POEŢI ITALIENI TRADUŞI DE SIMONA STANCU

               de Prof.univ.Asoc.Pompiliu COMŞA

Aum vă spuneam, Festivalul Internaţional EUROPOEZIA, organizat de Stere Bucovală – poet, om de afaceri – cu sprijinul scriitorului Valeriu Stancu redactorul şef de la revista „Cronica’ Iaşi, ambii fiind directori ai manifestării, a debutat în perioada 14 – 17 septembrie 2016, cu evenimente la Muzeul Brăilei „Carol I”, Liceul „Perpessicius’, Biblioteca „Urechia” din Galaţi. Invitaţi speciali au fost poeţi din Franţa,  Republica Moldova, Italia – Claudio Pozzani, dar şi câţva conaţionali. Stimulaţi de succesul primei ediţii, organizatori au demarat în perioada 14 – 18 septembrie 2017 şi ediţia a doua, cu invitaţi din Italia, Croaţia, dar şi din Republica Moldova, România. Au fost invitaţi la această a doua întâlnire cu poezia de calibru european (adică… greu, consacrat) poeţi, traducători şi critici de gen din Italia – cei mai mulţi, un luxemburghez cu rădăcini în Peninsulă, dar şi din Republica Moldova, România, şi pentru a prefaţa ediţia viitoare – un invitat special din Croaţia. Aşa cum am promis, astăzi voi reveni asupra creaţiei poeţilor străini prezentaţi la această ediţie, cuprinşi într-o antologie de ţinută scoasă de două edituri, Cronedit din Iaşi şi Ştiinţa din Chişinău, cu precizarea că operele italienilor au beneficiat de o traducere profesionistă asigurată de un cadru didactic de excepţie, anume Simona Stancu. Dar să purcedem la treabă, ordinea intervenţiilor ţinând cont de cronologia apariţiei în antologia EUROPOESIA, cu o grafică aparte semnată de Traian Mocanu, extreme de inspirată şi la obiect.

Rândurile noastre se vor drept repere critice în poezia italiană contemporană, deşi normal ar fi fost să încep cu ermetismul şi ereticii săi, Montale, Saba şi Quasimodo, sau să amintesc de codificarea în care cuvântul va pierde mult din densitatea lui logică, devenind aluzia neliniştitoare, sugestia polisemică. Sigur nu trebuie omis neorealismul care propunea un rapel la realismul veacului XIX sau dominanta veacului XX numita ‘’antinovecentista’’, având în prim plan investirea de sine a poetului. Voi începe însă  pur şi simplu cu Serge Basso de March, de origine francez, director al unui cunoscut Centru Cultural din Luxemburg, autor a trei volume de poezie, dar şi a două piese de teatru. El este creatorul cu Jean Portrante a revistei ‘’transkrit’’. Opera sa este tradusă în 6 limbi, iar în ‘’Antologia’’ amintită este prins cu 15 poezii, majoritatea fiind decupaje de amintiri cu tatăl său. Ne surprinde imagini de genul: ‘’n-aveam de ales, trebuia să mistui aşteptarea’’, ‘’la ultima agrafă luai ziua de pe umerii noştri’’, ‘’doar un cer se construieşte cu alţi nori’’, ‘’erau atât de multe mistere până în fundul grădinii’’, ‘’în spatele uşii de lemn, ghiceam strada care îmi aştepta hohotele de râs’’, ‘’masa familială era o epopee’’.

Continui cu Francesco sau Franco Buffoni care a publicat 15 culegeri de poezie, dar şi antologia’L’Oscar Poesie’’ din 2012, cuprinzând opera lui poetică, fiind în acelaşi timp autor de studii şi eseuri. Dintre cele 15 creaţii pe care le semnează mi-au atras atenţia ‘’Mărul Albei-ca-Zăpada’’ şi ‘’Aş vrea să vorbesc fotografiei mele’’. Interesant de menţionat şi un aspect tangent: în ‘’Poezia italiană contemporană’’, 2004, Franco Buffoni scria despre tendinţele neo-orfică şi neo-ermetică care s-au dezvoltat în Italia în ultimii treizeci de ani, ca şi despre tendinţa mito-modernistă, agreată de poeţii tineri ai anilor 90, pentru care mit/ mitologic ţin şi de (sau poate fi) un limbaj care transcende personalul şi temporalul, prin care universul îşi vorbeşte sieşi. Ţine nu de trecut, ci mai mult de viitor, aspect întâlnit şi în aceste creaţii traduse professional de Simona Stancu.

Un capitol aparte este rezervat pentru Laura Garavaglia născută la Milano, cea care prezidează ‘’La Casa della Poesia’’ din Como, o cunoscută asociaţie culturală pe care a fondat-o. E curator al Festivalului Internaţional ‘’Europa in viersi’’, care dn 2011 are loc în fiecare an la Como. A semnat opt cărţi de poezie, multe premiate, iar creaţiile sale sunt traduse în 13 limbi, fiind şi un participant constant la festivalurile internaţionale. Laura Garavaglia, critic literar, membră a PEN clubului italian, s-a născut în 1956, la Milano. Acum trăiește și lucrează în Como. Predă limba și literatura italiană. A debutat cu cartea “Frammenti di vita”, (Fragmente de viață), în 2009, pentru care obține Premiul “Circe – o femeie, mai multe culturi”. Urmează în 2010 cartea ” Farfalle e Pietre”, (Fluturi și pietre). Este finalistă pentru premiul “Mario Luzi” pentru cartea ”Simetria miezului de nucă”,(Editura Stampa, 2012). Este prezentă în diverse antologii internaționale de poezie și participă la Festivalul Internațional de Poezie de la Copenhaga din 2012 și Festivalul Fundației “Antares’’, România, 2014.

Şi acum în prim plan, Dante Maffìa, nominalizat la Nobel în 2012. Dante Maffìa, născut la Roseto Capo Spùlico (Cosenza, Calabria) în 1946, a fost fascinat de cărţi şi de „pommedìje” (poveşti folclorice) ascultate cu nesaţ la gura sobei. Pentru a ne face o idee despre pluralitatea preocupărilor lui Dante Maffìa, despre multitudinea itinerariilor sale literare, e de-ajuns să aruncăm o privire asupra textelor publicate, aproape douăzeci de poezie, şapte de proză, cincisprezece de eseistică (fără să includem îngrijirea unor opere de Tasso, Goldoni, Campanella), asupra activităţii de critic militant, de fondator a trei reviste de poezie care au căutat şi caută să străpungă cercul de complicitate ce anihila meritata vizibilitate a unor poeţi autentici. Reţinem în privinţa bibliografiei sale critice nume ca Leonardo Sciascia, Luigi Reina, Natalino Sapegno, Enzo Siciliano, Pasolini, Giacinto Spagnoletti, Aldo Palazzeschi (care i-a prefaţat debutul editorial din 1974 cu Il leone non mangia l’erba), Maurizio Cucchi, Giovanni Raboni, Leonida Repaci, Mario Luzi, Dacia Maraini, Giuliano Manacorda etc. Poetul şi criticul Dario Bellezza considera că Dante Maffìa ar fi „unul dintre cei mai fericiţi poeţi ai Italiei moderne”, iar Claudio Magris a scris: „Maffìa este un poeta doctus: opera lui cuprinde poezii dar şi roman, eseistică şi critică. Scriitor ce se situează la răscrucea multor fruntarii, Maffìa s-a confruntat cu o mulţime de voci ale literaturii contemporane şi cu nucleele modernităţii; una din cele mai fericite trăsături ale lui este prezenţa simultană a unei subtile şi călite conştiinţe critice, atentă la criteriile istorice şi la spaima devenirii, la fantezia mitică pătrunsă de sentimentul unităţii imuabile a fiinţei”. În afara zecilor de romane, cărţi de poezie, eseuri şi articole, autorul se află în linia întâi a celor mai fierbinţi probleme sociale precum imigrarea, şomajul şi exodul pe mare al unor disperaţi din Africa şi Asia debarcaţi în Italia, ospiciile, fabricile pline de riscuri etc.
Tradus aproape în toată lumea, a primit numeroase premii pentru scrierile sale, precum şi medalia de Aur a Preşedintelui Republicii Italiene, Carlo Azeglio Ciampi. Textele poetice ce urmează au fost selectate din elegantul volum Lo specchio della mente, Milano, Crocetti Editore, 1999, un jurnal de figuri şi destine din ospiciile Sudului, un fel de coborâre în infernul oglinzilor minţii sparte ale unor bărbaţi şi femei, existenţe osândite şi totodată pline de o viaţă a lor interioară deviantă.
Din creaţia sa, Simona Stancu traduce un amplu poem, ‘’Mîncarea’’ (Il cibo), extrem de sugestiv, cu 17 părţi, una mai frumoasă ca alta.

Vine la rând Roberto Mussapi, cu un grupaj din volumele ‘’Praful şi focul’’,’’Pânza umbrei şi a lucrurilor’’ şi ‘’Pana lui Simorgh’’. După examenul de diplomă, Roberto se stabileşte la Milano. Poet, prozator, este şi autorul unor eseuri. Toate textele sale dramatice au fost publicate de Editura Jaka Book, la care îngrijeşte colecţia de poezie. Roberto Mussapi este şi un asiduu traducător şi îngrijitor de ediţii de autori clasici şi contemporani, de la Melville la Beckett, de la S.Taylor Coleridge, Kets şi Byron la Dylan Thomas, de la R.W. Emerson şi R.L. Stevenson la Yves Bonnefoy, de la Villon la Ion Barbu şi Walt Withmann, la Seamus Heaney, de la Irwin Shaw şi Arturo Onofri la Mircea Eliade, Tagore, Börn Larsson. Mussapi este editorialistul ziarlui „Avvenire” şi profesor de dramaturgie la Universitatea Catolică. Este autor şi realizator de programe culturale la Radio Rai. În anul 2014, publicat de Ponte alle Grazie, volumul "Le Poesie", care colectează o mare parte din producția poetică ultracentrică a lui Mussapi, cu eseul introductiv al lui Yves Bonnefoy și prefața Premiului Nobel Wole Soyinka, cu care Mussapi a cultivat o profundă de la data publicării pentru prima oară în Italia pentru lucrarea lui Jaka Book Soyinka.

Marco Onofrio, cu ale sale 14 poeme, este una dintre valorile certe ale poeziei italiene contemporane pe care Simona Stancu ni-l propune. Marco Onofrio este scriitor, eseist și critic literar. În 1995 a absolvit cu titlu onorific secția de literatura italiană contemporană de la Universitatea "Sapienza" din Roma susținând o lucrare despre poetul Dino Campana, lucrare care a fost distinsă cu premiul european "Eugenio Montale" în 1996. Se ocupă de literatura italiană modernă și contemporană, îndeosebi de autorii din secolul XX. Studiază de mulți ani raportul scriitorilor italieni și străini cu orașul Roma precum și urmele pe care vizitele făcute de aceștia aici le-au lăsat în operele lor. Desfășoară în același timp și activități de critic literar îndreptate către descoperirile și valorizarea noilor propuneri editoriale. A publicat volume de poezii și proză, a scris zeci de prefețe și a publicat sute de articole și intervenții critice în diferite ziare italiene printre care "Il Messaggero", "Il Tempo", "Lazio Ieri e Oggi", "Studium", "Nuova Antologia", “La Voce romana”, “l’immaginazione”, “Orlando”. Printre lucrările de ficțiune se numără romanul experimental "Senza cuore" (Fără inimă - 2012, ISBN 978-88-96517-97-0), poveștile satirice reunite în volumul "La scuola degli idioti" (Școala idioților - 2013, ISBN 978-88-6881-001-6) și romanul emoțional "Diario di un padre innamorato" (Jurnalul unui tată îndrăgostit- 2016, ISBN 978-88-311-2867-4) care se concentrează pe experiența părintească și este dedicat fiicei sale Valentina. Cu poemul dramatic "Emporium. Poemetto di civile indignazione” (Poem de indignare civilă) a anticipat – cu trei ani inaintea pamfletului ”Indignați-vă!” a lui Stéphane Hessel – mișcarea ”indignaților” (http://www.marco-onofrio.it/). Inspirat de poemele filosofice din ”Prezența lui Giano” muzicistul Marcello Appignani a compus piesele de pe albumul ”Natură vie cu oboi, chitară și violoncel”, produs de RAITrade în septembrie 2014.

Claudio Pozzani,cel care a fost şi la prima ediţie EUROPOESIA, este următorul nume propus de Simona Stancu. Claudio Pozzani s-a născut la Genova în 1961. Poet, narator și muzician, este apreciat în Italia și în străinătate pentru spectacolele sale poetice din cadrul unor importante festivaluri internaționale de literatură. Poeziile sale sunt traduse și publicate în peste 10 limbi și au apărut în importante antologii și reviste de poezie contemporană internațională. În 1983 a creat CVT – Circolo dei Viaggiatori nel Tempo (Cercul Călătorilor în Timp), cu care a organizat manifestări internaționale în Italia și în străinătate, mai ales în Franța, Belgia, Finlanda, Japonia, Germania. În 1995 a creat Festivalul Internațional de Poezie de la Genova, ajuns la cea de-a 23-a ediție, fiind încă directorul artistic al evenimentului. În 2001 a fondat Camera de Poezie la Palatul Ducal din Genova, ce propune 150 de evenimente în fiecare an. În octombrie 2017 a apărut ultimul său volum “Una vita fuoriposto” (Passigli).

Antonella Radogna are 6 poezii cuprinse în ‘’Antologia’’ festivalului româno-basarabean. Născută la Matera, este licenţiată atât în Limbi şi Literaturi Străine, cât şi în Psihologie. Trăieşte şi lucrează în oraşul natal, unde predă Limba engleză în cadrul Liceului clasic-artistic ‘’Duni’’. A publicat traduceri în reviste americane şi un studiu despre Edgar Morin la Editura Rubbettino, iar poeziile sale au apărut în diferite antologii naţionale şi internaţionale. Cu volumul ‘’A Margine’’ a câştigat cea de-a patra ediţie a Concursului Naţional de Poezie ‘’Isabella Morrea’’ în 2009. Cel de-al doilea său volum, ‘’Paesaggio Liquido’’ a câştigat trei ani mai târziu de la apariţie Concursul Internaţional ‘’Roberto Farina’’. Piesa sa de teatru ‘’Le stagioni dolcenere di Elsa’’ este câştigătoarea Premiului Internaţional de Literatură şi Cinema din 2017.

Fabio Scotto, are un interesant ‘’Jurnal de România’’, dar şi ‘’Treizeci de versuri pentru Genova’’, grupate în capitolul ‘’Mica odă’’. Fabio Scotto s-a născut la Spezia (Italia), în 1959. Actualmente locuieşte la Varese. Predă literatura franceză la Universitatea IULM din Milano. Colaborează la mai multe reviste italiene şi din alte ţări ale Europei. Conduce, de asemenea, secţia italiană a revistei spaniole Serta. De mai multă vreme, este redactor pentru Italia al "Curierului Centrului Internaţional de Studii Poetice" din Bruxelles. Are opt volume publicate. A tradus din operele lui Alfred de Vigny, Villiers de l'Isle-Adam, Yves Bonnefoy şi Bernard Noлl. Este deţinătorul mai multor premii literare naţionale şi internaţionale pentru poezie şi traduceri. În opinia sa, poezia italiană, care oferă astăzi cele mai originale şi mai interesante experienţe artistice, fiind, de asemenea, considerată şi una din cele mai bogate din Europa la ora actuală, este totuşi foarte neglijată de presă şi de cele mai mari edituri. ‘’ Poezia este adevărata mea meserie, dar, cum bine se ştie, ea nu poate asigura nimănui un trai decent. Eu am norocul de a fi profesor universitar de literatură franceză la Universitatea IULM din Milano. De asemenea, scriu critică literară şi traduc din literaratura franceză poezie, romane, teatru şi eseuri. Aceste activităţi ţin de specialitatea mea şi se află într-o armonie perfectă’’ se confesa într-un interviu acordat celor de la ‘’Contrafort’’.

Stefano Strazzabosco (reprezentând şi Mexicul), la festivalul despre care facem vorbire,este o altă voce pe care Simona Stancu încearcă şi reuşeşte pe deplin s-o impună. Are legături mai vechi cu ţara noastră şi literatura ei. De exemplu, prima carte, „Canto d'amore” a Elenei Liliana Popescu, în traducerea poetului italian Stefano Strazzabosco, a adus in prim plan o poezie care vorbește despre iubire în sens general, în mai multe nuanțe ”, spune însăși poeta. despre „Cânt de iubire”, cartea sa prezentată la BookCity. Desfăşurată sub patronajul Consulatului General al României la Milano, iniţiativa se înscrie în seria de evenimente promovate de oraşul Milano pentru Bookcity şi de Asociația de Lucru, Comunicare şi Evenimenti Culturali Forum Città Mondo. In Antologie are 13 poezii traduse, una mai frumoasă ca alta.

Frupajul Italian se încheie cu Francesco M. T. Tarantino, căci despre celălalt grup vom vorbi cu altă ocazie. Poetul s-a născut şi trăieşte la Mormanno, este licenţiat în Filosofie, a frecventat şi Facultatea de Teologie din Roma. Poeziile sale au fost traduse în engleză în cadrul grupului internaţional ’’Sunburst’’. A publicat trei volume de poezie, un volum de sonete şi în colaborare cu pictorul Rocco Regina un catalog de artă picturală şi poezie. Este premiat pentru poezie la cea de-a doua ediţie a Concursului poetic ’’Filippo lo Giudice’’ în 2006 şi la ediţia bienală ’’Magna Grecia’’ un an mai târziu. Cu volumul ’’Disturbi del cuore’’ a câştigat în 2009 locul întâi la Concursul internaţional ’’Citta di Bitetto’’ unde a primit Medalia Preşedintelui Camerei.

Cu altă ocazie mă voi apleca şi asupra poeziei române din această ‘’Antologie’’. Mă refer la Teo Chiriac, Iulian Filip, Ion Hadârcă din Republica Moldova şi Dražen Katunarić din Croaţia. Poeţii români care au făcut parte din afişul festivalului sunt Simion BogdănescuConstantin GherghinoiuAdrian PopescuChristian Wilhelm SchenkCassian Maria Spiridon, Paul SânpetruCamelia RadulianNicolae Grigore MărăşanuAmelia StănescuCarmen Secere.  

Una peste alta, Festivalul îşi propune să ofere publicului contactul cu poezia contemporană prin importanţi reprezentanţi ai ei din Uniunea Europeană, astfel fiind gândite nu mai puţin de 27 de ediţii cu poeţi din tot atâtea ţări UE. În ediţia viitoare, cu prilejul evenimentului ‘’Poezia uneşte Europa’’, organizatorii au hotărât să fie invitaţi 15 scriitori străini din diverse ţări.

PRIM PLAN CU SIMONA STANCU

De data aceasta, ‘’Antologia’’, asupra căreia vom reveni mai pe larg cu alt prilej, a fost îngrijită de Stelu Bucovală, Mircea V.Ciobanu şi Valeriu Stancu, EUROPOESIA apărând la CRONEDIT/ŞTIINŢA Iaşi/Chişinău anul acesta. Meritul cel mare aparţine însă traducătoarei Simona STANCU, despre care dorim să vă dăm câteva elemente biografice în plus. Cadru didactic atât în învățământul preuniversitar românesc cât și în cel universitar, Simona Stancu s-a născut în orașul Moinești din județul Bacău pe 30 septembrie 1976. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secția limbă și literatură română – limbă și literatură italiană în anul 2008 și masteratul ,,Limbi, literaturi și civilizații străine” în cadrul aceleiași instituții, în anul 2010. A obținut titlul de doctor în filologie ,,magna cum laude” în anul 2015, la aceeași universitate. Simona Stancu și-a aprofundat conoștințele dobândite pe durata studiilor grație bursei obținută prin intermediul programului LLP Erasmus la ,,Universita degli Studi di Salerno” (28.09.2009 – 28.02.2010) și a mobilității Grundtvig la Biblioteca di Pace – Citadinanze, Florența, Italia (2012). Pentru cercetările sale în domeniul literaturii a obținu Premio per l`italiano in Romania pentru lucrarea de disertatie Geografia letteraria del romanzo di Pier Vittorio Tondelli `Altri libertini` acordat de Centrul Cultural Cluj – Rotary International  (octombrie 2010). A contribuit în calitate de asistent de cercetare la proiectul inițiat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iași - Începuturile modernizării culturii române și racordarea ei la Occident prin traduceri, PN – II – ID – PCE – 2011 – 3 – 0722 (2011 – 2016). A publicat articole științifice în reviste de specialitate și este autoarea mai multor traduceri din limba italiană a unor poeți contemporani de renume precum: Claudio Pozzani, Roberto Mussapi, Fabio Scotto, Stefano Strazzabosco, Dante Maffia, Marco Buffoni, Laura Caravaglia (***Europoesia, Ed. Cronedit, Iași, 2017). 

Vizualizări: 377

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor