Xi Jinping- Obama, retragerea în deşert


Articol tradus din presa francofonă ( jurnalişti străini) din China. Articolul a apărut cu ceva timp în urmă, însă n- am avut timp să îl traduc. Acum, c- am avut o neaşteptată zi liberă - uitasem că e liber azi! - am reuşit ... 

Xi Jinping- Obama, retragerea în deşert

 

Săptămâna lui Xi Jinping în America Centrală şi Statele Unite ( 01- 08/06) a avut ceva din ceea ce este un pariu. 

[1] Catolică, America Centrală, e de mai bine de 5 ani anticomunistă şi pro- Taiwan. Este de asemenea un fief al SUA : cu 8 zile înainte, Obama şi numărul 2 al său, J. Biden, l- au precedat pe Xi la faţa locului, ca să strângă relaţiile.

Motive în plus pentru Xi de a înainta prudent şi de a „ evita erorile făcute în Africa”  . Xi însă, a făcut pe indulgentul, pe „ unchiul Americii” împărţind cadouri şi amânând din nou pe mai târziu „ business- ul ” .

În Costa Rica, singura ţară caraibiană cu ambasadă la Pekin ( din 2007) , Xi a oferit peste 2 miliarde de $ pentru reabilitarea rafinăriei El Limon şi a unei şosele. În Trinidad & Tobago el a promis un spital de 250 milioane de $, trimiterea a 100 de medici şi a oferit la 6 ţări vecine 1 miliard de $, pentru diverse proiecte de dezvoltare. În schimb, A. Camona, Preşedintele Trinidad & Tobago a promis deschiderea unei ambasade în cursul acestui an.

În Mexic, partida a fost şi mai puţin câştigată, ca urmare a dispariţiei a milioane de locuri de muncă ale „maquilladoras” , uzine low cost pentru SUA, ucise de produsele chinezeşti la preţuri imbatabile. În plus, schimburile sunt dezechilibrate în favoarea Chinei, 36 miliarde de $ în 2012, din care 5,7 miliarde de $ de export mexican.

Xi Jinping a oferit Pemex, monopolul de stat, 1 miliard de $ în împrumuturi pentru cumpărarea de nave şi echipamente pentru exploatarea rezervelor de aur negru din Golful Mexic. El a semnat cu preşedintele Nieto un „ parteneriat strategic integral” în vederea sprijinirii relansării ţării. „Epoca de aur a Americii Latine a început” a spus el.

Pekin urmează a investi până în 2017 suma de 500 de miliarde de $ în afara frontierelor sale şi va trimite în străinătate 400 de milioane de turişti, inclusiv „ la templele Maya şi plajele de la Acapulco” . Însă după atâtea vorbe frumoase, când a propus un acord de liber schimb, răspunsul a fost plin de curtoazie, dar fără echivoc: „ Nu suntem pregătiţi! ” .

[2] A doua etapă puternică, în SUA, s- a ţinut într- un ranch californian fără costume şi cravate, fără chiar ( pentru Obama) prima doamnă: lucru nemaivăzut.

Pregătită de luni de zile ( prin vizitele la Pekin ale lui J. Kerry în 13/04 şi T. Donilon în 28/05) , această etapă a fost piesa de rezistenţă: nici Mao, nici Deng nu au ajuns atât de departe în destindere. Singurul precedent a fost prietenia dintre Jiang Zeming şi Jacques Chirac, care a putut servi de altfel ca model: a fost preţioasă, dar mai puţin decisivă decât cea avută aici în vedere, datorită puterii ţărilor respective. A fost vorba deci ca la Rancho mirage să fie produse nu atât nişte acorduri formidabile, cât de a crea un „ nou model de relaţie” pentru reglarea unor diferende grele şi în creştere între China şi SUA, respectiv lumea întreagă.

Acest caiet de sarcini explică discreţia celor două Preşedinţii, la încheierea celor opt ore de întrevederi. Foarte la largul lor, uneori între patru ochi, fără interpreţi- traducători, cei doi bărbaţi de stat au pus totul pe masă.

Au găsit acorduri asupra Coreei de Nord ( pentru Pekin, să dea prioritate denuclearizării peninsulei înaintea nostalgiilor socialiste) şi asupra încălzirii globale. Vor deschide negocieri asupra eradicării globale până în 2050 a refrigeranţilor şi izolatorilor termici HFC care fac, în ce priveşte gazul cu efect de seră, cât 10 ani de emisii de noxe în SUA.

În privinţa cyber- atacurilor chinezeşti asupra internetului american, Xi a fost mai puţin flexibil, pentru că APL ( Armata Populară de Eliberare) este desemnată ca vinovat, ceea ce pentru China este inacceptabil. Xi va avea nevoie de nişte voci în cadrul castei militare pentru a face să fie acceptate reforme grele ale regimului în cadrul  plenului din 3 octombrie. Dar chiar şi aici, blocajul ţine mai mult de formă: cei doi oameni de stat rămân de acord în ce priveşte, după Obama, „ dotarea spaţiilor virtuale cu dispozitive de protecţie şi reglementări, iar acest lucru să fie făcut împreună şi nu unul împotriva celuilalt” .

În cele din urmă nu suntem decât la început: această întâlnire la nivel înalt, o adevărată deschidere de drum, va fi urmată de „ comunicări strânse” pe viitor şi de o următoare întâlnire fără costum şi cravată- de data aceasta în China!

09/06/2013

Xi Jinping-Obama, la retraite au désert

 

La semaine de Xi Jinping en Amérique centrale et aux Etats-Unis (01-08/06) avait quelque chose d’une gageure. 

[1] Catholique, l’Amérique centrale est jusqu’à 5 ans en arrière anticommuniste et pro-Taiwan. C’est aussi un fief des USA : 8 jours avant, Obama et son N°2 J. Biden précédaient Xi sur place, histoire de resserrer les boulons. 

Autant de raisons pour Xi d’avancer prudemment et d’« éviter les erreurs faites en Afrique ». Au contraire, Xi joua du charme débonnaire, «oncle d’Amérique» distribuant les cadeaux et re-portant le « business » à plus tard. 

Au Costa Rica, seul pays caraïbe ayant une ambassade à Pékin (depuis 2007), Xi offrit quasi 2milliards de $ pour réhabiliter la raffinerie d’El Limon et une route. A Trinidad & Tobago, il promit un hôpital à 250 millions de $, l’envoi de 100 médecins, et offrit à six pays voisins 1milliard de $ pour divers projets de développement. En échange, A. Carmona, le Président de Trinidad & Tobago, promit d’ouvrir une ambassade dans l’année. 

A Mexico, la partie était encore moins gagnée, suite à la disparition de millions d’emplois de «maquilladoras», usines low cost pour les USA, tuées par les produits chinois à prix imbattables. De plus, les échanges sont déséquilibrés en faveur de la Chine, 36 milliards de$ en 2012 dont 5,7milliards de$ d’export mexicain… 
Xi Jinping offrit à Pemex, le monopole d’Etat, 1 milliard de $ en prêts pour l’achat de navires et d’équipements, pour l’exploration des réserves d’or noir du Golfe du Mexique. Il signa avec le Président Nieto un « partenariat stratégique intégral », pour aider le pays à décoller. L’« âge d’or, dit-il, se levait pour l’Amérique Latine ». 
D’ici 2017, Pékin investirait 500milliards de $ hors frontières, et y lancerait 400 millions de touristes, y compris vers « les temples Maya, les plages d’Acapulco». Mais après tant de belles paroles, quand il proposa un accord de libre échange, la réponse fut courtoise, mais sans équivoque : « nous ne sommes pas prêts » !

[2] La seconde forte étape, aux USA, se tint dans un ranch californien sans veston ni cravate, ni même (pour Obama), de 1ère dame : du jamais vu. 
Préparée depuis des mois (par les visites pékinoises de J. Kerry le 13/04 et T. Donilon le 28/05), cette étape était la pièce de résistance : ni Mao, ni Deng n’avaient été si loin dans la détente. Le seul précédent étant l’amitié entre Jiang Zemin et Jacques Chirac, qui a pu d’ailleurs servir de modèle : elle fut précieuse, mais moins décisive que celle visée ici, vu la puissance des pays respectifs.
Il s’agissait donc moins à Rancho mirage de produire des accords formidables, que de créer un « nouveau modèle de relation », pour régler des différends lourds et croissants entre Chine et USA, voire le monde. 

Ce cahier de charges explique la discrétion des deux Présidents, à l’issue de leurs huit heures d’entretiens. Très à l’aise, parfois en tête à tête sans interprètes, les 2 hommes ont tout mis sur la table. 
Ils ont trouvé des accords sur la Corée du Nord (pour Pékin, faire passer la dénucléarisation de la péninsule avant les nostalgies socialistes), et sur le réchauffement global. Ils vont ouvrir des négociations sur l’éradication globale d’ici 2050, des réfrigérants et isolants thermiques HFC qui pèsent, en gaz à effet de serre, autant que 10 ans des émissions des USA. 

Sur les cyber-attaques chinoises contre l’internet américain, Xi fut moins flexible car c’est l’APL qui est désignée coupable, ce qui pour la Chine, est inacceptable. Xi aura besoin des voix de la caste militaire pour faire passer de lourdes réformes du régime, lors du 3ème plénum d’octobre. Mais même ici, le blocage est plus matière de forme : les deux hommes restent d’accord pour, selon Obama, «doter leurs espaces virtuels de protections et de règles, et de le faire ensemble et non l’un contre l’autre ». 
Enfin bien sûr, on n’en est qu’au début : ce sommet, véritable percée, sera suivi de « communications étroites » à l’avenir, et d’une prochaine rencontre en bras de chemise—cette fois en Chine !

- See more at: http://www.leventdelachine.com/blog/posts/xi-jinping-obama-la-retra...

 

Vizualizări: 37

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor