de bine. Eu l-am pedepsit cu boală. El servește boală că nu M-a ascultat. El trebuie să unifice religiile. Papa este un sfânt. Eu îl noptez când vine în Cer, că nu M-a servit cu ce trebuie. Am să scot din biserica ortodoxă Paștile cu pâine și vin. Împărtășania să se facă cu pâine și apă sfințită.
Eu sunt venit de la Tatăl Meu. Eu sunt Christ, din inima voastră. Eu vă servesc cu luminare peste luminare. Eu n-am să servesc un om care mă servește cu uitare, ci pe acela care Mă servește cu nerăbdarea cunoașterii, a
noutăților.
Cum să Mă servească oamenii de acum înainte: Eu am să vin cu câteva ore înainte să vă cunosc, să servesc lucrare de luminare peste tamas – luminare, condensare de cuvinte (conferință).
Niciodată să nu Mă servească un om cu tăcere, cu retragere, că Eu n-am să servesc peste el decât noaptea cea mai neagră când se va restitui în Cerul de lumină. Eu am să servesc peste un om lumină atât de mare, să poată servi oamenilor învățătura Mea.
Am Lumina Iubirii cum v-ați decantat peste tamas de sărbători. Nici unul dintre voi nu v-ați decantat peste băutură alcoolică. Ați servit numai Lumina Iubirii de la voi peste oameni. Să am Lumina Iubirii peste un om care nu M-a servit cu carne.
Nici un om care nu s-a dezbărat de obiceiul de a servi carne, nu este definitiv lunecat de la maya, adică de la marea iluzie a pământului. 

Destul lucru am servit Eu peste oameni, să se despartă ușor de plăcerea mâncatu-lui cărnii. Eu n-am servit nici o supărare când a început restricția. Am vrut să văd cum vă decantați de la plăcerea mâncatului cărnii și plăcerii în general. Ei bine, sunt mulțumit cum v-ați decantat la abstinență, că nici unul dintre studenții Mei nu servește supărare.
Eu sunt aici în capul tău și ți-am servit noapte destulă. Tu nu M-ai servit cu noapte, dar ai servit cu noaptea scrisului. Eu am să decantez noaptea scrisului, să poți servi un nou capitol la cartea Mea. Peste câtva timp, într-un oraș din țară, se va decanta o lucrare de cea mai mare servitute și anume: destuparea lucrării noastre către oameni, printr-un articol. Acest articol are să servească lucru peste lucru, peste oamenii care n-au înțeles niciodată cum să servească viața lor pe pământ.
Destulă lucrare am să servesc Eu, până la ultima prestare de învățătură peste oameni.
Nici un om să nu Mă servească cu tăcere, cu decantare peste noapte de la învățătura Mea, care este unică. Nu am egal cu nici un alt om terestru, sau de pe altă planetă.
Peste câtva timp, un om are să mă servească cu lucru peste oameni, să poată servi oamenilor pe rând studiul efectuat și în Cerul de lumină.
Acelui om care nu se plânge, el se va luneca de la un sertar (oraș) la altul și va servi lumină peste lumină. Destul lucru am să servesc peste oameni cu învățătura Mea.
Cum Eu nu sunt un om obișnuit, să Mă asculte oamenii cu cea mai mare atenție. Să nu servesc neînțe-legere a fenomenelor prezentate. Să servesc un om care Mă va lumina atât de bine, ca fiecare om să poată înțelege tot ce le predau. Om este acela ce vă servește cuvântul Meu.
Eu nu pot să servesc lucru peste oameni, că Eu nu am corp. Corpul Meu este spirit, duh fără formă, cum este și Tatăl Meu și Sfântul Duh. Noi trei, una suntem.
Un om nu poate servi un corp, până nu are spirit, un suflet și un manas. Acel mental este un duh, ca și celelalte, dar manasul are proprietatea neluminii, nu se manifestă prin intermediul Meu și al Tatălui Meu. Niciodată un om care Mă servește mental, fără servituți condensate peste suflet (minte și spirit), Tatăl Meu n-are să poată să servească lucrare de luminare.
Eu nu servesc sărăcie omului. Să servească masă binecuvântată și haine și să vadă un alt colț al lumii Mele (excursii). Un om care servește bogăție, dar și luminare și ajutorare peste oamenii sărmani, nu este nelumină. Eu am să servesc bogăție peste țara Mea. În 2-3 ani oamenii n-au să mai servească lipsa banilor. Să spunem oamenilor acest lucru. Să ne vină aici oamenii, să servească cuvântul Meu. Să vadă și celelalte neamuri cum se poate trăi cu rugăciune și fapte bune.
Un om care nu poate să servească decât noapte peste noapte, va servi lună neagră, energie negativă peste corpul spiritual. Nu are să servească ajutor de la Dumnezeu, Cel ce nu servește cu lumină, căldură și prana, de care avem nevoie să ne manifestăm, peste corpul nostru.
Eu Mă manifest întotdeauna peste un om care Mă servește cu lumină destulă, cu acțiunea spiritului de la
Tatăl, acțiune peste suflet.
Peste câtva timp oamenii noi au să servească acele spații ce le ocupă mentalul abstract în capul lor, spații care sunt momentan blocate să nu servească lucru, până nu servesc destulă lună peste capul lor.
Eu sunt destul de bine condensat peste Lumina Iubirii, ce vă decantează peste spirit, ce ne servește o lună destul de amplă, mare ca volum – aura omului. Destul de bine, această lună – lumina spiritului – este lumina sufletului dezvoltată de energia spiritului.
Devine iluminat un om care își desăvârșește evoluția, nu este nevoie să se reîntoarcă pe pământ, nefiind acontat peste noapte. El servește lumina albă din belșug peste corpul spiritual. El este un om nou. El servește peste corpul lui spiritual atâta lumină, că poate efectua lucrare de luminare peste alți oameni, este esența.
Noi dorim ca oamenii să se ajute, ca toți să decanteze lucrare de luminare în preajmă. Un om nu Mă servește cu noapte, dacă servește cu acțiunea de luminare a unui semen. El servește luminare peste un alt om și-l poate condensa peste Cerul de lumină unde Eu sunt Domnul. Nu este un Cer mai sus ca acesta.
Tatăl Meu servește lună acelui om ce Mă servește cu destulă lucrare, ca să pot servi oamenilor din tot sferoidul celest o fărâmă din Mine, să servească lucrarea de a lumina partea Tatălui Meu (spiritul, scânteia de viață).
Eu am servit această lucrare de luminare peste un număr mai mic de oameni, că n-au servit lucrare de luminare peste îngerul Meu, să poată servi Christul
(sufletul).
Eu v-o servesc la taina botezului, acea fărâmă de lumină.
Eu nu am să servesc lumina de la un om care nu a primit taina botezului. El va vedea că a pierdut o viață și va servi noapte destulă într-un cer de întuneric, unde va sta până la o nouă venire pe pământ. Am să-i servesc luminare destulă altă dată.
Culorile binevoite pentru haine sunt: alb, bleu, vernil, galben și culoarea nisipului.
Să efectuăm meditații, să ne caracterizeze pacea, bunătatea, răbdarea.
Tamasul Tatălui venit aici ne-a binecuvântat peste tamasul nostru.
DOR este iubire plus sentimentul de a vedea respectiva iubită.
Eu știu totul despre emoțiile, sensibilitatea voas-tră. Să-Mi serviți tremuratul sufletului. Să nu serviți starea de angoasă.
Iisus vă servește cuvântul., vindecatul. El este ajutat de către cea care Mă servește cu destulă suferință, până la Paști. Vian nu servește închisul, spânzuratul. Ea Mă servește cu cuvântul și vindecatul, până la moartea ei. Să-Mi lumineze oamenii.
Voi toți veți îndepărta energia negativă de peste oameni. Nici unul dintre voi nu Mă mai servește cu noapte. Unii poate cu îndoială. Eu Mă servesc bine peste fiecare.

Să-Mi serviți oamenii bolnavi care sunt pe drumul
de întoarcere.
Nu este bine să Mă servească oamenii cu iubire numai în plan fizic, pentru că ei se vor despărți, dacă nu se cunosc și în plan astral (afectiv, emoțional) și mai ales în plan spiritual.
Eu voi lumina oamenilor cunoașterea din Cerul de lumină.
Păcatul reprezintă îndepărtarea de la Legea iubirii.


A venit Tatăl!


RugăciuneDoamne, înalț gând de lumină, iubire și recunoștință…

Mana Bon este o persoană ce stă pe tron. Eu sunt fără trup. Eu am cea mai mare lumină posibilă. Voi să-Mi serviți Imnul. Eu am nevoie de Lumina Iubirii de la oameni prin rugăciuni. Atunci ei servesc binele.
În problema razelor celor trei corpuri ale personali-tății, se stabilește diferența dintre razele care guvernează elementalii celor trei corpuri inferioare și cei ai personali-tății.
Viața celor trei elementali își are în mod esențial baza în cele trei centre de mai jos, ale corpului eteric:
-   Centrul Sacral (Swadisthana) – viața elementa-lului mental transferat mai târziu la centrul gâtului (Vishuda);
-   Centrul Plexului solar (Manipura) – viața ele-mentalului astral transferat mai târziu la centrul cardiac (Anahata);
-   Centrul de la bază al șirei spinării (Muladhara) – viața elementalului fizic transferat mai târziu la centrul capului (Shahasrara).
Viața sufletului este focalizată în trei centre înalte:
-   Centrul capului – conștiința mentală;
-   Centrul gâtului – conștiința creatoare;
-   Centrul inimii – conștiința sensibilității.
În cursul procesului volitiv, au loc două stadii importante:
1.  Aserțiunea de control de către suflet – când se produce prima fuziune, centrul Ajna revine la viață, este stadiul care precede trecerea omului pe cărarea de probațiune.
2.  Stadiul când se produce trezirea spirituală mai definită – centrul Muladhara se pune în raport cu toate centrele corpului eteric prin mijlocul vieții sale. Aceasta precede ceea ce se numește INIȚIERE, indică focarul central de putere din inima fiecărei chakre, care este stimulată și intră în activitate. Petalele au intrat în mișca-rea crescândă în stadiile precedente.
Pe această bază este întemeiat învățământul psihologiei esoterice.
Starea de discipol în noua eră
Maestrul Djwahl Khul – Tibetanul și Alice Bailey, colaboratoare, au întreprins o experiență de avangardă în vederea inițierii de grup (7 grupe) potrivit metodelor de antrenament ale noii ere.
Noua Eră – o eră a grupurilor – ASRAM;
Grupul – o entitate vie pe planurile interioare, având posibilități de mare utilitate pentru viitor;
Convorbiri cu discipolii – observații în calitate de grup și personale;
Sfaturi: să se lărgească orizontul, să se mărească umilința, să dispară simțul critic, să se dezvolte impersonalitatea, fondarea grupului pe dăruire de mai multă iubire reciprocă pentru a fi utilizat în servirea Planului, înfruntarea în viața personală și de grup și în Centrul umanității a Păzitorului pragului (răul străvechi), astfe se câștigă o viziune mai largă în care să poată străluci Îngerul Prezenței;
În Lucrarea de grup, din ce în ce mai mult nu va mai exista viață individuală;
Identificarea cu grupul – nu călătorim singuri;
Înțelegere – să se ajungă la facultatea de identi-ficare cu fiecare formă de expresie divină;
Formulă de antrenament – energia urmează gândirea;
Importanța individului pentru grup: centrele sale – centre ale grupului;
Fuziunea conștientă a sufletului individual cu sufletul de grup;
Dezvoltarea inițiatică a individului, dezvoltare legată de Maestrul Christ Iisus;
Iubirea este baza impersonalității;
Problema uitării de sine – poartă de acces spre energii divine;
Reculegere echilibrată;
Energia voinței de bine – a studia și a servi.
Forța grupului iradiat cu viață și lumină divină poate iradia prin grup asupra umanității.

Vizualizări: 314

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Iulie 14, 2015 la 10:27pm

DACĂ

de Rudvard Kipling

 

De poţi să nu-ţi pierzi capul, cînd toţi în jurul tău

şi l-au pierdut pe-al lor, găsindu-ţi ţie vină;

de poţi, atunci cînd toţi te cred nedemn şi rău

să nu-ţi pierzi nici o clipă încrederea în tine;

de poţi s-aştepţi oricît, fără să-ţi pierzi răbdarea,

de rabzi să fi minţit fără ca tu să minţi,

sau cînd, hulit de oameni, tu nu cu răzbunarea

să vrei a le răspunde, dar nici cu rugăminţi;

 

 

De poţi visa, dar fără să te robeşti visării,

de poţi gîndi, dar fără să-ţi faci din asta ţel,

de poţi să nu cazi pradă nicicînd dezesperării,

succesul şi dezastrul primindu-le la fel;

de rabzi s-auzi cuvîntul rostit cîndva de tine,

răstălmăcit de oameni, ciuntit şi prefăcut;

de poţi să-ţi vezi idealul distrus şi din ruine

să-l reclădeşti cu-ardoarea fierbinte din trecut;

 

De poţi risca pe-o carte întreaga ta avere

şi tot ce-ai strîns o viaţă să pierzi într-un minut,

şi-atunci, fără a scoate o vorbă de durere

să-ncepi agoniseala cu calm, de la-nceput;

şi dacă corpul tău uzat şi obosit

îl vei putea forţa să-ţi mai slujească încă,

numai cu străşnicia Voinţei tale şi-astfel

să steie peste vreme aşa precum o stîncă;

 

De poţi vorbi mulţimii fără să minţi şi dacă

te poţi plimba cu regii făr-a te îngîmfa,

de nici amici, nici duşmani nu pot vreun rău să-ţi facă

pentru că doar dreptatea e călăuza ta;

şi dacă poţi să umbli minuta trecătoare

să nu pierzi nici o filă din al vieţii tom,

al tău va fi Pămîntul, cu bunurile-i toate

şi, ceea ce-i mai mult chiar, să ştii, vei fi un OM !

                               [traducere de Elena Herovanu]

Comentariu publicat de CRISTIAN RACOVITA pe Martie 21, 2015 la 5:40pm

Cap . X                    http://www.scribd.com/doc/164830087/Lumina-Lumii-III

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor