Ursul Arthur nu a fost omorât, ci s-a jertfit!

Cred că minciuna jidănească funcţionează şi la urşi, în speţă la specia Ursus arctos(ursul brun)

Ursul Arthur nu a fost asasinat prin şmecheria unor psihopaţi, aşa cum ar spune necunoscătorii profani ca mine!
Ci Ursul Arthur s-a jertfit pe sine însuşi, pentru a ridica păcatul originar al tuturor urşilor, păcatul de a mânca de post în zi de post, prin neascultare. Foarte grav asta. Cel mai grav. Cum să mănânci de post în zi de post, evident să greşeşti, fără să nu fii torturat cu bestialitate? Că aşa ceva ar sfida logica divină şi dreptatea supremă?

Pe patul de moarte, numit şi polytrichum commune(muşchiul de pământ), străpuns simbolic de la distanţă deci de un laş, ursul Arthur şi-a iertat străpungătorii, într-un gest solemn de justificare a crimei organizate. Doar neascultarea de Dietolog nu se poate justifica, tortura şi crima organizată, da!

Mai mult, i-a iertat, dar i-a şi absolvit de orice vină trecută sau viitoare, pe aceşti psihopaţi, vânătorii fără de vină, aceştia devenind ca de obicei, nişte aleşi peste toţi ceilalţi profani banali cu toate ţiglele pe casă.

Jertfa sa va trebui urmată de tot neamul ursăresc, dar şi preamărită ritualic precum picătura chinezească, pentru proslăvirea poporului ales de vânători iertaţi şi absolviţi prin definiţie, comemorând an de an, paştele mămicuţelor lor de aleşi!

https://epochtimes-romania.com/news/agent-green-arthur-cel-mai-mare...

Vizualizări: 51

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Comentariu publicat de RobertC pe Mai 18, 2021 la 3:46pm

Primii creştini stăpâneau ştiinţa teleportării. Chiar mai spre zilele noastre, un Arsenie Boca, un Nil Dorobanţu, dispăreau şi apăreau în alt loc. Este genul de ştiinţă de a lucra cu materia de la Dumnezeu, fără ca această ştiinţă să poată fi confiscată şi utilizată de spirite josnice în scopuri negative, distrugătoare! Asta e adevărata ştiinţă! Dar şi până în ziua de azi, Nil Dorobanţu a rămas caterisit de la patriarhie, pentru că cei de acolo se ocupă de ecumenism şi nu mai au timp de adevăr! E treaba noastră să le atragem atenţia, cu riscul de a fi afurisiţi şi noi, pentru că noi suntem Biserica, nu nişte ziduri!

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Mai 18, 2021 la 1:47pm

Motto: “Biblia ar trebui corectată.” (din articol)

 

Ca oameni de ştiinţă, rolul nostru în societate este de a acţiona ca gardieni ai adevărului. Misiunea noastră este să descoperim lucruri care sunt adevărate, pentru a împărtăşi adevărul cu societatea, pentru a-l proteja de corupţie şi a-l păstra pentru generaţiile viitoare. Este o vorbă: noi nu suntem singuri aici. Descoperirea şi apărarea adevărului este deasemeni o misiune pentru artă, ştiinţele sociale şi umaniste, asemeni şi jurnaliştilor. Dacă vrem să apărăm ştiinţa, trebuie să acceptăm şi alte opinii despre adevăr, inclusiv pe cele ale nespecialiştilor” (Jon Wilkins, 23.03.2017). (https://www.the-scientist.com/news-opinion/opinion-scientists-must)

 

Referitor la interpretarea Bibliei, ca un nespecialist în religii, aduc aici doar trei citate din articole referitoare la Charles Townws, descoperitorul LASERULUI, care a încercat să combine ştiinţa cu religia, dar a fost marginalizat de oamenii de ştiinţă datorită credinţei lui:

  1. Charles Townes: "Noi nu ştim să descriem procesele mentale, care antrenează creaţia în astfel de licăriri ştiinţifice noi şi importante. Dar este clar că marile descoperiri, marile salturi, se datorează rareori pretinselor metode ştiinţifice. Cel mai adesea ele sunt rodul revelaţiilor, ca în cazul lui August Kekule, prin forţarea imaginaţiei, dar întotdeauna în cadrul realităţii.” (Convergenţa între ştiinţă şi religie)

Charles Hard Townes a transformat societatea modernă ajutând la inventarea laserului. De asemenea, a adus contribuții cruciale la astrofizică și astronomie în infraroșu și a servit drept consilier științific prezidențial din SUA.

  1. Charles Townes, who won the 1964 Nobel Prize in Physics for his invention of the laser (shared with the two Russians), died this week (January 27) in Oakland. He was 99. Townes was “one of the greatest physicists of the 20th century” (Ahmed Zewail of Caltech, who won the 1999 Nobel Prize in Chemistry for using lasers to study chemical reactions).

(http://www.the-scientist.com//?articles.view/articleNo/42017/title/...)

traducere: Charles Townes, care a câştigat în 1964 Premiul Nobel în Fizică pentru descoperirea laserului, împreună cu doi cercetători ruşi, a murit în 27.01.2015, la vârsta de 99 ani. Townes a fost unul din cei mai renumiţi fizicieni ai secolului 20 (Ahmed Zewail din Caltech care în 1999 a câştigat Premiul Nobel în Chimie utilizând laserul în reacţiile chimice).

  1. Charles Townes: "I realized there would be many applications for the laser, but it never occurred to me we'd get such power from it. The laser paved the way for other scientific discoveries that revolutionize everything from medicine to manufacturing, but also has a huge array of applications today: DVD players, gun sights, printers, computer networks, metal cutters, tattoo removal and vision correction are just some of the tools and technologies that rely on lasers.” A devoted member of the United Church of Christ, Townes drew praise and skepticism later in his career with a series of speeches and essays investigating the similarities between science and religion. "My own view is that, while science and religion may seem different, they have many similarities, and should interact and enlighten each other.” The difference between science and religion are largely superficial, "the two become almost indistinguishable if we look at the real nature of each”. In 1966, he published an article entitled "The Convergence of Science and Religion" in the IBM journal THINK. "Wonderful things in both science and religion come from our efforts based on observations, thoughtful assumptions, faith and logic."

(http://www.csmonitor.com/Science/2015/0129/Laser-pioneer-Charles-H....)  traducere: “Mi-am dat seama că pot fi multe aplicaţii ale laserului, dar niciodată nu mi-am imaginat această putere a lui. Laserul a deschis calea către alte descoperiri științifice care revoluționează totul, de la medicină până la producție, dar are astăzi și o gamă largă de aplicații: playere DVD, vizor de arme, imprimante, rețele de calculatoare, tăieri de metale, îndepărtarea tatuajelor și corectarea vederii sunt doar câteva dintre instrumentele și tehnologiile care se bazează pe lasere”. Fiind un membru devotat al Bisericii, Townes a fost privit cu scepticism în carieră datorită seriei de discursuri şi încercări de a prezenta asemănările dintre ştiinţă şi religie. Opinia mea este că, deși știința și religia pot părea diferite, ele au multe asemănări și ar trebui să interacționeze și să se lumineze reciproc”. În 1966, a publicat un articol intitulat „Convergența științei și religiei” în jurnalul IBM THINK. “Lucrurile minunate atât în știință, cât și în religie provin din eforturile noastre bazate pe observații, presupuneri gândite, credință și logică”.

  1. Charles Townes: "I think maybe the best answer to that is that somehow, we humans were created somewhat in the likeness of God. We have free will. We have independence, we can do and create things, and that's amazing. And as we learn more and more - why, we become even more that way. What kind of a life will we build? That's what the universe is open about. The purpose of the universe, I think, is to see this develop and to allow humans the freedom to do the things that hopefully will work out well for them and for the rest of the world.”

(https://www.berkeley.edu/news/media/releases/2005/06/17_townes.shtml)

traducere : “Cred că cel mai bun răspuns este că în trecut noi oamenii am fost creaţi în strânsă legătură cu Dumnezeu. Noi avem voinţă proprie. Noi avem independenţă, noi putem creea lucruri şi asta este uimitor. Cu cât învăţăm din ce în ce mai mult cu atât vom păşi pe această cale. Ce fel de lume vom construi? De aceea universul ne este deschis. Eu cred că scopul universului este de a vedea această dezvoltare şi de a permite oamenilor librtatea de a creea lucruri bune nu numai pentru ei ci şi pentru restul lumii”.

 

Epilog: citat al fostului preşedinte al Academiei Române, Eugen Simion

First  Science and Ortodoxy Conference: Bucureşti-Constanţa, 22-26.10.2005

Programul simpozionului a început cu discursul "Science et religion ou sur les trois pauvres choses inséparables", al academicianului Eugen Simion, Preşedintele Academiei Române la acea dată, prin care el a declarat că cele două domenii ale cunoaşterii umane "sunt legate precum focul şi apa", întrebându-se în final "dacă religiile aduc sau nu acel plus de informaţie pe care ştiinţa nu-l poate obţine raţional": “La première idée qui me vien á l’esprit c’est que la science et la religion ont, chaqune de son cȏté, une responsabilité essentielle concernant l’existence humaine: la science prend soin du corps de l’être humain et de ses commodités sociales, alors que la religion prend soin de son âme/son esprit… Une science qui ne tien compte de l’âme humain se met – Malraux disaite vrai? – au service du Mal… Une religion qui ne tient pas compte de ce que l’homme du laboratoire fait et dans quell but il travaille s’éloigne de son essence même: á savoir le souci pour que l’être humain ne soit pas humilié, discriminé, tué par les armes crée par lui-même… Ou le souci pour que les découvertes faites par l’homme du laboratoire soient utilisées pour le bien de l’humanité… Une derniêre question: est-ce que c’est vrai que la religion commence lá ou la science finit sa competence?” (din discurs)- Traducere – Prima mea idee referitoare la suflet este că ştiinţa şi religia au, fiecare din puctul lor de vedere, o responsabilitate esenţială referitor la existenţa umană: ştiinţa are grijă de corpul fiinţei umane şi de ambient, în timp ce religia are grijă de sufletul şi spiritul său. O ştiinţă care nu ţine cont de sufletul uman se pune, Malraux a spus, în serviciul Răului. O religie care nu ţine cont de realizările umane din laborator şi de scopul lor se depărtează de propria esenţă: să cunoască motivul pentru care omul nu trebuie să fie umilit, discriminat, ucis de armele create de om… sau grija pentru ca descoperirile făcute de omul de laborator să fie utilizate pentru binele umanităţii… O ultimă întrebare: este adevărat că religia porneşte de acolo de unde ştiinţa îşi încheie competenţa?

Comentariu publicat de RobertC pe Mai 17, 2021 la 10:07am

Când mureau de foame prin temniţe, mai mâncau şi gândaci şi şobolani. Şi au supravieţuit, unii au ajuns sfinţi.
Deşi multe erori de transcripţii ale Bibliei există şi aici. De exemplu, ştim prin tradiţie că Ioan Botezătorul mânca în deşert miere şi lăcuste. În realitate mânca o păstaie al unui arbore numit "lacoste", dar Biblia ar trebui corectată.

Dincolo aceste teste de supravieţuire, jertfind idolului stomac, Iisus se referea la post atunci când trebuiau ţinuţi demonii la distanţă. "„Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post!” (Marcu.9, 29)". Dar post însemna câteva zile fără mâncare deloc.
Yoshinori Ohsumi a câștigat premiul Nobel pentru Medicină în 2016, explicând mecanismele postului şi autofagiei, deci indicaţiile lui Iisus rămân în picioare. Adică regula e regulă, excepţiile sunt excepţii.
Iar ce le reproşa israeliţilor cu privire la vicleniile lor şi răutăţile ascunse, El ironiza de fapt ataşamentul faţă de cele 10 porunci, ce nu au putut vreodată mântui pe cineva, nici pe Moise, deoarece se refereau la spălatul blidelor pe exterior "Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege."(Matei 23,28) Pentru că cele 10 porunci nu includeau şi o poruncă cu norme de aplicare ca în cazul desfrânării spre exemplu, dar care să se refere la gândurile ascunse şi la mântuire. Până şi prima poruncă, cea cu să nu ai alţi Dumnezei în afară de mine, era o catastrofă, pentru că în Regi, Iahve îi învăţa pe israeliţi prin poruncă divină, cum să omoare femeia duşmanului prin rotirea suliţei în burtă, ca să moară şi copilul în caz că era însărcinată, nu doar mama(vecini paşnici deposedaţi de bunuri, că israeliţii nu ştiau să muncească). Tocmai de aceea i-a şi mustrat Iisus în Ioan "Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la începuturi, a fost un ucigaş"(Ioan 8,44)

Comentariu publicat de RobertC pe Mai 17, 2021 la 9:10am

Dar nici n-am zis că are legătură şmecheria cu realitatea.

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Mai 16, 2021 la 9:31am

Motto: “păcatul de a mânca de post în zi de post” (din articol)

Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om” (Matei 15.11) şi, aş completa eu, “Sculându-te, Petre, junghie şi mănâncă. Iar Petru a zis: Nicidecum, Doamne, căci niciodată n-am mâncat nimic spurcat şi necurat.” (Fapte 10.13-14)  

Am căutat şi eu pe net la adresa recomandată şi am descoperit că Ursul Arthur nu este present.

Să mă întreb de ce nu e prezent sau să mă mir?

Dacă privim imaginea de mai jos, prinţul Emanuel nu avea puşcă ci doar un stetoscop.

Poate doar l-a luat pentru consultaţii şi de aceea nu mai este prezent...

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor