Shlomo Josefsohn, Expulzarea evreilor din Spania şi timpurile contemporane     
                      Expulzarea evreilor din Spania si timpurile contemporane
                                                          
Shlomo Josefsohn *

La data de 31 Iulie 2014 s-au împlinit 522 de ani de la Expulzarea evreilor din SpaniaAcel eveniment , care s-a petrecut în anul 1492 , a avut loc în același an în care Columbus a descoperit America și s-a încadrat cu  o mare importanță în istoria poporului evreu , nu din cauza  că a fost  prima expulzare  a evreilor Europeni – că doar , de fapt , a fost precedat de expulzarea evreilor din Anglia în anul 1290 și de expulzarea evreilor din Franța în anul 1306- dar, pentru că Expulzarea evreilor din Spania în anul 1492 a fost cea mai masivă , cea mai  dramatică și cea mai  traumatică fiind , în sine, un eveniment istoric excepțional , care a provocat , în mod indirect , dispersarea demografică a evreilor expulzați din Spania și reinstalarea lor în diferite țări ale lumii,  fapt care a creat  consecințe profunde și semnificative pentru poporul evreu.


Poporul evreu a fost confruntat cu nenumărate evenimente grave în decursul existenței sale de mii de ani.   Printre toate acele evenimente, am dezvăluit totuși un interes deosebit la cercetarea evenimentului istoric al Expulzării evreilor din Spania . Din acest motiv , am consacrat  acelui eveniment o compoziție muzicală unică- creată probabil , pentru prima oară -  care este realizată și interpretată de mine ( inclusiv lirica , muzica , aranjamentul muzical , interpretarea instrumentală și vocală – toate ale mele )  publicând-o la YouTube într-o formă de video- clip.     
Acest video-clip  reflectă , în mod vizual , dramatic și fascinant , viața evreiască din acea perioadă  și mai ales  evoluția evenimentului în sine al Expulzării  evreilor din Spania în anul 1492 .   De-acea , merită vizionarea video-clipului.     
Compoziția muzicală a fost interpretată de mine  în două versiuni : în engleză și în ebraică,  și amândouă  pot fi găsite de cititorii interesați la GOOGLE , scriind numele meu : SHLOMO JOSEFSOHN.

Pentru vizionarea versiunii în limba engleză (" Expulsion of the jews from Spain") apăsați pe acest link ( cu ajutorul butonului Ctrl ) :

https://www.youtube.com/watch?v=Ey1TmSx32TU

                          
Pentru vizionarea versiunii în limba ebraică,  apăsați pe acest link ( cu ajutorul butonului Ctrl )  :

 https://www.youtube.com/watch?v=7GSKbAMvmcw  

 

Expulzarea evreilor din Spania a marcat sfărșitul unei perioade , printre cele mai importante a istoriei poporului evreu .   
Până la începutul secolului al 12-lea , majoritatea teritoriului Spaniei a fost ocupat și dominat  de puterile musulmane din Spania . Aceștia  au fost , în general, toleranți cu comunitățile evreiești  în Spania . În acea perioadă , în Peninsula Iberică se afla cea mai mare concentrare de evrei din Europa . Evreii s-au desfășurat  la toate nivelurile societății spaniole- creștine .      Comunitățile evreiești au fost recunoscute prin legile existente ale Regatelor creștine din Castilia, Aragon, Nevara și Portugalia. Ele s-au bucurat de libertate de religie  și de autonomie juridică.   Cultura evreiască a prosperat , situația economică a fost bună și evreii s-au bucurat de un învățământ superior . Această perioadă a fost numită " Epoca de Aur " a evreilor spanioli, iar   în decursul ei evreii au creat cântece, poezii, poeme , filozofii religioase și  au fost implicați în tiințe diferite , ca de exemplu : astronomie , cartografie , etc. 

Acea perioadă de " Epoca de Aur " a dat naștere unor rabini și savanți , în domenile de studii religioase și de filozofie , poezie și gramatică . Filozofia evreiască a încercat să elimine decalajul dintre tradiție și rațiune , fiind influențată de filozofia greacă și  din lumea musulmană .              De asemenea , evreii au creat în acea perioadă  o concepție evreiască  extraordinară  numită " Cabala ", care se bucură până astăzi de o importanță deosebită în toată lumea{vedeți celebrii, cum ar fi : Madona , Suzan Bar, etc , care s-au încadrat totalmente în studiul Cabalalei  }.     Acea  perioadă a fost caracterizată prin o apariție abundentă de filozofi, poeți și gânditori evrei, cum ar fi : Shlomo Ibn Gabirol , Iehuda Halevi , Moshe Ibn Ezra , Shmuel guvernator ,   Menachem Ben Scan , Yona Ibn Janahi , și mai ales Maimonides( Rambam) , a cărui influență asupra evreilori spanioli a fost imensă - chiar până astăzi  .

Modificarea fundamentală a situației , în ceea ce privește a evreilor , a început după victoria militară a Reconquista , o ocupație nouă creștină din secolul al 13-lea , care a încercat să pună capât la pluralismul cultural existent în Spania (creștini , musulmani și evrei ), precum și de a stabili o singură societate , omogenă , dominată de crucea creștină.   Astfel , în secolele al 14-lea și al 15-lea, Spania a fost supusă sub dominarea creștină , în afara Regatului de Granada .    Din secolul al 15-lea , toată Spania a fost supusă Regilor Catolici .  Creștinii au fost dezamăgiți de faptul că n-au reușit  să obțină ca evreii să recunoască "adevărul creștin" . În același timp , a fost stabilită Inchiziția Spaniolă , care reprezenta o instanță în numele Bisericii Catolice având scopul de a localiza specii creștine  și de a urmări pe "noii creștini" , inclusiv Crypto , suspectați de loialitate a fosta lor religie , iudaismul . Inchiziția Spaniolă și-a început activitatea la  1 ianuarie 1481.   Cei găsiți vinovați au fost transferați de către autoritățile  Inchiziției la instanțe civile , și acolo  au fost condamnați la tortură  ( ca ispășire pentru "păcatele" lor ) ,  la deces prin îmbarcare pe rug , sau spânzurați.
 

Expulzarea evreilor a urmat unui ordin emis la 31 martie 1492 de către Fernando II - Regele din Aragon și soția sa - Regina Isabella din Castilia . In primul rând , a fost interzisă reședința evreilor din Regatele de Castilia și Aragon.  Evreii au fost obligați să se confrunte cu o singură alegere : ori să se convertească la creștinism , ori să părăsească Spania până la 31 Iulie 1492 .        Unii dintre evrei au preferat să se convertească la creștinism, cel puțin în mod exterior  și contrar voinței lor , și astfel au rămas în Spania, dar majoritatea evreilor și-au păstrat religia și ca urmare au fost obligați să părăsească Spania .


Evreilor deportați li s-au interzis să ia cu ei obiecte de valoare , ca de exemplu : aur , argint și bijuterii . Mulți evrei n-au avut destul timp și n-au apucat să scoată la vânzare proprietatea lor până la 31 Iulie 1492 - dată care pe calendarul ebraic din acel an a căzut în preajma zilei evreiești de doliu Tisha B'Av -  și ca atare,  mulți evrei au abandonat  proprietățile lor în Spania.

Majoritatea evreilor au ieșit  spre Regatele aflate lăngă  Marea Mediterană , spre  Africa de Nord și mai ales spre Imperiul Otoman , inclusiv pe teritoriul ocupat care face parte astăzi din Israel , și spre Europa : Franța , Marea Britanie , Italia , Olanda , Belgia , Bulgaria și Germania.  O mare parte au ajuns în teritoriul Imperiului Otoman, și au fost primiți cu brațele deschise de către Sultan ,care a știut să aprecieze pe evrei.

Evreii expulzați au stabilit noi comunități prospere în țările în care au emigrat , având o influență semnificativă  asupra populației locale existente .    Ca  de exemplu , se poate specifica pe Baruch Spinoza , Dona Gracia Nasi, Don Joseph Nasi, rabinul Yitzchak Abarbanel  din familia aristocrată din Italia, etc.


Evreii expulzați din Spania s-au numit mai târziu " spanioli " și și-au păstrat , în țările noi  la care au emigrat , obiceiurile lor unice din comunitatea anterioară din Spania.

Mulți dintre ei au continuat să folosească limba Ladino , sefardă iudaică . Cu timpul , s-au asimilat în comunitățile locale în care își aveau reședința , astfel incât unele obiceiuri și practici cunoscute astăzi ca " orientale " provin în realitate de la evreii spanioli . În Israel , urmașii evreilor expulzați din Spania sunt apelați ST ( spanioli puri ) sau " Spaniolim" , în scopul de a distinge pe cei chemați sefarzii , care nu sunt expulzați din Spania.


Estimarea evreilor expulzați din Spania nu este exactă , fiind între 70.000 și 300.000 , cu toate că  , un cercetator de istorie spaniol Juan de Mariana , în cartea sa " Istoria Spaniei " , este de părere că estimarea ajunge la 800.000 .

Un alt cercetator de istorie Isidor Loeb scade estimarea la 165.000.
Alți cercetatori de istorie Englezi, care descriu dispersia deportaților , aduc următorul rezumat:  

Algeria - 10.000 ;  America – 5.000 ;  Egipt și Libia – 2.000 ;  Franța – 3.000 ;

Olanda , Scandinavia , Marea Britanie și Germania - 25.000 ;   Italia – 9.000 ;    Maroco - 20.000 ; Imperiul musulman - 90.000 ; Altele – 1.000 ; total - 165.000 .  
Evreii convertiți - 50.000 ;  au murit de-a lungul drumului - 20.000;

Estimare generală - 235.000


Istoria poporului evreu este caracterizată prin numeroase evenimente de persecuții , restricții , deportări , expulzări , pogromuri , etc, toate acestea culminând cu neuitatul  Holocaust în care au fost sterși din viață șase milioane de evrei , fiind toți uciși prin sugrumare , impușcare , crematie sau sufocare în camere de gaze, din singura "vină" pe care au o avut-o cândva pe acest pământ : fiindcă au fost evrei.


Fără a face orice comparație cu ceea ce s-a întâmplat cu evreii în Holocaust – acesta fiind un eveniment unic în istoria umană-  din nefericire , și evreii din Spania au fost expulzați din același motiv : fiindcă au fost evrei. Monarhii Spanioli , care au semnat ordinul de expulzare al evreilor, n-au luat  în considerare sutele de ani de existență comună a lor în Spania , în decursul cărora evreii au dedicat  Spaniei  o contribuție semnificativă în domenile culturale, sociale, financiare,etc,  și mai ales faptul că evreii au trăit totdeauna în mod pașnic , nu s-au desfășurat contra populației locale, nu s-au împotrivit la monarhiile existente sau la instituțiile locale , și nu au complotat contra lor .   

În ciuda faptului că evreii au fost expulzați din Spania din motive religioase , adică din cauză că au preferat să-și păstreze religia și să nu se convertească la creștinism, culmea face , că în timpuriile contemporane în care trăim astăzi, relațiile reciproce dintre creștini și evrei s-au îmbunătățit de nerecunoscut și  în mod considerabil.   Declarațiile făcute de către Papii anteriori de la Roma au contribuit foarte mult la reconcilierea istorică  între poporul evreu și credincioșii creștini.
In aceeași ordine de idei , ar fi demn de remarcat  și faptul  că Guvernul Spaniol  a înaintat recent un proiect de lege cu privire la redobândirea naționalității  Spaniole la descendenții evreilor expulzați din Spania în  anul 1492.

Mai mult decât atât, în zilele de astăzi asistăm cu toții la apariția unor mișcări largi de credincioși creștini din toată lumea (cum ar fi creștinii evanghelici din Statele Unite), mișcări din  Japonia și din alte țări, care se identifică cu poporul evreu.   
Astfel  , organizația CFI (Christian Friends of Israel ) este o organizație creștină evanghelică cu sediul în Ierusalim, care are reprezentanți din 24 de țări din întreaga lume.   Organizația strânge fonduri , iar  voluntarii  participă la o varietate de proiecte sociale în beneficiul locuitorilor din Israel , acționând astfel din motive ideologice sioniste- creștine , cu scopul de a exprima simpatia lor profundă și identificarea lor cu statul Israel și pentru a-l susține. 
O dată pe an , CFI organizează o conferință internațională la care participă nenumărați credincioși și pelerini creștini evanghelici din întreaga lume, care doresc să-și exprime sprijinul lor pentru Israel și să se roage pentru pacea Ierusalimului.


Ar merita  să se știe , deasemenea , că statul Israel a venit în ajutorul creștinilor discriminați care trăiesc în alte țări arabe, în special în Liban, Iudeea și Samaria.     
În Liban , Armata Israeliană chiar s-a luptat pentru a le proteja. Relațiile dintre creștini și evrei , în Israel însăși , sunt excelente și au atins punctul culminant atunci când tinerii creștini din origine arabă , care locuiesc în Israel , și-au exprimat dorința lor de a mobiliza în Armata Israeliană pentru a apăra țara lor Israel .

Din păcate , în  timp ce asistăm în prezent la reconcilierea istorică între poporul evreu și credincioșii creștini, asistăm , în același timp , și la ascensiunea grupuriilor islamice radicale și fanatice .
Aceste grupuri islamice radicale au un comun , prin care toate  intenționează să stabilească în toată lumea o unică guvernare globală, care se va baza pe valorile și pe practicile religiei islamice ("șaria") , astfel încât oricine care nu este de religie a Islamului (inclusiv creștinii și evreii) - și ca atare sunt considerați "infideli" - ar trebui să se înceapă împotriva lor un război religios sfânt " Jihad ", pentru exterminarea lor,  cu excepția cazului în care aceștia ar fi de acord să se convertească la religia islamică.

Extremismul și fanatismul acelor grupuri islamice sunt copleșitoare și fără compromisuri, astfel încât realizarea obiectivului lor de guvernământ global de genul "Califat islamic" este considerată ca scopul lor final și universal , indiferent de frontiere și de țările existente.   Chiar în zilele de astăzi suntem deja martori la existența acelui război "jihad" care are loc în Irak , Siria , și pe alte teritorii arabe  – război care amenință momentan pe toate statele arabe - din partea grupuriilor  islamice radicale numite "Statul Islamic "( ISIS ) împotriva creștinilor , iazidilor , curdilor și alte minorități din acele țări , în decursul căruia ISIS ucide mii de oameni cu cruzime , violează și răpește femei  și fete , generează o atmosferă de groază și de teroare peste tot , distruge sau arde biserici și alte locuri religioase sfinte ale acelor minorități , și în special are tupeul de a anunța , fără nici o restricție , planul lor de a stabili pretutindeni acel "Califat islamic" .     Aceeași ostilitate profundă împotriva creștinilor apare și în alte țări arabe, în care extremismul islamic și fanatismul au avut o prindere fermă.


Este foarte trist , dar ar trebui să recunoaștem , că în zilele de astăzi , adică în secolul al 21-lea în care trăim , în decursul căruia omenirea  a reușit , chiar în secolul anterior,  să pătrundă spațiul cosmic, să aterizeze pe "depărtata lună" și chiar mai departe , progresând la  tehnologiile din cele mai înalte , totuși , aceleași sentimente umane , vechi și urâte ca din trecut , cum ar fi :  ura , dușmănia , invidia , discriminarea , setea de luptă înverșunată pe motive religioase, și chiar antisemitismul clasic , au rămas aceeași , parcă neatinse, și nu au dispărut din această lume  după acei 522 de ani care au trecut de la Expulzarea evreilor din Spania.    Din păcate , acele sentimente umane au rămas la fel, dar  și-au schimbat numai forma și identitatea , astfel incât , în timpul Expulzării evreilor în anul 1492 , acele sentimente  au aprins focul  luptei creștinilor contra evreiilor și musulmaniilor , iar astăzi, în timpurile contemporane  , aceeași sentimente stau la baza luptei grupuriilor islamice radicale și fanatice contra evreilor , creștinilor , și de fapt - contra tuturor celor care nu aparțin de religia islamică.
Prin urmare, rezultă că ceea ce a fost , asta o să mai fie , deoarece natura omului

nu s-a schimbat niciodată !!!.

 

______________________________________________________________
* - Autorul a fost Judecător al Tribunalului Militar Israelian ;
   - Avocat & Consilier juridic al Asociației Stomatologilor din Israel ;
   - Conferențiar la Drept și Etică la Institutul pentru Studii de Perfecționare în
      Medicină Dentară din Haifa –Israel;

 
Vizualizări: 139

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor